sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0962 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0962*000 » Tam hoa 0962*111 » Tam hoa 0962*222 » Tam hoa 0962*333 » Tam hoa 0962*444 » Tam hoa 0962*555 » Tam hoa 0962*666 » Tam hoa 0962*777 » Tam hoa 0962*888 » Tam hoa 0962*999 »
Tứ quý 0962*0000 » Tứ quý 0962*1111 » Tứ quý 0962*2222 » Tứ quý 0962*3333 » Tứ quý 0962*4444 » Tứ quý 0962*5555 » Tứ quý 0962*6666 » Tứ quý 0962*7777 » Tứ quý 0962*8888 » Tứ quý 0962*9999 »
0962*6868 lộc phát » 0962*8686 lộc phát » 0962*6886 lộc phát » 0962*8668 lộc phát » 0962*7979 thần tài » 0962*3939 thần tài » 0962*7878 ông địa » 0962*3838 ông địa » 0962*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0962530398160.000
190.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962530398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0398 EvnĐặt Mua
0962350098160.000
190.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962350098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0098 EvnĐặt Mua
0962017848190.000
230.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962017848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17848 EvnĐặt Mua
0962953798200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962953798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 EvnĐặt Mua
0962104658200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962104658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4658 EvnĐặt Mua
0962069748200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962069748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9748 EvnĐặt Mua
0962056908200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962056908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 056908 EvnĐặt Mua
0962802418200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962802418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 EvnĐặt Mua
0962520248200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962520248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0248 EvnĐặt Mua
0962170148200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962170148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 170148 EvnĐặt Mua
0962317248200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962317248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248 EvnĐặt Mua
0962370438200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962370438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0962408738200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962408738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8738 EvnĐặt Mua
0962564238200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962564238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0962971418200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962971418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 EvnĐặt Mua
0962700498200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962700498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 00498 EvnĐặt Mua
0962763208200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962763208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3208 EvnĐặt Mua
0962013158250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962013158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 013158 EvnĐặt Mua
0962164348250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962164348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4348 EvnĐặt Mua
0962175318250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962175318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0962198508250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962198508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 EvnĐặt Mua
0962247038250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962247038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7038 EvnĐặt Mua
0962252318250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962252318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0962335608250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962335608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35608 EvnĐặt Mua
0962352908250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962352908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 EvnĐặt Mua
0962369018250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962369018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0962441358250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962441358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1358 EvnĐặt Mua
0962529138250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962529138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0962610738250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962610738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 610738 EvnĐặt Mua
0962617328250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962617328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7328 EvnĐặt Mua
0962617728250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962617728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 728 EvnĐặt Mua
0962811208250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962811208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 811208 EvnĐặt Mua
0962827508250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962827508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 EvnĐặt Mua
0962830758250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962830758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 830758 EvnĐặt Mua
0962857728250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962857728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 728 EvnĐặt Mua
0962886948250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962886948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 86948 EvnĐặt Mua
0962896738250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962896738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6738 EvnĐặt Mua
0962910608250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962910608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10608 EvnĐặt Mua
0962974808250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962974808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0962065298250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962065298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0962282448250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962282448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 282448 EvnĐặt Mua
0962475978250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962475978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0962820398250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962820398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 EvnĐặt Mua
0962756598250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962756598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6598 EvnĐặt Mua
0962831578250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962831578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0962613558250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962613558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 558 EvnĐặt Mua
0962501758250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962501758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0962403808250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962403808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0962942848250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962942848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0962892848250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962892848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0962502848250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962502848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 502848 EvnĐặt Mua
0962592848250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962592848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 92848 EvnĐặt Mua
0962047218250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962047218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0962532738250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962532738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 532738 EvnĐặt Mua
0962450658250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962450658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 450658 EvnĐặt Mua
0962114608250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962114608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 114608 EvnĐặt Mua
0962195428250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962195428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0962276108250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962276108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 EvnĐặt Mua
0962434758250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962434758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0962943148250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962943148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43148 EvnĐặt Mua
0962671498250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962671498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71498 EvnĐặt Mua
0962310498250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962310498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10498 EvnĐặt Mua
0962691348250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962691348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0962796018250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962796018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 EvnĐặt Mua
0962318458250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962318458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318458 EvnĐặt Mua
0962705538250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962705538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 EvnĐặt Mua
0962865438250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962865438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 EvnĐặt Mua
0962273958250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962273958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0962374088250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962374088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74088 EvnĐặt Mua
0962394738250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962394738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94738 EvnĐặt Mua
0962164178250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962164178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 164178 EvnĐặt Mua
0962914508250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962914508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4508 EvnĐặt Mua
0962230958250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962230958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0958 EvnĐặt Mua
0962137118250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962137118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37118 EvnĐặt Mua
0962549858250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962549858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49858 EvnĐặt Mua
0962107348300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962107348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07348 EvnĐặt Mua
0962394148300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962394148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 EvnĐặt Mua
0962292418300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962292418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 EvnĐặt Mua
0962211328300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962211328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 EvnĐặt Mua
0962288408300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962288408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88408 EvnĐặt Mua
0962468718300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962468718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 468718 EvnĐặt Mua
0962876248300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962876248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 876248 EvnĐặt Mua
0962894008300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962894008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0962643228300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962643228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3228 EvnĐặt Mua
0962466218300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962466218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 466218 EvnĐặt Mua
0962449748300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962449748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 EvnĐặt Mua
0962186048300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962186048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 186048 EvnĐặt Mua
0962007498300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962007498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0962573778300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962573778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3778 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0962 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0962 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0962 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0962 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Duy Hòa
Đặt sim: 03289...56
Vào lúc: 10:55 21/7/2019

Nguyễn Đức Thuận
Đặt sim: 08410...29
Vào lúc: 10:53 21/7/2019

Nguyễn Văn Tiến
Đặt sim: 03994...98
Vào lúc: 10:50 21/7/2019

Trần Đức Thắng
Đặt sim: 08459...10
Vào lúc: 10:47 21/7/2019

Hoàng Minh Ken
Đặt sim: 03298...70
Vào lúc: 10:43 21/7/2019

Nguyễn Duy Cường
Đặt sim: 09791...84
Vào lúc: 10:40 21/7/2019

Nguyễn Phương Nhiên
Đặt sim: 09391...54
Vào lúc: 10:37 21/7/2019

Nguyễn Đức Hòa
Đặt sim: 08550...80
Vào lúc: 10:35 21/7/2019

Ngô Đức Hảo
Đặt sim: 09642...67
Vào lúc: 10:32 21/7/2019

Ngô Văn Long
Đặt sim: 08342...88
Vào lúc: 10:29 21/7/2019

Trần Duy Dương
Đặt sim: 03296...46
Vào lúc: 10:26 21/7/2019

Nguyễn Đức Dũng
Đặt sim: 08245...16
Vào lúc: 10:23 21/7/2019

Lê Duy Hiệp
Đặt sim: 09097...35
Vào lúc: 10:19 21/7/2019

Ngô Ngọc Phương
Đặt sim: 09077...39
Vào lúc: 10:17 21/7/2019

Hoàng Văn Ken
Đặt sim: 09756...25
Vào lúc: 10:13 21/7/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333