sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Mobifone » Đầu Số 093 Mobifone » Đầu Số 0935 Mobifone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0935*000 » Tam hoa 0935*111 » Tam hoa 0935*222 » Tam hoa 0935*333 » Tam hoa 0935*444 » Tam hoa 0935*555 » Tam hoa 0935*666 » Tam hoa 0935*777 » Tam hoa 0935*888 » Tam hoa 0935*999 »
Tứ quý 0935*0000 » Tứ quý 0935*1111 » Tứ quý 0935*2222 » Tứ quý 0935*3333 » Tứ quý 0935*4444 » Tứ quý 0935*5555 » Tứ quý 0935*6666 » Tứ quý 0935*7777 » Tứ quý 0935*8888 » Tứ quý 0935*9999 »
0935*6868 lộc phát » 0935*8686 lộc phát » 0935*6886 lộc phát » 0935*8668 lộc phát » 0935*7979 thần tài » 0935*3939 thần tài » 0935*7878 ông địa » 0935*3838 ông địa » 0935*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0935524038350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935524038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 MobifoneĐặt Mua
0935632438350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935632438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 632438 MobifoneĐặt Mua
0935302488350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935302488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 302488 MobifoneĐặt Mua
0935492588350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935492588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 MobifoneĐặt Mua
0935942918350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935942918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42918 MobifoneĐặt Mua
0935941058350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935941058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41058 MobifoneĐặt Mua
0935271128350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935271128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71128 MobifoneĐặt Mua
0935188328350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935188328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 188328 MobifoneĐặt Mua
0935406828350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935406828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 406828 MobifoneĐặt Mua
0935621158350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935621158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 621158 MobifoneĐặt Mua
0935331418350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935331418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 331418 MobifoneĐặt Mua
0935682308350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935682308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2308 MobifoneĐặt Mua
0935502398350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935502398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 MobifoneĐặt Mua
0935660538350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935660538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 MobifoneĐặt Mua
0935456958350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935456958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 MobifoneĐặt Mua
0935772348350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935772348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 MobifoneĐặt Mua
0935772908350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935772908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 772908 MobifoneĐặt Mua
0935774548350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935774548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 774548 MobifoneĐặt Mua
0935776848350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935776848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6848 MobifoneĐặt Mua
0935771938350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935771938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 771938 MobifoneĐặt Mua
0935773348350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935773348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3348 MobifoneĐặt Mua
0935774998350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935774998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4998 MobifoneĐặt Mua
0935775008350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935775008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75008 MobifoneĐặt Mua
0935775518350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935775518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 MobifoneĐặt Mua
0935773328350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935773328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 73328 MobifoneĐặt Mua
0935489448350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935489448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 MobifoneĐặt Mua
0935108328350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935108328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 MobifoneĐặt Mua
0935314128350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935314128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 314128 MobifoneĐặt Mua
0935298518350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935298518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8518 MobifoneĐặt Mua
0935110628350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935110628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0628 MobifoneĐặt Mua
0935110638350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935110638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 MobifoneĐặt Mua
0935298578350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935298578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8578 MobifoneĐặt Mua
0935314118350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935314118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 314118 MobifoneĐặt Mua
0935313928350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935313928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 313928 MobifoneĐặt Mua
0935315428350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935315428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 MobifoneĐặt Mua
0935316258350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935316258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6258 MobifoneĐặt Mua
0935316278350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935316278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6278 MobifoneĐặt Mua
0935315718350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935315718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 15718 MobifoneĐặt Mua
0935315738350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935315738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5738 MobifoneĐặt Mua
0935315938350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935315938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 15938 MobifoneĐặt Mua
0935315548350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935315548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0935316238350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935316238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 316238 MobifoneĐặt Mua
0935316458350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935316458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 316458 MobifoneĐặt Mua
0935110748350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935110748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 MobifoneĐặt Mua
0935108518350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935108518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08518 MobifoneĐặt Mua
0935315178350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935315178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5178 MobifoneĐặt Mua
0935110528350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935110528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0528 MobifoneĐặt Mua
0935316058350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935316058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 316058 MobifoneĐặt Mua
0935108628350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935108628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 MobifoneĐặt Mua
0935187488350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935187488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 187488 MobifoneĐặt Mua
0935610018350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935610018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 610018 MobifoneĐặt Mua
0935548308350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0935548308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548308 MobifoneĐặt Mua
0935064438390.000
470.000
Sim So Dep Mobifone 0935064438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64438 MobifoneĐặt Mua
0935681438390.000
470.000
Sim So Dep Mobifone 0935681438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1438 MobifoneĐặt Mua
0935601038390.000
470.000
Sim So Dep Mobifone 0935601038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1038 MobifoneĐặt Mua
0935057038390.000
470.000
Sim So Dep Mobifone 0935057038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7038 MobifoneĐặt Mua
0935731938400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0935731938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 MobifoneĐặt Mua
0935916738400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0935916738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16738 MobifoneĐặt Mua
0935772298400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0935772298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 MobifoneĐặt Mua
0935186488400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0935186488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 86488 MobifoneĐặt Mua
0935520118400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0935520118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 20118 MobifoneĐặt Mua
0935547288400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0935547288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 547288 MobifoneĐặt Mua
0935547188400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0935547188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 547188 MobifoneĐặt Mua
0935876218400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0935876218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76218 MobifoneĐặt Mua
0935973518400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0935973518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 73518 MobifoneĐặt Mua
0935917228400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0935917228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7228 MobifoneĐặt Mua
0935860588400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0935860588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 MobifoneĐặt Mua
0935497838400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0935497838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 497838 MobifoneĐặt Mua
0935847938400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0935847938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 847938 MobifoneĐặt Mua
0935017838400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0935017838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 017838 MobifoneĐặt Mua
0935799538400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0935799538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 MobifoneĐặt Mua
0935840578400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0935840578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 840578 MobifoneĐặt Mua
0935810738400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0935810738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10738 MobifoneĐặt Mua
0935722708400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0935722708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 22708 MobifoneĐặt Mua
0935400878400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0935400878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 878 MobifoneĐặt Mua
0935261388420.000
500.000
Sim So Dep Mobifone 0935261388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 261388 MobifoneĐặt Mua
0935006378450.000
540.000
Sim So Dep Mobifone 0935006378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 MobifoneĐặt Mua
0935489548450.000
540.000
Sim So Dep Mobifone 0935489548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 MobifoneĐặt Mua
0935474348450.000
540.000
Sim So Dep Mobifone 0935474348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4348 MobifoneĐặt Mua
0935045388450.000
540.000
Sim So Dep Mobifone 0935045388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5388 MobifoneĐặt Mua
0935556928450.000
540.000
Sim So Dep Mobifone 0935556928 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 56928 MobifoneĐặt Mua
0935319578450.000
540.000
Sim So Dep Mobifone 0935319578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 19578 MobifoneĐặt Mua
0935330978480.000
580.000
Sim So Dep Mobifone 0935330978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 978 MobifoneĐặt Mua
0935532238490.000
590.000
Sim So Dep Mobifone 0935532238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2238 MobifoneĐặt Mua
0935297898500.000
600.000
Sim So Dep Mobifone 0935297898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 297898 MobifoneĐặt Mua
0935339538500.000
600.000
Sim So Dep Mobifone 0935339538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9538 MobifoneĐặt Mua
0935666048500.000
600.000
Sim So Dep Mobifone 0935666048 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 666048 MobifoneĐặt Mua
0935703288500.000
600.000
Sim So Dep Mobifone 0935703288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03288 MobifoneĐặt Mua
0935803188500.000
600.000
Sim So Dep Mobifone 0935803188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 803188 MobifoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0935 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0935 là của mạng Mobifone.

