sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Mobifone » Đầu Số 093 Mobifone » Đầu Số 0938 Mobifone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0938*000 » Tam hoa 0938*111 » Tam hoa 0938*222 » Tam hoa 0938*333 » Tam hoa 0938*444 » Tam hoa 0938*555 » Tam hoa 0938*666 » Tam hoa 0938*777 » Tam hoa 0938*888 » Tam hoa 0938*999 »
Tứ quý 0938*0000 » Tứ quý 0938*1111 » Tứ quý 0938*2222 » Tứ quý 0938*3333 » Tứ quý 0938*4444 » Tứ quý 0938*5555 » Tứ quý 0938*6666 » Tứ quý 0938*7777 » Tứ quý 0938*8888 » Tứ quý 0938*9999 »
0938*6868 lộc phát » 0938*8686 lộc phát » 0938*6886 lộc phát » 0938*8668 lộc phát » 0938*7979 thần tài » 0938*3939 thần tài » 0938*7878 ông địa » 0938*3838 ông địa » 0938*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0938347238350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938347238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7238 MobifoneĐặt Mua
0938754038350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938754038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4038 MobifoneĐặt Mua
0938594638350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938594638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 MobifoneĐặt Mua
0938057828350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938057828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 828 MobifoneĐặt Mua
0938101458350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938101458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 01458 MobifoneĐặt Mua
0938708248350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938708248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708248 MobifoneĐặt Mua
0938161398350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938161398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1398 MobifoneĐặt Mua
0938569458350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938569458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 69458 MobifoneĐặt Mua
0938755058350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938755058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 55058 MobifoneĐặt Mua
0938301248350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938301248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0938966408350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938966408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 966408 MobifoneĐặt Mua
0938304398350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938304398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 304398 MobifoneĐặt Mua
0938553958350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938553958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3958 MobifoneĐặt Mua
0938266328350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938266328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 66328 MobifoneĐặt Mua
0938507458350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938507458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 507458 MobifoneĐặt Mua
0938767198350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938767198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 MobifoneĐặt Mua
0938174328350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938174328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 MobifoneĐặt Mua
0938502198350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938502198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 MobifoneĐặt Mua
0938922948350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938922948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 22948 MobifoneĐặt Mua
0938045058350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938045058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 45058 MobifoneĐặt Mua
0938266728350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938266728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 266728 MobifoneĐặt Mua
0938073658350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938073658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 73658 MobifoneĐặt Mua
0938037698350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938037698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37698 MobifoneĐặt Mua
0938749358350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938749358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9358 MobifoneĐặt Mua
0938325108350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938325108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25108 MobifoneĐặt Mua
0938196458350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938196458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 196458 MobifoneĐặt Mua
0938073348350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938073348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 073348 MobifoneĐặt Mua
0938240028350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938240028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0028 MobifoneĐặt Mua
0938217618350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938217618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 MobifoneĐặt Mua
0938108598350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938108598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08598 MobifoneĐặt Mua
0938034218350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938034218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218 MobifoneĐặt Mua
0938112408350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938112408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 MobifoneĐặt Mua
0938926618350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938926618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 618 MobifoneĐặt Mua
0938563608350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938563608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 563608 MobifoneĐặt Mua
0938917288350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938917288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17288 MobifoneĐặt Mua
0938005748350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938005748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5748 MobifoneĐặt Mua
0938009248350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938009248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248 MobifoneĐặt Mua
0938160048350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938160048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0938221848350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938221848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 MobifoneĐặt Mua
0938261948350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938261948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 MobifoneĐặt Mua
0938431198350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938431198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 198 MobifoneĐặt Mua
0938456028350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938456028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6028 MobifoneĐặt Mua
0938460218350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938460218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218 MobifoneĐặt Mua
0938471958350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938471958 SimViettelĐẹp.Com Sim Năm Sinh Đuôi 71958 MobifoneĐặt Mua
0938547958350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938547958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 MobifoneĐặt Mua
0938550408350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938550408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 MobifoneĐặt Mua
0938550528350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938550528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 550528 MobifoneĐặt Mua
0938834148350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938834148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 MobifoneĐặt Mua
0938951718350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938951718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 951718 MobifoneĐặt Mua
0938082258350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938082258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 258 MobifoneĐặt Mua
0938221018350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938221018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 21018 MobifoneĐặt Mua
0938290028350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938290028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0028 MobifoneĐặt Mua
0938530738350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938530738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 530738 MobifoneĐặt Mua
0938695778350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938695778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 MobifoneĐặt Mua
0938811058350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938811058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 MobifoneĐặt Mua
0938811658350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938811658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 658 MobifoneĐặt Mua
0938877528350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938877528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 877528 MobifoneĐặt Mua
0938548048350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938548048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48048 MobifoneĐặt Mua
0938001458350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938001458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 001458 MobifoneĐặt Mua
0938013358350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938013358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3358 MobifoneĐặt Mua
0938122458350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938122458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 22458 MobifoneĐặt Mua
0938544428350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938544428 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 544428 MobifoneĐặt Mua
0938544498350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938544498 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 4498 MobifoneĐặt Mua
0938550048350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938550048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0938550448350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938550448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 MobifoneĐặt Mua
0938552208350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938552208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 MobifoneĐặt Mua
0938752228350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938752228 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 28 MobifoneĐặt Mua
0938811048350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938811048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0938811478350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938811478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 MobifoneĐặt Mua
0938811648350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938811648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 MobifoneĐặt Mua
0938811948350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938811948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 811948 MobifoneĐặt Mua
0938855048350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938855048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0938877418350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938877418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 MobifoneĐặt Mua
0938541548350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938541548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41548 MobifoneĐặt Mua
0938365048350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938365048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 MobifoneĐặt Mua
0938662438350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938662438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 MobifoneĐặt Mua
0938459198350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938459198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 459198 MobifoneĐặt Mua
0938579498350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938579498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 579498 MobifoneĐặt Mua
0938876598350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938876598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 MobifoneĐặt Mua
0938890698350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938890698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 890698 MobifoneĐặt Mua
0938521848350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0938521848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 MobifoneĐặt Mua
0938896478390.000
470.000
Sim So Dep Mobifone 0938896478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6478 MobifoneĐặt Mua
0938040048400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0938040048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40048 MobifoneĐặt Mua
0938474728400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0938474728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 728 MobifoneĐặt Mua
0938490068400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0938490068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 MobifoneĐặt Mua
0938540468400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0938540468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0468 MobifoneĐặt Mua
0938545058400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0938545058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 MobifoneĐặt Mua
0938631248400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0938631248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1248 MobifoneĐặt Mua
0938778658400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0938778658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 658 MobifoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0938 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0938 là của mạng Mobifone.

