sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Mobifone » Đầu Số 090 Mobifone » Đầu Số 0908 Mobifone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0908*000 » Tam hoa 0908*111 » Tam hoa 0908*222 » Tam hoa 0908*333 » Tam hoa 0908*444 » Tam hoa 0908*555 » Tam hoa 0908*666 » Tam hoa 0908*777 » Tam hoa 0908*888 » Tam hoa 0908*999 »
Tứ quý 0908*0000 » Tứ quý 0908*1111 » Tứ quý 0908*2222 » Tứ quý 0908*3333 » Tứ quý 0908*4444 » Tứ quý 0908*5555 » Tứ quý 0908*6666 » Tứ quý 0908*7777 » Tứ quý 0908*8888 » Tứ quý 0908*9999 »
0908*6868 lộc phát » 0908*8686 lộc phát » 0908*6886 lộc phát » 0908*8668 lộc phát » 0908*7979 thần tài » 0908*3939 thần tài » 0908*7878 ông địa » 0908*3838 ông địa » 0908*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0908527138350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908527138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 MobifoneĐặt Mua
0908949738350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908949738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 MobifoneĐặt Mua
0908695478350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908695478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5478 MobifoneĐặt Mua
0908129908350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908129908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 129908 MobifoneĐặt Mua
0908658038350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908658038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8038 MobifoneĐặt Mua
0908328048350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908328048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 MobifoneĐặt Mua
0908034058350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908034058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 034058 MobifoneĐặt Mua
0908719558350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908719558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 MobifoneĐặt Mua
0908524598350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908524598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 524598 MobifoneĐặt Mua
0908302598350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908302598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 302598 MobifoneĐặt Mua
0908487698350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908487698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 487698 MobifoneĐặt Mua
0908430398350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908430398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 MobifoneĐặt Mua
0908394708350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908394708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 394708 MobifoneĐặt Mua
0908549718350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908549718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9718 MobifoneĐặt Mua
0908557398350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908557398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7398 MobifoneĐặt Mua
0908554298350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908554298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54298 MobifoneĐặt Mua
0908539498350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908539498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 MobifoneĐặt Mua
0908516928350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908516928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6928 MobifoneĐặt Mua
0908540358350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908540358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 540358 MobifoneĐặt Mua
0908967048350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908967048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 967048 MobifoneĐặt Mua
0908905528350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908905528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 905528 MobifoneĐặt Mua
0908815708350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908815708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 MobifoneĐặt Mua
0908629518350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908629518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 MobifoneĐặt Mua
0908545748350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908545748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 MobifoneĐặt Mua
0908239158350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908239158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 MobifoneĐặt Mua
0908013528350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908013528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 013528 MobifoneĐặt Mua
0908829258350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908829258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 29258 MobifoneĐặt Mua
0908996498350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908996498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6498 MobifoneĐặt Mua
0908138298350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908138298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8298 MobifoneĐặt Mua
0908803408350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908803408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 803408 MobifoneĐặt Mua
0908733918350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908733918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 33918 MobifoneĐặt Mua
0908067548350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908067548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67548 MobifoneĐặt Mua
0908980658350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908980658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 80658 MobifoneĐặt Mua
0908966718350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908966718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 966718 MobifoneĐặt Mua
0908671148350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908671148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1148 MobifoneĐặt Mua
0908275128350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908275128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 275128 MobifoneĐặt Mua
0908253328350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908253328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 MobifoneĐặt Mua
0908546258350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908546258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 258 MobifoneĐặt Mua
0908268158350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908268158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68158 MobifoneĐặt Mua
0908533918350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908533918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 918 MobifoneĐặt Mua
0908804258350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908804258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04258 MobifoneĐặt Mua
0908212658350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908212658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 MobifoneĐặt Mua
0908396248350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908396248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6248 MobifoneĐặt Mua
0908945358350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908945358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 945358 MobifoneĐặt Mua
0908268518350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908268518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 MobifoneĐặt Mua
0908510248350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908510248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0908106428350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908106428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06428 MobifoneĐặt Mua
0908821948350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908821948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0908471018350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908471018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 471018 MobifoneĐặt Mua
0908387258350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908387258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87258 MobifoneĐặt Mua
0908391698350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908391698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 391698 MobifoneĐặt Mua
0908984258350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908984258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 984258 MobifoneĐặt Mua
0908164108350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908164108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 164108 MobifoneĐặt Mua
0908011258350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908011258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 MobifoneĐặt Mua
0908013298350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908013298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 013298 MobifoneĐặt Mua
0908645418350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908645418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5418 MobifoneĐặt Mua
0908612648350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908612648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 12648 MobifoneĐặt Mua
0908261248350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908261248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 261248 MobifoneĐặt Mua
0908577218350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908577218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 577218 MobifoneĐặt Mua
0908566918350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908566918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6918 MobifoneĐặt Mua
0908459398350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908459398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9398 MobifoneĐặt Mua
0908786608350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908786608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 MobifoneĐặt Mua
0908819508350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908819508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9508 MobifoneĐặt Mua
0908521248350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908521248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248 MobifoneĐặt Mua
0908302298350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908302298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 MobifoneĐặt Mua
0908499018350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908499018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 MobifoneĐặt Mua
0908523508350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908523508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 23508 MobifoneĐặt Mua
0908679198350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908679198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 679198 MobifoneĐặt Mua
0908978348350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908978348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 MobifoneĐặt Mua
0908312518350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908312518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 MobifoneĐặt Mua
0908262048350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908262048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2048 MobifoneĐặt Mua
0908831218350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908831218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 31218 MobifoneĐặt Mua
0908560758350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908560758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 560758 MobifoneĐặt Mua
0908947918350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908947918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7918 MobifoneĐặt Mua
0908833208350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908833208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 MobifoneĐặt Mua
0908316658350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908316658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 316658 MobifoneĐặt Mua
0908092648350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908092648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 92648 MobifoneĐặt Mua
0908359148350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908359148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 359148 MobifoneĐặt Mua
0908004618350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908004618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 MobifoneĐặt Mua
0908060058350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908060058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 60058 MobifoneĐặt Mua
0908952798350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908952798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 MobifoneĐặt Mua
0908951948350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908951948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 MobifoneĐặt Mua
0908976648350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908976648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76648 MobifoneĐặt Mua
0908098328350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908098328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8328 MobifoneĐặt Mua
0908217608350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908217608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 MobifoneĐặt Mua
0908153948350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908153948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 MobifoneĐặt Mua
0908170458350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908170458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 MobifoneĐặt Mua
0908164018350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908164018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64018 MobifoneĐặt Mua
0908106058350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908106058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6058 MobifoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0908 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0908 là của mạng Mobifone.

