sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Vinaphone » Đầu Số 094 Vinaphone » Đầu Số 0949 Vinaphone »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0949*000 » Tam hoa 0949*111 » Tam hoa 0949*222 » Tam hoa 0949*333 » Tam hoa 0949*444 » Tam hoa 0949*555 » Tam hoa 0949*666 » Tam hoa 0949*777 » Tam hoa 0949*888 » Tam hoa 0949*999 »
Tứ quý 0949*0000 » Tứ quý 0949*1111 » Tứ quý 0949*2222 » Tứ quý 0949*3333 » Tứ quý 0949*4444 » Tứ quý 0949*5555 » Tứ quý 0949*6666 » Tứ quý 0949*7777 » Tứ quý 0949*8888 » Tứ quý 0949*9999 »
0949*6868 lộc phát » 0949*8686 lộc phát » 0949*6886 lộc phát » 0949*8668 lộc phát » 0949*7979 thần tài » 0949*3939 thần tài » 0949*7878 ông địa » 0949*3838 ông địa » 0949*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0949740068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949740068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 740068 VinaphoneĐặt Mua
0949792068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949792068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2068 VinaphoneĐặt Mua
0949603398350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949603398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3398 VinaphoneĐặt Mua
0949486348350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949486348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6348 VinaphoneĐặt Mua
0949896808350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949896808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6808 VinaphoneĐặt Mua
0949752078350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949752078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 VinaphoneĐặt Mua
0949703078350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949703078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 703078 VinaphoneĐặt Mua
0949426078350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949426078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 078 VinaphoneĐặt Mua
0949124088350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949124088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 124088 VinaphoneĐặt Mua
0949014388350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949014388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4388 VinaphoneĐặt Mua
0949217068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949217068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7068 VinaphoneĐặt Mua
0949362068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949362068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2068 VinaphoneĐặt Mua
0949386068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949386068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 86068 VinaphoneĐặt Mua
0949673068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949673068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0949597528350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949597528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 597528 VinaphoneĐặt Mua
0949691028350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949691028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 691028 VinaphoneĐặt Mua
0949691098350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949691098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1098 VinaphoneĐặt Mua
0949693198350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949693198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0949824618350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949824618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 VinaphoneĐặt Mua
0949840228350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949840228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 228 VinaphoneĐặt Mua
0949840458350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949840458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 VinaphoneĐặt Mua
0949840608350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949840608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 VinaphoneĐặt Mua
0949841648350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949841648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 841648 VinaphoneĐặt Mua
0949147288350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949147288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 288 VinaphoneĐặt Mua
0949165088350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949165088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 088 VinaphoneĐặt Mua
0949443458350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949443458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3458 VinaphoneĐặt Mua
0949304198350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949304198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 198 VinaphoneĐặt Mua
0949770398350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949770398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 VinaphoneĐặt Mua
0949715698350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949715698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0949980628350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949980628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 80628 VinaphoneĐặt Mua
0949926388350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949926388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 388 VinaphoneĐặt Mua
0949391588350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949391588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 391588 VinaphoneĐặt Mua
0949690788350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949690788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 690788 VinaphoneĐặt Mua
0949785158350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949785158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 85158 VinaphoneĐặt Mua
0949791298350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949791298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91298 VinaphoneĐặt Mua
0949089708350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949089708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9708 VinaphoneĐặt Mua
0949901038350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949901038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 VinaphoneĐặt Mua
0949189858350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949189858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 858 VinaphoneĐặt Mua
0949479698350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949479698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9698 VinaphoneĐặt Mua
0949363598350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949363598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 VinaphoneĐặt Mua
0949226598350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949226598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 VinaphoneĐặt Mua
0949233598350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949233598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 33598 VinaphoneĐặt Mua
0949961698350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949961698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1698 VinaphoneĐặt Mua
0949190438350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949190438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0438 VinaphoneĐặt Mua
0949036718350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949036718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6718 VinaphoneĐặt Mua
0949702788350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949702788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02788 VinaphoneĐặt Mua
0949154598350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949154598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 154598 VinaphoneĐặt Mua
0949016468350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949016468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6468 VinaphoneĐặt Mua
0949031488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949031488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1488 VinaphoneĐặt Mua
0949035488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949035488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 035488 VinaphoneĐặt Mua
0949049488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949049488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0949071488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949071488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0949072788350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949072788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2788 VinaphoneĐặt Mua
0949135068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949135068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 135068 VinaphoneĐặt Mua
0949183788350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949183788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 183788 VinaphoneĐặt Mua
0949198068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949198068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98068 VinaphoneĐặt Mua
0949207768350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949207768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7768 VinaphoneĐặt Mua
0949229068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949229068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 229068 VinaphoneĐặt Mua
0949251488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949251488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1488 VinaphoneĐặt Mua
0949282768350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949282768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 82768 VinaphoneĐặt Mua
0949296788350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949296788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 96788 VinaphoneĐặt Mua
0949331768350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949331768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 31768 VinaphoneĐặt Mua
0949337068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949337068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 337068 VinaphoneĐặt Mua
0949384068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949384068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4068 VinaphoneĐặt Mua
0949402768350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949402768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02768 VinaphoneĐặt Mua
0949425488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949425488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25488 VinaphoneĐặt Mua
0949429068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949429068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0949453768350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949453768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 768 VinaphoneĐặt Mua
0949462068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949462068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 VinaphoneĐặt Mua
0949480768350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949480768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0768 VinaphoneĐặt Mua
0949492488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949492488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 VinaphoneĐặt Mua
0949531768350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949531768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 768 VinaphoneĐặt Mua
0949532068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949532068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32068 VinaphoneĐặt Mua
0949574788350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949574788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74788 VinaphoneĐặt Mua
0949629068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949629068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 29068 VinaphoneĐặt Mua
0949745768350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949745768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 768 VinaphoneĐặt Mua
0949780768350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949780768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 780768 VinaphoneĐặt Mua
0949793068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949793068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 793068 VinaphoneĐặt Mua
0949800768350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949800768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 768 VinaphoneĐặt Mua
0949820468350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949820468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0468 VinaphoneĐặt Mua
0949836468350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949836468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0949852488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949852488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 852488 VinaphoneĐặt Mua
0949918068350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949918068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 VinaphoneĐặt Mua
0949930768350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949930768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 930768 VinaphoneĐặt Mua
0949953488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949953488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 VinaphoneĐặt Mua
0949981768350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949981768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 81768 VinaphoneĐặt Mua
0949603488350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949603488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03488 VinaphoneĐặt Mua
0949130038350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949130038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 VinaphoneĐặt Mua
0949293248350.000
420.000
Sim So Dep Vinaphone 0949293248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248 VinaphoneĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0949 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0949 là của mạng Vinaphone.

