sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Vinaphone » Đầu Số 094 Vinaphone » Đầu Số 0945 Vinaphone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0945*000 » Tam hoa 0945*111 » Tam hoa 0945*222 » Tam hoa 0945*333 » Tam hoa 0945*444 » Tam hoa 0945*555 » Tam hoa 0945*666 » Tam hoa 0945*777 » Tam hoa 0945*888 » Tam hoa 0945*999 »
Tứ quý 0945*0000 » Tứ quý 0945*1111 » Tứ quý 0945*2222 » Tứ quý 0945*3333 » Tứ quý 0945*4444 » Tứ quý 0945*5555 » Tứ quý 0945*6666 » Tứ quý 0945*7777 » Tứ quý 0945*8888 » Tứ quý 0945*9999 »
0945*6868 lộc phát » 0945*8686 lộc phát » 0945*6886 lộc phát » 0945*8668 lộc phát » 0945*7979 thần tài » 0945*3939 thần tài » 0945*7878 ông địa » 0945*3838 ông địa » 0945*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0945398218190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0945398218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8218 VinaphoneĐặt Mua
0945398208200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0945398208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 VinaphoneĐặt Mua
0945184048250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0945184048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 VinaphoneĐặt Mua
0945864538250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0945864538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64538 VinaphoneĐặt Mua
0945695498250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0945695498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0945851378250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0945851378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 851378 VinaphoneĐặt Mua
0945558138300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945558138 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 58138 VinaphoneĐặt Mua
0945970078300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945970078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0078 VinaphoneĐặt Mua
0945937488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945937488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 VinaphoneĐặt Mua
0945927488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945927488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 927488 VinaphoneĐặt Mua
0945924188300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945924188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24188 VinaphoneĐặt Mua
0945897078300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945897078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0945732078300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945732078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 732078 VinaphoneĐặt Mua
0945483078300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945483078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0945375088300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945375088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 375088 VinaphoneĐặt Mua
0945312488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945312488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 12488 VinaphoneĐặt Mua
0945243078300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945243078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43078 VinaphoneĐặt Mua
0945230078300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945230078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 230078 VinaphoneĐặt Mua
0945024448300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945024448 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 48 VinaphoneĐặt Mua
0945413788300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945413788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0945573488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945573488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0945715838300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945715838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0945902788300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945902788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 902788 VinaphoneĐặt Mua
0945073858300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945073858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 858 VinaphoneĐặt Mua
0945398848300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945398848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8848 VinaphoneĐặt Mua
0945192818300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945192818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 VinaphoneĐặt Mua
0945576828300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945576828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 576828 VinaphoneĐặt Mua
0945176828300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945176828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76828 VinaphoneĐặt Mua
0945054818300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945054818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 054818 VinaphoneĐặt Mua
0945067488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945067488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0945724818300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945724818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4818 VinaphoneĐặt Mua
0945062848300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945062848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 VinaphoneĐặt Mua
0945520818300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945520818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0818 VinaphoneĐặt Mua
0945329088300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945329088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0945194088300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945194088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 194088 VinaphoneĐặt Mua
0945394788300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945394788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 394788 VinaphoneĐặt Mua
0945762088300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945762088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 088 VinaphoneĐặt Mua
0945174088300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945174088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74088 VinaphoneĐặt Mua
0945850288300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945850288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0288 VinaphoneĐặt Mua
0945311578300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945311578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 578 VinaphoneĐặt Mua
0945123708300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945123708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
0945123958300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945123958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3958 VinaphoneĐặt Mua
0945788358300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945788358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8358 VinaphoneĐặt Mua
0945939008300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945939008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
0945101038300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945101038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0945561038300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945561038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0945330488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945330488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30488 VinaphoneĐặt Mua
0945461698300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945461698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1698 VinaphoneĐặt Mua
0945853178300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945853178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 VinaphoneĐặt Mua
0945604088300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945604088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0945497088300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945497088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 497088 VinaphoneĐặt Mua
0945514088300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945514088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0945920488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945920488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 920488 VinaphoneĐặt Mua
0945476488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945476488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6488 VinaphoneĐặt Mua
0945736088300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945736088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 36088 VinaphoneĐặt Mua
0945887698300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945887698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87698 VinaphoneĐặt Mua
0945582488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945582488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 VinaphoneĐặt Mua
0945524088300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945524088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 524088 VinaphoneĐặt Mua
0945341588300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945341588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 588 VinaphoneĐặt Mua
0945124088300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945124088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 088 VinaphoneĐặt Mua
0945126978300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945126978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0945127178300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945127178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 127178 VinaphoneĐặt Mua
0945129278300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945129278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 29278 VinaphoneĐặt Mua
0945132378300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945132378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 VinaphoneĐặt Mua
0945135278300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945135278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0945135478300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945135478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0945136378300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945136378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 VinaphoneĐặt Mua
0945143788300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945143788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 788 VinaphoneĐặt Mua
0945146778300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945146778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 146778 VinaphoneĐặt Mua
0945154278300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945154278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54278 VinaphoneĐặt Mua
0945154788300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945154788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54788 VinaphoneĐặt Mua
0945156488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945156488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 VinaphoneĐặt Mua
0945169488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945169488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9488 VinaphoneĐặt Mua
0945169578300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945169578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 169578 VinaphoneĐặt Mua
0945172588300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945172588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 588 VinaphoneĐặt Mua
0945173378300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945173378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0945899618300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945899618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 99618 VinaphoneĐặt Mua
0945795238300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945795238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 238 VinaphoneĐặt Mua
0945243908300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0945243908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3908 VinaphoneĐặt Mua
0945674058400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945674058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4058 VinaphoneĐặt Mua
0945335988400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945335988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 335988 VinaphoneĐặt Mua
0945363488400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945363488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3488 VinaphoneĐặt Mua
0945730468400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945730468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 730468 VinaphoneĐặt Mua
0945430768400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945430768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 768 VinaphoneĐặt Mua
0945769468400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945769468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 69468 VinaphoneĐặt Mua
0945801468400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945801468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 468 VinaphoneĐặt Mua
0945754468400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945754468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4468 VinaphoneĐặt Mua
0945270468400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945270468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 468 VinaphoneĐặt Mua
0945646388400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945646388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 646388 VinaphoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0945 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0945 là của mạng Vinaphone.

