sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0962 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0962*000 » Tam hoa 0962*111 » Tam hoa 0962*222 » Tam hoa 0962*333 » Tam hoa 0962*444 » Tam hoa 0962*555 » Tam hoa 0962*666 » Tam hoa 0962*777 » Tam hoa 0962*888 » Tam hoa 0962*999 »
Tứ quý 0962*0000 » Tứ quý 0962*1111 » Tứ quý 0962*2222 » Tứ quý 0962*3333 » Tứ quý 0962*4444 » Tứ quý 0962*5555 » Tứ quý 0962*6666 » Tứ quý 0962*7777 » Tứ quý 0962*8888 » Tứ quý 0962*9999 »
0962*6868 lộc phát » 0962*8686 lộc phát » 0962*6886 lộc phát » 0962*8668 lộc phát » 0962*7979 thần tài » 0962*3939 thần tài » 0962*7878 ông địa » 0962*3838 ông địa » 0962*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
09622912983.600.000
4.320.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962291298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91298 EvnĐặt Mua
0962391878400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962391878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0962201138400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962201138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 01138 EvnĐặt Mua
0962209038400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962209038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 09038 EvnĐặt Mua
0962210738400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962210738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 210738 EvnĐặt Mua
0962413748400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962413748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3748 EvnĐặt Mua
0962532148400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962532148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2148 EvnĐặt Mua
0962764608400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962764608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4608 EvnĐặt Mua
0962503648400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962503648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03648 EvnĐặt Mua
0962973248400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962973248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 73248 EvnĐặt Mua
0962459508400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962459508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9508 EvnĐặt Mua
0962677948400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962677948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0962435308400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962435308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35308 EvnĐặt Mua
0962298848400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962298848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298848 EvnĐặt Mua
0962537088400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962537088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 537088 EvnĐặt Mua
0962930398400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962930398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 930398 EvnĐặt Mua
0962554578400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962554578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 578 EvnĐặt Mua
0962244158400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962244158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4158 EvnĐặt Mua
0962090628400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962090628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90628 EvnĐặt Mua
0962635178400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962635178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35178 EvnĐặt Mua
0962276458400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962276458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76458 EvnĐặt Mua
0962815578400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962815578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5578 EvnĐặt Mua
0962934738400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962934738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4738 EvnĐặt Mua
0962617478400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962617478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17478 EvnĐặt Mua
0962546278400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962546278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 278 EvnĐặt Mua
0962601578400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962601578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0962557178400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962557178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7178 EvnĐặt Mua
0962560178400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962560178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 560178 EvnĐặt Mua
0962593398400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962593398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 EvnĐặt Mua
0962589098400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962589098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9098 EvnĐặt Mua
0962283698400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962283698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0962247048400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962247048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7048 EvnĐặt Mua
0962404138400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962404138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4138 EvnĐặt Mua
0962058498400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962058498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 EvnĐặt Mua
0962778298400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962778298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0962393318400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962393318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 393318 EvnĐặt Mua
0962601508400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962601508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0962365098400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962365098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0962118028400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962118028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 EvnĐặt Mua
0962830398400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962830398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30398 EvnĐặt Mua
0962051398400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962051398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0962236908400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962236908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 EvnĐặt Mua
0962320028400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962320028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0962359028400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962359028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 359028 EvnĐặt Mua
0962724298400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962724298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0962783258400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962783258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3258 EvnĐặt Mua
0962015098400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962015098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 015098 EvnĐặt Mua
0962092398400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962092398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2398 EvnĐặt Mua
0962136098400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962136098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0962156398400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962156398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6398 EvnĐặt Mua
0962580198400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962580198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 80198 EvnĐặt Mua
0962529128400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962529128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0962548298400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962548298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548298 EvnĐặt Mua
0962410128400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962410128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0128 EvnĐặt Mua
0962501598400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962501598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 501598 EvnĐặt Mua
0962527248400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962527248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 27248 EvnĐặt Mua
0962380958400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962380958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0962513098400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962513098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13098 EvnĐặt Mua
0962523098400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962523098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 EvnĐặt Mua
0962198508400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962198508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8508 EvnĐặt Mua
0962252318400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962252318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0962335608400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962335608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5608 EvnĐặt Mua
0962352908400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962352908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 EvnĐặt Mua
0962369018400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962369018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9018 EvnĐặt Mua
0962811208400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962811208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 811208 EvnĐặt Mua
0962830758400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962830758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0758 EvnĐặt Mua
0962857728400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962857728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 728 EvnĐặt Mua
0962886948400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962886948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6948 EvnĐặt Mua
0962910608400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962910608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 910608 EvnĐặt Mua
0962564118400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962564118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 118 EvnĐặt Mua
0962554008400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962554008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 EvnĐặt Mua
0962041218400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962041218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 041218 EvnĐặt Mua
0962829248400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962829248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0962579038400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962579038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 79038 EvnĐặt Mua
0962185808400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962185808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 EvnĐặt Mua
0962279478400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962279478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 79478 EvnĐặt Mua
0962557138400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962557138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 EvnĐặt Mua
0962614808400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962614808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4808 EvnĐặt Mua
0962751258400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962751258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0962131048400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962131048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 131048 EvnĐặt Mua
0962376918400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962376918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 376918 EvnĐặt Mua
0962700198400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962700198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0198 EvnĐặt Mua
0962106318400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962106318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0962540408400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962540408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0408 EvnĐặt Mua
0962774058400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962774058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0962437258400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962437258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 437258 EvnĐặt Mua
0962267458400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962267458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 267458 EvnĐặt Mua
0962004258400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962004258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 004258 EvnĐặt Mua
0962971018400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962971018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1018 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0962 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0962 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0962 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0962 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Phạm Văn Huy
Đặt sim: 09064...50
Vào lúc: 22:55 0/3/2021

Nguyễn Chí Khánh
Đặt sim: 08812...83
Vào lúc: 22:52 0/3/2021

Nguyễn Duy Hiếu
Đặt sim: 08521...83
Vào lúc: 22:49 0/3/2021

Lê Cát Linh
Đặt sim: 09117...31
Vào lúc: 22:46 0/3/2021

Nguyễn Văn Thành
Đặt sim: 09776...30
Vào lúc: 22:44 0/3/2021

Lê Phương Hằng
Đặt sim: 09184...26
Vào lúc: 22:40 0/3/2021

Trần Chí Thuận
Đặt sim: 03255...17
Vào lúc: 22:38 0/3/2021

Trần Ngọc Hương
Đặt sim: 08628...24
Vào lúc: 22:35 0/3/2021

Nguyễn Đức Khoa
Đặt sim: 09817...13
Vào lúc: 22:31 0/3/2021

Trần Thị Hương
Đặt sim: 03288...87
Vào lúc: 22:28 0/3/2021

Ngô Đức Nguyên
Đặt sim: 08671...74
Vào lúc: 22:25 0/3/2021

Nguyễn Ngọc Vân
Đặt sim: 08878...89
Vào lúc: 22:22 0/3/2021

Phan Minh Hòa
Đặt sim: 09187...29
Vào lúc: 22:20 0/3/2021

Trần Chí Anh
Đặt sim: 08686...40
Vào lúc: 22:17 0/3/2021

Nguyễn Duy Quốc
Đặt sim: 03951...99
Vào lúc: 22:13 0/3/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333