sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 03 Viettel » Đầu Số 035 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 035*000 » Tam hoa 035*111 » Tam hoa 035*222 » Tam hoa 035*333 » Tam hoa 035*444 » Tam hoa 035*555 » Tam hoa 035*666 » Tam hoa 035*777 » Tam hoa 035*888 » Tam hoa 035*999 »
Tứ quý 035*0000 » Tứ quý 035*1111 » Tứ quý 035*2222 » Tứ quý 035*3333 » Tứ quý 035*4444 » Tứ quý 035*5555 » Tứ quý 035*6666 » Tứ quý 035*7777 » Tứ quý 035*8888 » Tứ quý 035*9999 »
035*6868 lộc phát » 035*8686 lộc phát » 035*6886 lộc phát » 035*8668 lộc phát » 035*7979 thần tài » 035*3939 thần tài » 035*7878 ông địa » 035*3838 ông địa » 035*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0355473028100.000
120.000
Sim So Dep Viettel 0355473028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0353414798150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0353414798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0354886798180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0354886798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 86798 ViettelĐặt Mua
0359111438180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0359111438 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0359445768180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0359445768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 768 ViettelĐặt Mua
0356175068180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0356175068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75068 ViettelĐặt Mua
0354694898180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0354694898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 694898 ViettelĐặt Mua
0352540068180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0352540068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 540068 ViettelĐặt Mua
0353381488180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0353381488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 81488 ViettelĐặt Mua
0357614768180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0357614768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 768 ViettelĐặt Mua
0352959088180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0352959088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 088 ViettelĐặt Mua
0353564088180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0353564088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 564088 ViettelĐặt Mua
0352438088180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0352438088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8088 ViettelĐặt Mua
0358494228180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0358494228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 494228 ViettelĐặt Mua
0353815768180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0353815768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 815768 ViettelĐặt Mua
0359542488180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0359542488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0358164788180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0358164788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64788 ViettelĐặt Mua
0353057488180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0353057488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7488 ViettelĐặt Mua
0353505848180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0353505848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 ViettelĐặt Mua
0356714068180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0356714068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4068 ViettelĐặt Mua
0358317088180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0358317088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 317088 ViettelĐặt Mua
0359716488180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0359716488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16488 ViettelĐặt Mua
0357422298190.000
230.000
Sim So Dep Viettel 0357422298 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 298 ViettelĐặt Mua
0357150098190.000
230.000
Sim So Dep Viettel 0357150098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50098 ViettelĐặt Mua
0357224698190.000
230.000
Sim So Dep Viettel 0357224698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0357851838190.000
230.000
Sim So Dep Viettel 0357851838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0358438808200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0358438808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0356062078200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0356062078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2078 ViettelĐặt Mua
0353001038200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0353001038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0357021398200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0357021398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0356092488200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0356092488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2488 ViettelĐặt Mua
0354564988200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0354564988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64988 ViettelĐặt Mua
0355764088200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0355764088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4088 ViettelĐặt Mua
0353767848200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0353767848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67848 ViettelĐặt Mua
0353771558200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0353771558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 771558 ViettelĐặt Mua
0358832488200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0358832488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 ViettelĐặt Mua
0354841588200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0354841588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1588 ViettelĐặt Mua
0354858078200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0354858078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58078 ViettelĐặt Mua
0359890038200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0359890038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0038 ViettelĐặt Mua
0357936698200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0357936698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6698 ViettelĐặt Mua
0352937388200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0352937388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7388 ViettelĐặt Mua
0357964988200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0357964988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 964988 ViettelĐặt Mua
0355857088200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0355857088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57088 ViettelĐặt Mua
0359640468200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0359640468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
0358712788200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0358712788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 712788 ViettelĐặt Mua
0357155068200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0357155068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 55068 ViettelĐặt Mua
0359378838200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0359378838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 838 ViettelĐặt Mua
0354744928200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0354744928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 44928 ViettelĐặt Mua
0353208608200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0353208608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08608 ViettelĐặt Mua
0357859358200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0357859358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9358 ViettelĐặt Mua
0357691488200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0357691488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1488 ViettelĐặt Mua
0357374448200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0357374448 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0357265448200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0357265448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 65448 ViettelĐặt Mua
0356215198200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0356215198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 15198 ViettelĐặt Mua
0355754198200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0355754198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 198 ViettelĐặt Mua
0354221148200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0354221148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 221148 ViettelĐặt Mua
0353336848200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0353336848 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 36848 ViettelĐặt Mua
0352787848200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0352787848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0352045998200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0352045998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 998 ViettelĐặt Mua
0352035878200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0352035878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 878 ViettelĐặt Mua
0357832898200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0357832898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 898 ViettelĐặt Mua
0356556488200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0356556488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 556488 ViettelĐặt Mua
0353662788200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0353662788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 788 ViettelĐặt Mua
0353753898200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0353753898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3898 ViettelĐặt Mua
0353717588200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0353717588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0354857088200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0354857088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 088 ViettelĐặt Mua
0356545708200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0356545708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 45708 ViettelĐặt Mua
0354812148200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0354812148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 12148 ViettelĐặt Mua
0352397598200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0352397598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
0353835478250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0353835478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 835478 ViettelĐặt Mua
0355800038250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0355800038 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 038 ViettelĐặt Mua
0352400208250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0352400208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0359757298250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0359757298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57298 ViettelĐặt Mua
0353145808250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0353145808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 45808 ViettelĐặt Mua
0357335008250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0357335008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35008 ViettelĐặt Mua
0354473088250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0354473088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 088 ViettelĐặt Mua
0356545978250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0356545978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 45978 ViettelĐặt Mua
0358853828250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0358853828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 53828 ViettelĐặt Mua
0356980078250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0356980078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0357012278250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0357012278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 12278 ViettelĐặt Mua
0356063878250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0356063878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0355073898250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0355073898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 73898 ViettelĐặt Mua
0353429088250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0353429088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9088 ViettelĐặt Mua
0356387808250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0356387808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 ViettelĐặt Mua
0357652808250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0357652808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2808 ViettelĐặt Mua
0358071808250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0358071808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1808 ViettelĐặt Mua
0357169808250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0357169808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 169808 ViettelĐặt Mua
0352493488250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0352493488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0354847008250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0354847008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 035 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 035 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 035 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 035 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Văn Luân
Đặt sim: 09855...73
Vào lúc: 12:56 28/1/2020

