sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 07 Mobifone » Đầu Số 070 Mobifone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 070*000 » Tam hoa 070*111 » Tam hoa 070*222 » Tam hoa 070*333 » Tam hoa 070*444 » Tam hoa 070*555 » Tam hoa 070*666 » Tam hoa 070*777 » Tam hoa 070*888 » Tam hoa 070*999 »
Tứ quý 070*0000 » Tứ quý 070*1111 » Tứ quý 070*2222 » Tứ quý 070*3333 » Tứ quý 070*4444 » Tứ quý 070*5555 » Tứ quý 070*6666 » Tứ quý 070*7777 » Tứ quý 070*8888 » Tứ quý 070*9999 »
070*6868 lộc phát » 070*8686 lộc phát » 070*6886 lộc phát » 070*8668 lộc phát » 070*7979 thần tài » 070*3939 thần tài » 070*7878 ông địa » 070*3838 ông địa » 070*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0706555148350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0706555148 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 5148 MobifoneĐặt Mua
0704712288350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0704712288 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 288 MobifoneĐặt Mua
0706824848350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0706824848 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 848 MobifoneĐặt Mua
0708151768350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0708151768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51768 MobifoneĐặt Mua
0702587568350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0702587568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 MobifoneĐặt Mua
0708150868350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0708150868 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 150868 MobifoneĐặt Mua
0702733468350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0702733468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 33468 MobifoneĐặt Mua
0708083268350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0708083268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3268 MobifoneĐặt Mua
0702344268350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0702344268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 44268 MobifoneĐặt Mua
0702774768350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0702774768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74768 MobifoneĐặt Mua
0702605168350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0702605168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5168 MobifoneĐặt Mua
0702729168350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0702729168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9168 MobifoneĐặt Mua
0705438048350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705438048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0705276048350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705276048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 276048 MobifoneĐặt Mua
0705445798350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705445798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 445798 MobifoneĐặt Mua
0705479318350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705479318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 479318 MobifoneĐặt Mua
0705437308350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705437308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 MobifoneĐặt Mua
0705929908350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705929908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 929908 MobifoneĐặt Mua
0705964728350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705964728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 MobifoneĐặt Mua
0705929938350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705929938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 929938 MobifoneĐặt Mua
0705438508350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705438508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 MobifoneĐặt Mua
0705423648350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705423648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3648 MobifoneĐặt Mua
0705948318350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705948318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948318 MobifoneĐặt Mua
0705476338350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705476338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6338 MobifoneĐặt Mua
0705977308350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705977308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 977308 MobifoneĐặt Mua
0705966178350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705966178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 MobifoneĐặt Mua
0705471638350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705471638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 638 MobifoneĐặt Mua
0705491718350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705491718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 MobifoneĐặt Mua
0705267038350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705267038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 MobifoneĐặt Mua
0705492528350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705492528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 MobifoneĐặt Mua
0705462028350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705462028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 MobifoneĐặt Mua
0705225048350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705225048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5048 MobifoneĐặt Mua
0705964648350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705964648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 MobifoneĐặt Mua
0705467118350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705467118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 MobifoneĐặt Mua
0705416738350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705416738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16738 MobifoneĐặt Mua
0705408648350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705408648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08648 MobifoneĐặt Mua
0705965518350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705965518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 65518 MobifoneĐặt Mua
0705412778350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705412778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2778 MobifoneĐặt Mua
0705442328350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705442328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 MobifoneĐặt Mua
0705290918350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705290918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 918 MobifoneĐặt Mua
0705935748350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705935748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0705971448350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705971448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71448 MobifoneĐặt Mua
0705256538350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705256538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 MobifoneĐặt Mua
0705976908350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705976908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 976908 MobifoneĐặt Mua
0705458318350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705458318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 MobifoneĐặt Mua
0705969538350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705969538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9538 MobifoneĐặt Mua
0705971378350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705971378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 MobifoneĐặt Mua
0705293098350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705293098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 293098 MobifoneĐặt Mua
0705971738350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705971738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 MobifoneĐặt Mua
0705294928350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705294928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94928 MobifoneĐặt Mua
0705446848350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705446848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0705491018350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705491018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91018 MobifoneĐặt Mua
0705495928350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705495928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 95928 MobifoneĐặt Mua
0705905338350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705905338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5338 MobifoneĐặt Mua
0705911708350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705911708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 MobifoneĐặt Mua
0705943658350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705943658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 658 MobifoneĐặt Mua
0705491448350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705491448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 MobifoneĐặt Mua
0705959218350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705959218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 959218 MobifoneĐặt Mua
0705451948350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705451948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51948 MobifoneĐặt Mua
0705295258350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705295258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 295258 MobifoneĐặt Mua
0705473958350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705473958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 73958 MobifoneĐặt Mua
0705458918350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705458918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 918 MobifoneĐặt Mua
0705953138350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705953138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 MobifoneĐặt Mua
0705206108350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705206108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 MobifoneĐặt Mua
0705213108350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705213108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 MobifoneĐặt Mua
0705916518350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705916518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 MobifoneĐặt Mua
0705243138350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705243138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 MobifoneĐặt Mua
0705913348350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705913348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 MobifoneĐặt Mua
0705499058350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705499058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 MobifoneĐặt Mua
0705937338350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705937338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 MobifoneĐặt Mua
0705490318350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705490318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318 MobifoneĐặt Mua
0705412548350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705412548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 412548 MobifoneĐặt Mua
0705497648350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705497648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0705486118350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705486118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 MobifoneĐặt Mua
0705260148350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705260148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 MobifoneĐặt Mua
0705238718350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705238718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 238718 MobifoneĐặt Mua
0705465008350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705465008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 MobifoneĐặt Mua
0705928548350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705928548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928548 MobifoneĐặt Mua
0705224038350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705224038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 MobifoneĐặt Mua
0705224628350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705224628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 MobifoneĐặt Mua
0705905408350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705905408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 905408 MobifoneĐặt Mua
0705293948350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705293948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 293948 MobifoneĐặt Mua
0705461618350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705461618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1618 MobifoneĐặt Mua
0705932818350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705932818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 818 MobifoneĐặt Mua
0705916118350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705916118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 916118 MobifoneĐặt Mua
0705957028350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705957028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 MobifoneĐặt Mua
0705289608350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705289608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 89608 MobifoneĐặt Mua
0705444558350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705444558 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 444558 MobifoneĐặt Mua
0705222618350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0705222618 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 222618 MobifoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 070 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 070 là của mạng Mobifone.

