sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 08 Vinaphone » Đầu Số 082 Vinaphone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 082*000 » Tam hoa 082*111 » Tam hoa 082*222 » Tam hoa 082*333 » Tam hoa 082*444 » Tam hoa 082*555 » Tam hoa 082*666 » Tam hoa 082*777 » Tam hoa 082*888 » Tam hoa 082*999 »
Tứ quý 082*0000 » Tứ quý 082*1111 » Tứ quý 082*2222 » Tứ quý 082*3333 » Tứ quý 082*4444 » Tứ quý 082*5555 » Tứ quý 082*6666 » Tứ quý 082*7777 » Tứ quý 082*8888 » Tứ quý 082*9999 »
082*6868 lộc phát » 082*8686 lộc phát » 082*6886 lộc phát » 082*8668 lộc phát » 082*7979 thần tài » 082*3939 thần tài » 082*7878 ông địa » 082*3838 ông địa » 082*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0824546468350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0824546468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0823650968350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0823650968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 968 VinaphoneĐặt Mua
0827318978350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0827318978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8978 VinaphoneĐặt Mua
0828442278350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0828442278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42278 VinaphoneĐặt Mua
0822712968350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0822712968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 712968 VinaphoneĐặt Mua
0824113268350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0824113268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3268 VinaphoneĐặt Mua
0823403288350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0823403288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 288 VinaphoneĐặt Mua
0822005488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0822005488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0824436488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0824436488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 VinaphoneĐặt Mua
0822057088350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0822057088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 088 VinaphoneĐặt Mua
0824579088350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0824579088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 79088 VinaphoneĐặt Mua
0824481868350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0824481868 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0824782868350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0824782868 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2868 VinaphoneĐặt Mua
0828763868350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0828763868 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63868 VinaphoneĐặt Mua
0824469868350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0824469868 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0827189868350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0827189868 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 89868 VinaphoneĐặt Mua
0822344338350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0822344338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 344338 VinaphoneĐặt Mua
0822044858350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0822044858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 VinaphoneĐặt Mua
0829774858350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0829774858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 858 VinaphoneĐặt Mua
0829344858350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0829344858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 858 VinaphoneĐặt Mua
0826344858350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0826344858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 VinaphoneĐặt Mua
0826918898350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0826918898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 898 VinaphoneĐặt Mua
0822563068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0822563068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0828445068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0828445068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0827692188350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0827692188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 92188 VinaphoneĐặt Mua
0827721788350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0827721788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 721788 VinaphoneĐặt Mua
0825390988350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0825390988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 390988 VinaphoneĐặt Mua
0827817178350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0827817178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0827984948350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0827984948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 VinaphoneĐặt Mua
0829948498350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0829948498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48498 VinaphoneĐặt Mua
0824744908350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0824744908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 VinaphoneĐặt Mua
0823838348350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0823838348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 VinaphoneĐặt Mua
0825743868350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0825743868 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 868 VinaphoneĐặt Mua
0823572168350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0823572168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 572168 VinaphoneĐặt Mua
0825780468350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0825780468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 780468 VinaphoneĐặt Mua
0825017968350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0825017968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 017968 VinaphoneĐặt Mua
0826503968350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0826503968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 503968 VinaphoneĐặt Mua
0825218968350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0825218968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18968 VinaphoneĐặt Mua
0829651268350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0829651268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1268 VinaphoneĐặt Mua
0827557368350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0827557368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7368 VinaphoneĐặt Mua
0825243968350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0825243968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 243968 VinaphoneĐặt Mua
0822008078350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0822008078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 078 VinaphoneĐặt Mua
0827210408350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0827210408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0408 VinaphoneĐặt Mua
0827210108350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0827210108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 VinaphoneĐặt Mua
0827220408350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0827220408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 VinaphoneĐặt Mua
0828270368350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0828270368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0368 VinaphoneĐặt Mua
0823380368350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0823380368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 368 VinaphoneĐặt Mua
0829740368350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0829740368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0825079468350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0825079468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 79468 VinaphoneĐặt Mua
0827088468350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0827088468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 468 VinaphoneĐặt Mua
0827602568350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0827602568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 568 VinaphoneĐặt Mua
0826457568350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0826457568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 457568 VinaphoneĐặt Mua
0825446368350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0825446368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 368 VinaphoneĐặt Mua
0827775998350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0827775998 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 5998 VinaphoneĐặt Mua
0824185688350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0824185688 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0824875688350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0824875688 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 875688 VinaphoneĐặt Mua
0824190688350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0824190688 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0688 VinaphoneĐặt Mua
0822123358350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0822123358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 VinaphoneĐặt Mua
0822359388350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0822359388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59388 VinaphoneĐặt Mua
0822688618350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0822688618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8618 VinaphoneĐặt Mua
0822969388350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0822969388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 388 VinaphoneĐặt Mua
0822992588350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0822992588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 992588 VinaphoneĐặt Mua
0823099088350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0823099088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9088 VinaphoneĐặt Mua
0823185518350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0823185518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 VinaphoneĐặt Mua
0823199178350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0823199178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0823259188350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0823259188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0823383288350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0823383288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 83288 VinaphoneĐặt Mua
0823491568350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0823491568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1568 VinaphoneĐặt Mua
0823777338350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0823777338 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 338 VinaphoneĐặt Mua
0823899188350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0823899188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 899188 VinaphoneĐặt Mua
0823952588350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0823952588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 952588 VinaphoneĐặt Mua
0824183818350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0824183818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3818 VinaphoneĐặt Mua
0825000388350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0825000388 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0825158518350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0825158518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 VinaphoneĐặt Mua
0825163588350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0825163588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63588 VinaphoneĐặt Mua
0825166198350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0825166198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 166198 VinaphoneĐặt Mua
0825199158350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0825199158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 99158 VinaphoneĐặt Mua
0825218188350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0825218188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218188 VinaphoneĐặt Mua
0825292958350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0825292958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 292958 VinaphoneĐặt Mua
0825388328350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0825388328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8328 VinaphoneĐặt Mua
0825593268350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0825593268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 93268 VinaphoneĐặt Mua
0825718188350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0825718188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0825865288350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0825865288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 288 VinaphoneĐặt Mua
0825986198350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0825986198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6198 VinaphoneĐặt Mua
0826161388350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0826161388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 61388 VinaphoneĐặt Mua
0826193988350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0826193988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 193988 VinaphoneĐặt Mua
0826583988350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0826583988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 988 VinaphoneĐặt Mua
0826665188350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0826665188 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0826823238350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0826823238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 23238 VinaphoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 082 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 082 là của mạng Vinaphone.

