sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0962 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0962*000 » Tam hoa 0962*111 » Tam hoa 0962*222 » Tam hoa 0962*333 » Tam hoa 0962*444 » Tam hoa 0962*555 » Tam hoa 0962*666 » Tam hoa 0962*777 » Tam hoa 0962*888 » Tam hoa 0962*999 »
Tứ quý 0962*0000 » Tứ quý 0962*1111 » Tứ quý 0962*2222 » Tứ quý 0962*3333 » Tứ quý 0962*4444 » Tứ quý 0962*5555 » Tứ quý 0962*6666 » Tứ quý 0962*7777 » Tứ quý 0962*8888 » Tứ quý 0962*9999 »
0962*6868 lộc phát » 0962*8686 lộc phát » 0962*6886 lộc phát » 0962*8668 lộc phát » 0962*7979 thần tài » 0962*3939 thần tài » 0962*7878 ông địa » 0962*3838 ông địa » 0962*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
09622912983.600.000
4.320.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962291298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0962322308200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962322308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2308 EvnĐặt Mua
0962396348220.000
260.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962396348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 EvnĐặt Mua
0962471548220.000
260.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962471548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 EvnĐặt Mua
0962471948220.000
260.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962471948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 471948 EvnĐặt Mua
0962649128220.000
260.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962649128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49128 EvnĐặt Mua
0962273958250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962273958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3958 EvnĐặt Mua
0962371848250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962371848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0962892608320.000
380.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962892608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0962774058320.000
380.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962774058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 EvnĐặt Mua
0962742258330.000
400.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962742258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 258 EvnĐặt Mua
0962697528330.000
400.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962697528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 EvnĐặt Mua
0962285718330.000
400.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962285718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 85718 EvnĐặt Mua
0962934238350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962934238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4238 EvnĐặt Mua
0962253128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962253128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 53128 EvnĐặt Mua
0962891528350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962891528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 891528 EvnĐặt Mua
0962451158350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962451158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1158 EvnĐặt Mua
0962710058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962710058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 EvnĐặt Mua
0962075058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962075058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 EvnĐặt Mua
0962865738350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962865738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 65738 EvnĐặt Mua
0962122318350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962122318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318 EvnĐặt Mua
0962540408350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962540408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 540408 EvnĐặt Mua
0962546578350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962546578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6578 EvnĐặt Mua
0962375258350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962375258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 375258 EvnĐặt Mua
0962261608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962261608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1608 EvnĐặt Mua
0962953398350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962953398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 53398 EvnĐặt Mua
0962296448350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962296448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 EvnĐặt Mua
0962694878390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962694878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 878 EvnĐặt Mua
0962501698390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962501698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 501698 EvnĐặt Mua
0962531098390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962531098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 531098 EvnĐặt Mua
0962908308400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962908308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 EvnĐặt Mua
0962327218460.000
550.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962327218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218 EvnĐặt Mua
0962826218460.000
550.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962826218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0962238128460.000
550.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962238128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 238128 EvnĐặt Mua
0962338158460.000
550.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962338158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 EvnĐặt Mua
0962971218460.000
550.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962971218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1218 EvnĐặt Mua
0962631298460.000
550.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962631298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0962338198460.000
550.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962338198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38198 EvnĐặt Mua
0962731778500.000
600.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962731778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1778 EvnĐặt Mua
0962213398500.000
600.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962213398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 213398 EvnĐặt Mua
0962267458550.000
660.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962267458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7458 EvnĐặt Mua
0962004258550.000
660.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962004258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04258 EvnĐặt Mua
0962217918550.000
660.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962217918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17918 EvnĐặt Mua
0962913438550.000
660.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962913438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 913438 EvnĐặt Mua
0962037198550.000
660.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962037198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37198 EvnĐặt Mua
0962437358550.000
660.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962437358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 EvnĐặt Mua
0962679138550.000
660.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962679138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9138 EvnĐặt Mua
0962567658600.000
720.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962567658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0962612068600.000
720.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962612068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2068 EvnĐặt Mua
0962231878650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962231878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 231878 EvnĐặt Mua
0962551838650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962551838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1838 EvnĐặt Mua
0962433598650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962433598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3598 EvnĐặt Mua
0962527218650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962527218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 527218 EvnĐặt Mua
0962869358650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962869358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0962365238650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962365238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 65238 EvnĐặt Mua
0962973138650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962973138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 EvnĐặt Mua
0962536598650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962536598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 36598 EvnĐặt Mua
0962379128650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962379128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0962285138650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962285138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0962814998650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962814998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 814998 EvnĐặt Mua
0962876118650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962876118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6118 EvnĐặt Mua
0962931878650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962931878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 931878 EvnĐặt Mua
0962961158650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962961158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 961158 EvnĐặt Mua
0962941358650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962941358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1358 EvnĐặt Mua
0962281658650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962281658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 281658 EvnĐặt Mua
0962830998650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962830998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 998 EvnĐặt Mua
0962830818650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962830818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30818 EvnĐặt Mua
0962425698650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962425698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0962572328650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962572328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 572328 EvnĐặt Mua
0962735828650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962735828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 735828 EvnĐặt Mua
0962833258650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962833258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 258 EvnĐặt Mua
0962237398650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962237398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 237398 EvnĐặt Mua
0962953598650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962953598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 EvnĐặt Mua
0962932298650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962932298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0962627128650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962627128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 27128 EvnĐặt Mua
0962801258650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962801258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0962926948650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962926948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 EvnĐặt Mua
0962729638650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962729638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 638 EvnĐặt Mua
0962032768700.000
840.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962032768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 032768 EvnĐặt Mua
0962212918700.000
840.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962212918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 12918 EvnĐặt Mua
0962860278700.000
840.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962860278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0962838148700.000
840.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962838148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8148 EvnĐặt Mua
0962983038700.000
840.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962983038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 83038 EvnĐặt Mua
0962783658700.000
840.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962783658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3658 EvnĐặt Mua
0962237958720.000
860.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962237958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37958 EvnĐặt Mua
0962165998780.000
940.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962165998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 998 EvnĐặt Mua
0962450898780.000
940.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962450898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50898 EvnĐặt Mua
0962619468800.000
960.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962619468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 619468 EvnĐặt Mua
0962625468800.000
960.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962625468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 625468 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0962 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0962 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0962 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0962 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Minh Cương
Đặt sim: 09827...12
Vào lúc: 22:55 26/5/2020

