sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Sim Viettel Số Đẹp
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0965160971 1 600 000 sim so dep Viettel 0965160971 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0915060506 1 600 000 sim so dep Vinaphone 0915060506 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0923072000 2 700 000 sim so dep Vietnamobile 0923072000 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0977020581 1 200 000 sim so dep Viettel 0977020581 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0902022011 2 200 000 sim so dep Mobifone 0902022011 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0924091986 2 900 000 sim so dep Vietnamobile 0924091986 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0982280712 1 800 000 sim so dep Viettel 0982280712 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0921051967 2 500 000 sim so dep Vietnamobile 0921051967 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0919011979 2 100 000 sim so dep Vinaphone 0919011979 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0957180478 1 800 000 sim so dep Sfone 0957180478 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0910061988 2 600 000 sim so dep Vinaphone 0910061988 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0933190880 1 900 000 sim so dep Mobifone 0933190880 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0908032010 2 300 000 sim so dep Mobifone 0908032010 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0903082011 2 800 000 sim so dep Mobifone 0903082011 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0902062002 2 600 000 sim so dep Mobifone 0902062002 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0903160196 1 600 000 sim so dep Mobifone 0903160196 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0920021996 2 200 000 sim so dep Vietnamobile 0920021996 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0919062014 2 600 000 sim so dep Vinaphone 0919062014 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0949040170 1 400 000 sim so dep Vinaphone 0949040170 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0969200406 1 000 000 sim so dep Viettel 0969200406 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0913121999 2 200 000 sim so dep Vinaphone 0913121999 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0957200986 1 000 000 sim so dep Sfone 0957200986 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0906052013 2 500 000 sim so dep Mobifone 0906052013 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0957100876 1 000 000 sim so dep Sfone 0957100876 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0921042009 2 400 000 sim so dep Vietnamobile 0921042009 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0975031194 1 300 000 sim so dep Viettel 0975031194 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0954141211 1 400 000 sim so dep Sfone 0954141211 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0908121988 2 200 000 sim so dep Mobifone 0908121988 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0926032017 2 300 000 sim so dep Vietnamobile 0926032017 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0916082009 2 800 000 sim so dep Vinaphone 0916082009 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0907031975 2 300 000 sim so dep Mobifone 0907031975 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0917052010 2 500 000 sim so dep Vinaphone 0917052010 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0908051996 2 500 000 sim so dep Mobifone 0908051996 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0913081007 1 800 000 sim so dep Vinaphone 0913081007 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0919081971 2 800 000 sim so dep Vinaphone 0919081971 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0997201297 1 000 000 sim so dep Beeline 0997201297 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0984190382 1 900 000 sim so dep Viettel 0984190382 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0921122004 2 200 000 sim so dep Vietnamobile 0921122004 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0918051965 2 500 000 sim so dep Vinaphone 0918051965 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0998060915 1 600 000 sim so dep Beeline 0998060915 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0920050567 1 500 000 sim so dep Vietnamobile 0920050567 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0907111983 2 100 000 sim so dep Mobifone 0907111983 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0910122018 2 200 000 sim so dep Vinaphone 0910122018 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0945240815 1 400 000 sim so dep Vinaphone 0945240815 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0917022008 2 200 000 sim so dep Vinaphone 0917022008 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0983040518 1 400 000 sim so dep Viettel 0983040518 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0977300688 1 000 000 sim so dep Viettel 0977300688 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0949051214 1 500 000 sim so dep Vinaphone 0949051214 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0915031967 2 300 000 sim so dep Vinaphone 0915031967 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0946271073 1 700 000 sim so dep Vinaphone 0946271073 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0919101970 2 000 000 sim so dep Vinaphone 0919101970 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0953061101 1 600 000 sim so dep Sfone 0953061101 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0901031989 2 300 000 sim so dep Mobifone 0901031989 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0998040505 1 400 000 sim so dep Beeline 0998040505 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0915030403 1 300 000 sim so dep Vinaphone 0915030403 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0930032006 2 300 000 sim so dep Mobifone 0930032006 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0912111992 2 100 000 sim so dep Vinaphone 0912111992 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0917071992 2 700 000 sim so dep Vinaphone 0917071992 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0909020964 1 200 000 sim so dep Mobifone 0909020964 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0927012008 2 100 000 sim so dep Vietnamobile 0927012008 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0931011996 2 100 000 sim so dep Mobifone 0931011996 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0912041962 2 400 000 sim so dep Vinaphone 0912041962 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0902022015 2 200 000 sim so dep Mobifone 0902022015 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0922071976 2 700 000 sim so dep Vietnamobile 0922071976 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0947030863 1 300 000 sim so dep Vinaphone 0947030863 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0901050498 1 500 000 sim so dep Mobifone 0901050498 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0903041994 2 400 000 sim so dep Mobifone 0903041994 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0912071963 2 700 000 sim so dep Vinaphone 0912071963 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0984260404 1 600 000 sim so dep Viettel 0984260404 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0906022008 2 200 000 sim so dep Mobifone 0906022008 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0978070676 1 700 000 sim so dep Viettel 0978070676 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0915012001 2 100 000 sim so dep Vinaphone 0915012001 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0914030271 1 300 000 sim so dep Vinaphone 0914030271 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0936071118 1 700 000 sim so dep Mobifone 0936071118 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0920041981 2 400 000 sim so dep Vietnamobile 0920041981 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0905051964 2 500 000 sim so dep Mobifone 0905051964 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0962220688 1 200 000 sim so dep Viettel 0962220688 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0938110905 1 100 000 sim so dep Mobifone 0938110905 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0917082012 2 800 000 sim so dep Vinaphone 0917082012 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0916210461 1 100 000 sim so dep Vinaphone 0916210461 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0973180390 1 800 000 sim so dep Viettel 0973180390 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0907072015 2 700 000 sim so dep Mobifone 0907072015 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0920310413 1 100 000 sim so dep Vietnamobile 0920310413 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0928112012 2 100 000 sim so dep Vietnamobile 0928112012 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0925102006 2 000 000 sim so dep Vietnamobile 0925102006 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0926022010 2 200 000 sim so dep Vietnamobile 0926022010 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0910092002 2 900 000 sim so dep Vinaphone 0910092002 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0939310109 1 100 000 sim so dep Mobifone 0939310109 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0987270509 1 700 000 sim so dep Viettel 0987270509 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0902111976 2 100 000 sim so dep Mobifone 0902111976 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0952230616 1 300 000 sim so dep Sfone 0952230616 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0912011970 2 100 000 sim so dep Vinaphone 0912011970 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0925071990 2 700 000 sim so dep Vietnamobile 0925071990 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0914041960 2 400 000 sim so dep Vinaphone 0914041960 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0944180163 1 800 000 sim so dep Vinaphone 0944180163 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0920080397 1 800 000 sim so dep Vietnamobile 0920080397 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0993081066 1 800 000 sim so dep Beeline 0993081066 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0942060906 1 600 000 sim so dep Vinaphone 0942060906 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0947020697 1 200 000 sim so dep Vinaphone 0947020697 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0946160400 1 600 000 sim so dep Vinaphone 0946160400 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0902121971 2 200 000 sim so dep Mobifone 0902121971 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0908062017 2 600 000 sim so dep Mobifone 0908062017 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0907081988 2 800 000 sim so dep Mobifone 0907081988 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0913081990 2 800 000 sim so dep Vinaphone 0913081990 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0918030575 1 300 000 sim so dep Vinaphone 0918030575 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0919081990 2 800 000 sim so dep Vinaphone 0919081990 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Minh Cương
Đặt sim: 08941...86
Vào lúc: 22:55 21/9/2019

