sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Vinaphone » Đầu Số 091 Vinaphone » Đầu Số 0912 Vinaphone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0912*000 » Tam hoa 0912*111 » Tam hoa 0912*222 » Tam hoa 0912*333 » Tam hoa 0912*444 » Tam hoa 0912*555 » Tam hoa 0912*666 » Tam hoa 0912*777 » Tam hoa 0912*888 » Tam hoa 0912*999 »
Tứ quý 0912*0000 » Tứ quý 0912*1111 » Tứ quý 0912*2222 » Tứ quý 0912*3333 » Tứ quý 0912*4444 » Tứ quý 0912*5555 » Tứ quý 0912*6666 » Tứ quý 0912*7777 » Tứ quý 0912*8888 » Tứ quý 0912*9999 »
0912*6868 lộc phát » 0912*8686 lộc phát » 0912*6886 lộc phát » 0912*8668 lộc phát » 0912*7979 thần tài » 0912*3939 thần tài » 0912*7878 ông địa » 0912*3838 ông địa » 0912*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0912660758350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912660758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 60758 VinaphoneĐặt Mua
0912694208350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912694208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 694208 VinaphoneĐặt Mua
0912960738350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912960738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 60738 VinaphoneĐặt Mua
0912422518350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912422518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 422518 VinaphoneĐặt Mua
0912078738350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912078738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 VinaphoneĐặt Mua
0912694318350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912694318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4318 VinaphoneĐặt Mua
0912729248350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912729248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9248 VinaphoneĐặt Mua
0912664478350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912664478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0912962258350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912962258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 962258 VinaphoneĐặt Mua
0912143778350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912143778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0912242908350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912242908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 VinaphoneĐặt Mua
0912402748350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912402748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2748 VinaphoneĐặt Mua
0912402508350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912402508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
0912526748350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912526748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 26748 VinaphoneĐặt Mua
0912504308350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912504308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 504308 VinaphoneĐặt Mua
0912584308350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912584308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 84308 VinaphoneĐặt Mua
0912597098350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912597098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7098 VinaphoneĐặt Mua
0912704328350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912704328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 704328 VinaphoneĐặt Mua
0912710528350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912710528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 VinaphoneĐặt Mua
0912714528350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912714528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4528 VinaphoneĐặt Mua
0912714538350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912714538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14538 VinaphoneĐặt Mua
0912714618350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912714618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 VinaphoneĐặt Mua
0912715038350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912715038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5038 VinaphoneĐặt Mua
0912715438350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912715438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5438 VinaphoneĐặt Mua
0912715918350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912715918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 VinaphoneĐặt Mua
0912716038350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912716038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6038 VinaphoneĐặt Mua
0912716058350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912716058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 716058 VinaphoneĐặt Mua
0912716508350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912716508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16508 VinaphoneĐặt Mua
0912716528350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912716528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6528 VinaphoneĐặt Mua
0912720418350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912720418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 720418 VinaphoneĐặt Mua
0912735458350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912735458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35458 VinaphoneĐặt Mua
0912736218350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912736218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 VinaphoneĐặt Mua
0912762548350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912762548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 VinaphoneĐặt Mua
0912784218350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912784218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 84218 VinaphoneĐặt Mua
0912790948350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912790948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90948 VinaphoneĐặt Mua
0912794738350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912794738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0912125208350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912125208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 125208 VinaphoneĐặt Mua
0912726958350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912726958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 26958 VinaphoneĐặt Mua
0912144708350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912144708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 44708 VinaphoneĐặt Mua
0912067938350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912067938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0912360548350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912360548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 VinaphoneĐặt Mua
0912909758350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912909758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 909758 VinaphoneĐặt Mua
0912798908350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912798908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98908 VinaphoneĐặt Mua
0912720098350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912720098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 720098 VinaphoneĐặt Mua
0912687508350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912687508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
0912205328350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912205328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5328 VinaphoneĐặt Mua
0912103198350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912103198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3198 VinaphoneĐặt Mua
0912914308350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912914308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
0912916208350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912916208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6208 VinaphoneĐặt Mua
0912916708350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912916708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 VinaphoneĐặt Mua
0912917728350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912917728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 917728 VinaphoneĐặt Mua
0912075018350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912075018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 075018 VinaphoneĐặt Mua
0912074308350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912074308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 074308 VinaphoneĐặt Mua
0912815648350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912815648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5648 VinaphoneĐặt Mua
0912815048350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912815048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 815048 VinaphoneĐặt Mua
0912695828380.000
460.000
Sim So Dep Vinaphone 0912695828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 VinaphoneĐặt Mua
0912900538390.000
470.000
Sim So Dep Vinaphone 0912900538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0912863048390.000
470.000
Sim So Dep Vinaphone 0912863048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 863048 VinaphoneĐặt Mua
0912396438390.000
470.000
Sim So Dep Vinaphone 0912396438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 96438 VinaphoneĐặt Mua
0912717448400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0912717448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 717448 VinaphoneĐặt Mua
0912553498400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0912553498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 53498 VinaphoneĐặt Mua
0912035028400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0912035028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5028 VinaphoneĐặt Mua
0912841498400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0912841498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0912438278400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0912438278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 278 VinaphoneĐặt Mua
0912776158400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0912776158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6158 VinaphoneĐặt Mua
0912452298400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0912452298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 452298 VinaphoneĐặt Mua
0912329578400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0912329578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0912385348400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0912385348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 VinaphoneĐặt Mua
0912399408400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0912399408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 VinaphoneĐặt Mua
0912399418400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0912399418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 VinaphoneĐặt Mua
0912399428400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0912399428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 VinaphoneĐặt Mua
0912332948400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0912332948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 VinaphoneĐặt Mua
0912335348400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0912335348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5348 VinaphoneĐặt Mua
0912337348400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0912337348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 VinaphoneĐặt Mua
0912379038400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0912379038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0912379948400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0912379948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 379948 VinaphoneĐặt Mua
0912284218400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0912284218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218 VinaphoneĐặt Mua
0912299748400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0912299748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 VinaphoneĐặt Mua
0912359538400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0912359538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 359538 VinaphoneĐặt Mua
0912361348400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0912361348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 361348 VinaphoneĐặt Mua
0912371478400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0912371478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0912376348400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0912376348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 376348 VinaphoneĐặt Mua
0912377308400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0912377308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 77308 VinaphoneĐặt Mua
0912377318400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0912377318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318 VinaphoneĐặt Mua
0912377648400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0912377648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 VinaphoneĐặt Mua
0912384308400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0912384308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 VinaphoneĐặt Mua
0912384398400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0912384398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0912389948400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0912389948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 389948 VinaphoneĐặt Mua
0912399148400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0912399148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 399148 VinaphoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0912 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0912 là của mạng Vinaphone.

