sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 09*000 » Tam hoa 09*111 » Tam hoa 09*222 » Tam hoa 09*333 » Tam hoa 09*444 » Tam hoa 09*555 » Tam hoa 09*666 » Tam hoa 09*777 » Tam hoa 09*888 » Tam hoa 09*999 »
Tứ quý 09*0000 » Tứ quý 09*1111 » Tứ quý 09*2222 » Tứ quý 09*3333 » Tứ quý 09*4444 » Tứ quý 09*5555 » Tứ quý 09*6666 » Tứ quý 09*7777 » Tứ quý 09*8888 » Tứ quý 09*9999 »
09*6868 lộc phát » 09*8686 lộc phát » 09*6886 lộc phát » 09*8668 lộc phát » 09*7979 thần tài » 09*3939 thần tài » 09*7878 ông địa » 09*3838 ông địa » 09*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
09712912983.000.000
3.600.000
Sim So Dep Viettel 0971291298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91298 ViettelĐặt Mua
09622912983.600.000
4.320.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962291298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
09682912985.000.000
6.000.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968291298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1298 EvnĐặt Mua
096848688845.000.000
54.000.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968486888 SimViettelĐẹp.Com Sim Tam Hoa Đuôi 88 EvnĐặt Mua
0981647558350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981647558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47558 ViettelĐặt Mua
0976282248400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976282248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 282248 ViettelĐặt Mua
0975033028400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975033028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 033028 ViettelĐặt Mua
0965900728400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965900728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 00728 EvnĐặt Mua
0961263448400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961263448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 EvnĐặt Mua
0965690558400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965690558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0558 EvnĐặt Mua
0965048628400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965048628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48628 EvnĐặt Mua
0983485948400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983485948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 485948 ViettelĐặt Mua
0976133658400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976133658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 33658 ViettelĐặt Mua
0965341338400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965341338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 338 EvnĐặt Mua
0964587338400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964587338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 587338 EvnĐặt Mua
0989571258400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989571258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1258 ViettelĐặt Mua
0972187238400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972187238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 187238 ViettelĐặt Mua
0987555948400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987555948 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 555948 ViettelĐặt Mua
0971920118400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971920118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 118 ViettelĐặt Mua
0962391878400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962391878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1878 EvnĐặt Mua
0965207818400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965207818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 207818 EvnĐặt Mua
0971095818400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971095818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 095818 ViettelĐặt Mua
0971295808400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971295808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 ViettelĐặt Mua
0971526818400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971526818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6818 ViettelĐặt Mua
0971903818400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971903818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0975293808400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975293808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 93808 ViettelĐặt Mua
0975652818400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975652818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 818 ViettelĐặt Mua
0975729818400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975729818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9818 ViettelĐặt Mua
0979172808400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979172808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0981705818400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0981705818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 818 ViettelĐặt Mua
0982925808400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982925808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25808 ViettelĐặt Mua
0987715818400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987715818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 15818 ViettelĐặt Mua
0968057818400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968057818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 818 EvnĐặt Mua
0969752818400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969752818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 818 EvnĐặt Mua
0973720858400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0973720858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0858 ViettelĐặt Mua
0976351858400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976351858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1858 ViettelĐặt Mua
0985036808400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0985036808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 ViettelĐặt Mua
0981766238400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0981766238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 238 ViettelĐặt Mua
0966363378400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966363378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0976269938400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976269938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0965223178400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965223178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 23178 EvnĐặt Mua
0969632178400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969632178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 632178 EvnĐặt Mua
0988637928400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0988637928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7928 ViettelĐặt Mua
0983901418400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983901418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 901418 ViettelĐặt Mua
0971652198400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971652198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0987471128400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0987471128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1128 ViettelĐặt Mua
0974895318400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0974895318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0973942528400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0973942528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42528 ViettelĐặt Mua
0961670508400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961670508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 70508 EvnĐặt Mua
0963058128400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963058128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58128 EvnĐặt Mua
0983981738400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0983981738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 81738 ViettelĐặt Mua
0961397118400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961397118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 97118 EvnĐặt Mua
0965256648400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965256648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6648 EvnĐặt Mua
0961853478400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961853478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3478 EvnĐặt Mua
0978168458400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978168458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68458 ViettelĐặt Mua
0977973518400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977973518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 973518 ViettelĐặt Mua
0977037508400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977037508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7508 ViettelĐặt Mua
0965224008400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965224008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 EvnĐặt Mua
0967155458400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967155458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 EvnĐặt Mua
0965970378400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965970378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 EvnĐặt Mua
0965891018400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965891018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1018 EvnĐặt Mua
0963650878400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963650878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 878 EvnĐặt Mua
0965905378400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965905378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 905378 EvnĐặt Mua
0963200638400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963200638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 200638 EvnĐặt Mua
0967014838400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967014838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 014838 EvnĐặt Mua
0967574338400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967574338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74338 EvnĐặt Mua
0962201138400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962201138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 01138 EvnĐặt Mua
0962209038400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962209038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 09038 EvnĐặt Mua
0962210738400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962210738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 EvnĐặt Mua
0961672938400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961672938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0964732988400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964732988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32988 EvnĐặt Mua
0964856578400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964856578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6578 EvnĐặt Mua
0965265378400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965265378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 265378 EvnĐặt Mua
0989540448400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0989540448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0963425648400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963425648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0967587948400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967587948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7948 EvnĐặt Mua
0968047648400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968047648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0964411548400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964411548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 EvnĐặt Mua
0962413748400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962413748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13748 EvnĐặt Mua
0967827748400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967827748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7748 EvnĐặt Mua
0969367648400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969367648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67648 EvnĐặt Mua
0969947148400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969947148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7148 EvnĐặt Mua
0971890948400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971890948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90948 ViettelĐặt Mua
0967756248400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967756248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 756248 EvnĐặt Mua
0982854108400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982854108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 ViettelĐặt Mua
0964144908400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964144908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0981369948400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0981369948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0982715548400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0982715548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5548 ViettelĐặt Mua
0979247708400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979247708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7708 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 09 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 09 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 09 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 09 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Chí Ken
Đặt sim: 08449...18
Vào lúc: 18:56 21/1/2021

