sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Mobifone » Đầu Số 090 Mobifone » Đầu Số 0906 Mobifone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0906*000 » Tam hoa 0906*111 » Tam hoa 0906*222 » Tam hoa 0906*333 » Tam hoa 0906*444 » Tam hoa 0906*555 » Tam hoa 0906*666 » Tam hoa 0906*777 » Tam hoa 0906*888 » Tam hoa 0906*999 »
Tứ quý 0906*0000 » Tứ quý 0906*1111 » Tứ quý 0906*2222 » Tứ quý 0906*3333 » Tứ quý 0906*4444 » Tứ quý 0906*5555 » Tứ quý 0906*6666 » Tứ quý 0906*7777 » Tứ quý 0906*8888 » Tứ quý 0906*9999 »
0906*6868 lộc phát » 0906*8686 lộc phát » 0906*6886 lộc phát » 0906*8668 lộc phát » 0906*7979 thần tài » 0906*3939 thần tài » 0906*7878 ông địa » 0906*3838 ông địa » 0906*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0906034428150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906034428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34428 MobifoneĐặt Mua
0906851648150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906851648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51648 MobifoneĐặt Mua
0906307748150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906307748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 307748 MobifoneĐặt Mua
0906313048150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906313048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3048 MobifoneĐặt Mua
0906316748150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906316748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0906319408150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906319408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 MobifoneĐặt Mua
0906322148150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906322148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0906325548150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906325548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5548 MobifoneĐặt Mua
0906325748150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906325748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0906327548150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906327548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 27548 MobifoneĐặt Mua
0906340358150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906340358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 340358 MobifoneĐặt Mua
0906341048150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906341048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1048 MobifoneĐặt Mua
0906341548150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906341548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 MobifoneĐặt Mua
0906342408150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906342408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2408 MobifoneĐặt Mua
0906342458150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906342458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 MobifoneĐặt Mua
0906343658150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906343658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43658 MobifoneĐặt Mua
0906344608150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906344608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 344608 MobifoneĐặt Mua
0906347408150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906347408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 347408 MobifoneĐặt Mua
0906348758150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906348758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 MobifoneĐặt Mua
0906351548150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906351548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51548 MobifoneĐặt Mua
0906351948150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906351948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1948 MobifoneĐặt Mua
0906352248150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906352248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0906610348150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906610348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0906618348150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906618348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18348 MobifoneĐặt Mua
0906619948150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906619948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 619948 MobifoneĐặt Mua
0906631948150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906631948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 631948 MobifoneĐặt Mua
0906638408150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906638408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 MobifoneĐặt Mua
0906640458150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906640458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 MobifoneĐặt Mua
0906643148150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906643148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3148 MobifoneĐặt Mua
0906647358150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906647358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 647358 MobifoneĐặt Mua
0906716048150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906716048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6048 MobifoneĐặt Mua
0906719408150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906719408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 19408 MobifoneĐặt Mua
0906719648150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906719648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 719648 MobifoneĐặt Mua
0906723348150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906723348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 MobifoneĐặt Mua
0906724058150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906724058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 724058 MobifoneĐặt Mua
0906724108150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906724108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24108 MobifoneĐặt Mua
0906724958150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906724958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24958 MobifoneĐặt Mua
0906729448150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906729448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0906730348150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906730348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0906731148150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906731148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 731148 MobifoneĐặt Mua
0906731248150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906731248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0906732948150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906732948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 732948 MobifoneĐặt Mua
0906735548150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906735548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0906739048150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906739048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 39048 MobifoneĐặt Mua
0906740648150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906740648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40648 MobifoneĐặt Mua
0906741148150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906741148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 MobifoneĐặt Mua
0906743908150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906743908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 MobifoneĐặt Mua
0906745148150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906745148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 45148 MobifoneĐặt Mua
0906745448150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906745448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5448 MobifoneĐặt Mua
0906746648150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906746648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 MobifoneĐặt Mua
0906748908150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906748908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748908 MobifoneĐặt Mua
0906749658150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906749658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 MobifoneĐặt Mua
0906751348150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906751348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1348 MobifoneĐặt Mua
0906752458150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906752458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2458 MobifoneĐặt Mua
0906759448150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906759448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 759448 MobifoneĐặt Mua
0906813948150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906813948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 813948 MobifoneĐặt Mua
0906814108150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906814108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 MobifoneĐặt Mua
0906840558150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906840558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 558 MobifoneĐặt Mua
0906842408150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906842408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42408 MobifoneĐặt Mua
0906842758150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906842758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 842758 MobifoneĐặt Mua
0906845108150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906845108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5108 MobifoneĐặt Mua
0906845648150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906845648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 45648 MobifoneĐặt Mua
0906847548150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906847548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 MobifoneĐặt Mua
0906849308150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906849308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9308 MobifoneĐặt Mua
0906851048150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906851048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 MobifoneĐặt Mua
0906854358150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906854358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4358 MobifoneĐặt Mua
0906854508150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906854508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 854508 MobifoneĐặt Mua
0906856448150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906856448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0906857548150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906857548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57548 MobifoneĐặt Mua
0906857648150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906857648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0906873548150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906873548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0906874158150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906874158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74158 MobifoneĐặt Mua
0906902248150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906902248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2248 MobifoneĐặt Mua
0906902748150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906902748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 902748 MobifoneĐặt Mua
0906903148150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906903148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03148 MobifoneĐặt Mua
0906911048150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906911048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 11048 MobifoneĐặt Mua
0906912948150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906912948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0906914358150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906914358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14358 MobifoneĐặt Mua
0906916548150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906916548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16548 MobifoneĐặt Mua
0906921348150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906921348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1348 MobifoneĐặt Mua
0906922648150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906922648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0906924508150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906924508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4508 MobifoneĐặt Mua
0906925048150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906925048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5048 MobifoneĐặt Mua
0906927648150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906927648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 MobifoneĐặt Mua
0906941708150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906941708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 MobifoneĐặt Mua
0906944048150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906944048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 944048 MobifoneĐặt Mua
0906944608150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906944608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 MobifoneĐặt Mua
0906945208150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906945208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 945208 MobifoneĐặt Mua
0906946748150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906946748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6748 MobifoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0906 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0906 là của mạng Mobifone.

