sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Vinaphone » Đầu Số 094 Vinaphone » Đầu Số 0948 Vinaphone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0948*000 » Tam hoa 0948*111 » Tam hoa 0948*222 » Tam hoa 0948*333 » Tam hoa 0948*444 » Tam hoa 0948*555 » Tam hoa 0948*666 » Tam hoa 0948*777 » Tam hoa 0948*888 » Tam hoa 0948*999 »
Tứ quý 0948*0000 » Tứ quý 0948*1111 » Tứ quý 0948*2222 » Tứ quý 0948*3333 » Tứ quý 0948*4444 » Tứ quý 0948*5555 » Tứ quý 0948*6666 » Tứ quý 0948*7777 » Tứ quý 0948*8888 » Tứ quý 0948*9999 »
0948*6868 lộc phát » 0948*8686 lộc phát » 0948*6886 lộc phát » 0948*8668 lộc phát » 0948*7979 thần tài » 0948*3939 thần tài » 0948*7878 ông địa » 0948*3838 ông địa » 0948*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0948083298190.000
230.000
Sim So Dep Vinaphone 0948083298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0948749088200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0948749088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0948848378250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0948848378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 VinaphoneĐặt Mua
0948716808250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0948716808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 VinaphoneĐặt Mua
0948826138250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0948826138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 826138 VinaphoneĐặt Mua
0948922438250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0948922438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2438 VinaphoneĐặt Mua
0948381478300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948381478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 VinaphoneĐặt Mua
0948766278300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948766278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0948379498300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948379498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0948659178300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948659178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9178 VinaphoneĐặt Mua
0948280438300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948280438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 80438 VinaphoneĐặt Mua
0948280538300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948280538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0948285038300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948285038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5038 VinaphoneĐặt Mua
0948285638300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948285638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0948285948300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948285948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 VinaphoneĐặt Mua
0948286038300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948286038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 86038 VinaphoneĐặt Mua
0948286238300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948286238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0948290038300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948290038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90038 VinaphoneĐặt Mua
0948290138300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948290138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 VinaphoneĐặt Mua
0948290238300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948290238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 290238 VinaphoneĐặt Mua
0948290538300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948290538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 290538 VinaphoneĐặt Mua
0948290938300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948290938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 938 VinaphoneĐặt Mua
0948294118300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948294118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 294118 VinaphoneĐặt Mua
0948301448300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948301448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 VinaphoneĐặt Mua
0948302138300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948302138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2138 VinaphoneĐặt Mua
0948302188300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948302188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 188 VinaphoneĐặt Mua
0948302938300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948302938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 302938 VinaphoneĐặt Mua
0948304138300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948304138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 304138 VinaphoneĐặt Mua
0948304238300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948304238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04238 VinaphoneĐặt Mua
0948304278300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948304278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 278 VinaphoneĐặt Mua
0948304288300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948304288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04288 VinaphoneĐặt Mua
0948305118300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948305118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5118 VinaphoneĐặt Mua
0948305438300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948305438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5438 VinaphoneĐặt Mua
0948940878300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948940878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 878 VinaphoneĐặt Mua
0948676008300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948676008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 VinaphoneĐặt Mua
0948494008300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948494008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
0948682118300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948682118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2118 VinaphoneĐặt Mua
0948646788300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948646788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6788 VinaphoneĐặt Mua
0948650588300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948650588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50588 VinaphoneĐặt Mua
0948650788300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948650788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 788 VinaphoneĐặt Mua
0948763068300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948763068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 VinaphoneĐặt Mua
0948129488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948129488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 VinaphoneĐặt Mua
0948532088300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948532088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 532088 VinaphoneĐặt Mua
0948853088300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948853088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 53088 VinaphoneĐặt Mua
0948927588300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948927588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 588 VinaphoneĐặt Mua
0948761488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948761488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 61488 VinaphoneĐặt Mua
0948519088300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948519088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 519088 VinaphoneĐặt Mua
0948702588300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948702588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02588 VinaphoneĐặt Mua
0948362488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948362488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2488 VinaphoneĐặt Mua
0948962088300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948962088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 088 VinaphoneĐặt Mua
0948947188300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948947188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0948927078300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948927078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0948917078300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948917078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 917078 VinaphoneĐặt Mua
0948731068300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948731068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0948623078300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948623078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0948403078300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948403078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 403078 VinaphoneĐặt Mua
0948257088300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948257088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0948054788300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948054788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54788 VinaphoneĐặt Mua
0948099508300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948099508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 VinaphoneĐặt Mua
0948621068300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948621068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 21068 VinaphoneĐặt Mua
0948224518300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948224518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4518 VinaphoneĐặt Mua
0948233058300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948233058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3058 VinaphoneĐặt Mua
0948010548300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948010548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10548 VinaphoneĐặt Mua
0948855728300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948855728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 855728 VinaphoneĐặt Mua
0948372088300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948372088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 088 VinaphoneĐặt Mua
0948705488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948705488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0948153088300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948153088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 153088 VinaphoneĐặt Mua
0948363448300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948363448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 VinaphoneĐặt Mua
0948592788300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948592788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 92788 VinaphoneĐặt Mua
0948229498300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948229498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 29498 VinaphoneĐặt Mua
0948023858300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948023858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 023858 VinaphoneĐặt Mua
0948754838300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948754838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 838 VinaphoneĐặt Mua
0948014828300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948014828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14828 VinaphoneĐặt Mua
0948715828300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948715828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 828 VinaphoneĐặt Mua
0948751858300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948751858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1858 VinaphoneĐặt Mua
0948724828300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948724828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4828 VinaphoneĐặt Mua
0948054878300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948054878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4878 VinaphoneĐặt Mua
0948510828300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948510828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0828 VinaphoneĐặt Mua
0948690838300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948690838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0838 VinaphoneĐặt Mua
0948512808300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948512808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 VinaphoneĐặt Mua
0948426828300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948426828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 426828 VinaphoneĐặt Mua
0948416088300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948416088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 088 VinaphoneĐặt Mua
0948524088300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948524088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4088 VinaphoneĐặt Mua
0948847498300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948847498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47498 VinaphoneĐặt Mua
0948402298300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0948402298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 402298 VinaphoneĐặt Mua
0948335808400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0948335808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 335808 VinaphoneĐặt Mua
0948659068400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0948659068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59068 VinaphoneĐặt Mua
0948540268400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0948540268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 540268 VinaphoneĐặt Mua
0948164818400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0948164818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 818 VinaphoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0948 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0948 là của mạng Vinaphone.

