sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 03 Viettel » Đầu Số 035 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 035*000 » Tam hoa 035*111 » Tam hoa 035*222 » Tam hoa 035*333 » Tam hoa 035*444 » Tam hoa 035*555 » Tam hoa 035*666 » Tam hoa 035*777 » Tam hoa 035*888 » Tam hoa 035*999 »
Tứ quý 035*0000 » Tứ quý 035*1111 » Tứ quý 035*2222 » Tứ quý 035*3333 » Tứ quý 035*4444 » Tứ quý 035*5555 » Tứ quý 035*6666 » Tứ quý 035*7777 » Tứ quý 035*8888 » Tứ quý 035*9999 »
035*6868 lộc phát » 035*8686 lộc phát » 035*6886 lộc phát » 035*8668 lộc phát » 035*7979 thần tài » 035*3939 thần tài » 035*7878 ông địa » 035*3838 ông địa » 035*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0358341898350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0358341898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0357911198350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0357911198 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 911198 ViettelĐặt Mua
0353511848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0353511848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0357155068350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0357155068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 ViettelĐặt Mua
0354572188350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0354572188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 188 ViettelĐặt Mua
0354861488350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0354861488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 ViettelĐặt Mua
0352023768350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0352023768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 768 ViettelĐặt Mua
0358524588350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0358524588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24588 ViettelĐặt Mua
0359412968350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0359412968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 968 ViettelĐặt Mua
0357360768350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0357360768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
0352548268350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0352548268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48268 ViettelĐặt Mua
0354309288350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0354309288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0357701388350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0357701388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1388 ViettelĐặt Mua
0354079788350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0354079788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 079788 ViettelĐặt Mua
0359145768350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0359145768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 45768 ViettelĐặt Mua
0357319288350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0357319288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0353104368350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0353104368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 104368 ViettelĐặt Mua
0355953168350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0355953168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3168 ViettelĐặt Mua
0359920568350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0359920568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
0357275488350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0357275488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0358738968350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0358738968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8968 ViettelĐặt Mua
0354123268350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0354123268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 123268 ViettelĐặt Mua
0357247358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0357247358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47358 ViettelĐặt Mua
0352098068350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0352098068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8068 ViettelĐặt Mua
0359193858350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0359193858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 858 ViettelĐặt Mua
0357221558350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0357221558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1558 ViettelĐặt Mua
0353145808350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0353145808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5808 ViettelĐặt Mua
0357335008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0357335008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5008 ViettelĐặt Mua
0354473088350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0354473088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 473088 ViettelĐặt Mua
0356545978350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0356545978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 45978 ViettelĐặt Mua
0358853828350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0358853828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0356980078350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0356980078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 078 ViettelĐặt Mua
0357012278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0357012278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 012278 ViettelĐặt Mua
0356063878350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0356063878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63878 ViettelĐặt Mua
0355073898350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0355073898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 73898 ViettelĐặt Mua
0353835478350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0353835478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5478 ViettelĐặt Mua
0355800038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0355800038 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 038 ViettelĐặt Mua
0353613188350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0353613188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 613188 ViettelĐặt Mua
0359233978350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0359233978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0357161318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0357161318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 161318 ViettelĐặt Mua
0359269488350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0359269488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 269488 ViettelĐặt Mua
0357471588350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0357471588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1588 ViettelĐặt Mua
0352426168350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0352426168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 168 ViettelĐặt Mua
0358664368350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0358664368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4368 ViettelĐặt Mua
0353043288350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0353043288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43288 ViettelĐặt Mua
0355485368350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0355485368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 85368 ViettelĐặt Mua
0359095368350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0359095368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 095368 ViettelĐặt Mua
0354623468350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0354623468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3468 ViettelĐặt Mua
0354752968350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0354752968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
0355467188350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0355467188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 467188 ViettelĐặt Mua
0354583768350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0354583768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
0352040618350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0352040618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40618 ViettelĐặt Mua
0352061208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0352061208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 61208 ViettelĐặt Mua
0352080618350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0352080618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0618 ViettelĐặt Mua
0352090418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0352090418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 090418 ViettelĐặt Mua
0352100208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0352100208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0352110308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0352110308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 110308 ViettelĐặt Mua
0352170308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0352170308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 ViettelĐặt Mua
0352170418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0352170418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 170418 ViettelĐặt Mua
0352191208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0352191208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0352201018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0352201018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 01018 ViettelĐặt Mua
0352260218350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0352260218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0353010208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0353010208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0353050208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0353050208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0353051108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0353051108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0353061208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0353061208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 061208 ViettelĐặt Mua
0353080518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0353080518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0518 ViettelĐặt Mua
0353110108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0353110108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10108 ViettelĐặt Mua
0353110218350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0353110218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218 ViettelĐặt Mua
0353121018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0353121018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0353211308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0353211308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 11308 ViettelĐặt Mua
0353240318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0353240318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 240318 ViettelĐặt Mua
0353270418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0353270418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0353270608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0353270608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 270608 ViettelĐặt Mua
0353281018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0353281018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 81018 ViettelĐặt Mua
0353300518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0353300518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 ViettelĐặt Mua
0353310518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0353310518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 ViettelĐặt Mua
0354021108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0354021108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0354041218350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0354041218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218 ViettelĐặt Mua
0354070918350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0354070918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 070918 ViettelĐặt Mua
0354081208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0354081208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1208 ViettelĐặt Mua
0354120318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0354120318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 20318 ViettelĐặt Mua
0354120608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0354120608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0608 ViettelĐặt Mua
0354180308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0354180308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 ViettelĐặt Mua
0354191108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0354191108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91108 ViettelĐặt Mua
0354210718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0354210718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 210718 ViettelĐặt Mua
0354230208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0354230208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30208 ViettelĐặt Mua
0354250608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0354250608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0354250718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0354250718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 250718 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 035 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 035 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 035 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 035 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Kiều Hoa
Đặt sim: 08227...99
Vào lúc: 10:56 24/9/2020

Trần Văn Nhật
Đặt sim: 08882...33
Vào lúc: 10:53 24/9/2020

Trần Kiều Nhàn
Đặt sim: 03262...50
Vào lúc: 10:49 24/9/2020

Trần Thị Linh
Đặt sim: 09643...88
Vào lúc: 10:47 24/9/2020

Phan Minh Huy
Đặt sim: 08954...95
Vào lúc: 10:43 24/9/2020

Huỳnh Diệp Tuyết
Đặt sim: 08575...29
Vào lúc: 10:41 24/9/2020

Huỳnh Minh Khải
Đặt sim: 09694...40
Vào lúc: 10:38 24/9/2020

Ngô Minh Quyền
Đặt sim: 08338...45
Vào lúc: 10:35 24/9/2020

Trần Thị Ðào
Đặt sim: 08661...40
Vào lúc: 10:31 24/9/2020

Trần Chí Hải
Đặt sim: 08698...76
Vào lúc: 10:29 24/9/2020

Phan Minh Bảo
Đặt sim: 09167...12
Vào lúc: 10:26 24/9/2020

Phạm Kiều Thơ
Đặt sim: 08863...29
Vào lúc: 10:22 24/9/2020

Lê Đức Phong
Đặt sim: 08354...86
Vào lúc: 10:19 24/9/2020

Hoàng Văn Thành
Đặt sim: 09891...38
Vào lúc: 10:17 24/9/2020

Ngô Văn Chiến
Đặt sim: 08887...25
Vào lúc: 10:13 24/9/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333