sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 096*000 » Tam hoa 096*111 » Tam hoa 096*222 » Tam hoa 096*333 » Tam hoa 096*444 » Tam hoa 096*555 » Tam hoa 096*666 » Tam hoa 096*777 » Tam hoa 096*888 » Tam hoa 096*999 »
Tứ quý 096*0000 » Tứ quý 096*1111 » Tứ quý 096*2222 » Tứ quý 096*3333 » Tứ quý 096*4444 » Tứ quý 096*5555 » Tứ quý 096*6666 » Tứ quý 096*7777 » Tứ quý 096*8888 » Tứ quý 096*9999 »
096*6868 lộc phát » 096*8686 lộc phát » 096*6886 lộc phát » 096*8668 lộc phát » 096*7979 thần tài » 096*3939 thần tài » 096*7878 ông địa » 096*3838 ông địa » 096*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
09622912982.880.000
3.460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962291298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1298 EvnĐặt Mua
09682912984.050.000
4.860.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968291298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0963524998350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963524998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 998 EvnĐặt Mua
0965632148350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965632148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0965725698350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965725698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0967166648350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967166648 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 66648 EvnĐặt Mua
0961175648350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961175648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 175648 EvnĐặt Mua
0961200908350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961200908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 00908 EvnĐặt Mua
0961495958350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961495958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 95958 EvnĐặt Mua
0967165208350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967165208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 65208 EvnĐặt Mua
0961384298350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961384298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 84298 EvnĐặt Mua
0968275708350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968275708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 275708 EvnĐặt Mua
0961142708350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961142708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2708 EvnĐặt Mua
0963735218350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963735218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0966112148350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966112148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 12148 EvnĐặt Mua
0969452528350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969452528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0965983028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965983028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 EvnĐặt Mua
0969432458350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969432458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32458 EvnĐặt Mua
0967463578350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967463578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 463578 EvnĐặt Mua
0965708218350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965708218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218 EvnĐặt Mua
0967631478350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967631478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 31478 EvnĐặt Mua
0966520178350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966520178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 20178 EvnĐặt Mua
0967125798350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967125798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 125798 EvnĐặt Mua
0964078138350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964078138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 EvnĐặt Mua
0964439808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964439808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 EvnĐặt Mua
0965215928350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965215928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5928 EvnĐặt Mua
0963094228350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963094228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 228 EvnĐặt Mua
0964715358350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964715358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 EvnĐặt Mua
0961593178350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961593178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 93178 EvnĐặt Mua
0961179218350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961179218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 179218 EvnĐặt Mua
0966753518350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966753518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 753518 EvnĐặt Mua
0961915068350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961915068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 15068 EvnĐặt Mua
0967500308350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967500308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 EvnĐặt Mua
0961873908350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961873908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 73908 EvnĐặt Mua
0962653498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962653498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0962793098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962793098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0964170098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964170098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0969607498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969607498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 EvnĐặt Mua
0961924028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961924028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0961177098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961177098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7098 EvnĐặt Mua
0961217028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961217028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17028 EvnĐặt Mua
0961667608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961667608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 EvnĐặt Mua
0965245128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965245128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5128 EvnĐặt Mua
0965256498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965256498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 256498 EvnĐặt Mua
0965604758350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965604758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 604758 EvnĐặt Mua
0965790128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965790128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0128 EvnĐặt Mua
0967836908350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967836908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 836908 EvnĐặt Mua
0967863518350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967863518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 863518 EvnĐặt Mua
0967980158350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967980158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 80158 EvnĐặt Mua
0968369518350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968369518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0964402258350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964402258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02258 EvnĐặt Mua
0961076528350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961076528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 EvnĐặt Mua
0967532918350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967532918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 532918 EvnĐặt Mua
0961986308350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961986308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 86308 EvnĐặt Mua
0965383148350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965383148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0964803108350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964803108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3108 EvnĐặt Mua
0961436218350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961436218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6218 EvnĐặt Mua
0966932458350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966932458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32458 EvnĐặt Mua
0964154958350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964154958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4958 EvnĐặt Mua
0961123748350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961123748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 EvnĐặt Mua
0964499148350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964499148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9148 EvnĐặt Mua
0966975948350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966975948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0961187148350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961187148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0961842058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961842058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 EvnĐặt Mua
0961197708350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961197708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 197708 EvnĐặt Mua
0967876948350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967876948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6948 EvnĐặt Mua
0968582108350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968582108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 82108 EvnĐặt Mua
0963812608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963812608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 EvnĐặt Mua
0962710308350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962710308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0308 EvnĐặt Mua
0964693108350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964693108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 93108 EvnĐặt Mua
0964129948350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964129948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9948 EvnĐặt Mua
0962573548350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962573548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 EvnĐặt Mua
0969435508350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969435508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 435508 EvnĐặt Mua
0964714918350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964714918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0966407418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966407418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07418 EvnĐặt Mua
0968502418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968502418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02418 EvnĐặt Mua
0967732428350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967732428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 EvnĐặt Mua
0961175608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961175608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5608 EvnĐặt Mua
0969154048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969154048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 154048 EvnĐặt Mua
0969746208350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969746208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 EvnĐặt Mua
0969503708350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969503708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3708 EvnĐặt Mua
0962613448350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962613448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 EvnĐặt Mua
0965681048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965681048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1048 EvnĐặt Mua
0961644508350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961644508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 644508 EvnĐặt Mua
0961052908350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961052908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52908 EvnĐặt Mua
0968114948350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968114948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14948 EvnĐặt Mua
0967377148350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967377148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 77148 EvnĐặt Mua
0961445728350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961445728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0964944308350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964944308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 096 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 096 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 096 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 096 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Duy Hiệp
Đặt sim: 08492...55
Vào lúc: 14:56 1/12/2021

Trần Đức Anh
Đặt sim: 03290...92
Vào lúc: 14:52 1/12/2021

Nguyễn Chí Linh
Đặt sim: 08413...38
Vào lúc: 14:50 1/12/2021

Nguyễn Minh Huy
Đặt sim: 08371...98
Vào lúc: 14:46 1/12/2021

Trần Thị Linh
Đặt sim: 08960...74
Vào lúc: 14:43 1/12/2021

Nguyễn Thị Vân
Đặt sim: 03984...65
Vào lúc: 14:40 1/12/2021

Ngô Văn Tuấn
Đặt sim: 09193...31
Vào lúc: 14:38 1/12/2021

Trần Minh Hải
Đặt sim: 09860...93
Vào lúc: 14:34 1/12/2021

Phan Thị Nguyệt
Đặt sim: 03930...12
Vào lúc: 14:32 1/12/2021

Trần Thị Thơ
Đặt sim: 09116...42
Vào lúc: 14:29 1/12/2021

Nguyễn Minh Quỳnh
Đặt sim: 09679...19
Vào lúc: 14:26 1/12/2021

Hoàng Văn Lộc
Đặt sim: 03938...20
Vào lúc: 14:22 1/12/2021

Nguyễn Diệp Ngọc
Đặt sim: 08478...90
Vào lúc: 14:19 1/12/2021

Nguyễn Minh Nam
Đặt sim: 03287...75
Vào lúc: 14:16 1/12/2021

Ngô Văn Anh
Đặt sim: 08818...72
Vào lúc: 14:14 1/12/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333