sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Vinaphone » Đầu Số 091 Vinaphone » Đầu Số 0913 Vinaphone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0913*000 » Tam hoa 0913*111 » Tam hoa 0913*222 » Tam hoa 0913*333 » Tam hoa 0913*444 » Tam hoa 0913*555 » Tam hoa 0913*666 » Tam hoa 0913*777 » Tam hoa 0913*888 » Tam hoa 0913*999 »
Tứ quý 0913*0000 » Tứ quý 0913*1111 » Tứ quý 0913*2222 » Tứ quý 0913*3333 » Tứ quý 0913*4444 » Tứ quý 0913*5555 » Tứ quý 0913*6666 » Tứ quý 0913*7777 » Tứ quý 0913*8888 » Tứ quý 0913*9999 »
0913*6868 lộc phát » 0913*8686 lộc phát » 0913*6886 lộc phát » 0913*8668 lộc phát » 0913*7979 thần tài » 0913*3939 thần tài » 0913*7878 ông địa » 0913*3838 ông địa » 0913*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0913227698100.000
120.000
Sim So Dep Vinaphone 0913227698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 227698 VinaphoneĐặt Mua
0913117208200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0913117208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 117208 VinaphoneĐặt Mua
0913274538200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0913274538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0913355948200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0913355948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 VinaphoneĐặt Mua
0913609478200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0913609478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 VinaphoneĐặt Mua
0913895738200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0913895738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 895738 VinaphoneĐặt Mua
0913642808250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0913642808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 642808 VinaphoneĐặt Mua
0913673748250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0913673748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 73748 VinaphoneĐặt Mua
0913674098250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0913674098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 VinaphoneĐặt Mua
0913123948250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0913123948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3948 VinaphoneĐặt Mua
0913119058250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0913119058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 VinaphoneĐặt Mua
0913118408250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0913118408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 VinaphoneĐặt Mua
0913116948250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0913116948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 VinaphoneĐặt Mua
0913116428250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0913116428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 VinaphoneĐặt Mua
0913440398250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0913440398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0913144958300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913144958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 144958 VinaphoneĐặt Mua
0913896458300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913896458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 VinaphoneĐặt Mua
0913847798300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913847798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47798 VinaphoneĐặt Mua
0913714328300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913714328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 714328 VinaphoneĐặt Mua
0913560218300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913560218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 VinaphoneĐặt Mua
0913110848300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913110848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 110848 VinaphoneĐặt Mua
0913167718300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913167718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 VinaphoneĐặt Mua
0913254198300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913254198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 254198 VinaphoneĐặt Mua
0913343298300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913343298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 343298 VinaphoneĐặt Mua
0913347618300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913347618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 VinaphoneĐặt Mua
0913032348300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913032348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 032348 VinaphoneĐặt Mua
0913324738300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913324738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24738 VinaphoneĐặt Mua
0913481018300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913481018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 VinaphoneĐặt Mua
0913481028300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913481028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 VinaphoneĐặt Mua
0913481408300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913481408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1408 VinaphoneĐặt Mua
0913460218300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913460218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218 VinaphoneĐặt Mua
0913941728300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913941728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 VinaphoneĐặt Mua
0913278508300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913278508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
0913820748300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913820748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0748 VinaphoneĐặt Mua
0913217508300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913217508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17508 VinaphoneĐặt Mua
0913263948300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913263948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 VinaphoneĐặt Mua
0913410408300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913410408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10408 VinaphoneĐặt Mua
0913633418300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913633418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3418 VinaphoneĐặt Mua
0913349148300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913349148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 VinaphoneĐặt Mua
0913617348300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913617348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 617348 VinaphoneĐặt Mua
0913564048300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913564048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 VinaphoneĐặt Mua
0913580438300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913580438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 80438 VinaphoneĐặt Mua
0913385418300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913385418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 VinaphoneĐặt Mua
0913274248300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913274248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 274248 VinaphoneĐặt Mua
0913794208300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913794208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
0913274208300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913274208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 VinaphoneĐặt Mua
0913367548300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913367548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67548 VinaphoneĐặt Mua
0913397158300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913397158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 97158 VinaphoneĐặt Mua
0913764428300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913764428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 VinaphoneĐặt Mua
0913741348300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913741348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 VinaphoneĐặt Mua
0913804498300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913804498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04498 VinaphoneĐặt Mua
0913852048300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913852048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 VinaphoneĐặt Mua
0913863718300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913863718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 VinaphoneĐặt Mua
0913352408300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913352408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 352408 VinaphoneĐặt Mua
0913273598300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913273598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 VinaphoneĐặt Mua
0913175598300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913175598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75598 VinaphoneĐặt Mua
0913127598300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913127598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 27598 VinaphoneĐặt Mua
0913936448400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913936448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 VinaphoneĐặt Mua
0913063598400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913063598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0913122648400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913122648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 122648 VinaphoneĐặt Mua
0913694338400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913694338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0913635178400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913635178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5178 VinaphoneĐặt Mua
0913952318400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913952318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2318 VinaphoneĐặt Mua
0913670218400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913670218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 670218 VinaphoneĐặt Mua
0913094558400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913094558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4558 VinaphoneĐặt Mua
0913985648400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913985648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 VinaphoneĐặt Mua
0913745508400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913745508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5508 VinaphoneĐặt Mua
0913745608400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913745608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 45608 VinaphoneĐặt Mua
0913745498400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913745498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5498 VinaphoneĐặt Mua
0913985948400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913985948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 985948 VinaphoneĐặt Mua
0913985708400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913985708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5708 VinaphoneĐặt Mua
0913985908400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913985908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 985908 VinaphoneĐặt Mua
0913987038400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913987038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0913316548400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913316548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16548 VinaphoneĐặt Mua
0913097508400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913097508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 97508 VinaphoneĐặt Mua
0913058978400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913058978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8978 VinaphoneĐặt Mua
0913064028400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913064028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 064028 VinaphoneĐặt Mua
0913065498400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913065498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 065498 VinaphoneĐặt Mua
0913083428400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913083428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 VinaphoneĐặt Mua
0913857808400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913857808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
0913417848400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913417848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 417848 VinaphoneĐặt Mua
0913760848400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913760848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 760848 VinaphoneĐặt Mua
0913414208400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913414208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 414208 VinaphoneĐặt Mua
0913184018400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913184018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 184018 VinaphoneĐặt Mua
0913367098400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913367098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 VinaphoneĐặt Mua
0913460038400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913460038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 460038 VinaphoneĐặt Mua
0913481308400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913481308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1308 VinaphoneĐặt Mua
0913481058400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913481058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 81058 VinaphoneĐặt Mua
0913480138400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913480138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 480138 VinaphoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0913 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0913 là của mạng Vinaphone.

