sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Sim Viettel Số Đẹp
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0902101973 2 000 000 sim so dep Mobifone 0902101973 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0924121969 2 200 000 sim so dep Vietnamobile 0924121969 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0965140292 1 400 000 sim so dep Viettel 0965140292 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0976170801 1 700 000 sim so dep Viettel 0976170801 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0931071012 1 700 000 sim so dep Mobifone 0931071012 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0911061993 2 600 000 sim so dep Vinaphone 0911061993 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0975220565 1 200 000 sim so dep Viettel 0975220565 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0922081997 2 800 000 sim so dep Vietnamobile 0922081997 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0924241067 1 400 000 sim so dep Vietnamobile 0924241067 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0928021979 2 200 000 sim so dep Vietnamobile 0928021979 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0901041992 2 400 000 sim so dep Mobifone 0901041992 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0920062007 2 600 000 sim so dep Vietnamobile 0920062007 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0930092016 2 900 000 sim so dep Mobifone 0930092016 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0904121998 2 200 000 sim so dep Mobifone 0904121998 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0918021999 2 200 000 sim so dep Vinaphone 0918021999 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0902080103 1 800 000 sim so dep Mobifone 0902080103 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0911031960 2 300 000 sim so dep Vinaphone 0911031960 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0909230287 1 300 000 sim so dep Mobifone 0909230287 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0918041984 2 400 000 sim so dep Vinaphone 0918041984 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0901061989 2 600 000 sim so dep Mobifone 0901061989 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0986110767 1 100 000 sim so dep Viettel 0986110767 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0920111964 2 100 000 sim so dep Vietnamobile 0920111964 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0929051969 2 500 000 sim so dep Vietnamobile 0929051969 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0924180475 1 800 000 sim so dep Vietnamobile 0924180475 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0996120590 1 200 000 sim so dep Beeline 0996120590 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0957140877 1 400 000 sim so dep Sfone 0957140877 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0986060762 1 600 000 sim so dep Viettel 0986060762 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0961240994 1 400 000 sim so dep Viettel 0961240994 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0929092013 2 900 000 sim so dep Vietnamobile 0929092013 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0931081997 2 800 000 sim so dep Mobifone 0931081997 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0929011980 2 100 000 sim so dep Vietnamobile 0929011980 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0912091993 2 900 000 sim so dep Vinaphone 0912091993 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0910011964 2 100 000 sim so dep Vinaphone 0910011964 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0918011986 2 100 000 sim so dep Vinaphone 0918011986 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0936200170 1 000 000 sim so dep Mobifone 0936200170 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0942090862 1 900 000 sim so dep Vinaphone 0942090862 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0902052002 2 500 000 sim so dep Mobifone 0902052002 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0980150518 1 500 000 sim so dep Viettel 0980150518 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0907290506 1 900 000 sim so dep Mobifone 0907290506 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0971040280 1 400 000 sim so dep Viettel 0971040280 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0905101985 2 000 000 sim so dep Mobifone 0905101985 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0969140384 1 400 000 sim so dep Viettel 0969140384 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0953031214 1 300 000 sim so dep Sfone 0953031214 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0914051987 2 500 000 sim so dep Vinaphone 0914051987 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0922011981 2 100 000 sim so dep Vietnamobile 0922011981 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0992130789 1 300 000 sim so dep Beeline 0992130789 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0988120501 1 200 000 sim so dep Viettel 0988120501 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0996020916 1 200 000 sim so dep Beeline 0996020916 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0930072004 2 700 000 sim so dep Mobifone 0930072004 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0921311077 1 100 000 sim so dep Vietnamobile 0921311077 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0960100782 1 000 000 sim so dep Viettel 0960100782 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0920041986 2 400 000 sim so dep Vietnamobile 0920041986 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0956220918 1 200 000 sim so dep Sfone 0956220918 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0970060413 1 600 000 sim so dep Viettel 0970060413 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0910052010 2 500 000 sim so dep Vinaphone 0910052010 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0921051077 1 500 000 sim so dep Vietnamobile 0921051077 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0985250109 1 500 000 sim so dep Viettel 0985250109 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0904091970 2 900 000 sim so dep Mobifone 0904091970 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0912012007 2 100 000 sim so dep Vinaphone 0912012007 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0929061961 2 600 000 sim so dep Vietnamobile 0929061961 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0957090507 1 900 000 sim so dep Sfone 0957090507 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0941281207 1 800 000 sim so dep Vinaphone 0941281207 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0987091207 1 900 000 sim so dep Viettel 0987091207 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0931111982 2 100 000 sim so dep Mobifone 0931111982 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0921051969 2 500 000 sim so dep Vietnamobile 0921051969 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0914022017 2 200 000 sim so dep Vinaphone 0914022017 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0929092005 2 900 000 sim so dep Vietnamobile 0929092005 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0911121993 2 200 000 sim so dep Vinaphone 0911121993 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0907281273 1 800 000 sim so dep Mobifone 0907281273 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0970010814 1 100 000 sim so dep Viettel 0970010814 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0935210203 1 100 000 sim so dep Mobifone 0935210203 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0910121964 2 200 000 sim so dep Vinaphone 0910121964 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0986220205 1 200 000 sim so dep Viettel 0986220205 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0926012010 2 100 000 sim so dep Vietnamobile 0926012010 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0976010900 1 100 000 sim so dep Viettel 0976010900 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0941140605 1 400 000 sim so dep Vinaphone 0941140605 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0901180172 1 800 000 sim so dep Mobifone 0901180172 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0974010410 1 100 000 sim so dep Viettel 0974010410 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0919011968 2 100 000 sim so dep Vinaphone 0919011968 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0903021984 2 200 000 sim so dep Mobifone 0903021984 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0946261164 1 600 000 sim so dep Vinaphone 0946261164 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0903290379 1 900 000 sim so dep Mobifone 0903290379 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0904121982 2 200 000 sim so dep Mobifone 0904121982 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0941250675 1 500 000 sim so dep Vinaphone 0941250675 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0918102017 2 000 000 sim so dep Vinaphone 0918102017 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0921060293 1 600 000 sim so dep Vietnamobile 0921060293 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0974040188 1 400 000 sim so dep Viettel 0974040188 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0935290312 1 900 000 sim so dep Mobifone 0935290312 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0909011965 2 100 000 sim so dep Mobifone 0909011965 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0916121964 2 200 000 sim so dep Vinaphone 0916121964 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0928011999 2 100 000 sim so dep Vietnamobile 0928011999 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0920082015 2 800 000 sim so dep Vietnamobile 0920082015 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0993280377 1 800 000 sim so dep Beeline 0993280377 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0969230905 1 300 000 sim so dep Viettel 0969230905 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0925310796 1 100 000 sim so dep Vietnamobile 0925310796 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0987100163 1 000 000 sim so dep Viettel 0987100163 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0957280212 1 800 000 sim so dep Sfone 0957280212 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0926082011 2 800 000 sim so dep Vietnamobile 0926082011 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0920061996 2 600 000 sim so dep Vietnamobile 0920061996 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0906011982 2 100 000 sim so dep Mobifone 0906011982 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0932220166 1 200 000 sim so dep Mobifone 0932220166 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0915071972 2 700 000 sim so dep Vinaphone 0915071972 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0912011985 2 100 000 sim so dep Vinaphone 0912011985 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0990050275 1 500 000 sim so dep Beeline 0990050275 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0918021996 2 200 000 sim so dep Vinaphone 0918021996 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0976190871 1 900 000 sim so dep Viettel 0976190871 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Thị Nguyệt
Đặt sim: 08928...62
Vào lúc: 21:55 22/8/2019

