sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Vinaphone » Đầu Số 091 Vinaphone » Đầu Số 0918 Vinaphone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0918*000 » Tam hoa 0918*111 » Tam hoa 0918*222 » Tam hoa 0918*333 » Tam hoa 0918*444 » Tam hoa 0918*555 » Tam hoa 0918*666 » Tam hoa 0918*777 » Tam hoa 0918*888 » Tam hoa 0918*999 »
Tứ quý 0918*0000 » Tứ quý 0918*1111 » Tứ quý 0918*2222 » Tứ quý 0918*3333 » Tứ quý 0918*4444 » Tứ quý 0918*5555 » Tứ quý 0918*6666 » Tứ quý 0918*7777 » Tứ quý 0918*8888 » Tứ quý 0918*9999 »
0918*6868 lộc phát » 0918*8686 lộc phát » 0918*6886 lộc phát » 0918*8668 lộc phát » 0918*7979 thần tài » 0918*3939 thần tài » 0918*7878 ông địa » 0918*3838 ông địa » 0918*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0918836598350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918836598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6598 VinaphoneĐặt Mua
0918095248350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918095248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 VinaphoneĐặt Mua
0918430578350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918430578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 578 VinaphoneĐặt Mua
0918894908350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918894908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 894908 VinaphoneĐặt Mua
0918470578350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918470578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0578 VinaphoneĐặt Mua
0918012518350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918012518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 12518 VinaphoneĐặt Mua
0918836378350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918836378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6378 VinaphoneĐặt Mua
0918642638350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918642638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2638 VinaphoneĐặt Mua
0918978358350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918978358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78358 VinaphoneĐặt Mua
0918017308350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918017308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17308 VinaphoneĐặt Mua
0918032148350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918032148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 VinaphoneĐặt Mua
0918037728350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918037728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37728 VinaphoneĐặt Mua
0918122058350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918122058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 VinaphoneĐặt Mua
0918153298350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918153298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3298 VinaphoneĐặt Mua
0918155748350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918155748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5748 VinaphoneĐặt Mua
0918204418350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918204418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 VinaphoneĐặt Mua
0918268548350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918268548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 VinaphoneĐặt Mua
0918275398350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918275398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 275398 VinaphoneĐặt Mua
0918303408350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918303408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
0918384158350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918384158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 384158 VinaphoneĐặt Mua
0918387298350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918387298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 VinaphoneĐặt Mua
0918395818350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918395818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5818 VinaphoneĐặt Mua
0918469648350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918469648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 69648 VinaphoneĐặt Mua
0918485298350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918485298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 485298 VinaphoneĐặt Mua
0918490028350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918490028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 VinaphoneĐặt Mua
0918501148350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918501148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 01148 VinaphoneĐặt Mua
0918519528350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918519528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 VinaphoneĐặt Mua
0918523508350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918523508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 523508 VinaphoneĐặt Mua
0918531528350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918531528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 VinaphoneĐặt Mua
0918559348350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918559348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 VinaphoneĐặt Mua
0918571098350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918571098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 VinaphoneĐặt Mua
0918629848350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918629848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 VinaphoneĐặt Mua
0918661058350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918661058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1058 VinaphoneĐặt Mua
0918694618350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918694618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 VinaphoneĐặt Mua
0918703898350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918703898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0918711508350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918711508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 VinaphoneĐặt Mua
0918756018350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918756018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6018 VinaphoneĐặt Mua
0918766958350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918766958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 VinaphoneĐặt Mua
0918768658350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918768658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 768658 VinaphoneĐặt Mua
0918771858350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918771858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71858 VinaphoneĐặt Mua
0918793258350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918793258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 793258 VinaphoneĐặt Mua
0918825018350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918825018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25018 VinaphoneĐặt Mua
0918853518350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918853518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3518 VinaphoneĐặt Mua
0918863028350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918863028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 VinaphoneĐặt Mua
0918865328350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918865328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 VinaphoneĐặt Mua
0918892148350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918892148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 VinaphoneĐặt Mua
0918911498350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918911498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 VinaphoneĐặt Mua
0918920318350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918920318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 VinaphoneĐặt Mua
0918926648350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918926648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 26648 VinaphoneĐặt Mua
0918927518350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918927518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7518 VinaphoneĐặt Mua
0918940728350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918940728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 VinaphoneĐặt Mua
0918807328350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918807328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 VinaphoneĐặt Mua
0918271918350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918271918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 271918 VinaphoneĐặt Mua
0918383498350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918383498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 83498 VinaphoneĐặt Mua
0918705958350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918705958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 VinaphoneĐặt Mua
0918921418350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918921418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 921418 VinaphoneĐặt Mua
0918751398350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918751398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51398 VinaphoneĐặt Mua
0918300298350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918300298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 300298 VinaphoneĐặt Mua
0918593158350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918593158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3158 VinaphoneĐặt Mua
0918940448350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918940448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 940448 VinaphoneĐặt Mua
0918957008350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918957008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
0918541798350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918541798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 VinaphoneĐặt Mua
0918787248350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918787248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248 VinaphoneĐặt Mua
0918203718350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918203718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 VinaphoneĐặt Mua
0918253308350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918253308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 53308 VinaphoneĐặt Mua
0918549848350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918549848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49848 VinaphoneĐặt Mua
0918492358350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918492358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 92358 VinaphoneĐặt Mua
0918109578350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918109578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9578 VinaphoneĐặt Mua
0918027498350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918027498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 027498 VinaphoneĐặt Mua
0918047638350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918047638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0918155608350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918155608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 55608 VinaphoneĐặt Mua
0918785138350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918785138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 85138 VinaphoneĐặt Mua
0918796358350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918796358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 796358 VinaphoneĐặt Mua
0918602138350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918602138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02138 VinaphoneĐặt Mua
0918742538350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918742538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 742538 VinaphoneĐặt Mua
0918697298350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918697298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0918337348350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918337348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7348 VinaphoneĐặt Mua
0918334398350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918334398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 VinaphoneĐặt Mua
0918715358350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918715358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 715358 VinaphoneĐặt Mua
0918348428350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918348428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48428 VinaphoneĐặt Mua
0918577508350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918577508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
0918658018350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918658018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8018 VinaphoneĐặt Mua
0918690618350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918690618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90618 VinaphoneĐặt Mua
0918960628350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918960628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 628 VinaphoneĐặt Mua
0918325598350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918325598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 VinaphoneĐặt Mua
0918161908350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918161908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 VinaphoneĐặt Mua
0918559298350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918559298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9298 VinaphoneĐặt Mua
0918127808350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918127808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 VinaphoneĐặt Mua
0918905328350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0918905328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 05328 VinaphoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0918 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0918 là của mạng Vinaphone.

