sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 08 Vinaphone » Đầu Số 088 Vinaphone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 088*000 » Tam hoa 088*111 » Tam hoa 088*222 » Tam hoa 088*333 » Tam hoa 088*444 » Tam hoa 088*555 » Tam hoa 088*666 » Tam hoa 088*777 » Tam hoa 088*888 » Tam hoa 088*999 »
Tứ quý 088*0000 » Tứ quý 088*1111 » Tứ quý 088*2222 » Tứ quý 088*3333 » Tứ quý 088*4444 » Tứ quý 088*5555 » Tứ quý 088*6666 » Tứ quý 088*7777 » Tứ quý 088*8888 » Tứ quý 088*9999 »
088*6868 lộc phát » 088*8686 lộc phát » 088*6886 lộc phát » 088*8668 lộc phát » 088*7979 thần tài » 088*3939 thần tài » 088*7878 ông địa » 088*3838 ông địa » 088*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0888483518350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888483518 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 83518 VinaphoneĐặt Mua
0888483918350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888483918 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 3918 VinaphoneĐặt Mua
0888167818350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888167818 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 818 VinaphoneĐặt Mua
0888694428350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888694428 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 28 VinaphoneĐặt Mua
0888276408350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888276408 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 6408 VinaphoneĐặt Mua
0888637348350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888637348 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 348 VinaphoneĐặt Mua
0888640418350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888640418 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 40418 VinaphoneĐặt Mua
0888617348350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888617348 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 48 VinaphoneĐặt Mua
0888664908350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888664908 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
0888593948350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888593948 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 93948 VinaphoneĐặt Mua
0888634218350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888634218 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 18 VinaphoneĐặt Mua
0888643198350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888643198 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 198 VinaphoneĐặt Mua
0888696148350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888696148 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 148 VinaphoneĐặt Mua
0888687348350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888687348 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 348 VinaphoneĐặt Mua
0888631428350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888631428 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 428 VinaphoneĐặt Mua
0888736548350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888736548 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 736548 VinaphoneĐặt Mua
0888672548350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888672548 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 672548 VinaphoneĐặt Mua
0888674458350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888674458 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 4458 VinaphoneĐặt Mua
0888264108350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888264108 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 64108 VinaphoneĐặt Mua
0888641708350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888641708 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 41708 VinaphoneĐặt Mua
0888645128350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888645128 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 645128 VinaphoneĐặt Mua
0888697548350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888697548 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 548 VinaphoneĐặt Mua
0888649958350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888649958 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 649958 VinaphoneĐặt Mua
0888653428350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888653428 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 428 VinaphoneĐặt Mua
0888651748350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888651748 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 48 VinaphoneĐặt Mua
0888653948350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888653948 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 948 VinaphoneĐặt Mua
0888714148350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888714148 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 48 VinaphoneĐặt Mua
0888603428350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888603428 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 03428 VinaphoneĐặt Mua
0888591748350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888591748 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 48 VinaphoneĐặt Mua
0888649128350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888649128 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 9128 VinaphoneĐặt Mua
0888650148350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888650148 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 148 VinaphoneĐặt Mua
0888664708350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888664708 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 4708 VinaphoneĐặt Mua
0888654358350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888654358 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 54358 VinaphoneĐặt Mua
0888674018350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888674018 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 74018 VinaphoneĐặt Mua
0888674698350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888674698 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 4698 VinaphoneĐặt Mua
0888671648350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888671648 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 648 VinaphoneĐặt Mua
0888624158350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888624158 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 4158 VinaphoneĐặt Mua
0888051488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888051488 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 051488 VinaphoneĐặt Mua
0886186848350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0886186848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 VinaphoneĐặt Mua
0886087628350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0886087628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7628 VinaphoneĐặt Mua
0889594238350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0889594238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 238 VinaphoneĐặt Mua
0889650638350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0889650638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0638 VinaphoneĐặt Mua
0889760488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0889760488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0488 VinaphoneĐặt Mua
0886416078350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0886416078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16078 VinaphoneĐặt Mua
0886639598350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0886639598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0886558758350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0886558758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 VinaphoneĐặt Mua
0886133628350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0886133628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 33628 VinaphoneĐặt Mua
0886110448350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0886110448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10448 VinaphoneĐặt Mua
0886370358350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0886370358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0358 VinaphoneĐặt Mua
0886299238350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0886299238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9238 VinaphoneĐặt Mua
0886388328350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0886388328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88328 VinaphoneĐặt Mua
0888265448350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888265448 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 5448 VinaphoneĐặt Mua
0888536978350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888536978 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 6978 VinaphoneĐặt Mua
0888465438350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888465438 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 5438 VinaphoneĐặt Mua
0888637138350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888637138 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 37138 VinaphoneĐặt Mua
0888019478350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888019478 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 19478 VinaphoneĐặt Mua
0886059838350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0886059838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59838 VinaphoneĐặt Mua
0888010638350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888010638 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 638 VinaphoneĐặt Mua
0888012978350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888012978 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 978 VinaphoneĐặt Mua
0888011378350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888011378 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 011378 VinaphoneĐặt Mua
0888013278350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888013278 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 3278 VinaphoneĐặt Mua
0888009358350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888009358 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 09358 VinaphoneĐặt Mua
0888010658350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888010658 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 0658 VinaphoneĐặt Mua
0888012908350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888012908 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 908 VinaphoneĐặt Mua
0888012518350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888012518 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 012518 VinaphoneĐặt Mua
0888009418350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888009418 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 18 VinaphoneĐặt Mua
0888004158350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888004158 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 4158 VinaphoneĐặt Mua
0888004058350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888004058 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 004058 VinaphoneĐặt Mua
0888005278350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888005278 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 05278 VinaphoneĐặt Mua
0888004318350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888004318 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 04318 VinaphoneĐặt Mua
0888003798350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888003798 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 798 VinaphoneĐặt Mua
0888013758350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888013758 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 3758 VinaphoneĐặt Mua
0889489068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0889489068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 89068 VinaphoneĐặt Mua
0886553068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0886553068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 VinaphoneĐặt Mua
0886167588350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0886167588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 167588 VinaphoneĐặt Mua
0888797318350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888797318 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 318 VinaphoneĐặt Mua
0888692918350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888692918 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 18 VinaphoneĐặt Mua
0888598758350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888598758 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 8758 VinaphoneĐặt Mua
0888395518350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888395518 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 5518 VinaphoneĐặt Mua
0888179318350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888179318 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 9318 VinaphoneĐặt Mua
0888168518350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888168518 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 8518 VinaphoneĐặt Mua
0888569848350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888569848 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 48 VinaphoneĐặt Mua
0888958518350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888958518 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 958518 VinaphoneĐặt Mua
0888535518350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888535518 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 18 VinaphoneĐặt Mua
0888159518350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888159518 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 518 VinaphoneĐặt Mua
0888113218350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888113218 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 18 VinaphoneĐặt Mua
0888522518350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888522518 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 518 VinaphoneĐặt Mua
0888398518350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0888398518 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 98518 VinaphoneĐặt Mua
0886905388350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0886905388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5388 VinaphoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 088 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 088 là của mạng Vinaphone.

