sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0961 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0961*000 » Tam hoa 0961*111 » Tam hoa 0961*222 » Tam hoa 0961*333 » Tam hoa 0961*444 » Tam hoa 0961*555 » Tam hoa 0961*666 » Tam hoa 0961*777 » Tam hoa 0961*888 » Tam hoa 0961*999 »
Tứ quý 0961*0000 » Tứ quý 0961*1111 » Tứ quý 0961*2222 » Tứ quý 0961*3333 » Tứ quý 0961*4444 » Tứ quý 0961*5555 » Tứ quý 0961*6666 » Tứ quý 0961*7777 » Tứ quý 0961*8888 » Tứ quý 0961*9999 »
0961*6868 lộc phát » 0961*8686 lộc phát » 0961*6886 lộc phát » 0961*8668 lộc phát » 0961*7979 thần tài » 0961*3939 thần tài » 0961*7878 ông địa » 0961*3838 ông địa » 0961*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0961873908350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961873908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 873908 EvnĐặt Mua
0961924028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961924028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24028 EvnĐặt Mua
0961177098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961177098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 EvnĐặt Mua
0961217028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961217028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 217028 EvnĐặt Mua
0961667608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961667608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0961218748350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961218748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218748 EvnĐặt Mua
0961870798350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961870798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 870798 EvnĐặt Mua
0961510058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961510058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0961653808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961653808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3808 EvnĐặt Mua
0961593178350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961593178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 593178 EvnĐặt Mua
0961179218350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961179218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218 EvnĐặt Mua
0961656648350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961656648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 56648 EvnĐặt Mua
0961639848350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961639848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0961639808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961639808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9808 EvnĐặt Mua
0961010358350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961010358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 EvnĐặt Mua
0961915068350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961915068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 EvnĐặt Mua
0961097028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961097028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 97028 EvnĐặt Mua
0961876658350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961876658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76658 EvnĐặt Mua
0961175648350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961175648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 EvnĐặt Mua
0961200908350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961200908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0908 EvnĐặt Mua
0961495958350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961495958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 495958 EvnĐặt Mua
0961384298350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961384298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 84298 EvnĐặt Mua
0961142708350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961142708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0961766248350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961766248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 766248 EvnĐặt Mua
0961766208350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961766208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 EvnĐặt Mua
0961764058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961764058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4058 EvnĐặt Mua
0961764048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961764048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64048 EvnĐặt Mua
0961764038350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961764038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 764038 EvnĐặt Mua
0961764028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961764028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 764028 EvnĐặt Mua
0961764018350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961764018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 EvnĐặt Mua
0961967028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961967028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7028 EvnĐặt Mua
0961477028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961477028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 EvnĐặt Mua
0961281708350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961281708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 EvnĐặt Mua
0961076528350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961076528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0961986308350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961986308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6308 EvnĐặt Mua
0961436218350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961436218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 36218 EvnĐặt Mua
0961187148350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961187148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 187148 EvnĐặt Mua
0961842058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961842058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0961197708350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961197708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0961175608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961175608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5608 EvnĐặt Mua
0961644508350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961644508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 44508 EvnĐặt Mua
0961052908350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961052908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 052908 EvnĐặt Mua
0961445728350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961445728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0961933108350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961933108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0961123748350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961123748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 EvnĐặt Mua
0961570138350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961570138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0961180748350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961180748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 80748 EvnĐặt Mua
0961879718350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961879718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 79718 EvnĐặt Mua
0961931808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961931808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 EvnĐặt Mua
0961078428350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961078428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8428 EvnĐặt Mua
0961534418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961534418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 EvnĐặt Mua
0961496798350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961496798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 EvnĐặt Mua
0961625578350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961625578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25578 EvnĐặt Mua
0961550658350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961550658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 658 EvnĐặt Mua
0961545438350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961545438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5438 EvnĐặt Mua
0961545528350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961545528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0961545538350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961545538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 45538 EvnĐặt Mua
0961655438350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961655438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 55438 EvnĐặt Mua
0961655428350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961655428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 55428 EvnĐặt Mua
0961241018350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961241018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41018 EvnĐặt Mua
0961331218350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961331218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0961374858350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961374858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74858 EvnĐặt Mua
0961895068350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961895068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 EvnĐặt Mua
0961602088350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961602088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 602088 EvnĐặt Mua
0961460998350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961460998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 998 EvnĐặt Mua
0961229098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961229098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 EvnĐặt Mua
0961741298350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961741298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41298 EvnĐặt Mua
0961057838350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961057838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 057838 EvnĐặt Mua
0961897008350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961897008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0961761198350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961761198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 198 EvnĐặt Mua
0961761398350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961761398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 761398 EvnĐặt Mua
0961087398350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961087398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87398 EvnĐặt Mua
0961761498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961761498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 EvnĐặt Mua
0961082498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961082498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2498 EvnĐặt Mua
0961761598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961761598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 761598 EvnĐặt Mua
0961215598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961215598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0961836598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961836598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 836598 EvnĐặt Mua
0961558498360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961558498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58498 EvnĐặt Mua
0961655418360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961655418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 EvnĐặt Mua
0961035548360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961035548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 EvnĐặt Mua
0961013648360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961013648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 013648 EvnĐặt Mua
0961084158380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961084158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0961634608380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961634608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 EvnĐặt Mua
0961510948380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961510948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0961785028380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961785028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 EvnĐặt Mua
0961185478380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961185478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 85478 EvnĐặt Mua
0961792118380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961792118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 92118 EvnĐặt Mua
0961958538380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961958538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958538 EvnĐặt Mua
0961012538380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961012538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2538 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0961 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0961 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0961 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0961 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Minh Hậu
Đặt sim: 09355...68
Vào lúc: 22:56 7/12/2021

Nguyễn Ngọc Nhi
Đặt sim: 08529...97
Vào lúc: 22:53 7/12/2021

Ngô Thị Nguyệt
Đặt sim: 08435...79
Vào lúc: 22:50 7/12/2021

Huỳnh Đức Khang
Đặt sim: 09169...83
Vào lúc: 22:47 7/12/2021

Trần Chí Thi
Đặt sim: 08643...57
Vào lúc: 22:43 7/12/2021

Nguyễn Văn Nam
Đặt sim: 08911...46
Vào lúc: 22:40 7/12/2021

Nguyễn Cát Nguyệt
Đặt sim: 09159...62
Vào lúc: 22:37 7/12/2021

Nguyễn Thị Hồng
Đặt sim: 09073...33
Vào lúc: 22:35 7/12/2021

Nguyễn Đức Hoàng
Đặt sim: 03238...20
Vào lúc: 22:31 7/12/2021

Trần Văn Hải
Đặt sim: 08658...38
Vào lúc: 22:28 7/12/2021

Ngô Duy Anh
Đặt sim: 08814...54
Vào lúc: 22:25 7/12/2021

Trần Đức Hung
Đặt sim: 09322...55
Vào lúc: 22:22 7/12/2021

Trần Văn Khoa
Đặt sim: 08542...91
Vào lúc: 22:20 7/12/2021

Nguyễn Kiều Nhàn
Đặt sim: 08418...81
Vào lúc: 22:17 7/12/2021

Ngô Minh Dương
Đặt sim: 08282...40
Vào lúc: 22:13 7/12/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333