sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 08 Vinaphone » Đầu Số 088 Vinaphone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 088*000 » Tam hoa 088*111 » Tam hoa 088*222 » Tam hoa 088*333 » Tam hoa 088*444 » Tam hoa 088*555 » Tam hoa 088*666 » Tam hoa 088*777 » Tam hoa 088*888 » Tam hoa 088*999 »
Tứ quý 088*0000 » Tứ quý 088*1111 » Tứ quý 088*2222 » Tứ quý 088*3333 » Tứ quý 088*4444 » Tứ quý 088*5555 » Tứ quý 088*6666 » Tứ quý 088*7777 » Tứ quý 088*8888 » Tứ quý 088*9999 »
088*6868 lộc phát » 088*8686 lộc phát » 088*6886 lộc phát » 088*8668 lộc phát » 088*7979 thần tài » 088*3939 thần tài » 088*7878 ông địa » 088*3838 ông địa » 088*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0889134418150.000
180.000
Sim So Dep Vinaphone 0889134418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 134418 VinaphoneĐặt Mua
0888243098150.000
180.000
Sim So Dep Vinaphone 0888243098 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 098 VinaphoneĐặt Mua
0888424418180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888424418 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 24418 VinaphoneĐặt Mua
0888934058180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888934058 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 934058 VinaphoneĐặt Mua
0888279748180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888279748 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 9748 VinaphoneĐặt Mua
0888153548180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888153548 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 53548 VinaphoneĐặt Mua
0888130048180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888130048 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 048 VinaphoneĐặt Mua
0888106028180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888106028 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 6028 VinaphoneĐặt Mua
0888071608180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888071608 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
0888162948180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888162948 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 948 VinaphoneĐặt Mua
0888166528180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888166528 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 6528 VinaphoneĐặt Mua
0888651448180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888651448 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 48 VinaphoneĐặt Mua
0888563958180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888563958 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 958 VinaphoneĐặt Mua
0888462918180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888462918 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 18 VinaphoneĐặt Mua
0888334638180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888334638 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 4638 VinaphoneĐặt Mua
0888403618180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888403618 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 3618 VinaphoneĐặt Mua
0886037238180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0886037238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 238 VinaphoneĐặt Mua
0886247118180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0886247118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 118 VinaphoneĐặt Mua
0886276848180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0886276848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 VinaphoneĐặt Mua
0888146638180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888146638 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 6638 VinaphoneĐặt Mua
0888472448180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888472448 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 2448 VinaphoneĐặt Mua
0888745358180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888745358 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 5358 VinaphoneĐặt Mua
0888672438180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888672438 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 672438 VinaphoneĐặt Mua
0888416498180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888416498 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 6498 VinaphoneĐặt Mua
0888962458180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0888962458 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 62458 VinaphoneĐặt Mua
0888150228190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0888150228 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 0228 VinaphoneĐặt Mua
0888152638190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0888152638 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0888152798190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0888152798 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 152798 VinaphoneĐặt Mua
0888174398190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0888174398 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 398 VinaphoneĐặt Mua
0888175698190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0888175698 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 175698 VinaphoneĐặt Mua
0888019938190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0888019938 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 19938 VinaphoneĐặt Mua
0888017228190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0888017228 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 228 VinaphoneĐặt Mua
0888053458190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0888053458 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 458 VinaphoneĐặt Mua
0888065228190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0888065228 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 065228 VinaphoneĐặt Mua
0888055798190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0888055798 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 055798 VinaphoneĐặt Mua
0886555728200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0886555728 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 728 VinaphoneĐặt Mua
0886677918200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0886677918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 77918 VinaphoneĐặt Mua
0889708018200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0889708018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 VinaphoneĐặt Mua
0889707108200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0889707108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07108 VinaphoneĐặt Mua
0889699328200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0889699328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 699328 VinaphoneĐặt Mua
0889842808200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0889842808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2808 VinaphoneĐặt Mua
0889320658200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0889320658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0658 VinaphoneĐặt Mua
0889359958200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0889359958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59958 VinaphoneĐặt Mua
0888142558200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888142558 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 558 VinaphoneĐặt Mua
0888549558200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888549558 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 9558 VinaphoneĐặt Mua
0888451298200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888451298 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 451298 VinaphoneĐặt Mua
0888046558200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0888046558 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 46558 VinaphoneĐặt Mua
0889714088250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0889714088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 714088 VinaphoneĐặt Mua
0889696248250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0889696248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 96248 VinaphoneĐặt Mua
0889846828250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0889846828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6828 VinaphoneĐặt Mua
0889905808250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0889905808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
0889917118250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0889917118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 VinaphoneĐặt Mua
0888702218250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0888702218 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 2218 VinaphoneĐặt Mua
0886518718250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0886518718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18718 VinaphoneĐặt Mua
0886237588250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0886237588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0886679258250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0886679258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9258 VinaphoneĐặt Mua
0886725038250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0886725038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0886717028250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0886717028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 VinaphoneĐặt Mua
0886705728250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0886705728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5728 VinaphoneĐặt Mua
0886713508250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0886713508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 713508 VinaphoneĐặt Mua
0888684118250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0888684118 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 684118 VinaphoneĐặt Mua
0888765378250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0888765378 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0888715338250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0888715338 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 715338 VinaphoneĐặt Mua
0889332508250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0889332508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2508 VinaphoneĐặt Mua
0889306328250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0889306328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 306328 VinaphoneĐặt Mua
0886539808300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0886539808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 VinaphoneĐặt Mua
0886474338300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0886474338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74338 VinaphoneĐặt Mua
0886124838300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0886124838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0886934878300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0886934878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4878 VinaphoneĐặt Mua
0886265488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0886265488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 VinaphoneĐặt Mua
0886930788300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0886930788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0788 VinaphoneĐặt Mua
0886224818300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0886224818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 818 VinaphoneĐặt Mua
0886434998300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0886434998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 434998 VinaphoneĐặt Mua
0886445788300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0886445788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 788 VinaphoneĐặt Mua
0886355808300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0886355808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 VinaphoneĐặt Mua
0886396838300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0886396838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6838 VinaphoneĐặt Mua
0886513188300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0886513188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13188 VinaphoneĐặt Mua
0886775808300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0886775808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75808 VinaphoneĐặt Mua
0886119818300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0886119818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 19818 VinaphoneĐặt Mua
0886414898300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0886414898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0886760388300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0886760388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0886973808300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0886973808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3808 VinaphoneĐặt Mua
0886746808300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0886746808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 46808 VinaphoneĐặt Mua
0885049808300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0885049808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 049808 VinaphoneĐặt Mua
0886814808300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0886814808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 VinaphoneĐặt Mua
0886895808300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0886895808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 895808 VinaphoneĐặt Mua
0886015808300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0886015808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
0886312808300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0886312808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
0886428808300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0886428808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428808 VinaphoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 088 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 088 là của mạng Vinaphone.

