sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 07 Mobifone » Đầu Số 079 Mobifone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 079*000 » Tam hoa 079*111 » Tam hoa 079*222 » Tam hoa 079*333 » Tam hoa 079*444 » Tam hoa 079*555 » Tam hoa 079*666 » Tam hoa 079*777 » Tam hoa 079*888 » Tam hoa 079*999 »
Tứ quý 079*0000 » Tứ quý 079*1111 » Tứ quý 079*2222 » Tứ quý 079*3333 » Tứ quý 079*4444 » Tứ quý 079*5555 » Tứ quý 079*6666 » Tứ quý 079*7777 » Tứ quý 079*8888 » Tứ quý 079*9999 »
079*6868 lộc phát » 079*8686 lộc phát » 079*6886 lộc phát » 079*8668 lộc phát » 079*7979 thần tài » 079*3939 thần tài » 079*7878 ông địa » 079*3838 ông địa » 079*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0794141958180.000
220.000
Sim So Dep Mobifone 0794141958 SimViettelĐẹp.Com Sim Năm Sinh Đuôi 41958 MobifoneĐặt Mua
0793350488180.000
220.000
Sim So Dep Mobifone 0793350488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50488 MobifoneĐặt Mua
0793862388200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0793862388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 862388 MobifoneĐặt Mua
0799148198250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0799148198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8198 MobifoneĐặt Mua
0793347568250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0793347568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 347568 MobifoneĐặt Mua
0796410168250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0796410168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10168 MobifoneĐặt Mua
0796475168250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0796475168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75168 MobifoneĐặt Mua
0795333068250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0795333068 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 3068 MobifoneĐặt Mua
0796462568250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0796462568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 62568 MobifoneĐặt Mua
0794149268250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0794149268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 MobifoneĐặt Mua
0796419568250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0796419568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 MobifoneĐặt Mua
0796425168250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0796425168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 168 MobifoneĐặt Mua
0793254388300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0793254388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 388 MobifoneĐặt Mua
0794149368300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0794149368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 149368 MobifoneĐặt Mua
0795238968300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0795238968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 238968 MobifoneĐặt Mua
0794192368300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0794192368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 MobifoneĐặt Mua
0796310968300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0796310968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10968 MobifoneĐặt Mua
0798110198300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0798110198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 198 MobifoneĐặt Mua
0796390368300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0796390368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90368 MobifoneĐặt Mua
0795270078300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0795270078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 270078 MobifoneĐặt Mua
0794856898300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0794856898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 MobifoneĐặt Mua
0792916898300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0792916898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 916898 MobifoneĐặt Mua
0794540368300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0794540368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0368 MobifoneĐặt Mua
0793693368300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0793693368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 693368 MobifoneĐặt Mua
0795403588300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0795403588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03588 MobifoneĐặt Mua
0799616558330.000
400.000
Sim So Dep Mobifone 0799616558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 616558 MobifoneĐặt Mua
0799569858330.000
400.000
Sim So Dep Mobifone 0799569858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9858 MobifoneĐặt Mua
0794172668350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0794172668 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 172668 MobifoneĐặt Mua
0799873768350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0799873768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 768 MobifoneĐặt Mua
0797258068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0797258068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58068 MobifoneĐặt Mua
0797398068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0797398068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8068 MobifoneĐặt Mua
0797863068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0797863068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 863068 MobifoneĐặt Mua
0798821068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0798821068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 21068 MobifoneĐặt Mua
0797723068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0797723068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 23068 MobifoneĐặt Mua
0798702068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0798702068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 702068 MobifoneĐặt Mua
0797091068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0797091068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 MobifoneĐặt Mua
0797651068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0797651068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 651068 MobifoneĐặt Mua
0798312068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0798312068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 312068 MobifoneĐặt Mua
0797963068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0797963068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63068 MobifoneĐặt Mua
0793761068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0793761068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 761068 MobifoneĐặt Mua
0798397068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0798397068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 97068 MobifoneĐặt Mua
0797135068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0797135068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 135068 MobifoneĐặt Mua
0798127068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0798127068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 MobifoneĐặt Mua
0798915068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0798915068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 915068 MobifoneĐặt Mua
0798375068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0798375068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5068 MobifoneĐặt Mua
0798651068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0798651068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51068 MobifoneĐặt Mua
0798723068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0798723068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3068 MobifoneĐặt Mua
0798197068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0798197068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 MobifoneĐặt Mua
0798253068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0798253068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3068 MobifoneĐặt Mua
0798265068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0798265068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 65068 MobifoneĐặt Mua
0798271068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0798271068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 MobifoneĐặt Mua
0798285068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0798285068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 MobifoneĐặt Mua
0798291068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0798291068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 MobifoneĐặt Mua
0798301068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0798301068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 01068 MobifoneĐặt Mua
0797001138350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0797001138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 001138 MobifoneĐặt Mua
0797657068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0797657068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 MobifoneĐặt Mua
0798351068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0798351068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 MobifoneĐặt Mua
0797903068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0797903068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 903068 MobifoneĐặt Mua
0797072068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0797072068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 072068 MobifoneĐặt Mua
0797782068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0797782068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 782068 MobifoneĐặt Mua
0798965068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0798965068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5068 MobifoneĐặt Mua
0797892068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0797892068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 MobifoneĐặt Mua
0798589068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0798589068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 MobifoneĐặt Mua
0792672068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0792672068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 MobifoneĐặt Mua
0792971068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0792971068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 971068 MobifoneĐặt Mua
0798152068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0798152068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 152068 MobifoneĐặt Mua
0792502068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0792502068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02068 MobifoneĐặt Mua
0798625068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0798625068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 MobifoneĐặt Mua
0797218068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0797218068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8068 MobifoneĐặt Mua
0793802068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0793802068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2068 MobifoneĐặt Mua
0797785068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0797785068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 MobifoneĐặt Mua
0798963068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0798963068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 MobifoneĐặt Mua
0798231068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0798231068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 31068 MobifoneĐặt Mua
0797603068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0797603068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 MobifoneĐặt Mua
0792308068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0792308068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 MobifoneĐặt Mua
0792853068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0792853068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 853068 MobifoneĐặt Mua
0792982068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0792982068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 982068 MobifoneĐặt Mua
0792512068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0792512068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2068 MobifoneĐặt Mua
0792815068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0792815068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5068 MobifoneĐặt Mua
0792703068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0792703068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3068 MobifoneĐặt Mua
0792957068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0792957068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7068 MobifoneĐặt Mua
0792978068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0792978068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78068 MobifoneĐặt Mua
0793813068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0793813068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3068 MobifoneĐặt Mua
0792312068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0792312068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 312068 MobifoneĐặt Mua
0792527068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0792527068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 527068 MobifoneĐặt Mua
0792937068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0792937068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7068 MobifoneĐặt Mua
0792217068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0792217068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 217068 MobifoneĐặt Mua
0798538068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0798538068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538068 MobifoneĐặt Mua
0798509068350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0798509068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 509068 MobifoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 079 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 079 là của mạng Mobifone.

