sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 03 Viettel » Đầu Số 034 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 034*000 » Tam hoa 034*111 » Tam hoa 034*222 » Tam hoa 034*333 » Tam hoa 034*444 » Tam hoa 034*555 » Tam hoa 034*666 » Tam hoa 034*777 » Tam hoa 034*888 » Tam hoa 034*999 »
Tứ quý 034*0000 » Tứ quý 034*1111 » Tứ quý 034*2222 » Tứ quý 034*3333 » Tứ quý 034*4444 » Tứ quý 034*5555 » Tứ quý 034*6666 » Tứ quý 034*7777 » Tứ quý 034*8888 » Tứ quý 034*9999 »
034*6868 lộc phát » 034*8686 lộc phát » 034*6886 lộc phát » 034*8668 lộc phát » 034*7979 thần tài » 034*3939 thần tài » 034*7878 ông địa » 034*3838 ông địa » 034*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0346232198350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0346232198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32198 ViettelĐặt Mua
0343670068350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0343670068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 ViettelĐặt Mua
0348155068350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0348155068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 ViettelĐặt Mua
0346709368350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0346709368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9368 ViettelĐặt Mua
0346139468350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0346139468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 468 ViettelĐặt Mua
0348969828350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0348969828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 69828 ViettelĐặt Mua
0347366068350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0347366068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6068 ViettelĐặt Mua
0345780668350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0345780668 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 80668 ViettelĐặt Mua
0348685368350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0348685368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 85368 ViettelĐặt Mua
0345862588350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0345862588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0342626588350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0342626588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6588 ViettelĐặt Mua
0345903988350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0345903988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03988 ViettelĐặt Mua
0348136288350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0348136288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 36288 ViettelĐặt Mua
0346369188350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0346369188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 188 ViettelĐặt Mua
0345773898350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0345773898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 73898 ViettelĐặt Mua
0347731868350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0347731868 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
0342640008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0342640008 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 40008 ViettelĐặt Mua
0348082588350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0348082588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 588 ViettelĐặt Mua
0347491798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0347491798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 491798 ViettelĐặt Mua
0346722498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0346722498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 22498 ViettelĐặt Mua
0346508698350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0346508698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508698 ViettelĐặt Mua
0347709698350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0347709698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0343321898350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0343321898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 321898 ViettelĐặt Mua
0345435898350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0345435898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5898 ViettelĐặt Mua
0349972858350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0349972858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0342189588350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0342189588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 588 ViettelĐặt Mua
0346595188350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0346595188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 595188 ViettelĐặt Mua
0347769388350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0347769388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 69388 ViettelĐặt Mua
0346243858350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0346243858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43858 ViettelĐặt Mua
0342587918350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0342587918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0344133718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0344133718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 133718 ViettelĐặt Mua
0343544358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0343544358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 44358 ViettelĐặt Mua
0344486108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0344486108 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 6108 ViettelĐặt Mua
0343967488350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0343967488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 ViettelĐặt Mua
0346961498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0346961498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 961498 ViettelĐặt Mua
0345149918350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0345149918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49918 ViettelĐặt Mua
0347831778350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0347831778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1778 ViettelĐặt Mua
0343223078350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0343223078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0344223818350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0344223818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3818 ViettelĐặt Mua
0347768338350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0347768338 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 68338 ViettelĐặt Mua
0348068338350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0348068338 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 338 ViettelĐặt Mua
0343378338350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0343378338 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0342398778350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0342398778 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0343858338350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0343858338 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 8338 ViettelĐặt Mua
0342958558350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0342958558 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 958558 ViettelĐặt Mua
0344124238350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0344124238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 238 ViettelĐặt Mua
0348092898350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0348092898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 92898 ViettelĐặt Mua
0345275988350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0345275988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 988 ViettelĐặt Mua
0348173588350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0348173588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 173588 ViettelĐặt Mua
0348079588350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0348079588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 79588 ViettelĐặt Mua
0342776388350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0342776388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76388 ViettelĐặt Mua
0346215768350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0346215768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5768 ViettelĐặt Mua
0343448168350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0343448168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
0349972368350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0349972368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 368 ViettelĐặt Mua
0347137568350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0347137568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
0346350168350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0346350168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 168 ViettelĐặt Mua
0342346858350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0342346858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0349368208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0349368208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8208 ViettelĐặt Mua
0349050238350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0349050238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 238 ViettelĐặt Mua
0348286038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0348286038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0347084118350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0347084118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4118 ViettelĐặt Mua
0347497598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0347497598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0349789528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0349789528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0346982438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0346982438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0343524338350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0343524338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 524338 ViettelĐặt Mua
0349042188350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0349042188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 042188 ViettelĐặt Mua
0346152788350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0346152788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2788 ViettelĐặt Mua
0344439018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0344439018 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 39018 ViettelĐặt Mua
0344500278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0344500278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 500278 ViettelĐặt Mua
0342805558350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0342805558 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 558 ViettelĐặt Mua
0347458548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0347458548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458548 ViettelĐặt Mua
0344846588350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0344846588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6588 ViettelĐặt Mua
0344439198350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0344439198 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0344838148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0344838148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 ViettelĐặt Mua
0348776658350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0348776658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 776658 ViettelĐặt Mua
0345272938350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0345272938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 72938 ViettelĐặt Mua
0342060378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0342060378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 60378 ViettelĐặt Mua
0349356988350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0349356988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6988 ViettelĐặt Mua
0348924168350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0348924168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 924168 ViettelĐặt Mua
0343345608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0343345608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 345608 ViettelĐặt Mua
0342834588350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0342834588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 834588 ViettelĐặt Mua
0342567808350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0342567808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 ViettelĐặt Mua
0349036588350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0349036588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 588 ViettelĐặt Mua
0342029188350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0342029188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 029188 ViettelĐặt Mua
0348610588350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0348610588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 610588 ViettelĐặt Mua
0347967188350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0347967188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7188 ViettelĐặt Mua
0342104188350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0342104188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0342980588350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0342980588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 980588 ViettelĐặt Mua
0342734368350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0342734368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 034 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 034 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 034 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 034 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Duy Khánh
Đặt sim: 08888...58
Vào lúc: 18:56 6/12/2021

