sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Vinaphone » Đầu Số 091 Vinaphone » Đầu Số 0912 Vinaphone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0912*000 » Tam hoa 0912*111 » Tam hoa 0912*222 » Tam hoa 0912*333 » Tam hoa 0912*444 » Tam hoa 0912*555 » Tam hoa 0912*666 » Tam hoa 0912*777 » Tam hoa 0912*888 » Tam hoa 0912*999 »
Tứ quý 0912*0000 » Tứ quý 0912*1111 » Tứ quý 0912*2222 » Tứ quý 0912*3333 » Tứ quý 0912*4444 » Tứ quý 0912*5555 » Tứ quý 0912*6666 » Tứ quý 0912*7777 » Tứ quý 0912*8888 » Tứ quý 0912*9999 »
0912*6868 lộc phát » 0912*8686 lộc phát » 0912*6886 lộc phát » 0912*8668 lộc phát » 0912*7979 thần tài » 0912*3939 thần tài » 0912*7878 ông địa » 0912*3838 ông địa » 0912*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0912694318350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912694318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 694318 VinaphoneĐặt Mua
0912402748350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912402748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02748 VinaphoneĐặt Mua
0912402718350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912402718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2718 VinaphoneĐặt Mua
0912402508350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912402508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 402508 VinaphoneĐặt Mua
0912688648350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912688648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 688648 VinaphoneĐặt Mua
0912074308350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912074308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 VinaphoneĐặt Mua
0912075018350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912075018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5018 VinaphoneĐặt Mua
0912076748350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912076748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 VinaphoneĐặt Mua
0912815048350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912815048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5048 VinaphoneĐặt Mua
0912815648350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912815648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 VinaphoneĐặt Mua
0912816178350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912816178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 VinaphoneĐặt Mua
0912729248350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912729248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 729248 VinaphoneĐặt Mua
0912694208350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912694208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
0912960738350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912960738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0738 VinaphoneĐặt Mua
0912599648350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912599648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 VinaphoneĐặt Mua
0912189448350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912189448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 VinaphoneĐặt Mua
0912543008350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912543008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3008 VinaphoneĐặt Mua
0912190528350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912190528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 190528 VinaphoneĐặt Mua
0912654608350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912654608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 VinaphoneĐặt Mua
0912504308350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912504308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04308 VinaphoneĐặt Mua
0912569728350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912569728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 69728 VinaphoneĐặt Mua
0912584308350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912584308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
0912597098350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912597098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0912704328350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912704328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04328 VinaphoneĐặt Mua
0912710528350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912710528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 VinaphoneĐặt Mua
0912714528350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912714528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 714528 VinaphoneĐặt Mua
0912714538350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912714538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0912714618350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912714618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14618 VinaphoneĐặt Mua
0912715038350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912715038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 15038 VinaphoneĐặt Mua
0912715438350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912715438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 VinaphoneĐặt Mua
0912715918350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912715918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 VinaphoneĐặt Mua
0912715928350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912715928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 15928 VinaphoneĐặt Mua
0912716038350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912716038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6038 VinaphoneĐặt Mua
0912716058350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912716058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16058 VinaphoneĐặt Mua
0912716508350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912716508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6508 VinaphoneĐặt Mua
0912716528350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912716528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 VinaphoneĐặt Mua
0912716538350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912716538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6538 VinaphoneĐặt Mua
0912720418350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912720418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 20418 VinaphoneĐặt Mua
0912735458350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912735458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 VinaphoneĐặt Mua
0912736218350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912736218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 VinaphoneĐặt Mua
0912762548350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912762548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 VinaphoneĐặt Mua
0912784218350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912784218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218 VinaphoneĐặt Mua
0912790948350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912790948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90948 VinaphoneĐặt Mua
0912792748350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912792748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2748 VinaphoneĐặt Mua
0912794738350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912794738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 VinaphoneĐặt Mua
0912795248350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912795248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 VinaphoneĐặt Mua
0912710208350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912710208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 VinaphoneĐặt Mua
0912268428350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912268428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 VinaphoneĐặt Mua
0912369908350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912369908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9908 VinaphoneĐặt Mua
0912664478350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912664478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64478 VinaphoneĐặt Mua
0912078738350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912078738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 VinaphoneĐặt Mua
0912071798350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912071798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1798 VinaphoneĐặt Mua
0912052098350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912052098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 052098 VinaphoneĐặt Mua
0912074978350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912074978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 978 VinaphoneĐặt Mua
0912060748350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912060748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 VinaphoneĐặt Mua
0912067438350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912067438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67438 VinaphoneĐặt Mua
0912066418350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912066418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6418 VinaphoneĐặt Mua
0912061418350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912061418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1418 VinaphoneĐặt Mua
0912460028350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912460028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 460028 VinaphoneĐặt Mua
0912774298350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912774298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4298 VinaphoneĐặt Mua
0912024508350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912024508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24508 VinaphoneĐặt Mua
0912057958350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912057958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57958 VinaphoneĐặt Mua
0912087498350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912087498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 VinaphoneĐặt Mua
0912389128350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912389128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 389128 VinaphoneĐặt Mua
0912396418350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912396418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 96418 VinaphoneĐặt Mua
0912414318350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912414318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 414318 VinaphoneĐặt Mua
0912684998350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912684998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4998 VinaphoneĐặt Mua
0912702958350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912702958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02958 VinaphoneĐặt Mua
0912715708350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912715708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 VinaphoneĐặt Mua
0912745598350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912745598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5598 VinaphoneĐặt Mua
0912904818350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912904818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4818 VinaphoneĐặt Mua
0912940448350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912940448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 VinaphoneĐặt Mua
0912214948350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912214948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 VinaphoneĐặt Mua
0912959428350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912959428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 VinaphoneĐặt Mua
0912991528350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912991528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1528 VinaphoneĐặt Mua
0912701418350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912701418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1418 VinaphoneĐặt Mua
0912396438350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912396438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0912821028350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912821028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 VinaphoneĐặt Mua
0912863048350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912863048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 VinaphoneĐặt Mua
0912914308350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912914308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
0912916208350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912916208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
0912916508350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912916508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16508 VinaphoneĐặt Mua
0912916708350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912916708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6708 VinaphoneĐặt Mua
0912917728350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912917728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 917728 VinaphoneĐặt Mua
0912894398350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912894398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4398 VinaphoneĐặt Mua
0912925318350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912925318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5318 VinaphoneĐặt Mua
0912506048350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912506048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 506048 VinaphoneĐặt Mua
0912526748350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912526748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 VinaphoneĐặt Mua
0912875208350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0912875208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0912 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0912 là của mạng Vinaphone.

