sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Vinaphone » Đầu Số 094 Vinaphone » Đầu Số 0942 Vinaphone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0942*000 » Tam hoa 0942*111 » Tam hoa 0942*222 » Tam hoa 0942*333 » Tam hoa 0942*444 » Tam hoa 0942*555 » Tam hoa 0942*666 » Tam hoa 0942*777 » Tam hoa 0942*888 » Tam hoa 0942*999 »
Tứ quý 0942*0000 » Tứ quý 0942*1111 » Tứ quý 0942*2222 » Tứ quý 0942*3333 » Tứ quý 0942*4444 » Tứ quý 0942*5555 » Tứ quý 0942*6666 » Tứ quý 0942*7777 » Tứ quý 0942*8888 » Tứ quý 0942*9999 »
0942*6868 lộc phát » 0942*8686 lộc phát » 0942*6886 lộc phát » 0942*8668 lộc phát » 0942*7979 thần tài » 0942*3939 thần tài » 0942*7878 ông địa » 0942*3838 ông địa » 0942*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0942481158200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0942481158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 VinaphoneĐặt Mua
0942525378200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0942525378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25378 VinaphoneĐặt Mua
0942721958200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0942721958 SimViettelĐẹp.Com Sim Năm Sinh Đuôi 1958 VinaphoneĐặt Mua
0942301508200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0942301508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
0942982238250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0942982238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2238 VinaphoneĐặt Mua
0942758698250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0942758698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758698 VinaphoneĐặt Mua
0942913078300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942913078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 913078 VinaphoneĐặt Mua
0942840388300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942840388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 840388 VinaphoneĐặt Mua
0942743078300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942743078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 743078 VinaphoneĐặt Mua
0942671078300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942671078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 671078 VinaphoneĐặt Mua
0942658078300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942658078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 078 VinaphoneĐặt Mua
0942470488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942470488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0488 VinaphoneĐặt Mua
0942436088300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942436088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6088 VinaphoneĐặt Mua
0942184788300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942184788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 788 VinaphoneĐặt Mua
0942026078300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942026078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0942542118300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942542118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 542118 VinaphoneĐặt Mua
0942092338300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942092338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 092338 VinaphoneĐặt Mua
0942834338300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942834338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 338 VinaphoneĐặt Mua
0942221598300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942221598 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 1598 VinaphoneĐặt Mua
0942263008300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942263008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3008 VinaphoneĐặt Mua
0942906808300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942906808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
0942473278300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942473278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 73278 VinaphoneĐặt Mua
0942785638300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942785638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 785638 VinaphoneĐặt Mua
0942300298300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942300298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 VinaphoneĐặt Mua
0942310288300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942310288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 310288 VinaphoneĐặt Mua
0942014088300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942014088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 014088 VinaphoneĐặt Mua
0942581488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942581488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1488 VinaphoneĐặt Mua
0942527188300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942527188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 27188 VinaphoneĐặt Mua
0942903488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942903488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 903488 VinaphoneĐặt Mua
0942920588300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942920588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 920588 VinaphoneĐặt Mua
0942912488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942912488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 912488 VinaphoneĐặt Mua
0942319588300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942319588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 588 VinaphoneĐặt Mua
0942473588300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942473588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 588 VinaphoneĐặt Mua
0942573488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942573488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 VinaphoneĐặt Mua
0942301588300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942301588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 301588 VinaphoneĐặt Mua
0942390488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942390488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90488 VinaphoneĐặt Mua
0942495828300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942495828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 VinaphoneĐặt Mua
0942532488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942532488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 VinaphoneĐặt Mua
0942475068300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942475068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0942453188300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942453188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 453188 VinaphoneĐặt Mua
0942927488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942927488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 927488 VinaphoneĐặt Mua
0942030448300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942030448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 VinaphoneĐặt Mua
0942095828300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942095828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5828 VinaphoneĐặt Mua
0942446008300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942446008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6008 VinaphoneĐặt Mua
0942701858300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942701858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 701858 VinaphoneĐặt Mua
0942062858300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942062858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 858 VinaphoneĐặt Mua
0942764818300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942764818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 764818 VinaphoneĐặt Mua
0942097818300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942097818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 97818 VinaphoneĐặt Mua
0942039828300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942039828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 VinaphoneĐặt Mua
0942057838300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942057838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 057838 VinaphoneĐặt Mua
0942714588300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942714588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14588 VinaphoneĐặt Mua
0942605828300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942605828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 VinaphoneĐặt Mua
0942129818300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942129818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 VinaphoneĐặt Mua
0942104788300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942104788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 104788 VinaphoneĐặt Mua
0942035818300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942035818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 035818 VinaphoneĐặt Mua
0942049828300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942049828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 828 VinaphoneĐặt Mua
0942976858300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942976858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 976858 VinaphoneĐặt Mua
0942164898300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942164898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0942775008300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942775008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 VinaphoneĐặt Mua
0942549388300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942549388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49388 VinaphoneĐặt Mua
0942971488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942971488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71488 VinaphoneĐặt Mua
0942376088300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942376088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0942967488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942967488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7488 VinaphoneĐặt Mua
0942153998300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942153998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 53998 VinaphoneĐặt Mua
0942732878300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942732878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2878 VinaphoneĐặt Mua
0942540188300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942540188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0188 VinaphoneĐặt Mua
0942803488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942803488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 VinaphoneĐặt Mua
0942450788300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942450788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0942792088300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942792088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 792088 VinaphoneĐặt Mua
0942953488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942953488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3488 VinaphoneĐặt Mua
0942195788300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942195788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 195788 VinaphoneĐặt Mua
0942092088300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942092088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 088 VinaphoneĐặt Mua
0942259488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942259488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0942692848300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942692848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 VinaphoneĐặt Mua
0942385788300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942385788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 385788 VinaphoneĐặt Mua
0942955448300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942955448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 55448 VinaphoneĐặt Mua
0942944008300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942944008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 44008 VinaphoneĐặt Mua
0942705808300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942705808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 VinaphoneĐặt Mua
0942370608300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942370608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0608 VinaphoneĐặt Mua
0942805558300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942805558 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 05558 VinaphoneĐặt Mua
0942337048300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942337048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7048 VinaphoneĐặt Mua
0942005238300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942005238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 238 VinaphoneĐặt Mua
0942716088300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942716088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 716088 VinaphoneĐặt Mua
0942769318300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942769318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 VinaphoneĐặt Mua
0942126938300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942126938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6938 VinaphoneĐặt Mua
0942130408300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942130408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0408 VinaphoneĐặt Mua
0942127328300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942127328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 VinaphoneĐặt Mua
0942630858300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942630858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 858 VinaphoneĐặt Mua
0942051768300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0942051768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 768 VinaphoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0942 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0942 là của mạng Vinaphone.

