sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 03 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 03*000 » Tam hoa 03*111 » Tam hoa 03*222 » Tam hoa 03*333 » Tam hoa 03*444 » Tam hoa 03*555 » Tam hoa 03*666 » Tam hoa 03*777 » Tam hoa 03*888 » Tam hoa 03*999 »
Tứ quý 03*0000 » Tứ quý 03*1111 » Tứ quý 03*2222 » Tứ quý 03*3333 » Tứ quý 03*4444 » Tứ quý 03*5555 » Tứ quý 03*6666 » Tứ quý 03*7777 » Tứ quý 03*8888 » Tứ quý 03*9999 »
03*6868 lộc phát » 03*8686 lộc phát » 03*6886 lộc phát » 03*8668 lộc phát » 03*7979 thần tài » 03*3939 thần tài » 03*7878 ông địa » 03*3838 ông địa » 03*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0348220708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0348220708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 20708 ViettelĐặt Mua
0342271108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0342271108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 ViettelĐặt Mua
0348210608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0348210608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 210608 ViettelĐặt Mua
0365170308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0365170308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0308 ViettelĐặt Mua
0387120108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0387120108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 20108 ViettelĐặt Mua
0366797388350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0366797388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 97388 ViettelĐặt Mua
0346090208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0346090208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 090208 ViettelĐặt Mua
0367160268350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0367160268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 268 ViettelĐặt Mua
0363025388350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0363025388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5388 ViettelĐặt Mua
0335820188350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0335820188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 188 ViettelĐặt Mua
0392680288350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0392680288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0397992188350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0397992188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 92188 ViettelĐặt Mua
0326951388350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0326951388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 388 ViettelĐặt Mua
0397192188350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0397192188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2188 ViettelĐặt Mua
0327129388350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0327129388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9388 ViettelĐặt Mua
0337150908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0337150908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0348875068350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0348875068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 875068 ViettelĐặt Mua
0367987268350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0367987268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7268 ViettelĐặt Mua
0352271178350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0352271178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1178 ViettelĐặt Mua
0339070378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0339070378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0378 ViettelĐặt Mua
0335090378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0335090378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90378 ViettelĐặt Mua
0348178338350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0348178338 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 8338 ViettelĐặt Mua
0343558068350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0343558068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8068 ViettelĐặt Mua
0377403338350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0377403338 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 03338 ViettelĐặt Mua
0344791858350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0344791858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 791858 ViettelĐặt Mua
0358770268350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0358770268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
0385210268350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0385210268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0268 ViettelĐặt Mua
0362577168350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0362577168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7168 ViettelĐặt Mua
0345862588350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0345862588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 588 ViettelĐặt Mua
0379952588350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0379952588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 588 ViettelĐặt Mua
0359722388350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0359722388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 722388 ViettelĐặt Mua
0353320188350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0353320188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 320188 ViettelĐặt Mua
0368059588350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0368059588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59588 ViettelĐặt Mua
0355981388350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0355981388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1388 ViettelĐặt Mua
0342626588350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0342626588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 588 ViettelĐặt Mua
0345903988350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0345903988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3988 ViettelĐặt Mua
0382096988350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0382096988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 988 ViettelĐặt Mua
0332892588350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0332892588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2588 ViettelĐặt Mua
0332589288350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0332589288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 589288 ViettelĐặt Mua
0386022988350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0386022988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 022988 ViettelĐặt Mua
0348136288350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0348136288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6288 ViettelĐặt Mua
0346369188350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0346369188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 369188 ViettelĐặt Mua
0375806288350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0375806288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 806288 ViettelĐặt Mua
0383956388350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0383956388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 56388 ViettelĐặt Mua
0337579388350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0337579388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 388 ViettelĐặt Mua
0382015188350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0382015188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 015188 ViettelĐặt Mua
0367277188350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0367277188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 188 ViettelĐặt Mua
0355625988350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0355625988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0364383188350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0364383188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0345773898350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0345773898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 898 ViettelĐặt Mua
0397515228350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0397515228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 15228 ViettelĐặt Mua
0373767118350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0373767118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 118 ViettelĐặt Mua
0328759818350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0328759818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59818 ViettelĐặt Mua
0329516378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0329516378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 516378 ViettelĐặt Mua
0329799038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0329799038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 ViettelĐặt Mua
0334862978350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0334862978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 978 ViettelĐặt Mua
0335801478350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0335801478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 01478 ViettelĐặt Mua
0337243278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0337243278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43278 ViettelĐặt Mua
0339341178350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0339341178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1178 ViettelĐặt Mua
0342884068350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0342884068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 84068 ViettelĐặt Mua
0346735898350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0346735898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 898 ViettelĐặt Mua
0352997438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0352997438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 997438 ViettelĐặt Mua
0354157338350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0354157338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0359364438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0359364438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64438 ViettelĐặt Mua
0364489238350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0364489238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 89238 ViettelĐặt Mua
0369410118350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0369410118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0118 ViettelĐặt Mua
0373312878350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0373312878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 12878 ViettelĐặt Mua
0384572238350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0384572238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 238 ViettelĐặt Mua
0385605938350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0385605938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 605938 ViettelĐặt Mua
0387390338350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0387390338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 390338 ViettelĐặt Mua
0393128858350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0393128858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128858 ViettelĐặt Mua
0393497278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0393497278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 497278 ViettelĐặt Mua
0393741378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0393741378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 ViettelĐặt Mua
0393952778350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0393952778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0394724878350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0394724878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 724878 ViettelĐặt Mua
0395244138350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0395244138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4138 ViettelĐặt Mua
0399450538350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0399450538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0326043778350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0326043778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 043778 ViettelĐặt Mua
0335317078350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0335317078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7078 ViettelĐặt Mua
0338043778350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0338043778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3778 ViettelĐặt Mua
0338981938350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0338981938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 81938 ViettelĐặt Mua
0342118538350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0342118538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8538 ViettelĐặt Mua
0342479138350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0342479138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 479138 ViettelĐặt Mua
0347698618350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0347698618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698618 ViettelĐặt Mua
0348933638350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0348933638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0349938078350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0349938078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38078 ViettelĐặt Mua
0365235838350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0365235838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0373022138350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0373022138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 ViettelĐặt Mua
0379609378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0379609378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 03 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 03 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 03 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 03 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Phan Nhã Phương
Đặt sim: 08342...59
Vào lúc: 19:55 20/4/2021

