sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 08 Vinaphone » Đầu Số 088 Vinaphone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 088*000 » Tam hoa 088*111 » Tam hoa 088*222 » Tam hoa 088*333 » Tam hoa 088*444 » Tam hoa 088*555 » Tam hoa 088*666 » Tam hoa 088*777 » Tam hoa 088*888 » Tam hoa 088*999 »
Tứ quý 088*0000 » Tứ quý 088*1111 » Tứ quý 088*2222 » Tứ quý 088*3333 » Tứ quý 088*4444 » Tứ quý 088*5555 » Tứ quý 088*6666 » Tứ quý 088*7777 » Tứ quý 088*8888 » Tứ quý 088*9999 »
088*6868 lộc phát » 088*8686 lộc phát » 088*6886 lộc phát » 088*8668 lộc phát » 088*7979 thần tài » 088*3939 thần tài » 088*7878 ông địa » 088*3838 ông địa » 088*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0889134418150.000
180.000
Sim So Dep Vinaphone 0889134418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34418 VinaphoneĐặt Mua
0888243098150.000
180.000
Sim So Dep Vinaphone 0888243098 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0888424418180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888424418 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 18 VinaphoneĐặt Mua
0888934058180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888934058 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 4058 VinaphoneĐặt Mua
0888315418180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888315418 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 315418 VinaphoneĐặt Mua
0888311418180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888311418 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 418 VinaphoneĐặt Mua
0888279748180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888279748 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 748 VinaphoneĐặt Mua
0888153548180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888153548 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 548 VinaphoneĐặt Mua
0888130048180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888130048 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 048 VinaphoneĐặt Mua
0888106028180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888106028 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 28 VinaphoneĐặt Mua
0888071608180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888071608 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 71608 VinaphoneĐặt Mua
0888162948180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888162948 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 948 VinaphoneĐặt Mua
0888342538180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888342538 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 342538 VinaphoneĐặt Mua
0888166528180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888166528 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 166528 VinaphoneĐặt Mua
0888651448180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888651448 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 651448 VinaphoneĐặt Mua
0888563958180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888563958 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 958 VinaphoneĐặt Mua
0888462918180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888462918 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 18 VinaphoneĐặt Mua
0888334638180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888334638 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 638 VinaphoneĐặt Mua
0888403618180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888403618 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 18 VinaphoneĐặt Mua
0886037238180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0886037238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37238 VinaphoneĐặt Mua
0886247118180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0886247118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 118 VinaphoneĐặt Mua
0886276848180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0886276848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 276848 VinaphoneĐặt Mua
0888146638180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888146638 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 638 VinaphoneĐặt Mua
0888472448180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888472448 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 472448 VinaphoneĐặt Mua
0888745358180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888745358 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 5358 VinaphoneĐặt Mua
0888672438180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888672438 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 72438 VinaphoneĐặt Mua
0888416498180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888416498 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 16498 VinaphoneĐặt Mua
0888962458180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888962458 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 62458 VinaphoneĐặt Mua
0888150228190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0888150228 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 28 VinaphoneĐặt Mua
0888152638190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0888152638 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 2638 VinaphoneĐặt Mua
0888152798190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0888152798 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 152798 VinaphoneĐặt Mua
0888174398190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0888174398 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 4398 VinaphoneĐặt Mua
0888175698190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0888175698 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 698 VinaphoneĐặt Mua
0888019938190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0888019938 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0888017228190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0888017228 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 17228 VinaphoneĐặt Mua
0888053458190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0888053458 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 3458 VinaphoneĐặt Mua
0888065228190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0888065228 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 065228 VinaphoneĐặt Mua
0888055798190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0888055798 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 55798 VinaphoneĐặt Mua
0889708018200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0889708018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08018 VinaphoneĐặt Mua
0889707108200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0889707108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 707108 VinaphoneĐặt Mua
0889699328200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0889699328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 99328 VinaphoneĐặt Mua
0889842808200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0889842808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 VinaphoneĐặt Mua
0888142558200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888142558 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 42558 VinaphoneĐặt Mua
0888549558200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888549558 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 58 VinaphoneĐặt Mua
0888451298200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888451298 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 1298 VinaphoneĐặt Mua
0888046558200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888046558 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 046558 VinaphoneĐặt Mua
0889320658200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0889320658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 VinaphoneĐặt Mua
0889359958200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0889359958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9958 VinaphoneĐặt Mua
0888702218250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0888702218 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 218 VinaphoneĐặt Mua
0886048948250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0886048948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048948 VinaphoneĐặt Mua
0886777458250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0886777458 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 7458 VinaphoneĐặt Mua
0889714088250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0889714088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 714088 VinaphoneĐặt Mua
0889696248250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0889696248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 696248 VinaphoneĐặt Mua
0889846828250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0889846828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 46828 VinaphoneĐặt Mua
0889905808250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0889905808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 VinaphoneĐặt Mua
0889917118250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0889917118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17118 VinaphoneĐặt Mua
0889332508250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0889332508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2508 VinaphoneĐặt Mua
0889306328250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0889306328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6328 VinaphoneĐặt Mua
0888684118250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0888684118 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 18 VinaphoneĐặt Mua
0888765378250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0888765378 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0888715338250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0888715338 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 715338 VinaphoneĐặt Mua
0886737468250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0886737468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0886518718250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0886518718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18718 VinaphoneĐặt Mua
0889130438250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0889130438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0438 VinaphoneĐặt Mua
0889132438250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0889132438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 VinaphoneĐặt Mua
0889668258250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0889668258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 668258 VinaphoneĐặt Mua
0889282378250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0889282378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 282378 VinaphoneĐặt Mua
0889584288250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0889584288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4288 VinaphoneĐặt Mua
0889584788250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0889584788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4788 VinaphoneĐặt Mua
0886237588250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0886237588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 588 VinaphoneĐặt Mua
0886679258250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0886679258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 VinaphoneĐặt Mua
0886725038250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0886725038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 725038 VinaphoneĐặt Mua
0886717028250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0886717028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 717028 VinaphoneĐặt Mua
0886705728250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0886705728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 05728 VinaphoneĐặt Mua
0886713508250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0886713508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 713508 VinaphoneĐặt Mua
0888755478300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0888755478 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 5478 VinaphoneĐặt Mua
0889361488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0889361488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0889315488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0889315488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 315488 VinaphoneĐặt Mua
0889142638300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0889142638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 638 VinaphoneĐặt Mua
0889142978300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0889142978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42978 VinaphoneĐặt Mua
0889307478300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0889307478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 307478 VinaphoneĐặt Mua
0889312038300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0889312038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 12038 VinaphoneĐặt Mua
0889323598300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0889323598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3598 VinaphoneĐặt Mua
0889337538300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0889337538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7538 VinaphoneĐặt Mua
0889360478300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0889360478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 VinaphoneĐặt Mua
0889760738300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0889760738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 760738 VinaphoneĐặt Mua
0889764068300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0889764068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4068 VinaphoneĐặt Mua
0888710538300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0888710538 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 710538 VinaphoneĐặt Mua
0888758348300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0888758348 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 48 VinaphoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 088 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 088 là của mạng Vinaphone.

