sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Mobifone » Đầu Số 090 Mobifone » Đầu Số 0904 Mobifone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0904*000 » Tam hoa 0904*111 » Tam hoa 0904*222 » Tam hoa 0904*333 » Tam hoa 0904*444 » Tam hoa 0904*555 » Tam hoa 0904*666 » Tam hoa 0904*777 » Tam hoa 0904*888 » Tam hoa 0904*999 »
Tứ quý 0904*0000 » Tứ quý 0904*1111 » Tứ quý 0904*2222 » Tứ quý 0904*3333 » Tứ quý 0904*4444 » Tứ quý 0904*5555 » Tứ quý 0904*6666 » Tứ quý 0904*7777 » Tứ quý 0904*8888 » Tứ quý 0904*9999 »
0904*6868 lộc phát » 0904*8686 lộc phát » 0904*6886 lộc phát » 0904*8668 lộc phát » 0904*7979 thần tài » 0904*3939 thần tài » 0904*7878 ông địa » 0904*3838 ông địa » 0904*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0904962398350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904962398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 962398 MobifoneĐặt Mua
0904550848350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904550848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 550848 MobifoneĐặt Mua
0904642748350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904642748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 642748 MobifoneĐặt Mua
0904842428350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904842428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 MobifoneĐặt Mua
0904935798350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904935798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 MobifoneĐặt Mua
0904937078350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904937078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 937078 MobifoneĐặt Mua
0904937838350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904937838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7838 MobifoneĐặt Mua
0904967828350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904967828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67828 MobifoneĐặt Mua
0904967808350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904967808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 MobifoneĐặt Mua
0904190328350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904190328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 190328 MobifoneĐặt Mua
0904192098350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904192098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 92098 MobifoneĐặt Mua
0904192918350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904192918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 918 MobifoneĐặt Mua
0904653958350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904653958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 53958 MobifoneĐặt Mua
0904521358350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904521358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 MobifoneĐặt Mua
0904832658350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904832658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 MobifoneĐặt Mua
0904810158350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904810158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0158 MobifoneĐặt Mua
0904516358350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904516358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 516358 MobifoneĐặt Mua
0904143898350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904143898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 143898 MobifoneĐặt Mua
0904070548350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904070548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 MobifoneĐặt Mua
0904384058350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904384058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 84058 MobifoneĐặt Mua
0904499348350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904499348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9348 MobifoneĐặt Mua
0904360738350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904360738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 60738 MobifoneĐặt Mua
0904431258350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904431258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 431258 MobifoneĐặt Mua
0904302908350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904302908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 302908 MobifoneĐặt Mua
0904197438350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904197438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 MobifoneĐặt Mua
0904195438350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904195438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 MobifoneĐặt Mua
0904302038350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904302038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2038 MobifoneĐặt Mua
0904196478350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904196478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 196478 MobifoneĐặt Mua
0904303218350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904303218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03218 MobifoneĐặt Mua
0904431358350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904431358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 MobifoneĐặt Mua
0904302158350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904302158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 MobifoneĐặt Mua
0904739428350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904739428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 739428 MobifoneĐặt Mua
0904722318350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904722318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318 MobifoneĐặt Mua
0904724928350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904724928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 724928 MobifoneĐặt Mua
0904760628350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904760628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 60628 MobifoneĐặt Mua
0904723308350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904723308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 MobifoneĐặt Mua
0904740738350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904740738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0738 MobifoneĐặt Mua
0904963278350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904963278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 MobifoneĐặt Mua
0904745908350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904745908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 MobifoneĐặt Mua
0904740618350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904740618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 618 MobifoneĐặt Mua
0904706208350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904706208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06208 MobifoneĐặt Mua
0904996218350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904996218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 996218 MobifoneĐặt Mua
0904731018350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904731018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 MobifoneĐặt Mua
0904735308350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904735308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5308 MobifoneĐặt Mua
0904736108350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904736108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 736108 MobifoneĐặt Mua
0904740048350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904740048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40048 MobifoneĐặt Mua
0904734418350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904734418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34418 MobifoneĐặt Mua
0904774248350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904774248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4248 MobifoneĐặt Mua
0904772038350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904772038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 MobifoneĐặt Mua
0904741348350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904741348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1348 MobifoneĐặt Mua
0904960458350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904960458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 MobifoneĐặt Mua
0904766308350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904766308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 MobifoneĐặt Mua
0904964008350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904964008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 MobifoneĐặt Mua
0904966708350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904966708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 66708 MobifoneĐặt Mua
0904969208350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904969208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 MobifoneĐặt Mua
0904798438350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904798438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 MobifoneĐặt Mua
0904799308350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904799308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 99308 MobifoneĐặt Mua
0904794178350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904794178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 794178 MobifoneĐặt Mua
0904794778350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904794778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 794778 MobifoneĐặt Mua
0904790118350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904790118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 790118 MobifoneĐặt Mua
0904763458350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904763458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 MobifoneĐặt Mua
0904942718350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904942718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 MobifoneĐặt Mua
0904794928350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904794928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928 MobifoneĐặt Mua
0904761478350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904761478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 61478 MobifoneĐặt Mua
0904752378350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904752378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 MobifoneĐặt Mua
0904740908350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904740908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40908 MobifoneĐặt Mua
0904724108350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904724108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24108 MobifoneĐặt Mua
0904942348350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904942348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42348 MobifoneĐặt Mua
0904982778350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904982778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 982778 MobifoneĐặt Mua
0904775438350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904775438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 MobifoneĐặt Mua
0904766078350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904766078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6078 MobifoneĐặt Mua
0904726248350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904726248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6248 MobifoneĐặt Mua
0904785908350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904785908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5908 MobifoneĐặt Mua
0904703408350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904703408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 MobifoneĐặt Mua
0904780948350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904780948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 80948 MobifoneĐặt Mua
0904711478350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904711478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1478 MobifoneĐặt Mua
0904714238350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904714238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 714238 MobifoneĐặt Mua
0904984378350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904984378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4378 MobifoneĐặt Mua
0904720258350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904720258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0258 MobifoneĐặt Mua
0904983528350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904983528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 83528 MobifoneĐặt Mua
0904981438350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904981438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 MobifoneĐặt Mua
0904738478350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904738478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38478 MobifoneĐặt Mua
0904787128350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904787128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 MobifoneĐặt Mua
0904783208350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904783208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 783208 MobifoneĐặt Mua
0904735518350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904735518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 735518 MobifoneĐặt Mua
0904774918350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904774918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 774918 MobifoneĐặt Mua
0904747518350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904747518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 MobifoneĐặt Mua
0904978348350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904978348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8348 MobifoneĐặt Mua
0904971918350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0904971918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 971918 MobifoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0904 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0904 là của mạng Mobifone.

