sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 03 Viettel » Đầu Số 038 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 038*000 » Tam hoa 038*111 » Tam hoa 038*222 » Tam hoa 038*333 » Tam hoa 038*444 » Tam hoa 038*555 » Tam hoa 038*666 » Tam hoa 038*777 » Tam hoa 038*888 » Tam hoa 038*999 »
Tứ quý 038*0000 » Tứ quý 038*1111 » Tứ quý 038*2222 » Tứ quý 038*3333 » Tứ quý 038*4444 » Tứ quý 038*5555 » Tứ quý 038*6666 » Tứ quý 038*7777 » Tứ quý 038*8888 » Tứ quý 038*9999 »
038*6868 lộc phát » 038*8686 lộc phát » 038*6886 lộc phát » 038*8668 lộc phát » 038*7979 thần tài » 038*3939 thần tài » 038*7878 ông địa » 038*3838 ông địa » 038*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0389022238150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0389022238 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 238 ViettelĐặt Mua
0382721508150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0382721508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1508 ViettelĐặt Mua
0389466648150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0389466648 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0384474878150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0384474878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0382179848150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0382179848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 79848 ViettelĐặt Mua
0386867578150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0386867578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67578 ViettelĐặt Mua
0389085448150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0389085448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0386048948150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0386048948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048948 ViettelĐặt Mua
0385028048150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0385028048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028048 ViettelĐặt Mua
0385941778150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0385941778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 778 ViettelĐặt Mua
0383512778150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0383512778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 512778 ViettelĐặt Mua
0386703938150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0386703938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 703938 ViettelĐặt Mua
0387670898150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0387670898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 898 ViettelĐặt Mua
0387750258150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0387750258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50258 ViettelĐặt Mua
0387826558150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0387826558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0384016498150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0384016498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16498 ViettelĐặt Mua
0387673448150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0387673448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0388651578150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0388651578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51578 ViettelĐặt Mua
0385986178150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0385986178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 986178 ViettelĐặt Mua
0387655158150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0387655158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 655158 ViettelĐặt Mua
0382837938150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0382837938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0389142998150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0389142998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 142998 ViettelĐặt Mua
0384300228150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0384300228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0228 ViettelĐặt Mua
0389297828150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0389297828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7828 ViettelĐặt Mua
0383837598150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0383837598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7598 ViettelĐặt Mua
0386716828150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0386716828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0385870878150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0385870878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0387999518150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0387999518 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 518 ViettelĐặt Mua
0382071768180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0382071768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1768 ViettelĐặt Mua
0389402788180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0389402788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 788 ViettelĐặt Mua
0384420788180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0384420788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0788 ViettelĐặt Mua
0385206488180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0385206488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 206488 ViettelĐặt Mua
0382036488180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0382036488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 ViettelĐặt Mua
0389275068180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0389275068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 ViettelĐặt Mua
0384938068180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0384938068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8068 ViettelĐặt Mua
0384407088180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0384407088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07088 ViettelĐặt Mua
0386573768180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0386573768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 73768 ViettelĐặt Mua
0385053768180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0385053768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
0388764008180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0388764008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64008 ViettelĐặt Mua
0386752228190.000
230.000
Sim So Dep Viettel 0386752228 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 52228 ViettelĐặt Mua
0384395498190.000
230.000
Sim So Dep Viettel 0384395498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5498 ViettelĐặt Mua
0382812588190.000
230.000
Sim So Dep Viettel 0382812588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 588 ViettelĐặt Mua
0384067388200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0384067388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 067388 ViettelĐặt Mua
0383104088200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0383104088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04088 ViettelĐặt Mua
0385187118200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0385187118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87118 ViettelĐặt Mua
0384294288200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0384294288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 294288 ViettelĐặt Mua
0389334818200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0389334818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 334818 ViettelĐặt Mua
0385345448200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0385345448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 345448 ViettelĐặt Mua
0384461388200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0384461388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 388 ViettelĐặt Mua
0384464778200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0384464778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4778 ViettelĐặt Mua
0386477898200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0386477898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 898 ViettelĐặt Mua
0382487578200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0382487578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 578 ViettelĐặt Mua
0388493188200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0388493188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 493188 ViettelĐặt Mua
0384516858200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0384516858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 858 ViettelĐặt Mua
0384537068200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0384537068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 537068 ViettelĐặt Mua
0385645188200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0385645188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 45188 ViettelĐặt Mua
0384727088200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0384727088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 727088 ViettelĐặt Mua
0385847488200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0385847488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 847488 ViettelĐặt Mua
0389900848200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0389900848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 00848 ViettelĐặt Mua
0384762308200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0384762308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0386309548200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0386309548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9548 ViettelĐặt Mua
0387841198200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0387841198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1198 ViettelĐặt Mua
0383950508200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0383950508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50508 ViettelĐặt Mua
0388102258200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0388102258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02258 ViettelĐặt Mua
0389159448200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0389159448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59448 ViettelĐặt Mua
0382935638200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0382935638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35638 ViettelĐặt Mua
0389456238200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0389456238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 238 ViettelĐặt Mua
0387336788200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0387336788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0383232488200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0383232488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2488 ViettelĐặt Mua
0382608488200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0382608488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608488 ViettelĐặt Mua
0383777298200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0383777298 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 77298 ViettelĐặt Mua
0385334548200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0385334548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 334548 ViettelĐặt Mua
0385877798200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0385877798 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 77798 ViettelĐặt Mua
0386080978200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0386080978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 978 ViettelĐặt Mua
0386183518200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0386183518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0386903458200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0386903458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03458 ViettelĐặt Mua
0388515068200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0388515068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 ViettelĐặt Mua
0389216088200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0389216088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0389298558200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0389298558 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 298558 ViettelĐặt Mua
0389558088200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0389558088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 558088 ViettelĐặt Mua
0389950788200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0389950788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50788 ViettelĐặt Mua
0389178448200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0389178448 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 78448 ViettelĐặt Mua
0383479088200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0383479088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 79088 ViettelĐặt Mua
0382985078200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0382985078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 078 ViettelĐặt Mua
0385113808200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0385113808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3808 ViettelĐặt Mua
0389743588200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0389743588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43588 ViettelĐặt Mua
0386980078200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0386980078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 980078 ViettelĐặt Mua
0382723488200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0382723488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3488 ViettelĐặt Mua
0389416988200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0389416988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 038 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 038 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 038 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 038 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Ngọc Thư
Đặt sim: 09694...71
Vào lúc: 20:55 6/4/2020