Danh sách sim số đẹp 088 của mạng Vinaphone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 088 Vinaphone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Phạm Văn Huy
Đặt sim: 09648...78
Vào lúc: 15:55 1/12/2021

Nguyễn Duy Lợi
Đặt sim: 08869...11
Vào lúc: 15:53 1/12/2021

Trần Chí Hiệp
Đặt sim: 08649...12
Vào lúc: 15:50 1/12/2021

Ngô Minh Tiến
Đặt sim: 08223...41
Vào lúc: 15:47 1/12/2021

Ngô Chí Lợi
Đặt sim: 03228...32
Vào lúc: 15:44 1/12/2021

Nguyễn Đức Long
Đặt sim: 08966...69
Vào lúc: 15:41 1/12/2021

Trần Trung Khôi
Đặt sim: 09818...36
Vào lúc: 15:37 1/12/2021

Huỳnh Minh Đăng
Đặt sim: 09729...36
Vào lúc: 15:34 1/12/2021

Ngô Đức Nhật
Đặt sim: 08841...43
Vào lúc: 15:31 1/12/2021

Phạm Đức Quân
Đặt sim: 09846...84
Vào lúc: 15:29 1/12/2021

Trần Kiều Phương
Đặt sim: 08539...57
Vào lúc: 15:26 1/12/2021

Phạm Trung Anh
Đặt sim: 08458...75
Vào lúc: 15:22 1/12/2021

Ngô Tường Nhàn
Đặt sim: 08669...18
Vào lúc: 15:20 1/12/2021

Nguyễn Thị Hương
Đặt sim: 03923...85
Vào lúc: 15:17 1/12/2021

Phạm Văn An
Đặt sim: 09320...27
Vào lúc: 15:14 1/12/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333