sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 03 Viettel » Đầu Số 032 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 032*000 » Tam hoa 032*111 » Tam hoa 032*222 » Tam hoa 032*333 » Tam hoa 032*444 » Tam hoa 032*555 » Tam hoa 032*666 » Tam hoa 032*777 » Tam hoa 032*888 » Tam hoa 032*999 »
Tứ quý 032*0000 » Tứ quý 032*1111 » Tứ quý 032*2222 » Tứ quý 032*3333 » Tứ quý 032*4444 » Tứ quý 032*5555 » Tứ quý 032*6666 » Tứ quý 032*7777 » Tứ quý 032*8888 » Tứ quý 032*9999 »
032*6868 lộc phát » 032*8686 lộc phát » 032*6886 lộc phát » 032*8668 lộc phát » 032*7979 thần tài » 032*3939 thần tài » 032*7878 ông địa » 032*3838 ông địa » 032*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0326951388350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0326951388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51388 ViettelĐặt Mua
0327129388350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0327129388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 29388 ViettelĐặt Mua
0329130408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0329130408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30408 ViettelĐặt Mua
0327175768350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0327175768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75768 ViettelĐặt Mua
0329233228350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0329233228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0326296828350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0326296828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 296828 ViettelĐặt Mua
0328781808350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0328781808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1808 ViettelĐặt Mua
0329417828350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0329417828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7828 ViettelĐặt Mua
0328464448400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0328464448 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0327978778400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0327978778 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 78778 ViettelĐặt Mua
0329060278400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0329060278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0326338358400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0326338358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0328020028400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0328020028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 020028 ViettelĐặt Mua
0328090828400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0328090828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90828 ViettelĐặt Mua
0328168118400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0328168118 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 68118 ViettelĐặt Mua
0328335788400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0328335788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35788 ViettelĐặt Mua
0327183118400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0327183118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3118 ViettelĐặt Mua
0329238538400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0329238538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 ViettelĐặt Mua
0325317898400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0325317898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 898 ViettelĐặt Mua
0325637998400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0325637998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 637998 ViettelĐặt Mua
0327752898400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0327752898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 752898 ViettelĐặt Mua
0327586578400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0327586578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 578 ViettelĐặt Mua
0326138068400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0326138068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8068 ViettelĐặt Mua
0328108088400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0328108088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0327828468400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0327828468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28468 ViettelĐặt Mua
0329622238400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0329622238 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 22238 ViettelĐặt Mua
0328062228400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0328062228 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 2228 ViettelĐặt Mua
0328195558400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0328195558 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0326042228400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0326042228 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 42228 ViettelĐặt Mua
0326281068400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0326281068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1068 ViettelĐặt Mua
0327478778400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0327478778 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 778 ViettelĐặt Mua
0326069078400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0326069078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 069078 ViettelĐặt Mua
0326557728400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0326557728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7728 ViettelĐặt Mua
0327541858400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0327541858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 541858 ViettelĐặt Mua
0328794388400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0328794388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 388 ViettelĐặt Mua
0326189978400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0326189978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 978 ViettelĐặt Mua
0328249268400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0328249268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9268 ViettelĐặt Mua
0327517488400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0327517488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17488 ViettelĐặt Mua
0328325488400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0328325488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5488 ViettelĐặt Mua
0328225278400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0328225278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0325332578400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0325332578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2578 ViettelĐặt Mua
0326243578400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0326243578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 243578 ViettelĐặt Mua
0326312078400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0326312078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 12078 ViettelĐặt Mua
0326353978400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0326353978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 978 ViettelĐặt Mua
0328945078400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0328945078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 45078 ViettelĐặt Mua
0327378068400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0327378068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78068 ViettelĐặt Mua
0328080968400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0328080968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 080968 ViettelĐặt Mua
0328907268400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0328907268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07268 ViettelĐặt Mua
0326232348400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0326232348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 232348 ViettelĐặt Mua
0326312318400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0326312318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2318 ViettelĐặt Mua
0328031158400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0328031158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0325496178400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0325496178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6178 ViettelĐặt Mua
0325542238400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0325542238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2238 ViettelĐặt Mua
0325567508400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0325567508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 567508 ViettelĐặt Mua
0325675898400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0325675898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75898 ViettelĐặt Mua
0325733808400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0325733808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0325751758400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0325751758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51758 ViettelĐặt Mua
0325533858400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0325533858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0325958778400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0325958778 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0328898078400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0328898078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98078 ViettelĐặt Mua
0326353778400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0326353778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 778 ViettelĐặt Mua
0327997828400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0327997828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 97828 ViettelĐặt Mua
0327887808400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0327887808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0327992818400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0327992818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 92818 ViettelĐặt Mua
0325478788400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0325478788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78788 ViettelĐặt Mua
0325311878400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0325311878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 878 ViettelĐặt Mua
0327079478400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0327079478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 079478 ViettelĐặt Mua
0327167988400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0327167988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67988 ViettelĐặt Mua
0328243288400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0328243288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43288 ViettelĐặt Mua
0328758068400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0328758068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
0328994988400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0328994988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4988 ViettelĐặt Mua
0329892768400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0329892768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 92768 ViettelĐặt Mua
0325251438400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0325251438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0326910168400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0326910168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10168 ViettelĐặt Mua
0328034168400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0328034168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 168 ViettelĐặt Mua
0329840368400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0329840368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
0329188808400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0329188808 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0329318188400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0329318188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318188 ViettelĐặt Mua
0329510368400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0329510368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
0325010178400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0325010178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 ViettelĐặt Mua
0329278818400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0329278818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78818 ViettelĐặt Mua
0325883468400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0325883468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 883468 ViettelĐặt Mua
0326461468400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0326461468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 468 ViettelĐặt Mua
0327673968400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0327673968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 673968 ViettelĐặt Mua
0327513068400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0327513068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
0327548068400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0327548068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8068 ViettelĐặt Mua
0327632068400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0327632068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 ViettelĐặt Mua
0326023168400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0326023168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 23168 ViettelĐặt Mua
0326008168400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0326008168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008168 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 032 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 032 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 032 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 032 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Thị Nhiên
Đặt sim: 08493...16
Vào lúc: 22:55 0/3/2021

