sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Vinaphone » Đầu Số 094 Vinaphone » Đầu Số 0947 Vinaphone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0947*000 » Tam hoa 0947*111 » Tam hoa 0947*222 » Tam hoa 0947*333 » Tam hoa 0947*444 » Tam hoa 0947*555 » Tam hoa 0947*666 » Tam hoa 0947*777 » Tam hoa 0947*888 » Tam hoa 0947*999 »
Tứ quý 0947*0000 » Tứ quý 0947*1111 » Tứ quý 0947*2222 » Tứ quý 0947*3333 » Tứ quý 0947*4444 » Tứ quý 0947*5555 » Tứ quý 0947*6666 » Tứ quý 0947*7777 » Tứ quý 0947*8888 » Tứ quý 0947*9999 »
0947*6868 lộc phát » 0947*8686 lộc phát » 0947*6886 lộc phát » 0947*8668 lộc phát » 0947*7979 thần tài » 0947*3939 thần tài » 0947*7878 ông địa » 0947*3838 ông địa » 0947*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0947871248350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947871248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71248 VinaphoneĐặt Mua
0947832248350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947832248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248 VinaphoneĐặt Mua
0947832438350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947832438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 832438 VinaphoneĐặt Mua
0947830128350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947830128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 830128 VinaphoneĐặt Mua
0947830938350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947830938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 830938 VinaphoneĐặt Mua
0947808498350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947808498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 VinaphoneĐặt Mua
0947832928350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947832928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32928 VinaphoneĐặt Mua
0947358478350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947358478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8478 VinaphoneĐặt Mua
0947147378350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947147378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0947872248350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947872248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 VinaphoneĐặt Mua
0947493458350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947493458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3458 VinaphoneĐặt Mua
0947752948350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947752948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2948 VinaphoneĐặt Mua
0947754918350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947754918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 VinaphoneĐặt Mua
0947765638350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947765638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 638 VinaphoneĐặt Mua
0947746038350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947746038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0947746238350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947746238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 46238 VinaphoneĐặt Mua
0947762538350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947762538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 762538 VinaphoneĐặt Mua
0947762978350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947762978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 62978 VinaphoneĐặt Mua
0947765178350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947765178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 765178 VinaphoneĐặt Mua
0947762858350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947762858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 VinaphoneĐặt Mua
0947452738350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947452738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 452738 VinaphoneĐặt Mua
0947454058350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947454058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 VinaphoneĐặt Mua
0947454298350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947454298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 VinaphoneĐặt Mua
0947457538350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947457538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7538 VinaphoneĐặt Mua
0947453438350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947453438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0947460038350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947460038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 460038 VinaphoneĐặt Mua
0947632448350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947632448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 632448 VinaphoneĐặt Mua
0947745038350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947745038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 45038 VinaphoneĐặt Mua
0947235428350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947235428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 VinaphoneĐặt Mua
0947223718350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947223718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 VinaphoneĐặt Mua
0947351088350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947351088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1088 VinaphoneĐặt Mua
0947942488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947942488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2488 VinaphoneĐặt Mua
0947106388350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947106388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0947858098350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947858098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 858098 VinaphoneĐặt Mua
0947334258350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947334258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34258 VinaphoneĐặt Mua
0947422548350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947422548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 VinaphoneĐặt Mua
0947280478350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947280478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0478 VinaphoneĐặt Mua
0947693488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947693488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0947842488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947842488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 VinaphoneĐặt Mua
0947374088350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947374088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0947512188350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947512188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0947992118350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947992118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 992118 VinaphoneĐặt Mua
0947982238350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947982238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2238 VinaphoneĐặt Mua
0947043068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947043068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 043068 VinaphoneĐặt Mua
0947044068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947044068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 44068 VinaphoneĐặt Mua
0947365068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947365068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 VinaphoneĐặt Mua
0947494068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947494068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0947622068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947622068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 VinaphoneĐặt Mua
0947648068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947648068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648068 VinaphoneĐặt Mua
0947802068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947802068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 VinaphoneĐặt Mua
0947848068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947848068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 VinaphoneĐặt Mua
0947657478350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947657478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 VinaphoneĐặt Mua
0947475488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947475488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75488 VinaphoneĐặt Mua
0947081068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947081068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 81068 VinaphoneĐặt Mua
0947429798350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947429798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 429798 VinaphoneĐặt Mua
0947300098350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947300098 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0947730818350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947730818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 730818 VinaphoneĐặt Mua
0947612698350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947612698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0947599948350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947599948 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 99948 VinaphoneĐặt Mua
0947397338350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947397338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0947351898350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947351898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0947042768350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947042768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 768 VinaphoneĐặt Mua
0947987748350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947987748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 VinaphoneĐặt Mua
0947700418350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947700418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 VinaphoneĐặt Mua
0947700538350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947700538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 700538 VinaphoneĐặt Mua
0947735068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947735068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 735068 VinaphoneĐặt Mua
0947770158350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947770158 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 70158 VinaphoneĐặt Mua
0947770198350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947770198 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0947770308350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947770308 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 0308 VinaphoneĐặt Mua
0947770318350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947770318 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 318 VinaphoneĐặt Mua
0947770328350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947770328 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 70328 VinaphoneĐặt Mua
0947770348350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947770348 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 70348 VinaphoneĐặt Mua
0947770358350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947770358 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 0358 VinaphoneĐặt Mua
0947770418350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947770418 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 18 VinaphoneĐặt Mua
0947770458350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947770458 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 0458 VinaphoneĐặt Mua
0947770518350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947770518 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 0518 VinaphoneĐặt Mua
0947770538350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947770538 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 70538 VinaphoneĐặt Mua
0947771908350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947771908 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 71908 VinaphoneĐặt Mua
0947772028350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947772028 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 2028 VinaphoneĐặt Mua
0947772038350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947772038 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0947772138350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947772138 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 138 VinaphoneĐặt Mua
0947772148350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947772148 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 72148 VinaphoneĐặt Mua
0947772158350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947772158 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 58 VinaphoneĐặt Mua
0947772198350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947772198 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 2198 VinaphoneĐặt Mua
0947772208350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947772208 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 72208 VinaphoneĐặt Mua
0947772248350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947772248 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 248 VinaphoneĐặt Mua
0947772308350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947772308 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
0947772318350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947772318 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 318 VinaphoneĐặt Mua
0947772378350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0947772378 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 2378 VinaphoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0947 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0947 là của mạng Vinaphone.

