sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 08 Vinaphone » Đầu Số 085 Vinaphone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 085*000 » Tam hoa 085*111 » Tam hoa 085*222 » Tam hoa 085*333 » Tam hoa 085*444 » Tam hoa 085*555 » Tam hoa 085*666 » Tam hoa 085*777 » Tam hoa 085*888 » Tam hoa 085*999 »
Tứ quý 085*0000 » Tứ quý 085*1111 » Tứ quý 085*2222 » Tứ quý 085*3333 » Tứ quý 085*4444 » Tứ quý 085*5555 » Tứ quý 085*6666 » Tứ quý 085*7777 » Tứ quý 085*8888 » Tứ quý 085*9999 »
085*6868 lộc phát » 085*8686 lộc phát » 085*6886 lộc phát » 085*8668 lộc phát » 085*7979 thần tài » 085*3939 thần tài » 085*7878 ông địa » 085*3838 ông địa » 085*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0859075368350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0859075368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 368 VinaphoneĐặt Mua
0855742688350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0855742688 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42688 VinaphoneĐặt Mua
0855142168350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0855142168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 168 VinaphoneĐặt Mua
0854687998350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0854687998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0859640998350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0859640998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 640998 VinaphoneĐặt Mua
0857534998350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0857534998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4998 VinaphoneĐặt Mua
0854517988350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0854517988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 517988 VinaphoneĐặt Mua
0855238738350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0855238738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 VinaphoneĐặt Mua
0857278878350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0857278878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78878 VinaphoneĐặt Mua
0858171098350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0858171098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 171098 VinaphoneĐặt Mua
0855305268350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0855305268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 05268 VinaphoneĐặt Mua
0854161088400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0854161088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 088 VinaphoneĐặt Mua
0856735368400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0856735368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 368 VinaphoneĐặt Mua
0852140678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0852140678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 140678 VinaphoneĐặt Mua
0852150678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0852150678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0852780678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0852780678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 678 VinaphoneĐặt Mua
0853021678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0853021678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 678 VinaphoneĐặt Mua
0853042678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0853042678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42678 VinaphoneĐặt Mua
0853052678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0853052678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 052678 VinaphoneĐặt Mua
0853082678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0853082678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 82678 VinaphoneĐặt Mua
0853170678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0853170678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0678 VinaphoneĐặt Mua
0853240678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0853240678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0678 VinaphoneĐặt Mua
0853340678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0853340678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 678 VinaphoneĐặt Mua
0853342678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0853342678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 342678 VinaphoneĐặt Mua
0853412678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0853412678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 678 VinaphoneĐặt Mua
0853480678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0853480678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 480678 VinaphoneĐặt Mua
0853490678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0853490678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 678 VinaphoneĐặt Mua
0853602678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0853602678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0853712678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0853712678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 678 VinaphoneĐặt Mua
0853742678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0853742678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 742678 VinaphoneĐặt Mua
0853752678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0853752678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 752678 VinaphoneĐặt Mua
0853780678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0853780678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 780678 VinaphoneĐặt Mua
0853802678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0853802678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2678 VinaphoneĐặt Mua
0853842678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0853842678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42678 VinaphoneĐặt Mua
0853872678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0853872678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 72678 VinaphoneĐặt Mua
0853970678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0853970678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0854240678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0854240678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0678 VinaphoneĐặt Mua
0854270678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0854270678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0678 VinaphoneĐặt Mua
0854342678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0854342678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 678 VinaphoneĐặt Mua
0854412678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0854412678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 12678 VinaphoneĐặt Mua
0854453678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0854453678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 453678 VinaphoneĐặt Mua
0854602678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0854602678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02678 VinaphoneĐặt Mua
0854612678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0854612678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 612678 VinaphoneĐặt Mua
0854632678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0854632678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32678 VinaphoneĐặt Mua
0854680678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0854680678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 80678 VinaphoneĐặt Mua
0854723678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0854723678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3678 VinaphoneĐặt Mua
0854742678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0854742678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0854802678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0854802678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2678 VinaphoneĐặt Mua
0854902678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0854902678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 678 VinaphoneĐặt Mua
0854912678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0854912678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 12678 VinaphoneĐặt Mua
0854952678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0854952678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2678 VinaphoneĐặt Mua
0854970678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0854970678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 970678 VinaphoneĐặt Mua
0854980678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0854980678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0678 VinaphoneĐặt Mua
0855140678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0855140678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 140678 VinaphoneĐặt Mua
0855270678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0855270678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 70678 VinaphoneĐặt Mua
0855426678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0855426678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6678 VinaphoneĐặt Mua
0855472678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0855472678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 678 VinaphoneĐặt Mua
0855490678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0855490678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 490678 VinaphoneĐặt Mua
0855640678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0855640678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 640678 VinaphoneĐặt Mua
0855701678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0855701678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 678 VinaphoneĐặt Mua
0855742678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0855742678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2678 VinaphoneĐặt Mua
0855870678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0855870678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 870678 VinaphoneĐặt Mua
0855970678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0855970678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0678 VinaphoneĐặt Mua
0856042678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0856042678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 042678 VinaphoneĐặt Mua
0856140678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0856140678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40678 VinaphoneĐặt Mua
0856142678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0856142678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2678 VinaphoneĐặt Mua
0856240678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0856240678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0678 VinaphoneĐặt Mua
0856270678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0856270678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0678 VinaphoneĐặt Mua
0856342678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0856342678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0856401678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0856401678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 01678 VinaphoneĐặt Mua
0856402678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0856402678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 402678 VinaphoneĐặt Mua
0856412678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0856412678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2678 VinaphoneĐặt Mua
0856423678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0856423678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 678 VinaphoneĐặt Mua
0856452678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0856452678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 678 VinaphoneĐặt Mua
0856472678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0856472678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0856540678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0856540678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0678 VinaphoneĐặt Mua
0856640678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0856640678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0678 VinaphoneĐặt Mua
0857052678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0857052678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0857150678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0857150678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0857170678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0857170678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 70678 VinaphoneĐặt Mua
0857240678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0857240678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 240678 VinaphoneĐặt Mua
0857270678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0857270678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0857342678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0857342678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 342678 VinaphoneĐặt Mua
0857402678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0857402678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2678 VinaphoneĐặt Mua
0857452678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0857452678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 452678 VinaphoneĐặt Mua
0857472678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0857472678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 72678 VinaphoneĐặt Mua
0857540678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0857540678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 678 VinaphoneĐặt Mua
0857602678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0857602678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 602678 VinaphoneĐặt Mua
0857630678400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0857630678 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30678 VinaphoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 085 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 085 là của mạng Vinaphone.