Danh sách sim số đẹp 0938 của mạng Mobifone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0938 Mobifone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Văn Anh
Đặt sim: 08413...66
Vào lúc: 17:55 23/9/2020

Phan Duy Bảo
Đặt sim: 09152...86
Vào lúc: 17:52 23/9/2020

Phạm Duy Tuân
Đặt sim: 08998...30
Vào lúc: 17:49 23/9/2020

Ngô Cát Nhân
Đặt sim: 09645...73
Vào lúc: 17:46 23/9/2020

Nguyễn Văn Lộc
Đặt sim: 08815...93
Vào lúc: 17:44 23/9/2020

Phạm Thị Hồng
Đặt sim: 09068...40
Vào lúc: 17:40 23/9/2020

Trần Trung Bảo
Đặt sim: 09045...65
Vào lúc: 17:37 23/9/2020

Trần Duy Khoa
Đặt sim: 09195...48
Vào lúc: 17:34 23/9/2020

Ngô Trung Nhật
Đặt sim: 08545...66
Vào lúc: 17:32 23/9/2020

Nguyễn Minh Hoàng
Đặt sim: 03216...63
Vào lúc: 17:28 23/9/2020

Trần Chí Sang
Đặt sim: 08968...83
Vào lúc: 17:25 23/9/2020

Phạm Thị Linh
Đặt sim: 03978...22
Vào lúc: 17:22 23/9/2020

Nguyễn Duy Nam
Đặt sim: 08422...32
Vào lúc: 17:19 23/9/2020

Nguyễn Thị Nguyệt
Đặt sim: 08910...84
Vào lúc: 17:17 23/9/2020

Ngô Duy Tuyên
Đặt sim: 09764...72
Vào lúc: 17:13 23/9/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333