sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Vinaphone » Đầu Số 094 Vinaphone » Đầu Số 0942 Vinaphone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0942*000 » Tam hoa 0942*111 » Tam hoa 0942*222 » Tam hoa 0942*333 » Tam hoa 0942*444 » Tam hoa 0942*555 » Tam hoa 0942*666 » Tam hoa 0942*777 » Tam hoa 0942*888 » Tam hoa 0942*999 »
Tứ quý 0942*0000 » Tứ quý 0942*1111 » Tứ quý 0942*2222 » Tứ quý 0942*3333 » Tứ quý 0942*4444 » Tứ quý 0942*5555 » Tứ quý 0942*6666 » Tứ quý 0942*7777 » Tứ quý 0942*8888 » Tứ quý 0942*9999 »
0942*6868 lộc phát » 0942*8686 lộc phát » 0942*6886 lộc phát » 0942*8668 lộc phát » 0942*7979 thần tài » 0942*3939 thần tài » 0942*7878 ông địa » 0942*3838 ông địa » 0942*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0942475068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942475068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 VinaphoneĐặt Mua
0942370608350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942370608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 70608 VinaphoneĐặt Mua
0942184588350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942184588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 588 VinaphoneĐặt Mua
0942979298350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942979298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 79298 VinaphoneĐặt Mua
0942708488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942708488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8488 VinaphoneĐặt Mua
0942801388350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942801388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 01388 VinaphoneĐặt Mua
0942361788350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942361788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 361788 VinaphoneĐặt Mua
0942601388350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942601388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 601388 VinaphoneĐặt Mua
0942857188350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942857188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0942193488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942193488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0942831088350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942831088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 31088 VinaphoneĐặt Mua
0942167798350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942167798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0942221598350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942221598 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 221598 VinaphoneĐặt Mua
0942337048350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942337048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7048 VinaphoneĐặt Mua
0942820488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942820488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 820488 VinaphoneĐặt Mua
0942401488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942401488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1488 VinaphoneĐặt Mua
0942521488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942521488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 21488 VinaphoneĐặt Mua
0942690458350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942690458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 VinaphoneĐặt Mua
0942087108350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942087108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7108 VinaphoneĐặt Mua
0942362298350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942362298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 VinaphoneĐặt Mua
0942445698350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942445698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 445698 VinaphoneĐặt Mua
0942963068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942963068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0942834348350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942834348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 834348 VinaphoneĐặt Mua
0942663598350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942663598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63598 VinaphoneĐặt Mua
0942663258350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942663258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 VinaphoneĐặt Mua
0942318068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942318068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 VinaphoneĐặt Mua
0942553848350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942553848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 53848 VinaphoneĐặt Mua
0942152698350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942152698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0942823198350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942823198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 823198 VinaphoneĐặt Mua
0942913138350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942913138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13138 VinaphoneĐặt Mua
0942741398350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942741398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 741398 VinaphoneĐặt Mua
0942667398350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942667398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0942451598350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942451598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51598 VinaphoneĐặt Mua
0942446998350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942446998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 46998 VinaphoneĐặt Mua
0942298808350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942298808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 VinaphoneĐặt Mua
0942268618350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942268618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 VinaphoneĐặt Mua
0942168398350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942168398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 168398 VinaphoneĐặt Mua
0942097068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942097068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 097068 VinaphoneĐặt Mua
0942050178350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942050178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 VinaphoneĐặt Mua
0942005238350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942005238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 005238 VinaphoneĐặt Mua
0942470488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942470488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 VinaphoneĐặt Mua
0942184788350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942184788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 788 VinaphoneĐặt Mua
0942483088350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942483088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 83088 VinaphoneĐặt Mua
0942462028350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942462028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2028 VinaphoneĐặt Mua
0942468058350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942468058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 468058 VinaphoneĐặt Mua
0942481158350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942481158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1158 VinaphoneĐặt Mua
0942103238350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942103238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3238 VinaphoneĐặt Mua
0942106388350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942106388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0942110178350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942110178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 110178 VinaphoneĐặt Mua
0942102378350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942102378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2378 VinaphoneĐặt Mua
0942105088350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942105088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 05088 VinaphoneĐặt Mua
0942106188350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942106188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06188 VinaphoneĐặt Mua
0942108858350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942108858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108858 VinaphoneĐặt Mua
0942110318350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942110318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0318 VinaphoneĐặt Mua
0942524328350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942524328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 VinaphoneĐặt Mua
0942674558350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942674558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4558 VinaphoneĐặt Mua
0942684558350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942684558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 84558 VinaphoneĐặt Mua
0942914068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0942914068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0942018038390.000
470.000
Sim So Dep Vinaphone 0942018038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018038 VinaphoneĐặt Mua
0942183068400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0942183068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 183068 VinaphoneĐặt Mua
0942155818400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0942155818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 55818 VinaphoneĐặt Mua
0942685088400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0942685088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5088 VinaphoneĐặt Mua
0942924788400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0942924788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 924788 VinaphoneĐặt Mua
0942461488400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0942461488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 61488 VinaphoneĐặt Mua
0942204288400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0942204288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4288 VinaphoneĐặt Mua
0942304188400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0942304188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 188 VinaphoneĐặt Mua
0942495788400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0942495788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 95788 VinaphoneĐặt Mua
0942429488400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0942429488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 429488 VinaphoneĐặt Mua
0942513488400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0942513488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3488 VinaphoneĐặt Mua
0942493088400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0942493088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 93088 VinaphoneĐặt Mua
0942757088400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0942757088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 757088 VinaphoneĐặt Mua
0942284388400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0942284388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 84388 VinaphoneĐặt Mua
0942703488400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0942703488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03488 VinaphoneĐặt Mua
0942934788400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0942934788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 934788 VinaphoneĐặt Mua
0942574088400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0942574088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4088 VinaphoneĐặt Mua
0942441788400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0942441788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1788 VinaphoneĐặt Mua
0942051488400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0942051488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0942447088400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0942447088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7088 VinaphoneĐặt Mua
0942463488400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0942463488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3488 VinaphoneĐặt Mua
0942094088400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0942094088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 094088 VinaphoneĐặt Mua
0942114188400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0942114188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 188 VinaphoneĐặt Mua
0942593788400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0942593788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0942814088400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0942814088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0942163488400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0942163488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63488 VinaphoneĐặt Mua
0942554288400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0942554288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 288 VinaphoneĐặt Mua
0942462788400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0942462788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 462788 VinaphoneĐặt Mua
0942369488400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0942369488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9488 VinaphoneĐặt Mua
0942563488400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0942563488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 563488 VinaphoneĐặt Mua
0942335088400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0942335088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5088 VinaphoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0942 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0942 là của mạng Vinaphone.