Danh sách sim số đẹp 0947 của mạng Vinaphone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0947 Vinaphone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Văn Khang
Đặt sim: 08525...34
Vào lúc: 16:55 1/12/2021

Ngô Chí Vương
Đặt sim: 08810...86
Vào lúc: 16:52 1/12/2021

Nguyễn Đức Sơn
Đặt sim: 08979...33
Vào lúc: 16:49 1/12/2021

Nguyễn Tường Linh
Đặt sim: 09637...62
Vào lúc: 16:46 1/12/2021

Trần Nhã Hồng
Đặt sim: 08463...14
Vào lúc: 16:44 1/12/2021

Ngô Minh Đăng
Đặt sim: 08274...36
Vào lúc: 16:40 1/12/2021

Huỳnh Duy Cường
Đặt sim: 08849...33
Vào lúc: 16:38 1/12/2021

Trần Minh Khiêm
Đặt sim: 08995...73
Vào lúc: 16:35 1/12/2021

Trần Minh Nhật
Đặt sim: 09858...15
Vào lúc: 16:31 1/12/2021

Huỳnh Đức Dũng
Đặt sim: 09179...10
Vào lúc: 16:28 1/12/2021

Ngô Trung Huy
Đặt sim: 08823...92
Vào lúc: 16:25 1/12/2021

Nguyễn Văn Nguyên
Đặt sim: 08254...26
Vào lúc: 16:22 1/12/2021

Nguyễn Thị Chi
Đặt sim: 09021...27
Vào lúc: 16:20 1/12/2021

Nguyễn Thị Hạ
Đặt sim: 09672...84
Vào lúc: 16:17 1/12/2021

Ngô Chí Hảo
Đặt sim: 09388...11
Vào lúc: 16:14 1/12/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333