sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Vinaphone » Đầu Số 094 Vinaphone » Đầu Số 0942 Vinaphone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0942*000 » Tam hoa 0942*111 » Tam hoa 0942*222 » Tam hoa 0942*333 » Tam hoa 0942*444 » Tam hoa 0942*555 » Tam hoa 0942*666 » Tam hoa 0942*777 » Tam hoa 0942*888 » Tam hoa 0942*999 »
Tứ quý 0942*0000 » Tứ quý 0942*1111 » Tứ quý 0942*2222 » Tứ quý 0942*3333 » Tứ quý 0942*4444 » Tứ quý 0942*5555 » Tứ quý 0942*6666 » Tứ quý 0942*7777 » Tứ quý 0942*8888 » Tứ quý 0942*9999 »
0942*6868 lộc phát » 0942*8686 lộc phát » 0942*6886 lộc phát » 0942*8668 lộc phát » 0942*7979 thần tài » 0942*3939 thần tài » 0942*7878 ông địa » 0942*3838 ông địa » 0942*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0942481158200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0942481158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 481158 VinaphoneĐặt Mua
0942462028200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0942462028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 VinaphoneĐặt Mua
0942525378200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0942525378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 525378 VinaphoneĐặt Mua
0942721958200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0942721958 SimViettelĐẹp.Com Sim Năm Sinh Đuôi 21958 VinaphoneĐặt Mua
0942301508200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0942301508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
0942982238250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0942982238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 238 VinaphoneĐặt Mua
0942705578250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0942705578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 05578 VinaphoneĐặt Mua
0942084978250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0942084978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 84978 VinaphoneĐặt Mua
0942189878250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0942189878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 878 VinaphoneĐặt Mua
0942245378250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0942245378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 245378 VinaphoneĐặt Mua
0942731938250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0942731938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 31938 VinaphoneĐặt Mua
0942913078300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942913078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3078 VinaphoneĐặt Mua
0942840388300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942840388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0942743078300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942743078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 743078 VinaphoneĐặt Mua
0942671078300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942671078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 671078 VinaphoneĐặt Mua
0942658078300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942658078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 658078 VinaphoneĐặt Mua
0942470488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942470488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0488 VinaphoneĐặt Mua
0942436088300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942436088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 088 VinaphoneĐặt Mua
0942184788300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942184788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 184788 VinaphoneĐặt Mua
0942026078300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942026078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0942453188300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942453188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0942927488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942927488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0942030448300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942030448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0448 VinaphoneĐặt Mua
0942259488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942259488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0942692848300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942692848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2848 VinaphoneĐặt Mua
0942955448300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942955448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 VinaphoneĐặt Mua
0942944008300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942944008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4008 VinaphoneĐặt Mua
0942705808300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942705808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5808 VinaphoneĐặt Mua
0942095828300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942095828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5828 VinaphoneĐặt Mua
0942446008300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942446008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 446008 VinaphoneĐặt Mua
0942701858300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942701858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 701858 VinaphoneĐặt Mua
0942062858300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942062858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 VinaphoneĐặt Mua
0942764818300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942764818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 VinaphoneĐặt Mua
0942097818300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942097818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 097818 VinaphoneĐặt Mua
0942039828300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942039828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9828 VinaphoneĐặt Mua
0942057838300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942057838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 838 VinaphoneĐặt Mua
0942605828300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942605828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 828 VinaphoneĐặt Mua
0942129818300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942129818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 818 VinaphoneĐặt Mua
0942104788300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942104788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0942035818300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942035818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5818 VinaphoneĐặt Mua
0942049828300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942049828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 828 VinaphoneĐặt Mua
0942976858300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942976858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 976858 VinaphoneĐặt Mua
0942164898300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942164898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64898 VinaphoneĐặt Mua
0942775008300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942775008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5008 VinaphoneĐặt Mua
0942971488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942971488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1488 VinaphoneĐặt Mua
0942376088300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942376088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6088 VinaphoneĐặt Mua
0942967488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942967488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0942153998300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942153998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 153998 VinaphoneĐặt Mua
0942732878300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942732878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0942803488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942803488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3488 VinaphoneĐặt Mua
0942792088300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942792088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 92088 VinaphoneĐặt Mua
0942953488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942953488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0942195788300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942195788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0942221598300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942221598 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 21598 VinaphoneĐặt Mua
0942263008300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942263008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63008 VinaphoneĐặt Mua
0942906808300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942906808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6808 VinaphoneĐặt Mua
0942785638300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942785638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 785638 VinaphoneĐặt Mua
0942092338300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942092338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 92338 VinaphoneĐặt Mua
0942834338300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942834338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34338 VinaphoneĐặt Mua
0942102378300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942102378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02378 VinaphoneĐặt Mua
0942105088300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942105088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 05088 VinaphoneĐặt Mua
0942106188300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942106188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06188 VinaphoneĐặt Mua
0942108858300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942108858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08858 VinaphoneĐặt Mua
0942110318300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942110318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 VinaphoneĐặt Mua
0942524328300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942524328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4328 VinaphoneĐặt Mua
0942103238300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942103238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3238 VinaphoneĐặt Mua
0942106388300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942106388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 388 VinaphoneĐặt Mua
0942107188300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942107188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 188 VinaphoneĐặt Mua
0942109388300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942109388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 109388 VinaphoneĐặt Mua
0942110178300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942110178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 VinaphoneĐặt Mua
0942716088300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942716088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0942769318300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942769318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9318 VinaphoneĐặt Mua
0942362298300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942362298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 VinaphoneĐặt Mua
0942445698300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942445698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5698 VinaphoneĐặt Mua
0942489748300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942489748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9748 VinaphoneĐặt Mua
0942300298300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942300298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0298 VinaphoneĐặt Mua
0942310288300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942310288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0288 VinaphoneĐặt Mua
0942532488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942532488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 532488 VinaphoneĐặt Mua
0942581488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942581488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 581488 VinaphoneĐặt Mua
0942527188300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942527188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0942903488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942903488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03488 VinaphoneĐặt Mua
0942920588300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942920588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 20588 VinaphoneĐặt Mua
0942912488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942912488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0942319588300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942319588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0942473588300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942473588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0942573488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942573488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3488 VinaphoneĐặt Mua
0942301588300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942301588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 588 VinaphoneĐặt Mua
0942390488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942390488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 VinaphoneĐặt Mua
0942005238300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942005238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5238 VinaphoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0942 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0942 là của mạng Vinaphone.

