sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 096*000 » Tam hoa 096*111 » Tam hoa 096*222 » Tam hoa 096*333 » Tam hoa 096*444 » Tam hoa 096*555 » Tam hoa 096*666 » Tam hoa 096*777 » Tam hoa 096*888 » Tam hoa 096*999 »
Tứ quý 096*0000 » Tứ quý 096*1111 » Tứ quý 096*2222 » Tứ quý 096*3333 » Tứ quý 096*4444 » Tứ quý 096*5555 » Tứ quý 096*6666 » Tứ quý 096*7777 » Tứ quý 096*8888 » Tứ quý 096*9999 »
096*6868 lộc phát » 096*8686 lộc phát » 096*6886 lộc phát » 096*8668 lộc phát » 096*7979 thần tài » 096*3939 thần tài » 096*7878 ông địa » 096*3838 ông địa » 096*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0962530398160.000
190.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962530398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0398 EvnĐặt Mua
0962350098160.000
190.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962350098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 350098 EvnĐặt Mua
0961412498160.000
190.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961412498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0961423098160.000
190.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961423098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3098 EvnĐặt Mua
0964704058180.000
220.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964704058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04058 EvnĐặt Mua
0964375018180.000
220.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964375018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 375018 EvnĐặt Mua
0965401048180.000
220.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965401048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 401048 EvnĐặt Mua
0969514948180.000
220.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969514948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 514948 EvnĐặt Mua
0969411038180.000
220.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969411038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1038 EvnĐặt Mua
0966708148180.000
220.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966708148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 EvnĐặt Mua
0966184948180.000
220.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966184948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4948 EvnĐặt Mua
0966053208180.000
220.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966053208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 053208 EvnĐặt Mua
0964925448180.000
220.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964925448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0964330348180.000
220.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964330348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 330348 EvnĐặt Mua
0963672048180.000
220.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963672048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0963286208180.000
220.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963286208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 286208 EvnĐặt Mua
0963028508180.000
220.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963028508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8508 EvnĐặt Mua
0961969418180.000
220.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961969418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0961788418180.000
220.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961788418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 EvnĐặt Mua
0961353408180.000
220.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961353408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 EvnĐặt Mua
0967693008190.000
230.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967693008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0966403008190.000
230.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966403008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 403008 EvnĐặt Mua
0965000548190.000
230.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965000548 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 0548 EvnĐặt Mua
0964457848190.000
230.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964457848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0962017848190.000
230.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962017848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0964697128190.000
230.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964697128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0969531758190.000
230.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969531758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 31758 EvnĐặt Mua
0967403138190.000
230.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967403138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03138 EvnĐặt Mua
0962953798200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962953798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 EvnĐặt Mua
0964911608200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964911608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 11608 EvnĐặt Mua
0968950348200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968950348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 EvnĐặt Mua
0961027858200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961027858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0967209528200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967209528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 EvnĐặt Mua
0966132948200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966132948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2948 EvnĐặt Mua
0966137918200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966137918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37918 EvnĐặt Mua
0961238608200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961238608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38608 EvnĐặt Mua
0969601958200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969601958 SimViettelĐẹp.Com Sim Năm Sinh Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0965591248200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965591248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 591248 EvnĐặt Mua
0962104658200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962104658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0963142028200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963142028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42028 EvnĐặt Mua
0961010648200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961010648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0648 EvnĐặt Mua
0963968348200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963968348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68348 EvnĐặt Mua
0963929748200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963929748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 929748 EvnĐặt Mua
0965714038200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965714038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0964849628200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964849628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0962069748200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962069748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9748 EvnĐặt Mua
0961632308200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961632308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 EvnĐặt Mua
0965375148200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965375148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 EvnĐặt Mua
0964642658200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964642658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42658 EvnĐặt Mua
0969394518200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969394518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 EvnĐặt Mua
0963865108200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963865108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 65108 EvnĐặt Mua
0962056908200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962056908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 EvnĐặt Mua
0966049608200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966049608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9608 EvnĐặt Mua
0965537198200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965537198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7198 EvnĐặt Mua
0969719308200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969719308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 EvnĐặt Mua
0965874058200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965874058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74058 EvnĐặt Mua
0962802418200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962802418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 802418 EvnĐặt Mua
0961970518200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961970518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0966279108200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966279108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 279108 EvnĐặt Mua
0962520248200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962520248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 520248 EvnĐặt Mua
0964957258200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964957258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0967736558200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967736558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 558 EvnĐặt Mua
0968520948200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968520948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 520948 EvnĐặt Mua
0969026518200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969026518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 026518 EvnĐặt Mua
0969026458200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969026458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6458 EvnĐặt Mua
0964880428200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964880428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 880428 EvnĐặt Mua
0969375418200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969375418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0963164408200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963164408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0963169058200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963169058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9058 EvnĐặt Mua
0963039408200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963039408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0966169548200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966169548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 169548 EvnĐặt Mua
0961473708200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961473708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 73708 EvnĐặt Mua
0967948508200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967948508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 EvnĐặt Mua
0967066748200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967066748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6748 EvnĐặt Mua
0969015948200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969015948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 EvnĐặt Mua
0965017648200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965017648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0961024948200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961024948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24948 EvnĐặt Mua
0963146908200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963146908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6908 EvnĐặt Mua
0961040148200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961040148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 EvnĐặt Mua
0968074908200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968074908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0964092908200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964092908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2908 EvnĐặt Mua
0961096748200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961096748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0964097128200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964097128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 EvnĐặt Mua
0969106548200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969106548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0963149618200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963149618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 149618 EvnĐặt Mua
0967154318200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967154318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54318 EvnĐặt Mua
0967156548200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967156548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 156548 EvnĐặt Mua
0962170148200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962170148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 EvnĐặt Mua
0965174658200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965174658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4658 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 096 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 096 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 096 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 096 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Lê Thị Linh
Đặt sim: 09018...25
Vào lúc: 10:56 21/7/2019

Trần Trung Lực
Đặt sim: 08868...24
Vào lúc: 10:52 21/7/2019

Hoàng Duy Lộc
Đặt sim: 08422...97
Vào lúc: 10:50 21/7/2019

Phạm Nhã Thảo
Đặt sim: 03996...55
Vào lúc: 10:46 21/7/2019

Huỳnh Văn Khôi
Đặt sim: 08454...66
Vào lúc: 10:43 21/7/2019

Nguyễn Văn Khôi
Đặt sim: 08899...64
Vào lúc: 10:41 21/7/2019

Nguyễn Thị Thy
Đặt sim: 08361...97
Vào lúc: 10:38 21/7/2019

Nguyễn Chí Khôi
Đặt sim: 09881...83
Vào lúc: 10:34 21/7/2019

Trần Văn Hải
Đặt sim: 03929...47
Vào lúc: 10:31 21/7/2019

Trần Chí Quân
Đặt sim: 08699...11
Vào lúc: 10:28 21/7/2019

Trần Nhã Thy
Đặt sim: 08911...96
Vào lúc: 10:26 21/7/2019

Lê Duy Nhân
Đặt sim: 08885...38
Vào lúc: 10:22 21/7/2019

Nguyễn Thục Hoa
Đặt sim: 08668...62
Vào lúc: 10:19 21/7/2019

Ngô Phương Nhiên
Đặt sim: 08851...68
Vào lúc: 10:17 21/7/2019

Nguyễn Duy Khang
Đặt sim: 09717...39
Vào lúc: 10:14 21/7/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333