sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Mobifone » Đầu Số 090 Mobifone » Đầu Số 0908 Mobifone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0908*000 » Tam hoa 0908*111 » Tam hoa 0908*222 » Tam hoa 0908*333 » Tam hoa 0908*444 » Tam hoa 0908*555 » Tam hoa 0908*666 » Tam hoa 0908*777 » Tam hoa 0908*888 » Tam hoa 0908*999 »
Tứ quý 0908*0000 » Tứ quý 0908*1111 » Tứ quý 0908*2222 » Tứ quý 0908*3333 » Tứ quý 0908*4444 » Tứ quý 0908*5555 » Tứ quý 0908*6666 » Tứ quý 0908*7777 » Tứ quý 0908*8888 » Tứ quý 0908*9999 »
0908*6868 lộc phát » 0908*8686 lộc phát » 0908*6886 lộc phát » 0908*8668 lộc phát » 0908*7979 thần tài » 0908*3939 thần tài » 0908*7878 ông địa » 0908*3838 ông địa » 0908*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0908160438350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908160438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0438 MobifoneĐặt Mua
0908517488350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908517488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17488 MobifoneĐặt Mua
0908937008350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908937008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 MobifoneĐặt Mua
0908791228350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908791228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 MobifoneĐặt Mua
0908193808350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908193808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 193808 MobifoneĐặt Mua
0908179298350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908179298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 MobifoneĐặt Mua
0908659828350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908659828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 828 MobifoneĐặt Mua
0908344228350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908344228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 228 MobifoneĐặt Mua
0908739858350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908739858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 MobifoneĐặt Mua
0908759858350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908759858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 759858 MobifoneĐặt Mua
0908207858350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908207858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07858 MobifoneĐặt Mua
0908627828350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908627828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 828 MobifoneĐặt Mua
0908022738350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908022738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 22738 MobifoneĐặt Mua
0908056938350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908056938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 056938 MobifoneĐặt Mua
0908351338350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908351338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 MobifoneĐặt Mua
0908920488350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908920488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 20488 MobifoneĐặt Mua
0908256548350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908256548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 56548 MobifoneĐặt Mua
0908635948350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908635948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5948 MobifoneĐặt Mua
0908137648350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908137648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 MobifoneĐặt Mua
0908189448350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908189448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 MobifoneĐặt Mua
0908051558350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908051558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51558 MobifoneĐặt Mua
0908410128350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908410128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 410128 MobifoneĐặt Mua
0908298658350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908298658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298658 MobifoneĐặt Mua
0908646658350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908646658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 658 MobifoneĐặt Mua
0908921658350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908921658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 658 MobifoneĐặt Mua
0908950758350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908950758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 950758 MobifoneĐặt Mua
0908805218350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908805218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5218 MobifoneĐặt Mua
0908099758350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908099758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 MobifoneĐặt Mua
0908259158350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908259158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9158 MobifoneĐặt Mua
0908550498350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908550498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50498 MobifoneĐặt Mua
0908121748350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908121748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 121748 MobifoneĐặt Mua
0908462298350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908462298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 MobifoneĐặt Mua
0908206128350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908206128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6128 MobifoneĐặt Mua
0908060028350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908060028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0028 MobifoneĐặt Mua
0908226218350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908226218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218 MobifoneĐặt Mua
0908577328350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908577328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 577328 MobifoneĐặt Mua
0908020628350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908020628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 20628 MobifoneĐặt Mua
0908867218350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908867218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67218 MobifoneĐặt Mua
0908650458350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908650458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 MobifoneĐặt Mua
0908141158350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908141158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 MobifoneĐặt Mua
0908332748350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908332748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2748 MobifoneĐặt Mua
0908687108350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908687108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 MobifoneĐặt Mua
0908124248350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908124248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24248 MobifoneĐặt Mua
0908515428350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908515428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 MobifoneĐặt Mua
0908491208350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908491208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91208 MobifoneĐặt Mua
0908742408350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908742408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42408 MobifoneĐặt Mua
0908354348350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908354348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0908441348350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908441348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0908023918350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908023918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3918 MobifoneĐặt Mua
0908561648350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908561648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1648 MobifoneĐặt Mua
0908376418350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908376418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76418 MobifoneĐặt Mua
0908921058350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908921058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 21058 MobifoneĐặt Mua
0908454398350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908454398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4398 MobifoneĐặt Mua
0908133048350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908133048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 33048 MobifoneĐặt Mua
0908903048350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908903048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3048 MobifoneĐặt Mua
0908143198350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908143198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 MobifoneĐặt Mua
0908624718350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908624718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4718 MobifoneĐặt Mua
0908044918350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908044918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 044918 MobifoneĐặt Mua
0908259948350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908259948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 259948 MobifoneĐặt Mua
0908532608350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908532608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 MobifoneĐặt Mua
0908534708350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908534708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 MobifoneĐặt Mua
0908027148350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908027148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0908471208350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908471208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 471208 MobifoneĐặt Mua
0908026148350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908026148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 026148 MobifoneĐặt Mua
0908214518350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908214518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 214518 MobifoneĐặt Mua
0908006728350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908006728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 728 MobifoneĐặt Mua
0908017708350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908017708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 017708 MobifoneĐặt Mua
0908594878350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908594878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94878 MobifoneĐặt Mua
0908370858350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908370858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 MobifoneĐặt Mua
0908513628350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908513628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 513628 MobifoneĐặt Mua
0908036698350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908036698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 36698 MobifoneĐặt Mua
0908151398350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908151398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1398 MobifoneĐặt Mua
0908036328350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908036328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6328 MobifoneĐặt Mua
0908791608350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908791608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 MobifoneĐặt Mua
0908510318350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908510318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0318 MobifoneĐặt Mua
0908563128350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908563128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 MobifoneĐặt Mua
0908074118350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908074118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74118 MobifoneĐặt Mua
0908312198350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908312198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 12198 MobifoneĐặt Mua
0908173728350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908173728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3728 MobifoneĐặt Mua
0908181798350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908181798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 MobifoneĐặt Mua
0908376328350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908376328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 376328 MobifoneĐặt Mua
0908212598350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908212598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 12598 MobifoneĐặt Mua
0908751328350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908751328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 MobifoneĐặt Mua
0908065218350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908065218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 065218 MobifoneĐặt Mua
0908196218350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908196218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 196218 MobifoneĐặt Mua
0908952798350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908952798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 952798 MobifoneĐặt Mua
0908053958350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908053958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 053958 MobifoneĐặt Mua
0908469398350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908469398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 469398 MobifoneĐặt Mua
0908419598350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0908419598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 19598 MobifoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0908 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0908 là của mạng Mobifone.

