sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 03 Viettel » Đầu Số 038 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 038*000 » Tam hoa 038*111 » Tam hoa 038*222 » Tam hoa 038*333 » Tam hoa 038*444 » Tam hoa 038*555 » Tam hoa 038*666 » Tam hoa 038*777 » Tam hoa 038*888 » Tam hoa 038*999 »
Tứ quý 038*0000 » Tứ quý 038*1111 » Tứ quý 038*2222 » Tứ quý 038*3333 » Tứ quý 038*4444 » Tứ quý 038*5555 » Tứ quý 038*6666 » Tứ quý 038*7777 » Tứ quý 038*8888 » Tứ quý 038*9999 »
038*6868 lộc phát » 038*8686 lộc phát » 038*6886 lộc phát » 038*8668 lộc phát » 038*7979 thần tài » 038*3939 thần tài » 038*7878 ông địa » 038*3838 ông địa » 038*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0383225628350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0383225628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0383984098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0383984098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4098 ViettelĐặt Mua
0382935638350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0382935638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35638 ViettelĐặt Mua
0384740968350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0384740968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40968 ViettelĐặt Mua
0386309548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0386309548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0383950508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0383950508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0389159448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0389159448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9448 ViettelĐặt Mua
0382460158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0382460158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 460158 ViettelĐặt Mua
0384589508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0384589508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 589508 ViettelĐặt Mua
0387630098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0387630098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0388831108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0388831108 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 1108 ViettelĐặt Mua
0382959748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0382959748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0385662218350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0385662218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2218 ViettelĐặt Mua
0389711808350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0389711808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0382469458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0382469458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 ViettelĐặt Mua
0386167768350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0386167768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7768 ViettelĐặt Mua
0388557338350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0388557338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57338 ViettelĐặt Mua
0382220558350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0382220558 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0385660228350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0385660228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 60228 ViettelĐặt Mua
0386752228350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0386752228 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 52228 ViettelĐặt Mua
0387984948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0387984948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0389184148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0389184148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4148 ViettelĐặt Mua
0387238588350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0387238588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 588 ViettelĐặt Mua
0387327068350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0387327068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 27068 ViettelĐặt Mua
0382418568350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0382418568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 568 ViettelĐặt Mua
0386220558350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0386220558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0558 ViettelĐặt Mua
0384686498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0384686498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0385479388350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0385479388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9388 ViettelĐặt Mua
0386014998350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0386014998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4998 ViettelĐặt Mua
0387123608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0387123608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3608 ViettelĐặt Mua
0382400878350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0382400878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 400878 ViettelĐặt Mua
0383895758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0383895758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0384070858350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0384070858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0385493588350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0385493588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0383161958350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0383161958 SimViettelĐẹp.Com Sim Năm Sinh Đuôi 161958 ViettelĐặt Mua
0384463188350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0384463188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3188 ViettelĐặt Mua
0386590588350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0386590588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90588 ViettelĐặt Mua
0383498288350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0383498288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498288 ViettelĐặt Mua
0382121788350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0382121788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1788 ViettelĐặt Mua
0387229768350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0387229768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
0387390338350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0387390338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0338 ViettelĐặt Mua
0384572238350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0384572238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2238 ViettelĐặt Mua
0385605938350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0385605938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0389540988350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0389540988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40988 ViettelĐặt Mua
0382840388350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0382840388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0388 ViettelĐặt Mua
0389731788350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0389731788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 788 ViettelĐặt Mua
0386670588350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0386670588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 588 ViettelĐặt Mua
0389614588350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0389614588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0385492388350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0385492388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2388 ViettelĐặt Mua
0388054188350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0388054188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 188 ViettelĐặt Mua
0382427468350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0382427468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 27468 ViettelĐặt Mua
0388703088350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0388703088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3088 ViettelĐặt Mua
0385915068350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0385915068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 15068 ViettelĐặt Mua
0385624768350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0385624768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 768 ViettelĐặt Mua
0387743188350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0387743188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0387714988350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0387714988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 714988 ViettelĐặt Mua
0388956488350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0388956488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 956488 ViettelĐặt Mua
0385684808350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0385684808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 ViettelĐặt Mua
0388380878350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0388380878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0878 ViettelĐặt Mua
0382342788350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0382342788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2788 ViettelĐặt Mua
0384640988350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0384640988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 988 ViettelĐặt Mua
0385483768350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0385483768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3768 ViettelĐặt Mua
0389732788350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0389732788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 788 ViettelĐặt Mua
0385032068350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0385032068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
0387617468350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0387617468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17468 ViettelĐặt Mua
0386690788350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0386690788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 690788 ViettelĐặt Mua
0385847288350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0385847288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 847288 ViettelĐặt Mua
0382231768350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0382231768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 231768 ViettelĐặt Mua
0387854068350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0387854068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54068 ViettelĐặt Mua
0387683788350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0387683788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 683788 ViettelĐặt Mua
0382095068350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0382095068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 95068 ViettelĐặt Mua
0387167588350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0387167588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 588 ViettelĐặt Mua
0385996448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0385996448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0385537478350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0385537478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 537478 ViettelĐặt Mua
0387153848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0387153848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 153848 ViettelĐặt Mua
0388748568350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0388748568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748568 ViettelĐặt Mua
0384825078350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0384825078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 078 ViettelĐặt Mua
0383606038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0383606038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 606038 ViettelĐặt Mua
0388769878350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0388769878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 878 ViettelĐặt Mua
0383163768350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0383163768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
0382351158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0382351158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 ViettelĐặt Mua
0387663198350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0387663198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3198 ViettelĐặt Mua
0386305848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0386305848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5848 ViettelĐặt Mua
0384139188350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0384139188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 139188 ViettelĐặt Mua
0387874838350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0387874838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 874838 ViettelĐặt Mua
0384794398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0384794398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0385022818350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0385022818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 818 ViettelĐặt Mua
0386593998350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0386593998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3998 ViettelĐặt Mua
0384857468350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0384857468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 468 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 038 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 038 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 038 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 038 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Ngô Minh Hùng
Đặt sim: 08918...17
Vào lúc: 15:55 1/12/2021

