sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Vinaphone » Đầu Số 091 Vinaphone » Đầu Số 0917 Vinaphone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0917*000 » Tam hoa 0917*111 » Tam hoa 0917*222 » Tam hoa 0917*333 » Tam hoa 0917*444 » Tam hoa 0917*555 » Tam hoa 0917*666 » Tam hoa 0917*777 » Tam hoa 0917*888 » Tam hoa 0917*999 »
Tứ quý 0917*0000 » Tứ quý 0917*1111 » Tứ quý 0917*2222 » Tứ quý 0917*3333 » Tứ quý 0917*4444 » Tứ quý 0917*5555 » Tứ quý 0917*6666 » Tứ quý 0917*7777 » Tứ quý 0917*8888 » Tứ quý 0917*9999 »
0917*6868 lộc phát » 0917*8686 lộc phát » 0917*6886 lộc phát » 0917*8668 lộc phát » 0917*7979 thần tài » 0917*3939 thần tài » 0917*7878 ông địa » 0917*3838 ông địa » 0917*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
09179981381.440.000
1.730.000
Sim So Dep Vinaphone 0917998138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8138 VinaphoneĐặt Mua
0917158608350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917158608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58608 VinaphoneĐặt Mua
0917239758350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917239758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 39758 VinaphoneĐặt Mua
0917902498350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917902498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2498 VinaphoneĐặt Mua
0917089448350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917089448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 VinaphoneĐặt Mua
0917093538350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917093538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 VinaphoneĐặt Mua
0917095538350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917095538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 VinaphoneĐặt Mua
0917511148350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917511148 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 148 VinaphoneĐặt Mua
0917530058350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917530058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 VinaphoneĐặt Mua
0917587998350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917587998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7998 VinaphoneĐặt Mua
0917774128350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917774128 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 4128 VinaphoneĐặt Mua
0917774218350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917774218 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 774218 VinaphoneĐặt Mua
0917774598350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917774598 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0917774708350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917774708 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 4708 VinaphoneĐặt Mua
0917774728350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917774728 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 28 VinaphoneĐặt Mua
0917774978350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917774978 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 74978 VinaphoneĐặt Mua
0917788348350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917788348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 VinaphoneĐặt Mua
0917788408350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917788408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
0917788458350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917788458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88458 VinaphoneĐặt Mua
0917990748350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917990748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 VinaphoneĐặt Mua
0917774048350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917774048 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 774048 VinaphoneĐặt Mua
0917774458350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917774458 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 458 VinaphoneĐặt Mua
0917774548350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917774548 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 4548 VinaphoneĐặt Mua
0917774578350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917774578 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 774578 VinaphoneĐặt Mua
0917837598350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917837598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 VinaphoneĐặt Mua
0917935798350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917935798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5798 VinaphoneĐặt Mua
0917936108350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917936108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
0917931848350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917931848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 VinaphoneĐặt Mua
0917122508350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917122508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 VinaphoneĐặt Mua
0917932138350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917932138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 VinaphoneĐặt Mua
0917787598350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917787598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0917029618350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917029618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 VinaphoneĐặt Mua
0917550278350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917550278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0917148588350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917148588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48588 VinaphoneĐặt Mua
0917588138350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917588138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 588138 VinaphoneĐặt Mua
0917912758350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917912758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2758 VinaphoneĐặt Mua
0917896098350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917896098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 896098 VinaphoneĐặt Mua
0917313608350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917313608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
0917781458350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917781458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1458 VinaphoneĐặt Mua
0917764228350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917764228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 VinaphoneĐặt Mua
0917604638350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917604638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 638 VinaphoneĐặt Mua
0917971738350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917971738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71738 VinaphoneĐặt Mua
0917559498350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917559498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 559498 VinaphoneĐặt Mua
0917401398350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917401398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 01398 VinaphoneĐặt Mua
0917541858350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917541858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1858 VinaphoneĐặt Mua
0917402858350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917402858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2858 VinaphoneĐặt Mua
0917102058350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917102058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02058 VinaphoneĐặt Mua
0917194408350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917194408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
0917823208350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917823208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 23208 VinaphoneĐặt Mua
0917851808350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917851808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51808 VinaphoneĐặt Mua
0917598348350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917598348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 VinaphoneĐặt Mua
0917041838350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917041838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 838 VinaphoneĐặt Mua
0917718708350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917718708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
0917361318350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917361318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 61318 VinaphoneĐặt Mua
0917303998350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917303998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 998 VinaphoneĐặt Mua
0917681598350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917681598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 81598 VinaphoneĐặt Mua
0917877158350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917877158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 VinaphoneĐặt Mua
0917335958350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0917335958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 VinaphoneĐặt Mua
0917310298360.000
430.000
Sim So Dep Vinaphone 0917310298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 VinaphoneĐặt Mua
0917310698360.000
430.000
Sim So Dep Vinaphone 0917310698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0917694708390.000
470.000
Sim So Dep Vinaphone 0917694708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 694708 VinaphoneĐặt Mua
0917705478390.000
470.000
Sim So Dep Vinaphone 0917705478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 VinaphoneĐặt Mua
0917698358390.000
470.000
Sim So Dep Vinaphone 0917698358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 VinaphoneĐặt Mua
0917329438390.000
470.000
Sim So Dep Vinaphone 0917329438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9438 VinaphoneĐặt Mua
0917640658390.000
470.000
Sim So Dep Vinaphone 0917640658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 VinaphoneĐặt Mua
0917068848390.000
470.000
Sim So Dep Vinaphone 0917068848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 VinaphoneĐặt Mua
0917319498390.000
470.000
Sim So Dep Vinaphone 0917319498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9498 VinaphoneĐặt Mua
0917425038390.000
470.000
Sim So Dep Vinaphone 0917425038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25038 VinaphoneĐặt Mua
0917775328390.000
470.000
Sim So Dep Vinaphone 0917775328 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 28 VinaphoneĐặt Mua
0917944008390.000
470.000
Sim So Dep Vinaphone 0917944008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 VinaphoneĐặt Mua
0917990718400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0917990718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 VinaphoneĐặt Mua
0917990728400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0917990728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 728 VinaphoneĐặt Mua
0917990758400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0917990758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0758 VinaphoneĐặt Mua
0917580338400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0917580338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0338 VinaphoneĐặt Mua
0917335848400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0917335848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 VinaphoneĐặt Mua
0917198378440.000
530.000
Sim So Dep Vinaphone 0917198378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8378 VinaphoneĐặt Mua
0917026248440.000
530.000
Sim So Dep Vinaphone 0917026248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248 VinaphoneĐặt Mua
0917078148440.000
530.000
Sim So Dep Vinaphone 0917078148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78148 VinaphoneĐặt Mua
0917547988440.000
530.000
Sim So Dep Vinaphone 0917547988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0917228208450.000
540.000
Sim So Dep Vinaphone 0917228208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
0917055848450.000
540.000
Sim So Dep Vinaphone 0917055848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5848 VinaphoneĐặt Mua
0917533518450.000
540.000
Sim So Dep Vinaphone 0917533518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 33518 VinaphoneĐặt Mua
0917016338460.000
550.000
Sim So Dep Vinaphone 0917016338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 016338 VinaphoneĐặt Mua
0917386598470.000
560.000
Sim So Dep Vinaphone 0917386598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 86598 VinaphoneĐặt Mua
0917723598470.000
560.000
Sim So Dep Vinaphone 0917723598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0917616098470.000
560.000
Sim So Dep Vinaphone 0917616098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6098 VinaphoneĐặt Mua
0917194088470.000
560.000
Sim So Dep Vinaphone 0917194088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0917198248470.000
560.000
Sim So Dep Vinaphone 0917198248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 198248 VinaphoneĐặt Mua
0917216308480.000
580.000
Sim So Dep Vinaphone 0917216308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0917 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0917 là của mạng Vinaphone.

