sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 03 Viettel » Đầu Số 036 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 036*000 » Tam hoa 036*111 » Tam hoa 036*222 » Tam hoa 036*333 » Tam hoa 036*444 » Tam hoa 036*555 » Tam hoa 036*666 » Tam hoa 036*777 » Tam hoa 036*888 » Tam hoa 036*999 »
Tứ quý 036*0000 » Tứ quý 036*1111 » Tứ quý 036*2222 » Tứ quý 036*3333 » Tứ quý 036*4444 » Tứ quý 036*5555 » Tứ quý 036*6666 » Tứ quý 036*7777 » Tứ quý 036*8888 » Tứ quý 036*9999 »
036*6868 lộc phát » 036*8686 lộc phát » 036*6886 lộc phát » 036*8668 lộc phát » 036*7979 thần tài » 036*3939 thần tài » 036*7878 ông địa » 036*3838 ông địa » 036*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0368135538350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0368135538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5538 ViettelĐặt Mua
0362304098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0362304098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0364502798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0364502798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 ViettelĐặt Mua
0362758098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0362758098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58098 ViettelĐặt Mua
0363150958350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0363150958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 150958 ViettelĐặt Mua
0367949658350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0367949658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 949658 ViettelĐặt Mua
0362304408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0362304408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 304408 ViettelĐặt Mua
0368100408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0368100408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0363688548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0363688548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8548 ViettelĐặt Mua
0362737548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0362737548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37548 ViettelĐặt Mua
0363543548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0363543548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3548 ViettelĐặt Mua
0365675308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0365675308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75308 ViettelĐặt Mua
0366429578350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0366429578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 578 ViettelĐặt Mua
0362317758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0362317758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0366280448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0366280448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 280448 ViettelĐặt Mua
0367136598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0367136598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 36598 ViettelĐặt Mua
0363139958350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0363139958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 ViettelĐặt Mua
0363286318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0363286318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6318 ViettelĐặt Mua
0364481008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0364481008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0364532348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0364532348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 532348 ViettelĐặt Mua
0364235008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0364235008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35008 ViettelĐặt Mua
0368554438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0368554438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 554438 ViettelĐặt Mua
0365173998350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0365173998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3998 ViettelĐặt Mua
0363163748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0363163748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0364251968350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0364251968 SimViettelĐẹp.Com Sim Năm Sinh Đuôi 1968 ViettelĐặt Mua
0367110048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0367110048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0048 ViettelĐặt Mua
0363076068350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0363076068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
0362610588350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0362610588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10588 ViettelĐặt Mua
0366297568350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0366297568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 97568 ViettelĐặt Mua
0362187168350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0362187168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7168 ViettelĐặt Mua
0365087068350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0365087068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 ViettelĐặt Mua
0364282208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0364282208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 282208 ViettelĐặt Mua
0366720898350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0366720898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 720898 ViettelĐặt Mua
0364250768350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0364250768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 768 ViettelĐặt Mua
0363085408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0363085408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 85408 ViettelĐặt Mua
0363649918350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0363649918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 649918 ViettelĐặt Mua
0369492778350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0369492778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0363325808350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0363325808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0362461588350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0362461588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 461588 ViettelĐặt Mua
0367745168350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0367745168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5168 ViettelĐặt Mua
0364574268350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0364574268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
0364489238350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0364489238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 238 ViettelĐặt Mua
0369410118350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0369410118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0365235838350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0365235838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5838 ViettelĐặt Mua
0362399828350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0362399828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9828 ViettelĐặt Mua
0368886728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0368886728 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 6728 ViettelĐặt Mua
0362504188350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0362504188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 504188 ViettelĐặt Mua
0364457188350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0364457188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7188 ViettelĐặt Mua
0369314288350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0369314288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 314288 ViettelĐặt Mua
0368034988350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0368034988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4988 ViettelĐặt Mua
0369417188350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0369417188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 188 ViettelĐặt Mua
0369014988350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0369014988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0367320188350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0367320188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 188 ViettelĐặt Mua
0363257288350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0363257288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 257288 ViettelĐặt Mua
0362430588350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0362430588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0588 ViettelĐặt Mua
0367495288350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0367495288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 288 ViettelĐặt Mua
0362540588350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0362540588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 588 ViettelĐặt Mua
0364937188350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0364937188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7188 ViettelĐặt Mua
0364540288350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0364540288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0288 ViettelĐặt Mua
0364601588350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0364601588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1588 ViettelĐặt Mua
0363076188350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0363076188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 076188 ViettelĐặt Mua
0367607388350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0367607388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0367032588350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0367032588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 588 ViettelĐặt Mua
0367745188350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0367745188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5188 ViettelĐặt Mua
0362401588350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0362401588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1588 ViettelĐặt Mua
0364810388350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0364810388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 810388 ViettelĐặt Mua
0364904588350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0364904588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4588 ViettelĐặt Mua
0364097288350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0364097288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0364643188350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0364643188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0366143288350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0366143288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43288 ViettelĐặt Mua
0364546488350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0364546488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6488 ViettelĐặt Mua
0367519488350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0367519488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 519488 ViettelĐặt Mua
0366253488350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0366253488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 53488 ViettelĐặt Mua
0362242068350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0362242068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2068 ViettelĐặt Mua
0363562068350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0363562068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2068 ViettelĐặt Mua
0363873068350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0363873068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3068 ViettelĐặt Mua
0362147288350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0362147288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 147288 ViettelĐặt Mua
0368524188350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0368524188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0368352358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0368352358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0366597488350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0366597488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7488 ViettelĐặt Mua
0369737088350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0369737088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37088 ViettelĐặt Mua
0367362788350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0367362788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 788 ViettelĐặt Mua
0367972788350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0367972788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 788 ViettelĐặt Mua
0365492188350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0365492188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 492188 ViettelĐặt Mua
0369412488350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0369412488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2488 ViettelĐặt Mua
0366058228350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0366058228 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 058228 ViettelĐặt Mua
0369208118350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0369208118 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 08118 ViettelĐặt Mua
0367642968350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0367642968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 642968 ViettelĐặt Mua
0367509388350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0367509388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 388 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 036 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 036 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 036 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 036 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Văn Khang
Đặt sim: 08525...34
Vào lúc: 16:55 1/12/2021