Danh sách sim số đẹp 0912 của mạng Vinaphone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0912 Vinaphone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Hoàng Duy Vương
Đặt sim: 08323...79
Vào lúc: 9:55 24/9/2020

Trần Đức Khôi
Đặt sim: 09317...30
Vào lúc: 9:53 24/9/2020

Nguyễn Minh Việt
Đặt sim: 09879...80
Vào lúc: 9:49 24/9/2020

Trần Minh Vương
Đặt sim: 09350...79
Vào lúc: 9:46 24/9/2020

Nguyễn Đức Đăng
Đặt sim: 09048...75
Vào lúc: 9:44 24/9/2020

Huỳnh Thị Ngọc
Đặt sim: 08913...18
Vào lúc: 9:40 24/9/2020

Nguyễn Văn Quân
Đặt sim: 09110...82
Vào lúc: 9:38 24/9/2020

Ngô Thị Lệ
Đặt sim: 03972...29
Vào lúc: 9:35 24/9/2020

Ngô Duy Hậu
Đặt sim: 08670...15
Vào lúc: 9:32 24/9/2020

Phạm Minh Linh
Đặt sim: 03287...27
Vào lúc: 9:28 24/9/2020

Trần Phương Hồng
Đặt sim: 09375...63
Vào lúc: 9:26 24/9/2020

Trần Chí Anh
Đặt sim: 03288...18
Vào lúc: 9:23 24/9/2020

Nguyễn Đức Thi
Đặt sim: 08377...31
Vào lúc: 9:19 24/9/2020

Phan Đức Cường
Đặt sim: 09056...28
Vào lúc: 9:17 24/9/2020

Lê Đức Bảo
Đặt sim: 09118...98
Vào lúc: 9:13 24/9/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333