sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 03 Viettel » Đầu Số 039 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 039*000 » Tam hoa 039*111 » Tam hoa 039*222 » Tam hoa 039*333 » Tam hoa 039*444 » Tam hoa 039*555 » Tam hoa 039*666 » Tam hoa 039*777 » Tam hoa 039*888 » Tam hoa 039*999 »
Tứ quý 039*0000 » Tứ quý 039*1111 » Tứ quý 039*2222 » Tứ quý 039*3333 » Tứ quý 039*4444 » Tứ quý 039*5555 » Tứ quý 039*6666 » Tứ quý 039*7777 » Tứ quý 039*8888 » Tứ quý 039*9999 »
039*6868 lộc phát » 039*8686 lộc phát » 039*6886 lộc phát » 039*8668 lộc phát » 039*7979 thần tài » 039*3939 thần tài » 039*7878 ông địa » 039*3838 ông địa » 039*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0392680288350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0392680288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 680288 ViettelĐặt Mua
0397992188350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0397992188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 992188 ViettelĐặt Mua
0397192188350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0397192188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 92188 ViettelĐặt Mua
0395949088350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0395949088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49088 ViettelĐặt Mua
0395432818400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0395432818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 432818 ViettelĐặt Mua
0394336778400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0394336778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0395997748400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0395997748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7748 ViettelĐặt Mua
0396809088400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0396809088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9088 ViettelĐặt Mua
0396921468400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0396921468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 21468 ViettelĐặt Mua
0393383198400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0393383198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 198 ViettelĐặt Mua
0394398938400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0394398938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98938 ViettelĐặt Mua
0399599808400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0399599808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 599808 ViettelĐặt Mua
0399956958400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0399956958 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 56958 ViettelĐặt Mua
0399573568400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0399573568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 573568 ViettelĐặt Mua
0393904768400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0393904768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04768 ViettelĐặt Mua
0393542768400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0393542768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2768 ViettelĐặt Mua
0399331838400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0399331838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 331838 ViettelĐặt Mua
0397607898400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0397607898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07898 ViettelĐặt Mua
0399003768400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0399003768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
0397445078400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0397445078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 45078 ViettelĐặt Mua
0394032968400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0394032968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 968 ViettelĐặt Mua
0394161118400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0394161118 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 61118 ViettelĐặt Mua
0398274268400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0398274268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
0396817568400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0396817568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17568 ViettelĐặt Mua
0394657168400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0394657168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7168 ViettelĐặt Mua
0394718288400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0394718288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 288 ViettelĐặt Mua
0398073088400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0398073088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 088 ViettelĐặt Mua
0396924288400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0396924288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4288 ViettelĐặt Mua
0396332378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0396332378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32378 ViettelĐặt Mua
0395722878400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0395722878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 878 ViettelĐặt Mua
0395338818400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0395338818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0399479938400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0399479938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 938 ViettelĐặt Mua
0398019468400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0398019468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 468 ViettelĐặt Mua
0392710268400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0392710268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0268 ViettelĐặt Mua
0395078998400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0395078998 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 998 ViettelĐặt Mua
0395408448400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0395408448 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 8448 ViettelĐặt Mua
0395552258400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0395552258 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 258 ViettelĐặt Mua
0393034068400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0393034068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 ViettelĐặt Mua
0395800378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0395800378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0397605788400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0397605788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 788 ViettelĐặt Mua
0392117708400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0392117708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0392445998400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0392445998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 445998 ViettelĐặt Mua
0395175068400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0395175068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5068 ViettelĐặt Mua
0395177448400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0395177448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7448 ViettelĐặt Mua
0395533448400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0395533448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 33448 ViettelĐặt Mua
0395966448400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0395966448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 66448 ViettelĐặt Mua
0396638628400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0396638628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38628 ViettelĐặt Mua
0397822378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0397822378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 22378 ViettelĐặt Mua
0395242738400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0395242738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42738 ViettelĐặt Mua
0395925798400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0395925798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 ViettelĐặt Mua
0397815998400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0397815998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5998 ViettelĐặt Mua
0392467938400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0392467938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7938 ViettelĐặt Mua
0399163348400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0399163348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 163348 ViettelĐặt Mua
0393302808400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0393302808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 ViettelĐặt Mua
0394330038400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0394330038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 330038 ViettelĐặt Mua
0398874998400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0398874998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74998 ViettelĐặt Mua
0399798718400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0399798718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798718 ViettelĐặt Mua
0396708758400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0396708758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8758 ViettelĐặt Mua
0392396698400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0392396698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 396698 ViettelĐặt Mua
0399899378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0399899378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9378 ViettelĐặt Mua
0396810018400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0396810018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10018 ViettelĐặt Mua
0394730668400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0394730668 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0668 ViettelĐặt Mua
0395437778400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0395437778 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0396304908400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0396304908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 ViettelĐặt Mua
0397429978400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0397429978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9978 ViettelĐặt Mua
0398524968400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0398524968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 524968 ViettelĐặt Mua
0394512018400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0394512018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 ViettelĐặt Mua
0392443468400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0392443468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 443468 ViettelĐặt Mua
0397680008400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0397680008 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 008 ViettelĐặt Mua
0393594688400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0393594688 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0393843688400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0393843688 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3688 ViettelĐặt Mua
0399862168400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0399862168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
0399781568400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0399781568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1568 ViettelĐặt Mua
0399507068400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0399507068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07068 ViettelĐặt Mua
0399377068400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0399377068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 ViettelĐặt Mua
0399287068400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0399287068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
0399137068400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0399137068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7068 ViettelĐặt Mua
0398573368400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0398573368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 368 ViettelĐặt Mua
0397663268400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0397663268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63268 ViettelĐặt Mua
0397520768400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0397520768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0768 ViettelĐặt Mua
0396298568400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0396298568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
0394595368400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0394595368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
0393907568400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0393907568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 907568 ViettelĐặt Mua
0393882768400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0393882768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2768 ViettelĐặt Mua
0393832768400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0393832768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
0393827068400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0393827068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7068 ViettelĐặt Mua
0393209768400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0393209768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9768 ViettelĐặt Mua
0393128768400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0393128768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
0395247848400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0395247848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 039 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 039 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 039 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 039 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Phạm Văn Huy
Đặt sim: 09064...50
Vào lúc: 22:55 0/3/2021

