sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Mobifone » Đầu Số 090 Mobifone » Đầu Số 0908 Mobifone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0908*000 » Tam hoa 0908*111 » Tam hoa 0908*222 » Tam hoa 0908*333 » Tam hoa 0908*444 » Tam hoa 0908*555 » Tam hoa 0908*666 » Tam hoa 0908*777 » Tam hoa 0908*888 » Tam hoa 0908*999 »
Tứ quý 0908*0000 » Tứ quý 0908*1111 » Tứ quý 0908*2222 » Tứ quý 0908*3333 » Tứ quý 0908*4444 » Tứ quý 0908*5555 » Tứ quý 0908*6666 » Tứ quý 0908*7777 » Tứ quý 0908*8888 » Tứ quý 0908*9999 »
0908*6868 lộc phát » 0908*8686 lộc phát » 0908*6886 lộc phát » 0908*8668 lộc phát » 0908*7979 thần tài » 0908*3939 thần tài » 0908*7878 ông địa » 0908*3838 ông địa » 0908*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0908273488250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908273488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3488 MobifoneĐặt Mua
0908517488250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908517488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 517488 MobifoneĐặt Mua
0908651808250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908651808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1808 MobifoneĐặt Mua
0908950848250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908950848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 950848 MobifoneĐặt Mua
0908635808250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908635808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35808 MobifoneĐặt Mua
0908962848250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908962848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 962848 MobifoneĐặt Mua
0908432118250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908432118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 118 MobifoneĐặt Mua
0908564898250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908564898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 564898 MobifoneĐặt Mua
0908034118250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908034118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34118 MobifoneĐặt Mua
0908436778250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908436778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 436778 MobifoneĐặt Mua
0908277398250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908277398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 MobifoneĐặt Mua
0908292058250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908292058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 MobifoneĐặt Mua
0908216718250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908216718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 MobifoneĐặt Mua
0908829218250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908829218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 MobifoneĐặt Mua
0908629248250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908629248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 629248 MobifoneĐặt Mua
0908684298250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908684298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 684298 MobifoneĐặt Mua
0908743458250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908743458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 743458 MobifoneĐặt Mua
0908368748250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908368748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8748 MobifoneĐặt Mua
0908832398250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908832398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2398 MobifoneĐặt Mua
0908650218250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908650218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0218 MobifoneĐặt Mua
0908402598250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908402598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 MobifoneĐặt Mua
0908472598250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908472598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 472598 MobifoneĐặt Mua
0908723398250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908723398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 23398 MobifoneĐặt Mua
0908213628250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908213628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3628 MobifoneĐặt Mua
0908691098250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908691098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 MobifoneĐặt Mua
0908527618250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908527618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 27618 MobifoneĐặt Mua
0908530598250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908530598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 MobifoneĐặt Mua
0908853718250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908853718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 MobifoneĐặt Mua
0908472638250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908472638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 72638 MobifoneĐặt Mua
0908705458250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908705458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 MobifoneĐặt Mua
0908027598250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908027598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 27598 MobifoneĐặt Mua
0908447038250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908447038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 MobifoneĐặt Mua
0908785348250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908785348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 85348 MobifoneĐặt Mua
0908386348250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908386348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0908980758250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908980758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 MobifoneĐặt Mua
0908774058250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908774058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 MobifoneĐặt Mua
0908327948250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908327948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0908332508250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908332508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 332508 MobifoneĐặt Mua
0908645418250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908645418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 645418 MobifoneĐặt Mua
0908478358250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908478358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 MobifoneĐặt Mua
0908193498250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908193498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 93498 MobifoneĐặt Mua
0908189948250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908189948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9948 MobifoneĐặt Mua
0908142908250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908142908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42908 MobifoneĐặt Mua
0908254918250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908254918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 254918 MobifoneĐặt Mua
0908256698250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908256698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6698 MobifoneĐặt Mua
0908259628250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908259628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 628 MobifoneĐặt Mua
0908915748250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908915748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 915748 MobifoneĐặt Mua
0908667318250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908667318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 667318 MobifoneĐặt Mua
0908712198250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908712198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 MobifoneĐặt Mua
0908167128250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908167128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 167128 MobifoneĐặt Mua
0908207618250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908207618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07618 MobifoneĐặt Mua
0908141158250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908141158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1158 MobifoneĐặt Mua
0908065208250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908065208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 MobifoneĐặt Mua
0908067548250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908067548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67548 MobifoneĐặt Mua
0908539498250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908539498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 539498 MobifoneĐặt Mua
0908545748250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908545748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0908554298250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908554298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4298 MobifoneĐặt Mua
0908557398250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908557398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 557398 MobifoneĐặt Mua
0908560758250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908560758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 60758 MobifoneĐặt Mua
0908523648250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908523648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 523648 MobifoneĐặt Mua
0908942518250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908942518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42518 MobifoneĐặt Mua
0908815708250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908815708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 MobifoneĐặt Mua
0908629518250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908629518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 29518 MobifoneĐặt Mua
0908471018250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908471018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1018 MobifoneĐặt Mua
0908387258250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908387258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 258 MobifoneĐặt Mua
0908905528250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908905528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 MobifoneĐặt Mua
0908612648250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908612648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 MobifoneĐặt Mua
0908302298250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908302298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 MobifoneĐặt Mua
0908253328250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908253328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 MobifoneĐặt Mua
0908275128250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908275128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5128 MobifoneĐặt Mua
0908873348250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908873348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3348 MobifoneĐặt Mua
0908819508250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908819508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 819508 MobifoneĐặt Mua
0908036698250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908036698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 MobifoneĐặt Mua
0908036328250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908036328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6328 MobifoneĐặt Mua
0908073698250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908073698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3698 MobifoneĐặt Mua
0908563128250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908563128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 563128 MobifoneĐặt Mua
0908996508250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908996508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6508 MobifoneĐặt Mua
0908374618250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908374618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 374618 MobifoneĐặt Mua
0908910758250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908910758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10758 MobifoneĐặt Mua
0908803408250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908803408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 MobifoneĐặt Mua
0908549718250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908549718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49718 MobifoneĐặt Mua
0908967048250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908967048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 MobifoneĐặt Mua
0908751748250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908751748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51748 MobifoneĐặt Mua
0908730328250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908730328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0328 MobifoneĐặt Mua
0908745308250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908745308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 MobifoneĐặt Mua
0908717758250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908717758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 717758 MobifoneĐặt Mua
0908391698250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908391698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1698 MobifoneĐặt Mua
0908984258250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908984258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 84258 MobifoneĐặt Mua
0908966718250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0908966718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6718 MobifoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0908 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0908 là của mạng Mobifone.

