sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 096*000 » Tam hoa 096*111 » Tam hoa 096*222 » Tam hoa 096*333 » Tam hoa 096*444 » Tam hoa 096*555 » Tam hoa 096*666 » Tam hoa 096*777 » Tam hoa 096*888 » Tam hoa 096*999 »
Tứ quý 096*0000 » Tứ quý 096*1111 » Tứ quý 096*2222 » Tứ quý 096*3333 » Tứ quý 096*4444 » Tứ quý 096*5555 » Tứ quý 096*6666 » Tứ quý 096*7777 » Tứ quý 096*8888 » Tứ quý 096*9999 »
096*6868 lộc phát » 096*8686 lộc phát » 096*6886 lộc phát » 096*8668 lộc phát » 096*7979 thần tài » 096*3939 thần tài » 096*7878 ông địa » 096*3838 ông địa » 096*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0967295098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967295098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 295098 EvnĐặt Mua
0967154598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967154598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0967256498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967256498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 EvnĐặt Mua
0964216598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964216598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16598 EvnĐặt Mua
0964862398350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964862398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 862398 EvnĐặt Mua
0963279498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963279498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 79498 EvnĐặt Mua
0966550538350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966550538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0967545098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967545098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5098 EvnĐặt Mua
0964543398350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964543398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 543398 EvnĐặt Mua
0962023498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962023498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 023498 EvnĐặt Mua
0966867098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966867098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 EvnĐặt Mua
0962670598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962670598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 70598 EvnĐặt Mua
0963685618350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963685618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 618 EvnĐặt Mua
0961575378350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961575378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75378 EvnĐặt Mua
0969682128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969682128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 82128 EvnĐặt Mua
0961550658350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961550658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0961760238350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961760238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0238 EvnĐặt Mua
0962561638350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962561638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 638 EvnĐặt Mua
0961614778350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961614778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4778 EvnĐặt Mua
0963043778350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963043778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 778 EvnĐặt Mua
0966197858350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966197858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7858 EvnĐặt Mua
0964512458350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964512458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2458 EvnĐặt Mua
0969687458350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969687458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0961458028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961458028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 EvnĐặt Mua
0969389058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969389058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 89058 EvnĐặt Mua
0969358508350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969358508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 EvnĐặt Mua
0963564598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963564598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64598 EvnĐặt Mua
0963628458350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963628458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 628458 EvnĐặt Mua
0969701918350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969701918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1918 EvnĐặt Mua
0969513178350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969513178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3178 EvnĐặt Mua
0966385158350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966385158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 EvnĐặt Mua
0969813008350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969813008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3008 EvnĐặt Mua
0962508248350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962508248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08248 EvnĐặt Mua
0966471128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966471128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71128 EvnĐặt Mua
0962471178350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962471178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 471178 EvnĐặt Mua
0968181478350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968181478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1478 EvnĐặt Mua
0962057138350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962057138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0962343128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962343128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0967544128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967544128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 44128 EvnĐặt Mua
0968443248350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968443248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0961377798350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961377798 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 7798 EvnĐặt Mua
0966690028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966690028 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 028 EvnĐặt Mua
0965389248350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965389248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248 EvnĐặt Mua
0968497478350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968497478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 EvnĐặt Mua
0967072878350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967072878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 072878 EvnĐặt Mua
0961473068350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961473068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 473068 EvnĐặt Mua
0968897378350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968897378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7378 EvnĐặt Mua
0969057808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969057808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0962397958350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962397958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 EvnĐặt Mua
0964186478350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964186478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0967289248350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967289248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 289248 EvnĐặt Mua
0964374278350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964374278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4278 EvnĐặt Mua
0961716338350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961716338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6338 EvnĐặt Mua
0968853278350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968853278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0963098278350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963098278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098278 EvnĐặt Mua
0967573228350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967573228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 73228 EvnĐặt Mua
0967599178350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967599178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9178 EvnĐặt Mua
0969596178350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969596178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 596178 EvnĐặt Mua
0969596278350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969596278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 278 EvnĐặt Mua
0966930228350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966930228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0228 EvnĐặt Mua
0965398278350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965398278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0964879158350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964879158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 EvnĐặt Mua
0969586038350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969586038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 86038 EvnĐặt Mua
0963157908350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963157908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7908 EvnĐặt Mua
0966944058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966944058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 944058 EvnĐặt Mua
0964720718350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964720718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0964857298350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964857298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 EvnĐặt Mua
0967433928350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967433928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 33928 EvnĐặt Mua
0961275018350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961275018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 EvnĐặt Mua
0961531428350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961531428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0968217498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968217498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 217498 EvnĐặt Mua
0969659318350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969659318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59318 EvnĐặt Mua
0964468258350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964468258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 468258 EvnĐặt Mua
0963095428350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963095428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 EvnĐặt Mua
0963097528350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963097528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 097528 EvnĐặt Mua
0963102048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963102048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 EvnĐặt Mua
0963103438350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963103438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0963124528350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963124528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4528 EvnĐặt Mua
0963125018350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963125018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 125018 EvnĐặt Mua
0963127048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963127048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 127048 EvnĐặt Mua
0963130738350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963130738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30738 EvnĐặt Mua
0963138418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963138418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38418 EvnĐặt Mua
0963146718350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963146718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6718 EvnĐặt Mua
0963205478350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963205478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 205478 EvnĐặt Mua
0963211608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963211608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0963214408350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963214408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 214408 EvnĐặt Mua
0963216178350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963216178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0963217418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963217418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7418 EvnĐặt Mua
0963218538350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963218538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 096 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 096 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 096 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 096 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Huỳnh Chí Hoàng
Đặt sim: 08858...43
Vào lúc: 14:56 25/9/2020

Trần Chí Bảo
Đặt sim: 08220...40
Vào lúc: 14:53 25/9/2020

Trần Thị Thơ
Đặt sim: 08997...32
Vào lúc: 14:49 25/9/2020

Trần Văn Hiệp
Đặt sim: 09392...91
Vào lúc: 14:46 25/9/2020

Ngô Duy Tân
Đặt sim: 03931...17
Vào lúc: 14:44 25/9/2020

Trần Chí Việt
Đặt sim: 08941...40
Vào lúc: 14:41 25/9/2020

Nguyễn Phương Ðào
Đặt sim: 03295...76
Vào lúc: 14:38 25/9/2020

Trần Thị Dương
Đặt sim: 08244...34
Vào lúc: 14:35 25/9/2020

Nguyễn Chí Khánh
Đặt sim: 09641...95
Vào lúc: 14:32 25/9/2020

Nguyễn Kim Hồng
Đặt sim: 08668...76
Vào lúc: 14:29 25/9/2020

Phạm Minh Anh
Đặt sim: 08510...72
Vào lúc: 14:26 25/9/2020

Lê Nhã Di
Đặt sim: 09727...54
Vào lúc: 14:23 25/9/2020

Hoàng Đức Nam
Đặt sim: 09672...68
Vào lúc: 14:19 25/9/2020

Nguyễn Cát Ngọc
Đặt sim: 08212...49
Vào lúc: 14:16 25/9/2020

Ngô Minh Thành
Đặt sim: 08661...11
Vào lúc: 14:13 25/9/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333