Danh sách sim số đẹp 082 của mạng Vinaphone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 082 Vinaphone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Huỳnh Trung Anh
Đặt sim: 09652...93
Vào lúc: 15:56 1/12/2021

Nguyễn Văn Sang
Đặt sim: 09371...79
Vào lúc: 15:52 1/12/2021

Nguyễn Duy Khoa
Đặt sim: 08375...74
Vào lúc: 15:49 1/12/2021

Hoàng Thục Linh
Đặt sim: 09766...53
Vào lúc: 15:47 1/12/2021

Nguyễn Văn Nhật
Đặt sim: 09799...53
Vào lúc: 15:44 1/12/2021

Phan Thị Trang
Đặt sim: 08911...96
Vào lúc: 15:40 1/12/2021

Phan Chí Quỳnh
Đặt sim: 08238...78
Vào lúc: 15:38 1/12/2021

Trần Thục Thơ
Đặt sim: 09861...52
Vào lúc: 15:34 1/12/2021

Huỳnh Chí Anh
Đặt sim: 09117...31
Vào lúc: 15:31 1/12/2021

Ngô Thị Nhàn
Đặt sim: 09197...33
Vào lúc: 15:29 1/12/2021

Nguyễn Đức Khang
Đặt sim: 08320...36
Vào lúc: 15:25 1/12/2021

Nguyễn Đức Lợi
Đặt sim: 08331...25
Vào lúc: 15:22 1/12/2021

Trần Minh Cường
Đặt sim: 09875...50
Vào lúc: 15:20 1/12/2021

Trần Đức Nguyên
Đặt sim: 09193...31
Vào lúc: 15:17 1/12/2021

Trần Minh Huy
Đặt sim: 08286...74
Vào lúc: 15:14 1/12/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333