Danh sách sim số đẹp 0917 của mạng Vinaphone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0917 Vinaphone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Ngô Duy Anh
Đặt sim: 08518...23
Vào lúc: 22:56 7/12/2021

Ngô Văn Hưng
Đặt sim: 09725...76
Vào lúc: 22:52 7/12/2021

Nguyễn Minh Tuấn
Đặt sim: 09049...93
Vào lúc: 22:49 7/12/2021

Lê Văn Hậu
Đặt sim: 08543...64
Vào lúc: 22:46 7/12/2021

Ngô Chí Luân
Đặt sim: 09865...55
Vào lúc: 22:43 7/12/2021

Phạm Minh Hùng
Đặt sim: 09010...17
Vào lúc: 22:41 7/12/2021

Nguyễn Đức Hoàng
Đặt sim: 09833...12
Vào lúc: 22:37 7/12/2021

Nguyễn Duy Hòa
Đặt sim: 08978...73
Vào lúc: 22:35 7/12/2021

Nguyễn Minh Nguyên
Đặt sim: 08691...86
Vào lúc: 22:31 7/12/2021

Lê Kim Hằng
Đặt sim: 08998...71
Vào lúc: 22:29 7/12/2021

Phan Duy Nam
Đặt sim: 08927...61
Vào lúc: 22:25 7/12/2021

Huỳnh Duy Huỳnh
Đặt sim: 09646...60
Vào lúc: 22:23 7/12/2021

Trần Văn An
Đặt sim: 09315...73
Vào lúc: 22:19 7/12/2021

Nguyễn Minh Tuyên
Đặt sim: 03272...51
Vào lúc: 22:17 7/12/2021

Ngô Đức Luân
Đặt sim: 08982...31
Vào lúc: 22:13 7/12/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333