sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Sim Viettel Số Đẹp
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0917021962 2 200 000 sim so dep Vinaphone 0917021962 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0960190779 1 900 000 sim so dep Viettel 0960190779 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0998300985 1 000 000 sim so dep Beeline 0998300985 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0929081968 2 800 000 sim so dep Vietnamobile 0929081968 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0917041962 2 400 000 sim so dep Vinaphone 0917041962 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0984111205 1 100 000 sim so dep Viettel 0984111205 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0922291206 1 900 000 sim so dep Vietnamobile 0922291206 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0925011990 2 100 000 sim so dep Vietnamobile 0925011990 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0900150308 1 500 000 sim so dep Mobifone 0900150308 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0930051280 1 500 000 sim so dep Mobifone 0930051280 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0920021989 2 200 000 sim so dep Vietnamobile 0920021989 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0946011116 1 100 000 sim so dep Vinaphone 0946011116 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0970140803 1 400 000 sim so dep Viettel 0970140803 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0924250406 1 500 000 sim so dep Vietnamobile 0924250406 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0909071967 2 700 000 sim so dep Mobifone 0909071967 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0959180684 1 800 000 sim so dep Sfone 0959180684 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0922031983 2 300 000 sim so dep Vietnamobile 0922031983 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0904032001 2 300 000 sim so dep Mobifone 0904032001 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0929082006 2 800 000 sim so dep Vietnamobile 0929082006 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0917110614 1 100 000 sim so dep Vinaphone 0917110614 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0911041978 2 400 000 sim so dep Vinaphone 0911041978 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0926121995 2 200 000 sim so dep Vietnamobile 0926121995 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0931121082 1 200 000 sim so dep Mobifone 0931121082 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0917071998 2 700 000 sim so dep Vinaphone 0917071998 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0924071997 2 700 000 sim so dep Vietnamobile 0924071997 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0942051000 1 500 000 sim so dep Vinaphone 0942051000 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0993180178 1 800 000 sim so dep Beeline 0993180178 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0917021965 2 200 000 sim so dep Vinaphone 0917021965 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0916051992 2 500 000 sim so dep Vinaphone 0916051992 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0923071988 2 700 000 sim so dep Vietnamobile 0923071988 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0980040675 1 400 000 sim so dep Viettel 0980040675 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0917021978 2 200 000 sim so dep Vinaphone 0917021978 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0920051968 2 500 000 sim so dep Vietnamobile 0920051968 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0913021971 2 200 000 sim so dep Vinaphone 0913021971 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0921070802 1 700 000 sim so dep Vietnamobile 0921070802 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0930200780 1 000 000 sim so dep Mobifone 0930200780 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0919032016 2 300 000 sim so dep Vinaphone 0919032016 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0956020689 1 200 000 sim so dep Sfone 0956020689 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0923042014 2 400 000 sim so dep Vietnamobile 0923042014 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0914091972 2 900 000 sim so dep Vinaphone 0914091972 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0913071992 2 700 000 sim so dep Vinaphone 0913071992 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0939240574 1 400 000 sim so dep Mobifone 0939240574 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0923121984 2 200 000 sim so dep Vietnamobile 0923121984 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0923061079 1 600 000 sim so dep Vietnamobile 0923061079 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0952251297 1 500 000 sim so dep Sfone 0952251297 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0902240809 1 400 000 sim so dep Mobifone 0902240809 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0919052015 2 500 000 sim so dep Vinaphone 0919052015 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0962251080 1 500 000 sim so dep Viettel 0962251080 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0984220887 1 200 000 sim so dep Viettel 0984220887 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0903091996 2 900 000 sim so dep Mobifone 0903091996 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0921102012 2 000 000 sim so dep Vietnamobile 0921102012 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0912200310 1 000 000 sim so dep Vinaphone 0912200310 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0904102002 2 000 000 sim so dep Mobifone 0904102002 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0906111978 2 100 000 sim so dep Mobifone 0906111978 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0919052014 2 500 000 sim so dep Vinaphone 0919052014 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0929031976 2 300 000 sim so dep Vietnamobile 0929031976 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0925031980 2 300 000 sim so dep Vietnamobile 0925031980 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0955040961 1 400 000 sim so dep Sfone 0955040961 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0997220187 1 200 000 sim so dep Beeline 0997220187 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0924112003 2 100 000 sim so dep Vietnamobile 0924112003 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0935260316 1 600 000 sim so dep Mobifone 0935260316 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0921061974 2 600 000 sim so dep Vietnamobile 0921061974 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0925032007 2 300 000 sim so dep Vietnamobile 0925032007 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0906070209 1 700 000 sim so dep Mobifone 0906070209 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0916051967 2 500 000 sim so dep Vinaphone 0916051967 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0909100168 1 000 000 sim so dep Mobifone 0909100168 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0901092015 2 900 000 sim so dep Mobifone 0901092015 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0905082012 2 800 000 sim so dep Mobifone 0905082012 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0987020707 1 200 000 sim so dep Viettel 0987020707 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0920211297 1 100 000 sim so dep Vietnamobile 0920211297 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0956120785 1 200 000 sim so dep Sfone 0956120785 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0918071966 2 700 000 sim so dep Vinaphone 0918071966 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0915031989 2 300 000 sim so dep Vinaphone 0915031989 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0903051994 2 500 000 sim so dep Mobifone 0903051994 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0970060473 1 600 000 sim so dep Viettel 0970060473 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0913101990 2 000 000 sim so dep Vinaphone 0913101990 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0930310670 1 100 000 sim so dep Mobifone 0930310670 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0951290883 1 900 000 sim so dep Sfone 0951290883 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0922010999 1 100 000 sim so dep Vietnamobile 0922010999 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0920062017 2 600 000 sim so dep Vietnamobile 0920062017 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0984231206 1 300 000 sim so dep Viettel 0984231206 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0919122018 2 200 000 sim so dep Vinaphone 0919122018 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0941141094 1 400 000 sim so dep Vinaphone 0941141094 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0904082011 2 800 000 sim so dep Mobifone 0904082011 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0926110578 1 100 000 sim so dep Vietnamobile 0926110578 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0930060374 1 600 000 sim so dep Mobifone 0930060374 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0912081984 2 800 000 sim so dep Vinaphone 0912081984 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0974181010 1 800 000 sim so dep Viettel 0974181010 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0962160576 1 600 000 sim so dep Viettel 0962160576 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0911072010 2 700 000 sim so dep Vinaphone 0911072010 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0953300299 1 000 000 sim so dep Sfone 0953300299 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0925021965 2 200 000 sim so dep Vietnamobile 0925021965 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0916112007 2 100 000 sim so dep Vinaphone 0916112007 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0957231204 1 300 000 sim so dep Sfone 0957231204 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0926032018 2 300 000 sim so dep Vietnamobile 0926032018 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0928071993 2 700 000 sim so dep Vietnamobile 0928071993 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0907050772 1 500 000 sim so dep Mobifone 0907050772 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0942200206 1 000 000 sim so dep Vinaphone 0942200206 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0907091980 2 900 000 sim so dep Mobifone 0907091980 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0904151296 1 500 000 sim so dep Mobifone 0904151296 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0938020478 1 200 000 sim so dep Mobifone 0938020478 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0908290484 1 900 000 sim so dep Mobifone 0908290484 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0905081990 2 800 000 sim so dep Mobifone 0905081990 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0922032005 2 300 000 sim so dep Vietnamobile 0922032005 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0970170514 1 700 000 sim so dep Viettel 0970170514 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
0921081968 2 800 000 sim so dep Vietnamobile 0921081968 SimViettelĐẹp.Com © Sim Năm Sinh Đặt Mua
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Phạm Thị Bình
Đặt sim: 09362...73
Vào lúc: 9:56 18/11/2018

