sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Mobifone » Đầu Số 093 Mobifone » Đầu Số 0936 Mobifone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0936*000 » Tam hoa 0936*111 » Tam hoa 0936*222 » Tam hoa 0936*333 » Tam hoa 0936*444 » Tam hoa 0936*555 » Tam hoa 0936*666 » Tam hoa 0936*777 » Tam hoa 0936*888 » Tam hoa 0936*999 »
Tứ quý 0936*0000 » Tứ quý 0936*1111 » Tứ quý 0936*2222 » Tứ quý 0936*3333 » Tứ quý 0936*4444 » Tứ quý 0936*5555 » Tứ quý 0936*6666 » Tứ quý 0936*7777 » Tứ quý 0936*8888 » Tứ quý 0936*9999 »
0936*6868 lộc phát » 0936*8686 lộc phát » 0936*6886 lộc phát » 0936*8668 lộc phát » 0936*7979 thần tài » 0936*3939 thần tài » 0936*7878 ông địa » 0936*3838 ông địa » 0936*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0936535448350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0936535448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5448 MobifoneĐặt Mua
0936002498400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936002498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 MobifoneĐặt Mua
0936004048400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936004048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 004048 MobifoneĐặt Mua
0936004128400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936004128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04128 MobifoneĐặt Mua
0936004918400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936004918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4918 MobifoneĐặt Mua
0936004948400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936004948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04948 MobifoneĐặt Mua
0936005048400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936005048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5048 MobifoneĐặt Mua
0936011048400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936011048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0936016728400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936016728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16728 MobifoneĐặt Mua
0936023748400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936023748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 023748 MobifoneĐặt Mua
0936026348400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936026348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6348 MobifoneĐặt Mua
0936029178400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936029178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 MobifoneĐặt Mua
0936029508400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936029508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9508 MobifoneĐặt Mua
0936034248400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936034248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248 MobifoneĐặt Mua
0936034298400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936034298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34298 MobifoneĐặt Mua
0936034498400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936034498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 034498 MobifoneĐặt Mua
0936034618400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936034618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34618 MobifoneĐặt Mua
0936035048400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936035048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35048 MobifoneĐặt Mua
0936035218400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936035218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 035218 MobifoneĐặt Mua
0936037528400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936037528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7528 MobifoneĐặt Mua
0936039408400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936039408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 39408 MobifoneĐặt Mua
0936039418400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936039418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 039418 MobifoneĐặt Mua
0936041648400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936041648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0936042598400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936042598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42598 MobifoneĐặt Mua
0936043058400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936043058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 MobifoneĐặt Mua
0936045348400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936045348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 MobifoneĐặt Mua
0936049408400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936049408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9408 MobifoneĐặt Mua
0936049608400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936049608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 MobifoneĐặt Mua
0936049648400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936049648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 MobifoneĐặt Mua
0936051248400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936051248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51248 MobifoneĐặt Mua
0936051718400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936051718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1718 MobifoneĐặt Mua
0936053038400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936053038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 MobifoneĐặt Mua
0936053258400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936053258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 53258 MobifoneĐặt Mua
0936055208400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936055208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 55208 MobifoneĐặt Mua
0936056208400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936056208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6208 MobifoneĐặt Mua
0936058178400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936058178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058178 MobifoneĐặt Mua
0936059048400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936059048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 MobifoneĐặt Mua
0936059618400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936059618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 618 MobifoneĐặt Mua
0936059718400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936059718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59718 MobifoneĐặt Mua
0936061408400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936061408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 MobifoneĐặt Mua
0936062528400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936062528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 62528 MobifoneĐặt Mua
0936063178400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936063178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63178 MobifoneĐặt Mua
0936064478400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936064478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 MobifoneĐặt Mua
0936065848400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936065848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 MobifoneĐặt Mua
0936066648400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936066648 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 648 MobifoneĐặt Mua
0936068408400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936068408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 MobifoneĐặt Mua
0936071258400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936071258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1258 MobifoneĐặt Mua
0936071408400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936071408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 071408 MobifoneĐặt Mua
0936073328400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936073328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3328 MobifoneĐặt Mua
0936075448400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936075448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75448 MobifoneĐặt Mua
0936076058400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936076058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76058 MobifoneĐặt Mua
0936076308400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936076308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 MobifoneĐặt Mua
0936078158400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936078158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 MobifoneĐặt Mua
0936083528400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936083528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 MobifoneĐặt Mua
0936085048400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936085048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5048 MobifoneĐặt Mua
0936087418400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936087418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 MobifoneĐặt Mua
0936087438400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936087438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 MobifoneĐặt Mua
0936087518400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936087518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7518 MobifoneĐặt Mua
0936089458400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936089458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 89458 MobifoneĐặt Mua
0936089748400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936089748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 89748 MobifoneĐặt Mua
0936092878400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936092878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 92878 MobifoneĐặt Mua
0936094308400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936094308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94308 MobifoneĐặt Mua
0936095708400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936095708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5708 MobifoneĐặt Mua
0936104438400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936104438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 MobifoneĐặt Mua
0936104958400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936104958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 MobifoneĐặt Mua
0936105598400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936105598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 MobifoneĐặt Mua
0936106318400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936106318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6318 MobifoneĐặt Mua
0936110628400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936110628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 110628 MobifoneĐặt Mua
0936114628400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936114628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4628 MobifoneĐặt Mua
0936114798400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936114798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 114798 MobifoneĐặt Mua
0936115408400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936115408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 115408 MobifoneĐặt Mua
0936116508400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936116508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 MobifoneĐặt Mua
0936117198400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936117198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17198 MobifoneĐặt Mua
0936120038400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936120038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 MobifoneĐặt Mua
0936121148400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936121148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1148 MobifoneĐặt Mua
0936121508400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936121508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 MobifoneĐặt Mua
0936122948400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936122948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 122948 MobifoneĐặt Mua
0936123918400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936123918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3918 MobifoneĐặt Mua
0936124258400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936124258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4258 MobifoneĐặt Mua
0936129508400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936129508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9508 MobifoneĐặt Mua
0936129958400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936129958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 129958 MobifoneĐặt Mua
0936132278400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936132278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32278 MobifoneĐặt Mua
0936132718400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936132718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32718 MobifoneĐặt Mua
0936134608400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936134608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 MobifoneĐặt Mua
0936134958400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936134958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 134958 MobifoneĐặt Mua
0936153108400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936153108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 MobifoneĐặt Mua
0936155728400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936155728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 155728 MobifoneĐặt Mua
0936350098400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936350098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 350098 MobifoneĐặt Mua
0936192078400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0936192078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 078 MobifoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0936 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0936 là của mạng Mobifone.

