sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Vinaphone » Đầu Số 094 Vinaphone » Đầu Số 0948 Vinaphone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0948*000 » Tam hoa 0948*111 » Tam hoa 0948*222 » Tam hoa 0948*333 » Tam hoa 0948*444 » Tam hoa 0948*555 » Tam hoa 0948*666 » Tam hoa 0948*777 » Tam hoa 0948*888 » Tam hoa 0948*999 »
Tứ quý 0948*0000 » Tứ quý 0948*1111 » Tứ quý 0948*2222 » Tứ quý 0948*3333 » Tứ quý 0948*4444 » Tứ quý 0948*5555 » Tứ quý 0948*6666 » Tứ quý 0948*7777 » Tứ quý 0948*8888 » Tứ quý 0948*9999 »
0948*6868 lộc phát » 0948*8686 lộc phát » 0948*6886 lộc phát » 0948*8668 lộc phát » 0948*7979 thần tài » 0948*3939 thần tài » 0948*7878 ông địa » 0948*3838 ông địa » 0948*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0948646788350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948646788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 646788 VinaphoneĐặt Mua
0948650588350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948650588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 650588 VinaphoneĐặt Mua
0948650788350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948650788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 788 VinaphoneĐặt Mua
0948763068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948763068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 VinaphoneĐặt Mua
0948309588350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948309588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0948035288350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948035288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 288 VinaphoneĐặt Mua
0948341008350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948341008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1008 VinaphoneĐặt Mua
0948223308350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948223308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 23308 VinaphoneĐặt Mua
0948274788350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948274788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4788 VinaphoneĐặt Mua
0948507068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948507068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0948604338350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948604338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0948287428350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948287428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 287428 VinaphoneĐặt Mua
0948940878350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948940878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0948243898350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948243898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 243898 VinaphoneĐặt Mua
0948222418350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948222418 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 22418 VinaphoneĐặt Mua
0948668048350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948668048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8048 VinaphoneĐặt Mua
0948723818350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948723818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 723818 VinaphoneĐặt Mua
0948627928350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948627928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 627928 VinaphoneĐặt Mua
0948962088350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948962088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 962088 VinaphoneĐặt Mua
0948947188350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948947188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0948927078350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948927078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 927078 VinaphoneĐặt Mua
0948917078350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948917078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 917078 VinaphoneĐặt Mua
0948731068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948731068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0948623078350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948623078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0948403078350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948403078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0948257088350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948257088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7088 VinaphoneĐặt Mua
0948054788350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948054788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4788 VinaphoneĐặt Mua
0948093258350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948093258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3258 VinaphoneĐặt Mua
0948725228350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948725228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25228 VinaphoneĐặt Mua
0948156298350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948156298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 VinaphoneĐặt Mua
0948362558350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948362558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2558 VinaphoneĐặt Mua
0948682598350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948682598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0948238598350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948238598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0948116598350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948116598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6598 VinaphoneĐặt Mua
0948358598350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948358598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8598 VinaphoneĐặt Mua
0948183598350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948183598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 83598 VinaphoneĐặt Mua
0948788598350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948788598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0948268598350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948268598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68598 VinaphoneĐặt Mua
0948662598350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948662598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 VinaphoneĐặt Mua
0948526598350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948526598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 526598 VinaphoneĐặt Mua
0948158598350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948158598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58598 VinaphoneĐặt Mua
0948458598350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948458598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58598 VinaphoneĐặt Mua
0948296598350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948296598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 96598 VinaphoneĐặt Mua
0948996598350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948996598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0948332598350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948332598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32598 VinaphoneĐặt Mua
0948369198350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948369198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 69198 VinaphoneĐặt Mua
0948502898350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948502898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 898 VinaphoneĐặt Mua
0948132898350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948132898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2898 VinaphoneĐặt Mua
0948920928350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948920928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 920928 VinaphoneĐặt Mua
0948593998350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948593998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 998 VinaphoneĐặt Mua
0948166598350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948166598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 66598 VinaphoneĐặt Mua
0948293698350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948293698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3698 VinaphoneĐặt Mua
0948224518350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948224518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24518 VinaphoneĐặt Mua
0948233058350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948233058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 233058 VinaphoneĐặt Mua
0948010548350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948010548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10548 VinaphoneĐặt Mua
0948233178350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948233178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 VinaphoneĐặt Mua
0948224658350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948224658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 224658 VinaphoneĐặt Mua
0948010528350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948010528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 010528 VinaphoneĐặt Mua
0948280438350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948280438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0948280538350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948280538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 280538 VinaphoneĐặt Mua
0948285638350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948285638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 85638 VinaphoneĐặt Mua
0948285948350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948285948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 285948 VinaphoneĐặt Mua
0948286038350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948286038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 VinaphoneĐặt Mua
0948286238350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948286238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 238 VinaphoneĐặt Mua
0948290038350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948290038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0038 VinaphoneĐặt Mua
0948290138350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948290138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 VinaphoneĐặt Mua
0948290238350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948290238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90238 VinaphoneĐặt Mua
0948290538350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948290538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 290538 VinaphoneĐặt Mua
0948290938350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948290938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 290938 VinaphoneĐặt Mua
0948294118350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948294118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 118 VinaphoneĐặt Mua
0948301448350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948301448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1448 VinaphoneĐặt Mua
0948302138350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948302138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 VinaphoneĐặt Mua
0948302938350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948302938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02938 VinaphoneĐặt Mua
0948304138350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948304138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0948304238350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948304238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0948304278350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948304278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04278 VinaphoneĐặt Mua
0948305118350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948305118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5118 VinaphoneĐặt Mua
0948305438350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948305438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 05438 VinaphoneĐặt Mua
0948724068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948724068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0948742068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948742068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 742068 VinaphoneĐặt Mua
0948719938350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948719938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 19938 VinaphoneĐặt Mua
0948379498350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948379498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 379498 VinaphoneĐặt Mua
0948983138350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948983138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0948887918350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948887918 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 87918 VinaphoneĐặt Mua
0948448178350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948448178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48178 VinaphoneĐặt Mua
0948847498350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948847498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47498 VinaphoneĐặt Mua
0948402298350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948402298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02298 VinaphoneĐặt Mua
0948674778350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948674778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74778 VinaphoneĐặt Mua
0948905778350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948905778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0948 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0948 là của mạng Vinaphone.