Danh sách sim số đẹp 0918 của mạng Vinaphone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0918 Vinaphone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Hoàng Duy Dũng
Đặt sim: 08484...49
Vào lúc: 16:56 25/9/2020

Ngô Văn Khánh
Đặt sim: 08934...62
Vào lúc: 16:52 25/9/2020

Nguyễn Minh Khang
Đặt sim: 08863...15
Vào lúc: 16:50 25/9/2020

Nguyễn Đức Nguyên
Đặt sim: 09883...69
Vào lúc: 16:46 25/9/2020

Ngô Chí Quỳnh
Đặt sim: 09138...15
Vào lúc: 16:43 25/9/2020

Ngô Văn Huy
Đặt sim: 03929...47
Vào lúc: 16:41 25/9/2020

Phan Chí Bảo
Đặt sim: 08361...26
Vào lúc: 16:38 25/9/2020

Nguyễn Chí Nhân
Đặt sim: 08315...43
Vào lúc: 16:35 25/9/2020

Huỳnh Chí Anh
Đặt sim: 08919...13
Vào lúc: 16:31 25/9/2020

Ngô Chí Hoàng
Đặt sim: 08458...41
Vào lúc: 16:29 25/9/2020

Trần Duy Hoàng
Đặt sim: 08441...62
Vào lúc: 16:25 25/9/2020

Hoàng Văn Hải
Đặt sim: 08580...36
Vào lúc: 16:22 25/9/2020

Nguyễn Văn Sang
Đặt sim: 09824...28
Vào lúc: 16:19 25/9/2020

Ngô Trung Hùng
Đặt sim: 08938...18
Vào lúc: 16:17 25/9/2020

Trần Đức Chiến
Đặt sim: 08966...18
Vào lúc: 16:13 25/9/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333