Lê Đức Hoàng
Đặt sim: 08978...74
Vào lúc: 19:53 20/4/2021

Nguyễn Đức Đạt
Đặt sim: 08586...12
Vào lúc: 19:49 20/4/2021

Phạm Minh Hoàng
Đặt sim: 08893...76
Vào lúc: 19:47 20/4/2021

Ngô Minh Nam
Đặt sim: 08374...81
Vào lúc: 19:44 20/4/2021

Nguyễn Duy An
Đặt sim: 09699...10
Vào lúc: 19:40 20/4/2021

Trần Duy Vương
Đặt sim: 09090...18
Vào lúc: 19:38 20/4/2021

Hoàng Duy Linh
Đặt sim: 09069...58
Vào lúc: 19:34 20/4/2021

Trần Văn Dương
Đặt sim: 08988...87
Vào lúc: 19:32 20/4/2021

Phạm Cát Dương
Đặt sim: 08930...81
Vào lúc: 19:28 20/4/2021

Nguyễn Đức Vinh
Đặt sim: 08352...31
Vào lúc: 19:26 20/4/2021

Trần Chí Anh
Đặt sim: 08461...99
Vào lúc: 19:22 20/4/2021

Ngô Minh Tiến
Đặt sim: 09158...90
Vào lúc: 19:20 20/4/2021

Hoàng Cát Dương
Đặt sim: 08951...99
Vào lúc: 19:17 20/4/2021

Nguyễn Duy Cường
Đặt sim: 08468...66
Vào lúc: 19:13 20/4/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333