sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 07 Mobifone » Đầu Số 070 Mobifone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 070*000 » Tam hoa 070*111 » Tam hoa 070*222 » Tam hoa 070*333 » Tam hoa 070*444 » Tam hoa 070*555 » Tam hoa 070*666 » Tam hoa 070*777 » Tam hoa 070*888 » Tam hoa 070*999 »
Tứ quý 070*0000 » Tứ quý 070*1111 » Tứ quý 070*2222 » Tứ quý 070*3333 » Tứ quý 070*4444 » Tứ quý 070*5555 » Tứ quý 070*6666 » Tứ quý 070*7777 » Tứ quý 070*8888 » Tứ quý 070*9999 »
070*6868 lộc phát » 070*8686 lộc phát » 070*6886 lộc phát » 070*8668 lộc phát » 070*7979 thần tài » 070*3939 thần tài » 070*7878 ông địa » 070*3838 ông địa » 070*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0702480048350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0702480048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 480048 MobifoneĐặt Mua
0705006268350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705006268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6268 MobifoneĐặt Mua
0704062368350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0704062368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 MobifoneĐặt Mua
0705189168350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705189168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 168 MobifoneĐặt Mua
0705038368350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705038368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038368 MobifoneĐặt Mua
0702915368350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0702915368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5368 MobifoneĐặt Mua
0706324868350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0706324868 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4868 MobifoneĐặt Mua
0706402868350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0706402868 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 MobifoneĐặt Mua
0704749668350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0704749668 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9668 MobifoneĐặt Mua
0702839468350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0702839468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 468 MobifoneĐặt Mua
0704997268350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0704997268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 268 MobifoneĐặt Mua
0706847168350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0706847168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 MobifoneĐặt Mua
0705169268350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705169268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 MobifoneĐặt Mua
0705548988350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705548988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48988 MobifoneĐặt Mua
0705548998350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705548998 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 548998 MobifoneĐặt Mua
0705217738350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705217738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 217738 MobifoneĐặt Mua
0705219058350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705219058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 219058 MobifoneĐặt Mua
0705416278350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705416278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 416278 MobifoneĐặt Mua
0705430338350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705430338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0338 MobifoneĐặt Mua
0705483158350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705483158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 MobifoneĐặt Mua
0705428818350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705428818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8818 MobifoneĐặt Mua
0705204738350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705204738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4738 MobifoneĐặt Mua
0705217438350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705217438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17438 MobifoneĐặt Mua
0705436258350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705436258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 36258 MobifoneĐặt Mua
0705934178350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705934178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 934178 MobifoneĐặt Mua
0705220158350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705220158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 MobifoneĐặt Mua
0705275958350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705275958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 MobifoneĐặt Mua
0705428148350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705428148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 MobifoneĐặt Mua
0705495028350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705495028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5028 MobifoneĐặt Mua
0705438408350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705438408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438408 MobifoneĐặt Mua
0705964138350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705964138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 MobifoneĐặt Mua
0705482618350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705482618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2618 MobifoneĐặt Mua
0705489078350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705489078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 MobifoneĐặt Mua
0705219658350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705219658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 219658 MobifoneĐặt Mua
0705480148350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705480148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 80148 MobifoneĐặt Mua
0705216238350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705216238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 MobifoneĐặt Mua
0705254428350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705254428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4428 MobifoneĐặt Mua
0705423908350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705423908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 MobifoneĐặt Mua
0705402058350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705402058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 402058 MobifoneĐặt Mua
0705966358350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705966358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 MobifoneĐặt Mua
0705916048350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705916048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16048 MobifoneĐặt Mua
0705214868350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705214868 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 MobifoneĐặt Mua
0705474108350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705474108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74108 MobifoneĐặt Mua
0705957658350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705957658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 658 MobifoneĐặt Mua
0705453328350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705453328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 MobifoneĐặt Mua
0705925208350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705925208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25208 MobifoneĐặt Mua
0705905638350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705905638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 905638 MobifoneĐặt Mua
0705225628350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705225628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5628 MobifoneĐặt Mua
0705226828350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705226828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6828 MobifoneĐặt Mua
0705460658350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705460658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 60658 MobifoneĐặt Mua
0705941868350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705941868 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 868 MobifoneĐặt Mua
0705279338350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705279338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 338 MobifoneĐặt Mua
0705229938350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705229938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 MobifoneĐặt Mua
0705218378350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705218378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218378 MobifoneĐặt Mua
0705292858350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705292858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 MobifoneĐặt Mua
0705913818350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705913818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 913818 MobifoneĐặt Mua
0705214428350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705214428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14428 MobifoneĐặt Mua
0705473208350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705473208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 73208 MobifoneĐặt Mua
0705256608350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705256608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 MobifoneĐặt Mua
0705431408350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705431408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1408 MobifoneĐặt Mua
0705431218350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705431218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 MobifoneĐặt Mua
0705916858350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705916858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 858 MobifoneĐặt Mua
0705252238350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705252238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2238 MobifoneĐặt Mua
0705213078350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705213078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 MobifoneĐặt Mua
0705474518350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705474518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 MobifoneĐặt Mua
0705435758350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705435758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 MobifoneĐặt Mua
0705941538350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705941538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41538 MobifoneĐặt Mua
0705970418350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705970418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 MobifoneĐặt Mua
0705445038350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705445038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 MobifoneĐặt Mua
0705924018350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705924018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 924018 MobifoneĐặt Mua
0705213538350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705213538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 MobifoneĐặt Mua
0705924718350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705924718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 924718 MobifoneĐặt Mua
0705247938350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705247938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 247938 MobifoneĐặt Mua
0705904158350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705904158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 MobifoneĐặt Mua
0705916538350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705916538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 MobifoneĐặt Mua
0705239378350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705239378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 MobifoneĐặt Mua
0705944148350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705944148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 MobifoneĐặt Mua
0705439128350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705439128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 MobifoneĐặt Mua
0705426318350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705426318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 426318 MobifoneĐặt Mua
0705404608350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705404608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 MobifoneĐặt Mua
0705242978350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705242978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 978 MobifoneĐặt Mua
0705274898350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705274898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 898 MobifoneĐặt Mua
0705490738350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705490738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 MobifoneĐặt Mua
0705250958350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705250958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50958 MobifoneĐặt Mua
0705976758350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705976758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6758 MobifoneĐặt Mua
0705235758350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705235758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 MobifoneĐặt Mua
0705941548350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705941548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1548 MobifoneĐặt Mua
0705944918350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705944918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 944918 MobifoneĐặt Mua
0705977508350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705977508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 MobifoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 070 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 070 là của mạng Mobifone.

