sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Mobifone » Đầu Số 093 Mobifone » Đầu Số 0939 Mobifone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0939*000 » Tam hoa 0939*111 » Tam hoa 0939*222 » Tam hoa 0939*333 » Tam hoa 0939*444 » Tam hoa 0939*555 » Tam hoa 0939*666 » Tam hoa 0939*777 » Tam hoa 0939*888 » Tam hoa 0939*999 »
Tứ quý 0939*0000 » Tứ quý 0939*1111 » Tứ quý 0939*2222 » Tứ quý 0939*3333 » Tứ quý 0939*4444 » Tứ quý 0939*5555 » Tứ quý 0939*6666 » Tứ quý 0939*7777 » Tứ quý 0939*8888 » Tứ quý 0939*9999 »
0939*6868 lộc phát » 0939*8686 lộc phát » 0939*6886 lộc phát » 0939*8668 lộc phát » 0939*7979 thần tài » 0939*3939 thần tài » 0939*7878 ông địa » 0939*3838 ông địa » 0939*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0939972048350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939972048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2048 MobifoneĐặt Mua
0939521078350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939521078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 MobifoneĐặt Mua
0939431078350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939431078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 078 MobifoneĐặt Mua
0939397258350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939397258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 258 MobifoneĐặt Mua
0939416318350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939416318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16318 MobifoneĐặt Mua
0939326148350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939326148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 326148 MobifoneĐặt Mua
0939641808350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939641808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 MobifoneĐặt Mua
0939409448350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939409448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 MobifoneĐặt Mua
0939542118350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939542118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 542118 MobifoneĐặt Mua
0939074808350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939074808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4808 MobifoneĐặt Mua
0939442948350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939442948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 442948 MobifoneĐặt Mua
0939965348350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939965348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5348 MobifoneĐặt Mua
0939493228350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939493228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 93228 MobifoneĐặt Mua
0939164478350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939164478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 MobifoneĐặt Mua
0939988548350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939988548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88548 MobifoneĐặt Mua
0939771648350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939771648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71648 MobifoneĐặt Mua
0939177428350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939177428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 177428 MobifoneĐặt Mua
0939141308350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939141308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41308 MobifoneĐặt Mua
0939071498350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939071498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71498 MobifoneĐặt Mua
0939069428350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939069428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 069428 MobifoneĐặt Mua
0939286038350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939286038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6038 MobifoneĐặt Mua
0939036178350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939036178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 036178 MobifoneĐặt Mua
0939291038350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939291038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91038 MobifoneĐặt Mua
0939619848350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939619848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 MobifoneĐặt Mua
0939104288350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939104288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 104288 MobifoneĐặt Mua
0939297848350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939297848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0939067058350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939067058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7058 MobifoneĐặt Mua
0939278408350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939278408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78408 MobifoneĐặt Mua
0939482958350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939482958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 MobifoneĐặt Mua
0939685448350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939685448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5448 MobifoneĐặt Mua
0939176448350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939176448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 176448 MobifoneĐặt Mua
0939201848350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939201848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 MobifoneĐặt Mua
0939412028350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939412028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 412028 MobifoneĐặt Mua
0939643308350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939643308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 MobifoneĐặt Mua
0939643358350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939643358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 MobifoneĐặt Mua
0939899028350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939899028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 99028 MobifoneĐặt Mua
0939007428350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939007428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7428 MobifoneĐặt Mua
0939672558350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939672558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 672558 MobifoneĐặt Mua
0939563848350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939563848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63848 MobifoneĐặt Mua
0939681108350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939681108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 81108 MobifoneĐặt Mua
0939704558350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939704558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 558 MobifoneĐặt Mua
0939760558350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939760558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0558 MobifoneĐặt Mua
0939173488350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939173488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3488 MobifoneĐặt Mua
0939365448350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939365448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 365448 MobifoneĐặt Mua
0939430558350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939430558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 MobifoneĐặt Mua
0939922648350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939922648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 22648 MobifoneĐặt Mua
0939132558350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939132558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32558 MobifoneĐặt Mua
0939178428350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939178428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178428 MobifoneĐặt Mua
0939403228350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939403228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 403228 MobifoneĐặt Mua
0939093328350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939093328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 093328 MobifoneĐặt Mua
0939961858350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939961858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 961858 MobifoneĐặt Mua
0939600378350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939600378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0378 MobifoneĐặt Mua
0939537118350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939537118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 118 MobifoneĐặt Mua
0939459228350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939459228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9228 MobifoneĐặt Mua
0939046938350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939046938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 046938 MobifoneĐặt Mua
0939488178350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939488178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488178 MobifoneĐặt Mua
0939541438350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939541438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 MobifoneĐặt Mua
0939881438350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939881438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 881438 MobifoneĐặt Mua
0939172028350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939172028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 72028 MobifoneĐặt Mua
0939351528350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939351528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 MobifoneĐặt Mua
0939027178350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939027178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 MobifoneĐặt Mua
0939537418350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939537418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 537418 MobifoneĐặt Mua
0939593248350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939593248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 593248 MobifoneĐặt Mua
0939325958350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939325958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5958 MobifoneĐặt Mua
0939746198350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939746198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 46198 MobifoneĐặt Mua
0939964498350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939964498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64498 MobifoneĐặt Mua
0939583098350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939583098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 MobifoneĐặt Mua
0939189498350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939189498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 189498 MobifoneĐặt Mua
0939724298350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939724298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4298 MobifoneĐặt Mua
0939711498350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939711498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1498 MobifoneĐặt Mua
0939728498350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939728498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28498 MobifoneĐặt Mua
0939672098350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939672098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2098 MobifoneĐặt Mua
0939704308350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939704308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 704308 MobifoneĐặt Mua
0939706318350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939706318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318 MobifoneĐặt Mua
0939762098350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939762098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 MobifoneĐặt Mua
0939961058350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939961058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 MobifoneĐặt Mua
0939972058350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939972058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 72058 MobifoneĐặt Mua
0939344028350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939344028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 MobifoneĐặt Mua
0939921228350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939921228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 921228 MobifoneĐặt Mua
0939830488350.000
420.000
Sim So Dep Mobifone 0939830488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0488 MobifoneĐặt Mua
0939355158360.000
430.000
Sim So Dep Mobifone 0939355158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 355158 MobifoneĐặt Mua
0939760698360.000
430.000
Sim So Dep Mobifone 0939760698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698 MobifoneĐặt Mua
0939713198360.000
430.000
Sim So Dep Mobifone 0939713198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3198 MobifoneĐặt Mua
0939560438360.000
430.000
Sim So Dep Mobifone 0939560438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0438 MobifoneĐặt Mua
0939417118360.000
430.000
Sim So Dep Mobifone 0939417118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7118 MobifoneĐặt Mua
0939750538360.000
430.000
Sim So Dep Mobifone 0939750538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0538 MobifoneĐặt Mua
0939014808360.000
430.000
Sim So Dep Mobifone 0939014808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4808 MobifoneĐặt Mua
0939066248360.000
430.000
Sim So Dep Mobifone 0939066248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
0939007548360.000
430.000
Sim So Dep Mobifone 0939007548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 MobifoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0939 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0939 là của mạng Mobifone.