Danh sách sim số đẹp 088 của mạng Vinaphone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 088 Vinaphone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Phạm Kiều Dương
Đặt sim: 08659...53
Vào lúc: 20:56 29/1/2020

Nguyễn Đức An
Đặt sim: 09641...52
Vào lúc: 20:53 29/1/2020

Hoàng Diệp Thi
Đặt sim: 08996...47
Vào lúc: 20:50 29/1/2020

Huỳnh Trung Hiếu
Đặt sim: 09851...82
Vào lúc: 20:47 29/1/2020

Nguyễn Duy Quyền
Đặt sim: 08471...39
Vào lúc: 20:43 29/1/2020

Phạm Minh Thành
Đặt sim: 09885...77
Vào lúc: 20:41 29/1/2020

Nguyễn Duy Lợi
Đặt sim: 09161...49
Vào lúc: 20:38 29/1/2020

Nguyễn Thục Thơ
Đặt sim: 09644...82
Vào lúc: 20:35 29/1/2020

Trần Văn Anh
Đặt sim: 08686...34
Vào lúc: 20:31 29/1/2020

Nguyễn Chí Gia
Đặt sim: 08590...72
Vào lúc: 20:29 29/1/2020

Nguyễn Văn Lợi
Đặt sim: 09613...67
Vào lúc: 20:26 29/1/2020

Hoàng Chí Thế
Đặt sim: 09084...96
Vào lúc: 20:22 29/1/2020

Nguyễn Văn Quốc
Đặt sim: 08398...49
Vào lúc: 20:19 29/1/2020

Nguyễn Thị Ðào
Đặt sim: 09113...17
Vào lúc: 20:17 29/1/2020

Nguyễn Thị Linh
Đặt sim: 08579...36
Vào lúc: 20:13 29/1/2020

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333