sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 03 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 03*000 » Tam hoa 03*111 » Tam hoa 03*222 » Tam hoa 03*333 » Tam hoa 03*444 » Tam hoa 03*555 » Tam hoa 03*666 » Tam hoa 03*777 » Tam hoa 03*888 » Tam hoa 03*999 »
Tứ quý 03*0000 » Tứ quý 03*1111 » Tứ quý 03*2222 » Tứ quý 03*3333 » Tứ quý 03*4444 » Tứ quý 03*5555 » Tứ quý 03*6666 » Tứ quý 03*7777 » Tứ quý 03*8888 » Tứ quý 03*9999 »
03*6868 lộc phát » 03*8686 lộc phát » 03*6886 lộc phát » 03*8668 lộc phát » 03*7979 thần tài » 03*3939 thần tài » 03*7878 ông địa » 03*3838 ông địa » 03*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0366786568110.000
130.000
Sim So Dep Viettel 0366786568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 786568 ViettelĐặt Mua
0342708328150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0342708328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 ViettelĐặt Mua
0343906288150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0343906288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 906288 ViettelĐặt Mua
0344306968150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0344306968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6968 ViettelĐặt Mua
0346109138150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0346109138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 109138 ViettelĐặt Mua
0347961958150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0347961958 SimViettelĐẹp.Com Sim Năm Sinh Đuôi 61958 ViettelĐặt Mua
0349099218150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0349099218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9218 ViettelĐặt Mua
0349376618150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0349376618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 618 ViettelĐặt Mua
0349806408150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0349806408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0352980688150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0352980688 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 980688 ViettelĐặt Mua
0354967538150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0354967538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 ViettelĐặt Mua
0357382538150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0357382538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 382538 ViettelĐặt Mua
0359471078150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0359471078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0362155378150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0362155378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5378 ViettelĐặt Mua
0364204338150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0364204338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0364621168150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0364621168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
0365136048150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0365136048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 136048 ViettelĐặt Mua
0365704768150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0365704768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 704768 ViettelĐặt Mua
0372089238150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0372089238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0374191638150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0374191638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1638 ViettelĐặt Mua
0374740868150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0374740868 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0868 ViettelĐặt Mua
0374964738150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0374964738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0383316138150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0383316138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 ViettelĐặt Mua
0384125168150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0384125168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 125168 ViettelĐặt Mua
0392737178150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0392737178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37178 ViettelĐặt Mua
0393569428150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0393569428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0393920758150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0393920758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0758 ViettelĐặt Mua
0394302088150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0394302088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0397349088150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0397349088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0345650748150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0345650748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50748 ViettelĐặt Mua
0383741108150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0383741108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1108 ViettelĐặt Mua
0337857208150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0337857208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0374953308150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0374953308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 ViettelĐặt Mua
0382721508150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0382721508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0337193708150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0337193708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 93708 ViettelĐặt Mua
0358556138150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0358556138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 ViettelĐặt Mua
0374405248150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0374405248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 405248 ViettelĐặt Mua
0378150458150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0378150458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0458 ViettelĐặt Mua
0378630658150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0378630658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 630658 ViettelĐặt Mua
0375442958150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0375442958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42958 ViettelĐặt Mua
0356414958150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0356414958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 ViettelĐặt Mua
0337463178150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0337463178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63178 ViettelĐặt Mua
0393740298150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0393740298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 740298 ViettelĐặt Mua
0353414798150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0353414798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 ViettelĐặt Mua
0385949798170.000
200.000
Sim So Dep Viettel 0385949798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 ViettelĐặt Mua
0378152068170.000
200.000
Sim So Dep Viettel 0378152068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 ViettelĐặt Mua
0338534068170.000
200.000
Sim So Dep Viettel 0338534068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 534068 ViettelĐặt Mua
0343973768170.000
200.000
Sim So Dep Viettel 0343973768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
0347667118170.000
200.000
Sim So Dep Viettel 0347667118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67118 ViettelĐặt Mua
0332480078170.000
200.000
Sim So Dep Viettel 0332480078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0078 ViettelĐặt Mua
0352725078170.000
200.000
Sim So Dep Viettel 0352725078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25078 ViettelĐặt Mua
0393923008170.000
200.000
Sim So Dep Viettel 0393923008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 23008 ViettelĐặt Mua
0347812118170.000
200.000
Sim So Dep Viettel 0347812118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2118 ViettelĐặt Mua
0359694118170.000
200.000
Sim So Dep Viettel 0359694118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94118 ViettelĐặt Mua
0338972488170.000
200.000
Sim So Dep Viettel 0338972488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2488 ViettelĐặt Mua
0348243488170.000
200.000
Sim So Dep Viettel 0348243488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 243488 ViettelĐặt Mua
0349643208170.000
200.000
Sim So Dep Viettel 0349643208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3208 ViettelĐặt Mua
0343617198170.000
200.000
Sim So Dep Viettel 0343617198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17198 ViettelĐặt Mua
0345545358170.000
200.000
Sim So Dep Viettel 0345545358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 ViettelĐặt Mua
0335185658170.000
200.000
Sim So Dep Viettel 0335185658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 85658 ViettelĐặt Mua
0388205398170.000
200.000
Sim So Dep Viettel 0388205398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0349819768180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0349819768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 768 ViettelĐặt Mua
0364783068180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0364783068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 83068 ViettelĐặt Mua
0345906088180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0345906088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 088 ViettelĐặt Mua
0387471068180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0387471068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71068 ViettelĐặt Mua
0332396068180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0332396068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 396068 ViettelĐặt Mua
0363527488180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0363527488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 527488 ViettelĐặt Mua
0348799068180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0348799068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 799068 ViettelĐặt Mua
0338364768180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0338364768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64768 ViettelĐặt Mua
0375921068180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0375921068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1068 ViettelĐặt Mua
0346879698180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0346879698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698 ViettelĐặt Mua
0349834088180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0349834088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 088 ViettelĐặt Mua
0377542068180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0377542068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 542068 ViettelĐặt Mua
0328472898180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0328472898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 898 ViettelĐặt Mua
0338400788180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0338400788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0349841898180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0349841898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41898 ViettelĐặt Mua
0349835898180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0349835898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0368461488180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0368461488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1488 ViettelĐặt Mua
0377862088180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0377862088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 62088 ViettelĐặt Mua
0359445768180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0359445768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
0374875088180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0374875088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75088 ViettelĐặt Mua
0364420488180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0364420488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 20488 ViettelĐặt Mua
0326084768180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0326084768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4768 ViettelĐặt Mua
0382114068180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0382114068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 114068 ViettelĐặt Mua
0396827088180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0396827088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7088 ViettelĐặt Mua
0337411768180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0337411768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 11768 ViettelĐặt Mua
0379264088180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0379264088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 264088 ViettelĐặt Mua
0326614788180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0326614788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14788 ViettelĐặt Mua
0329493788180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0329493788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 03 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 03 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 03 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 03 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Đức Quốc
Đặt sim: 08511...40
Vào lúc: 20:56 20/5/2019

