sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Sim Viettel Số Đẹp
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0929300772 1 000 000 sim so dep Vietnamobile 0929300772 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0922121991 2 200 000 sim so dep Vietnamobile 0922121991 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0917121988 2 200 000 sim so dep Vinaphone 0917121988 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0924011973 2 100 000 sim so dep Vietnamobile 0924011973 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0918121997 2 200 000 sim so dep Vinaphone 0918121997 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0912081962 2 800 000 sim so dep Vinaphone 0912081962 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0920041966 2 400 000 sim so dep Vietnamobile 0920041966 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0916062008 2 600 000 sim so dep Vinaphone 0916062008 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0933200486 1 000 000 sim so dep Mobifone 0933200486 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0926111986 2 100 000 sim so dep Vietnamobile 0926111986 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0903021972 2 200 000 sim so dep Mobifone 0903021972 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0925101987 2 000 000 sim so dep Vietnamobile 0925101987 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0927102008 2 000 000 sim so dep Vietnamobile 0927102008 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0938290177 1 900 000 sim so dep Mobifone 0938290177 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0945260365 1 600 000 sim so dep Vinaphone 0945260365 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0967261190 1 600 000 sim so dep Viettel 0967261190 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0912271081 1 700 000 sim so dep Vinaphone 0912271081 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0929091978 2 900 000 sim so dep Vietnamobile 0929091978 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0916082007 2 800 000 sim so dep Vinaphone 0916082007 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0957210984 1 100 000 sim so dep Sfone 0957210984 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0925041996 2 400 000 sim so dep Vietnamobile 0925041996 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0926111980 2 100 000 sim so dep Vietnamobile 0926111980 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0917122006 2 200 000 sim so dep Vinaphone 0917122006 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0924081981 2 800 000 sim so dep Vietnamobile 0924081981 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0911310561 1 100 000 sim so dep Vinaphone 0911310561 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0939230473 1 300 000 sim so dep Mobifone 0939230473 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0929091986 2 900 000 sim so dep Vietnamobile 0929091986 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0901022000 2 200 000 sim so dep Mobifone 0901022000 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0952010410 1 100 000 sim so dep Sfone 0952010410 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0928012005 2 100 000 sim so dep Vietnamobile 0928012005 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0975020681 1 200 000 sim so dep Viettel 0975020681 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0931042016 2 400 000 sim so dep Mobifone 0931042016 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0920031996 2 300 000 sim so dep Vietnamobile 0920031996 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0929021992 2 200 000 sim so dep Vietnamobile 0929021992 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0925080416 1 800 000 sim so dep Vietnamobile 0925080416 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0925101985 2 000 000 sim so dep Vietnamobile 0925101985 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0926082000 2 800 000 sim so dep Vietnamobile 0926082000 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0967021011 1 200 000 sim so dep Viettel 0967021011 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0928011996 2 100 000 sim so dep Vietnamobile 0928011996 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0907041990 2 400 000 sim so dep Mobifone 0907041990 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0914041968 2 400 000 sim so dep Vinaphone 0914041968 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0913191199 1 900 000 sim so dep Vinaphone 0913191199 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0931072002 2 700 000 sim so dep Mobifone 0931072002 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0922060607 1 600 000 sim so dep Vietnamobile 0922060607 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0970260178 1 600 000 sim so dep Viettel 0970260178 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0907041969 2 400 000 sim so dep Mobifone 0907041969 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0955131177 1 300 000 sim so dep Sfone 0955131177 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0913061972 2 600 000 sim so dep Vinaphone 0913061972 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0907052002 2 500 000 sim so dep Mobifone 0907052002 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0906061996 2 600 000 sim so dep Mobifone 0906061996 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0920052009 2 500 000 sim so dep Vietnamobile 0920052009 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0912021987 2 200 000 sim so dep Vinaphone 0912021987 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0977080585 1 800 000 sim so dep Viettel 0977080585 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0915190467 1 900 000 sim so dep Vinaphone 0915190467 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0982211161 1 100 000 sim so dep Viettel 0982211161 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0916061960 2 600 000 sim so dep Vinaphone 0916061960 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0945090193 1 900 000 sim so dep Vinaphone 0945090193 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0971160977 1 600 000 sim so dep Viettel 0971160977 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0901151085 1 500 000 sim so dep Mobifone 0901151085 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0908081970 2 800 000 sim so dep Mobifone 0908081970 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0989181213 1 800 000 sim so dep Viettel 0989181213 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0944080575 1 800 000 sim so dep Vinaphone 0944080575 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0929012003 2 100 000 sim so dep Vietnamobile 0929012003 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0924101985 2 000 000 sim so dep Vietnamobile 0924101985 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0977070810 1 700 000 sim so dep Viettel 0977070810 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0930122008 2 200 000 sim so dep Mobifone 0930122008 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0928011969 2 100 000 sim so dep Vietnamobile 0928011969 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0905260298 1 600 000 sim so dep Mobifone 0905260298 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0918012004 2 100 000 sim so dep Vinaphone 0918012004 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0972020787 1 200 000 sim so dep Viettel 0972020787 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0932200664 1 000 000 sim so dep Mobifone 0932200664 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0905021988 2 200 000 sim so dep Mobifone 0905021988 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0940100596 1 000 000 sim so dep Vinaphone 0940100596 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0907181288 1 800 000 sim so dep Mobifone 0907181288 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0917040365 1 400 000 sim so dep Vinaphone 0917040365 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0954291286 1 900 000 sim so dep Sfone 0954291286 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0908280976 1 800 000 sim so dep Mobifone 0908280976 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0936210374 1 100 000 sim so dep Mobifone 0936210374 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0932250399 1 500 000 sim so dep Mobifone 0932250399 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0905140578 1 400 000 sim so dep Mobifone 0905140578 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0915061973 2 600 000 sim so dep Vinaphone 0915061973 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0901092018 2 900 000 sim so dep Mobifone 0901092018 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0922120114 1 200 000 sim so dep Vietnamobile 0922120114 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0905131198 1 300 000 sim so dep Mobifone 0905131198 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0907032006 2 300 000 sim so dep Mobifone 0907032006 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0905160789 1 600 000 sim so dep Mobifone 0905160789 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0940080184 1 800 000 sim so dep Vinaphone 0940080184 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0953050413 1 500 000 sim so dep Sfone 0953050413 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0924082008 2 800 000 sim so dep Vietnamobile 0924082008 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0917061971 2 600 000 sim so dep Vinaphone 0917061971 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0908061965 2 600 000 sim so dep Mobifone 0908061965 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0988301081 1 000 000 sim so dep Viettel 0988301081 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0915090190 1 900 000 sim so dep Vinaphone 0915090190 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0992030993 1 300 000 sim so dep Beeline 0992030993 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0921231270 1 300 000 sim so dep Vietnamobile 0921231270 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0921051978 2 500 000 sim so dep Vietnamobile 0921051978 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0927092013 2 900 000 sim so dep Vietnamobile 0927092013 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0937160308 1 600 000 sim so dep Mobifone 0937160308 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0913042016 2 400 000 sim so dep Vinaphone 0913042016 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0970270315 1 700 000 sim so dep Viettel 0970270315 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0960281010 1 800 000 sim so dep Viettel 0960281010 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0901091961 2 900 000 sim so dep Mobifone 0901091961 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0920041984 2 400 000 sim so dep Vietnamobile 0920041984 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0905082013 2 800 000 sim so dep Mobifone 0905082013 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0931291108 1 900 000 sim so dep Mobifone 0931291108 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0909012012 2 100 000 sim so dep Mobifone 0909012012 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Ngô Tường Hồng
Đặt sim: 08230...24
Vào lúc: 20:56 22/11/2019

