sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Mobifone » Đầu Số 093 Mobifone » Đầu Số 0939 Mobifone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0939*000 » Tam hoa 0939*111 » Tam hoa 0939*222 » Tam hoa 0939*333 » Tam hoa 0939*444 » Tam hoa 0939*555 » Tam hoa 0939*666 » Tam hoa 0939*777 » Tam hoa 0939*888 » Tam hoa 0939*999 »
Tứ quý 0939*0000 » Tứ quý 0939*1111 » Tứ quý 0939*2222 » Tứ quý 0939*3333 » Tứ quý 0939*4444 » Tứ quý 0939*5555 » Tứ quý 0939*6666 » Tứ quý 0939*7777 » Tứ quý 0939*8888 » Tứ quý 0939*9999 »
0939*6868 lộc phát » 0939*8686 lộc phát » 0939*6886 lộc phát » 0939*8668 lộc phát » 0939*7979 thần tài » 0939*3939 thần tài » 0939*7878 ông địa » 0939*3838 ông địa » 0939*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0939167648180.000
220.000
Sim So Dep Mobifone 0939167648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 167648 MobifoneĐặt Mua
0939537418180.000
220.000
Sim So Dep Mobifone 0939537418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 537418 MobifoneĐặt Mua
0939709518180.000
220.000
Sim So Dep Mobifone 0939709518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 09518 MobifoneĐặt Mua
0939294158180.000
220.000
Sim So Dep Mobifone 0939294158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94158 MobifoneĐặt Mua
0939443758180.000
220.000
Sim So Dep Mobifone 0939443758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 MobifoneĐặt Mua
0939511748180.000
220.000
Sim So Dep Mobifone 0939511748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1748 MobifoneĐặt Mua
0939733138190.000
230.000
Sim So Dep Mobifone 0939733138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 MobifoneĐặt Mua
0939859048250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939859048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0939056908250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939056908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 056908 MobifoneĐặt Mua
0939197628250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939197628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 97628 MobifoneĐặt Mua
0939603758250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939603758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 603758 MobifoneĐặt Mua
0939741418250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939741418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1418 MobifoneĐặt Mua
0939833458250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939833458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 MobifoneĐặt Mua
0939845718250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939845718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 MobifoneĐặt Mua
0939027048250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939027048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 27048 MobifoneĐặt Mua
0939052648250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939052648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0939690048250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939690048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90048 MobifoneĐặt Mua
0939566718250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939566718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 MobifoneĐặt Mua
0939812048250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939812048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 12048 MobifoneĐặt Mua
0939816358250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939816358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 MobifoneĐặt Mua
0939731028250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939731028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 MobifoneĐặt Mua
0939814208250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939814208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4208 MobifoneĐặt Mua
0939314398250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939314398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 MobifoneĐặt Mua
0939697718250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939697718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 97718 MobifoneĐặt Mua
0939539628250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939539628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9628 MobifoneĐặt Mua
0939213058250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939213058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 MobifoneĐặt Mua
0939216758250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939216758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16758 MobifoneĐặt Mua
0939557308250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939557308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 MobifoneĐặt Mua
0939733248250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939733248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 733248 MobifoneĐặt Mua
0939586478250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939586478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6478 MobifoneĐặt Mua
0939590258250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939590258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0258 MobifoneĐặt Mua
0939625358250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939625358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 MobifoneĐặt Mua
0939463918250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939463918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3918 MobifoneĐặt Mua
0939047438250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939047438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47438 MobifoneĐặt Mua
0939450248250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939450248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0248 MobifoneĐặt Mua
0939827518250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939827518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 MobifoneĐặt Mua
0939314758250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939314758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14758 MobifoneĐặt Mua
0939302978250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939302978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 302978 MobifoneĐặt Mua
0939341698250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939341698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698 MobifoneĐặt Mua
0939342478250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939342478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2478 MobifoneĐặt Mua
0939352738250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939352738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 352738 MobifoneĐặt Mua
0939356548250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939356548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0939375698250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939375698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75698 MobifoneĐặt Mua
0939074578250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939074578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4578 MobifoneĐặt Mua
0939850408250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939850408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0408 MobifoneĐặt Mua
0939532108250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939532108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 MobifoneĐặt Mua
0939428078250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939428078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28078 MobifoneĐặt Mua
0939913708250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939913708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 MobifoneĐặt Mua
0939859278250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939859278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 859278 MobifoneĐặt Mua
0939859718250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939859718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59718 MobifoneĐặt Mua
0939208458250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939208458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08458 MobifoneĐặt Mua
0939926598250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939926598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 926598 MobifoneĐặt Mua
0939984028250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939984028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4028 MobifoneĐặt Mua
0939229438250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939229438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 MobifoneĐặt Mua
0939286438250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939286438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6438 MobifoneĐặt Mua
0939974618250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939974618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74618 MobifoneĐặt Mua
0939596738250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939596738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6738 MobifoneĐặt Mua
0939726518250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939726518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 MobifoneĐặt Mua
0939449158250.000
300.000
Sim So Dep Mobifone 0939449158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 MobifoneĐặt Mua
0939094558300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0939094558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 MobifoneĐặt Mua
0939172028300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0939172028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 172028 MobifoneĐặt Mua
0939691558300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0939691558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91558 MobifoneĐặt Mua
0939305778300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0939305778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 05778 MobifoneĐặt Mua
0939620338300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0939620338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 MobifoneĐặt Mua
0939416318300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0939416318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16318 MobifoneĐặt Mua
0939326148300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0939326148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 326148 MobifoneĐặt Mua
0939531158300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0939531158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 31158 MobifoneĐặt Mua
0939133658300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0939133658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 133658 MobifoneĐặt Mua
0939550628300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0939550628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50628 MobifoneĐặt Mua
0939499508300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0939499508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 MobifoneĐặt Mua
0939593248300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0939593248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 93248 MobifoneĐặt Mua
0939325958300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0939325958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5958 MobifoneĐặt Mua
0939296258300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0939296258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 96258 MobifoneĐặt Mua
0939746198300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0939746198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 46198 MobifoneĐặt Mua
0939964498300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0939964498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 MobifoneĐặt Mua
0939641198300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0939641198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1198 MobifoneĐặt Mua
0939442948300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0939442948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 442948 MobifoneĐặt Mua
0939339208300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0939339208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 339208 MobifoneĐặt Mua
0939195698300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0939195698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698 MobifoneĐặt Mua
0939850778300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0939850778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 MobifoneĐặt Mua
0939461558300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0939461558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 61558 MobifoneĐặt Mua
0939342118300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0939342118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2118 MobifoneĐặt Mua
0939431858300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0939431858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 31858 MobifoneĐặt Mua
0939134898300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0939134898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4898 MobifoneĐặt Mua
0939430228300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0939430228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0228 MobifoneĐặt Mua
0939900158300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0939900158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0158 MobifoneĐặt Mua
0939536658300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0939536658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6658 MobifoneĐặt Mua
0939640198300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0939640198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0198 MobifoneĐặt Mua
0939217378300.000
360.000
Sim So Dep Mobifone 0939217378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17378 MobifoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0939 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0939 là của mạng Mobifone.