Ngô Văn Anh
Đặt sim: 03219...87
Vào lúc: 22:52 26/5/2020

Hoàng Minh Hoàng
Đặt sim: 08211...10
Vào lúc: 22:49 26/5/2020

Nguyễn Kim Hồng
Đặt sim: 09166...60
Vào lúc: 22:46 26/5/2020

Phạm Minh Tân
Đặt sim: 09628...84
Vào lúc: 22:44 26/5/2020

Nguyễn Chí Tùng
Đặt sim: 08893...66
Vào lúc: 22:40 26/5/2020

Ngô Văn Tiến
Đặt sim: 08275...10
Vào lúc: 22:38 26/5/2020

Nguyễn Thị Lệ
Đặt sim: 08874...41
Vào lúc: 22:34 26/5/2020

Trần Trung Lợi
Đặt sim: 09654...24
Vào lúc: 22:32 26/5/2020

Trần Văn Vương
Đặt sim: 09324...77
Vào lúc: 22:28 26/5/2020

Hoàng Minh Anh
Đặt sim: 08879...77
Vào lúc: 22:25 26/5/2020

Nguyễn Đức Nguyên
Đặt sim: 08812...49
Vào lúc: 22:22 26/5/2020

Ngô Kiều Thơ
Đặt sim: 08944...86
Vào lúc: 22:20 26/5/2020

Nguyễn Duy Hậu
Đặt sim: 08511...87
Vào lúc: 22:16 26/5/2020

Nguyễn Chí Thuận
Đặt sim: 09179...97
Vào lúc: 22:13 26/5/2020

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333