Danh sách sim số đẹp 079 của mạng Mobifone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 079 Mobifone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Chí Linh
Đặt sim: 09857...24
Vào lúc: 22:55 14/7/2020

Trần Thị Vân
Đặt sim: 08640...17
Vào lúc: 22:52 14/7/2020

Trần Minh Khánh
Đặt sim: 08992...29
Vào lúc: 22:50 14/7/2020

Phạm Văn Hiền
Đặt sim: 08660...54
Vào lúc: 22:47 14/7/2020

Nguyễn Trung Sang
Đặt sim: 08352...98
Vào lúc: 22:44 14/7/2020

Hoàng Thị Di
Đặt sim: 08543...58
Vào lúc: 22:41 14/7/2020

Nguyễn Cát Hoa
Đặt sim: 08915...88
Vào lúc: 22:38 14/7/2020

Ngô Văn Anh
Đặt sim: 08594...19
Vào lúc: 22:34 14/7/2020

Nguyễn Đức Vinh
Đặt sim: 09385...84
Vào lúc: 22:31 14/7/2020

Trần Chí Sơn
Đặt sim: 08971...17
Vào lúc: 22:29 14/7/2020

Trần Thị Chi
Đặt sim: 09693...12
Vào lúc: 22:25 14/7/2020

Ngô Chí Quốc
Đặt sim: 09091...10
Vào lúc: 22:22 14/7/2020

Ngô Minh Gia
Đặt sim: 03928...51
Vào lúc: 22:19 14/7/2020

Lê Cát Thơ
Đặt sim: 03271...23
Vào lúc: 22:16 14/7/2020

Lê Thị Thư
Đặt sim: 08388...44
Vào lúc: 22:13 14/7/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333