Huỳnh Tường Hồng
Đặt sim: 08571...76
Vào lúc: 20:53 20/5/2019

Nguyễn Đức Đăng
Đặt sim: 08526...43
Vào lúc: 20:49 20/5/2019

Nguyễn Đức Huy
Đặt sim: 09373...11
Vào lúc: 20:47 20/5/2019

Huỳnh Minh Việt
Đặt sim: 08362...39
Vào lúc: 20:44 20/5/2019

Hoàng Thị Linh
Đặt sim: 08926...94
Vào lúc: 20:40 20/5/2019

Lê Văn Nhân
Đặt sim: 08264...32
Vào lúc: 20:38 20/5/2019

Nguyễn Đức Nguyên
Đặt sim: 08923...90
Vào lúc: 20:35 20/5/2019

Phạm Văn Khải
Đặt sim: 08253...62
Vào lúc: 20:31 20/5/2019

Ngô Chí Hiếu
Đặt sim: 09316...36
Vào lúc: 20:29 20/5/2019

Trần Duy Quang
Đặt sim: 08849...86
Vào lúc: 20:26 20/5/2019

Ngô Đức Khang
Đặt sim: 08398...50
Vào lúc: 20:23 20/5/2019

Trần Duy Bảo
Đặt sim: 09046...56
Vào lúc: 20:19 20/5/2019

Nguyễn Minh Nhật
Đặt sim: 08651...48
Vào lúc: 20:17 20/5/2019

Huỳnh Duy Long
Đặt sim: 08262...13
Vào lúc: 20:14 20/5/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333