Danh sách sim số đẹp 0908 của mạng Mobifone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0908 Mobifone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Minh Dũng
Đặt sim: 08982...42
Vào lúc: 17:56 9/4/2020

Nguyễn Diệp Mai
Đặt sim: 08816...56
Vào lúc: 17:53 9/4/2020

Phạm Trung Khôi
Đặt sim: 09373...64
Vào lúc: 17:50 9/4/2020

Phạm Trung Tuyên
Đặt sim: 09627...21
Vào lúc: 17:46 9/4/2020

Trần Văn Khôi
Đặt sim: 08635...83
Vào lúc: 17:43 9/4/2020

Nguyễn Văn Nguyên
Đặt sim: 09390...70
Vào lúc: 17:40 9/4/2020

Nguyễn Duy Nam
Đặt sim: 09045...90
Vào lúc: 17:38 9/4/2020

Hoàng Đức Hiếu
Đặt sim: 08988...10
Vào lúc: 17:35 9/4/2020

Phạm Minh Tuấn
Đặt sim: 08653...26
Vào lúc: 17:32 9/4/2020

Phạm Đức Đăng
Đặt sim: 09345...47
Vào lúc: 17:28 9/4/2020

Ngô Văn Khiêm
Đặt sim: 03976...39
Vào lúc: 17:26 9/4/2020

Nguyễn Thị Chi
Đặt sim: 03994...25
Vào lúc: 17:22 9/4/2020

Nguyễn Văn Khang
Đặt sim: 08524...11
Vào lúc: 17:19 9/4/2020

Ngô Đức Anh
Đặt sim: 08966...28
Vào lúc: 17:16 9/4/2020

Huỳnh Văn Vinh
Đặt sim: 08982...33
Vào lúc: 17:14 9/4/2020

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333