sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Vinaphone » Đầu Số 094 Vinaphone » Đầu Số 0949 Vinaphone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0949*000 » Tam hoa 0949*111 » Tam hoa 0949*222 » Tam hoa 0949*333 » Tam hoa 0949*444 » Tam hoa 0949*555 » Tam hoa 0949*666 » Tam hoa 0949*777 » Tam hoa 0949*888 » Tam hoa 0949*999 »
Tứ quý 0949*0000 » Tứ quý 0949*1111 » Tứ quý 0949*2222 » Tứ quý 0949*3333 » Tứ quý 0949*4444 » Tứ quý 0949*5555 » Tứ quý 0949*6666 » Tứ quý 0949*7777 » Tứ quý 0949*8888 » Tứ quý 0949*9999 »
0949*6868 lộc phát » 0949*8686 lộc phát » 0949*6886 lộc phát » 0949*8668 lộc phát » 0949*7979 thần tài » 0949*3939 thần tài » 0949*7878 ông địa » 0949*3838 ông địa » 0949*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0949270508200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0949270508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0508 VinaphoneĐặt Mua
0949150908200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0949150908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 VinaphoneĐặt Mua
0949291208200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0949291208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 VinaphoneĐặt Mua
0949180908200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0949180908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 180908 VinaphoneĐặt Mua
0949879108200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0949879108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 VinaphoneĐặt Mua
0949829698200.000
240.000
Sim So Dep Vinaphone 0949829698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 29698 VinaphoneĐặt Mua
0949530938250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0949530938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0949820238250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0949820238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0949255438250.000
300.000
Sim So Dep Vinaphone 0949255438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5438 VinaphoneĐặt Mua
0949942488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949942488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 VinaphoneĐặt Mua
0949752078300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949752078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 752078 VinaphoneĐặt Mua
0949703078300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949703078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3078 VinaphoneĐặt Mua
0949617288300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949617288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7288 VinaphoneĐặt Mua
0949426078300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949426078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 078 VinaphoneĐặt Mua
0949124088300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949124088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 124088 VinaphoneĐặt Mua
0949014388300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949014388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0949266738300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949266738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6738 VinaphoneĐặt Mua
0949300298300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949300298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 300298 VinaphoneĐặt Mua
0949132088300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949132088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0949766798300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949766798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 66798 VinaphoneĐặt Mua
0949645488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949645488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 645488 VinaphoneĐặt Mua
0949847588300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949847588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47588 VinaphoneĐặt Mua
0949583088300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949583088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 088 VinaphoneĐặt Mua
0949307488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949307488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0949687488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949687488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 VinaphoneĐặt Mua
0949910488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949910488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0488 VinaphoneĐặt Mua
0949156088300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949156088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6088 VinaphoneĐặt Mua
0949814588300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949814588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 588 VinaphoneĐặt Mua
0949630588300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949630588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 588 VinaphoneĐặt Mua
0949259488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949259488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 259488 VinaphoneĐặt Mua
0949267818300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949267818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7818 VinaphoneĐặt Mua
0949713728300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949713728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13728 VinaphoneĐặt Mua
0949667038300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949667038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0949633498300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949633498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 33498 VinaphoneĐặt Mua
0949288758300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949288758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8758 VinaphoneĐặt Mua
0949624438300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949624438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 624438 VinaphoneĐặt Mua
0949344808300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949344808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 44808 VinaphoneĐặt Mua
0949887238300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949887238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7238 VinaphoneĐặt Mua
0949884038300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949884038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0949616458300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949616458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 616458 VinaphoneĐặt Mua
0949611058300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949611058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 VinaphoneĐặt Mua
0949880148300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949880148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0148 VinaphoneĐặt Mua
0949882048300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949882048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 VinaphoneĐặt Mua
0949880348300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949880348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0348 VinaphoneĐặt Mua
0949877048300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949877048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 VinaphoneĐặt Mua
0949967858300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949967858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 967858 VinaphoneĐặt Mua
0949783808300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949783808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 VinaphoneĐặt Mua
0949031858300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949031858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 31858 VinaphoneĐặt Mua
0949746828300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949746828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6828 VinaphoneĐặt Mua
0949519828300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949519828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 19828 VinaphoneĐặt Mua
0949732088300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949732088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 732088 VinaphoneĐặt Mua
0949482788300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949482788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2788 VinaphoneĐặt Mua
0949305488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949305488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 305488 VinaphoneĐặt Mua
0949052788300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949052788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52788 VinaphoneĐặt Mua
0949043088300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949043088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 043088 VinaphoneĐặt Mua
0949594088300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949594088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4088 VinaphoneĐặt Mua
0949537188300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949537188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0949263488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949263488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63488 VinaphoneĐặt Mua
0949135848300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949135848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35848 VinaphoneĐặt Mua
0949187488300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949187488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0949401828300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949401828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 01828 VinaphoneĐặt Mua
0949147288300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949147288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 147288 VinaphoneĐặt Mua
0949511938300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949511938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 11938 VinaphoneĐặt Mua
0949130038300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949130038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 VinaphoneĐặt Mua
0949089708300.000
360.000
Sim So Dep Vinaphone 0949089708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 VinaphoneĐặt Mua
0949473268400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0949473268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0949055008400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0949055008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5008 VinaphoneĐặt Mua
0949363088400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0949363088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 363088 VinaphoneĐặt Mua
0949917088400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0949917088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 917088 VinaphoneĐặt Mua
0949105088400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0949105088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5088 VinaphoneĐặt Mua
0949299788400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0949299788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 788 VinaphoneĐặt Mua
0949479788400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0949479788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 479788 VinaphoneĐặt Mua
0949310468400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0949310468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 310468 VinaphoneĐặt Mua
0949353068400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0949353068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 353068 VinaphoneĐặt Mua
0949672988400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0949672988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 672988 VinaphoneĐặt Mua
0949874268400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0949874268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 874268 VinaphoneĐặt Mua
0949410268400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0949410268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0949729768400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0949729768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9768 VinaphoneĐặt Mua
0949854268400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0949854268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54268 VinaphoneĐặt Mua
0949630768400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0949630768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 630768 VinaphoneĐặt Mua
0949850768400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0949850768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 850768 VinaphoneĐặt Mua
0949958808400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0949958808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 VinaphoneĐặt Mua
0949208108400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0949208108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208108 VinaphoneĐặt Mua
0949897388400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0949897388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 897388 VinaphoneĐặt Mua
0949293498400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0949293498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3498 VinaphoneĐặt Mua
0949607318400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0949607318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07318 VinaphoneĐặt Mua
0949284168400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0949284168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4168 VinaphoneĐặt Mua
0949843568400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0949843568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 568 VinaphoneĐặt Mua
0949987938400.000
480.000
Sim So Dep Vinaphone 0949987938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 938 VinaphoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0949 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0949 là của mạng Vinaphone.