Danh sách sim số đẹp 085 của mạng Vinaphone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 085 Vinaphone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Lê Minh Vương
Đặt sim: 09814...11
Vào lúc: 16:55 21/1/2021

Nguyễn Trung Hung
Đặt sim: 09371...44
Vào lúc: 16:53 21/1/2021

Lê Minh Huy
Đặt sim: 09378...13
Vào lúc: 16:49 21/1/2021

Hoàng Đức Lâm
Đặt sim: 08869...88
Vào lúc: 16:46 21/1/2021

Nguyễn Văn Bách
Đặt sim: 08892...13
Vào lúc: 16:44 21/1/2021

Nguyễn Duy Đạt
Đặt sim: 08657...86
Vào lúc: 16:41 21/1/2021

Trần Đức Hoàng
Đặt sim: 09652...86
Vào lúc: 16:38 21/1/2021

Ngô Thị Thơ
Đặt sim: 08679...11
Vào lúc: 16:35 21/1/2021

Ngô Văn Tùng
Đặt sim: 08310...38
Vào lúc: 16:31 21/1/2021

Ngô Minh Tuân
Đặt sim: 09114...29
Vào lúc: 16:29 21/1/2021

Hoàng Diệp Hồng
Đặt sim: 03976...11
Vào lúc: 16:25 21/1/2021

Huỳnh Chí Khôi
Đặt sim: 08561...17
Vào lúc: 16:23 21/1/2021

Ngô Duy Nguyên
Đặt sim: 08996...71
Vào lúc: 16:20 21/1/2021

Nguyễn Kim Mai
Đặt sim: 08869...53
Vào lúc: 16:17 21/1/2021

Trần Duy Nhân
Đặt sim: 08943...62
Vào lúc: 16:14 21/1/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333