sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 07 Mobifone » Đầu Số 079 Mobifone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 079*000 » Tam hoa 079*111 » Tam hoa 079*222 » Tam hoa 079*333 » Tam hoa 079*444 » Tam hoa 079*555 » Tam hoa 079*666 » Tam hoa 079*777 » Tam hoa 079*888 » Tam hoa 079*999 »
Tứ quý 079*0000 » Tứ quý 079*1111 » Tứ quý 079*2222 » Tứ quý 079*3333 » Tứ quý 079*4444 » Tứ quý 079*5555 » Tứ quý 079*6666 » Tứ quý 079*7777 » Tứ quý 079*8888 » Tứ quý 079*9999 »
079*6868 lộc phát » 079*8686 lộc phát » 079*6886 lộc phát » 079*8668 lộc phát » 079*7979 thần tài » 079*3939 thần tài » 079*7878 ông địa » 079*3838 ông địa » 079*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0796291568350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0796291568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 MobifoneĐặt Mua
0796261238350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0796261238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 261238 MobifoneĐặt Mua
0795146878350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0795146878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 MobifoneĐặt Mua
0793011838350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0793011838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 MobifoneĐặt Mua
0793177838350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0793177838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 177838 MobifoneĐặt Mua
0793001838350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0793001838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1838 MobifoneĐặt Mua
0793112838350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0793112838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 838 MobifoneĐặt Mua
0796233568350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0796233568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 233568 MobifoneĐặt Mua
0796255778350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0796255778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 MobifoneĐặt Mua
0795077338350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0795077338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7338 MobifoneĐặt Mua
0796226788350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0796226788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6788 MobifoneĐặt Mua
0795141488350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0795141488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 MobifoneĐặt Mua
0796105758350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0796105758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 MobifoneĐặt Mua
0793043538350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0793043538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 MobifoneĐặt Mua
0793049598350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0793049598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 MobifoneĐặt Mua
0793053538350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0793053538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3538 MobifoneĐặt Mua
0795003638350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0795003638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3638 MobifoneĐặt Mua
0795127278350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0795127278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7278 MobifoneĐặt Mua
0796165658350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0796165658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 MobifoneĐặt Mua
0796215658350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0796215658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 MobifoneĐặt Mua
0796265658350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0796265658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 658 MobifoneĐặt Mua
0796141838350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0796141838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 MobifoneĐặt Mua
0796156178350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0796156178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 MobifoneĐặt Mua
0795094378350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0795094378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94378 MobifoneĐặt Mua
0796166578350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0796166578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 166578 MobifoneĐặt Mua
0796165478350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0796165478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 MobifoneĐặt Mua
0796261878350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0796261878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 261878 MobifoneĐặt Mua
0795167838350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0795167838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 MobifoneĐặt Mua
0795123638350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0795123638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 638 MobifoneĐặt Mua
0793123698350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0793123698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 MobifoneĐặt Mua
0796480088350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0796480088 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 88 MobifoneĐặt Mua
0795310088350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0795310088 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 0088 MobifoneĐặt Mua
0795240088350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0795240088 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 240088 MobifoneĐặt Mua
0793240088350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0793240088 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 88 MobifoneĐặt Mua
0796450088350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0796450088 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 0088 MobifoneĐặt Mua
0796340088350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0796340088 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 88 MobifoneĐặt Mua
0794150088350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0794150088 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 150088 MobifoneĐặt Mua
0796193568350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0796193568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 568 MobifoneĐặt Mua
0796176168350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0796176168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 MobifoneĐặt Mua
0798892048350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0798892048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 92048 MobifoneĐặt Mua
0797001138350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0797001138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1138 MobifoneĐặt Mua
0795270078350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0795270078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 078 MobifoneĐặt Mua
0794149368350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0794149368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9368 MobifoneĐặt Mua
0794192368350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0794192368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 368 MobifoneĐặt Mua
0794172668350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0794172668 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 72668 MobifoneĐặt Mua
0796217698350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0796217698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 MobifoneĐặt Mua
0792217068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0792217068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 217068 MobifoneĐặt Mua
0792308068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0792308068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 MobifoneĐặt Mua
0792312068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0792312068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2068 MobifoneĐặt Mua
0792502068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0792502068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 MobifoneĐặt Mua
0792512068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0792512068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 12068 MobifoneĐặt Mua
0792527068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0792527068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 527068 MobifoneĐặt Mua
0792672068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0792672068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 MobifoneĐặt Mua
0792703068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0792703068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 703068 MobifoneĐặt Mua
0792815068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0792815068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5068 MobifoneĐặt Mua
0792853068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0792853068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 MobifoneĐặt Mua
0792923068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0792923068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 23068 MobifoneĐặt Mua
0792937068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0792937068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 MobifoneĐặt Mua
0792957068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0792957068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 MobifoneĐặt Mua
0792971068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0792971068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 971068 MobifoneĐặt Mua
0792978068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0792978068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 978068 MobifoneĐặt Mua
0792982068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0792982068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2068 MobifoneĐặt Mua
0793761068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0793761068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1068 MobifoneĐặt Mua
0793802068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0793802068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 802068 MobifoneĐặt Mua
0793813068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0793813068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 MobifoneĐặt Mua
0797218068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0797218068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 MobifoneĐặt Mua
0797258068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0797258068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 MobifoneĐặt Mua
0797398068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0797398068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8068 MobifoneĐặt Mua
0797603068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0797603068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3068 MobifoneĐặt Mua
0797651068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0797651068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 651068 MobifoneĐặt Mua
0797657068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0797657068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 MobifoneĐặt Mua
0797723068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0797723068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 723068 MobifoneĐặt Mua
0797782068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0797782068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 782068 MobifoneĐặt Mua
0797892068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0797892068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 892068 MobifoneĐặt Mua
0797923068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0797923068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 23068 MobifoneĐặt Mua
0797963068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0797963068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63068 MobifoneĐặt Mua
0798127068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0798127068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 127068 MobifoneĐặt Mua
0798152068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0798152068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52068 MobifoneĐặt Mua
0798197068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0798197068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 197068 MobifoneĐặt Mua
0798231068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0798231068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1068 MobifoneĐặt Mua
0798253068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0798253068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 MobifoneĐặt Mua
0798265068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0798265068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 265068 MobifoneĐặt Mua
0798271068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0798271068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71068 MobifoneĐặt Mua
0798285068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0798285068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 285068 MobifoneĐặt Mua
0798291068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0798291068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 MobifoneĐặt Mua
0798301068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0798301068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 301068 MobifoneĐặt Mua
0798312068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0798312068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 312068 MobifoneĐặt Mua
0798315068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0798315068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 MobifoneĐặt Mua
0798351068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0798351068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 MobifoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 079 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 079 là của mạng Mobifone.

