sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 08 Vinaphone » Đầu Số 081 Vinaphone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 081*000 » Tam hoa 081*111 » Tam hoa 081*222 » Tam hoa 081*333 » Tam hoa 081*444 » Tam hoa 081*555 » Tam hoa 081*666 » Tam hoa 081*777 » Tam hoa 081*888 » Tam hoa 081*999 »
Tứ quý 081*0000 » Tứ quý 081*1111 » Tứ quý 081*2222 » Tứ quý 081*3333 » Tứ quý 081*4444 » Tứ quý 081*5555 » Tứ quý 081*6666 » Tứ quý 081*7777 » Tứ quý 081*8888 » Tứ quý 081*9999 »
081*6868 lộc phát » 081*8686 lộc phát » 081*6886 lộc phát » 081*8668 lộc phát » 081*7979 thần tài » 081*3939 thần tài » 081*7878 ông địa » 081*3838 ông địa » 081*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0815921468190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0815921468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1468 VinaphoneĐặt Mua
0813508908250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0813508908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8908 VinaphoneĐặt Mua
0819408908250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0819408908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 VinaphoneĐặt Mua
0814025028250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0814025028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25028 VinaphoneĐặt Mua
0812353938250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0812353938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0814284878250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0814284878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 284878 VinaphoneĐặt Mua
0814552588250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0814552588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2588 VinaphoneĐặt Mua
0815478978250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0815478978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78978 VinaphoneĐặt Mua
0816018078250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0816018078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18078 VinaphoneĐặt Mua
0815048078250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0815048078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048078 VinaphoneĐặt Mua
0814284898250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0814284898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 84898 VinaphoneĐặt Mua
0815283818300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0815283818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 83818 VinaphoneĐặt Mua
0817087838300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0817087838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 087838 VinaphoneĐặt Mua
0813255258300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0813255258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 255258 VinaphoneĐặt Mua
0812520568300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0812520568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 568 VinaphoneĐặt Mua
0815175178300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0815175178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5178 VinaphoneĐặt Mua
0812333978300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0812333978 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 33978 VinaphoneĐặt Mua
0819686778300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0819686778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6778 VinaphoneĐặt Mua
0815116878300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0815116878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0814736788300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0814736788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6788 VinaphoneĐặt Mua
0818541828300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818541828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41828 VinaphoneĐặt Mua
0815211808300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0815211808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1808 VinaphoneĐặt Mua
0815178858300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0815178858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 858 VinaphoneĐặt Mua
0817020078300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0817020078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 078 VinaphoneĐặt Mua
0815477468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0815477468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7468 VinaphoneĐặt Mua
0816448828300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0816448828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48828 VinaphoneĐặt Mua
0816136788300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0816136788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 788 VinaphoneĐặt Mua
0817002848300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0817002848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 VinaphoneĐặt Mua
0818954988300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818954988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0812754898300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0812754898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0817356998300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0817356998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0817440998300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0817440998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 440998 VinaphoneĐặt Mua
0813463998300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0813463998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63998 VinaphoneĐặt Mua
0818455998300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818455998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 455998 VinaphoneĐặt Mua
0815343898300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0815343898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43898 VinaphoneĐặt Mua
0814550898300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0814550898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50898 VinaphoneĐặt Mua
0814552988300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0814552988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 552988 VinaphoneĐặt Mua
0816644988300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0816644988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 44988 VinaphoneĐặt Mua
0812272898300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0812272898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 898 VinaphoneĐặt Mua
0814922898300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0814922898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 898 VinaphoneĐặt Mua
0815424898300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0815424898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 898 VinaphoneĐặt Mua
0819844998300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0819844998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0817633898300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0817633898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0812747998300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0812747998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7998 VinaphoneĐặt Mua
0813400998300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0813400998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0998 VinaphoneĐặt Mua
0815380998300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0815380998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0998 VinaphoneĐặt Mua
0814766988300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0814766988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0814396898300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0814396898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6898 VinaphoneĐặt Mua
0814303898300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0814303898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 303898 VinaphoneĐặt Mua
0814133898300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0814133898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3898 VinaphoneĐặt Mua
0814633898300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0814633898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 633898 VinaphoneĐặt Mua
0814066998300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0814066998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0814600998300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0814600998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 998 VinaphoneĐặt Mua
0816813898300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0816813898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0813244468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0813244468 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 44468 VinaphoneĐặt Mua
0812002488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0812002488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2488 VinaphoneĐặt Mua
0812017768300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0812017768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 768 VinaphoneĐặt Mua
0812022768300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0812022768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 768 VinaphoneĐặt Mua
0812030768300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0812030768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 030768 VinaphoneĐặt Mua
0812043568300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0812043568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3568 VinaphoneĐặt Mua
0812048168300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0812048168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8168 VinaphoneĐặt Mua
0812054168300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0812054168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 168 VinaphoneĐặt Mua
0812064168300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0812064168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 168 VinaphoneĐặt Mua
0812065468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0812065468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 468 VinaphoneĐặt Mua
0812075468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0812075468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 468 VinaphoneĐặt Mua
0812084268300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0812084268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 084268 VinaphoneĐặt Mua
0812102768300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0812102768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0812106968300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0812106968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 106968 VinaphoneĐặt Mua
0812107468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0812107468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7468 VinaphoneĐặt Mua
0812120768300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0812120768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0812125468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0812125468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 468 VinaphoneĐặt Mua
0812140968300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0812140968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 968 VinaphoneĐặt Mua
0812147268300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0812147268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 268 VinaphoneĐặt Mua
0812150968300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0812150968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 150968 VinaphoneĐặt Mua
0812165468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0812165468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5468 VinaphoneĐặt Mua
0812185468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0812185468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 185468 VinaphoneĐặt Mua
0812199068300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0812199068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9068 VinaphoneĐặt Mua
0812202488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0812202488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2488 VinaphoneĐặt Mua
0812202968300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0812202968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 202968 VinaphoneĐặt Mua
0812206968300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0812206968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0812207468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0812207468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07468 VinaphoneĐặt Mua
0812215468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0812215468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 468 VinaphoneĐặt Mua
0812235468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0812235468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35468 VinaphoneĐặt Mua
0812240968300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0812240968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0812242268300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0812242268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 268 VinaphoneĐặt Mua
0812243168300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0812243168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43168 VinaphoneĐặt Mua
0812250968300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0812250968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 250968 VinaphoneĐặt Mua
0812264168300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0812264168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 264168 VinaphoneĐặt Mua
0812265468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0812265468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5468 VinaphoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 081 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 081 là của mạng Vinaphone.

