sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 08 Viettel » Đầu Số 086 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 086*000 » Tam hoa 086*111 » Tam hoa 086*222 » Tam hoa 086*333 » Tam hoa 086*444 » Tam hoa 086*555 » Tam hoa 086*666 » Tam hoa 086*777 » Tam hoa 086*888 » Tam hoa 086*999 »
Tứ quý 086*0000 » Tứ quý 086*1111 » Tứ quý 086*2222 » Tứ quý 086*3333 » Tứ quý 086*4444 » Tứ quý 086*5555 » Tứ quý 086*6666 » Tứ quý 086*7777 » Tứ quý 086*8888 » Tứ quý 086*9999 »
086*6868 lộc phát » 086*8686 lộc phát » 086*6886 lộc phát » 086*8668 lộc phát » 086*7979 thần tài » 086*3939 thần tài » 086*7878 ông địa » 086*3838 ông địa » 086*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0868061618350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0868061618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 061618 ViettelĐặt Mua
0862212358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0862212358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 212358 ViettelĐặt Mua
0868611378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0868611378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0869081208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0869081208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 81208 ViettelĐặt Mua
0868479818350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0868479818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 79818 ViettelĐặt Mua
0866103998350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0866103998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0867052998350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0867052998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 998 ViettelĐặt Mua
0868204598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0868204598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04598 ViettelĐặt Mua
0868277698350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0868277698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 277698 ViettelĐặt Mua
0868590398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0868590398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 590398 ViettelĐặt Mua
0868720798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0868720798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 720798 ViettelĐặt Mua
0868879598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0868879598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0869068598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0869068598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068598 ViettelĐặt Mua
0869255498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0869255498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 255498 ViettelĐặt Mua
0869329098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0869329098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 329098 ViettelĐặt Mua
0862309698350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0862309698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0868372998350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0868372998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 998 ViettelĐặt Mua
0868229058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0868229058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 29058 ViettelĐặt Mua
0866825028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0866825028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 ViettelĐặt Mua
0867485608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0867485608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0868740158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0868740158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0158 ViettelĐặt Mua
0868757428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0868757428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7428 ViettelĐặt Mua
0868776958350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0868776958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 ViettelĐặt Mua
0869383798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0869383798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3798 ViettelĐặt Mua
0869049198350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0869049198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 049198 ViettelĐặt Mua
0865989458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0865989458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 89458 ViettelĐặt Mua
0868986438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0868986438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0867596078350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0867596078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0869808978350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0869808978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08978 ViettelĐặt Mua
0868430358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0868430358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0358 ViettelĐặt Mua
0865766778350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0865766778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6778 ViettelĐặt Mua
0869777028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0869777028 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 028 ViettelĐặt Mua
0868451308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0868451308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1308 ViettelĐặt Mua
0869357918350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0869357918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 918 ViettelĐặt Mua
0862021618350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0862021618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1618 ViettelĐặt Mua
0862651618350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0862651618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 651618 ViettelĐặt Mua
0862815658350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0862815658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5658 ViettelĐặt Mua
0866608158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0866608158 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 08158 ViettelĐặt Mua
0869677908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0869677908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 677908 ViettelĐặt Mua
0862255898350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0862255898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0869911298350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0869911298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 911298 ViettelĐặt Mua
0865809398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0865809398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9398 ViettelĐặt Mua
0865340198350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0865340198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0198 ViettelĐặt Mua
0865885178350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0865885178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 ViettelĐặt Mua
0869386928350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0869386928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6928 ViettelĐặt Mua
0869663008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0869663008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63008 ViettelĐặt Mua
0869345508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0869345508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5508 ViettelĐặt Mua
0869353258350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0869353258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 353258 ViettelĐặt Mua
0869632198350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0869632198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0869110608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0869110608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 110608 ViettelĐặt Mua
0865892998350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0865892998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2998 ViettelĐặt Mua
0868325198350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0868325198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5198 ViettelĐặt Mua
0866407008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0866407008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 ViettelĐặt Mua
0866191798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0866191798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91798 ViettelĐặt Mua
0868069278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0868069278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 69278 ViettelĐặt Mua
0865514578350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0865514578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 514578 ViettelĐặt Mua
0865201898350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0865201898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1898 ViettelĐặt Mua
0865671178350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0865671178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71178 ViettelĐặt Mua
0865509598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0865509598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 509598 ViettelĐặt Mua
0869736898350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0869736898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 898 ViettelĐặt Mua
0867736578350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0867736578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 736578 ViettelĐặt Mua
0869502598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0869502598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2598 ViettelĐặt Mua
0867009398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0867009398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0867145698350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0867145698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698 ViettelĐặt Mua
0867153698350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0867153698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 53698 ViettelĐặt Mua
0867133698350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0867133698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 33698 ViettelĐặt Mua
0867132698350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0867132698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 132698 ViettelĐặt Mua
0865459198350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0865459198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0867177598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0867177598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7598 ViettelĐặt Mua
0862138698350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0862138698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8698 ViettelĐặt Mua
0862359398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0862359398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59398 ViettelĐặt Mua
0862803698350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0862803698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03698 ViettelĐặt Mua
0862818698350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0862818698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 818698 ViettelĐặt Mua
0862113698350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0862113698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0862037998350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0862037998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7998 ViettelĐặt Mua
0862043998350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0862043998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 998 ViettelĐặt Mua
0862073998350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0862073998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 998 ViettelĐặt Mua
0862097998350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0862097998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 97998 ViettelĐặt Mua
0862340998350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0862340998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 998 ViettelĐặt Mua
0862592998350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0862592998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 92998 ViettelĐặt Mua
0862743998350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0862743998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0862763998350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0862763998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 998 ViettelĐặt Mua
0862940998350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0862940998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0998 ViettelĐặt Mua
0862557898350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0862557898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 898 ViettelĐặt Mua
0862227998350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0862227998 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 998 ViettelĐặt Mua
0862068858350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0862068858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 858 ViettelĐặt Mua
0862102898350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0862102898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2898 ViettelĐặt Mua
0862561898350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0862561898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0862901898350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0862901898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 01898 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 086 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 086 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 086 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 086 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Ngô Cát Phương
Đặt sim: 08832...37
Vào lúc: 20:55 20/4/2021