Nguyễn Chí Khánh
Đặt sim: 08812...83
Vào lúc: 22:52 0/3/2021

Nguyễn Duy Hiếu
Đặt sim: 08521...83
Vào lúc: 22:49 0/3/2021

Lê Cát Linh
Đặt sim: 09117...31
Vào lúc: 22:46 0/3/2021

Nguyễn Văn Thành
Đặt sim: 09776...30
Vào lúc: 22:44 0/3/2021

Lê Phương Hằng
Đặt sim: 09184...26
Vào lúc: 22:40 0/3/2021

Trần Chí Thuận
Đặt sim: 03255...17
Vào lúc: 22:38 0/3/2021

Trần Ngọc Hương
Đặt sim: 08628...24
Vào lúc: 22:35 0/3/2021

Nguyễn Đức Khoa
Đặt sim: 09817...13
Vào lúc: 22:31 0/3/2021

Trần Thị Hương
Đặt sim: 03288...87
Vào lúc: 22:28 0/3/2021

Ngô Đức Nguyên
Đặt sim: 08671...74
Vào lúc: 22:25 0/3/2021

Nguyễn Ngọc Vân
Đặt sim: 08878...89
Vào lúc: 22:22 0/3/2021

Phan Minh Hòa
Đặt sim: 09187...29
Vào lúc: 22:20 0/3/2021

Trần Chí Anh
Đặt sim: 08686...40
Vào lúc: 22:17 0/3/2021

Nguyễn Duy Quốc
Đặt sim: 03951...99
Vào lúc: 22:13 0/3/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333