Danh sách sim số đẹp 0942 của mạng Vinaphone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0942 Vinaphone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Đức Bảo
Đặt sim: 09817...73
Vào lúc: 15:55 1/12/2021

Nguyễn Trung Gia
Đặt sim: 08246...52
Vào lúc: 15:53 1/12/2021

Nguyễn Chí Long
Đặt sim: 08957...57
Vào lúc: 15:49 1/12/2021

Nguyễn Văn Thế
Đặt sim: 08314...53
Vào lúc: 15:47 1/12/2021

Hoàng Minh Huy
Đặt sim: 08658...53
Vào lúc: 15:43 1/12/2021

Hoàng Duy Hoàng
Đặt sim: 09150...93
Vào lúc: 15:40 1/12/2021

Ngô Duy Khải
Đặt sim: 08336...23
Vào lúc: 15:37 1/12/2021

Ngô Minh Thuận
Đặt sim: 09872...22
Vào lúc: 15:35 1/12/2021

Lê Minh Long
Đặt sim: 09034...39
Vào lúc: 15:32 1/12/2021

Nguyễn Văn Hoàng
Đặt sim: 09164...40
Vào lúc: 15:29 1/12/2021

Nguyễn Minh Bách
Đặt sim: 08363...46
Vào lúc: 15:25 1/12/2021

Lê Duy Dũng
Đặt sim: 03944...17
Vào lúc: 15:23 1/12/2021

Hoàng Văn Việt
Đặt sim: 08364...59
Vào lúc: 15:20 1/12/2021

Nguyễn Trung Thành
Đặt sim: 09061...95
Vào lúc: 15:16 1/12/2021

Trần Chí Thành
Đặt sim: 08686...12
Vào lúc: 15:14 1/12/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333