sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 08 Vinaphone » Đầu Số 082 Vinaphone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 082*000 » Tam hoa 082*111 » Tam hoa 082*222 » Tam hoa 082*333 » Tam hoa 082*444 » Tam hoa 082*555 » Tam hoa 082*666 » Tam hoa 082*777 » Tam hoa 082*888 » Tam hoa 082*999 »
Tứ quý 082*0000 » Tứ quý 082*1111 » Tứ quý 082*2222 » Tứ quý 082*3333 » Tứ quý 082*4444 » Tứ quý 082*5555 » Tứ quý 082*6666 » Tứ quý 082*7777 » Tứ quý 082*8888 » Tứ quý 082*9999 »
082*6868 lộc phát » 082*8686 lộc phát » 082*6886 lộc phát » 082*8668 lộc phát » 082*7979 thần tài » 082*3939 thần tài » 082*7878 ông địa » 082*3838 ông địa » 082*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0829420468180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0829420468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 468 VinaphoneĐặt Mua
0824794768180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0824794768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 794768 VinaphoneĐặt Mua
0823696088190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0823696088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0824664088190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0824664088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 664088 VinaphoneĐặt Mua
0822774088190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0822774088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 774088 VinaphoneĐặt Mua
0826846088190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0826846088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 846088 VinaphoneĐặt Mua
0828377088190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0828377088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 088 VinaphoneĐặt Mua
0822944088190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0822944088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4088 VinaphoneĐặt Mua
0823994088190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0823994088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94088 VinaphoneĐặt Mua
0823447088190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0823447088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7088 VinaphoneĐặt Mua
0823499088190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0823499088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9088 VinaphoneĐặt Mua
0822662088190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0822662088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 662088 VinaphoneĐặt Mua
0822774188190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0822774188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 774188 VinaphoneĐặt Mua
0828779088190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0828779088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0825499088190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0825499088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0827646088190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0827646088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0828577088190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0828577088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 577088 VinaphoneĐặt Mua
0824690068190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0824690068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 VinaphoneĐặt Mua
0828753268200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0828753268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0823234518200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0823234518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 VinaphoneĐặt Mua
0827234518200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0827234518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34518 VinaphoneĐặt Mua
0824191068200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0824191068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1068 VinaphoneĐặt Mua
0822544268200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0822544268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 268 VinaphoneĐặt Mua
0824103068200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0824103068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0828498168200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0828498168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498168 VinaphoneĐặt Mua
0826533468200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0826533468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 468 VinaphoneĐặt Mua
0829221768200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0829221768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 21768 VinaphoneĐặt Mua
0822661768200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0822661768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0823700468200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0823700468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 00468 VinaphoneĐặt Mua
0823800768200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0823800768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0828249168200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0828249168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9168 VinaphoneĐặt Mua
0827816468200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0827816468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0825181068200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0825181068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1068 VinaphoneĐặt Mua
0822994168200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0822994168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0827239068200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0827239068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9068 VinaphoneĐặt Mua
0823155468200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0823155468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5468 VinaphoneĐặt Mua
0823151068200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0823151068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 VinaphoneĐặt Mua
0822937168200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0822937168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0823477468200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0823477468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0823231768200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0823231768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1768 VinaphoneĐặt Mua
0822972768200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0822972768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0826717768200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0826717768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 768 VinaphoneĐặt Mua
0827494568200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0827494568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 494568 VinaphoneĐặt Mua
0827036068200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0827036068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 VinaphoneĐặt Mua
0829274278200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0829274278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4278 VinaphoneĐặt Mua
0822274278200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0822274278 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 278 VinaphoneĐặt Mua
0826374378200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0826374378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74378 VinaphoneĐặt Mua
0828298278200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0828298278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0826372378200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0826372378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 372378 VinaphoneĐặt Mua
0827055388200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0827055388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 055388 VinaphoneĐặt Mua
0825094098200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0825094098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4098 VinaphoneĐặt Mua
0823485898200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0823485898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 85898 VinaphoneĐặt Mua
0828373998200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0828373998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3998 VinaphoneĐặt Mua
0829585268200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0829585268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5268 VinaphoneĐặt Mua
0823415898250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0823415898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0822170828250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0822170828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 70828 VinaphoneĐặt Mua
0822173828250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0822173828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 173828 VinaphoneĐặt Mua
0826873828250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0826873828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 VinaphoneĐặt Mua
0826973828250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0826973828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 VinaphoneĐặt Mua
0827895828250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0827895828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5828 VinaphoneĐặt Mua
0827935828250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0827935828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 935828 VinaphoneĐặt Mua
0826216558250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0826216558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 558 VinaphoneĐặt Mua
0828526558250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0828526558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 VinaphoneĐặt Mua
0828536558250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0828536558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 536558 VinaphoneĐặt Mua
0824644288250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0824644288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 44288 VinaphoneĐặt Mua
0826668478250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0826668478 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 8478 VinaphoneĐặt Mua
0826031588250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0826031588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0829101588250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0829101588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 588 VinaphoneĐặt Mua
0828785568250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0828785568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 785568 VinaphoneĐặt Mua
0826949368250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0826949368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 368 VinaphoneĐặt Mua
0823777938250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0823777938 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 77938 VinaphoneĐặt Mua
0825208908250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0825208908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 VinaphoneĐặt Mua
0822308908250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0822308908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08908 VinaphoneĐặt Mua
0829108308250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0829108308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 VinaphoneĐặt Mua
0826008208250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0826008208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08208 VinaphoneĐặt Mua
0827287818250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0827287818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7818 VinaphoneĐặt Mua
0827272428250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0827272428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2428 VinaphoneĐặt Mua
0824982928250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0824982928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928 VinaphoneĐặt Mua
0822843438250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0822843438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 VinaphoneĐặt Mua
0825716368250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0825716368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16368 VinaphoneĐặt Mua
0823059568250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0823059568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 059568 VinaphoneĐặt Mua
0823169078250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0823169078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9078 VinaphoneĐặt Mua
0822369078250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0822369078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 078 VinaphoneĐặt Mua
0826545488250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0826545488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5488 VinaphoneĐặt Mua
0823747488250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0823747488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 VinaphoneĐặt Mua
0823916078250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0823916078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0822926078250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0822926078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 926078 VinaphoneĐặt Mua
0828346078250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0828346078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6078 VinaphoneĐặt Mua
0824156078250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0824156078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 156078 VinaphoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 082 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 082 là của mạng Vinaphone.