Danh sách sim số đẹp 070 của mạng Mobifone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 070 Mobifone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Phạm Đức Tuấn
Đặt sim: 08595...54
Vào lúc: 19:55 20/4/2021

Lê Kiều Bình
Đặt sim: 09357...45
Vào lúc: 19:53 20/4/2021

Trần Duy Hiển
Đặt sim: 09190...22
Vào lúc: 19:50 20/4/2021

Lê Duy Toàn
Đặt sim: 08889...80
Vào lúc: 19:46 20/4/2021

Lê Đức Huy
Đặt sim: 08326...58
Vào lúc: 19:43 20/4/2021

Phan Duy Khiêm
Đặt sim: 08354...72
Vào lúc: 19:41 20/4/2021

Hoàng Cát Hương
Đặt sim: 08586...36
Vào lúc: 19:37 20/4/2021

Phan Trung Sang
Đặt sim: 08676...49
Vào lúc: 19:35 20/4/2021

Ngô Duy Lộc
Đặt sim: 08431...19
Vào lúc: 19:31 20/4/2021

Huỳnh Minh Anh
Đặt sim: 03975...35
Vào lúc: 19:28 20/4/2021

Nguyễn Chí Long
Đặt sim: 08982...21
Vào lúc: 19:25 20/4/2021

Lê Đức Kiên
Đặt sim: 09891...45
Vào lúc: 19:22 20/4/2021

Trần Thị Nhi
Đặt sim: 09072...11
Vào lúc: 19:20 20/4/2021

Hoàng Đức Nam
Đặt sim: 09374...16
Vào lúc: 19:16 20/4/2021

Trần Văn Chiến
Đặt sim: 09127...91
Vào lúc: 19:13 20/4/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333