Danh sách sim số đẹp 0942 của mạng Vinaphone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0942 Vinaphone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Duy Huy
Đặt sim: 08922...49
Vào lúc: 14:56 21/9/2019

Huỳnh Văn Chiến
Đặt sim: 08916...51
Vào lúc: 14:52 21/9/2019

Trần Thục Linh
Đặt sim: 08837...98
Vào lúc: 14:50 21/9/2019

Nguyễn Văn Khang
Đặt sim: 08827...57
Vào lúc: 14:47 21/9/2019

Lê Trung Anh
Đặt sim: 08459...68
Vào lúc: 14:43 21/9/2019

Nguyễn Đức Hùng
Đặt sim: 08970...88
Vào lúc: 14:41 21/9/2019

Phan Thục Dương
Đặt sim: 09825...18
Vào lúc: 14:38 21/9/2019

Phạm Duy Hoàng
Đặt sim: 09872...77
Vào lúc: 14:35 21/9/2019

Ngô Duy Quang
Đặt sim: 09616...26
Vào lúc: 14:31 21/9/2019

Lê Đức Khiêm
Đặt sim: 08948...94
Vào lúc: 14:28 21/9/2019

Trần Cát Hoa
Đặt sim: 08812...34
Vào lúc: 14:25 21/9/2019

Nguyễn Minh Sang
Đặt sim: 08828...26
Vào lúc: 14:22 21/9/2019

Ngô Nhã Linh
Đặt sim: 03928...82
Vào lúc: 14:20 21/9/2019

Phạm Chí Nguyên
Đặt sim: 03244...11
Vào lúc: 14:16 21/9/2019

Ngô Văn Nhân
Đặt sim: 03952...69
Vào lúc: 14:13 21/9/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333