Danh sách sim số đẹp 0913 của mạng Vinaphone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0913 Vinaphone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Đức Hiếu
Đặt sim: 03256...77
Vào lúc: 22:55 19/1/2020

Trần Minh Huy
Đặt sim: 08380...78
Vào lúc: 22:52 19/1/2020

Ngô Văn Thi
Đặt sim: 09178...43
Vào lúc: 22:50 19/1/2020

Phạm Đức Kiên
Đặt sim: 08655...92
Vào lúc: 22:47 19/1/2020

Nguyễn Minh Anh
Đặt sim: 08595...31
Vào lúc: 22:43 19/1/2020

Nguyễn Văn Huỳnh
Đặt sim: 09023...18
Vào lúc: 22:41 19/1/2020

Nguyễn Duy Hung
Đặt sim: 08528...12
Vào lúc: 22:37 19/1/2020

Phan Duy Khánh
Đặt sim: 08583...66
Vào lúc: 22:34 19/1/2020

Nguyễn Thị Hằng
Đặt sim: 08422...14
Vào lúc: 22:31 19/1/2020

Hoàng Văn Hảo
Đặt sim: 08820...26
Vào lúc: 22:29 19/1/2020

Trần Đức Hảo
Đặt sim: 03296...66
Vào lúc: 22:25 19/1/2020

Phạm Đức Chiến
Đặt sim: 08543...99
Vào lúc: 22:22 19/1/2020

Hoàng Duy Anh
Đặt sim: 09847...35
Vào lúc: 22:20 19/1/2020

Phan Minh Hiền
Đặt sim: 09664...58
Vào lúc: 22:17 19/1/2020

Nguyễn Trung Vinh
Đặt sim: 03987...11
Vào lúc: 22:14 19/1/2020

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333