Ngô Đức Hải
Đặt sim: 08866...70
Vào lúc: 20:52 20/4/2021

Phan Minh Thi
Đặt sim: 09693...95
Vào lúc: 20:50 20/4/2021

Ngô Duy Huy
Đặt sim: 09791...98
Vào lúc: 20:46 20/4/2021

Trần Văn Linh
Đặt sim: 03912...56
Vào lúc: 20:43 20/4/2021

Trần Văn Khiêm
Đặt sim: 08911...49
Vào lúc: 20:40 20/4/2021

Trần Văn Lâm
Đặt sim: 08826...65
Vào lúc: 20:38 20/4/2021

Trần Đức Hùng
Đặt sim: 09378...55
Vào lúc: 20:35 20/4/2021

Trần Chí Thành
Đặt sim: 08368...61
Vào lúc: 20:31 20/4/2021

Ngô Diệp Hương
Đặt sim: 08524...84
Vào lúc: 20:29 20/4/2021

Ngô Thị Ngọc
Đặt sim: 08875...94
Vào lúc: 20:26 20/4/2021

Trần Nhã Vân
Đặt sim: 08290...16
Vào lúc: 20:22 20/4/2021

Lê Đức Huy
Đặt sim: 08428...85
Vào lúc: 20:20 20/4/2021

Phạm Minh Anh
Đặt sim: 08387...94
Vào lúc: 20:17 20/4/2021

Nguyễn Đức Hoàng
Đặt sim: 08659...68
Vào lúc: 20:13 20/4/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333