sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0961 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0961*000 » Tam hoa 0961*111 » Tam hoa 0961*222 » Tam hoa 0961*333 » Tam hoa 0961*444 » Tam hoa 0961*555 » Tam hoa 0961*666 » Tam hoa 0961*777 » Tam hoa 0961*888 » Tam hoa 0961*999 »
Tứ quý 0961*0000 » Tứ quý 0961*1111 » Tứ quý 0961*2222 » Tứ quý 0961*3333 » Tứ quý 0961*4444 » Tứ quý 0961*5555 » Tứ quý 0961*6666 » Tứ quý 0961*7777 » Tứ quý 0961*8888 » Tứ quý 0961*9999 »
0961*6868 lộc phát » 0961*8686 lộc phát » 0961*6886 lộc phát » 0961*8668 lộc phát » 0961*7979 thần tài » 0961*3939 thần tài » 0961*7878 ông địa » 0961*3838 ông địa » 0961*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0961575378350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961575378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 575378 EvnĐặt Mua
0961550658350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961550658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50658 EvnĐặt Mua
0961760238350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961760238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0961614778350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961614778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4778 EvnĐặt Mua
0961458028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961458028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8028 EvnĐặt Mua
0961377798350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961377798 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 798 EvnĐặt Mua
0961473068350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961473068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 EvnĐặt Mua
0961716338350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961716338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6338 EvnĐặt Mua
0961275018350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961275018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0961531428350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961531428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 EvnĐặt Mua
0961873918350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961873918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0961395278350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961395278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 395278 EvnĐặt Mua
0961545438350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961545438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0961545528350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961545528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5528 EvnĐặt Mua
0961545538350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961545538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0961655438350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961655438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 EvnĐặt Mua
0961655428350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961655428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 EvnĐặt Mua
0961430878350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961430878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30878 EvnĐặt Mua
0961593178350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961593178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 EvnĐặt Mua
0961179218350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961179218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9218 EvnĐặt Mua
0961282148350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961282148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 282148 EvnĐặt Mua
0961465228350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961465228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 465228 EvnĐặt Mua
0961164228350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961164228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4228 EvnĐặt Mua
0961499398350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961499398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 EvnĐặt Mua
0961460138350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961460138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0138 EvnĐặt Mua
0961079748350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961079748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 EvnĐặt Mua
0961513798350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961513798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13798 EvnĐặt Mua
0961632308350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961632308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 632308 EvnĐặt Mua
0961592408350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961592408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 EvnĐặt Mua
0961957558350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961957558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0961455008350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961455008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 EvnĐặt Mua
0961264838350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961264838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 838 EvnĐặt Mua
0961574818350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961574818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 818 EvnĐặt Mua
0961008518350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961008518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008518 EvnĐặt Mua
0961023708350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961023708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0961109728350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961109728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9728 EvnĐặt Mua
0961241018350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961241018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0961331218350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961331218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 331218 EvnĐặt Mua
0961392718350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961392718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2718 EvnĐặt Mua
0961177098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961177098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 EvnĐặt Mua
0961217028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961217028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0961667608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961667608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67608 EvnĐặt Mua
0961853478350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961853478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3478 EvnĐặt Mua
0961472258350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961472258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 72258 EvnĐặt Mua
0961108248350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961108248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0961891048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961891048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0961903438350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961903438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 903438 EvnĐặt Mua
0961129478350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961129478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 29478 EvnĐặt Mua
0961639848350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961639848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9848 EvnĐặt Mua
0961639808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961639808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 39808 EvnĐặt Mua
0961781858350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961781858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 781858 EvnĐặt Mua
0961985818350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961985818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 85818 EvnĐặt Mua
0961569458350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961569458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9458 EvnĐặt Mua
0961873098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961873098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 873098 EvnĐặt Mua
0961075798350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961075798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 075798 EvnĐặt Mua
0961569248350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961569248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0961374858350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961374858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4858 EvnĐặt Mua
0961895068350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961895068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 895068 EvnĐặt Mua
0961602088350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961602088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 088 EvnĐặt Mua
0961460998350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961460998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0961229098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961229098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 EvnĐặt Mua
0961741298350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961741298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41298 EvnĐặt Mua
0961057838350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961057838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57838 EvnĐặt Mua
0961672978350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961672978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 978 EvnĐặt Mua
0961101698350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961101698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 101698 EvnĐặt Mua
0961590328350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961590328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0961753518350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961753518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 EvnĐặt Mua
0961721478350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961721478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0961496798350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961496798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 EvnĐặt Mua
0961464278350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961464278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 464278 EvnĐặt Mua
0961513048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961513048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0961834048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961834048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 EvnĐặt Mua
0961334048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961334048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4048 EvnĐặt Mua
0961213048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961213048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13048 EvnĐặt Mua
0961472948350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961472948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 72948 EvnĐặt Mua
0961067748350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961067748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 EvnĐặt Mua
0961012648350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961012648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 012648 EvnĐặt Mua
0961840348350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961840348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0961717748350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961717748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 EvnĐặt Mua
0961217438350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961217438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0961507038350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961507038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7038 EvnĐặt Mua
0961522428350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961522428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 EvnĐặt Mua
0961494628350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961494628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94628 EvnĐặt Mua
0961498128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961498128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498128 EvnĐặt Mua
0961371028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961371028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 EvnĐặt Mua
0961891418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961891418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0961003418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961003418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3418 EvnĐặt Mua
0961239508350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961239508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0961025308350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961025308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5308 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0961 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0961 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0961 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0961 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Huỳnh Thị Ngọc
Đặt sim: 09782...15
Vào lúc: 18:55 23/9/2020

Trần Minh Tuấn
Đặt sim: 08613...47
Vào lúc: 18:53 23/9/2020

Hoàng Đức Quân
Đặt sim: 09743...50
Vào lúc: 18:49 23/9/2020

Nguyễn Đức Nhật
Đặt sim: 09646...30
Vào lúc: 18:47 23/9/2020

Huỳnh Đức Thành
Đặt sim: 08956...31
Vào lúc: 18:44 23/9/2020

Phạm Thị Hồng
Đặt sim: 09054...55
Vào lúc: 18:41 23/9/2020

Trần Minh Việt
Đặt sim: 08870...63
Vào lúc: 18:38 23/9/2020

Phạm Văn Hậu
Đặt sim: 08952...70
Vào lúc: 18:35 23/9/2020

Nguyễn Chí Lợi
Đặt sim: 09817...38
Vào lúc: 18:31 23/9/2020

Nguyễn Chí Quang
Đặt sim: 08548...50
Vào lúc: 18:29 23/9/2020

Huỳnh Đức Lợi
Đặt sim: 08690...55
Vào lúc: 18:26 23/9/2020

Huỳnh Văn Hảo
Đặt sim: 09016...60
Vào lúc: 18:23 23/9/2020

Ngô Ngọc Hồng
Đặt sim: 03276...43
Vào lúc: 18:20 23/9/2020

Nguyễn Đức Toàn
Đặt sim: 08347...73
Vào lúc: 18:17 23/9/2020

Phan Minh Khang
Đặt sim: 08877...34
Vào lúc: 18:13 23/9/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333