Danh sách sim số đẹp 0949 của mạng Vinaphone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0949 Vinaphone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Phạm Minh Tân
Đặt sim: 09321...24
Vào lúc: 15:55 21/9/2019

Lê Chí Long
Đặt sim: 09310...12
Vào lúc: 15:52 21/9/2019

Trần Đức Sang
Đặt sim: 09724...18
Vào lúc: 15:49 21/9/2019

Nguyễn Văn Vương
Đặt sim: 09051...94
Vào lúc: 15:46 21/9/2019

Lê Nhã Linh
Đặt sim: 08447...50
Vào lúc: 15:44 21/9/2019

Nguyễn Ngọc Khanh
Đặt sim: 03219...24
Vào lúc: 15:40 21/9/2019

Nguyễn Chí Vũ
Đặt sim: 08385...56
Vào lúc: 15:38 21/9/2019

Nguyễn Văn Nam
Đặt sim: 08461...95
Vào lúc: 15:35 21/9/2019

Huỳnh Đức Ninh
Đặt sim: 09868...51
Vào lúc: 15:31 21/9/2019

Nguyễn Minh Huy
Đặt sim: 09858...30
Vào lúc: 15:28 21/9/2019

Trần Thị Dương
Đặt sim: 09385...19
Vào lúc: 15:26 21/9/2019

Trần Đức Khiêm
Đặt sim: 09186...44
Vào lúc: 15:22 21/9/2019

Nguyễn Minh Tuấn
Đặt sim: 09892...98
Vào lúc: 15:19 21/9/2019

Nguyễn Văn Kiên
Đặt sim: 08994...92
Vào lúc: 15:17 21/9/2019

Nguyễn Trung Nhật
Đặt sim: 09613...86
Vào lúc: 15:14 21/9/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333