sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 08 Vinaphone » Đầu Số 081 Vinaphone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 081*000 » Tam hoa 081*111 » Tam hoa 081*222 » Tam hoa 081*333 » Tam hoa 081*444 » Tam hoa 081*555 » Tam hoa 081*666 » Tam hoa 081*777 » Tam hoa 081*888 » Tam hoa 081*999 »
Tứ quý 081*0000 » Tứ quý 081*1111 » Tứ quý 081*2222 » Tứ quý 081*3333 » Tứ quý 081*4444 » Tứ quý 081*5555 » Tứ quý 081*6666 » Tứ quý 081*7777 » Tứ quý 081*8888 » Tứ quý 081*9999 »
081*6868 lộc phát » 081*8686 lộc phát » 081*6886 lộc phát » 081*8668 lộc phát » 081*7979 thần tài » 081*3939 thần tài » 081*7878 ông địa » 081*3838 ông địa » 081*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0817840968300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0817840968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 840968 VinaphoneĐặt Mua
0817845168300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0817845168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 45168 VinaphoneĐặt Mua
0817845468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0817845468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 845468 VinaphoneĐặt Mua
0817856468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0817856468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0817874268300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0817874268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0817875468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0817875468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0817895468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0817895468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 95468 VinaphoneĐặt Mua
0817905468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0817905468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0817915468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0817915468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 15468 VinaphoneĐặt Mua
0817920768300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0817920768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 20768 VinaphoneĐặt Mua
0817926468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0817926468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 26468 VinaphoneĐặt Mua
0817940968300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0817940968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 940968 VinaphoneĐặt Mua
0817944268300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0817944268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 268 VinaphoneĐặt Mua
0817956468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0817956468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6468 VinaphoneĐặt Mua
0817965468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0817965468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 65468 VinaphoneĐặt Mua
0817975468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0817975468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75468 VinaphoneĐặt Mua
0817982168300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0817982168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 168 VinaphoneĐặt Mua
0817990568300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0817990568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0818017168300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818017168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17168 VinaphoneĐặt Mua
0818025468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818025468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 468 VinaphoneĐặt Mua
0818027168300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818027168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 027168 VinaphoneĐặt Mua
0818035468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818035468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0818040968300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818040968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0968 VinaphoneĐặt Mua
0818045168300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818045168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0818056468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818056468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0818061568300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818061568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 061568 VinaphoneĐặt Mua
0818065168300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818065168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0818067268300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818067268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67268 VinaphoneĐặt Mua
0818084268300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818084268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 268 VinaphoneĐặt Mua
0818102968300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818102968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 102968 VinaphoneĐặt Mua
0818107468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818107468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0818115468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818115468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 468 VinaphoneĐặt Mua
0818125468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818125468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0818140068300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818140068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0068 VinaphoneĐặt Mua
0818143168300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818143168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43168 VinaphoneĐặt Mua
0818143568300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818143568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3568 VinaphoneĐặt Mua
0818145168300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818145168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5168 VinaphoneĐặt Mua
0818145468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818145468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 145468 VinaphoneĐặt Mua
0818175468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818175468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 175468 VinaphoneĐặt Mua
0818188068300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818188068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 VinaphoneĐặt Mua
0818202768300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818202768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0818206468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818206468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06468 VinaphoneĐặt Mua
0818217768300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818217768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0818230768300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818230768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30768 VinaphoneĐặt Mua
0818235468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818235468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5468 VinaphoneĐặt Mua
0818240968300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818240968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0818245468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818245468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0818250968300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818250968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 250968 VinaphoneĐặt Mua
0818265468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818265468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 265468 VinaphoneĐặt Mua
0818274168300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818274168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 274168 VinaphoneĐặt Mua
0818285468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818285468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 468 VinaphoneĐặt Mua
0818288068300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818288068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 288068 VinaphoneĐặt Mua
0818294168300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818294168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0818295468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818295468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 295468 VinaphoneĐặt Mua
0818296468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818296468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0818299068300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818299068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 299068 VinaphoneĐặt Mua
0818302768300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818302768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2768 VinaphoneĐặt Mua
0818307468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818307468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7468 VinaphoneĐặt Mua
0818315468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818315468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 315468 VinaphoneĐặt Mua
0818316468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818316468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 316468 VinaphoneĐặt Mua
0818320188300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818320188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 20188 VinaphoneĐặt Mua
0818325468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818325468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0818334268300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818334268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4268 VinaphoneĐặt Mua
0818340968300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818340968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 340968 VinaphoneĐặt Mua
0818364168300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818364168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 168 VinaphoneĐặt Mua
0818384168300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818384168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 84168 VinaphoneĐặt Mua
0818399068300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818399068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 VinaphoneĐặt Mua
0818407168300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818407168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7168 VinaphoneĐặt Mua
0818407468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818407468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07468 VinaphoneĐặt Mua
0818410768300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818410768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 768 VinaphoneĐặt Mua
0818415468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818415468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5468 VinaphoneĐặt Mua
0818417168300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818417168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 168 VinaphoneĐặt Mua
0818420768300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818420768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 420768 VinaphoneĐặt Mua
0818425468300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818425468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5468 VinaphoneĐặt Mua
0818427168300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818427168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 427168 VinaphoneĐặt Mua
0818433168300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818433168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3168 VinaphoneĐặt Mua
0818440968300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818440968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 968 VinaphoneĐặt Mua
0818447268300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818447268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47268 VinaphoneĐặt Mua
0818482168300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818482168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2168 VinaphoneĐặt Mua
0818487168300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818487168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0818487268300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818487268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7268 VinaphoneĐặt Mua
0818497168300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818497168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7168 VinaphoneĐặt Mua
0818499068300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818499068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 99068 VinaphoneĐặt Mua
0818501588300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818501588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0818502768300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818502768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0818510768300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818510768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 768 VinaphoneĐặt Mua
0818520188300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818520188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 520188 VinaphoneĐặt Mua
0818540968300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818540968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40968 VinaphoneĐặt Mua
0818541568300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0818541568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 568 VinaphoneĐặt Mua
1 2 Xem Trang Tiếp Theo [Trang 3]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 081 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 081 là của mạng Vinaphone.