Danh sách sim số đẹp 081 của mạng Vinaphone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 081 Vinaphone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Văn Hưng
Đặt sim: 08667...33
Vào lúc: 21:55 20/5/2019

Nguyễn Văn Anh
Đặt sim: 08226...20
Vào lúc: 21:53 20/5/2019

Ngô Minh Nguyên
Đặt sim: 08340...81
Vào lúc: 21:50 20/5/2019

Trần Văn Nam
Đặt sim: 09684...26
Vào lúc: 21:47 20/5/2019

Lê Văn Long
Đặt sim: 09747...93
Vào lúc: 21:43 20/5/2019

Phan Duy Quốc
Đặt sim: 08274...39
Vào lúc: 21:40 20/5/2019

Trần Trung Quân
Đặt sim: 08819...68
Vào lúc: 21:37 20/5/2019

Trần Đức Thái
Đặt sim: 08492...73
Vào lúc: 21:34 20/5/2019

Nguyễn Trung Hiếu
Đặt sim: 08875...77
Vào lúc: 21:32 20/5/2019

Hoàng Văn Vũ
Đặt sim: 09354...31
Vào lúc: 21:28 20/5/2019

Ngô Duy Nhật
Đặt sim: 03267...93
Vào lúc: 21:26 20/5/2019

Phạm Đức Tuân
Đặt sim: 08375...31
Vào lúc: 21:22 20/5/2019

Nguyễn Đức Thi
Đặt sim: 03926...11
Vào lúc: 21:19 20/5/2019

Huỳnh Đức Tuấn
Đặt sim: 09649...51
Vào lúc: 21:16 20/5/2019

Trần Chí Khang
Đặt sim: 08984...47
Vào lúc: 21:14 20/5/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333