sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Vinaphone » Đầu Số 094 Vinaphone » Đầu Số 0949 Vinaphone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0949*000 » Tam hoa 0949*111 » Tam hoa 0949*222 » Tam hoa 0949*333 » Tam hoa 0949*444 » Tam hoa 0949*555 » Tam hoa 0949*666 » Tam hoa 0949*777 » Tam hoa 0949*888 » Tam hoa 0949*999 »
Tứ quý 0949*0000 » Tứ quý 0949*1111 » Tứ quý 0949*2222 » Tứ quý 0949*3333 » Tứ quý 0949*4444 » Tứ quý 0949*5555 » Tứ quý 0949*6666 » Tứ quý 0949*7777 » Tứ quý 0949*8888 » Tứ quý 0949*9999 »
0949*6868 lộc phát » 0949*8686 lộc phát » 0949*6886 lộc phát » 0949*8668 lộc phát » 0949*7979 thần tài » 0949*3939 thần tài » 0949*7878 ông địa » 0949*3838 ông địa » 0949*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0949879108200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0949879108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 VinaphoneĐặt Mua
0949255438250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0949255438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5438 VinaphoneĐặt Mua
0949820238250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0949820238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 820238 VinaphoneĐặt Mua
0949530938250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0949530938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30938 VinaphoneĐặt Mua
0949346538300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949346538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 346538 VinaphoneĐặt Mua
0949347038300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949347038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 VinaphoneĐặt Mua
0949347138300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949347138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7138 VinaphoneĐặt Mua
0949348588300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949348588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0949350828300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949350828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 VinaphoneĐặt Mua
0949359288300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949359288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9288 VinaphoneĐặt Mua
0949359778300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949359778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 778 VinaphoneĐặt Mua
0949361578300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949361578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 361578 VinaphoneĐặt Mua
0949362378300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949362378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 VinaphoneĐặt Mua
0949362638300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949362638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 62638 VinaphoneĐặt Mua
0949374238300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949374238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0949374578300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949374578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 374578 VinaphoneĐặt Mua
0949375778300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949375778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75778 VinaphoneĐặt Mua
0949384178300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949384178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 VinaphoneĐặt Mua
0949385188300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949385188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 188 VinaphoneĐặt Mua
0949392388300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949392388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 92388 VinaphoneĐặt Mua
0949392438300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949392438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 VinaphoneĐặt Mua
0949402638300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949402638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0949403488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949403488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 VinaphoneĐặt Mua
0949403538300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949403538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0949407178300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949407178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0949407848300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949407848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 VinaphoneĐặt Mua
0949408858300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949408858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8858 VinaphoneĐặt Mua
0949410138300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949410138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10138 VinaphoneĐặt Mua
0949412238300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949412238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 412238 VinaphoneĐặt Mua
0949412788300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949412788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 412788 VinaphoneĐặt Mua
0949413038300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949413038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 VinaphoneĐặt Mua
0949416808300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949416808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 VinaphoneĐặt Mua
0949417388300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949417388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0949418378300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949418378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8378 VinaphoneĐặt Mua
0949420848300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949420848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 420848 VinaphoneĐặt Mua
0949422728300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949422728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 728 VinaphoneĐặt Mua
0949435278300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949435278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5278 VinaphoneĐặt Mua
0949437688300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949437688 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0949438288300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949438288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8288 VinaphoneĐặt Mua
0949439828300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949439828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 VinaphoneĐặt Mua
0949440378300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949440378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40378 VinaphoneĐặt Mua
0949440438300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949440438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 440438 VinaphoneĐặt Mua
0949441538300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949441538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41538 VinaphoneĐặt Mua
0949445378300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949445378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 445378 VinaphoneĐặt Mua
0949446438300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949446438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 446438 VinaphoneĐặt Mua
0949447188300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949447188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 188 VinaphoneĐặt Mua
0949448238300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949448238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8238 VinaphoneĐặt Mua
0949451038300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949451038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0949451638300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949451638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1638 VinaphoneĐặt Mua
0949451718300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949451718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 451718 VinaphoneĐặt Mua
0949459278300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949459278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0949470638300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949470638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0638 VinaphoneĐặt Mua
0949474038300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949474038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74038 VinaphoneĐặt Mua
0949474278300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949474278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 278 VinaphoneĐặt Mua
0949474288300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949474288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4288 VinaphoneĐặt Mua
0949474638300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949474638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 474638 VinaphoneĐặt Mua
0949475288300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949475288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75288 VinaphoneĐặt Mua
0949475388300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949475388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 388 VinaphoneĐặt Mua
0949476088300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949476088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 088 VinaphoneĐặt Mua
0949479828300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949479828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 479828 VinaphoneĐặt Mua
0949480138300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949480138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 480138 VinaphoneĐặt Mua
0949480538300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949480538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 VinaphoneĐặt Mua
0949481238300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949481238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0949481638300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949481638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0949482738300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949482738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 482738 VinaphoneĐặt Mua
0949485038300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949485038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 485038 VinaphoneĐặt Mua
0949516188300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949516188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0949520278300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949520278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0278 VinaphoneĐặt Mua
0949563778300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949563778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 563778 VinaphoneĐặt Mua
0949565538300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949565538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 565538 VinaphoneĐặt Mua
0949601808300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949601808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
0949608478300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949608478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08478 VinaphoneĐặt Mua
0949616738300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949616738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6738 VinaphoneĐặt Mua
0949618138300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949618138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 VinaphoneĐặt Mua
0949629178300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949629178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 VinaphoneĐặt Mua
0949630478300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949630478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 630478 VinaphoneĐặt Mua
0949630538300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949630538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0538 VinaphoneĐặt Mua
0949630578300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949630578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30578 VinaphoneĐặt Mua
0949634338300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949634338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4338 VinaphoneĐặt Mua
0949639088300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949639088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 088 VinaphoneĐặt Mua
0949664588300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949664588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4588 VinaphoneĐặt Mua
0949667178300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949667178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 VinaphoneĐặt Mua
0949670138300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949670138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0138 VinaphoneĐặt Mua
0949671738300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949671738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 VinaphoneĐặt Mua
0949676038300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949676038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76038 VinaphoneĐặt Mua
0949676238300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949676238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 676238 VinaphoneĐặt Mua
0949693078300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949693078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0949942488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949942488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42488 VinaphoneĐặt Mua
0949752078300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949752078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52078 VinaphoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0949 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0949 là của mạng Vinaphone.