Phan Duy Lâm
Đặt sim: 09315...96
Vào lúc: 20:52 22/11/2019

Nguyễn Đức Nguyên
Đặt sim: 03226...11
Vào lúc: 20:49 22/11/2019

Nguyễn Thị Thi
Đặt sim: 09027...40
Vào lúc: 20:47 22/11/2019

Huỳnh Chí Bảo
Đặt sim: 08380...13
Vào lúc: 20:43 22/11/2019

Hoàng Minh Vinh
Đặt sim: 03927...34
Vào lúc: 20:41 22/11/2019

Ngô Văn Linh
Đặt sim: 08851...33
Vào lúc: 20:38 22/11/2019

Lê Thị Hương
Đặt sim: 08268...57
Vào lúc: 20:34 22/11/2019

Phạm Trung Tuân
Đặt sim: 03911...90
Vào lúc: 20:31 22/11/2019

Ngô Văn Thế
Đặt sim: 03981...64
Vào lúc: 20:28 22/11/2019

Nguyễn Minh Gia
Đặt sim: 08537...85
Vào lúc: 20:26 22/11/2019

Hoàng Văn Nguyên
Đặt sim: 09112...88
Vào lúc: 20:23 22/11/2019

Huỳnh Thị Linh
Đặt sim: 08859...64
Vào lúc: 20:20 22/11/2019

Lê Thị Ngọc
Đặt sim: 08957...50
Vào lúc: 20:16 22/11/2019

Hoàng Minh Hiếu
Đặt sim: 08858...88
Vào lúc: 20:13 22/11/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333