sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Vinaphone » Đầu Số 094 Vinaphone » Đầu Số 0945 Vinaphone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0945*000 » Tam hoa 0945*111 » Tam hoa 0945*222 » Tam hoa 0945*333 » Tam hoa 0945*444 » Tam hoa 0945*555 » Tam hoa 0945*666 » Tam hoa 0945*777 » Tam hoa 0945*888 » Tam hoa 0945*999 »
Tứ quý 0945*0000 » Tứ quý 0945*1111 » Tứ quý 0945*2222 » Tứ quý 0945*3333 » Tứ quý 0945*4444 » Tứ quý 0945*5555 » Tứ quý 0945*6666 » Tứ quý 0945*7777 » Tứ quý 0945*8888 » Tứ quý 0945*9999 »
0945*6868 lộc phát » 0945*8686 lộc phát » 0945*6886 lộc phát » 0945*8668 lộc phát » 0945*7979 thần tài » 0945*3939 thần tài » 0945*7878 ông địa » 0945*3838 ông địa » 0945*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
09452912981.350.000
1.620.000
Sim So Dep Vinaphone 0945291298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91298 VinaphoneĐặt Mua
0945135278350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945135278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5278 VinaphoneĐặt Mua
0945132378350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945132378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 132378 VinaphoneĐặt Mua
0945146778350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945146778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 146778 VinaphoneĐặt Mua
0945156488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945156488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 56488 VinaphoneĐặt Mua
0945129278350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945129278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 278 VinaphoneĐặt Mua
0945143788350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945143788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 788 VinaphoneĐặt Mua
0945126978350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945126978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 126978 VinaphoneĐặt Mua
0945154278350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945154278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0945154788350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945154788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54788 VinaphoneĐặt Mua
0945169578350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945169578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 578 VinaphoneĐặt Mua
0945173378350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945173378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0945169488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945169488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 69488 VinaphoneĐặt Mua
0945172588350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945172588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0945123958350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945123958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 VinaphoneĐặt Mua
0945123708350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945123708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3708 VinaphoneĐặt Mua
0945061488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945061488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 061488 VinaphoneĐặt Mua
0945677348350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945677348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 77348 VinaphoneĐặt Mua
0945161398350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945161398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1398 VinaphoneĐặt Mua
0945864388350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945864388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 864388 VinaphoneĐặt Mua
0945243908350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945243908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 243908 VinaphoneĐặt Mua
0945374788350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945374788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74788 VinaphoneĐặt Mua
0945939228350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945939228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9228 VinaphoneĐặt Mua
0945633448350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945633448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 VinaphoneĐặt Mua
0945881128350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945881128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 VinaphoneĐặt Mua
0945163068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945163068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0945315068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945315068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 315068 VinaphoneĐặt Mua
0945730068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945730068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0068 VinaphoneĐặt Mua
0945184048350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945184048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4048 VinaphoneĐặt Mua
0945469488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945469488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 69488 VinaphoneĐặt Mua
0945899618350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945899618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 99618 VinaphoneĐặt Mua
0945534578350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945534578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4578 VinaphoneĐặt Mua
0945130468350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945130468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 130468 VinaphoneĐặt Mua
0945283298350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945283298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3298 VinaphoneĐặt Mua
0945719198350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945719198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 719198 VinaphoneĐặt Mua
0945910198350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945910198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0198 VinaphoneĐặt Mua
0945611698350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945611698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 11698 VinaphoneĐặt Mua
0945601718350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945601718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 VinaphoneĐặt Mua
0945956718350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945956718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 56718 VinaphoneĐặt Mua
0945916118350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945916118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 916118 VinaphoneĐặt Mua
0945867198350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945867198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0945796998350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945796998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 998 VinaphoneĐặt Mua
0945718738350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945718738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 VinaphoneĐặt Mua
0945581698350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945581698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 81698 VinaphoneĐặt Mua
0945533768350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945533768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 33768 VinaphoneĐặt Mua
0945103398350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945103398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 VinaphoneĐặt Mua
0945743178350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945743178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 VinaphoneĐặt Mua
0945469238350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945469238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 469238 VinaphoneĐặt Mua
0945927488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945927488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0945375088350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945375088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75088 VinaphoneĐặt Mua
0945413788350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945413788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 413788 VinaphoneĐặt Mua
0945738078350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945738078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38078 VinaphoneĐặt Mua
0945558138350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945558138 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 8138 VinaphoneĐặt Mua
0945795238350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0945795238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 795238 VinaphoneĐặt Mua
0945680608370.000
440.000
Sim So Dep Vinaphone 0945680608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
0945194198390.000
470.000
Sim So Dep Vinaphone 0945194198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0945030738400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945030738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30738 VinaphoneĐặt Mua
0945311948400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945311948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 VinaphoneĐặt Mua
0945613068400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945613068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 VinaphoneĐặt Mua
0945483088400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945483088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 483088 VinaphoneĐặt Mua
0945165488400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945165488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0945545388400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945545388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 388 VinaphoneĐặt Mua
0945032088400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945032088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0945043488400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945043488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 043488 VinaphoneĐặt Mua
0945293088400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945293088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3088 VinaphoneĐặt Mua
0945346988400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945346988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0945232488400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945232488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0945049188400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945049188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 049188 VinaphoneĐặt Mua
0945257088400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945257088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57088 VinaphoneĐặt Mua
0945841788400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945841788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 841788 VinaphoneĐặt Mua
0945549188400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945549188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9188 VinaphoneĐặt Mua
0945214288400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945214288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14288 VinaphoneĐặt Mua
0945379488400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945379488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 VinaphoneĐặt Mua
0945359788400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945359788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 788 VinaphoneĐặt Mua
0945390288400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945390288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 390288 VinaphoneĐặt Mua
0945125488400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945125488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25488 VinaphoneĐặt Mua
0945358488400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945358488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 VinaphoneĐặt Mua
0945014288400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945014288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14288 VinaphoneĐặt Mua
0945754588400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945754588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 588 VinaphoneĐặt Mua
0945714288400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945714288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4288 VinaphoneĐặt Mua
0945525788400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945525788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 788 VinaphoneĐặt Mua
0945169088400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945169088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 088 VinaphoneĐặt Mua
0945753788400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945753788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3788 VinaphoneĐặt Mua
0945346288400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945346288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 346288 VinaphoneĐặt Mua
0945496088400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945496088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 496088 VinaphoneĐặt Mua
0945977488400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945977488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 77488 VinaphoneĐặt Mua
0945807588400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945807588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07588 VinaphoneĐặt Mua
0945703288400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945703288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 703288 VinaphoneĐặt Mua
0945096488400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0945096488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6488 VinaphoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0945 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0945 là của mạng Vinaphone.