Huỳnh Phương Lệ
Đặt sim: 08654...18
Vào lúc: 18:52 21/1/2021

Trần Ngọc Thơ
Đặt sim: 08279...73
Vào lúc: 18:49 21/1/2021

Nguyễn Tường Hằng
Đặt sim: 08496...60
Vào lúc: 18:46 21/1/2021

Phan Minh Tùng
Đặt sim: 09178...74
Vào lúc: 18:44 21/1/2021

Nguyễn Kiều Khanh
Đặt sim: 09389...36
Vào lúc: 18:40 21/1/2021

Nguyễn Minh Bảo
Đặt sim: 09862...55
Vào lúc: 18:37 21/1/2021

Trần Đức Khánh
Đặt sim: 08823...46
Vào lúc: 18:35 21/1/2021

Phạm Chí Khang
Đặt sim: 09132...95
Vào lúc: 18:32 21/1/2021

Phan Duy Anh
Đặt sim: 09865...41
Vào lúc: 18:29 21/1/2021

Huỳnh Minh Khôi
Đặt sim: 09022...25
Vào lúc: 18:25 21/1/2021

Trần Văn Bách
Đặt sim: 09359...76
Vào lúc: 18:22 21/1/2021

Nguyễn Thị Nhiên
Đặt sim: 09825...29
Vào lúc: 18:20 21/1/2021

Trần Văn Cường
Đặt sim: 08311...79
Vào lúc: 18:16 21/1/2021

Nguyễn Đức Huy
Đặt sim: 09641...97
Vào lúc: 18:14 21/1/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333