sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0961 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0961*000 » Tam hoa 0961*111 » Tam hoa 0961*222 » Tam hoa 0961*333 » Tam hoa 0961*444 » Tam hoa 0961*555 » Tam hoa 0961*666 » Tam hoa 0961*777 » Tam hoa 0961*888 » Tam hoa 0961*999 »
Tứ quý 0961*0000 » Tứ quý 0961*1111 » Tứ quý 0961*2222 » Tứ quý 0961*3333 » Tứ quý 0961*4444 » Tứ quý 0961*5555 » Tứ quý 0961*6666 » Tứ quý 0961*7777 » Tứ quý 0961*8888 » Tứ quý 0961*9999 »
0961*6868 lộc phát » 0961*8686 lộc phát » 0961*6886 lộc phát » 0961*8668 lộc phát » 0961*7979 thần tài » 0961*3939 thần tài » 0961*7878 ông địa » 0961*3838 ông địa » 0961*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0961684118200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961684118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4118 EvnĐặt Mua
0961473708200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961473708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 EvnĐặt Mua
0961970518200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961970518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 970518 EvnĐặt Mua
0961024948200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961024948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0961040148200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961040148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 040148 EvnĐặt Mua
0961096748200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961096748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 EvnĐặt Mua
0961284948200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961284948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 EvnĐặt Mua
0961394138200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961394138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94138 EvnĐặt Mua
0961405918200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961405918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 918 EvnĐặt Mua
0961437418200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961437418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 437418 EvnĐặt Mua
0961495418200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961495418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5418 EvnĐặt Mua
0961495928200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961495928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 495928 EvnĐặt Mua
0961572048200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961572048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 572048 EvnĐặt Mua
0961673608200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961673608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3608 EvnĐặt Mua
0961750428200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961750428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 750428 EvnĐặt Mua
0961831748200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961831748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 31748 EvnĐặt Mua
0961969418200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961969418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 69418 EvnĐặt Mua
0961353408200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961353408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 EvnĐặt Mua
0961489758200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961489758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 EvnĐặt Mua
0961817538250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961817538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17538 EvnĐặt Mua
0961670818250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961670818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0961670828250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961670828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0828 EvnĐặt Mua
0961670858250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961670858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0858 EvnĐặt Mua
0961694858250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961694858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 694858 EvnĐặt Mua
0961674338250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961674338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 338 EvnĐặt Mua
0961764058250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961764058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4058 EvnĐặt Mua
0961764038250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961764038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 EvnĐặt Mua
0961764028250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961764028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64028 EvnĐặt Mua
0961764018250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961764018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 EvnĐặt Mua
0961764048250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961764048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0961954838250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961954838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 954838 EvnĐặt Mua
0961876058250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961876058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6058 EvnĐặt Mua
0961876018250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961876018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6018 EvnĐặt Mua
0961065538250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961065538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0961392608250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961392608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 EvnĐặt Mua
0961262518250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961262518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 EvnĐặt Mua
0961199648250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961199648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0961208928250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961208928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08928 EvnĐặt Mua
0961223528250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961223528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 223528 EvnĐặt Mua
0961327708250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961327708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 EvnĐặt Mua
0961396728250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961396728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6728 EvnĐặt Mua
0961692908250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961692908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 692908 EvnĐặt Mua
0961751638250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961751638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1638 EvnĐặt Mua
0961755308250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961755308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 755308 EvnĐặt Mua
0961881038250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961881038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 881038 EvnĐặt Mua
0961927018250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961927018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0961937718250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961937718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37718 EvnĐặt Mua
0961957528250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961957528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 EvnĐặt Mua
0961023208250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961023208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3208 EvnĐặt Mua
0961059718250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961059718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 EvnĐặt Mua
0961075908250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961075908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5908 EvnĐặt Mua
0961882538250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961882538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0961518738250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961518738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 EvnĐặt Mua
0961094358250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961094358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 EvnĐặt Mua
0961260458250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961260458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0458 EvnĐặt Mua
0961886948250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961886948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6948 EvnĐặt Mua
0961663408250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961663408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3408 EvnĐặt Mua
0961365218250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961365218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 65218 EvnĐặt Mua
0961225038250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961225038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0961349658250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961349658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 349658 EvnĐặt Mua
0961745258250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961745258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 45258 EvnĐặt Mua
0961964138250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961964138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 964138 EvnĐặt Mua
0961843158250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961843158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43158 EvnĐặt Mua
0961017398250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961017398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17398 EvnĐặt Mua
0961209298250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961209298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 09298 EvnĐặt Mua
0961439598250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961439598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 439598 EvnĐặt Mua
0961282148250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961282148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 82148 EvnĐặt Mua
0961465228250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961465228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 65228 EvnĐặt Mua
0961164228250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961164228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64228 EvnĐặt Mua
0961499398250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961499398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 EvnĐặt Mua
0961460138250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961460138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0138 EvnĐặt Mua
0961079748250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961079748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 EvnĐặt Mua
0961513798250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961513798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 EvnĐặt Mua
0961632308250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961632308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 EvnĐặt Mua
0961592408250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961592408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 92408 EvnĐặt Mua
0961972028250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961972028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2028 EvnĐặt Mua
0961439498250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961439498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 EvnĐặt Mua
0961154828250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961154828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 154828 EvnĐặt Mua
0961015458250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961015458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5458 EvnĐặt Mua
0961243928250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961243928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 243928 EvnĐặt Mua
0961113718250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961113718 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 13718 EvnĐặt Mua
0961828948250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961828948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 EvnĐặt Mua
0961673798250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961673798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 73798 EvnĐặt Mua
0961796778250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961796778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6778 EvnĐặt Mua
0961511788250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961511788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 EvnĐặt Mua
0961915408250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961915408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 915408 EvnĐặt Mua
0961854698250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961854698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54698 EvnĐặt Mua
0961781598250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961781598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 81598 EvnĐặt Mua
0961753098250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0961753098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0961 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0961 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0961 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0961 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Hoàng Minh Tuyên
Đặt sim: 08553...43
Vào lúc: 17:56 13/11/2019

Phan Tường Vân
Đặt sim: 08397...44
Vào lúc: 17:53 13/11/2019

Nguyễn Ngọc Thơ
Đặt sim: 08947...89
Vào lúc: 17:50 13/11/2019

Trần Chí Hậu
Đặt sim: 08871...93
Vào lúc: 17:47 13/11/2019

Nguyễn Văn Tuấn
Đặt sim: 08997...87
Vào lúc: 17:44 13/11/2019

Lê Minh Phong
Đặt sim: 09680...38
Vào lúc: 17:40 13/11/2019

Trần Trung Hung
Đặt sim: 09171...80
Vào lúc: 17:37 13/11/2019

Ngô Chí Đăng
Đặt sim: 08621...62
Vào lúc: 17:35 13/11/2019

Ngô Duy Khang
Đặt sim: 09188...87
Vào lúc: 17:32 13/11/2019

Ngô Minh Đăng
Đặt sim: 09783...37
Vào lúc: 17:29 13/11/2019

Trần Kiều Trang
Đặt sim: 08268...80
Vào lúc: 17:25 13/11/2019

Ngô Văn Nhân
Đặt sim: 08233...46
Vào lúc: 17:22 13/11/2019

Hoàng Cát Trang
Đặt sim: 08286...42
Vào lúc: 17:19 13/11/2019

Nguyễn Văn Việt
Đặt sim: 09052...25
Vào lúc: 17:16 13/11/2019

Nguyễn Minh Quỳnh
Đặt sim: 08538...21
Vào lúc: 17:13 13/11/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333