sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0961 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0961*000 » Tam hoa 0961*111 » Tam hoa 0961*222 » Tam hoa 0961*333 » Tam hoa 0961*444 » Tam hoa 0961*555 » Tam hoa 0961*666 » Tam hoa 0961*777 » Tam hoa 0961*888 » Tam hoa 0961*999 »
Tứ quý 0961*0000 » Tứ quý 0961*1111 » Tứ quý 0961*2222 » Tứ quý 0961*3333 » Tứ quý 0961*4444 » Tứ quý 0961*5555 » Tứ quý 0961*6666 » Tứ quý 0961*7777 » Tứ quý 0961*8888 » Tứ quý 0961*9999 »
0961*6868 lộc phát » 0961*8686 lộc phát » 0961*6886 lộc phát » 0961*8668 lộc phát » 0961*7979 thần tài » 0961*3939 thần tài » 0961*7878 ông địa » 0961*3838 ông địa » 0961*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0961376598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961376598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76598 EvnĐặt Mua
0961983578350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961983578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 578 EvnĐặt Mua
0961170158350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961170158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 170158 EvnĐặt Mua
0961575378350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961575378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 575378 EvnĐặt Mua
0961639848350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961639848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 639848 EvnĐặt Mua
0961639808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961639808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 39808 EvnĐặt Mua
0961395278350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961395278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 395278 EvnĐặt Mua
0961766248350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961766248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 66248 EvnĐặt Mua
0961766208350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961766208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6208 EvnĐặt Mua
0961764058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961764058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 EvnĐặt Mua
0961764048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961764048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 764048 EvnĐặt Mua
0961764038350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961764038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 EvnĐặt Mua
0961764028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961764028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0961764018350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961764018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64018 EvnĐặt Mua
0961010358350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961010358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 EvnĐặt Mua
0961897008350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961897008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0961656648350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961656648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0961496798350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961496798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 496798 EvnĐặt Mua
0961625578350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961625578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 625578 EvnĐặt Mua
0961550658350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961550658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50658 EvnĐặt Mua
0961545438350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961545438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 45438 EvnĐặt Mua
0961545528350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961545528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5528 EvnĐặt Mua
0961545538350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961545538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 45538 EvnĐặt Mua
0961655438350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961655438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5438 EvnĐặt Mua
0961655428350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961655428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 655428 EvnĐặt Mua
0961430878350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961430878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0878 EvnĐặt Mua
0961593178350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961593178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0961179218350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961179218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9218 EvnĐặt Mua
0961392718350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961392718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 92718 EvnĐặt Mua
0961177098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961177098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0961217028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961217028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7028 EvnĐặt Mua
0961667608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961667608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 667608 EvnĐặt Mua
0961781858350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961781858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1858 EvnĐặt Mua
0961985818350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961985818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 85818 EvnĐặt Mua
0961374858350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961374858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 374858 EvnĐặt Mua
0961895068350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961895068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 068 EvnĐặt Mua
0961602088350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961602088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 602088 EvnĐặt Mua
0961460998350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961460998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0961229098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961229098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 29098 EvnĐặt Mua
0961741298350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961741298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 741298 EvnĐặt Mua
0961057838350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961057838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 838 EvnĐặt Mua
0961241018350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961241018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41018 EvnĐặt Mua
0961331218350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961331218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1218 EvnĐặt Mua
0961570138350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961570138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0138 EvnĐặt Mua
0961833958350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961833958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 EvnĐặt Mua
0961972028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961972028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0961243928350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961243928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43928 EvnĐặt Mua
0961559478350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961559478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9478 EvnĐặt Mua
0961664408350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961664408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 664408 EvnĐặt Mua
0961674838350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961674838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74838 EvnĐặt Mua
0961180748350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961180748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0748 EvnĐặt Mua
0961510058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961510058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0058 EvnĐặt Mua
0961223728350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961223728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 23728 EvnĐặt Mua
0961653808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961653808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0961915068350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961915068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 EvnĐặt Mua
0961138518350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961138518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0961647558350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961647558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47558 EvnĐặt Mua
0961902958350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961902958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02958 EvnĐặt Mua
0961244138350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961244138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0961202608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961202608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 EvnĐặt Mua
0961833098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961833098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 833098 EvnĐặt Mua
0961580638350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961580638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 638 EvnĐặt Mua
0961580618350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961580618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0618 EvnĐặt Mua
0961731498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961731498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 731498 EvnĐặt Mua
0961305098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961305098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 305098 EvnĐặt Mua
0961599098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961599098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 EvnĐặt Mua
0961581378350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961581378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 81378 EvnĐặt Mua
0961834598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961834598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 834598 EvnĐặt Mua
0961581008350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961581008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 EvnĐặt Mua
0961581018350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961581018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 581018 EvnĐặt Mua
0961581038350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961581038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 EvnĐặt Mua
0961469498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961469498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 469498 EvnĐặt Mua
0961680498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961680498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 680498 EvnĐặt Mua
0961879718350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961879718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 879718 EvnĐặt Mua
0961707048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961707048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 707048 EvnĐặt Mua
0961705818350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961705818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 818 EvnĐặt Mua
0961925218350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961925218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25218 EvnĐặt Mua
0961411608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961411608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1608 EvnĐặt Mua
0961680848350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961680848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 EvnĐặt Mua
0961581798350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961581798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1798 EvnĐặt Mua
0961403378350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961403378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0961967028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961967028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67028 EvnĐặt Mua
0961477028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961477028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7028 EvnĐặt Mua
0961863448350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961863448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 EvnĐặt Mua
0961558498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961558498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 558498 EvnĐặt Mua
0961013648350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961013648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3648 EvnĐặt Mua
0961225048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961225048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 EvnĐặt Mua
0961035548350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961035548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0961761158350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961761158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0961 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0961 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0961 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0961 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Phạm Đức Tuấn
Đặt sim: 08595...54
Vào lúc: 19:55 20/4/2021

Lê Kiều Bình
Đặt sim: 09357...45
Vào lúc: 19:53 20/4/2021

Trần Duy Hiển
Đặt sim: 09190...22
Vào lúc: 19:50 20/4/2021

Lê Duy Toàn
Đặt sim: 08889...80
Vào lúc: 19:46 20/4/2021

Lê Đức Huy
Đặt sim: 08326...58
Vào lúc: 19:43 20/4/2021

Phan Duy Khiêm
Đặt sim: 08354...72
Vào lúc: 19:41 20/4/2021

Hoàng Cát Hương
Đặt sim: 08586...36
Vào lúc: 19:37 20/4/2021

Phan Trung Sang
Đặt sim: 08676...49
Vào lúc: 19:35 20/4/2021

Ngô Duy Lộc
Đặt sim: 08431...19
Vào lúc: 19:31 20/4/2021

Huỳnh Minh Anh
Đặt sim: 03975...35
Vào lúc: 19:28 20/4/2021

Nguyễn Chí Long
Đặt sim: 08982...21
Vào lúc: 19:25 20/4/2021

Lê Đức Kiên
Đặt sim: 09891...45
Vào lúc: 19:22 20/4/2021

Trần Thị Nhi
Đặt sim: 09072...11
Vào lúc: 19:20 20/4/2021

Hoàng Đức Nam
Đặt sim: 09374...16
Vào lúc: 19:16 20/4/2021

Trần Văn Chiến
Đặt sim: 09127...91
Vào lúc: 19:13 20/4/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333