Danh sách sim số đẹp 0949 của mạng Vinaphone giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0949 Vinaphone 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Ngô Minh Hiệp
Đặt sim: 08858...81
Vào lúc: 10:55 24/9/2020

Lê Trung Thái
Đặt sim: 03248...29
Vào lúc: 10:53 24/9/2020

Nguyễn Đức Lợi
Đặt sim: 09379...23
Vào lúc: 10:50 24/9/2020

Trần Đức Hải
Đặt sim: 09362...38
Vào lúc: 10:47 24/9/2020

Nguyễn Minh Thuận
Đặt sim: 09787...97
Vào lúc: 10:44 24/9/2020

Phan Minh Tuấn
Đặt sim: 09679...78
Vào lúc: 10:40 24/9/2020

Trần Phương Vân
Đặt sim: 09098...48
Vào lúc: 10:37 24/9/2020

Hoàng Chí Linh
Đặt sim: 09637...88
Vào lúc: 10:34 24/9/2020

Trần Đức Anh
Đặt sim: 09759...60
Vào lúc: 10:31 24/9/2020

Trần Chí Quân
Đặt sim: 09641...66
Vào lúc: 10:29 24/9/2020

Hoàng Duy Tiến
Đặt sim: 09853...38
Vào lúc: 10:26 24/9/2020

Nguyễn Chí Linh
Đặt sim: 09878...93
Vào lúc: 10:23 24/9/2020

Lê Đức Bảo
Đặt sim: 08420...12
Vào lúc: 10:20 24/9/2020

Nguyễn Đức Thành
Đặt sim: 09778...93
Vào lúc: 10:17 24/9/2020

Ngô Đức Linh
Đặt sim: 03949...83
Vào lúc: 10:14 24/9/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333