sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0962 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0962*000 » Tam hoa 0962*111 » Tam hoa 0962*222 » Tam hoa 0962*333 » Tam hoa 0962*444 » Tam hoa 0962*555 » Tam hoa 0962*666 » Tam hoa 0962*777 » Tam hoa 0962*888 » Tam hoa 0962*999 »
Tứ quý 0962*0000 » Tứ quý 0962*1111 » Tứ quý 0962*2222 » Tứ quý 0962*3333 » Tứ quý 0962*4444 » Tứ quý 0962*5555 » Tứ quý 0962*6666 » Tứ quý 0962*7777 » Tứ quý 0962*8888 » Tứ quý 0962*9999 »
0962*6868 lộc phát » 0962*8686 lộc phát » 0962*6886 lộc phát » 0962*8668 lộc phát » 0962*7979 thần tài » 0962*3939 thần tài » 0962*7878 ông địa » 0962*3838 ông địa » 0962*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0962017848190.000
230.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962017848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17848 EvnĐặt Mua
0962953798200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962953798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0962700498200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962700498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 EvnĐặt Mua
0962170148200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962170148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0962317248200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962317248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17248 EvnĐặt Mua
0962370438200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962370438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 EvnĐặt Mua
0962408738200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962408738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0962564238200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962564238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64238 EvnĐặt Mua
0962971418200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962971418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1418 EvnĐặt Mua
0962763208200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962763208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 763208 EvnĐặt Mua
0962802418200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962802418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2418 EvnĐặt Mua
0962495508200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962495508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 EvnĐặt Mua
0962319108250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962319108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9108 EvnĐặt Mua
0962193608250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962193608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 93608 EvnĐặt Mua
0962489318250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962489318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 489318 EvnĐặt Mua
0962790528250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962790528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 EvnĐặt Mua
0962184158250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962184158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 EvnĐặt Mua
0962924358250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962924358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24358 EvnĐặt Mua
0962230958250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962230958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0958 EvnĐặt Mua
0962593458250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962593458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 93458 EvnĐặt Mua
0962310498250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962310498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0962691348250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962691348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0962013158250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962013158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 013158 EvnĐặt Mua
0962164348250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962164348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0962175318250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962175318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0962198508250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962198508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8508 EvnĐặt Mua
0962247038250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962247038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7038 EvnĐặt Mua
0962252318250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962252318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2318 EvnĐặt Mua
0962335608250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962335608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35608 EvnĐặt Mua
0962352908250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962352908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 352908 EvnĐặt Mua
0962369018250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962369018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 EvnĐặt Mua
0962441358250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962441358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 EvnĐặt Mua
0962529138250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962529138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9138 EvnĐặt Mua
0962610738250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962610738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0738 EvnĐặt Mua
0962617328250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962617328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17328 EvnĐặt Mua
0962617728250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962617728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 728 EvnĐặt Mua
0962811208250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962811208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 EvnĐặt Mua
0962827508250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962827508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0962830758250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962830758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 EvnĐặt Mua
0962857728250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962857728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7728 EvnĐặt Mua
0962886948250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962886948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 EvnĐặt Mua
0962896738250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962896738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 896738 EvnĐặt Mua
0962910608250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962910608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 910608 EvnĐặt Mua
0962045208250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962045208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 045208 EvnĐặt Mua
0962195428250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962195428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 95428 EvnĐặt Mua
0962276108250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962276108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0962434758250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962434758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0962943148250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962943148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 943148 EvnĐặt Mua
0962756098250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962756098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6098 EvnĐặt Mua
0962608598250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962608598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08598 EvnĐặt Mua
0962549858250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962549858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49858 EvnĐặt Mua
0962374088250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962374088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 EvnĐặt Mua
0962137118250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962137118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7118 EvnĐặt Mua
0962069748250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962069748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0962478098250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962478098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 EvnĐặt Mua
0962352498250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962352498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 EvnĐặt Mua
0962756598250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962756598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 56598 EvnĐặt Mua
0962047218250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962047218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7218 EvnĐặt Mua
0962532738250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962532738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32738 EvnĐặt Mua
0962450658250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962450658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0962114608250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962114608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 EvnĐặt Mua
0962974808250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962974808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 EvnĐặt Mua
0962065298250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962065298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 65298 EvnĐặt Mua
0962282448250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962282448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 282448 EvnĐặt Mua
0962613558250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962613558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13558 EvnĐặt Mua
0962056908250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962056908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6908 EvnĐặt Mua
0962914508250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962914508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4508 EvnĐặt Mua
0962796018250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962796018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 EvnĐặt Mua
0962318458250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962318458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318458 EvnĐặt Mua
0962705538250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962705538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 705538 EvnĐặt Mua
0962865438250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962865438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 865438 EvnĐặt Mua
0962273958250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962273958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 273958 EvnĐặt Mua
0962671498250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962671498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1498 EvnĐặt Mua
0962394738250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962394738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 EvnĐặt Mua
0962057138250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962057138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 057138 EvnĐặt Mua
0962343128250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962343128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3128 EvnĐặt Mua
0962723148300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962723148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3148 EvnĐặt Mua
0962703508300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962703508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3508 EvnĐặt Mua
0962834918300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962834918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0962779128300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962779128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9128 EvnĐặt Mua
0962508248300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962508248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0962847178300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962847178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 847178 EvnĐặt Mua
0962471178300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962471178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 471178 EvnĐặt Mua
0962314178300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962314178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14178 EvnĐặt Mua
0962106538300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962106538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6538 EvnĐặt Mua
0962362328300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962362328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 EvnĐặt Mua
0962416398300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962416398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 416398 EvnĐặt Mua
0962733348300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962733348 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 348 EvnĐặt Mua
0962442028300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962442028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42028 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0962 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0962 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0962 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0962 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Kim Thảo
Đặt sim: 09163...50
Vào lúc: 15:56 21/9/2019

Trần Trung Huy
Đặt sim: 08491...34
Vào lúc: 15:52 21/9/2019

Nguyễn Văn Huỳnh
Đặt sim: 08853...79
Vào lúc: 15:49 21/9/2019

Phạm Cát Linh
Đặt sim: 03963...99
Vào lúc: 15:46 21/9/2019

Huỳnh Thị Thư
Đặt sim: 08819...85
Vào lúc: 15:44 21/9/2019

Phạm Duy Hòa
Đặt sim: 09767...20
Vào lúc: 15:40 21/9/2019

Trần Chí Tuấn
Đặt sim: 09738...99
Vào lúc: 15:37 21/9/2019

Hoàng Đức Hòa
Đặt sim: 09649...30
Vào lúc: 15:35 21/9/2019

Lê Ngọc Trang
Đặt sim: 09839...74
Vào lúc: 15:32 21/9/2019

Lê Văn Hung
Đặt sim: 08499...61
Vào lúc: 15:29 21/9/2019

Trần Duy Tuấn
Đặt sim: 08399...32
Vào lúc: 15:25 21/9/2019

Nguyễn Duy Kiên
Đặt sim: 09190...40
Vào lúc: 15:22 21/9/2019

Phan Chí Vũ
Đặt sim: 08594...35
Vào lúc: 15:20 21/9/2019

Trần Trung Quỳnh
Đặt sim: 08874...67
Vào lúc: 15:17 21/9/2019

Nguyễn Đức Nhật
Đặt sim: 08980...86
Vào lúc: 15:13 21/9/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333