sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Vinaphone » Đầu Số 094 Vinaphone » Đầu Số 0948 Vinaphone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0948*000 » Tam hoa 0948*111 » Tam hoa 0948*222 » Tam hoa 0948*333 » Tam hoa 0948*444 » Tam hoa 0948*555 » Tam hoa 0948*666 » Tam hoa 0948*777 » Tam hoa 0948*888 » Tam hoa 0948*999 »
Tứ quý 0948*0000 » Tứ quý 0948*1111 » Tứ quý 0948*2222 » Tứ quý 0948*3333 » Tứ quý 0948*4444 » Tứ quý 0948*5555 » Tứ quý 0948*6666 » Tứ quý 0948*7777 » Tứ quý 0948*8888 » Tứ quý 0948*9999 »
0948*6868 lộc phát » 0948*8686 lộc phát » 0948*6886 lộc phát » 0948*8668 lộc phát » 0948*7979 thần tài » 0948*3939 thần tài » 0948*7878 ông địa » 0948*3838 ông địa » 0948*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0948224518350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948224518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 224518 VinaphoneĐặt Mua
0948233058350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948233058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 VinaphoneĐặt Mua
0948010548350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948010548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0548 VinaphoneĐặt Mua
0948233178350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948233178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 VinaphoneĐặt Mua
0948224658350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948224658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 VinaphoneĐặt Mua
0948010528350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948010528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0528 VinaphoneĐặt Mua
0948759068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948759068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9068 VinaphoneĐặt Mua
0948009488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948009488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 009488 VinaphoneĐặt Mua
0948036468350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948036468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 468 VinaphoneĐặt Mua
0948064768350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948064768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0948065488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948065488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0948074768350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948074768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74768 VinaphoneĐặt Mua
0948097468350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948097468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7468 VinaphoneĐặt Mua
0948154068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948154068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 VinaphoneĐặt Mua
0948168488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948168488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 168488 VinaphoneĐặt Mua
0948224068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948224068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 224068 VinaphoneĐặt Mua
0948238068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948238068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 VinaphoneĐặt Mua
0948259068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948259068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9068 VinaphoneĐặt Mua
0948263768350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948263768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 263768 VinaphoneĐặt Mua
0948309488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948309488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0948351068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948351068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1068 VinaphoneĐặt Mua
0948365068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948365068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 VinaphoneĐặt Mua
0948374768350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948374768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 768 VinaphoneĐặt Mua
0948394768350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948394768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 394768 VinaphoneĐặt Mua
0948423488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948423488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0948427468350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948427468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 27468 VinaphoneĐặt Mua
0948435768350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948435768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5768 VinaphoneĐặt Mua
0948461768350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948461768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 461768 VinaphoneĐặt Mua
0948492068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948492068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2068 VinaphoneĐặt Mua
0948524768350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948524768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0948527068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948527068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7068 VinaphoneĐặt Mua
0948528068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948528068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 VinaphoneĐặt Mua
0948531068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948531068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 531068 VinaphoneĐặt Mua
0948534768350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948534768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4768 VinaphoneĐặt Mua
0948554788350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948554788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54788 VinaphoneĐặt Mua
0948604768350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948604768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04768 VinaphoneĐặt Mua
0948611488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948611488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 VinaphoneĐặt Mua
0948658068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948658068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 VinaphoneĐặt Mua
0948690468350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948690468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0948701068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948701068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0948715068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948715068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 VinaphoneĐặt Mua
0948725068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948725068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 VinaphoneĐặt Mua
0948752068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948752068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0948851068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948851068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 851068 VinaphoneĐặt Mua
0948857068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948857068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 VinaphoneĐặt Mua
0948934068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948934068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0948936488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948936488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 36488 VinaphoneĐặt Mua
0948957768350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948957768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7768 VinaphoneĐặt Mua
0948668048350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948668048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 VinaphoneĐặt Mua
0948932848350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948932848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2848 VinaphoneĐặt Mua
0948252238350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948252238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52238 VinaphoneĐặt Mua
0948079498350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948079498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 VinaphoneĐặt Mua
0948855728350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948855728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 VinaphoneĐặt Mua
0948612298350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948612298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 12298 VinaphoneĐặt Mua
0948381478350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948381478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 81478 VinaphoneĐặt Mua
0948766278350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948766278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0948384698350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948384698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4698 VinaphoneĐặt Mua
0948390778350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948390778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90778 VinaphoneĐặt Mua
0948093258350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948093258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 93258 VinaphoneĐặt Mua
0948413558350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948413558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 558 VinaphoneĐặt Mua
0948407558350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948407558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7558 VinaphoneĐặt Mua
0948405758350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948405758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 405758 VinaphoneĐặt Mua
0948305258350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948305258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 305258 VinaphoneĐặt Mua
0948417848350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948417848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 VinaphoneĐặt Mua
0948394148350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948394148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 VinaphoneĐặt Mua
0948416338350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948416338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 338 VinaphoneĐặt Mua
0948177438350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948177438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 77438 VinaphoneĐặt Mua
0948421338350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948421338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0948400438350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948400438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0948413138350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948413138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 413138 VinaphoneĐặt Mua
0948244938350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948244938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4938 VinaphoneĐặt Mua
0948232138350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948232138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32138 VinaphoneĐặt Mua
0948627928350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948627928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7928 VinaphoneĐặt Mua
0948164298350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948164298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64298 VinaphoneĐặt Mua
0948806498350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948806498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0948845298350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948845298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 VinaphoneĐặt Mua
0948139598350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948139598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9598 VinaphoneĐặt Mua
0948307598350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948307598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 307598 VinaphoneĐặt Mua
0948725488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948725488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 VinaphoneĐặt Mua
0948095788350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948095788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 095788 VinaphoneĐặt Mua
0948539398350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948539398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9398 VinaphoneĐặt Mua
0948057288350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948057288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 057288 VinaphoneĐặt Mua
0948733828350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948733828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 733828 VinaphoneĐặt Mua
0948145768350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948145768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0948960008350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948960008 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 60008 VinaphoneĐặt Mua
0948603288350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948603288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03288 VinaphoneĐặt Mua
0948645388350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948645388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0948647388350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948647388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 388 VinaphoneĐặt Mua
0948714788350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0948714788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14788 VinaphoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0948 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0948 là của mạng Vinaphone.

