sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 08 Vinaphone » Đầu Số 088 Vinaphone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 088*000 » Tam hoa 088*111 » Tam hoa 088*222 » Tam hoa 088*333 » Tam hoa 088*444 » Tam hoa 088*555 » Tam hoa 088*666 » Tam hoa 088*777 » Tam hoa 088*888 » Tam hoa 088*999 »
Tứ quý 088*0000 » Tứ quý 088*1111 » Tứ quý 088*2222 » Tứ quý 088*3333 » Tứ quý 088*4444 » Tứ quý 088*5555 » Tứ quý 088*6666 » Tứ quý 088*7777 » Tứ quý 088*8888 » Tứ quý 088*9999 »
088*6868 lộc phát » 088*8686 lộc phát » 088*6886 lộc phát » 088*8668 lộc phát » 088*7979 thần tài » 088*3939 thần tài » 088*7878 ông địa » 088*3838 ông địa » 088*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0888263018150.000
180.000
Sim So Dep Vinaphone 0888263018 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 63018 VinaphoneĐặt Mua
0889134418150.000
180.000
Sim So Dep Vinaphone 0889134418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 VinaphoneĐặt Mua
0888243098150.000
180.000
Sim So Dep Vinaphone 0888243098 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 243098 VinaphoneĐặt Mua
0888166528180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888166528 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 28 VinaphoneĐặt Mua
0888651448180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888651448 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 1448 VinaphoneĐặt Mua
0888563958180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888563958 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 58 VinaphoneĐặt Mua
0888462918180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888462918 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 18 VinaphoneĐặt Mua
0888403618180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888403618 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 3618 VinaphoneĐặt Mua
0886037238180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0886037238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37238 VinaphoneĐặt Mua
0886247118180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0886247118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 118 VinaphoneĐặt Mua
0886276848180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0886276848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 VinaphoneĐặt Mua
0888146638180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888146638 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 638 VinaphoneĐặt Mua
0888472448180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888472448 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 472448 VinaphoneĐặt Mua
0888745358180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888745358 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 358 VinaphoneĐặt Mua
0888672438180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888672438 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 672438 VinaphoneĐặt Mua
0888962458180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888962458 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 62458 VinaphoneĐặt Mua
0888424418180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888424418 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 4418 VinaphoneĐặt Mua
0888934058180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888934058 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 34058 VinaphoneĐặt Mua
0888279748180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888279748 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 9748 VinaphoneĐặt Mua
0888153548180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888153548 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 153548 VinaphoneĐặt Mua
0888130048180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888130048 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 48 VinaphoneĐặt Mua
0888106028180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888106028 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 28 VinaphoneĐặt Mua
0888071608180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888071608 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
0888162948180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888162948 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 948 VinaphoneĐặt Mua
0888055798190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0888055798 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 5798 VinaphoneĐặt Mua
0888150228190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0888150228 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 50228 VinaphoneĐặt Mua
0888152638190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0888152638 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 152638 VinaphoneĐặt Mua
0888152798190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0888152798 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 798 VinaphoneĐặt Mua
0888174398190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0888174398 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 174398 VinaphoneĐặt Mua
0888175698190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0888175698 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 75698 VinaphoneĐặt Mua
0888019938190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0888019938 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 19938 VinaphoneĐặt Mua
0888017228190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0888017228 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 228 VinaphoneĐặt Mua
0888053458190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0888053458 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 458 VinaphoneĐặt Mua
0888065228190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0888065228 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 65228 VinaphoneĐặt Mua
0886555728200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0886555728 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 55728 VinaphoneĐặt Mua
0886677918200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0886677918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 677918 VinaphoneĐặt Mua
0888142558200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888142558 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 2558 VinaphoneĐặt Mua
0888549558200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888549558 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 549558 VinaphoneĐặt Mua
0888451298200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888451298 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 51298 VinaphoneĐặt Mua
0888046558200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888046558 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 6558 VinaphoneĐặt Mua
0886663438200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0886663438 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 663438 VinaphoneĐặt Mua
0889407518200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0889407518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 407518 VinaphoneĐặt Mua
0889413548200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0889413548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 VinaphoneĐặt Mua
0889397138200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0889397138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7138 VinaphoneĐặt Mua
0889461708200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0889461708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 61708 VinaphoneĐặt Mua
0889480588200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0889480588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0588 VinaphoneĐặt Mua
0889452808200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0889452808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2808 VinaphoneĐặt Mua
0889390738200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0889390738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90738 VinaphoneĐặt Mua
0889491838200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0889491838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 491838 VinaphoneĐặt Mua
0889320658200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0889320658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 320658 VinaphoneĐặt Mua
0889359958200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0889359958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59958 VinaphoneĐặt Mua
0886518718250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0886518718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8718 VinaphoneĐặt Mua
0889345448250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0889345448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5448 VinaphoneĐặt Mua
0886237588250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0886237588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 237588 VinaphoneĐặt Mua
0889332508250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0889332508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2508 VinaphoneĐặt Mua
0889306328250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0889306328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 VinaphoneĐặt Mua
0886725038250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0886725038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25038 VinaphoneĐặt Mua
0886717028250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0886717028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 VinaphoneĐặt Mua
0886705728250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0886705728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 VinaphoneĐặt Mua
0886713508250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0886713508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13508 VinaphoneĐặt Mua
0888702218250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0888702218 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 702218 VinaphoneĐặt Mua
0888684118250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0888684118 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 118 VinaphoneĐặt Mua
0888765378250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0888765378 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 378 VinaphoneĐặt Mua
0888715338250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0888715338 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 5338 VinaphoneĐặt Mua
0886894008300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0886894008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
0886894118300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0886894118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94118 VinaphoneĐặt Mua
0886894228300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0886894228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 894228 VinaphoneĐặt Mua
0886894558300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0886894558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 558 VinaphoneĐặt Mua
0886924118300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0886924118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4118 VinaphoneĐặt Mua
0886940228300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0886940228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0228 VinaphoneĐặt Mua
0886943118300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0886943118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43118 VinaphoneĐặt Mua
0886947228300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0886947228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 228 VinaphoneĐặt Mua
0886954118300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0886954118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 954118 VinaphoneĐặt Mua
0886954228300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0886954228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 228 VinaphoneĐặt Mua
0886954558300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0886954558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 954558 VinaphoneĐặt Mua
0886894998300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0886894998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 894998 VinaphoneĐặt Mua
0886954998300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0886954998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 998 VinaphoneĐặt Mua
0886382768300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0886382768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 768 VinaphoneĐặt Mua
0886611158300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0886611158 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 611158 VinaphoneĐặt Mua
0888779448300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0888779448 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 9448 VinaphoneĐặt Mua
0889329858300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0889329858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 VinaphoneĐặt Mua
0889545158300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0889545158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 VinaphoneĐặt Mua
0888603438300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0888603438 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 3438 VinaphoneĐặt Mua
0886766628300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0886766628 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 628 VinaphoneĐặt Mua
0889506078300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0889506078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6078 VinaphoneĐặt Mua
0889412488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0889412488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 412488 VinaphoneĐặt Mua
0889462488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0889462488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2488 VinaphoneĐặt Mua
0889532238300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0889532238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32238 VinaphoneĐặt Mua
0889532088300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0889532088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 088 VinaphoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 088 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 088 là của mạng Vinaphone.