Danh sách sim số đẹp 0912 của mạng Vinaphone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0912 Vinaphone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Huỳnh Trung Anh
Đặt sim: 09652...93
Vào lúc: 15:56 1/12/2021

Nguyễn Văn Sang
Đặt sim: 09371...79
Vào lúc: 15:52 1/12/2021

Nguyễn Duy Khoa
Đặt sim: 08375...74
Vào lúc: 15:49 1/12/2021

Hoàng Thục Linh
Đặt sim: 09766...53
Vào lúc: 15:47 1/12/2021

Nguyễn Văn Nhật
Đặt sim: 09799...53
Vào lúc: 15:44 1/12/2021

Phan Thị Trang
Đặt sim: 08911...96
Vào lúc: 15:40 1/12/2021

Phan Chí Quỳnh
Đặt sim: 08238...78
Vào lúc: 15:38 1/12/2021

Trần Thục Thơ
Đặt sim: 09861...52
Vào lúc: 15:34 1/12/2021

Huỳnh Chí Anh
Đặt sim: 09117...31
Vào lúc: 15:31 1/12/2021

Ngô Thị Nhàn
Đặt sim: 09197...33
Vào lúc: 15:29 1/12/2021

Nguyễn Đức Khang
Đặt sim: 08320...36
Vào lúc: 15:25 1/12/2021

Nguyễn Đức Lợi
Đặt sim: 08331...25
Vào lúc: 15:22 1/12/2021

Trần Minh Cường
Đặt sim: 09875...50
Vào lúc: 15:20 1/12/2021

Trần Đức Nguyên
Đặt sim: 09193...31
Vào lúc: 15:17 1/12/2021

Trần Minh Huy
Đặt sim: 08286...74
Vào lúc: 15:14 1/12/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333