sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Vinaphone » Đầu Số 094 Vinaphone » Đầu Số 0945 Vinaphone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0945*000 » Tam hoa 0945*111 » Tam hoa 0945*222 » Tam hoa 0945*333 » Tam hoa 0945*444 » Tam hoa 0945*555 » Tam hoa 0945*666 » Tam hoa 0945*777 » Tam hoa 0945*888 » Tam hoa 0945*999 »
Tứ quý 0945*0000 » Tứ quý 0945*1111 » Tứ quý 0945*2222 » Tứ quý 0945*3333 » Tứ quý 0945*4444 » Tứ quý 0945*5555 » Tứ quý 0945*6666 » Tứ quý 0945*7777 » Tứ quý 0945*8888 » Tứ quý 0945*9999 »
0945*6868 lộc phát » 0945*8686 lộc phát » 0945*6886 lộc phát » 0945*8668 lộc phát » 0945*7979 thần tài » 0945*3939 thần tài » 0945*7878 ông địa » 0945*3838 ông địa » 0945*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0945243908350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945243908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3908 VinaphoneĐặt Mua
0945374788350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945374788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4788 VinaphoneĐặt Mua
0945782068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945782068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 VinaphoneĐặt Mua
0945181068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945181068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0945476068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945476068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6068 VinaphoneĐặt Mua
0945147718350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945147718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7718 VinaphoneĐặt Mua
0945571738350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945571738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 571738 VinaphoneĐặt Mua
0945313108350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945313108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3108 VinaphoneĐặt Mua
0945232398350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945232398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0945970078350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945970078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0078 VinaphoneĐặt Mua
0945937488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945937488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 VinaphoneĐặt Mua
0945927488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945927488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 927488 VinaphoneĐặt Mua
0945924188350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945924188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24188 VinaphoneĐặt Mua
0945897078350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945897078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 97078 VinaphoneĐặt Mua
0945732078350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945732078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 732078 VinaphoneĐặt Mua
0945483078350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945483078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0945375088350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945375088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 088 VinaphoneĐặt Mua
0945312488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945312488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 12488 VinaphoneĐặt Mua
0945243078350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945243078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3078 VinaphoneĐặt Mua
0945230078350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945230078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0078 VinaphoneĐặt Mua
0945024448350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945024448 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 448 VinaphoneĐặt Mua
0945413788350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945413788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 413788 VinaphoneĐặt Mua
0945163068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945163068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 163068 VinaphoneĐặt Mua
0945315068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945315068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5068 VinaphoneĐặt Mua
0945730068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945730068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0945244808350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945244808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
0945988318350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945988318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318 VinaphoneĐặt Mua
0945291898350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945291898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91898 VinaphoneĐặt Mua
0945333758350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945333758 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 58 VinaphoneĐặt Mua
0945436088350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945436088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0945790598350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945790598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 VinaphoneĐặt Mua
0945016698350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945016698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698 VinaphoneĐặt Mua
0945881598350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945881598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 81598 VinaphoneĐặt Mua
0945340628350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945340628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 628 VinaphoneĐặt Mua
0945864788350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945864788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 864788 VinaphoneĐặt Mua
0945956598350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945956598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 VinaphoneĐặt Mua
0945702338350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945702338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 702338 VinaphoneĐặt Mua
0945547188350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945547188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7188 VinaphoneĐặt Mua
0945127988350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945127988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 127988 VinaphoneĐặt Mua
0945845158350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945845158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 845158 VinaphoneĐặt Mua
0945365788350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945365788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 365788 VinaphoneĐặt Mua
0945123708350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945123708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 VinaphoneĐặt Mua
0945123958350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945123958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 123958 VinaphoneĐặt Mua
0945348068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945348068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 VinaphoneĐặt Mua
0945101038350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945101038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 VinaphoneĐặt Mua
0945939008350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945939008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 939008 VinaphoneĐặt Mua
0945723998350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945723998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3998 VinaphoneĐặt Mua
0945248498350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945248498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8498 VinaphoneĐặt Mua
0945127388350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945127388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0945276388350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945276388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6388 VinaphoneĐặt Mua
0945869858350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945869858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9858 VinaphoneĐặt Mua
0945126598350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945126598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0945769188350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945769188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0945631238350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945631238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 238 VinaphoneĐặt Mua
0945869138350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945869138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9138 VinaphoneĐặt Mua
0945558138350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945558138 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 558138 VinaphoneĐặt Mua
0945072068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945072068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0945106598350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945106598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06598 VinaphoneĐặt Mua
0945432598350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945432598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0945464298350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945464298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 464298 VinaphoneĐặt Mua
0945805098350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945805098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5098 VinaphoneĐặt Mua
0945539298350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945539298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0945591008350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945591008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 591008 VinaphoneĐặt Mua
0945022788350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945022788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 788 VinaphoneĐặt Mua
0945104768350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945104768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 768 VinaphoneĐặt Mua
0945107068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945107068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 107068 VinaphoneĐặt Mua
0945152788350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945152788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52788 VinaphoneĐặt Mua
0945153068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945153068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 VinaphoneĐặt Mua
0945177068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945177068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 77068 VinaphoneĐặt Mua
0945212788350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945212788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 212788 VinaphoneĐặt Mua
0945217488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945217488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17488 VinaphoneĐặt Mua
0945223068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945223068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3068 VinaphoneĐặt Mua
0945255788350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945255788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 255788 VinaphoneĐặt Mua
0945259468350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945259468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59468 VinaphoneĐặt Mua
0945274068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945274068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4068 VinaphoneĐặt Mua
0945327468350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945327468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 27468 VinaphoneĐặt Mua
0945343068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945343068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3068 VinaphoneĐặt Mua
0945407068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945407068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0945407768350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945407768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 768 VinaphoneĐặt Mua
0945425068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945425068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5068 VinaphoneĐặt Mua
0945438068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945438068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 VinaphoneĐặt Mua
0945452768350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945452768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 768 VinaphoneĐặt Mua
0945476468350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945476468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6468 VinaphoneĐặt Mua
0945495788350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945495788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0945521068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945521068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0945565068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945565068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0945573768350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945573768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 73768 VinaphoneĐặt Mua
0945574788350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945574788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74788 VinaphoneĐặt Mua
0945580468350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945580468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 580468 VinaphoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0945 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0945 là của mạng Vinaphone.