Danh sách sim số đẹp 0904 của mạng Mobifone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0904 Mobifone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Huỳnh Duy Khoa
Đặt sim: 09176...83
Vào lúc: 18:55 20/4/2021

Nguyễn Duy Tuấn
Đặt sim: 09896...68
Vào lúc: 18:52 20/4/2021

Hoàng Trung Long
Đặt sim: 03298...36
Vào lúc: 18:49 20/4/2021

Nguyễn Văn Hòa
Đặt sim: 08413...84
Vào lúc: 18:47 20/4/2021

Nguyễn Minh Khương
Đặt sim: 08385...33
Vào lúc: 18:43 20/4/2021

Trần Thị Nhi
Đặt sim: 09772...96
Vào lúc: 18:41 20/4/2021

Nguyễn Minh Toàn
Đặt sim: 08997...48
Vào lúc: 18:38 20/4/2021

Trần Minh Anh
Đặt sim: 08361...90
Vào lúc: 18:34 20/4/2021

Nguyễn Minh Bảo
Đặt sim: 09094...38
Vào lúc: 18:31 20/4/2021

Trần Đức Khánh
Đặt sim: 09874...84
Vào lúc: 18:29 20/4/2021

Ngô Đức Nam
Đặt sim: 09663...57
Vào lúc: 18:25 20/4/2021

Ngô Chí Dũng
Đặt sim: 08823...49
Vào lúc: 18:22 20/4/2021

Trần Minh Nguyên
Đặt sim: 09697...33
Vào lúc: 18:20 20/4/2021

Ngô Chí Long
Đặt sim: 09769...91
Vào lúc: 18:17 20/4/2021

Nguyễn Minh Khánh
Đặt sim: 08983...97
Vào lúc: 18:13 20/4/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333