Huỳnh Văn Thế
Đặt sim: 08927...67
Vào lúc: 18:53 6/12/2021

Nguyễn Chí Quốc
Đặt sim: 08888...54
Vào lúc: 18:49 6/12/2021

Nguyễn Chí Khương
Đặt sim: 08420...74
Vào lúc: 18:47 6/12/2021

Trần Đức Hiếu
Đặt sim: 03223...37
Vào lúc: 18:43 6/12/2021

Nguyễn Kim Mai
Đặt sim: 09199...33
Vào lúc: 18:40 6/12/2021

Phan Văn Thành
Đặt sim: 08341...44
Vào lúc: 18:37 6/12/2021

Trần Văn Nhân
Đặt sim: 08358...65
Vào lúc: 18:35 6/12/2021

Phan Ngọc Ngọc
Đặt sim: 08970...77
Vào lúc: 18:32 6/12/2021

Nguyễn Thị Mai
Đặt sim: 08210...65
Vào lúc: 18:29 6/12/2021

Hoàng Minh Việt
Đặt sim: 03996...34
Vào lúc: 18:26 6/12/2021

Hoàng Văn Quang
Đặt sim: 08356...30
Vào lúc: 18:23 6/12/2021

Trần Trung Nhật
Đặt sim: 09845...78
Vào lúc: 18:20 6/12/2021

Nguyễn Đức Thành
Đặt sim: 03239...25
Vào lúc: 18:17 6/12/2021

Ngô Minh Long
Đặt sim: 09336...63
Vào lúc: 18:14 6/12/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333