sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 08 Vinaphone » Đầu Số 085 Vinaphone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 085*000 » Tam hoa 085*111 » Tam hoa 085*222 » Tam hoa 085*333 » Tam hoa 085*444 » Tam hoa 085*555 » Tam hoa 085*666 » Tam hoa 085*777 » Tam hoa 085*888 » Tam hoa 085*999 »
Tứ quý 085*0000 » Tứ quý 085*1111 » Tứ quý 085*2222 » Tứ quý 085*3333 » Tứ quý 085*4444 » Tứ quý 085*5555 » Tứ quý 085*6666 » Tứ quý 085*7777 » Tứ quý 085*8888 » Tứ quý 085*9999 »
085*6868 lộc phát » 085*8686 lộc phát » 085*6886 lộc phát » 085*8668 lộc phát » 085*7979 thần tài » 085*3939 thần tài » 085*7878 ông địa » 085*3838 ông địa » 085*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0859467968350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0859467968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 467968 VinaphoneĐặt Mua
0857765968350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0857765968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0857775288350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0857775288 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0856777088350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0856777088 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0856972368350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0856972368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 368 VinaphoneĐặt Mua
0852978798350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0852978798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78798 VinaphoneĐặt Mua
0853501168350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0853501168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 168 VinaphoneĐặt Mua
0853205268350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0853205268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 268 VinaphoneĐặt Mua
0853909568350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0853909568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9568 VinaphoneĐặt Mua
0853509868350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0853509868 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 509868 VinaphoneĐặt Mua
0859937168350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0859937168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 168 VinaphoneĐặt Mua
0856137368350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0856137368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 368 VinaphoneĐặt Mua
0856987898350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0856987898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87898 VinaphoneĐặt Mua
0857254168350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0857254168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0858800498350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0858800498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0498 VinaphoneĐặt Mua
0857849568350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0857849568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49568 VinaphoneĐặt Mua
0853752168350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0853752168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0852393268350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0852393268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3268 VinaphoneĐặt Mua
0852839968350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0852839968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0857628128350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0857628128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 VinaphoneĐặt Mua
0855259588350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0855259588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 588 VinaphoneĐặt Mua
0853683588350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0853683588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0856982188350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0856982188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0858832188350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0858832188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2188 VinaphoneĐặt Mua
0857225898350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0857225898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25898 VinaphoneĐặt Mua
0857090908350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0857090908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 VinaphoneĐặt Mua
0852674688350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0852674688 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4688 VinaphoneĐặt Mua
0852658468350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0852658468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8468 VinaphoneĐặt Mua
0859259468350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0859259468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0852619468350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0852619468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 468 VinaphoneĐặt Mua
0855968078350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0855968078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 078 VinaphoneĐặt Mua
0859865168350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0859865168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0853550688350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0853550688 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 550688 VinaphoneĐặt Mua
0852076168350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0852076168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76168 VinaphoneĐặt Mua
0854350268350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0854350268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 268 VinaphoneĐặt Mua
0852041268350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0852041268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1268 VinaphoneĐặt Mua
0858764368350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0858764368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0854473468350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0854473468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0855471688350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0855471688 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 471688 VinaphoneĐặt Mua
0852047268350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0852047268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47268 VinaphoneĐặt Mua
0856321468350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0856321468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 321468 VinaphoneĐặt Mua
0858427168350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0858427168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7168 VinaphoneĐặt Mua
0856068058350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0856068058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68058 VinaphoneĐặt Mua
0856188528350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0856188528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 188528 VinaphoneĐặt Mua
0856151838350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0856151838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1838 VinaphoneĐặt Mua
0853843938350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0853843938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 938 VinaphoneĐặt Mua
0853058188350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0853058188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 188 VinaphoneĐặt Mua
0856173998350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0856173998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 998 VinaphoneĐặt Mua
0852087838350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0852087838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0859711468350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0859711468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0855358768350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0855358768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 768 VinaphoneĐặt Mua
0853283468350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0853283468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0858534368350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0858534368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0853126488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0853126488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 26488 VinaphoneĐặt Mua
0853005788350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0853005788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 05788 VinaphoneĐặt Mua
0853648588350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0853648588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48588 VinaphoneĐặt Mua
0853396488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0853396488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6488 VinaphoneĐặt Mua
0857498588350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0857498588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 588 VinaphoneĐặt Mua
0853496588350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0853496588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 588 VinaphoneĐặt Mua
0855053788350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0855053788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0854453588350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0854453588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 588 VinaphoneĐặt Mua
0858453088350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0858453088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 53088 VinaphoneĐặt Mua
0854984188350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0854984188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 984188 VinaphoneĐặt Mua
0853434188350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0853434188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34188 VinaphoneĐặt Mua
0853695488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0853695488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0853835768350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0853835768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5768 VinaphoneĐặt Mua
0853815768350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0853815768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 768 VinaphoneĐặt Mua
0855385768350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0855385768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 85768 VinaphoneĐặt Mua
0853534788350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0853534788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34788 VinaphoneĐặt Mua
0853994688350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0853994688 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 688 VinaphoneĐặt Mua
0855580998350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0855580998 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 580998 VinaphoneĐặt Mua
0858892998350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0858892998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0858092988350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0858092988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 988 VinaphoneĐặt Mua
0853385988350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0853385988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 385988 VinaphoneĐặt Mua
0854528898350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0854528898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 898 VinaphoneĐặt Mua
0853086988350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0853086988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 988 VinaphoneĐặt Mua
0855392998350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0855392998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2998 VinaphoneĐặt Mua
0854500168350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0854500168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 168 VinaphoneĐặt Mua
0854160268350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0854160268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 160268 VinaphoneĐặt Mua
0859214268350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0859214268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4268 VinaphoneĐặt Mua
0853767268350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0853767268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67268 VinaphoneĐặt Mua
0852850368350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0852850368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 368 VinaphoneĐặt Mua
0853414468350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0853414468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 468 VinaphoneĐặt Mua
0855943468350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0855943468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 468 VinaphoneĐặt Mua
0854751468350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0854751468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1468 VinaphoneĐặt Mua
0855484468350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0855484468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 468 VinaphoneĐặt Mua
0859143568350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0859143568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43568 VinaphoneĐặt Mua
0859425568350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0859425568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 425568 VinaphoneĐặt Mua
0854495568350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0854495568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 95568 VinaphoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 085 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 085 là của mạng Vinaphone.

