sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0961 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0961*000 » Tam hoa 0961*111 » Tam hoa 0961*222 » Tam hoa 0961*333 » Tam hoa 0961*444 » Tam hoa 0961*555 » Tam hoa 0961*666 » Tam hoa 0961*777 » Tam hoa 0961*888 » Tam hoa 0961*999 »
Tứ quý 0961*0000 » Tứ quý 0961*1111 » Tứ quý 0961*2222 » Tứ quý 0961*3333 » Tứ quý 0961*4444 » Tứ quý 0961*5555 » Tứ quý 0961*6666 » Tứ quý 0961*7777 » Tứ quý 0961*8888 » Tứ quý 0961*9999 »
0961*6868 lộc phát » 0961*8686 lộc phát » 0961*6886 lộc phát » 0961*8668 lộc phát » 0961*7979 thần tài » 0961*3939 thần tài » 0961*7878 ông địa » 0961*3838 ông địa » 0961*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0961412498160.000
190.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961412498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 412498 EvnĐặt Mua
0961423098160.000
190.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961423098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 23098 EvnĐặt Mua
0961969418180.000
220.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961969418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 EvnĐặt Mua
0961788418180.000
220.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961788418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88418 EvnĐặt Mua
0961353408180.000
220.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961353408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0961027858200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961027858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 027858 EvnĐặt Mua
0961238608200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961238608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0961010648200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961010648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10648 EvnĐặt Mua
0961632308200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961632308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0961970518200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961970518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 70518 EvnĐặt Mua
0961473708200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961473708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0961024948200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961024948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0961040148200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961040148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 EvnĐặt Mua
0961096748200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961096748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 096748 EvnĐặt Mua
0961284948200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961284948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 284948 EvnĐặt Mua
0961394138200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961394138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4138 EvnĐặt Mua
0961405918200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961405918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 918 EvnĐặt Mua
0961437418200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961437418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 437418 EvnĐặt Mua
0961495418200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961495418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5418 EvnĐặt Mua
0961495928200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961495928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5928 EvnĐặt Mua
0961572048200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961572048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 72048 EvnĐặt Mua
0961619348200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961619348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0961673608200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961673608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 673608 EvnĐặt Mua
0961750428200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961750428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 EvnĐặt Mua
0961831748200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961831748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1748 EvnĐặt Mua
0961694938200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961694938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0961694818200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961694818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 694818 EvnĐặt Mua
0961684118200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961684118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 118 EvnĐặt Mua
0961266908200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961266908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6908 EvnĐặt Mua
0961002138250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961002138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0961023208250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961023208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0961059718250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961059718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 EvnĐặt Mua
0961075908250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961075908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5908 EvnĐặt Mua
0961199648250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961199648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 199648 EvnĐặt Mua
0961208928250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961208928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8928 EvnĐặt Mua
0961223528250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961223528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 223528 EvnĐặt Mua
0961327708250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961327708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 327708 EvnĐặt Mua
0961394178250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961394178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0961396728250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961396728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0961679208250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961679208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 79208 EvnĐặt Mua
0961692908250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961692908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 EvnĐặt Mua
0961739958250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961739958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0961751638250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961751638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 638 EvnĐặt Mua
0961755308250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961755308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 55308 EvnĐặt Mua
0961881038250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961881038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 881038 EvnĐặt Mua
0961927018250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961927018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 EvnĐặt Mua
0961937718250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961937718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0961957528250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961957528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0961079278250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961079278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9278 EvnĐặt Mua
0961460138250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961460138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 460138 EvnĐặt Mua
0961980948250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961980948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0948 EvnĐặt Mua
0961856848250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961856848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6848 EvnĐặt Mua
0961746848250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961746848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 746848 EvnĐặt Mua
0961592408250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961592408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0961957558250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961957558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57558 EvnĐặt Mua
0961837338250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961837338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7338 EvnĐặt Mua
0961455008250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961455008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 55008 EvnĐặt Mua
0961082818250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961082818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 818 EvnĐặt Mua
0961574818250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961574818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0961264838250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961264838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64838 EvnĐặt Mua
0961915408250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961915408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 15408 EvnĐặt Mua
0961005638250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961005638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 05638 EvnĐặt Mua
0961731438250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961731438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1438 EvnĐặt Mua
0961449598250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961449598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49598 EvnĐặt Mua
0961094358250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961094358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 094358 EvnĐặt Mua
0961879038250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961879038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0961971348250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961971348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1348 EvnĐặt Mua
0961540238250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961540238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40238 EvnĐặt Mua
0961894158250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961894158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0961160458250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961160458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 EvnĐặt Mua
0961260458250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961260458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 60458 EvnĐặt Mua
0961745258250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961745258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 745258 EvnĐặt Mua
0961964138250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961964138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4138 EvnĐặt Mua
0961663408250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961663408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 EvnĐặt Mua
0961365218250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961365218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0961225038250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961225038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5038 EvnĐặt Mua
0961027148250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961027148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0961876058250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961876058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76058 EvnĐặt Mua
0961876018250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961876018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 EvnĐặt Mua
0961017398250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961017398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7398 EvnĐặt Mua
0961209298250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961209298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 209298 EvnĐặt Mua
0961439598250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961439598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 39598 EvnĐặt Mua
0961764058250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961764058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0961764048250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961764048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4048 EvnĐặt Mua
0961764038250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961764038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4038 EvnĐặt Mua
0961764028250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961764028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 764028 EvnĐặt Mua
0961764018250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961764018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 764018 EvnĐặt Mua
0961817538250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961817538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7538 EvnĐặt Mua
0961588498250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961588498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 588498 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0961 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0961 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0961 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0961 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Lê Thị Linh
Đặt sim: 09018...25
Vào lúc: 10:56 21/7/2019

Trần Trung Lực
Đặt sim: 08868...24
Vào lúc: 10:52 21/7/2019

Hoàng Duy Lộc
Đặt sim: 08422...97
Vào lúc: 10:50 21/7/2019

Phạm Nhã Thảo
Đặt sim: 03996...55
Vào lúc: 10:46 21/7/2019

Huỳnh Văn Khôi
Đặt sim: 08454...66
Vào lúc: 10:43 21/7/2019

Nguyễn Văn Khôi
Đặt sim: 08899...64
Vào lúc: 10:41 21/7/2019

Nguyễn Thị Thy
Đặt sim: 08361...97
Vào lúc: 10:38 21/7/2019

Nguyễn Chí Khôi
Đặt sim: 09881...83
Vào lúc: 10:34 21/7/2019

Trần Văn Hải
Đặt sim: 03929...47
Vào lúc: 10:31 21/7/2019

Trần Chí Quân
Đặt sim: 08699...11
Vào lúc: 10:28 21/7/2019

Trần Nhã Thy
Đặt sim: 08911...96
Vào lúc: 10:26 21/7/2019

Lê Duy Nhân
Đặt sim: 08885...38
Vào lúc: 10:22 21/7/2019

Nguyễn Thục Hoa
Đặt sim: 08668...62
Vào lúc: 10:19 21/7/2019

Ngô Phương Nhiên
Đặt sim: 08851...68
Vào lúc: 10:17 21/7/2019

Nguyễn Duy Khang
Đặt sim: 09717...39
Vào lúc: 10:14 21/7/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333