Danh sách sim số đẹp 0939 của mạng Mobifone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0939 Mobifone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Ngô Kim Thi
Đặt sim: 08411...81
Vào lúc: 11:55 21/11/2019

Nguyễn Đức Hưng
Đặt sim: 03989...50
Vào lúc: 11:53 21/11/2019

Nguyễn Đức Anh
Đặt sim: 08813...42
Vào lúc: 11:49 21/11/2019

Ngô Đức Thế
Đặt sim: 08619...22
Vào lúc: 11:47 21/11/2019

Nguyễn Đức Toàn
Đặt sim: 09161...73
Vào lúc: 11:44 21/11/2019

Ngô Minh Hiếu
Đặt sim: 09171...67
Vào lúc: 11:40 21/11/2019

Huỳnh Trung Khôi
Đặt sim: 09821...72
Vào lúc: 11:38 21/11/2019

Ngô Duy Nam
Đặt sim: 08632...29
Vào lúc: 11:34 21/11/2019

Nguyễn Nhã Thơ
Đặt sim: 09128...50
Vào lúc: 11:31 21/11/2019

Ngô Văn Huy
Đặt sim: 09662...17
Vào lúc: 11:28 21/11/2019

Hoàng Đức Hiển
Đặt sim: 08897...54
Vào lúc: 11:26 21/11/2019

Ngô Kiều Mai
Đặt sim: 08376...93
Vào lúc: 11:22 21/11/2019

Huỳnh Minh Bảo
Đặt sim: 03232...76
Vào lúc: 11:19 21/11/2019

Huỳnh Văn Sang
Đặt sim: 08995...58
Vào lúc: 11:16 21/11/2019

Nguyễn Duy Luân
Đặt sim: 08946...59
Vào lúc: 11:14 21/11/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333