sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0962 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0962*000 » Tam hoa 0962*111 » Tam hoa 0962*222 » Tam hoa 0962*333 » Tam hoa 0962*444 » Tam hoa 0962*555 » Tam hoa 0962*666 » Tam hoa 0962*777 » Tam hoa 0962*888 » Tam hoa 0962*999 »
Tứ quý 0962*0000 » Tứ quý 0962*1111 » Tứ quý 0962*2222 » Tứ quý 0962*3333 » Tứ quý 0962*4444 » Tứ quý 0962*5555 » Tứ quý 0962*6666 » Tứ quý 0962*7777 » Tứ quý 0962*8888 » Tứ quý 0962*9999 »
0962*6868 lộc phát » 0962*8686 lộc phát » 0962*6886 lộc phát » 0962*8668 lộc phát » 0962*7979 thần tài » 0962*3939 thần tài » 0962*7878 ông địa » 0962*3838 ông địa » 0962*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0962023498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962023498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 023498 EvnĐặt Mua
0962670598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962670598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0962561638350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962561638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 638 EvnĐặt Mua
0962508248350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962508248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508248 EvnĐặt Mua
0962471178350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962471178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 471178 EvnĐặt Mua
0962057138350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962057138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 EvnĐặt Mua
0962343128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962343128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43128 EvnĐặt Mua
0962397958350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962397958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0962288408350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962288408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 288408 EvnĐặt Mua
0962699208350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962699208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 699208 EvnĐặt Mua
0962647478350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962647478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7478 EvnĐặt Mua
0962479128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962479128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 79128 EvnĐặt Mua
0962574228350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962574228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74228 EvnĐặt Mua
0962352498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962352498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0962756598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962756598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6598 EvnĐặt Mua
0962047218350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962047218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218 EvnĐặt Mua
0962532738350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962532738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 EvnĐặt Mua
0962450658350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962450658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0658 EvnĐặt Mua
0962056908350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962056908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 EvnĐặt Mua
0962114608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962114608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 EvnĐặt Mua
0962282448350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962282448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 82448 EvnĐặt Mua
0962974808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962974808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 974808 EvnĐặt Mua
0962065298350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962065298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 065298 EvnĐặt Mua
0962026428350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962026428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 26428 EvnĐặt Mua
0962724328350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962724328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24328 EvnĐặt Mua
0962572348350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962572348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0962026608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962026608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 026608 EvnĐặt Mua
0962145528350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962145528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0962439508350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962439508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 EvnĐặt Mua
0962394148350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962394148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0962107348350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962107348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7348 EvnĐặt Mua
0962934738350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962934738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4738 EvnĐặt Mua
0962714358350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962714358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14358 EvnĐặt Mua
0962329348350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962329348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 EvnĐặt Mua
0962776608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962776608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6608 EvnĐặt Mua
0962375258350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962375258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 258 EvnĐặt Mua
0962261608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962261608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0962953398350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962953398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3398 EvnĐặt Mua
0962296448350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962296448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 EvnĐặt Mua
0962211328350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962211328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 211328 EvnĐặt Mua
0962287528350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962287528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87528 EvnĐặt Mua
0962994238350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962994238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0962589828350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962589828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 589828 EvnĐặt Mua
0962047828350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962047828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 828 EvnĐặt Mua
0962464098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962464098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 EvnĐặt Mua
0962137118350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962137118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0962375398350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962375398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75398 EvnĐặt Mua
0962584918350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962584918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4918 EvnĐặt Mua
0962421328350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962421328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1328 EvnĐặt Mua
0962724758350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962724758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24758 EvnĐặt Mua
0962174918350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962174918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 918 EvnĐặt Mua
0962026908350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962026908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0962059608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962059608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 EvnĐặt Mua
0962303708350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962303708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03708 EvnĐặt Mua
0962256308350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962256308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 256308 EvnĐặt Mua
0962069918350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962069918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 69918 EvnĐặt Mua
0962767028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962767028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7028 EvnĐặt Mua
0962031018350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962031018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 EvnĐặt Mua
0962161038350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962161038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0962100028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962100028 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 0028 EvnĐặt Mua
0962769538350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962769538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 769538 EvnĐặt Mua
0962087718350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962087718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 EvnĐặt Mua
0962069508350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962069508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0962867208350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962867208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0962102908350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962102908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 EvnĐặt Mua
0962516608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962516608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16608 EvnĐặt Mua
0962195608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962195608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 195608 EvnĐặt Mua
0962708518350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962708518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0962680948350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962680948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0948 EvnĐặt Mua
0962066748350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962066748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 066748 EvnĐặt Mua
0962473098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962473098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 EvnĐặt Mua
0962651808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962651808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0962815798350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962815798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 EvnĐặt Mua
0962864598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962864598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 EvnĐặt Mua
0962027498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962027498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 027498 EvnĐặt Mua
0962352798350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962352798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 352798 EvnĐặt Mua
0962394098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962394098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4098 EvnĐặt Mua
0962640098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962640098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0098 EvnĐặt Mua
0962047488350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962047488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 047488 EvnĐặt Mua
0962072698350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962072698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2698 EvnĐặt Mua
0962485098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962485098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 EvnĐặt Mua
0962691738350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962691738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 691738 EvnĐặt Mua
0962735498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962735498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 735498 EvnĐặt Mua
0962863728350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962863728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 728 EvnĐặt Mua
0962966798350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962966798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 66798 EvnĐặt Mua
0962871858350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962871858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71858 EvnĐặt Mua
0962011908350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962011908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1908 EvnĐặt Mua
0962034298350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962034298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 034298 EvnĐặt Mua
0962034408350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962034408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 034408 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0962 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0962 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0962 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0962 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Hoàng Thị Ðào
Đặt sim: 08989...76
Vào lúc: 19:55 23/9/2020

Phan Văn Tuấn
Đặt sim: 09849...85
Vào lúc: 19:52 23/9/2020

Nguyễn Đức Đăng
Đặt sim: 09083...88
Vào lúc: 19:49 23/9/2020

Nguyễn Duy Long
Đặt sim: 08489...86
Vào lúc: 19:46 23/9/2020

Trần Đức Vinh
Đặt sim: 08329...96
Vào lúc: 19:43 23/9/2020

Hoàng Minh Bách
Đặt sim: 08998...79
Vào lúc: 19:40 23/9/2020

Ngô Đức Thi
Đặt sim: 09085...42
Vào lúc: 19:37 23/9/2020

Hoàng Văn Quỳnh
Đặt sim: 08818...37
Vào lúc: 19:34 23/9/2020

Phan Đức Cường
Đặt sim: 08565...26
Vào lúc: 19:31 23/9/2020

Ngô Đức Khương
Đặt sim: 09774...32
Vào lúc: 19:29 23/9/2020

Lê Văn Nguyên
Đặt sim: 08364...36
Vào lúc: 19:25 23/9/2020

Hoàng Văn Toàn
Đặt sim: 09660...87
Vào lúc: 19:22 23/9/2020

Hoàng Trung Tuấn
Đặt sim: 08349...66
Vào lúc: 19:20 23/9/2020

Lê Đức Linh
Đặt sim: 09361...79
Vào lúc: 19:16 23/9/2020

Hoàng Đức Khiêm
Đặt sim: 08228...49
Vào lúc: 19:14 23/9/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333