sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 096*000 » Tam hoa 096*111 » Tam hoa 096*222 » Tam hoa 096*333 » Tam hoa 096*444 » Tam hoa 096*555 » Tam hoa 096*666 » Tam hoa 096*777 » Tam hoa 096*888 » Tam hoa 096*999 »
Tứ quý 096*0000 » Tứ quý 096*1111 » Tứ quý 096*2222 » Tứ quý 096*3333 » Tứ quý 096*4444 » Tứ quý 096*5555 » Tứ quý 096*6666 » Tứ quý 096*7777 » Tứ quý 096*8888 » Tứ quý 096*9999 »
096*6868 lộc phát » 096*8686 lộc phát » 096*6886 lộc phát » 096*8668 lộc phát » 096*7979 thần tài » 096*3939 thần tài » 096*7878 ông địa » 096*3838 ông địa » 096*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
09622912983.600.000
4.320.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962291298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 EvnĐặt Mua
09682912985.000.000
6.000.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968291298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 EvnĐặt Mua
096848688845.000.000
54.000.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968486888 SimViettelĐẹp.Com Sim Tam Hoa Đuôi 888 EvnĐặt Mua
0964241578350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964241578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 578 EvnĐặt Mua
0961376598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961376598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76598 EvnĐặt Mua
0969027398350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969027398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7398 EvnĐặt Mua
0965956178350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965956178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 956178 EvnĐặt Mua
0961983578350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961983578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 983578 EvnĐặt Mua
0963598178350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963598178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 EvnĐặt Mua
0961170158350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961170158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 70158 EvnĐặt Mua
0964486298350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964486298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 EvnĐặt Mua
0966867098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966867098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 867098 EvnĐặt Mua
0962670598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962670598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0963685618350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963685618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 618 EvnĐặt Mua
0961575378350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961575378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0965841598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965841598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1598 EvnĐặt Mua
0966475138350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966475138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 475138 EvnĐặt Mua
0968657098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968657098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0961639848350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961639848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 39848 EvnĐặt Mua
0961639808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961639808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 EvnĐặt Mua
0962329348350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962329348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 329348 EvnĐặt Mua
0961395278350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961395278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0964203378350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964203378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 EvnĐặt Mua
0965751178350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965751178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 751178 EvnĐặt Mua
0969557428350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969557428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 557428 EvnĐặt Mua
0967300298350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967300298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 300298 EvnĐặt Mua
0967682778350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967682778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2778 EvnĐặt Mua
0966245748350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966245748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0965440548350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965440548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0967153448350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967153448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 53448 EvnĐặt Mua
0965007348350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965007348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 EvnĐặt Mua
0964965038350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964965038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5038 EvnĐặt Mua
0966347038350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966347038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 EvnĐặt Mua
0964706848350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964706848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0964741228350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964741228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0969858208350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969858208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 EvnĐặt Mua
0966902848350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966902848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 EvnĐặt Mua
0963491598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963491598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91598 EvnĐặt Mua
0964713818350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964713818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3818 EvnĐặt Mua
0964714118350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964714118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 118 EvnĐặt Mua
0967312898350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967312898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 898 EvnĐặt Mua
0967312328350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967312328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 12328 EvnĐặt Mua
0967118458350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967118458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 118458 EvnĐặt Mua
0965886438350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965886438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 EvnĐặt Mua
0961766248350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961766248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 766248 EvnĐặt Mua
0961766208350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961766208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0961764058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961764058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 EvnĐặt Mua
0961764048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961764048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 EvnĐặt Mua
0961764038350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961764038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4038 EvnĐặt Mua
0961764028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961764028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 EvnĐặt Mua
0961764018350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961764018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0965501248350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965501248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1248 EvnĐặt Mua
0961010358350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961010358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0969365028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969365028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0964273418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964273418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 73418 EvnĐặt Mua
0964093418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964093418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 093418 EvnĐặt Mua
0964294408350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964294408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94408 EvnĐặt Mua
0964041708350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964041708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1708 EvnĐặt Mua
0964160748350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964160748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 EvnĐặt Mua
0964463548350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964463548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3548 EvnĐặt Mua
0964126548350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964126548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 26548 EvnĐặt Mua
0969226548350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969226548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 26548 EvnĐặt Mua
0967394908350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967394908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4908 EvnĐặt Mua
0967468308350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967468308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8308 EvnĐặt Mua
0964237408350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964237408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7408 EvnĐặt Mua
0969450348350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969450348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0348 EvnĐặt Mua
0962159728350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962159728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 728 EvnĐặt Mua
0964186728350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964186728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0962706028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962706028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0968649318350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968649318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0965730648350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965730648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30648 EvnĐặt Mua
0962491928350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962491928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1928 EvnĐặt Mua
0968670408350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968670408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 70408 EvnĐặt Mua
0966700508350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966700508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 700508 EvnĐặt Mua
0963540178350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963540178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 540178 EvnĐặt Mua
0965675128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965675128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 EvnĐặt Mua
0962135918350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962135918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0964382318350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964382318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 82318 EvnĐặt Mua
0961897008350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961897008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 897008 EvnĐặt Mua
0969471178350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969471178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71178 EvnĐặt Mua
0964362178350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964362178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 362178 EvnĐặt Mua
0962906498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962906498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0961656648350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961656648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0963744478350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963744478 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 44478 EvnĐặt Mua
0968467038350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968467038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7038 EvnĐặt Mua
0969431158350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969431158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 431158 EvnĐặt Mua
0964044428350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964044428 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 44428 EvnĐặt Mua
0964494048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964494048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94048 EvnĐặt Mua
0961496798350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961496798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6798 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 096 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 096 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 096 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 096 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Ngô Chí Anh
Đặt sim: 09738...97
Vào lúc: 18:55 20/4/2021

Ngô Thị Nguyệt
Đặt sim: 08960...10
Vào lúc: 18:52 20/4/2021

Huỳnh Văn Bảo
Đặt sim: 08445...67
Vào lúc: 18:50 20/4/2021

Phan Văn Khang
Đặt sim: 08855...26
Vào lúc: 18:47 20/4/2021

Nguyễn Chí Hải
Đặt sim: 09670...82
Vào lúc: 18:43 20/4/2021

Ngô Chí Nguyên
Đặt sim: 08654...26
Vào lúc: 18:40 20/4/2021

Trần Minh Lợi
Đặt sim: 09355...98
Vào lúc: 18:38 20/4/2021

Nguyễn Văn Quốc
Đặt sim: 08945...31
Vào lúc: 18:35 20/4/2021

Huỳnh Thị Hồng
Đặt sim: 08854...32
Vào lúc: 18:32 20/4/2021

Huỳnh Minh Lâm
Đặt sim: 08676...34
Vào lúc: 18:28 20/4/2021

Hoàng Minh Anh
Đặt sim: 08863...54
Vào lúc: 18:25 20/4/2021

Huỳnh Văn Hải
Đặt sim: 08394...66
Vào lúc: 18:23 20/4/2021

Nguyễn Minh Nguyên
Đặt sim: 08456...94
Vào lúc: 18:20 20/4/2021

Phạm Chí Sang
Đặt sim: 08318...88
Vào lúc: 18:16 20/4/2021

Ngô Đức Hùng
Đặt sim: 08325...76
Vào lúc: 18:13 20/4/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333