Ngô Chí Vương
Đặt sim: 08810...86
Vào lúc: 16:52 1/12/2021

Nguyễn Đức Sơn
Đặt sim: 08979...33
Vào lúc: 16:49 1/12/2021

Nguyễn Tường Linh
Đặt sim: 09637...62
Vào lúc: 16:46 1/12/2021

Trần Nhã Hồng
Đặt sim: 08463...14
Vào lúc: 16:44 1/12/2021

Ngô Minh Đăng
Đặt sim: 08274...36
Vào lúc: 16:40 1/12/2021

Huỳnh Duy Cường
Đặt sim: 08849...33
Vào lúc: 16:38 1/12/2021

Trần Minh Khiêm
Đặt sim: 08995...73
Vào lúc: 16:35 1/12/2021

Trần Minh Nhật
Đặt sim: 09858...15
Vào lúc: 16:31 1/12/2021

Huỳnh Đức Dũng
Đặt sim: 09179...10
Vào lúc: 16:28 1/12/2021

Ngô Trung Huy
Đặt sim: 08823...92
Vào lúc: 16:25 1/12/2021

Nguyễn Văn Nguyên
Đặt sim: 08254...26
Vào lúc: 16:22 1/12/2021

Nguyễn Thị Chi
Đặt sim: 09021...27
Vào lúc: 16:20 1/12/2021

Nguyễn Thị Hạ
Đặt sim: 09672...84
Vào lúc: 16:17 1/12/2021

Ngô Chí Hảo
Đặt sim: 09388...11
Vào lúc: 16:14 1/12/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333