Danh sách sim số đẹp 0948 của mạng Vinaphone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0948 Vinaphone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Ngô Nhã Vân
Đặt sim: 08925...57
Vào lúc: 22:55 9/8/2020

Nguyễn Minh Quang
Đặt sim: 09015...97
Vào lúc: 22:53 9/8/2020

Ngô Đức Lâm
Đặt sim: 08974...40
Vào lúc: 22:49 9/8/2020

Lê Văn Khang
Đặt sim: 08933...94
Vào lúc: 22:46 9/8/2020

Nguyễn Văn Khánh
Đặt sim: 03920...86
Vào lúc: 22:44 9/8/2020

Trần Trung Hòa
Đặt sim: 09092...92
Vào lúc: 22:40 9/8/2020

Trần Đức Khôi
Đặt sim: 08612...32
Vào lúc: 22:38 9/8/2020

Huỳnh Chí Tuấn
Đặt sim: 03968...68
Vào lúc: 22:35 9/8/2020

Nguyễn Ngọc Thư
Đặt sim: 08588...27
Vào lúc: 22:32 9/8/2020

Nguyễn Minh Thế
Đặt sim: 08919...40
Vào lúc: 22:28 9/8/2020

Ngô Minh Vũ
Đặt sim: 03219...80
Vào lúc: 22:25 9/8/2020

Nguyễn Văn Khương
Đặt sim: 08389...71
Vào lúc: 22:22 9/8/2020

Trần Văn Khoa
Đặt sim: 08591...39
Vào lúc: 22:20 9/8/2020

Phan Minh Lực
Đặt sim: 03930...66
Vào lúc: 22:16 9/8/2020

Nguyễn Chí Anh
Đặt sim: 09190...80
Vào lúc: 22:14 9/8/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333