sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 08 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 08*000 » Tam hoa 08*111 » Tam hoa 08*222 » Tam hoa 08*333 » Tam hoa 08*444 » Tam hoa 08*555 » Tam hoa 08*666 » Tam hoa 08*777 » Tam hoa 08*888 » Tam hoa 08*999 »
Tứ quý 08*0000 » Tứ quý 08*1111 » Tứ quý 08*2222 » Tứ quý 08*3333 » Tứ quý 08*4444 » Tứ quý 08*5555 » Tứ quý 08*6666 » Tứ quý 08*7777 » Tứ quý 08*8888 » Tứ quý 08*9999 »
08*6868 lộc phát » 08*8686 lộc phát » 08*6886 lộc phát » 08*8668 lộc phát » 08*7979 thần tài » 08*3939 thần tài » 08*7878 ông địa » 08*3838 ông địa » 08*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0869022518180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0869022518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2518 ViettelĐặt Mua
0868076348180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0868076348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 076348 ViettelĐặt Mua
0869857448180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0869857448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0868270058180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0868270058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0058 ViettelĐặt Mua
0869537388190.000
230.000
Sim So Dep Viettel 0869537388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7388 ViettelĐặt Mua
0869031638190.000
230.000
Sim So Dep Viettel 0869031638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 031638 ViettelĐặt Mua
0867569198200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0867569198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 569198 ViettelĐặt Mua
0868040548200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0868040548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0868047358200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0868047358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 047358 ViettelĐặt Mua
0869085458200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0869085458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0868127458200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0868127458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7458 ViettelĐặt Mua
0868290148200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0868290148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0868300348200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0868300348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0868427108200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0868427108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 427108 ViettelĐặt Mua
0868463128200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0868463128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 ViettelĐặt Mua
0868472958200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0868472958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0868617408200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0868617408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 617408 ViettelĐặt Mua
0868865408200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0868865408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 865408 ViettelĐặt Mua
0865908308200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865908308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908308 ViettelĐặt Mua
0869667238200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0869667238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67238 ViettelĐặt Mua
0862588738200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0862588738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88738 ViettelĐặt Mua
0865258478200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865258478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 ViettelĐặt Mua
0866848128200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0866848128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 ViettelĐặt Mua
0866096128200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0866096128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6128 ViettelĐặt Mua
0866101128200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0866101128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 01128 ViettelĐặt Mua
0869106128200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0869106128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 ViettelĐặt Mua
0869276128200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0869276128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 276128 ViettelĐặt Mua
0869519128200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0869519128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0865242278200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865242278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 242278 ViettelĐặt Mua
0869645578200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0869645578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5578 ViettelĐặt Mua
0867442778200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0867442778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0868237018200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0868237018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0868491258200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0868491258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91258 ViettelĐặt Mua
0865172858200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865172858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0865077518200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865077518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7518 ViettelĐặt Mua
0865175978200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865175978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 175978 ViettelĐặt Mua
0865135238200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865135238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5238 ViettelĐặt Mua
0865102628200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865102628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02628 ViettelĐặt Mua
0865198728200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865198728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98728 ViettelĐặt Mua
0868061918200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0868061918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0865136528200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865136528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 36528 ViettelĐặt Mua
0865123058200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865123058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3058 ViettelĐặt Mua
0865108328200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865108328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108328 ViettelĐặt Mua
0865179208200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865179208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 79208 ViettelĐặt Mua
0865178528200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865178528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78528 ViettelĐặt Mua
0865110958200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865110958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0865113708200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865113708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 113708 ViettelĐặt Mua
0865013228200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865013228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13228 ViettelĐặt Mua
0865729318200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865729318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0865079918200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865079918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0865087918200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865087918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87918 ViettelĐặt Mua
0869227108200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0869227108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 27108 ViettelĐặt Mua
0865163328200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865163328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 ViettelĐặt Mua
0865186328200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865186328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 186328 ViettelĐặt Mua
0865179028200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865179028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 79028 ViettelĐặt Mua
0865002618200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865002618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2618 ViettelĐặt Mua
0865026508200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865026508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0865193008200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865193008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0865168908200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865168908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68908 ViettelĐặt Mua
0865017708200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865017708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0865957278200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865957278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 957278 ViettelĐặt Mua
0865028308200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865028308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0865025208200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865025208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0865023138200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865023138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 ViettelĐặt Mua
0865133628200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865133628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3628 ViettelĐặt Mua
0865036918200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865036918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 036918 ViettelĐặt Mua
0865185348200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865185348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5348 ViettelĐặt Mua
0865013328200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865013328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3328 ViettelĐặt Mua
0865115918200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865115918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0865191528200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865191528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 191528 ViettelĐặt Mua
0865148958200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865148958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 ViettelĐặt Mua
0865018348200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865018348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 ViettelĐặt Mua
0865048108200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865048108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8108 ViettelĐặt Mua
0865113028200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865113028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 113028 ViettelĐặt Mua
0866175428200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0866175428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0865103908200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865103908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03908 ViettelĐặt Mua
0865046778200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865046778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 778 ViettelĐặt Mua
0865146948200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865146948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 146948 ViettelĐặt Mua
0865171508200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865171508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1508 ViettelĐặt Mua
0865066558200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865066558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 066558 ViettelĐặt Mua
0865016348200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865016348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6348 ViettelĐặt Mua
0865119058200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865119058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9058 ViettelĐặt Mua
0865142318200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865142318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318 ViettelĐặt Mua
0865144618200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865144618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0865136358200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865136358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0865061048200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865061048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 ViettelĐặt Mua
0865082918200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865082918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 918 ViettelĐặt Mua
0865010438200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865010438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0865121548200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865121548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 08 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 08 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 08 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 08 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Hoàng Chí Nguyên
Đặt sim: 09747...40
Vào lúc: 13:55 28/1/2020

Nguyễn Đức Linh
Đặt sim: 09397...88
Vào lúc: 13:53 28/1/2020

Nguyễn Trung Anh
Đặt sim: 08415...30
Vào lúc: 13:49 28/1/2020

Nguyễn Trung Nam
Đặt sim: 08899...53
Vào lúc: 13:46 28/1/2020

Nguyễn Đức Lâm
Đặt sim: 08865...23
Vào lúc: 13:44 28/1/2020

Nguyễn Trung Hoàng
Đặt sim: 09071...91
Vào lúc: 13:41 28/1/2020

Nguyễn Minh Thi
Đặt sim: 09313...10
Vào lúc: 13:38 28/1/2020

Ngô Văn Long
Đặt sim: 08567...35
Vào lúc: 13:35 28/1/2020

Nguyễn Thị Lệ
Đặt sim: 09661...26
Vào lúc: 13:32 28/1/2020

Hoàng Đức Quốc
Đặt sim: 08280...30
Vào lúc: 13:29 28/1/2020

Nguyễn Chí Toàn
Đặt sim: 08877...54
Vào lúc: 13:25 28/1/2020

Trần Văn Hiệp
Đặt sim: 09086...32
Vào lúc: 13:23 28/1/2020

Huỳnh Nhã Hương
Đặt sim: 08924...47
Vào lúc: 13:20 28/1/2020

Phạm Chí Nam
Đặt sim: 08991...82
Vào lúc: 13:16 28/1/2020

Ngô Trung Long
Đặt sim: 08664...64
Vào lúc: 13:14 28/1/2020

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333