sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 08 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 08*000 » Tam hoa 08*111 » Tam hoa 08*222 » Tam hoa 08*333 » Tam hoa 08*444 » Tam hoa 08*555 » Tam hoa 08*666 » Tam hoa 08*777 » Tam hoa 08*888 » Tam hoa 08*999 »
Tứ quý 08*0000 » Tứ quý 08*1111 » Tứ quý 08*2222 » Tứ quý 08*3333 » Tứ quý 08*4444 » Tứ quý 08*5555 » Tứ quý 08*6666 » Tứ quý 08*7777 » Tứ quý 08*8888 » Tứ quý 08*9999 »
08*6868 lộc phát » 08*8686 lộc phát » 08*6886 lộc phát » 08*8668 lộc phát » 08*7979 thần tài » 08*3939 thần tài » 08*7878 ông địa » 08*3838 ông địa » 08*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0865384938350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0865384938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 84938 ViettelĐặt Mua
0865589358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0865589358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9358 ViettelĐặt Mua
0866148948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0866148948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8948 ViettelĐặt Mua
0867984858350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0867984858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 84858 ViettelĐặt Mua
0866855958400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0866855958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 ViettelĐặt Mua
0865195828400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0865195828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5828 ViettelĐặt Mua
0865464548400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0865464548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64548 ViettelĐặt Mua
0867609608400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0867609608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 609608 ViettelĐặt Mua
0867867308400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0867867308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 ViettelĐặt Mua
0868480448400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0868480448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0869795798400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0869795798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 95798 ViettelĐặt Mua
0868948098400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0868948098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948098 ViettelĐặt Mua
0868652238400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0868652238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0868869518400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0868869518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9518 ViettelĐặt Mua
0868288348400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0868288348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0869345328400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0869345328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5328 ViettelĐặt Mua
0868785238400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0868785238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 85238 ViettelĐặt Mua
0868727598400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0868727598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 27598 ViettelĐặt Mua
0868719008400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0868719008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 19008 ViettelĐặt Mua
0868850108400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0868850108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50108 ViettelĐặt Mua
0869208138400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0869208138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08138 ViettelĐặt Mua
0868162498400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0868162498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0868162798400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0868162798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2798 ViettelĐặt Mua
0867685398400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0867685398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 85398 ViettelĐặt Mua
0867837398400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0867837398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 837398 ViettelĐặt Mua
0869065198400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0869065198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 65198 ViettelĐặt Mua
0869006298400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0869006298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0867692798400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0867692798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 692798 ViettelĐặt Mua
0867581598400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0867581598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1598 ViettelĐặt Mua
0867768198400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0867768198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 198 ViettelĐặt Mua
0867775398400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0867775398 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 398 ViettelĐặt Mua
0868461358400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0868461358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1358 ViettelĐặt Mua
0868421358400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0868421358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 421358 ViettelĐặt Mua
0867929358400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0867929358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0869907098400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0869907098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 907098 ViettelĐặt Mua
0865887138400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0865887138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7138 ViettelĐặt Mua
0862291598400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0862291598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 291598 ViettelĐặt Mua
0862046698400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0862046698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 046698 ViettelĐặt Mua
0862942398400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0862942398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0862903598400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0862903598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
0862261598400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0862261598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1598 ViettelĐặt Mua
0862035958400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0862035958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35958 ViettelĐặt Mua
0862033298400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0862033298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3298 ViettelĐặt Mua
0862022958400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0862022958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 022958 ViettelĐặt Mua
0862655098400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0862655098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 655098 ViettelĐặt Mua
0862958098400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0862958098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58098 ViettelĐặt Mua
0869862178400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0869862178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0862616358400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0862616358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0866459078400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0866459078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59078 ViettelĐặt Mua
0865305308400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0865305308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 05308 ViettelĐặt Mua
0868394898400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0868394898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 394898 ViettelĐặt Mua
0868708218400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0868708218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0868079108400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0868079108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 079108 ViettelĐặt Mua
0866082728400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0866082728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0869811598400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0869811598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 11598 ViettelĐặt Mua
0869352698400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0869352698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0862625238400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0862625238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0869316018400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0869316018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 316018 ViettelĐặt Mua
0867118158400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0867118158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 ViettelĐặt Mua
0867128198400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0867128198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28198 ViettelĐặt Mua
0866880798400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0866880798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 880798 ViettelĐặt Mua
0867152258400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0867152258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 258 ViettelĐặt Mua
0867680898400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0867680898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 680898 ViettelĐặt Mua
0869110028400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0869110028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 110028 ViettelĐặt Mua
0865565918400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0865565918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5918 ViettelĐặt Mua
0867580658400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0867580658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 658 ViettelĐặt Mua
0867189928400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0867189928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 89928 ViettelĐặt Mua
0867789658400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0867789658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0867779658400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0867779658 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 79658 ViettelĐặt Mua
0867198158400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0867198158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98158 ViettelĐặt Mua
0867068138400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0867068138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 ViettelĐặt Mua
0867866928400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0867866928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6928 ViettelĐặt Mua
0867126658400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0867126658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6658 ViettelĐặt Mua
0867139158400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0867139158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0865697958400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0865697958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0867138358400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0867138358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138358 ViettelĐặt Mua
0867179158400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0867179158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 ViettelĐặt Mua
0867773858400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0867773858 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 773858 ViettelĐặt Mua
0866099238400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0866099238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 99238 ViettelĐặt Mua
0868675738400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0868675738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 675738 ViettelĐặt Mua
0869667798400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0869667798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7798 ViettelĐặt Mua
0869774578400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0869774578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74578 ViettelĐặt Mua
0867893218400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0867893218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 93218 ViettelĐặt Mua
0867588138400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0867588138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 588138 ViettelĐặt Mua
0869615828400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0869615828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 615828 ViettelĐặt Mua
0869553238400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0869553238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 53238 ViettelĐặt Mua
0868051598400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0868051598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
0868052988400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0868052988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52988 ViettelĐặt Mua
0868052588400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0868052588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52588 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 08 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 08 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 08 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 08 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Ngô Văn Anh
Đặt sim: 08672...34
Vào lúc: 22:55 0/3/2021

