sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 09*000 » Tam hoa 09*111 » Tam hoa 09*222 » Tam hoa 09*333 » Tam hoa 09*444 » Tam hoa 09*555 » Tam hoa 09*666 » Tam hoa 09*777 » Tam hoa 09*888 » Tam hoa 09*999 »
Tứ quý 09*0000 » Tứ quý 09*1111 » Tứ quý 09*2222 » Tứ quý 09*3333 » Tứ quý 09*4444 » Tứ quý 09*5555 » Tứ quý 09*6666 » Tứ quý 09*7777 » Tứ quý 09*8888 » Tứ quý 09*9999 »
09*6868 lộc phát » 09*8686 lộc phát » 09*6886 lộc phát » 09*8668 lộc phát » 09*7979 thần tài » 09*3939 thần tài » 09*7878 ông địa » 09*3838 ông địa » 09*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0967295098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967295098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 EvnĐặt Mua
0967154598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967154598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4598 EvnĐặt Mua
0967256498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967256498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 256498 EvnĐặt Mua
0964216598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964216598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0964862398350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964862398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 62398 EvnĐặt Mua
0963279498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963279498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0966550538350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966550538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0967545098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967545098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0964543398350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964543398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43398 EvnĐặt Mua
0962023498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962023498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3498 EvnĐặt Mua
0981647558350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981647558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47558 ViettelĐặt Mua
0981697278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981697278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7278 ViettelĐặt Mua
0966867098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966867098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 867098 EvnĐặt Mua
0962670598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962670598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0979216008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979216008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 ViettelĐặt Mua
0982623418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982623418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0963685618350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963685618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0961575378350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961575378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 575378 EvnĐặt Mua
0989006038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989006038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06038 ViettelĐặt Mua
0969682128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969682128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 682128 EvnĐặt Mua
0979965018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979965018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 65018 ViettelĐặt Mua
0961550658350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961550658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50658 EvnĐặt Mua
0987677208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987677208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7208 ViettelĐặt Mua
0961760238350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961760238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0962561638350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962561638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0972429408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972429408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0971353728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971353728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3728 ViettelĐặt Mua
0985954778350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985954778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0961614778350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961614778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 778 EvnĐặt Mua
0983840778350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0983840778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 778 ViettelĐặt Mua
0963043778350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963043778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 778 EvnĐặt Mua
0984154778350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984154778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0966197858350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966197858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 197858 EvnĐặt Mua
0964512458350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964512458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2458 EvnĐặt Mua
0969687458350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969687458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87458 EvnĐặt Mua
0971272918350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971272918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0961458028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961458028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8028 EvnĐặt Mua
0989204358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0989204358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 ViettelĐặt Mua
0975754018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975754018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 ViettelĐặt Mua
0971390718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971390718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 390718 ViettelĐặt Mua
0971390728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971390728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90728 ViettelĐặt Mua
0977483518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0977483518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0971390658350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971390658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 390658 ViettelĐặt Mua
0986844718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986844718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4718 ViettelĐặt Mua
0982870448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982870448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0974251448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974251448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1448 ViettelĐặt Mua
0977084108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0977084108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 ViettelĐặt Mua
0979537448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979537448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37448 ViettelĐặt Mua
0976429348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0976429348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9348 ViettelĐặt Mua
0982673448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0982673448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 73448 ViettelĐặt Mua
0985736348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985736348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6348 ViettelĐặt Mua
0986106448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0986106448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06448 ViettelĐặt Mua
0975501348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975501348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 ViettelĐặt Mua
0977179148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0977179148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 179148 ViettelĐặt Mua
0984147948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984147948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0969389058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969389058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0987084308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987084308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 084308 ViettelĐặt Mua
0969358508350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969358508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 EvnĐặt Mua
0981639098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981639098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0963564598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963564598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64598 EvnĐặt Mua
0981713198350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981713198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13198 ViettelĐặt Mua
0963628458350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963628458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28458 EvnĐặt Mua
0987548928350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0987548928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548928 ViettelĐặt Mua
0977885928350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0977885928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 885928 ViettelĐặt Mua
0984416448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984416448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16448 ViettelĐặt Mua
0979928718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0979928718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28718 ViettelĐặt Mua
0988499248350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988499248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248 ViettelĐặt Mua
0974222408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974222408 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0984397358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0984397358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7358 ViettelĐặt Mua
0969701918350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969701918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0969513178350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969513178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 513178 EvnĐặt Mua
0966385158350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966385158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 385158 EvnĐặt Mua
0972877458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972877458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 ViettelĐặt Mua
0969813008350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969813008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3008 EvnĐặt Mua
0962508248350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962508248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508248 EvnĐặt Mua
0966471128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966471128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71128 EvnĐặt Mua
0962471178350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962471178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 EvnĐặt Mua
0971568158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971568158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 ViettelĐặt Mua
0968181478350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968181478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 181478 EvnĐặt Mua
0962057138350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962057138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57138 EvnĐặt Mua
0962343128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962343128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 343128 EvnĐặt Mua
0978309138350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978309138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 309138 ViettelĐặt Mua
0967544128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967544128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 544128 EvnĐặt Mua
0968443248350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968443248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43248 EvnĐặt Mua
0978641358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0978641358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 ViettelĐặt Mua
0988918048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0988918048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0961377798350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961377798 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 377798 EvnĐặt Mua
0981319258350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0981319258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0985315218350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0985315218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 09 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 09 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 09 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 09 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Thị Thi
Đặt sim: 08560...11
Vào lúc: 19:56 21/9/2020

Nguyễn Kim Trang
Đặt sim: 03997...88
Vào lúc: 19:53 21/9/2020

Nguyễn Thị Linh
Đặt sim: 09688...10
Vào lúc: 19:49 21/9/2020

Lê Minh Khoa
Đặt sim: 08978...75
Vào lúc: 19:46 21/9/2020

Trần Văn Hiền
Đặt sim: 09038...61
Vào lúc: 19:44 21/9/2020

Hoàng Thị Thi
Đặt sim: 09832...38
Vào lúc: 19:40 21/9/2020

Ngô Đức Quốc
Đặt sim: 08273...47
Vào lúc: 19:38 21/9/2020

Lê Thị Tuyết
Đặt sim: 08471...34
Vào lúc: 19:34 21/9/2020

Nguyễn Chí Nhật
Đặt sim: 08859...59
Vào lúc: 19:31 21/9/2020

Lê Văn Nam
Đặt sim: 08314...81
Vào lúc: 19:29 21/9/2020

Nguyễn Đức Linh
Đặt sim: 09038...37
Vào lúc: 19:25 21/9/2020

Phan Thị Hương
Đặt sim: 08564...27
Vào lúc: 19:23 21/9/2020

Lê Minh Tuân
Đặt sim: 08350...11
Vào lúc: 19:20 21/9/2020

Lê Thị Hương
Đặt sim: 08384...24
Vào lúc: 19:16 21/9/2020

Nguyễn Minh Nguyên
Đặt sim: 08878...52
Vào lúc: 19:14 21/9/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333