sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Mobifone » Đầu Số 090 Mobifone » Đầu Số 0906 Mobifone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0906*000 » Tam hoa 0906*111 » Tam hoa 0906*222 » Tam hoa 0906*333 » Tam hoa 0906*444 » Tam hoa 0906*555 » Tam hoa 0906*666 » Tam hoa 0906*777 » Tam hoa 0906*888 » Tam hoa 0906*999 »
Tứ quý 0906*0000 » Tứ quý 0906*1111 » Tứ quý 0906*2222 » Tứ quý 0906*3333 » Tứ quý 0906*4444 » Tứ quý 0906*5555 » Tứ quý 0906*6666 » Tứ quý 0906*7777 » Tứ quý 0906*8888 » Tứ quý 0906*9999 »
0906*6868 lộc phát » 0906*8686 lộc phát » 0906*6886 lộc phát » 0906*8668 lộc phát » 0906*7979 thần tài » 0906*3939 thần tài » 0906*7878 ông địa » 0906*3838 ông địa » 0906*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0906034428150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906034428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 MobifoneĐặt Mua
0906851648150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0906851648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0906087098200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906087098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 087098 MobifoneĐặt Mua
0906920438200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906920438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 MobifoneĐặt Mua
0906845648200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906845648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5648 MobifoneĐặt Mua
0906840558200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906840558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 MobifoneĐặt Mua
0906749658200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906749658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9658 MobifoneĐặt Mua
0906731248200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906731248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 731248 MobifoneĐặt Mua
0906759448200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906759448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 759448 MobifoneĐặt Mua
0906746648200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906746648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 MobifoneĐặt Mua
0906341048200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906341048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 341048 MobifoneĐặt Mua
0906745148200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906745148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 745148 MobifoneĐặt Mua
0906974658200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906974658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 MobifoneĐặt Mua
0906325548200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906325548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 325548 MobifoneĐặt Mua
0906313048200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906313048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13048 MobifoneĐặt Mua
0906319408200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906319408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 19408 MobifoneĐặt Mua
0906971548200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906971548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1548 MobifoneĐặt Mua
0906902748200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906902748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2748 MobifoneĐặt Mua
0906731148200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906731148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 731148 MobifoneĐặt Mua
0906873548200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906873548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 MobifoneĐặt Mua
0906856448200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906856448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 56448 MobifoneĐặt Mua
0906912948200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906912948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 12948 MobifoneĐặt Mua
0906341548200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906341548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 341548 MobifoneĐặt Mua
0906730348200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906730348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30348 MobifoneĐặt Mua
0906719408200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906719408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 MobifoneĐặt Mua
0906953448200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906953448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3448 MobifoneĐặt Mua
0906719648200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906719648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 719648 MobifoneĐặt Mua
0906351548200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906351548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 MobifoneĐặt Mua
0906610348200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906610348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10348 MobifoneĐặt Mua
0906327548200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906327548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 327548 MobifoneĐặt Mua
0906740648200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906740648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0906631948200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906631948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0906325748200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906325748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25748 MobifoneĐặt Mua
0906949548200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906949548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 949548 MobifoneĐặt Mua
0906348758200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906348758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 MobifoneĐặt Mua
0906716048200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906716048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0906813948200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906813948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13948 MobifoneĐặt Mua
0906347408200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906347408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 MobifoneĐặt Mua
0906724108200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906724108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4108 MobifoneĐặt Mua
0906851048200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906851048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1048 MobifoneĐặt Mua
0906857648200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906857648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 857648 MobifoneĐặt Mua
0906640458200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906640458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 640458 MobifoneĐặt Mua
0906921348200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906921348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 MobifoneĐặt Mua
0906741148200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906741148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41148 MobifoneĐặt Mua
0906724058200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906724058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4058 MobifoneĐặt Mua
0906342458200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906342458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 MobifoneĐặt Mua
0906739048200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906739048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9048 MobifoneĐặt Mua
0906735548200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906735548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0906732948200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906732948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 732948 MobifoneĐặt Mua
0906351948200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906351948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51948 MobifoneĐặt Mua
0906729448200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906729448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 MobifoneĐặt Mua
0906745448200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906745448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0906911048200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906911048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 911048 MobifoneĐặt Mua
0906927648200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906927648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 27648 MobifoneĐặt Mua
0906307748200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906307748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 MobifoneĐặt Mua
0906924508200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906924508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 MobifoneĐặt Mua
0906984548200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906984548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 MobifoneĐặt Mua
0906724958200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906724958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 724958 MobifoneĐặt Mua
0906340358200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906340358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0358 MobifoneĐặt Mua
0906723348200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906723348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3348 MobifoneĐặt Mua
0906984048200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906984048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 MobifoneĐặt Mua
0906854508200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906854508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4508 MobifoneĐặt Mua
0906619948200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906619948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 MobifoneĐặt Mua
0906951748200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906951748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 951748 MobifoneĐặt Mua
0906947648200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906947648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47648 MobifoneĐặt Mua
0906978408200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906978408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8408 MobifoneĐặt Mua
0906618348200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906618348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18348 MobifoneĐặt Mua
0906944608200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906944608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 MobifoneĐặt Mua
0906344608200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906344608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 344608 MobifoneĐặt Mua
0906854358200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906854358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 854358 MobifoneĐặt Mua
0906842758200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906842758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 MobifoneĐặt Mua
0906984308200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906984308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4308 MobifoneĐặt Mua
0906847548200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906847548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7548 MobifoneĐặt Mua
0906748908200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906748908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48908 MobifoneĐặt Mua
0906914358200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906914358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 MobifoneĐặt Mua
0906988458200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906988458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 988458 MobifoneĐặt Mua
0906842408200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906842408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 MobifoneĐặt Mua
0906342408200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906342408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 MobifoneĐặt Mua
0906751348200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906751348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0906957348200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906957348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 957348 MobifoneĐặt Mua
0906925048200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906925048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0906949308200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906949308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 949308 MobifoneĐặt Mua
0906874158200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906874158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 MobifoneĐặt Mua
0906946748200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906946748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 MobifoneĐặt Mua
0906916548200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906916548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 916548 MobifoneĐặt Mua
0906857548200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906857548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 MobifoneĐặt Mua
0906922648200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906922648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2648 MobifoneĐặt Mua
0906814108200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906814108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 MobifoneĐặt Mua
0906903148200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0906903148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 MobifoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0906 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0906 là của mạng Mobifone.