Ngô Trung Quốc
Đặt sim: 08218...28
Vào lúc: 22:52 0/3/2021

Nguyễn Văn Long
Đặt sim: 08975...99
Vào lúc: 22:49 0/3/2021

Nguyễn Trung Tiến
Đặt sim: 08825...92
Vào lúc: 22:46 0/3/2021

Lê Phương Nhiên
Đặt sim: 08618...80
Vào lúc: 22:43 0/3/2021

Hoàng Đức Nam
Đặt sim: 03955...25
Vào lúc: 22:40 0/3/2021

Nguyễn Văn Thái
Đặt sim: 03217...82
Vào lúc: 22:37 0/3/2021

Ngô Phương Hạ
Đặt sim: 09053...64
Vào lúc: 22:34 0/3/2021

Phan Đức Đăng
Đặt sim: 03229...74
Vào lúc: 22:32 0/3/2021

Hoàng Văn Huy
Đặt sim: 08334...41
Vào lúc: 22:28 0/3/2021

Trần Trung Kiên
Đặt sim: 09679...99
Vào lúc: 22:26 0/3/2021

Hoàng Nhã Mai
Đặt sim: 09073...42
Vào lúc: 22:22 0/3/2021

Nguyễn Diệp Thơ
Đặt sim: 03250...73
Vào lúc: 22:20 0/3/2021

Phạm Văn Cương
Đặt sim: 08535...55
Vào lúc: 22:17 0/3/2021

Nguyễn Chí Lâm
Đặt sim: 08548...96
Vào lúc: 22:13 0/3/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333