sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Mobifone » Đầu Số 093 Mobifone » Đầu Số 0938 Mobifone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0938*000 » Tam hoa 0938*111 » Tam hoa 0938*222 » Tam hoa 0938*333 » Tam hoa 0938*444 » Tam hoa 0938*555 » Tam hoa 0938*666 » Tam hoa 0938*777 » Tam hoa 0938*888 » Tam hoa 0938*999 »
Tứ quý 0938*0000 » Tứ quý 0938*1111 » Tứ quý 0938*2222 » Tứ quý 0938*3333 » Tứ quý 0938*4444 » Tứ quý 0938*5555 » Tứ quý 0938*6666 » Tứ quý 0938*7777 » Tứ quý 0938*8888 » Tứ quý 0938*9999 »
0938*6868 lộc phát » 0938*8686 lộc phát » 0938*6886 lộc phát » 0938*8668 lộc phát » 0938*7979 thần tài » 0938*3939 thần tài » 0938*7878 ông địa » 0938*3838 ông địa » 0938*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0938040148150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0938040148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0148 MobifoneĐặt Mua
0938221948150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0938221948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0938261948150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0938261948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 261948 MobifoneĐặt Mua
0938431198150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0938431198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 198 MobifoneĐặt Mua
0938460218150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0938460218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0218 MobifoneĐặt Mua
0938547958150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0938547958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 547958 MobifoneĐặt Mua
0938679018150.000
180.000
Sim So Dep Mobifone 0938679018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 MobifoneĐặt Mua
0938082248200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0938082248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 082248 MobifoneĐặt Mua
0938137578200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0938137578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 578 MobifoneĐặt Mua
0938221848200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0938221848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 21848 MobifoneĐặt Mua
0938456028200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0938456028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 456028 MobifoneĐặt Mua
0938471958200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0938471958 SimViettelĐẹp.Com Sim Năm Sinh Đuôi 471958 MobifoneĐặt Mua
0938550408200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0938550408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 MobifoneĐặt Mua
0938550528200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0938550528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 550528 MobifoneĐặt Mua
0938664548200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0938664548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64548 MobifoneĐặt Mua
0938745278200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0938745278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 745278 MobifoneĐặt Mua
0938834148200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0938834148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 MobifoneĐặt Mua
0938951718200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0938951718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 MobifoneĐặt Mua
0938459198200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0938459198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 198 MobifoneĐặt Mua
0938579498200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0938579498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 579498 MobifoneĐặt Mua
0938667598200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0938667598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 MobifoneĐặt Mua
0938876598200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0938876598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 876598 MobifoneĐặt Mua
0938890698200.000
240.000
Sim So Dep Mobifone 0938890698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698 MobifoneĐặt Mua
0938736608250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0938736608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 736608 MobifoneĐặt Mua
0938279608250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0938279608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 MobifoneĐặt Mua
0938957258250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0938957258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 MobifoneĐặt Mua
0938563608250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0938563608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 563608 MobifoneĐặt Mua
0938221018250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0938221018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1018 MobifoneĐặt Mua
0938290028250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0938290028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0028 MobifoneĐặt Mua
0938530738250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0938530738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 MobifoneĐặt Mua
0938695778250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0938695778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 MobifoneĐặt Mua
0938811058250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0938811058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1058 MobifoneĐặt Mua
0938811658250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0938811658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 811658 MobifoneĐặt Mua
0938877528250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0938877528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7528 MobifoneĐặt Mua
0938005748300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0938005748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 005748 MobifoneĐặt Mua
0938009248300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0938009248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248 MobifoneĐặt Mua
0938160048300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0938160048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0938662438300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0938662438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 662438 MobifoneĐặt Mua
0938114208300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0938114208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 MobifoneĐặt Mua
0938253408300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0938253408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 MobifoneĐặt Mua
0938453018300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0938453018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3018 MobifoneĐặt Mua
0938521848300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0938521848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 521848 MobifoneĐặt Mua
0938001458300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0938001458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 MobifoneĐặt Mua
0938013358300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0938013358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13358 MobifoneĐặt Mua
0938115248300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0938115248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 115248 MobifoneĐặt Mua
0938122458300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0938122458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 MobifoneĐặt Mua
0938544428300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0938544428 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 28 MobifoneĐặt Mua
0938544498300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0938544498 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 498 MobifoneĐặt Mua
0938550048300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0938550048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0938550448300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0938550448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 MobifoneĐặt Mua
0938552208300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0938552208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 MobifoneĐặt Mua
0938552218300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0938552218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 MobifoneĐặt Mua
0938552248300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0938552248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 552248 MobifoneĐặt Mua
0938752228300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0938752228 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 52228 MobifoneĐặt Mua
0938811048300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0938811048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 811048 MobifoneĐặt Mua
0938811478300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0938811478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1478 MobifoneĐặt Mua
0938811648300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0938811648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 811648 MobifoneĐặt Mua
0938811948300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0938811948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0938855048300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0938855048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 55048 MobifoneĐặt Mua
0938877418300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0938877418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 MobifoneĐặt Mua
0938442298400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0938442298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42298 MobifoneĐặt Mua
0938604998400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0938604998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 998 MobifoneĐặt Mua
0938614998400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0938614998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 614998 MobifoneĐặt Mua
0938649198400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0938649198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49198 MobifoneĐặt Mua
0938649598400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0938649598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 MobifoneĐặt Mua
0938181148400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0938181148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 181148 MobifoneĐặt Mua
0938106448400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0938106448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06448 MobifoneĐặt Mua
0938486008400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0938486008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 486008 MobifoneĐặt Mua
0938728158400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0938728158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 MobifoneĐặt Mua
0938923448400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0938923448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3448 MobifoneĐặt Mua
0938365708400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0938365708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 MobifoneĐặt Mua
0938115208400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0938115208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5208 MobifoneĐặt Mua
0938124088400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0938124088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 088 MobifoneĐặt Mua
0938425088400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0938425088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5088 MobifoneĐặt Mua
0938429088400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0938429088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 088 MobifoneĐặt Mua
0938437488400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0938437488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 MobifoneĐặt Mua
0938584088400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0938584088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 584088 MobifoneĐặt Mua
0938712088400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0938712088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 12088 MobifoneĐặt Mua
0938917088400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0938917088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 088 MobifoneĐặt Mua
0938148558400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0938148558 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 48558 MobifoneĐặt Mua
0938460568400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0938460568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 60568 MobifoneĐặt Mua
0938474728400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0938474728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 MobifoneĐặt Mua
0938490068400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0938490068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0068 MobifoneĐặt Mua
0938540468400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0938540468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 MobifoneĐặt Mua
0938545058400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0938545058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5058 MobifoneĐặt Mua
0938574468400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0938574468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4468 MobifoneĐặt Mua
0938631248400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0938631248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 31248 MobifoneĐặt Mua
0938778658400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0938778658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 MobifoneĐặt Mua
0938276558400.000
480.000
Sim So Dep Mobifone 0938276558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6558 MobifoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0938 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0938 là của mạng Mobifone.