Danh sách sim số đẹp 081 của mạng Vinaphone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 081 Vinaphone 10 số giá rẻ nhất | Trang 2

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Thị Hồng
Đặt sim: 09361...46
Vào lúc: 22:56 18/6/2019

Nguyễn Trung Tùng
Đặt sim: 08899...12
Vào lúc: 22:53 18/6/2019

Nguyễn Đức Luân
Đặt sim: 08875...23
Vào lúc: 22:49 18/6/2019

Trần Văn Nam
Đặt sim: 09151...42
Vào lúc: 22:47 18/6/2019

Huỳnh Đức Toàn
Đặt sim: 09112...93
Vào lúc: 22:43 18/6/2019

Ngô Đức Khôi
Đặt sim: 08244...58
Vào lúc: 22:40 18/6/2019

Huỳnh Minh Tùng
Đặt sim: 09847...18
Vào lúc: 22:38 18/6/2019

Nguyễn Thục Tuyết
Đặt sim: 08866...12
Vào lúc: 22:34 18/6/2019

Nguyễn Đức Anh
Đặt sim: 08245...42
Vào lúc: 22:31 18/6/2019

Ngô Thục Ngọc
Đặt sim: 08839...64
Vào lúc: 22:29 18/6/2019

Lê Chí Quân
Đặt sim: 08267...76
Vào lúc: 22:26 18/6/2019

Nguyễn Văn Hiển
Đặt sim: 09641...73
Vào lúc: 22:22 18/6/2019

Trần Văn Tuấn
Đặt sim: 09113...41
Vào lúc: 22:19 18/6/2019

Huỳnh Văn Thuận
Đặt sim: 09653...31
Vào lúc: 22:17 18/6/2019

Hoàng Chí Nguyên
Đặt sim: 08674...96
Vào lúc: 22:13 18/6/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333