Nguyễn Diệp Hằng
Đặt sim: 08896...99
Vào lúc: 22:53 0/3/2021

Nguyễn Chí Khương
Đặt sim: 08997...40
Vào lúc: 22:49 0/3/2021

Huỳnh Thục Tuyết
Đặt sim: 08829...41
Vào lúc: 22:47 0/3/2021

Nguyễn Chí Kiên
Đặt sim: 09333...99
Vào lúc: 22:43 0/3/2021

Nguyễn Trung Anh
Đặt sim: 08828...58
Vào lúc: 22:41 0/3/2021

Lê Thị Hoa
Đặt sim: 08917...96
Vào lúc: 22:38 0/3/2021

Phan Minh Tùng
Đặt sim: 09822...79
Vào lúc: 22:34 0/3/2021

Phạm Chí Sang
Đặt sim: 03988...43
Vào lúc: 22:32 0/3/2021

Phan Trung Lực
Đặt sim: 08224...72
Vào lúc: 22:28 0/3/2021

Nguyễn Duy Khương
Đặt sim: 08899...60
Vào lúc: 22:26 0/3/2021

Nguyễn Minh Đạt
Đặt sim: 09755...97
Vào lúc: 22:23 0/3/2021

Nguyễn Văn Quỳnh
Đặt sim: 08448...59
Vào lúc: 22:20 0/3/2021

Phan Văn Sang
Đặt sim: 08978...90
Vào lúc: 22:16 0/3/2021

Hoàng Đức Vũ
Đặt sim: 08853...72
Vào lúc: 22:14 0/3/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333