sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 03 Viettel » Đầu Số 038 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 038*000 » Tam hoa 038*111 » Tam hoa 038*222 » Tam hoa 038*333 » Tam hoa 038*444 » Tam hoa 038*555 » Tam hoa 038*666 » Tam hoa 038*777 » Tam hoa 038*888 » Tam hoa 038*999 »
Tứ quý 038*0000 » Tứ quý 038*1111 » Tứ quý 038*2222 » Tứ quý 038*3333 » Tứ quý 038*4444 » Tứ quý 038*5555 » Tứ quý 038*6666 » Tứ quý 038*7777 » Tứ quý 038*8888 » Tứ quý 038*9999 »
038*6868 lộc phát » 038*8686 lộc phát » 038*6886 lộc phát » 038*8668 lộc phát » 038*7979 thần tài » 038*3939 thần tài » 038*7878 ông địa » 038*3838 ông địa » 038*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0387934268350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0387934268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 934268 ViettelĐặt Mua
0385237898350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0385237898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7898 ViettelĐặt Mua
0382194768350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0382194768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
0387524588350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0387524588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 524588 ViettelĐặt Mua
0389757088350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0389757088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 757088 ViettelĐặt Mua
0383068088350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0383068088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8088 ViettelĐặt Mua
0385024968350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0385024968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
0387350268350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0387350268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 350268 ViettelĐặt Mua
0384907168350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0384907168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7168 ViettelĐặt Mua
0382931768350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0382931768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 931768 ViettelĐặt Mua
0382960788350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0382960788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0788 ViettelĐặt Mua
0385271468350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0385271468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 468 ViettelĐặt Mua
0382954468350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0382954468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54468 ViettelĐặt Mua
0383245388350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0383245388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 388 ViettelĐặt Mua
0385274468350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0385274468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 468 ViettelĐặt Mua
0382568508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0382568508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8508 ViettelĐặt Mua
0382021008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0382021008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1008 ViettelĐặt Mua
0382040108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0382040108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40108 ViettelĐặt Mua
0382091208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0382091208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91208 ViettelĐặt Mua
0382120108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0382120108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 ViettelĐặt Mua
0382150908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0382150908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 150908 ViettelĐặt Mua
0382210508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0382210508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10508 ViettelĐặt Mua
0382240708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0382240708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 ViettelĐặt Mua
0382240918350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0382240918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 918 ViettelĐặt Mua
0382260208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0382260208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 260208 ViettelĐặt Mua
0382260318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0382260318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 60318 ViettelĐặt Mua
0382280718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0382280718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 ViettelĐặt Mua
0382290318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0382290318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90318 ViettelĐặt Mua
0382310208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0382310208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0383040718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0383040718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0718 ViettelĐặt Mua
0383051108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0383051108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 ViettelĐặt Mua
0383170618350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0383170618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0618 ViettelĐặt Mua
0383290408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0383290408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0384020218350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0384020218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0218 ViettelĐặt Mua
0384040108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0384040108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 040108 ViettelĐặt Mua
0384100208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0384100208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0384100608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0384100608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 100608 ViettelĐặt Mua
0384120418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0384120418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 120418 ViettelĐặt Mua
0384140508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0384140508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40508 ViettelĐặt Mua
0384150218350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0384150218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0384160208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0384160208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 60208 ViettelĐặt Mua
0384170108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0384170108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 170108 ViettelĐặt Mua
0384170208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0384170208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0208 ViettelĐặt Mua
0384220718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0384220718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 220718 ViettelĐặt Mua
0385040118350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0385040118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 040118 ViettelĐặt Mua
0385051108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0385051108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0385140518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0385140518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40518 ViettelĐặt Mua
0385141018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0385141018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0385150408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0385150408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 150408 ViettelĐặt Mua
0385160218350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0385160218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0218 ViettelĐặt Mua
0385160508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0385160508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 60508 ViettelĐặt Mua
0385180508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0385180508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 180508 ViettelĐặt Mua
0385210318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0385210318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 210318 ViettelĐặt Mua
0385210408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0385210408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10408 ViettelĐặt Mua
0385230608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0385230608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 ViettelĐặt Mua
0385231008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0385231008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0385240618350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0385240618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 618 ViettelĐặt Mua
0385260308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0385260308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 260308 ViettelĐặt Mua
0385260408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0385260408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 60408 ViettelĐặt Mua
0385271108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0385271108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1108 ViettelĐặt Mua
0385310218350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0385310218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218 ViettelĐặt Mua
0385310718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0385310718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0718 ViettelĐặt Mua
0386070408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0386070408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0386091018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0386091018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91018 ViettelĐặt Mua
0386120118350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0386120118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0118 ViettelĐặt Mua
0386200308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0386200308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0386200418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0386200418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 ViettelĐặt Mua
0386270318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0386270318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0318 ViettelĐặt Mua
0386280408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0386280408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 80408 ViettelĐặt Mua
0386290718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0386290718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90718 ViettelĐặt Mua
0386310308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0386310308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10308 ViettelĐặt Mua
0387010118350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0387010118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10118 ViettelĐặt Mua
0387020318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0387020318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 20318 ViettelĐặt Mua
0387031108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0387031108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 031108 ViettelĐặt Mua
0387050408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0387050408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0387070608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0387070608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 70608 ViettelĐặt Mua
0387080418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0387080418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 080418 ViettelĐặt Mua
0387090418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0387090418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90418 ViettelĐặt Mua
0387091208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0387091208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0387110708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0387110708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 ViettelĐặt Mua
0387125808350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0387125808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25808 ViettelĐặt Mua
0387131218350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0387131218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1218 ViettelĐặt Mua
0387180218350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0387180218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0387210618350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0387210618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0387230108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0387230108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0388010218350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0388010218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10218 ViettelĐặt Mua
0388100508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0388100508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0508 ViettelĐặt Mua
0388110318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0388110318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 110318 ViettelĐặt Mua
0388280418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0388280418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 038 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 038 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 038 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 038 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Ngô Minh Huỳnh
Đặt sim: 09784...68
Vào lúc: 18:55 21/9/2020

Phan Văn Vũ
Đặt sim: 09374...62
Vào lúc: 18:52 21/9/2020

Trần Minh Tuân
Đặt sim: 08645...57
Vào lúc: 18:49 21/9/2020

Ngô Chí Nguyên
Đặt sim: 09669...71
Vào lúc: 18:46 21/9/2020

Phạm Duy Hoàng
Đặt sim: 08580...57
Vào lúc: 18:43 21/9/2020

Phan Chí Anh
Đặt sim: 08975...87
Vào lúc: 18:40 21/9/2020

Trần Thị Ngọc
Đặt sim: 08354...28
Vào lúc: 18:37 21/9/2020

Nguyễn Văn Huy
Đặt sim: 09180...32
Vào lúc: 18:34 21/9/2020

Phạm Đức Huy
Đặt sim: 09160...16
Vào lúc: 18:32 21/9/2020

Nguyễn Chí Long
Đặt sim: 09765...14
Vào lúc: 18:29 21/9/2020

Phan Văn Hiền
Đặt sim: 09336...89
Vào lúc: 18:26 21/9/2020

Ngô Minh Cường
Đặt sim: 09874...19
Vào lúc: 18:23 21/9/2020

Trần Chí Khoa
Đặt sim: 08838...19
Vào lúc: 18:19 21/9/2020

Phan Đức Anh
Đặt sim: 08920...34
Vào lúc: 18:16 21/9/2020

Ngô Kim Mai
Đặt sim: 09163...40
Vào lúc: 18:13 21/9/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333