sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 08 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 08*000 » Tam hoa 08*111 » Tam hoa 08*222 » Tam hoa 08*333 » Tam hoa 08*444 » Tam hoa 08*555 » Tam hoa 08*666 » Tam hoa 08*777 » Tam hoa 08*888 » Tam hoa 08*999 »
Tứ quý 08*0000 » Tứ quý 08*1111 » Tứ quý 08*2222 » Tứ quý 08*3333 » Tứ quý 08*4444 » Tứ quý 08*5555 » Tứ quý 08*6666 » Tứ quý 08*7777 » Tứ quý 08*8888 » Tứ quý 08*9999 »
08*6868 lộc phát » 08*8686 lộc phát » 08*6886 lộc phát » 08*8668 lộc phát » 08*7979 thần tài » 08*3939 thần tài » 08*7878 ông địa » 08*3838 ông địa » 08*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0868756998350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0868756998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 56998 ViettelĐặt Mua
0868441008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0868441008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 441008 ViettelĐặt Mua
0868746438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0868746438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 46438 ViettelĐặt Mua
0867700108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0867700108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 00108 ViettelĐặt Mua
0868740778350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0868740778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0867141778350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0867141778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41778 ViettelĐặt Mua
0869665008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0869665008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5008 ViettelĐặt Mua
0867684648350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0867684648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0868109078350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0868109078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9078 ViettelĐặt Mua
0869351298350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0869351298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 351298 ViettelĐặt Mua
0868760898350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0868760898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 60898 ViettelĐặt Mua
0869052198350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0869052198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0867530578350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0867530578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 578 ViettelĐặt Mua
0867442248350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0867442248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42248 ViettelĐặt Mua
0867479008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0867479008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0866493328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0866493328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 ViettelĐặt Mua
0868198518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0868198518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98518 ViettelĐặt Mua
0868723068350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0868723068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 723068 ViettelĐặt Mua
0865059228350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0865059228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 059228 ViettelĐặt Mua
0866597828350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0866597828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 97828 ViettelĐặt Mua
0868898148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0868898148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 ViettelĐặt Mua
0868059878350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0868059878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 878 ViettelĐặt Mua
0865214838350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0865214838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 838 ViettelĐặt Mua
0868279488350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0868279488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 ViettelĐặt Mua
0868237838350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0868237838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 237838 ViettelĐặt Mua
0868059828350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0868059828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9828 ViettelĐặt Mua
0869039528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0869039528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0869172338350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0869172338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 172338 ViettelĐặt Mua
0868246008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0868246008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 46008 ViettelĐặt Mua
0867919228350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0867919228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 228 ViettelĐặt Mua
0868249728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0868249728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 728 ViettelĐặt Mua
0866142068350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0866142068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42068 ViettelĐặt Mua
0869140078350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0869140078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40078 ViettelĐặt Mua
0866467138350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0866467138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7138 ViettelĐặt Mua
0866614428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0866614428 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 614428 ViettelĐặt Mua
0866936378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0866936378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6378 ViettelĐặt Mua
0869786908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0869786908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 786908 ViettelĐặt Mua
0867466958350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0867466958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 466958 ViettelĐặt Mua
0865303928350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0865303928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928 ViettelĐặt Mua
0865040138350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0865040138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0862579178350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0862579178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9178 ViettelĐặt Mua
0868076038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0868076038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 076038 ViettelĐặt Mua
0869516248350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0869516248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0867898058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0867898058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 ViettelĐặt Mua
0865770018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0865770018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 70018 ViettelĐặt Mua
0868878708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0868878708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8708 ViettelĐặt Mua
0866465338350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0866465338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0867890948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0867890948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 890948 ViettelĐặt Mua
0867890218350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0867890218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90218 ViettelĐặt Mua
0862214008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0862214008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4008 ViettelĐặt Mua
0867894038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0867894038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94038 ViettelĐặt Mua
0867891438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0867891438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 891438 ViettelĐặt Mua
0867894318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0867894318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 894318 ViettelĐặt Mua
0867895038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0867895038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 95038 ViettelĐặt Mua
0869805338350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0869805338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0867890598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0867890598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0598 ViettelĐặt Mua
0867893718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0867893718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 ViettelĐặt Mua
0867894238350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0867894238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 238 ViettelĐặt Mua
0867895148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0867895148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 ViettelĐặt Mua
0867891458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0867891458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0862060838350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0862060838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0862884338350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0862884338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 884338 ViettelĐặt Mua
0866193458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0866193458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 193458 ViettelĐặt Mua
0866442428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0866442428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0868725498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0868725498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0866575508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0866575508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0869946528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0869946528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6528 ViettelĐặt Mua
0869386518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0869386518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 86518 ViettelĐặt Mua
0869352518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0869352518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 352518 ViettelĐặt Mua
0869329398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0869329398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9398 ViettelĐặt Mua
0866463378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0866463378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0866532158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0866532158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 532158 ViettelĐặt Mua
0868773278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0868773278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3278 ViettelĐặt Mua
0865520198350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0865520198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 520198 ViettelĐặt Mua
0868560298350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0868560298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 560298 ViettelĐặt Mua
0868244298350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0868244298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 244298 ViettelĐặt Mua
0869381128350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0869381128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 81128 ViettelĐặt Mua
0869318698350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0869318698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698 ViettelĐặt Mua
0869387858350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0869387858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7858 ViettelĐặt Mua
0868335848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0868335848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0869354958350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0869354958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 354958 ViettelĐặt Mua
0869347928350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0869347928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 347928 ViettelĐặt Mua
0869357948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0869357948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7948 ViettelĐặt Mua
0866441028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0866441028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 441028 ViettelĐặt Mua
0866764608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0866764608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0866951718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0866951718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51718 ViettelĐặt Mua
0868651908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0868651908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1908 ViettelĐặt Mua
0867917728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0867917728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17728 ViettelĐặt Mua
0867424018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0867424018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24018 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 08 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 08 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 08 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 08 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Phạm Chí Hiền
Đặt sim: 09056...37
Vào lúc: 22:55 21/9/2020

Trần Duy Anh
Đặt sim: 08649...90
Vào lúc: 22:53 21/9/2020

Nguyễn Minh Tiến
Đặt sim: 08829...32
Vào lúc: 22:50 21/9/2020

Trần Trung Hoàng
Đặt sim: 08237...59
Vào lúc: 22:47 21/9/2020

Ngô Chí Hiếu
Đặt sim: 03948...72
Vào lúc: 22:43 21/9/2020

Ngô Minh Toàn
Đặt sim: 09189...88
Vào lúc: 22:40 21/9/2020

Phan Diệp Ngọc
Đặt sim: 08298...53
Vào lúc: 22:38 21/9/2020

Ngô Minh Anh
Đặt sim: 08936...81
Vào lúc: 22:35 21/9/2020

Huỳnh Chí Kiên
Đặt sim: 08620...63
Vào lúc: 22:32 21/9/2020

Lê Đức Long
Đặt sim: 08679...85
Vào lúc: 22:28 21/9/2020

Ngô Đức Anh
Đặt sim: 09024...25
Vào lúc: 22:25 21/9/2020

Nguyễn Văn Long
Đặt sim: 08545...99
Vào lúc: 22:23 21/9/2020

Nguyễn Thị Hằng
Đặt sim: 08984...93
Vào lúc: 22:20 21/9/2020

Nguyễn Thị Bình
Đặt sim: 09769...70
Vào lúc: 22:16 21/9/2020

Nguyễn Nhã Chi
Đặt sim: 08933...12
Vào lúc: 22:13 21/9/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333