Danh sách sim số đẹp 0908 của mạng Mobifone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0908 Mobifone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Văn Cường
Đặt sim: 09792...77
Vào lúc: 16:56 1/12/2021

Nguyễn Văn Bách
Đặt sim: 08490...70
Vào lúc: 16:52 1/12/2021

Hoàng Đức Quyền
Đặt sim: 08970...51
Vào lúc: 16:50 1/12/2021

Nguyễn Ngọc Hằng
Đặt sim: 09892...45
Vào lúc: 16:47 1/12/2021

Nguyễn Văn Khánh
Đặt sim: 08632...14
Vào lúc: 16:43 1/12/2021

Huỳnh Chí Hiếu
Đặt sim: 08952...93
Vào lúc: 16:40 1/12/2021

Huỳnh Đức Gia
Đặt sim: 09855...62
Vào lúc: 16:37 1/12/2021

Huỳnh Đức Hiếu
Đặt sim: 09143...74
Vào lúc: 16:35 1/12/2021

Nguyễn Minh Bảo
Đặt sim: 09346...49
Vào lúc: 16:31 1/12/2021

Ngô Phương Thi
Đặt sim: 09192...74
Vào lúc: 16:29 1/12/2021

Ngô Tường Mai
Đặt sim: 08566...62
Vào lúc: 16:26 1/12/2021

Phan Văn Hải
Đặt sim: 08956...27
Vào lúc: 16:22 1/12/2021

Nguyễn Văn Phong
Đặt sim: 08495...74
Vào lúc: 16:20 1/12/2021

Nguyễn Đức Dương
Đặt sim: 09837...60
Vào lúc: 16:17 1/12/2021

Lê Thục Thi
Đặt sim: 09819...72
Vào lúc: 16:13 1/12/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333