Trần Phương Linh
Đặt sim: 09338...56
Vào lúc: 12:53 28/1/2020

Trần Diệp Thơ
Đặt sim: 08670...62
Vào lúc: 12:50 28/1/2020

Ngô Văn Khương
Đặt sim: 08425...74
Vào lúc: 12:47 28/1/2020

Hoàng Trung Long
Đặt sim: 09837...46
Vào lúc: 12:44 28/1/2020

Hoàng Chí Nam
Đặt sim: 08332...40
Vào lúc: 12:40 28/1/2020

Trần Đức Thuận
Đặt sim: 09628...77
Vào lúc: 12:37 28/1/2020

Ngô Văn Tuấn
Đặt sim: 08826...26
Vào lúc: 12:34 28/1/2020

Nguyễn Thị Thơ
Đặt sim: 08580...78
Vào lúc: 12:31 28/1/2020

Nguyễn Minh Chiến
Đặt sim: 08241...68
Vào lúc: 12:29 28/1/2020

Hoàng Trung Khiêm
Đặt sim: 08616...44
Vào lúc: 12:25 28/1/2020

Nguyễn Văn Đăng
Đặt sim: 09616...34
Vào lúc: 12:23 28/1/2020

Trần Tường Thư
Đặt sim: 09764...91
Vào lúc: 12:20 28/1/2020

Phan Nhã Thi
Đặt sim: 08850...83
Vào lúc: 12:16 28/1/2020

Nguyễn Văn Thành
Đặt sim: 09668...98
Vào lúc: 12:14 28/1/2020

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333