Danh sách sim số đẹp 0945 của mạng Vinaphone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0945 Vinaphone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Ngô Minh Thắng
Đặt sim: 03984...63
Vào lúc: 19:55 23/9/2020

Nguyễn Chí Nam
Đặt sim: 03953...41
Vào lúc: 19:53 23/9/2020

Phan Đức Hiếu
Đặt sim: 08315...89
Vào lúc: 19:49 23/9/2020

Phan Văn Huy
Đặt sim: 08267...29
Vào lúc: 19:46 23/9/2020

Trần Thị Thơ
Đặt sim: 09193...31
Vào lúc: 19:44 23/9/2020

Trần Kiều Trang
Đặt sim: 08547...71
Vào lúc: 19:40 23/9/2020

Huỳnh Văn Tùng
Đặt sim: 09017...90
Vào lúc: 19:37 23/9/2020

Phan Văn Khánh
Đặt sim: 09887...68
Vào lúc: 19:34 23/9/2020

Trần Duy Hiển
Đặt sim: 09189...16
Vào lúc: 19:32 23/9/2020

Ngô Trung Hiếu
Đặt sim: 08974...69
Vào lúc: 19:29 23/9/2020

Nguyễn Duy Khánh
Đặt sim: 08436...94
Vào lúc: 19:26 23/9/2020

Nguyễn Đức Khoa
Đặt sim: 09822...97
Vào lúc: 19:22 23/9/2020

Ngô Minh Hiển
Đặt sim: 08616...51
Vào lúc: 19:19 23/9/2020

Nguyễn Tường Thư
Đặt sim: 08233...97
Vào lúc: 19:17 23/9/2020

Hoàng Minh Nguyên
Đặt sim: 08950...30
Vào lúc: 19:14 23/9/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333