Hoàng Minh Nhật
Đặt sim: 09064...71
Vào lúc: 9:53 18/11/2018

Nguyễn Ngọc Vân
Đặt sim: 08368...42
Vào lúc: 9:49 18/11/2018

Lê Văn Anh
Đặt sim: 08580...26
Vào lúc: 9:47 18/11/2018

Ngô Duy Vương
Đặt sim: 09645...10
Vào lúc: 9:43 18/11/2018

Nguyễn Văn Bảo
Đặt sim: 08420...72
Vào lúc: 9:40 18/11/2018

Nguyễn Đức Nhân
Đặt sim: 08870...88
Vào lúc: 9:38 18/11/2018

Nguyễn Phương Bình
Đặt sim: 03297...96
Vào lúc: 9:34 18/11/2018

Trần Kim Di
Đặt sim: 09843...49
Vào lúc: 9:32 18/11/2018

Trần Duy Hoàng
Đặt sim: 09054...62
Vào lúc: 9:28 18/11/2018

Nguyễn Thị Thy
Đặt sim: 03256...53
Vào lúc: 9:25 18/11/2018

Trần Trung Quân
Đặt sim: 09018...97
Vào lúc: 9:22 18/11/2018

Trần Trung Bách
Đặt sim: 08869...84
Vào lúc: 9:19 18/11/2018

Nguyễn Thị Trang
Đặt sim: 08324...29
Vào lúc: 9:16 18/11/2018

Nguyễn Tường Mai
Đặt sim: 09654...86
Vào lúc: 9:14 18/11/2018

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 0888.68.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 0888.68.3333) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 0888.68.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333