Trần Minh Khương
Đặt sim: 08872...12
Vào lúc: 15:52 1/12/2021

Phạm Đức Cường
Đặt sim: 09020...71
Vào lúc: 15:50 1/12/2021

Nguyễn Đức Quốc
Đặt sim: 09051...79
Vào lúc: 15:47 1/12/2021

Nguyễn Duy Linh
Đặt sim: 09883...50
Vào lúc: 15:43 1/12/2021

Ngô Minh Khương
Đặt sim: 09364...44
Vào lúc: 15:40 1/12/2021

Nguyễn Văn Hải
Đặt sim: 08213...73
Vào lúc: 15:38 1/12/2021

Nguyễn Duy Nam
Đặt sim: 09172...19
Vào lúc: 15:35 1/12/2021

Nguyễn Minh Nguyên
Đặt sim: 08960...43
Vào lúc: 15:31 1/12/2021

Huỳnh Duy Khánh
Đặt sim: 08861...64
Vào lúc: 15:28 1/12/2021

Nguyễn Chí Thắng
Đặt sim: 09765...53
Vào lúc: 15:26 1/12/2021

Nguyễn Kim Khanh
Đặt sim: 09612...60
Vào lúc: 15:22 1/12/2021

Huỳnh Trung Gia
Đặt sim: 09855...40
Vào lúc: 15:20 1/12/2021

Phạm Đức Anh
Đặt sim: 09182...29
Vào lúc: 15:17 1/12/2021

Trần Minh Tuân
Đặt sim: 03271...54
Vào lúc: 15:13 1/12/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333