sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Vinaphone » Đầu Số 094 Vinaphone » Đầu Số 0945 Vinaphone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0945*000 » Tam hoa 0945*111 » Tam hoa 0945*222 » Tam hoa 0945*333 » Tam hoa 0945*444 » Tam hoa 0945*555 » Tam hoa 0945*666 » Tam hoa 0945*777 » Tam hoa 0945*888 » Tam hoa 0945*999 »
Tứ quý 0945*0000 » Tứ quý 0945*1111 » Tứ quý 0945*2222 » Tứ quý 0945*3333 » Tứ quý 0945*4444 » Tứ quý 0945*5555 » Tứ quý 0945*6666 » Tứ quý 0945*7777 » Tứ quý 0945*8888 » Tứ quý 0945*9999 »
0945*6868 lộc phát » 0945*8686 lộc phát » 0945*6886 lộc phát » 0945*8668 lộc phát » 0945*7979 thần tài » 0945*3939 thần tài » 0945*7878 ông địa » 0945*3838 ông địa » 0945*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
09452912981.700.000
2.040.000
Sim So Dep Vinaphone 0945291298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 291298 VinaphoneĐặt Mua
0945284818400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945284818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 284818 VinaphoneĐặt Mua
0945244808400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945244808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
0945194198400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945194198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94198 VinaphoneĐặt Mua
0945030738400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945030738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 030738 VinaphoneĐặt Mua
0945879088400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945879088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 088 VinaphoneĐặt Mua
0945836188400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945836188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 836188 VinaphoneĐặt Mua
0945831078400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945831078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0945819078400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945819078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9078 VinaphoneĐặt Mua
0945804768400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945804768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0945777518400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945777518 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 518 VinaphoneĐặt Mua
0945761078400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945761078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 761078 VinaphoneĐặt Mua
0945631078400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945631078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0945374448400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945374448 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 448 VinaphoneĐặt Mua
0945233078400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945233078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0945000218400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945000218 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 000218 VinaphoneĐặt Mua
0945062788400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945062788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 062788 VinaphoneĐặt Mua
0945523918400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945523918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3918 VinaphoneĐặt Mua
0945599238400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945599238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 238 VinaphoneĐặt Mua
0945034188400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945034188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0945391288400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945391288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 288 VinaphoneĐặt Mua
0945125388400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945125388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 388 VinaphoneĐặt Mua
0945089588400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945089588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0945423588400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945423588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3588 VinaphoneĐặt Mua
0945383398400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945383398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 VinaphoneĐặt Mua
0945052558400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945052558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2558 VinaphoneĐặt Mua
0945111938400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945111938 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 111938 VinaphoneĐặt Mua
0945988348400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945988348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 988348 VinaphoneĐặt Mua
0945850288400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945850288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 288 VinaphoneĐặt Mua
0945114008400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945114008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 VinaphoneĐặt Mua
0945115528400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945115528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 VinaphoneĐặt Mua
0945117708400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945117708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7708 VinaphoneĐặt Mua
0945311948400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945311948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 311948 VinaphoneĐặt Mua
0945308188400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945308188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8188 VinaphoneĐặt Mua
0945857898400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945857898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 898 VinaphoneĐặt Mua
0945184398400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945184398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4398 VinaphoneĐặt Mua
0945962388400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945962388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 962388 VinaphoneĐặt Mua
0945877288400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945877288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 77288 VinaphoneĐặt Mua
0945843188400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945843188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 188 VinaphoneĐặt Mua
0945809188400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945809188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 09188 VinaphoneĐặt Mua
0945794388400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945794388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94388 VinaphoneĐặt Mua
0945709188400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945709188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0945613188400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945613188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3188 VinaphoneĐặt Mua
0945595188400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945595188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5188 VinaphoneĐặt Mua
0945522188400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945522188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0945423188400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945423188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0945420388400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945420388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0945385188400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945385188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 385188 VinaphoneĐặt Mua
0945370388400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945370388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0388 VinaphoneĐặt Mua
0945365188400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945365188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 188 VinaphoneĐặt Mua
0945354188400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945354188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 354188 VinaphoneĐặt Mua
0945129388400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945129388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9388 VinaphoneĐặt Mua
0945062388400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945062388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2388 VinaphoneĐặt Mua
0945797188400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945797188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 797188 VinaphoneĐặt Mua
0945449288400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945449288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 288 VinaphoneĐặt Mua
0945561768400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945561768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 61768 VinaphoneĐặt Mua
0945805138400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945805138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 05138 VinaphoneĐặt Mua
0945292798400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945292798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2798 VinaphoneĐặt Mua
0945691788400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945691788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91788 VinaphoneĐặt Mua
0945504788400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945504788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 504788 VinaphoneĐặt Mua
0945773228400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945773228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 VinaphoneĐặt Mua
0945755008400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945755008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 VinaphoneĐặt Mua
0945085768400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945085768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 85768 VinaphoneĐặt Mua
0945508548400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945508548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508548 VinaphoneĐặt Mua
0945964998400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945964998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4998 VinaphoneĐặt Mua
0945863138400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945863138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0945179488400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945179488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 179488 VinaphoneĐặt Mua
0945554088400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945554088 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 088 VinaphoneĐặt Mua
0945601778400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945601778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 01778 VinaphoneĐặt Mua
0945932778400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945932778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2778 VinaphoneĐặt Mua
0945812778400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945812778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 812778 VinaphoneĐặt Mua
0945315228400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945315228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 315228 VinaphoneĐặt Mua
0945880128400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945880128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 80128 VinaphoneĐặt Mua
0945105618400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945105618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 105618 VinaphoneĐặt Mua
0945419118400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945419118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 19118 VinaphoneĐặt Mua
0945416808400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945416808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
0945417338400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945417338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 417338 VinaphoneĐặt Mua
0945470768400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945470768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 470768 VinaphoneĐặt Mua
0945502588400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945502588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 588 VinaphoneĐặt Mua
0945631588400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945631588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 631588 VinaphoneĐặt Mua
0945494188400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945494188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0945237288400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945237288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0945198588400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945198588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98588 VinaphoneĐặt Mua
0945341288400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945341288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1288 VinaphoneĐặt Mua
0945303598420.000
500.000
Sim So Dep Vinaphone 0945303598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03598 VinaphoneĐặt Mua
0945317388420.000
500.000
Sim So Dep Vinaphone 0945317388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7388 VinaphoneĐặt Mua
0945775118420.000
500.000
Sim So Dep Vinaphone 0945775118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 118 VinaphoneĐặt Mua
0945685988420.000
500.000
Sim So Dep Vinaphone 0945685988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 988 VinaphoneĐặt Mua
0945965698420.000
500.000
Sim So Dep Vinaphone 0945965698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0945 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0945 là của mạng Vinaphone.

