sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 03 Viettel » Đầu Số 032 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 032*000 » Tam hoa 032*111 » Tam hoa 032*222 » Tam hoa 032*333 » Tam hoa 032*444 » Tam hoa 032*555 » Tam hoa 032*666 » Tam hoa 032*777 » Tam hoa 032*888 » Tam hoa 032*999 »
Tứ quý 032*0000 » Tứ quý 032*1111 » Tứ quý 032*2222 » Tứ quý 032*3333 » Tứ quý 032*4444 » Tứ quý 032*5555 » Tứ quý 032*6666 » Tứ quý 032*7777 » Tứ quý 032*8888 » Tứ quý 032*9999 »
032*6868 lộc phát » 032*8686 lộc phát » 032*6886 lộc phát » 032*8668 lộc phát » 032*7979 thần tài » 032*3939 thần tài » 032*7878 ông địa » 032*3838 ông địa » 032*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0328472898180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0328472898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 472898 ViettelĐặt Mua
0326084768180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0326084768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 084768 ViettelĐặt Mua
0326614788180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0326614788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 788 ViettelĐặt Mua
0329493788180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0329493788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 93788 ViettelĐặt Mua
0326605488180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0326605488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5488 ViettelĐặt Mua
0329523088180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0329523088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 23088 ViettelĐặt Mua
0329481788180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0329481788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 481788 ViettelĐặt Mua
0327756068180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0327756068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 56068 ViettelĐặt Mua
0329075088180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0329075088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5088 ViettelĐặt Mua
0329987068180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0329987068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7068 ViettelĐặt Mua
0326651068180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0326651068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
0327534088180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0327534088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4088 ViettelĐặt Mua
0326257068180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0326257068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 ViettelĐặt Mua
0329244068180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0329244068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 44068 ViettelĐặt Mua
0326259768180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0326259768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 259768 ViettelĐặt Mua
0329720768180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0329720768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0768 ViettelĐặt Mua
0327962768180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0327962768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 768 ViettelĐặt Mua
0327389228180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0327389228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 389228 ViettelĐặt Mua
0326698608180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0326698608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98608 ViettelĐặt Mua
0328443088180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0328443088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 088 ViettelĐặt Mua
0329497988180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0329497988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0326696918180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0326696918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0329440898200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0329440898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 440898 ViettelĐặt Mua
0328053878200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0328053878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 878 ViettelĐặt Mua
0327929938200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0327929938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0328627828200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0328627828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 27828 ViettelĐặt Mua
0328198928200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0328198928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 198928 ViettelĐặt Mua
0328328218200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0328328218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28218 ViettelĐặt Mua
0328254378200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0328254378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54378 ViettelĐặt Mua
0326774878200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0326774878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 878 ViettelĐặt Mua
0325860428200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0325860428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0428 ViettelĐặt Mua
0325390728200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0325390728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 728 ViettelĐặt Mua
0329530928200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0329530928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928 ViettelĐặt Mua
0329371028200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0329371028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 ViettelĐặt Mua
0325792028200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0325792028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0325702428200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0325702428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 702428 ViettelĐặt Mua
0329553728200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0329553728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3728 ViettelĐặt Mua
0325423728200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0325423728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0325414028200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0325414028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 414028 ViettelĐặt Mua
0325304028200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0325304028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4028 ViettelĐặt Mua
0325304728200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0325304728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0325374928200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0325374928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 374928 ViettelĐặt Mua
0326763318200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0326763318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3318 ViettelĐặt Mua
0329172118200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0329172118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 118 ViettelĐặt Mua
0325441408200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0325441408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0325872408200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0325872408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 872408 ViettelĐặt Mua
0325582608200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0325582608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 82608 ViettelĐặt Mua
0325743208200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0325743208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0329644108200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0329644108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 44108 ViettelĐặt Mua
0325874608200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0325874608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74608 ViettelĐặt Mua
0329904708200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0329904708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 904708 ViettelĐặt Mua
0325774708200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0325774708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 774708 ViettelĐặt Mua
0325476908200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0325476908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76908 ViettelĐặt Mua
0325587608200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0325587608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87608 ViettelĐặt Mua
0325447808200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0325447808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7808 ViettelĐặt Mua
0325748908200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0325748908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8908 ViettelĐặt Mua
0325505728200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0325505728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 728 ViettelĐặt Mua
0325526428200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0325526428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 26428 ViettelĐặt Mua
0329906728200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0329906728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0326555728200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0326555728 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 555728 ViettelĐặt Mua
0328818498200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0328818498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18498 ViettelĐặt Mua
0326129788200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0326129788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 129788 ViettelĐặt Mua
0326585458200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0326585458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0328609488200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0328609488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0327381788200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0327381788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 81788 ViettelĐặt Mua
0326004278200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0326004278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4278 ViettelĐặt Mua
0326494778200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0326494778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4778 ViettelĐặt Mua
0326486388200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0326486388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 486388 ViettelĐặt Mua
0327208228200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0327208228 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 8228 ViettelĐặt Mua
0328307068200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0328307068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07068 ViettelĐặt Mua
0328574788200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0328574788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74788 ViettelĐặt Mua
0325530518200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0325530518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30518 ViettelĐặt Mua
0328654218200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0328654218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4218 ViettelĐặt Mua
0325864318200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0325864318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64318 ViettelĐặt Mua
0329864418200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0329864418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 ViettelĐặt Mua
0325304518200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0325304518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 304518 ViettelĐặt Mua
0328045418200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0328045418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 ViettelĐặt Mua
0325715518200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0325715518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 ViettelĐặt Mua
0329745918200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0329745918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0325767418200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0325767418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 767418 ViettelĐặt Mua
0325847418200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0325847418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 ViettelĐặt Mua
0325347918200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0325347918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 918 ViettelĐặt Mua
0325748418200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0325748418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748418 ViettelĐặt Mua
0325619418200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0325619418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 619418 ViettelĐặt Mua
0328519418200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0328519418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 19418 ViettelĐặt Mua
0328764788200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0328764788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4788 ViettelĐặt Mua
0328410378200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0328410378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 410378 ViettelĐặt Mua
0326545088200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0326545088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 088 ViettelĐặt Mua
0327739088250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0327739088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9088 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 032 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 032 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 032 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 032 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Huỳnh Đức Tân
Đặt sim: 08849...74
Vào lúc: 20:55 20/5/2019

