sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 03 Viettel » Đầu Số 038 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 038*000 » Tam hoa 038*111 » Tam hoa 038*222 » Tam hoa 038*333 » Tam hoa 038*444 » Tam hoa 038*555 » Tam hoa 038*666 » Tam hoa 038*777 » Tam hoa 038*888 » Tam hoa 038*999 »
Tứ quý 038*0000 » Tứ quý 038*1111 » Tứ quý 038*2222 » Tứ quý 038*3333 » Tứ quý 038*4444 » Tứ quý 038*5555 » Tứ quý 038*6666 » Tứ quý 038*7777 » Tứ quý 038*8888 » Tứ quý 038*9999 »
038*6868 lộc phát » 038*8686 lộc phát » 038*6886 lộc phát » 038*8668 lộc phát » 038*7979 thần tài » 038*3939 thần tài » 038*7878 ông địa » 038*3838 ông địa » 038*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0382721508150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0382721508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1508 ViettelĐặt Mua
0388764008180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0388764008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0382114068180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0382114068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4068 ViettelĐặt Mua
0382071768180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0382071768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 768 ViettelĐặt Mua
0389402788180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0389402788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 788 ViettelĐặt Mua
0383472898180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0383472898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 472898 ViettelĐặt Mua
0384420788180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0384420788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 788 ViettelĐặt Mua
0385206488180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0385206488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06488 ViettelĐặt Mua
0382036488180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0382036488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 ViettelĐặt Mua
0389275068180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0389275068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
0384938068180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0384938068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8068 ViettelĐặt Mua
0384407088180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0384407088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7088 ViettelĐặt Mua
0386573768180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0386573768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 73768 ViettelĐặt Mua
0385053768180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0385053768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 053768 ViettelĐặt Mua
0385072488180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0385072488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2488 ViettelĐặt Mua
0383641488180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0383641488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1488 ViettelĐặt Mua
0382812588190.000
230.000
Sim So Dep Viettel 0382812588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 588 ViettelĐặt Mua
0386752228190.000
230.000
Sim So Dep Viettel 0386752228 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 228 ViettelĐặt Mua
0384395498190.000
230.000
Sim So Dep Viettel 0384395498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5498 ViettelĐặt Mua
0387123608200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0387123608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 ViettelĐặt Mua
0384067388200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0384067388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7388 ViettelĐặt Mua
0383104088200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0383104088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04088 ViettelĐặt Mua
0385187118200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0385187118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 187118 ViettelĐặt Mua
0384294288200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0384294288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0389334818200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0389334818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0385345448200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0385345448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0384461388200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0384461388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1388 ViettelĐặt Mua
0384464778200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0384464778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4778 ViettelĐặt Mua
0386477898200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0386477898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 477898 ViettelĐặt Mua
0382487578200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0382487578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7578 ViettelĐặt Mua
0388493188200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0388493188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 493188 ViettelĐặt Mua
0384516858200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0384516858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 858 ViettelĐặt Mua
0384537068200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0384537068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37068 ViettelĐặt Mua
0385645188200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0385645188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 645188 ViettelĐặt Mua
0384727088200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0384727088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0385847488200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0385847488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 847488 ViettelĐặt Mua
0389900848200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0389900848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0848 ViettelĐặt Mua
0388375848200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0388375848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5848 ViettelĐặt Mua
0383242118200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0383242118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0387536468200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0387536468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 36468 ViettelĐặt Mua
0382912088200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0382912088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 912088 ViettelĐặt Mua
0383180068200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0383180068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0068 ViettelĐặt Mua
0389178448200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0389178448 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 78448 ViettelĐặt Mua
0389623488200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0389623488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3488 ViettelĐặt Mua
0389466648200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0389466648 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 648 ViettelĐặt Mua
0384474878200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0384474878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 474878 ViettelĐặt Mua
0389297828200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0389297828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 828 ViettelĐặt Mua
0389142998200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0389142998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 998 ViettelĐặt Mua
0389085448200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0389085448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 85448 ViettelĐặt Mua
0388651578200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0388651578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0387830078200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0387830078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0078 ViettelĐặt Mua
0387826558200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0387826558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6558 ViettelĐặt Mua
0387750258200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0387750258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0258 ViettelĐặt Mua
0387673448200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0387673448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3448 ViettelĐặt Mua
0387655158200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0387655158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5158 ViettelĐặt Mua
0386975228200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0386975228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5228 ViettelĐặt Mua
0386867578200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0386867578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 578 ViettelĐặt Mua
0386716828200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0386716828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0386703938200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0386703938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 703938 ViettelĐặt Mua
0386048948200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0386048948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48948 ViettelĐặt Mua
0385986178200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0385986178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 86178 ViettelĐặt Mua
0385941778200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0385941778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 778 ViettelĐặt Mua
0385028048200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0385028048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28048 ViettelĐặt Mua
0384300228200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0384300228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 300228 ViettelĐặt Mua
0384016498200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0384016498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 016498 ViettelĐặt Mua
0383837598200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0383837598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7598 ViettelĐặt Mua
0383825488200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0383825488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25488 ViettelĐặt Mua
0383512778200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0383512778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 778 ViettelĐặt Mua
0383428728200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0383428728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428728 ViettelĐặt Mua
0382837938200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0382837938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7938 ViettelĐặt Mua
0382723488200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0382723488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 ViettelĐặt Mua
0382179848200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0382179848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 179848 ViettelĐặt Mua
0387336788200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0387336788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0383232488200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0383232488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32488 ViettelĐặt Mua
0382608488200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0382608488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08488 ViettelĐặt Mua
0387811488200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0387811488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 ViettelĐặt Mua
0382961788200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0382961788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 61788 ViettelĐặt Mua
0383441488200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0383441488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1488 ViettelĐặt Mua
0382834708200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0382834708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 ViettelĐặt Mua
0382408458200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0382408458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0382433718200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0382433718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 ViettelĐặt Mua
0382353938250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0382353938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 53938 ViettelĐặt Mua
0384292978250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0384292978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2978 ViettelĐặt Mua
0383907458250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0383907458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 ViettelĐặt Mua
0387016068250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0387016068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
0386763088250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0386763088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63088 ViettelĐặt Mua
0385372298250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0385372298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 372298 ViettelĐặt Mua
0383406488250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0383406488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 406488 ViettelĐặt Mua
0385292068250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0385292068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 92068 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 038 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 038 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 038 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 038 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Huỳnh Văn Ken
Đặt sim: 08891...83
Vào lúc: 22:56 19/1/2020

