sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 096*000 » Tam hoa 096*111 » Tam hoa 096*222 » Tam hoa 096*333 » Tam hoa 096*444 » Tam hoa 096*555 » Tam hoa 096*666 » Tam hoa 096*777 » Tam hoa 096*888 » Tam hoa 096*999 »
Tứ quý 096*0000 » Tứ quý 096*1111 » Tứ quý 096*2222 » Tứ quý 096*3333 » Tứ quý 096*4444 » Tứ quý 096*5555 » Tứ quý 096*6666 » Tứ quý 096*7777 » Tứ quý 096*8888 » Tứ quý 096*9999 »
096*6868 lộc phát » 096*8686 lộc phát » 096*6886 lộc phát » 096*8668 lộc phát » 096*7979 thần tài » 096*3939 thần tài » 096*7878 ông địa » 096*3838 ông địa » 096*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
09622912983.600.000
4.320.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962291298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1298 EvnĐặt Mua
09682912985.000.000
6.000.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968291298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 EvnĐặt Mua
096848688845.000.000
54.000.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968486888 SimViettelĐẹp.Com Sim Tam Hoa Đuôi 486888 EvnĐặt Mua
0961159198350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961159198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9198 EvnĐặt Mua
0961379158350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961379158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 379158 EvnĐặt Mua
0964541458350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964541458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0964182478350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964182478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0965111328350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965111328 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 111328 EvnĐặt Mua
0961465608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961465608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 465608 EvnĐặt Mua
0961175648350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961175648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5648 EvnĐặt Mua
0964773648350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964773648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 73648 EvnĐặt Mua
0961580608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961580608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 80608 EvnĐặt Mua
0961353408350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961353408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3408 EvnĐặt Mua
0962353208350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962353208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 353208 EvnĐặt Mua
0969553708350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969553708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 553708 EvnĐặt Mua
0967358948350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967358948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58948 EvnĐặt Mua
0967709158350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967709158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 EvnĐặt Mua
0969219048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969219048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 219048 EvnĐặt Mua
0969662418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969662418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2418 EvnĐặt Mua
0967730648350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967730648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30648 EvnĐặt Mua
0966483528350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966483528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 83528 EvnĐặt Mua
0962447918350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962447918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 918 EvnĐặt Mua
0967062428350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967062428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 062428 EvnĐặt Mua
0965383148350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965383148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 83148 EvnĐặt Mua
0969879648350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969879648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 EvnĐặt Mua
0961684248350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961684248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0965992508350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965992508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2508 EvnĐặt Mua
0965856428350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965856428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 EvnĐặt Mua
0963120648350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963120648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 20648 EvnĐặt Mua
0967014458350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967014458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 014458 EvnĐặt Mua
0968508148350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968508148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 EvnĐặt Mua
0965738358350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965738358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0966367008350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966367008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7008 EvnĐặt Mua
0966599308350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966599308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 599308 EvnĐặt Mua
0961773758350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961773758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3758 EvnĐặt Mua
0967615328350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967615328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 EvnĐặt Mua
0965467448350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965467448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 EvnĐặt Mua
0968962948350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968962948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 962948 EvnĐặt Mua
0963921948350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963921948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 21948 EvnĐặt Mua
0966332548350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966332548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32548 EvnĐặt Mua
0966932458350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966932458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32458 EvnĐặt Mua
0968924458350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968924458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0966975948350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966975948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5948 EvnĐặt Mua
0961187148350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961187148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0961842058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961842058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2058 EvnĐặt Mua
0961197708350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961197708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 197708 EvnĐặt Mua
0968186308350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968186308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6308 EvnĐặt Mua
0967876948350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967876948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6948 EvnĐặt Mua
0964803108350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964803108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0968582108350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968582108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 582108 EvnĐặt Mua
0961076528350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961076528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76528 EvnĐặt Mua
0963812608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963812608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 812608 EvnĐặt Mua
0962710308350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962710308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 710308 EvnĐặt Mua
0964693108350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964693108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 693108 EvnĐặt Mua
0964129948350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964129948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9948 EvnĐặt Mua
0962573548350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962573548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3548 EvnĐặt Mua
0969435508350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969435508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5508 EvnĐặt Mua
0964714918350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964714918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4918 EvnĐặt Mua
0966407418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966407418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 407418 EvnĐặt Mua
0968502418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968502418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2418 EvnĐặt Mua
0962613448350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962613448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13448 EvnĐặt Mua
0967732428350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967732428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 EvnĐặt Mua
0964402258350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964402258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2258 EvnĐặt Mua
0961123748350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961123748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0965152408350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965152408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0961175608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961175608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 EvnĐặt Mua
0969154048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969154048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 EvnĐặt Mua
0969746208350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969746208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 746208 EvnĐặt Mua
0969503708350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969503708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0961436218350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961436218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 436218 EvnĐặt Mua
0964385128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964385128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5128 EvnĐặt Mua
0961644508350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961644508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0964969028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964969028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 969028 EvnĐặt Mua
0967532918350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967532918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 918 EvnĐặt Mua
0961052908350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961052908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 EvnĐặt Mua
0965681048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965681048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 EvnĐặt Mua
0963484728350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963484728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 728 EvnĐặt Mua
0965933548350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965933548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0968114948350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968114948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14948 EvnĐặt Mua
0963116548350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963116548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6548 EvnĐặt Mua
0967377148350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967377148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 EvnĐặt Mua
0964499148350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964499148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 99148 EvnĐặt Mua
0964514098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964514098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0965159028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965159028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 159028 EvnĐặt Mua
0966316718350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966316718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 EvnĐặt Mua
0967318758350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967318758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318758 EvnĐặt Mua
0961933108350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961933108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0969643228350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969643228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 643228 EvnĐặt Mua
0963107548350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963107548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7548 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 096 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 096 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 096 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 096 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Phan Minh Kiên
Đặt sim: 08873...91
Vào lúc: 17:56 24/11/2020

Lê Thị Hương
Đặt sim: 09357...99
Vào lúc: 17:52 24/11/2020

Huỳnh Đức Tuấn
Đặt sim: 08847...15
Vào lúc: 17:49 24/11/2020

Lê Nhã Ngọc
Đặt sim: 08361...70
Vào lúc: 17:47 24/11/2020

Nguyễn Chí Thi
Đặt sim: 08846...67
Vào lúc: 17:43 24/11/2020

Hoàng Thị Thy
Đặt sim: 08878...19
Vào lúc: 17:41 24/11/2020

Nguyễn Trung Nhân
Đặt sim: 08320...73
Vào lúc: 17:37 24/11/2020

Nguyễn Duy Thành
Đặt sim: 08243...88
Vào lúc: 17:34 24/11/2020

Trần Chí Linh
Đặt sim: 08530...47
Vào lúc: 17:32 24/11/2020

Trần Diệp Linh
Đặt sim: 09016...73
Vào lúc: 17:29 24/11/2020

Nguyễn Thị Nhân
Đặt sim: 08491...55
Vào lúc: 17:26 24/11/2020

Phan Văn Tùng
Đặt sim: 08948...70
Vào lúc: 17:22 24/11/2020

Trần Minh Hòa
Đặt sim: 09380...52
Vào lúc: 17:19 24/11/2020

Trần Duy Quỳnh
Đặt sim: 08935...72
Vào lúc: 17:17 24/11/2020

Trần Minh Huy
Đặt sim: 03974...98
Vào lúc: 17:13 24/11/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333