Danh sách sim số đẹp 085 của mạng Vinaphone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 085 Vinaphone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Huỳnh Thị Ngọc
Đặt sim: 09782...15
Vào lúc: 18:55 23/9/2020

Trần Minh Tuấn
Đặt sim: 08613...47
Vào lúc: 18:53 23/9/2020

Hoàng Đức Quân
Đặt sim: 09743...50
Vào lúc: 18:49 23/9/2020

Nguyễn Đức Nhật
Đặt sim: 09646...30
Vào lúc: 18:47 23/9/2020

Huỳnh Đức Thành
Đặt sim: 08956...31
Vào lúc: 18:44 23/9/2020

Phạm Thị Hồng
Đặt sim: 09054...55
Vào lúc: 18:41 23/9/2020

Trần Minh Việt
Đặt sim: 08870...63
Vào lúc: 18:38 23/9/2020

Phạm Văn Hậu
Đặt sim: 08952...70
Vào lúc: 18:35 23/9/2020

Nguyễn Chí Lợi
Đặt sim: 09817...38
Vào lúc: 18:31 23/9/2020

Nguyễn Chí Quang
Đặt sim: 08548...50
Vào lúc: 18:29 23/9/2020

Huỳnh Đức Lợi
Đặt sim: 08690...55
Vào lúc: 18:26 23/9/2020

Huỳnh Văn Hảo
Đặt sim: 09016...60
Vào lúc: 18:23 23/9/2020

Ngô Ngọc Hồng
Đặt sim: 03276...43
Vào lúc: 18:20 23/9/2020

Nguyễn Đức Toàn
Đặt sim: 08347...73
Vào lúc: 18:17 23/9/2020

Phan Minh Khang
Đặt sim: 08877...34
Vào lúc: 18:13 23/9/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333