Danh sách sim số đẹp 0906 của mạng Mobifone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0906 Mobifone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Thị Ðào
Đặt sim: 08956...17
Vào lúc: 19:55 29/1/2020

Lê Duy Vương
Đặt sim: 09365...17
Vào lúc: 19:52 29/1/2020

Phan Văn Hiệp
Đặt sim: 09015...30
Vào lúc: 19:50 29/1/2020

Nguyễn Chí Gia
Đặt sim: 08870...52
Vào lúc: 19:46 29/1/2020

Trần Trung Huy
Đặt sim: 09069...78
Vào lúc: 19:43 29/1/2020

Trần Minh Ninh
Đặt sim: 09662...23
Vào lúc: 19:41 29/1/2020

Ngô Cát Dương
Đặt sim: 09391...56
Vào lúc: 19:38 29/1/2020

Nguyễn Minh Tuấn
Đặt sim: 09134...27
Vào lúc: 19:35 29/1/2020

Phan Văn Anh
Đặt sim: 03223...35
Vào lúc: 19:32 29/1/2020

Nguyễn Văn Dũng
Đặt sim: 08988...44
Vào lúc: 19:29 29/1/2020

Nguyễn Nhã Hương
Đặt sim: 08669...37
Vào lúc: 19:26 29/1/2020

Nguyễn Đức Anh
Đặt sim: 09833...98
Vào lúc: 19:23 29/1/2020

Trần Phương Ðào
Đặt sim: 09658...87
Vào lúc: 19:19 29/1/2020

Nguyễn Duy Huy
Đặt sim: 08581...72
Vào lúc: 19:17 29/1/2020

Phạm Thị Nhàn
Đặt sim: 09052...69
Vào lúc: 19:14 29/1/2020

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333