Trần Duy Thành
Đặt sim: 09152...69
Vào lúc: 22:52 19/1/2020

Nguyễn Thị Khanh
Đặt sim: 08944...92
Vào lúc: 22:49 19/1/2020

Huỳnh Minh Anh
Đặt sim: 03973...45
Vào lúc: 22:46 19/1/2020

Nguyễn Thị Dương
Đặt sim: 08934...67
Vào lúc: 22:44 19/1/2020

Trần Trung Hung
Đặt sim: 09147...71
Vào lúc: 22:41 19/1/2020

Nguyễn Văn Khương
Đặt sim: 08226...58
Vào lúc: 22:38 19/1/2020

Nguyễn Ngọc Mai
Đặt sim: 03973...83
Vào lúc: 22:34 19/1/2020

Nguyễn Duy Lộc
Đặt sim: 08993...19
Vào lúc: 22:31 19/1/2020

Hoàng Minh Thái
Đặt sim: 09317...41
Vào lúc: 22:29 19/1/2020

Nguyễn Trung Hoàng
Đặt sim: 08957...94
Vào lúc: 22:26 19/1/2020

Ngô Đức Anh
Đặt sim: 09814...66
Vào lúc: 22:22 19/1/2020

Nguyễn Minh Hiếu
Đặt sim: 08411...63
Vào lúc: 22:20 19/1/2020

Nguyễn Văn Thành
Đặt sim: 09658...89
Vào lúc: 22:17 19/1/2020

Ngô Minh Linh
Đặt sim: 09048...42
Vào lúc: 22:13 19/1/2020

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333