Danh sách sim số đẹp 0949 của mạng Vinaphone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0949 Vinaphone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Ngô Diệp Hạ
Đặt sim: 09867...29
Vào lúc: 10:56 21/7/2019

Trần Đức Hải
Đặt sim: 09894...68
Vào lúc: 10:53 21/7/2019

Ngô Trung Lâm
Đặt sim: 09357...39
Vào lúc: 10:49 21/7/2019

Nguyễn Minh Luân
Đặt sim: 09073...29
Vào lúc: 10:47 21/7/2019

Trần Trung Đăng
Đặt sim: 08818...33
Vào lúc: 10:43 21/7/2019

Huỳnh Ngọc Mai
Đặt sim: 08423...22
Vào lúc: 10:40 21/7/2019

Nguyễn Văn Tùng
Đặt sim: 09184...53
Vào lúc: 10:37 21/7/2019

Nguyễn Thị Hoa
Đặt sim: 09621...48
Vào lúc: 10:35 21/7/2019

Ngô Duy Nam
Đặt sim: 08926...18
Vào lúc: 10:31 21/7/2019

Phan Minh Cường
Đặt sim: 03977...63
Vào lúc: 10:29 21/7/2019

Ngô Duy Dũng
Đặt sim: 08548...35
Vào lúc: 10:26 21/7/2019

Lê Văn Nguyên
Đặt sim: 08631...74
Vào lúc: 10:22 21/7/2019

Huỳnh Minh Lực
Đặt sim: 03957...47
Vào lúc: 10:19 21/7/2019

Nguyễn Kim Hương
Đặt sim: 08911...78
Vào lúc: 10:16 21/7/2019

Nguyễn Văn An
Đặt sim: 08822...21
Vào lúc: 10:14 21/7/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333