Danh sách sim số đẹp 0942 của mạng Vinaphone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0942 Vinaphone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Huỳnh Văn Khánh
Đặt sim: 08224...10
Vào lúc: 11:55 21/11/2019

Phan Minh Tiến
Đặt sim: 09674...53
Vào lúc: 11:53 21/11/2019

Hoàng Cát Hằng
Đặt sim: 08942...73
Vào lúc: 11:50 21/11/2019

Ngô Minh Anh
Đặt sim: 09841...55
Vào lúc: 11:46 21/11/2019

Nguyễn Văn Đăng
Đặt sim: 08488...78
Vào lúc: 11:43 21/11/2019

Trần Chí Bách
Đặt sim: 09726...83
Vào lúc: 11:41 21/11/2019

Hoàng Duy Đăng
Đặt sim: 08399...33
Vào lúc: 11:38 21/11/2019

Nguyễn Duy Dũng
Đặt sim: 09365...70
Vào lúc: 11:34 21/11/2019

Ngô Duy Việt
Đặt sim: 08416...97
Vào lúc: 11:31 21/11/2019

Phan Thị Lệ
Đặt sim: 09371...46
Vào lúc: 11:28 21/11/2019

Nguyễn Thục Trang
Đặt sim: 09830...82
Vào lúc: 11:25 21/11/2019

Ngô Đức Anh
Đặt sim: 03958...69
Vào lúc: 11:23 21/11/2019

Nguyễn Văn Phong
Đặt sim: 08260...33
Vào lúc: 11:19 21/11/2019

Nguyễn Minh Chiến
Đặt sim: 08210...14
Vào lúc: 11:16 21/11/2019

Trần Trung Hải
Đặt sim: 08971...25
Vào lúc: 11:13 21/11/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333