Danh sách sim số đẹp 0936 của mạng Mobifone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0936 Mobifone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Lê Thị Thơ
Đặt sim: 09884...66
Vào lúc: 22:56 0/3/2021

Trần Chí Tiến
Đặt sim: 03277...16
Vào lúc: 22:53 0/3/2021

Nguyễn Đức Khôi
Đặt sim: 09012...81
Vào lúc: 22:50 0/3/2021

Phạm Thục Thi
Đặt sim: 08543...88
Vào lúc: 22:47 0/3/2021

Lê Văn Nhật
Đặt sim: 08240...92
Vào lúc: 22:43 0/3/2021

Nguyễn Văn Bách
Đặt sim: 03244...55
Vào lúc: 22:41 0/3/2021

Trần Kiều Khanh
Đặt sim: 09075...48
Vào lúc: 22:37 0/3/2021

Nguyễn Tường Nhân
Đặt sim: 03945...82
Vào lúc: 22:35 0/3/2021

Nguyễn Duy Anh
Đặt sim: 09381...46
Vào lúc: 22:32 0/3/2021

Phạm Trung Quyền
Đặt sim: 09726...72
Vào lúc: 22:29 0/3/2021

Nguyễn Nhã Vân
Đặt sim: 03990...34
Vào lúc: 22:25 0/3/2021

Trần Trung Lâm
Đặt sim: 09829...74
Vào lúc: 22:22 0/3/2021

Trần Duy Chiến
Đặt sim: 08872...26
Vào lúc: 22:19 0/3/2021

Hoàng Thị Linh
Đặt sim: 08389...52
Vào lúc: 22:16 0/3/2021

Nguyễn Ngọc Thơ
Đặt sim: 08651...87
Vào lúc: 22:13 0/3/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333