sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 08 Vinaphone » Đầu Số 081 Vinaphone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 081*000 » Tam hoa 081*111 » Tam hoa 081*222 » Tam hoa 081*333 » Tam hoa 081*444 » Tam hoa 081*555 » Tam hoa 081*666 » Tam hoa 081*777 » Tam hoa 081*888 » Tam hoa 081*999 »
Tứ quý 081*0000 » Tứ quý 081*1111 » Tứ quý 081*2222 » Tứ quý 081*3333 » Tứ quý 081*4444 » Tứ quý 081*5555 » Tứ quý 081*6666 » Tứ quý 081*7777 » Tứ quý 081*8888 » Tứ quý 081*9999 »
081*6868 lộc phát » 081*8686 lộc phát » 081*6886 lộc phát » 081*8668 lộc phát » 081*7979 thần tài » 081*3939 thần tài » 081*7878 ông địa » 081*3838 ông địa » 081*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0814456188350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0814456188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 56188 VinaphoneĐặt Mua
0812701268350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0812701268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1268 VinaphoneĐặt Mua
0819728168350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0819728168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 728168 VinaphoneĐặt Mua
0817762968350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0817762968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 968 VinaphoneĐặt Mua
0813769368350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0813769368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 368 VinaphoneĐặt Mua
0819787368350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0819787368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0815793988350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0815793988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0815797368350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0815797368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 368 VinaphoneĐặt Mua
0815148468350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0815148468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0812348768350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0812348768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48768 VinaphoneĐặt Mua
0814375668350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0814375668 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0816278168350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0816278168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 278168 VinaphoneĐặt Mua
0816378988350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0816378988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0816379288350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0816379288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 379288 VinaphoneĐặt Mua
0813301068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0813301068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0817002268350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0817002268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02268 VinaphoneĐặt Mua
0812602368350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0812602368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0812107168350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0812107168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07168 VinaphoneĐặt Mua
0812508088350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0812508088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 088 VinaphoneĐặt Mua
0819208968350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0819208968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0813309568350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0813309568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0815634468350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0815634468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0817257168350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0817257168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7168 VinaphoneĐặt Mua
0812897268350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0812897268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7268 VinaphoneĐặt Mua
0813867368350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0813867368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0813187568350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0813187568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7568 VinaphoneĐặt Mua
0813997568350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0813997568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 97568 VinaphoneĐặt Mua
0813090468350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0813090468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 468 VinaphoneĐặt Mua
0815361468350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0815361468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 468 VinaphoneĐặt Mua
0816891468350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0816891468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1468 VinaphoneĐặt Mua
0814059168350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0814059168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9168 VinaphoneĐặt Mua
0817482168350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0817482168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 168 VinaphoneĐặt Mua
0815482168350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0815482168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 168 VinaphoneĐặt Mua
0815049268350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0815049268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49268 VinaphoneĐặt Mua
0814659268350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0814659268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59268 VinaphoneĐặt Mua
0814859268350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0814859268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 268 VinaphoneĐặt Mua
0814282168350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0814282168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 168 VinaphoneĐặt Mua
0816843568350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0816843568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0817049168350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0817049168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 049168 VinaphoneĐặt Mua
0815459168350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0815459168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9168 VinaphoneĐặt Mua
0816249168350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0816249168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 249168 VinaphoneĐặt Mua
0819144368350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0819144368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 144368 VinaphoneĐặt Mua
0814544368350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0814544368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4368 VinaphoneĐặt Mua
0817944368350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0817944368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 44368 VinaphoneĐặt Mua
0813417568350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0813417568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 568 VinaphoneĐặt Mua
0815842168350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0815842168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0818540768350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0818540768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0812540768350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0812540768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0768 VinaphoneĐặt Mua
0819472168350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0819472168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 168 VinaphoneĐặt Mua
0814463568350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0814463568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0813751468350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0813751468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 468 VinaphoneĐặt Mua
0813251468350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0813251468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 251468 VinaphoneĐặt Mua
0815941468350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0815941468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41468 VinaphoneĐặt Mua
0812849168350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0812849168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9168 VinaphoneĐặt Mua
0815540768350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0815540768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40768 VinaphoneĐặt Mua
0813340768350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0813340768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0768 VinaphoneĐặt Mua
0819240768350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0819240768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0819463568350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0819463568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 568 VinaphoneĐặt Mua
0817407568350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0817407568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7568 VinaphoneĐặt Mua
0814063568350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0814063568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 568 VinaphoneĐặt Mua
0814627568350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0814627568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 627568 VinaphoneĐặt Mua
0812154368350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0812154368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54368 VinaphoneĐặt Mua
0814249268350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0814249268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49268 VinaphoneĐặt Mua
0812144368350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0812144368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 44368 VinaphoneĐặt Mua
0816496568350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0816496568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6568 VinaphoneĐặt Mua
0812440768350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0812440768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 440768 VinaphoneĐặt Mua
0816443568350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0816443568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0814806568350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0814806568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6568 VinaphoneĐặt Mua
0813416568350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0813416568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16568 VinaphoneĐặt Mua
0816427568350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0816427568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7568 VinaphoneĐặt Mua
0814872168350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0814872168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0814297268350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0814297268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 297268 VinaphoneĐặt Mua
0817463568350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0817463568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3568 VinaphoneĐặt Mua
0816942168350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0816942168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42168 VinaphoneĐặt Mua
0812614368350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0812614368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0814524368350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0814524368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24368 VinaphoneĐặt Mua
0819734368350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0819734368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 368 VinaphoneĐặt Mua
0813403568350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0813403568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 568 VinaphoneĐặt Mua
0814843568350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0814843568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3568 VinaphoneĐặt Mua
0814982568350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0814982568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 982568 VinaphoneĐặt Mua
0815243568350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0815243568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43568 VinaphoneĐặt Mua
0814453568350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0814453568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 453568 VinaphoneĐặt Mua
0814303568350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0814303568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3568 VinaphoneĐặt Mua
0814597268350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0814597268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 597268 VinaphoneĐặt Mua
0812472168350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0812472168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2168 VinaphoneĐặt Mua
0814643568350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0814643568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3568 VinaphoneĐặt Mua
0819743568350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0819743568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3568 VinaphoneĐặt Mua
0817453568350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0817453568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 453568 VinaphoneĐặt Mua
0816462168350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0816462168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 62168 VinaphoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 081 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 081 là của mạng Vinaphone.