Nguyễn Chí Anh
Đặt sim: 09766...50
Vào lúc: 20:53 20/5/2019

Nguyễn Ngọc Thư
Đặt sim: 09680...82
Vào lúc: 20:49 20/5/2019

Ngô Trung Luân
Đặt sim: 09887...24
Vào lúc: 20:46 20/5/2019

Nguyễn Minh Khang
Đặt sim: 09783...93
Vào lúc: 20:43 20/5/2019

Ngô Trung Hảo
Đặt sim: 08897...13
Vào lúc: 20:41 20/5/2019

Nguyễn Đức Kiên
Đặt sim: 09851...92
Vào lúc: 20:37 20/5/2019

Phạm Minh Hùng
Đặt sim: 09620...80
Vào lúc: 20:35 20/5/2019

Phan Minh Quân
Đặt sim: 08352...33
Vào lúc: 20:31 20/5/2019

Nguyễn Văn Nam
Đặt sim: 03260...79
Vào lúc: 20:29 20/5/2019

Lê Văn Hiếu
Đặt sim: 08878...83
Vào lúc: 20:26 20/5/2019

Nguyễn Ngọc Tuyết
Đặt sim: 09824...98
Vào lúc: 20:23 20/5/2019

Nguyễn Duy Lộc
Đặt sim: 08866...12
Vào lúc: 20:19 20/5/2019

Ngô Văn Đăng
Đặt sim: 08628...52
Vào lúc: 20:16 20/5/2019

Phạm Thị Hương
Đặt sim: 08338...23
Vào lúc: 20:13 20/5/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333