Trần Kiều Ngọc
Đặt sim: 08986...85
Vào lúc: 21:53 22/8/2019

Trần Thị Ðào
Đặt sim: 08862...36
Vào lúc: 21:50 22/8/2019

Nguyễn Đức Lập
Đặt sim: 09330...69
Vào lúc: 21:47 22/8/2019

Nguyễn Minh Tuyên
Đặt sim: 08365...59
Vào lúc: 21:44 22/8/2019

Huỳnh Thị Nhân
Đặt sim: 08933...56
Vào lúc: 21:41 22/8/2019

Ngô Trung Anh
Đặt sim: 08977...36
Vào lúc: 21:38 22/8/2019

Huỳnh Đức Linh
Đặt sim: 08468...64
Vào lúc: 21:34 22/8/2019

Trần Trung Lực
Đặt sim: 09829...85
Vào lúc: 21:32 22/8/2019

Ngô Duy Lâm
Đặt sim: 08481...39
Vào lúc: 21:29 22/8/2019

Nguyễn Đức Vinh
Đặt sim: 08915...58
Vào lúc: 21:25 22/8/2019

Nguyễn Thục Thảo
Đặt sim: 09194...75
Vào lúc: 21:22 22/8/2019

Trần Văn Tuấn
Đặt sim: 08584...18
Vào lúc: 21:20 22/8/2019

Huỳnh Đức Hoàng
Đặt sim: 08510...19
Vào lúc: 21:16 22/8/2019

Nguyễn Đức Đạt
Đặt sim: 08349...62
Vào lúc: 21:14 22/8/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333