Danh sách sim số đẹp 082 của mạng Vinaphone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 082 Vinaphone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Lê Thị Linh
Đặt sim: 09018...25
Vào lúc: 10:56 21/7/2019

Trần Trung Lực
Đặt sim: 08868...24
Vào lúc: 10:52 21/7/2019

Hoàng Duy Lộc
Đặt sim: 08422...97
Vào lúc: 10:50 21/7/2019

Phạm Nhã Thảo
Đặt sim: 03996...55
Vào lúc: 10:46 21/7/2019

Huỳnh Văn Khôi
Đặt sim: 08454...66
Vào lúc: 10:43 21/7/2019

Nguyễn Văn Khôi
Đặt sim: 08899...64
Vào lúc: 10:41 21/7/2019

Nguyễn Thị Thy
Đặt sim: 08361...97
Vào lúc: 10:38 21/7/2019

Nguyễn Chí Khôi
Đặt sim: 09881...83
Vào lúc: 10:34 21/7/2019

Trần Văn Hải
Đặt sim: 03929...47
Vào lúc: 10:31 21/7/2019

Trần Chí Quân
Đặt sim: 08699...11
Vào lúc: 10:28 21/7/2019

Trần Nhã Thy
Đặt sim: 08911...96
Vào lúc: 10:26 21/7/2019

Lê Duy Nhân
Đặt sim: 08885...38
Vào lúc: 10:22 21/7/2019

Nguyễn Thục Hoa
Đặt sim: 08668...62
Vào lúc: 10:19 21/7/2019

Ngô Phương Nhiên
Đặt sim: 08851...68
Vào lúc: 10:17 21/7/2019

Nguyễn Duy Khang
Đặt sim: 09717...39
Vào lúc: 10:14 21/7/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333