Danh sách sim số đẹp 0948 của mạng Vinaphone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0948 Vinaphone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Văn Anh
Đặt sim: 09125...95
Vào lúc: 22:55 23/10/2020

Ngô Văn Anh
Đặt sim: 08550...97
Vào lúc: 22:53 23/10/2020

Nguyễn Minh Anh
Đặt sim: 08977...49
Vào lúc: 22:49 23/10/2020

Nguyễn Kiều Thy
Đặt sim: 09666...57
Vào lúc: 22:47 23/10/2020

Phạm Đức Tuấn
Đặt sim: 03239...56
Vào lúc: 22:43 23/10/2020

Phạm Duy Cương
Đặt sim: 03290...10
Vào lúc: 22:41 23/10/2020

Nguyễn Duy Huy
Đặt sim: 09065...26
Vào lúc: 22:38 23/10/2020

Huỳnh Thục Mai
Đặt sim: 08945...47
Vào lúc: 22:34 23/10/2020

Nguyễn Tường Nhiên
Đặt sim: 03959...58
Vào lúc: 22:31 23/10/2020

Phan Ngọc Thơ
Đặt sim: 08651...13
Vào lúc: 22:28 23/10/2020

Nguyễn Minh Khang
Đặt sim: 03289...58
Vào lúc: 22:25 23/10/2020

Nguyễn Duy Hoàng
Đặt sim: 08516...18
Vào lúc: 22:23 23/10/2020

Ngô Đức Khánh
Đặt sim: 08368...72
Vào lúc: 22:19 23/10/2020

Trần Đức Lâm
Đặt sim: 08640...77
Vào lúc: 22:17 23/10/2020

Ngô Đức Sang
Đặt sim: 09360...22
Vào lúc: 22:14 23/10/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333