Danh sách sim số đẹp 0935 của mạng Mobifone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0935 Mobifone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Hoàng Thị Ðào
Đặt sim: 08989...76
Vào lúc: 19:55 23/9/2020

Phan Văn Tuấn
Đặt sim: 09849...85
Vào lúc: 19:52 23/9/2020

Nguyễn Đức Đăng
Đặt sim: 09083...88
Vào lúc: 19:49 23/9/2020

Nguyễn Duy Long
Đặt sim: 08489...86
Vào lúc: 19:46 23/9/2020

Trần Đức Vinh
Đặt sim: 08329...96
Vào lúc: 19:43 23/9/2020

Hoàng Minh Bách
Đặt sim: 08998...79
Vào lúc: 19:40 23/9/2020

Ngô Đức Thi
Đặt sim: 09085...42
Vào lúc: 19:37 23/9/2020

Hoàng Văn Quỳnh
Đặt sim: 08818...37
Vào lúc: 19:34 23/9/2020

Phan Đức Cường
Đặt sim: 08565...26
Vào lúc: 19:31 23/9/2020

Ngô Đức Khương
Đặt sim: 09774...32
Vào lúc: 19:29 23/9/2020

Lê Văn Nguyên
Đặt sim: 08364...36
Vào lúc: 19:25 23/9/2020

Hoàng Văn Toàn
Đặt sim: 09660...87
Vào lúc: 19:22 23/9/2020

Hoàng Trung Tuấn
Đặt sim: 08349...66
Vào lúc: 19:20 23/9/2020

Lê Đức Linh
Đặt sim: 09361...79
Vào lúc: 19:16 23/9/2020

Hoàng Đức Khiêm
Đặt sim: 08228...49
Vào lúc: 19:14 23/9/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333