sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 08 Viettel » Đầu Số 086 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 086*000 » Tam hoa 086*111 » Tam hoa 086*222 » Tam hoa 086*333 » Tam hoa 086*444 » Tam hoa 086*555 » Tam hoa 086*666 » Tam hoa 086*777 » Tam hoa 086*888 » Tam hoa 086*999 »
Tứ quý 086*0000 » Tứ quý 086*1111 » Tứ quý 086*2222 » Tứ quý 086*3333 » Tứ quý 086*4444 » Tứ quý 086*5555 » Tứ quý 086*6666 » Tứ quý 086*7777 » Tứ quý 086*8888 » Tứ quý 086*9999 »
086*6868 lộc phát » 086*8686 lộc phát » 086*6886 lộc phát » 086*8668 lộc phát » 086*7979 thần tài » 086*3939 thần tài » 086*7878 ông địa » 086*3838 ông địa » 086*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0865484868100.000
120.000
Sim So Dep Viettel 0865484868 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 868 ViettelĐặt Mua
0865342818150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0865342818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 342818 ViettelĐặt Mua
0865460748150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0865460748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 460748 ViettelĐặt Mua
0865489498150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0865489498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0865659948150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0865659948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9948 ViettelĐặt Mua
0865705998150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0865705998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 705998 ViettelĐặt Mua
0865706818150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0865706818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0865777438150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0865777438 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 77438 ViettelĐặt Mua
0865783478150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0865783478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0865847598150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0865847598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0865907898150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0865907898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07898 ViettelĐặt Mua
0865975758150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0865975758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5758 ViettelĐặt Mua
0865991778150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0865991778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0866498178150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0866498178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0867105448150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0867105448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 05448 ViettelĐặt Mua
0867579098150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0867579098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0867629958150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0867629958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 ViettelĐặt Mua
0867676498150.000
180.000
Sim So Dep Viettel 0867676498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 676498 ViettelĐặt Mua
0867535928170.000
200.000
Sim So Dep Viettel 0867535928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5928 ViettelĐặt Mua
0869106928170.000
200.000
Sim So Dep Viettel 0869106928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928 ViettelĐặt Mua
0865017658170.000
200.000
Sim So Dep Viettel 0865017658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0869022518180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0869022518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 ViettelĐặt Mua
0868241528180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0868241528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 241528 ViettelĐặt Mua
0868076348180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0868076348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 ViettelĐặt Mua
0869857448180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0869857448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57448 ViettelĐặt Mua
0868270058180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0868270058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 270058 ViettelĐặt Mua
0868749458180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0868749458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9458 ViettelĐặt Mua
0868286958180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0868286958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 ViettelĐặt Mua
0866780298180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0866780298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0298 ViettelĐặt Mua
0869107718180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0869107718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 107718 ViettelĐặt Mua
0868280718180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0868280718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0718 ViettelĐặt Mua
0868161528180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0868161528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0868258108180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0868258108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 ViettelĐặt Mua
0865882318180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0865882318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 882318 ViettelĐặt Mua
0869574048180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0869574048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0866620648180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0866620648 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0865185208180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0865185208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0865781628180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0865781628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 81628 ViettelĐặt Mua
0865186028180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0865186028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0865715118180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0865715118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 715118 ViettelĐặt Mua
0865956178180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0865956178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 56178 ViettelĐặt Mua
0868394228180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0868394228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4228 ViettelĐặt Mua
0865089638180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0865089638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 638 ViettelĐặt Mua
0868977198190.000
230.000
Sim So Dep Viettel 0868977198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 977198 ViettelĐặt Mua
0869031638190.000
230.000
Sim So Dep Viettel 0869031638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0869537388190.000
230.000
Sim So Dep Viettel 0869537388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 537388 ViettelĐặt Mua
0869874018200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0869874018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 874018 ViettelĐặt Mua
0869874128200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0869874128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4128 ViettelĐặt Mua
0867155978200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0867155978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0867198958200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0867198958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0867503538200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0867503538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03538 ViettelĐặt Mua
0867996848200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0867996848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 96848 ViettelĐặt Mua
0867822918200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0867822918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2918 ViettelĐặt Mua
0867569198200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0867569198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 569198 ViettelĐặt Mua
0865890198200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865890198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0198 ViettelĐặt Mua
0869813608200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0869813608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3608 ViettelĐặt Mua
0869615408200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0869615408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 15408 ViettelĐặt Mua
0869670548200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0869670548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0869890148200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0869890148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90148 ViettelĐặt Mua
0869029148200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0869029148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 29148 ViettelĐặt Mua
0868318148200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0868318148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318148 ViettelĐặt Mua
0865104858200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865104858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4858 ViettelĐặt Mua
0865793738200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865793738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 93738 ViettelĐặt Mua
0865785658200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865785658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 785658 ViettelĐặt Mua
0865926428200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865926428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6428 ViettelĐặt Mua
0866880418200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0866880418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0865270358200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865270358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0869113298200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0869113298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0869729958200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0869729958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0869794558200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0869794558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0866056978200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0866056978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 56978 ViettelĐặt Mua
0866854338200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0866854338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4338 ViettelĐặt Mua
0869767628200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0869767628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67628 ViettelĐặt Mua
0865135238200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865135238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5238 ViettelĐặt Mua
0865136358200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865136358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 36358 ViettelĐặt Mua
0865136528200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865136528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 ViettelĐặt Mua
0865137438200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865137438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 137438 ViettelĐặt Mua
0865138848200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865138848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 ViettelĐặt Mua
0865142318200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865142318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 142318 ViettelĐặt Mua
0865143618200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865143618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0865144618200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865144618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0865146018200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865146018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 46018 ViettelĐặt Mua
0865146578200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865146578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 146578 ViettelĐặt Mua
0865146758200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865146758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 146758 ViettelĐặt Mua
0865146948200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865146948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 46948 ViettelĐặt Mua
0865148958200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865148958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 ViettelĐặt Mua
0865149128200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865149128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49128 ViettelĐặt Mua
0865156328200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865156328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 156328 ViettelĐặt Mua
0865160228200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0865160228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0228 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 086 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 086 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 086 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 086 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Phạm Văn Nguyên
Đặt sim: 08636...61
Vào lúc: 21:55 20/5/2019