Danh sách sim số đẹp 0948 của mạng Vinaphone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0948 Vinaphone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Phạm Thị Thi
Đặt sim: 08263...67
Vào lúc: 10:56 22/1/2020

Phạm Đức Thắng
Đặt sim: 09765...23
Vào lúc: 10:52 22/1/2020

Nguyễn Minh Nam
Đặt sim: 09716...34
Vào lúc: 10:49 22/1/2020

Trần Thục Thảo
Đặt sim: 08982...58
Vào lúc: 10:46 22/1/2020

Nguyễn Chí Anh
Đặt sim: 08867...92
Vào lúc: 10:43 22/1/2020

Ngô Trung Dũng
Đặt sim: 08356...70
Vào lúc: 10:41 22/1/2020

Huỳnh Minh Hòa
Đặt sim: 08872...38
Vào lúc: 10:38 22/1/2020

Ngô Thị Mai
Đặt sim: 08383...33
Vào lúc: 10:34 22/1/2020

Huỳnh Đức Linh
Đặt sim: 09895...60
Vào lúc: 10:32 22/1/2020

Lê Đức Linh
Đặt sim: 09063...65
Vào lúc: 10:29 22/1/2020

Nguyễn Thị Ngọc
Đặt sim: 03249...88
Vào lúc: 10:26 22/1/2020

Nguyễn Minh Hiếu
Đặt sim: 09373...81
Vào lúc: 10:23 22/1/2020

Phạm Đức Lâm
Đặt sim: 03965...87
Vào lúc: 10:20 22/1/2020

Trần Văn Phong
Đặt sim: 08840...65
Vào lúc: 10:17 22/1/2020

Hoàng Thị Thy
Đặt sim: 09737...89
Vào lúc: 10:14 22/1/2020

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333