Danh sách sim số đẹp 0945 của mạng Vinaphone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0945 Vinaphone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Văn Khang
Đặt sim: 08525...34
Vào lúc: 16:55 1/12/2021

Ngô Chí Vương
Đặt sim: 08810...86
Vào lúc: 16:52 1/12/2021

Nguyễn Đức Sơn
Đặt sim: 08979...33
Vào lúc: 16:49 1/12/2021

Nguyễn Tường Linh
Đặt sim: 09637...62
Vào lúc: 16:46 1/12/2021

Trần Nhã Hồng
Đặt sim: 08463...14
Vào lúc: 16:44 1/12/2021

Ngô Minh Đăng
Đặt sim: 08274...36
Vào lúc: 16:40 1/12/2021

Huỳnh Duy Cường
Đặt sim: 08849...33
Vào lúc: 16:38 1/12/2021

Trần Minh Khiêm
Đặt sim: 08995...73
Vào lúc: 16:35 1/12/2021

Trần Minh Nhật
Đặt sim: 09858...15
Vào lúc: 16:31 1/12/2021

Huỳnh Đức Dũng
Đặt sim: 09179...10
Vào lúc: 16:28 1/12/2021

Ngô Trung Huy
Đặt sim: 08823...92
Vào lúc: 16:25 1/12/2021

Nguyễn Văn Nguyên
Đặt sim: 08254...26
Vào lúc: 16:22 1/12/2021

Nguyễn Thị Chi
Đặt sim: 09021...27
Vào lúc: 16:20 1/12/2021

Nguyễn Thị Hạ
Đặt sim: 09672...84
Vào lúc: 16:17 1/12/2021

Ngô Chí Hảo
Đặt sim: 09388...11
Vào lúc: 16:14 1/12/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333