Danh sách sim số đẹp 088 của mạng Vinaphone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 088 Vinaphone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Ngô Phương Thi
Đặt sim: 08825...54
Vào lúc: 16:56 9/4/2020

Nguyễn Trung Lợi
Đặt sim: 08447...13
Vào lúc: 16:53 9/4/2020

Nguyễn Minh Nam
Đặt sim: 03961...10
Vào lúc: 16:50 9/4/2020

Trần Minh Dũng
Đặt sim: 09090...60
Vào lúc: 16:46 9/4/2020

Phạm Diệp Hồng
Đặt sim: 09642...26
Vào lúc: 16:43 9/4/2020

Nguyễn Minh Khang
Đặt sim: 08258...14
Vào lúc: 16:41 9/4/2020

Hoàng Duy Khang
Đặt sim: 08828...36
Vào lúc: 16:37 9/4/2020

Nguyễn Văn Quỳnh
Đặt sim: 08976...66
Vào lúc: 16:34 9/4/2020

Nguyễn Đức Quân
Đặt sim: 08690...86
Vào lúc: 16:32 9/4/2020

Ngô Chí Huy
Đặt sim: 08995...65
Vào lúc: 16:29 9/4/2020

Phạm Đức Anh
Đặt sim: 08964...10
Vào lúc: 16:25 9/4/2020

Nguyễn Duy Hoàng
Đặt sim: 08584...19
Vào lúc: 16:22 9/4/2020

Trần Văn Sang
Đặt sim: 08982...69
Vào lúc: 16:20 9/4/2020

Lê Đức Hiển
Đặt sim: 09194...47
Vào lúc: 16:17 9/4/2020

Nguyễn Duy Khánh
Đặt sim: 08885...84
Vào lúc: 16:14 9/4/2020

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333