Nguyễn Trung Thuận
Đặt sim: 08950...21
Vào lúc: 20:52 6/4/2020

Trần Chí Huy
Đặt sim: 09182...47
Vào lúc: 20:49 6/4/2020

Huỳnh Đức Đạt
Đặt sim: 09031...68
Vào lúc: 20:46 6/4/2020

Phạm Nhã Tuyết
Đặt sim: 09349...78
Vào lúc: 20:43 6/4/2020

Nguyễn Thị Bình
Đặt sim: 03255...50
Vào lúc: 20:41 6/4/2020

Phạm Duy Tân
Đặt sim: 03273...72
Vào lúc: 20:37 6/4/2020

Nguyễn Trung Tân
Đặt sim: 08974...98
Vào lúc: 20:34 6/4/2020

Nguyễn Phương Thi
Đặt sim: 08836...68
Vào lúc: 20:31 6/4/2020

Nguyễn Thị Hồng
Đặt sim: 08578...39
Vào lúc: 20:28 6/4/2020

Nguyễn Trung Long
Đặt sim: 08294...16
Vào lúc: 20:26 6/4/2020

Phạm Đức Nguyên
Đặt sim: 08975...73
Vào lúc: 20:23 6/4/2020

Nguyễn Minh Nguyên
Đặt sim: 08557...41
Vào lúc: 20:20 6/4/2020

Huỳnh Trung Phong
Đặt sim: 09736...84
Vào lúc: 20:17 6/4/2020

Nguyễn Phương Nhiên
Đặt sim: 09058...18
Vào lúc: 20:14 6/4/2020

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333