sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 08 Viettel » Đầu Số 086 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 086*000 » Tam hoa 086*111 » Tam hoa 086*222 » Tam hoa 086*333 » Tam hoa 086*444 » Tam hoa 086*555 » Tam hoa 086*666 » Tam hoa 086*777 » Tam hoa 086*888 » Tam hoa 086*999 »
Tứ quý 086*0000 » Tứ quý 086*1111 » Tứ quý 086*2222 » Tứ quý 086*3333 » Tứ quý 086*4444 » Tứ quý 086*5555 » Tứ quý 086*6666 » Tứ quý 086*7777 » Tứ quý 086*8888 » Tứ quý 086*9999 »
086*6868 lộc phát » 086*8686 lộc phát » 086*6886 lộc phát » 086*8668 lộc phát » 086*7979 thần tài » 086*3939 thần tài » 086*7878 ông địa » 086*3838 ông địa » 086*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0868241528180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0868241528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1528 ViettelĐặt Mua
0868076348180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0868076348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6348 ViettelĐặt Mua
0869857448180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0869857448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57448 ViettelĐặt Mua
0868270058180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0868270058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 270058 ViettelĐặt Mua
0869022518180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0869022518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0869537388190.000
230.000
Sim So Dep Viettel 0869537388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0869031638190.000
230.000
Sim So Dep Viettel 0869031638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 031638 ViettelĐặt Mua
0865885448190.000
230.000
Sim So Dep Viettel 0865885448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0865787448190.000
230.000
Sim So Dep Viettel 0865787448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 787448 ViettelĐặt Mua
0865772448190.000
230.000
Sim So Dep Viettel 0865772448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 72448 ViettelĐặt Mua
0865908308200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865908308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0867442778200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0867442778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0868286958200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0868286958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 286958 ViettelĐặt Mua
0866780298200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0866780298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0298 ViettelĐặt Mua
0869107718200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0869107718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 ViettelĐặt Mua
0865882318200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865882318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2318 ViettelĐặt Mua
0865715118200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865715118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0865956178200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865956178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 956178 ViettelĐặt Mua
0868394228200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0868394228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4228 ViettelĐặt Mua
0865089638200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865089638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 638 ViettelĐặt Mua
0868489608200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0868489608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9608 ViettelĐặt Mua
0865685138200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865685138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5138 ViettelĐặt Mua
0867831108200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0867831108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0867429828200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0867429828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 828 ViettelĐặt Mua
0865994978200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865994978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 978 ViettelĐặt Mua
0865190138200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865190138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0138 ViettelĐặt Mua
0865088628200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865088628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 088628 ViettelĐặt Mua
0869667238200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0869667238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 238 ViettelĐặt Mua
0862588738200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0862588738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 ViettelĐặt Mua
0865002548200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865002548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0865002618200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865002618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02618 ViettelĐặt Mua
0865010438200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865010438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0865013228200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865013228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13228 ViettelĐặt Mua
0865013328200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865013328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3328 ViettelĐặt Mua
0865013618200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865013618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 013618 ViettelĐặt Mua
0865016348200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865016348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0865017708200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865017708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0865018348200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865018348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018348 ViettelĐặt Mua
0865020528200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865020528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 ViettelĐặt Mua
0865023128200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865023128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0865023138200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865023138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 ViettelĐặt Mua
0865024618200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865024618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0865025208200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865025208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0865026508200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865026508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 026508 ViettelĐặt Mua
0865028308200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865028308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 ViettelĐặt Mua
0865032558200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865032558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0865036918200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865036918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 36918 ViettelĐặt Mua
0865041528200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865041528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41528 ViettelĐặt Mua
0865042408200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865042408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2408 ViettelĐặt Mua
0865046778200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865046778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 046778 ViettelĐặt Mua
0865048108200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865048108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0865048808200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865048808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0865049538200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865049538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9538 ViettelĐặt Mua
0865049728200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865049728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 728 ViettelĐặt Mua
0865050048200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865050048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 ViettelĐặt Mua
0865054328200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865054328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4328 ViettelĐặt Mua
0865056458200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865056458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 056458 ViettelĐặt Mua
0865057048200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865057048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7048 ViettelĐặt Mua
0865061048200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865061048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0865066558200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865066558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 066558 ViettelĐặt Mua
0865074828200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865074828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 828 ViettelĐặt Mua
0865075228200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865075228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 228 ViettelĐặt Mua
0865076528200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865076528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6528 ViettelĐặt Mua
0865077518200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865077518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7518 ViettelĐặt Mua
0865079918200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865079918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 918 ViettelĐặt Mua
0865081418200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865081418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1418 ViettelĐặt Mua
0865082918200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865082918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0865083558200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865083558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3558 ViettelĐặt Mua
0865083718200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865083718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3718 ViettelĐặt Mua
0865085318200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865085318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 85318 ViettelĐặt Mua
0865087918200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865087918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0865087958200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865087958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 ViettelĐặt Mua
0865089618200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865089618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 89618 ViettelĐặt Mua
0865090758200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865090758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 ViettelĐặt Mua
0865092578200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865092578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 578 ViettelĐặt Mua
0865092938200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865092938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 938 ViettelĐặt Mua
0865094118200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865094118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 118 ViettelĐặt Mua
0865094628200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865094628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4628 ViettelĐặt Mua
0865097538200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865097538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 97538 ViettelĐặt Mua
0865102628200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865102628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2628 ViettelĐặt Mua
0865103908200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865103908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 ViettelĐặt Mua
0865107118200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865107118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7118 ViettelĐặt Mua
0865108328200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865108328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8328 ViettelĐặt Mua
0865108848200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865108848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 ViettelĐặt Mua
0865110958200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865110958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 110958 ViettelĐặt Mua
0865113028200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865113028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13028 ViettelĐặt Mua
0865113708200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865113708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0865115438200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865115438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0865115748200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865115748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 115748 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 086 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 086 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 086 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 086 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Trung Bách
Đặt sim: 08964...83
Vào lúc: 12:56 21/11/2019

Phan Minh Long
Đặt sim: 08218...40
Vào lúc: 12:53 21/11/2019

Lê Đức Huy
Đặt sim: 09143...64
Vào lúc: 12:49 21/11/2019

Huỳnh Đức Cương
Đặt sim: 09123...75
Vào lúc: 12:46 21/11/2019

Nguyễn Đức Tuyên
Đặt sim: 08930...52
Vào lúc: 12:43 21/11/2019

Hoàng Đức Lợi
Đặt sim: 09148...94
Vào lúc: 12:40 21/11/2019

Trần Trung Khương
Đặt sim: 09380...59
Vào lúc: 12:38 21/11/2019

Hoàng Văn Nhân
Đặt sim: 08873...47
Vào lúc: 12:35 21/11/2019

Phan Văn Ninh
Đặt sim: 08899...96
Vào lúc: 12:32 21/11/2019

Trần Chí Hậu
Đặt sim: 09731...90
Vào lúc: 12:28 21/11/2019

Huỳnh Đức Hiếu
Đặt sim: 09096...93
Vào lúc: 12:26 21/11/2019

Ngô Đức Hiếu
Đặt sim: 09318...11
Vào lúc: 12:22 21/11/2019

Ngô Văn Thế
Đặt sim: 09069...48
Vào lúc: 12:20 21/11/2019

Nguyễn Duy Hải
Đặt sim: 09336...98
Vào lúc: 12:16 21/11/2019

Nguyễn Văn Kiên
Đặt sim: 08961...65
Vào lúc: 12:13 21/11/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333