Danh sách sim số đẹp 079 của mạng Mobifone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 079 Mobifone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Cát Chi
Đặt sim: 08617...75
Vào lúc: 14:56 1/12/2021

Ngô Đức Sơn
Đặt sim: 08391...27
Vào lúc: 14:52 1/12/2021

Lê Duy Luân
Đặt sim: 08445...35
Vào lúc: 14:50 1/12/2021

Nguyễn Đức Lực
Đặt sim: 09082...97
Vào lúc: 14:46 1/12/2021

Trần Trung Bảo
Đặt sim: 09171...45
Vào lúc: 14:43 1/12/2021

Trần Văn Khang
Đặt sim: 09134...62
Vào lúc: 14:41 1/12/2021

Hoàng Duy Thái
Đặt sim: 08945...67
Vào lúc: 14:37 1/12/2021

Nguyễn Ngọc Hương
Đặt sim: 08963...56
Vào lúc: 14:35 1/12/2021

Nguyễn Duy Cường
Đặt sim: 09161...20
Vào lúc: 14:32 1/12/2021

Lê Tường Chi
Đặt sim: 09650...30
Vào lúc: 14:29 1/12/2021

Nguyễn Đức Dũng
Đặt sim: 03218...23
Vào lúc: 14:25 1/12/2021

Nguyễn Đức Cương
Đặt sim: 08961...43
Vào lúc: 14:23 1/12/2021

Lê Đức Nhân
Đặt sim: 08227...20
Vào lúc: 14:20 1/12/2021

Ngô Trung Khánh
Đặt sim: 03291...84
Vào lúc: 14:16 1/12/2021

Lê Trung Bách
Đặt sim: 08413...67
Vào lúc: 14:13 1/12/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333