sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Mobifone » Đầu Số 090 Mobifone » Đầu Số 0908 Mobifone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0908*000 » Tam hoa 0908*111 » Tam hoa 0908*222 » Tam hoa 0908*333 » Tam hoa 0908*444 » Tam hoa 0908*555 » Tam hoa 0908*666 » Tam hoa 0908*777 » Tam hoa 0908*888 » Tam hoa 0908*999 »
Tứ quý 0908*0000 » Tứ quý 0908*1111 » Tứ quý 0908*2222 » Tứ quý 0908*3333 » Tứ quý 0908*4444 » Tứ quý 0908*5555 » Tứ quý 0908*6666 » Tứ quý 0908*7777 » Tứ quý 0908*8888 » Tứ quý 0908*9999 »
0908*6868 lộc phát » 0908*8686 lộc phát » 0908*6886 lộc phát » 0908*8668 lộc phát » 0908*7979 thần tài » 0908*3939 thần tài » 0908*7878 ông địa » 0908*3838 ông địa » 0908*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0908328048350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908328048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8048 MobifoneĐặt Mua
0908034058350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908034058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34058 MobifoneĐặt Mua
0908719558350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908719558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9558 MobifoneĐặt Mua
0908524598350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908524598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 524598 MobifoneĐặt Mua
0908302598350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908302598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2598 MobifoneĐặt Mua
0908487698350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908487698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87698 MobifoneĐặt Mua
0908430398350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908430398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30398 MobifoneĐặt Mua
0908527138350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908527138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7138 MobifoneĐặt Mua
0908658038350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908658038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58038 MobifoneĐặt Mua
0908914308350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908914308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4308 MobifoneĐặt Mua
0908687488350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908687488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7488 MobifoneĐặt Mua
0908658488350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908658488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 MobifoneĐặt Mua
0908637488350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908637488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 MobifoneĐặt Mua
0908594088350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908594088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 594088 MobifoneĐặt Mua
0908574228350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908574228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 228 MobifoneĐặt Mua
0908541088350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908541088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41088 MobifoneĐặt Mua
0908470338350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908470338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 70338 MobifoneĐặt Mua
0908274188350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908274188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4188 MobifoneĐặt Mua
0908254388350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908254388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4388 MobifoneĐặt Mua
0908164388350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908164388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 MobifoneĐặt Mua
0908439088350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908439088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9088 MobifoneĐặt Mua
0908214988350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908214988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 MobifoneĐặt Mua
0908036488350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908036488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 MobifoneĐặt Mua
0908974288350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908974288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 974288 MobifoneĐặt Mua
0908947588350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908947588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7588 MobifoneĐặt Mua
0908215488350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908215488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5488 MobifoneĐặt Mua
0908742988350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908742988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 MobifoneĐặt Mua
0908725088350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908725088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 MobifoneĐặt Mua
0908501488350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908501488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 501488 MobifoneĐặt Mua
0908309488350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908309488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 309488 MobifoneĐặt Mua
0908472988350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908472988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 988 MobifoneĐặt Mua
0908425388350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908425388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 MobifoneĐặt Mua
0908065488350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908065488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 65488 MobifoneĐặt Mua
0908607488350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908607488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 MobifoneĐặt Mua
0908430788350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908430788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30788 MobifoneĐặt Mua
0908271488350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908271488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 MobifoneĐặt Mua
0908143088350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908143088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 088 MobifoneĐặt Mua
0908477428350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908477428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 MobifoneĐặt Mua
0908160438350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908160438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 160438 MobifoneĐặt Mua
0908402398350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908402398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2398 MobifoneĐặt Mua
0908256548350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908256548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6548 MobifoneĐặt Mua
0908635948350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908635948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5948 MobifoneĐặt Mua
0908284418350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908284418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 MobifoneĐặt Mua
0908137648350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908137648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37648 MobifoneĐặt Mua
0908560458350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908560458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 60458 MobifoneĐặt Mua
0908624518350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908624518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 MobifoneĐặt Mua
0908410128350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908410128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 MobifoneĐặt Mua
0908282518350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908282518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 282518 MobifoneĐặt Mua
0908814398350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908814398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14398 MobifoneĐặt Mua
0908298658350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908298658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 MobifoneĐặt Mua
0908646658350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908646658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6658 MobifoneĐặt Mua
0908574598350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908574598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4598 MobifoneĐặt Mua
0908197628350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908197628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 197628 MobifoneĐặt Mua
0908921658350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908921658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1658 MobifoneĐặt Mua
0908326248350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908326248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0908737618350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908737618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 MobifoneĐặt Mua
0908950758350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908950758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 MobifoneĐặt Mua
0908314918350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908314918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 314918 MobifoneĐặt Mua
0908805218350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908805218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218 MobifoneĐặt Mua
0908404658350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908404658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 658 MobifoneĐặt Mua
0908725698350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908725698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698 MobifoneĐặt Mua
0908125308350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908125308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 125308 MobifoneĐặt Mua
0908099758350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908099758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9758 MobifoneĐặt Mua
0908259158350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908259158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 MobifoneĐặt Mua
0908807908350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908807908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 MobifoneĐặt Mua
0908550498350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908550498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0498 MobifoneĐặt Mua
0908121748350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908121748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 121748 MobifoneĐặt Mua
0908464508350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908464508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4508 MobifoneĐặt Mua
0908462298350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908462298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 462298 MobifoneĐặt Mua
0908206128350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908206128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6128 MobifoneĐặt Mua
0908779208350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908779208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 MobifoneĐặt Mua
0908060028350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908060028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 MobifoneĐặt Mua
0908710358350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908710358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 MobifoneĐặt Mua
0908226218350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908226218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6218 MobifoneĐặt Mua
0908978198350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908978198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 MobifoneĐặt Mua
0908322758350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908322758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 22758 MobifoneĐặt Mua
0908577328350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908577328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 MobifoneĐặt Mua
0908020628350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908020628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 MobifoneĐặt Mua
0908867218350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908867218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7218 MobifoneĐặt Mua
0908650458350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908650458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50458 MobifoneĐặt Mua
0908141158350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908141158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41158 MobifoneĐặt Mua
0908312198350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908312198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 198 MobifoneĐặt Mua
0908173728350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908173728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 MobifoneĐặt Mua
0908181798350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908181798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1798 MobifoneĐặt Mua
0908376328350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908376328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 376328 MobifoneĐặt Mua
0908212598350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908212598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 212598 MobifoneĐặt Mua
0908751328350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908751328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51328 MobifoneĐặt Mua
0908065218350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908065218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5218 MobifoneĐặt Mua
0908196218350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908196218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 96218 MobifoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0908 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0908 là của mạng Mobifone.

