sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0961 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0961*000 » Tam hoa 0961*111 » Tam hoa 0961*222 » Tam hoa 0961*333 » Tam hoa 0961*444 » Tam hoa 0961*555 » Tam hoa 0961*666 » Tam hoa 0961*777 » Tam hoa 0961*888 » Tam hoa 0961*999 »
Tứ quý 0961*0000 » Tứ quý 0961*1111 » Tứ quý 0961*2222 » Tứ quý 0961*3333 » Tứ quý 0961*4444 » Tứ quý 0961*5555 » Tứ quý 0961*6666 » Tứ quý 0961*7777 » Tứ quý 0961*8888 » Tứ quý 0961*9999 »
0961*6868 lộc phát » 0961*8686 lộc phát » 0961*6886 lộc phát » 0961*8668 lộc phát » 0961*7979 thần tài » 0961*3939 thần tài » 0961*7878 ông địa » 0961*3838 ông địa » 0961*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0961263448400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961263448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0961670508400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961670508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 670508 EvnĐặt Mua
0961397118400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961397118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 118 EvnĐặt Mua
0961853478400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961853478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3478 EvnĐặt Mua
0961672938400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961672938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 938 EvnĐặt Mua
0961381048400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961381048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 EvnĐặt Mua
0961733408400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961733408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 EvnĐặt Mua
0961149748400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961149748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49748 EvnĐặt Mua
0961597848400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961597848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0961683518400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961683518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 683518 EvnĐặt Mua
0961683758400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961683758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0961509828400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961509828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 09828 EvnĐặt Mua
0961878328400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961878328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 878328 EvnĐặt Mua
0961113028400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961113028 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 13028 EvnĐặt Mua
0961459828400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961459828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9828 EvnĐặt Mua
0961459848400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961459848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 459848 EvnĐặt Mua
0961459858400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961459858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0961761298400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961761298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0961424498400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961424498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 424498 EvnĐặt Mua
0961093948400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961093948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 93948 EvnĐặt Mua
0961192048400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961192048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2048 EvnĐặt Mua
0961253648400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961253648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 253648 EvnĐặt Mua
0961588418400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961588418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88418 EvnĐặt Mua
0961095398400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961095398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 095398 EvnĐặt Mua
0961209498400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961209498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9498 EvnĐặt Mua
0961675808400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961675808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75808 EvnĐặt Mua
0961675848400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961675848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75848 EvnĐặt Mua
0961979128400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961979128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 EvnĐặt Mua
0961472258400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961472258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2258 EvnĐặt Mua
0961891048400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961891048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0961205738400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961205738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 EvnĐặt Mua
0961903438400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961903438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03438 EvnĐặt Mua
0961182178400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961182178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 82178 EvnĐặt Mua
0961954278400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961954278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 954278 EvnĐặt Mua
0961512978400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961512978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 978 EvnĐặt Mua
0961221328400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961221328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 221328 EvnĐặt Mua
0961374838400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961374838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74838 EvnĐặt Mua
0961176298400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961176298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 176298 EvnĐặt Mua
0961004398400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961004398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 EvnĐặt Mua
0961402598400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961402598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2598 EvnĐặt Mua
0961423698400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961423698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3698 EvnĐặt Mua
0961482798400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961482798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0961513598400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961513598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13598 EvnĐặt Mua
0961549598400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961549598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0961594398400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961594398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 EvnĐặt Mua
0961645298400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961645298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 EvnĐặt Mua
0961683018400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961683018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0961854598400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961854598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 EvnĐặt Mua
0961767098400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961767098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 767098 EvnĐặt Mua
0961382798400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961382798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2798 EvnĐặt Mua
0961480098400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961480098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 80098 EvnĐặt Mua
0961586098400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961586098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 EvnĐặt Mua
0961605298400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961605298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0961737598400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961737598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0961846298400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961846298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 846298 EvnĐặt Mua
0961937398400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961937398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 937398 EvnĐặt Mua
0961955128400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961955128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 955128 EvnĐặt Mua
0961694598400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961694598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 694598 EvnĐặt Mua
0961506958400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961506958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 EvnĐặt Mua
0961159028400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961159028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 159028 EvnĐặt Mua
0961429508400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961429508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0961712548400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961712548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 EvnĐặt Mua
0961217038400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961217038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 EvnĐặt Mua
0961023208400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961023208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 023208 EvnĐặt Mua
0961223528400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961223528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 23528 EvnĐặt Mua
0961692908400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961692908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2908 EvnĐặt Mua
0961281448400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961281448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1448 EvnĐặt Mua
0961495228400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961495228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 495228 EvnĐặt Mua
0961173448400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961173448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 173448 EvnĐặt Mua
0961763858400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961763858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 763858 EvnĐặt Mua
0961468378400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961468378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68378 EvnĐặt Mua
0961389148400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961389148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9148 EvnĐặt Mua
0961396028400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961396028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 96028 EvnĐặt Mua
0961396278400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961396278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0961396418400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961396418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 EvnĐặt Mua
0961396428400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961396428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6428 EvnĐặt Mua
0961524218400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961524218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218 EvnĐặt Mua
0961654028400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961654028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 EvnĐặt Mua
0961593808400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961593808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 EvnĐặt Mua
0961524808400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961524808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 524808 EvnĐặt Mua
0961430108400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961430108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0108 EvnĐặt Mua
0961429878400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961429878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 878 EvnĐặt Mua
0961429818400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961429818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 818 EvnĐặt Mua
0961107498400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961107498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07498 EvnĐặt Mua
0961082778400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961082778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 778 EvnĐặt Mua
0961057898400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961057898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 898 EvnĐặt Mua
0961332178400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961332178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 EvnĐặt Mua
0961293208400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961293208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3208 EvnĐặt Mua
0961781158400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961781158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0961 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0961 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0961 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0961 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Lê Minh Vương
Đặt sim: 09814...11
Vào lúc: 16:55 21/1/2021

Nguyễn Trung Hung
Đặt sim: 09371...44
Vào lúc: 16:53 21/1/2021

Lê Minh Huy
Đặt sim: 09378...13
Vào lúc: 16:49 21/1/2021

Hoàng Đức Lâm
Đặt sim: 08869...88
Vào lúc: 16:46 21/1/2021

Nguyễn Văn Bách
Đặt sim: 08892...13
Vào lúc: 16:44 21/1/2021

Nguyễn Duy Đạt
Đặt sim: 08657...86
Vào lúc: 16:41 21/1/2021

Trần Đức Hoàng
Đặt sim: 09652...86
Vào lúc: 16:38 21/1/2021

Ngô Thị Thơ
Đặt sim: 08679...11
Vào lúc: 16:35 21/1/2021

Ngô Văn Tùng
Đặt sim: 08310...38
Vào lúc: 16:31 21/1/2021

Ngô Minh Tuân
Đặt sim: 09114...29
Vào lúc: 16:29 21/1/2021

Hoàng Diệp Hồng
Đặt sim: 03976...11
Vào lúc: 16:25 21/1/2021

Huỳnh Chí Khôi
Đặt sim: 08561...17
Vào lúc: 16:23 21/1/2021

Ngô Duy Nguyên
Đặt sim: 08996...71
Vào lúc: 16:20 21/1/2021

Nguyễn Kim Mai
Đặt sim: 08869...53
Vào lúc: 16:17 21/1/2021

Trần Duy Nhân
Đặt sim: 08943...62
Vào lúc: 16:14 21/1/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333