Danh sách sim số đẹp 0939 của mạng Mobifone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0939 Mobifone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Huỳnh Chí Quyền
Đặt sim: 03961...47
Vào lúc: 22:56 21/9/2020

Nguyễn Văn Nhật
Đặt sim: 08594...32
Vào lúc: 22:52 21/9/2020

Nguyễn Văn Nguyên
Đặt sim: 08681...19
Vào lúc: 22:49 21/9/2020

Nguyễn Đức Thắng
Đặt sim: 09357...93
Vào lúc: 22:46 21/9/2020

Lê Duy Tân
Đặt sim: 08632...23
Vào lúc: 22:43 21/9/2020

Trần Cát Hương
Đặt sim: 08968...56
Vào lúc: 22:41 21/9/2020

Phạm Thị Bình
Đặt sim: 03251...62
Vào lúc: 22:38 21/9/2020

Trần Văn Khương
Đặt sim: 09822...84
Vào lúc: 22:34 21/9/2020

Trần Duy Việt
Đặt sim: 09319...97
Vào lúc: 22:31 21/9/2020

Nguyễn Đức Nguyên
Đặt sim: 08443...39
Vào lúc: 22:28 21/9/2020

Nguyễn Đức Long
Đặt sim: 09622...22
Vào lúc: 22:25 21/9/2020

Phạm Đức Nhân
Đặt sim: 08939...47
Vào lúc: 22:23 21/9/2020

Trần Phương Di
Đặt sim: 03991...89
Vào lúc: 22:19 21/9/2020

Ngô Văn Thuận
Đặt sim: 08898...75
Vào lúc: 22:17 21/9/2020

Ngô Chí Tuân
Đặt sim: 08311...11
Vào lúc: 22:14 21/9/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333