Danh sách sim số đẹp 0908 của mạng Mobifone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0908 Mobifone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Văn Nhân
Đặt sim: 09690...32
Vào lúc: 11:55 24/9/2020

Huỳnh Chí Khương
Đặt sim: 08833...10
Vào lúc: 11:52 24/9/2020

Nguyễn Tường Hoa
Đặt sim: 09161...27
Vào lúc: 11:49 24/9/2020

Nguyễn Duy Hoàng
Đặt sim: 08896...58
Vào lúc: 11:47 24/9/2020

Phạm Phương Dương
Đặt sim: 08878...42
Vào lúc: 11:43 24/9/2020

Hoàng Ngọc Thi
Đặt sim: 09168...94
Vào lúc: 11:40 24/9/2020

Lê Ngọc Hương
Đặt sim: 09190...75
Vào lúc: 11:38 24/9/2020

Hoàng Đức Thắng
Đặt sim: 08283...33
Vào lúc: 11:35 24/9/2020

Nguyễn Chí Luân
Đặt sim: 09394...97
Vào lúc: 11:31 24/9/2020

Trần Minh Khang
Đặt sim: 09065...93
Vào lúc: 11:28 24/9/2020

Ngô Minh Quốc
Đặt sim: 09774...32
Vào lúc: 11:26 24/9/2020

Trần Chí Khang
Đặt sim: 08225...25
Vào lúc: 11:22 24/9/2020

Lê Nhã Hồng
Đặt sim: 08849...78
Vào lúc: 11:19 24/9/2020

Ngô Văn Tuyên
Đặt sim: 09053...53
Vào lúc: 11:16 24/9/2020

Nguyễn Đức Khương
Đặt sim: 08995...26
Vào lúc: 11:13 24/9/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333