sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0962 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0962*000 » Tam hoa 0962*111 » Tam hoa 0962*222 » Tam hoa 0962*333 » Tam hoa 0962*444 » Tam hoa 0962*555 » Tam hoa 0962*666 » Tam hoa 0962*777 » Tam hoa 0962*888 » Tam hoa 0962*999 »
Tứ quý 0962*0000 » Tứ quý 0962*1111 » Tứ quý 0962*2222 » Tứ quý 0962*3333 » Tứ quý 0962*4444 » Tứ quý 0962*5555 » Tứ quý 0962*6666 » Tứ quý 0962*7777 » Tứ quý 0962*8888 » Tứ quý 0962*9999 »
0962*6868 lộc phát » 0962*8686 lộc phát » 0962*6886 lộc phát » 0962*8668 lộc phát » 0962*7979 thần tài » 0962*3939 thần tài » 0962*7878 ông địa » 0962*3838 ông địa » 0962*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
09622912982.880.000
3.460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962291298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1298 EvnĐặt Mua
0962653498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962653498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0962793098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962793098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3098 EvnĐặt Mua
0962710308350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962710308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10308 EvnĐặt Mua
0962573548350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962573548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3548 EvnĐặt Mua
0962613448350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962613448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13448 EvnĐặt Mua
0962876248350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962876248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6248 EvnĐặt Mua
0962329348350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962329348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 329348 EvnĐặt Mua
0962057538350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962057538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7538 EvnĐặt Mua
0962769538350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962769538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 EvnĐặt Mua
0962516608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962516608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16608 EvnĐặt Mua
0962421328350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962421328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1328 EvnĐặt Mua
0962023498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962023498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 023498 EvnĐặt Mua
0962288408350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962288408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8408 EvnĐặt Mua
0962699208350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962699208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 99208 EvnĐặt Mua
0962647478350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962647478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 EvnĐặt Mua
0962479128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962479128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9128 EvnĐặt Mua
0962574228350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962574228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 574228 EvnĐặt Mua
0962572348350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962572348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 EvnĐặt Mua
0962026608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962026608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 EvnĐặt Mua
0962145528350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962145528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 EvnĐặt Mua
0962439508350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962439508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 EvnĐặt Mua
0962589828350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962589828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 589828 EvnĐặt Mua
0962047828350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962047828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7828 EvnĐặt Mua
0962464098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962464098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 464098 EvnĐặt Mua
0962706028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962706028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06028 EvnĐặt Mua
0962491928350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962491928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1928 EvnĐặt Mua
0962135918350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962135918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35918 EvnĐặt Mua
0962671498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962671498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 EvnĐặt Mua
0962017848350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962017848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 017848 EvnĐặt Mua
0962790028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962790028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0962004358350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962004358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 EvnĐặt Mua
0962524818350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962524818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24818 EvnĐặt Mua
0962375258350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962375258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75258 EvnĐặt Mua
0962953398350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962953398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 53398 EvnĐặt Mua
0962261608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962261608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 61608 EvnĐặt Mua
0962371148350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962371148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0962420028360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962420028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 420028 EvnĐặt Mua
0962430618360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962430618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0962027498360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962027498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0962640098360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962640098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0098 EvnĐặt Mua
0962952498360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962952498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2498 EvnĐặt Mua
0962066748360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962066748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 066748 EvnĐặt Mua
0962680948360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962680948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 EvnĐặt Mua
0962708518360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962708518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8518 EvnĐặt Mua
0962750598380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962750598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 EvnĐặt Mua
0962914598380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962914598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 EvnĐặt Mua
0962317118380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962317118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 118 EvnĐặt Mua
0962514118390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962514118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14118 EvnĐặt Mua
0962782328390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962782328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0962815798390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962815798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 815798 EvnĐặt Mua
0962651808390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962651808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51808 EvnĐặt Mua
0962153798390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962153798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 153798 EvnĐặt Mua
0962672598390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962672598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 672598 EvnĐặt Mua
0962632458390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962632458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 EvnĐặt Mua
0962345048400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962345048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 345048 EvnĐặt Mua
0962217008400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962217008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17008 EvnĐặt Mua
0962635178400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962635178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35178 EvnĐặt Mua
0962537088400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962537088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 537088 EvnĐặt Mua
0962397958400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962397958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 397958 EvnĐặt Mua
0962413748400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962413748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0962040518410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962040518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 040518 EvnĐặt Mua
0962310518410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962310518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 310518 EvnĐặt Mua
0962130418410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962130418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0418 EvnĐặt Mua
0962120318410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962120318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 120318 EvnĐặt Mua
0962040218410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962040218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0962784198410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962784198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 198 EvnĐặt Mua
0962170718410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962170718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 170718 EvnĐặt Mua
0962180618410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962180618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 618 EvnĐặt Mua
0962311278410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962311278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0962940878410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962940878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40878 EvnĐặt Mua
0962750378410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962750378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 EvnĐặt Mua
0962290278410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962290278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90278 EvnĐặt Mua
0962181008410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962181008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0962290608410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962290608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 290608 EvnĐặt Mua
0962130308410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962130308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 130308 EvnĐặt Mua
0962190108410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962190108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 EvnĐặt Mua
0962529488430.000
520.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962529488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 EvnĐặt Mua
0962464358440.000
530.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962464358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64358 EvnĐặt Mua
0962301928440.000
530.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962301928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1928 EvnĐặt Mua
0962979318440.000
530.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962979318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318 EvnĐặt Mua
0962666148440.000
530.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962666148 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 6148 EvnĐặt Mua
0962254808440.000
530.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962254808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 EvnĐặt Mua
0962137448440.000
530.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962137448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 137448 EvnĐặt Mua
0962238058440.000
530.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962238058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0962714358450.000
540.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962714358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 EvnĐặt Mua
0962972498450.000
540.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962972498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 EvnĐặt Mua
0962404638450.000
540.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962404638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0962917448450.000
540.000
Sim So Dep Evn Telecom 0962917448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0962 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0962 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0962 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0962 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Lê Phương Tuyết
Đặt sim: 08876...19
Vào lúc: 16:56 1/12/2021

Nguyễn Đức Quân
Đặt sim: 09617...38
Vào lúc: 16:53 1/12/2021

Trần Duy Bách
Đặt sim: 08890...84
Vào lúc: 16:49 1/12/2021

Trần Tường Mai
Đặt sim: 09717...44
Vào lúc: 16:46 1/12/2021

Nguyễn Thị Chi
Đặt sim: 03284...79
Vào lúc: 16:44 1/12/2021

Hoàng Minh Tùng
Đặt sim: 08536...11
Vào lúc: 16:41 1/12/2021

Phan Thị Thi
Đặt sim: 09640...44
Vào lúc: 16:38 1/12/2021

Phan Văn Linh
Đặt sim: 08348...31
Vào lúc: 16:34 1/12/2021

Phan Đức Khang
Đặt sim: 09311...53
Vào lúc: 16:32 1/12/2021

Nguyễn Minh Khoa
Đặt sim: 09380...39
Vào lúc: 16:29 1/12/2021

Ngô Minh Nam
Đặt sim: 08450...31
Vào lúc: 16:26 1/12/2021

Nguyễn Minh Hưng
Đặt sim: 03972...90
Vào lúc: 16:23 1/12/2021

Ngô Duy Khôi
Đặt sim: 08345...60
Vào lúc: 16:19 1/12/2021

Nguyễn Duy Hiển
Đặt sim: 03233...59
Vào lúc: 16:17 1/12/2021

Phạm Đức Anh
Đặt sim: 08359...71
Vào lúc: 16:14 1/12/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333