Danh sách sim số đẹp 0938 của mạng Mobifone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0938 Mobifone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Chí Tùng
Đặt sim: 08266...91
Vào lúc: 15:56 9/4/2020

Huỳnh Duy Tuấn
Đặt sim: 08610...20
Vào lúc: 15:52 9/4/2020

Nguyễn Đức Tùng
Đặt sim: 08294...78
Vào lúc: 15:49 9/4/2020

Nguyễn Thị Lệ
Đặt sim: 08631...53
Vào lúc: 15:46 9/4/2020

Trần Thị Hồng
Đặt sim: 09813...74
Vào lúc: 15:44 9/4/2020

Lê Văn Gia
Đặt sim: 08525...93
Vào lúc: 15:41 9/4/2020

Nguyễn Thị Ngọc
Đặt sim: 08823...74
Vào lúc: 15:37 9/4/2020

Trần Minh Bảo
Đặt sim: 08817...38
Vào lúc: 15:34 9/4/2020

Trần Đức Tiến
Đặt sim: 08891...36
Vào lúc: 15:31 9/4/2020

Ngô Thị Thơ
Đặt sim: 08930...47
Vào lúc: 15:29 9/4/2020

Nguyễn Minh Hảo
Đặt sim: 08952...94
Vào lúc: 15:25 9/4/2020

Nguyễn Minh Cường
Đặt sim: 08974...87
Vào lúc: 15:23 9/4/2020

Ngô Thị Nguyệt
Đặt sim: 03925...94
Vào lúc: 15:19 9/4/2020

Huỳnh Văn Nguyên
Đặt sim: 08855...33
Vào lúc: 15:17 9/4/2020

Lê Văn Anh
Đặt sim: 09074...74
Vào lúc: 15:14 9/4/2020

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333