sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Vinaphone » Đầu Số 091 Vinaphone » Đầu Số 0913 Vinaphone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0913*000 » Tam hoa 0913*111 » Tam hoa 0913*222 » Tam hoa 0913*333 » Tam hoa 0913*444 » Tam hoa 0913*555 » Tam hoa 0913*666 » Tam hoa 0913*777 » Tam hoa 0913*888 » Tam hoa 0913*999 »
Tứ quý 0913*0000 » Tứ quý 0913*1111 » Tứ quý 0913*2222 » Tứ quý 0913*3333 » Tứ quý 0913*4444 » Tứ quý 0913*5555 » Tứ quý 0913*6666 » Tứ quý 0913*7777 » Tứ quý 0913*8888 » Tứ quý 0913*9999 »
0913*6868 lộc phát » 0913*8686 lộc phát » 0913*6886 lộc phát » 0913*8668 lộc phát » 0913*7979 thần tài » 0913*3939 thần tài » 0913*7878 ông địa » 0913*3838 ông địa » 0913*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0913263498180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0913263498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 263498 VinaphoneĐặt Mua
0913274498180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0913274498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0913260148180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0913260148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0148 VinaphoneĐặt Mua
0913266948180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0913266948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 VinaphoneĐặt Mua
0913264958180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0913264958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4958 VinaphoneĐặt Mua
0913180348180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0913180348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 VinaphoneĐặt Mua
0913264498180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0913264498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 264498 VinaphoneĐặt Mua
0913176348180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0913176348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76348 VinaphoneĐặt Mua
0913124958180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0913124958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 VinaphoneĐặt Mua
0913372438180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0913372438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 372438 VinaphoneĐặt Mua
0913264918180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0913264918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4918 VinaphoneĐặt Mua
0913174938180.000
220.000
Sim So Dep Vinaphone 0913174938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4938 VinaphoneĐặt Mua
0913471108190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0913471108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 VinaphoneĐặt Mua
0913204798190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0913204798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 VinaphoneĐặt Mua
0913274538200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0913274538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0913129348200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0913129348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9348 VinaphoneĐặt Mua
0913127498200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0913127498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 VinaphoneĐặt Mua
0913370498200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0913370498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0913440398250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0913440398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0398 VinaphoneĐặt Mua
0913952098250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0913952098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52098 VinaphoneĐặt Mua
0913953498250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0913953498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 VinaphoneĐặt Mua
0913946598250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0913946598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6598 VinaphoneĐặt Mua
0913952598250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0913952598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52598 VinaphoneĐặt Mua
0913948518250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0913948518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948518 VinaphoneĐặt Mua
0913642808250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0913642808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2808 VinaphoneĐặt Mua
0913280538250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0913280538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 280538 VinaphoneĐặt Mua
0913298318250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0913298318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8318 VinaphoneĐặt Mua
0913564048300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913564048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4048 VinaphoneĐặt Mua
0913580438300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913580438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 580438 VinaphoneĐặt Mua
0913385418300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913385418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 VinaphoneĐặt Mua
0913274248300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913274248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248 VinaphoneĐặt Mua
0913794208300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913794208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 794208 VinaphoneĐặt Mua
0913274208300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913274208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
0913367548300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913367548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 VinaphoneĐặt Mua
0913397158300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913397158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 VinaphoneĐặt Mua
0913764428300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913764428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4428 VinaphoneĐặt Mua
0913741348300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913741348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 741348 VinaphoneĐặt Mua
0913804498300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913804498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 804498 VinaphoneĐặt Mua
0913852048300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913852048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 VinaphoneĐặt Mua
0913863718300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913863718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3718 VinaphoneĐặt Mua
0913352408300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913352408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52408 VinaphoneĐặt Mua
0913273598300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913273598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 73598 VinaphoneĐặt Mua
0913175598300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913175598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 175598 VinaphoneĐặt Mua
0913274698300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913274698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 274698 VinaphoneĐặt Mua
0913455398300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913455398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 455398 VinaphoneĐặt Mua
0913127598300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913127598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 27598 VinaphoneĐặt Mua
0913117208300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913117208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7208 VinaphoneĐặt Mua
0913941728300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913941728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41728 VinaphoneĐặt Mua
0913278508300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913278508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78508 VinaphoneĐặt Mua
0913820748300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913820748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 VinaphoneĐặt Mua
0913217508300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913217508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
0913263948300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913263948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63948 VinaphoneĐặt Mua
0913283518300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913283518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 83518 VinaphoneĐặt Mua
0913410408300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913410408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 VinaphoneĐặt Mua
0913633418300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913633418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3418 VinaphoneĐặt Mua
0913349148300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913349148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49148 VinaphoneĐặt Mua
0913617348300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913617348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 VinaphoneĐặt Mua
0913279908300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913279908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 VinaphoneĐặt Mua
0913279948300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913279948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9948 VinaphoneĐặt Mua
0913285438300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913285438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 85438 VinaphoneĐặt Mua
0913025218300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913025218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218 VinaphoneĐặt Mua
0913214198300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913214198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4198 VinaphoneĐặt Mua
0913952478300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913952478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 952478 VinaphoneĐặt Mua
0913948278300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913948278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8278 VinaphoneĐặt Mua
0913144958300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913144958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 VinaphoneĐặt Mua
0913896458300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913896458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 96458 VinaphoneĐặt Mua
0913981708300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913981708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
0913560218300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913560218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 560218 VinaphoneĐặt Mua
0913847798300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913847798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0913714328300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0913714328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14328 VinaphoneĐặt Mua
0913812648400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913812648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 812648 VinaphoneĐặt Mua
0913193108400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913193108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 193108 VinaphoneĐặt Mua
0913097508400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913097508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 097508 VinaphoneĐặt Mua
0913263418400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913263418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 263418 VinaphoneĐặt Mua
0913218498400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913218498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18498 VinaphoneĐặt Mua
0913835298400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913835298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35298 VinaphoneĐặt Mua
0913671798400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913671798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71798 VinaphoneĐặt Mua
0913968248400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913968248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 968248 VinaphoneĐặt Mua
0913426448400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913426448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 VinaphoneĐặt Mua
0913412528400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913412528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 VinaphoneĐặt Mua
0913412028400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913412028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 412028 VinaphoneĐặt Mua
0913406178400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913406178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6178 VinaphoneĐặt Mua
0913432038400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913432038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 VinaphoneĐặt Mua
0913430238400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913430238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 430238 VinaphoneĐặt Mua
0913406058400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913406058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 406058 VinaphoneĐặt Mua
0913411798400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913411798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0913410248400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913410248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 VinaphoneĐặt Mua
0913407598400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913407598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07598 VinaphoneĐặt Mua
0913433458400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0913433458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 VinaphoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0913 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0913 là của mạng Vinaphone.

Danh sách sim số đẹp 0913 của mạng Vinaphone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0913 Vinaphone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Ngô Minh Quân
Đặt sim: 08926...82
Vào lúc: 22:56 22/5/2019

Nguyễn Kim Khanh
Đặt sim: 08251...15
Vào lúc: 22:53 22/5/2019

Ngô Diệp Thảo
Đặt sim: 08442...97
Vào lúc: 22:49 22/5/2019

Nguyễn Đức Huy
Đặt sim: 09027...43
Vào lúc: 22:46 22/5/2019

Huỳnh Đức Vinh
Đặt sim: 09071...21
Vào lúc: 22:44 22/5/2019

Nguyễn Minh Anh
Đặt sim: 08983...18
Vào lúc: 22:41 22/5/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333