Danh sách sim số đẹp 081 của mạng Vinaphone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 081 Vinaphone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Phạm Chí Hiền
Đặt sim: 09056...37
Vào lúc: 22:55 21/9/2020

Trần Duy Anh
Đặt sim: 08649...90
Vào lúc: 22:53 21/9/2020

Nguyễn Minh Tiến
Đặt sim: 08829...32
Vào lúc: 22:50 21/9/2020

Trần Trung Hoàng
Đặt sim: 08237...59
Vào lúc: 22:47 21/9/2020

Ngô Chí Hiếu
Đặt sim: 03948...72
Vào lúc: 22:43 21/9/2020

Ngô Minh Toàn
Đặt sim: 09189...88
Vào lúc: 22:40 21/9/2020

Phan Diệp Ngọc
Đặt sim: 08298...53
Vào lúc: 22:38 21/9/2020

Ngô Minh Anh
Đặt sim: 08936...81
Vào lúc: 22:35 21/9/2020

Huỳnh Chí Kiên
Đặt sim: 08620...63
Vào lúc: 22:32 21/9/2020

Lê Đức Long
Đặt sim: 08679...85
Vào lúc: 22:28 21/9/2020

Ngô Đức Anh
Đặt sim: 09024...25
Vào lúc: 22:25 21/9/2020

Nguyễn Văn Long
Đặt sim: 08545...99
Vào lúc: 22:23 21/9/2020

Nguyễn Thị Hằng
Đặt sim: 08984...93
Vào lúc: 22:20 21/9/2020

Nguyễn Thị Bình
Đặt sim: 09769...70
Vào lúc: 22:16 21/9/2020

Nguyễn Nhã Chi
Đặt sim: 08933...12
Vào lúc: 22:13 21/9/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333