Danh sách sim số đẹp 0908 của mạng Mobifone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0908 Mobifone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Thị Chi
Đặt sim: 09888...42
Vào lúc: 20:56 20/4/2021

Hoàng Duy Khoa
Đặt sim: 09361...66
Vào lúc: 20:52 20/4/2021

Nguyễn Đức Huy
Đặt sim: 08894...23
Vào lúc: 20:50 20/4/2021

Lê Trung Khôi
Đặt sim: 08910...19
Vào lúc: 20:46 20/4/2021

Ngô Văn Thế
Đặt sim: 08435...70
Vào lúc: 20:44 20/4/2021

Nguyễn Thục Nhi
Đặt sim: 09146...70
Vào lúc: 20:40 20/4/2021

Phan Kiều Nhi
Đặt sim: 09396...80
Vào lúc: 20:38 20/4/2021

Phạm Văn Khoa
Đặt sim: 08433...41
Vào lúc: 20:35 20/4/2021

Trần Minh Hảo
Đặt sim: 08969...22
Vào lúc: 20:32 20/4/2021

Nguyễn Tường Thy
Đặt sim: 09312...18
Vào lúc: 20:29 20/4/2021

Hoàng Kiều Tuyết
Đặt sim: 09721...79
Vào lúc: 20:26 20/4/2021

Nguyễn Chí Vương
Đặt sim: 08587...57
Vào lúc: 20:22 20/4/2021

Ngô Văn Hảo
Đặt sim: 08650...92
Vào lúc: 20:20 20/4/2021

Nguyễn Chí Nam
Đặt sim: 03272...23
Vào lúc: 20:16 20/4/2021

Phạm Phương Thy
Đặt sim: 09027...60
Vào lúc: 20:13 20/4/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333