Danh sách sim số đẹp 070 của mạng Mobifone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 070 Mobifone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Ngô Duy Anh
Đặt sim: 08518...23
Vào lúc: 22:56 7/12/2021

Ngô Văn Hưng
Đặt sim: 09725...76
Vào lúc: 22:52 7/12/2021

Nguyễn Minh Tuấn
Đặt sim: 09049...93
Vào lúc: 22:49 7/12/2021

Lê Văn Hậu
Đặt sim: 08543...64
Vào lúc: 22:46 7/12/2021

Ngô Chí Luân
Đặt sim: 09865...55
Vào lúc: 22:43 7/12/2021

Phạm Minh Hùng
Đặt sim: 09010...17
Vào lúc: 22:41 7/12/2021

Nguyễn Đức Hoàng
Đặt sim: 09833...12
Vào lúc: 22:37 7/12/2021

Nguyễn Duy Hòa
Đặt sim: 08978...73
Vào lúc: 22:35 7/12/2021

Nguyễn Minh Nguyên
Đặt sim: 08691...86
Vào lúc: 22:31 7/12/2021

Lê Kim Hằng
Đặt sim: 08998...71
Vào lúc: 22:29 7/12/2021

Phan Duy Nam
Đặt sim: 08927...61
Vào lúc: 22:25 7/12/2021

Huỳnh Duy Huỳnh
Đặt sim: 09646...60
Vào lúc: 22:23 7/12/2021

Trần Văn An
Đặt sim: 09315...73
Vào lúc: 22:19 7/12/2021

Nguyễn Minh Tuyên
Đặt sim: 03272...51
Vào lúc: 22:17 7/12/2021

Ngô Đức Luân
Đặt sim: 08982...31
Vào lúc: 22:13 7/12/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333