Nguyễn Kiều Linh
Đặt sim: 09633...26
Vào lúc: 21:52 20/5/2019

Trần Duy Tùng
Đặt sim: 09321...49
Vào lúc: 21:50 20/5/2019

Hoàng Văn Khánh
Đặt sim: 08963...50
Vào lúc: 21:47 20/5/2019

Ngô Minh Anh
Đặt sim: 08928...68
Vào lúc: 21:44 20/5/2019

Trần Minh Nam
Đặt sim: 08558...76
Vào lúc: 21:41 20/5/2019

Huỳnh Văn Hiếu
Đặt sim: 08591...92
Vào lúc: 21:37 20/5/2019

Ngô Văn Thắng
Đặt sim: 08841...11
Vào lúc: 21:34 20/5/2019

Hoàng Đức Hoàng
Đặt sim: 08463...14
Vào lúc: 21:32 20/5/2019

Nguyễn Văn Anh
Đặt sim: 08963...64
Vào lúc: 21:29 20/5/2019

Ngô Chí Tiến
Đặt sim: 08285...17
Vào lúc: 21:26 20/5/2019

Phạm Minh Anh
Đặt sim: 08970...54
Vào lúc: 21:23 20/5/2019

Phạm Văn Lập
Đặt sim: 03974...68
Vào lúc: 21:19 20/5/2019

Trần Minh Anh
Đặt sim: 08423...17
Vào lúc: 21:16 20/5/2019

Nguyễn Đức Đăng
Đặt sim: 09623...95
Vào lúc: 21:14 20/5/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333