Danh sách sim số đẹp 0906 của mạng Mobifone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0906 Mobifone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Hoàng Trung Vũ
Đặt sim: 08826...76
Vào lúc: 17:56 13/11/2019

Nguyễn Tường Hồng
Đặt sim: 09177...39
Vào lúc: 17:52 13/11/2019

Nguyễn Duy Toàn
Đặt sim: 08998...82
Vào lúc: 17:49 13/11/2019

Phạm Văn Tuấn
Đặt sim: 08246...85
Vào lúc: 17:47 13/11/2019

Nguyễn Minh Long
Đặt sim: 09183...91
Vào lúc: 17:43 13/11/2019

Ngô Văn Gia
Đặt sim: 03944...11
Vào lúc: 17:41 13/11/2019

Huỳnh Phương Thư
Đặt sim: 08320...69
Vào lúc: 17:37 13/11/2019

Ngô Duy Khương
Đặt sim: 08496...29
Vào lúc: 17:35 13/11/2019

Trần Đức Anh
Đặt sim: 08480...58
Vào lúc: 17:32 13/11/2019

Huỳnh Duy Dương
Đặt sim: 09637...45
Vào lúc: 17:29 13/11/2019

Ngô Thị Hồng
Đặt sim: 08465...14
Vào lúc: 17:26 13/11/2019

Nguyễn Minh Tuân
Đặt sim: 09311...57
Vào lúc: 17:23 13/11/2019

Nguyễn Minh An
Đặt sim: 08621...43
Vào lúc: 17:19 13/11/2019

Ngô Đức Cường
Đặt sim: 08435...46
Vào lúc: 17:16 13/11/2019

Nguyễn Minh Thái
Đặt sim: 09711...90
Vào lúc: 17:14 13/11/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333