Danh sách sim số đẹp 0945 của mạng Vinaphone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0945 Vinaphone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Duy Quyền
Đặt sim: 08988...20
Vào lúc: 7:56 18/11/2019

Lê Thị Nhi
Đặt sim: 08213...96
Vào lúc: 7:52 18/11/2019

Hoàng Nhã Ngọc
Đặt sim: 09031...89
Vào lúc: 7:49 18/11/2019

Trần Văn Vinh
Đặt sim: 08886...80
Vào lúc: 7:46 18/11/2019

Nguyễn Văn Hoàng
Đặt sim: 08989...96
Vào lúc: 7:43 18/11/2019

Huỳnh Thị Phương
Đặt sim: 08950...66
Vào lúc: 7:40 18/11/2019

Phạm Thị Ngọc
Đặt sim: 09038...82
Vào lúc: 7:37 18/11/2019

Nguyễn Duy Long
Đặt sim: 08562...11
Vào lúc: 7:35 18/11/2019

Phan Duy Khoa
Đặt sim: 08430...86
Vào lúc: 7:32 18/11/2019

Lê Đức Khải
Đặt sim: 09882...32
Vào lúc: 7:28 18/11/2019

Phan Minh Nhật
Đặt sim: 03255...98
Vào lúc: 7:26 18/11/2019

Trần Thị Hoa
Đặt sim: 08881...52
Vào lúc: 7:23 18/11/2019

Trần Văn Khiêm
Đặt sim: 08236...16
Vào lúc: 7:19 18/11/2019

Trần Đức Hải
Đặt sim: 08620...65
Vào lúc: 7:16 18/11/2019

Phạm Chí Dũng
Đặt sim: 03966...49
Vào lúc: 7:14 18/11/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333