Nguyễn Chí Nam
Đặt sim: 09358...61
Vào lúc: 22:53 21/9/2019

Lê Minh Tuấn
Đặt sim: 08699...24
Vào lúc: 22:50 21/9/2019

Phan Văn Linh
Đặt sim: 03922...95
Vào lúc: 22:47 21/9/2019

Trần Đức Lực
Đặt sim: 08968...78
Vào lúc: 22:44 21/9/2019

Huỳnh Minh Ninh
Đặt sim: 08876...90
Vào lúc: 22:41 21/9/2019

Trần Trung Hảo
Đặt sim: 09330...42
Vào lúc: 22:38 21/9/2019

Nguyễn Kim Nhàn
Đặt sim: 08618...54
Vào lúc: 22:35 21/9/2019

Nguyễn Thị Lệ
Đặt sim: 09375...21
Vào lúc: 22:31 21/9/2019

Lê Chí Vương
Đặt sim: 09056...36
Vào lúc: 22:28 21/9/2019

Ngô Văn Tuân
Đặt sim: 08483...53
Vào lúc: 22:26 21/9/2019

Ngô Thục Thy
Đặt sim: 08821...50
Vào lúc: 22:23 21/9/2019

Huỳnh Đức Quốc
Đặt sim: 08831...74
Vào lúc: 22:20 21/9/2019

Hoàng Thị Hằng
Đặt sim: 08494...85
Vào lúc: 22:17 21/9/2019

Nguyễn Minh Thắng
Đặt sim: 09779...49
Vào lúc: 22:14 21/9/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333