Danh sách sim số đẹp 0945 của mạng Vinaphone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0945 Vinaphone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Ngô Văn Anh
Đặt sim: 08672...34
Vào lúc: 22:55 0/3/2021

Nguyễn Diệp Hằng
Đặt sim: 08896...99
Vào lúc: 22:53 0/3/2021

Nguyễn Chí Khương
Đặt sim: 08997...40
Vào lúc: 22:49 0/3/2021

Huỳnh Thục Tuyết
Đặt sim: 08829...41
Vào lúc: 22:47 0/3/2021

Nguyễn Chí Kiên
Đặt sim: 09333...99
Vào lúc: 22:43 0/3/2021

Nguyễn Trung Anh
Đặt sim: 08828...58
Vào lúc: 22:41 0/3/2021

Lê Thị Hoa
Đặt sim: 08917...96
Vào lúc: 22:38 0/3/2021

Phan Minh Tùng
Đặt sim: 09822...79
Vào lúc: 22:34 0/3/2021

Phạm Chí Sang
Đặt sim: 03988...43
Vào lúc: 22:32 0/3/2021

Phan Trung Lực
Đặt sim: 08224...72
Vào lúc: 22:28 0/3/2021

Nguyễn Duy Khương
Đặt sim: 08899...60
Vào lúc: 22:26 0/3/2021

Nguyễn Minh Đạt
Đặt sim: 09755...97
Vào lúc: 22:23 0/3/2021

Nguyễn Văn Quỳnh
Đặt sim: 08448...59
Vào lúc: 22:20 0/3/2021

Phan Văn Sang
Đặt sim: 08978...90
Vào lúc: 22:16 0/3/2021

Hoàng Đức Vũ
Đặt sim: 08853...72
Vào lúc: 22:14 0/3/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333