Danh sách sim số đẹp 088 của mạng Vinaphone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 088 Vinaphone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Văn Thi
Đặt sim: 09116...39
Vào lúc: 11:55 23/7/2019

Hoàng Duy Khải
Đặt sim: 08338...12
Vào lúc: 11:53 23/7/2019

Nguyễn Văn Dũng
Đặt sim: 08827...85
Vào lúc: 11:49 23/7/2019

Nguyễn Minh Đăng
Đặt sim: 09710...48
Vào lúc: 11:46 23/7/2019

Phạm Duy Nguyên
Đặt sim: 03211...14
Vào lúc: 11:44 23/7/2019

Trần Cát Mai
Đặt sim: 08924...82
Vào lúc: 11:40 23/7/2019

Nguyễn Thị Nhi
Đặt sim: 09619...62
Vào lúc: 11:38 23/7/2019

Nguyễn Đức Quân
Đặt sim: 09749...89
Vào lúc: 11:34 23/7/2019

Ngô Văn Lâm
Đặt sim: 08841...50
Vào lúc: 11:32 23/7/2019

Nguyễn Trung Nhật
Đặt sim: 08447...60
Vào lúc: 11:29 23/7/2019

Lê Đức Hậu
Đặt sim: 08942...74
Vào lúc: 11:25 23/7/2019

Nguyễn Kim Hạ
Đặt sim: 08673...28
Vào lúc: 11:22 23/7/2019

Nguyễn Minh Cương
Đặt sim: 03968...22
Vào lúc: 11:19 23/7/2019

Trần Chí Thắng
Đặt sim: 08428...61
Vào lúc: 11:17 23/7/2019

Nguyễn Văn Khánh
Đặt sim: 09671...83
Vào lúc: 11:13 23/7/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333