sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0963 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0963*000 » Tam hoa 0963*111 » Tam hoa 0963*222 » Tam hoa 0963*333 » Tam hoa 0963*444 » Tam hoa 0963*555 » Tam hoa 0963*666 » Tam hoa 0963*777 » Tam hoa 0963*888 » Tam hoa 0963*999 »
Tứ quý 0963*0000 » Tứ quý 0963*1111 » Tứ quý 0963*2222 » Tứ quý 0963*3333 » Tứ quý 0963*4444 » Tứ quý 0963*5555 » Tứ quý 0963*6666 » Tứ quý 0963*7777 » Tứ quý 0963*8888 » Tứ quý 0963*9999 »
0963*6868 lộc phát » 0963*8686 lộc phát » 0963*6886 lộc phát » 0963*8668 lộc phát » 0963*7979 thần tài » 0963*3939 thần tài » 0963*7878 ông địa » 0963*3838 ông địa » 0963*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0963620728200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963620728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0728 EvnĐặt Mua
0963039408200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963039408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 39408 EvnĐặt Mua
0963164408200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963164408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4408 EvnĐặt Mua
0963146908200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963146908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 46908 EvnĐặt Mua
0963284358200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963284358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0963500428200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963500428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0963741208200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963741208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 EvnĐặt Mua
0963743648200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963743648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0963814408200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963814408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 EvnĐặt Mua
0963028508200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963028508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8508 EvnĐặt Mua
0963670618250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963670618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 618 EvnĐặt Mua
0963537708250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963537708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0963963418250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963963418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 963418 EvnĐặt Mua
0963012518250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963012518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2518 EvnĐặt Mua
0963252208250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963252208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 252208 EvnĐặt Mua
0963217158250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963217158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7158 EvnĐặt Mua
0963219038250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963219038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0963352038250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963352038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 EvnĐặt Mua
0963390158250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963390158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0158 EvnĐặt Mua
0963815718250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963815718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0963832708250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963832708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 832708 EvnĐặt Mua
0963912308250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963912308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 12308 EvnĐặt Mua
0963942698250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963942698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42698 EvnĐặt Mua
0963176718250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963176718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6718 EvnĐặt Mua
0963307758250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963307758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0963787738250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963787738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 787738 EvnĐặt Mua
0963084458250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963084458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 84458 EvnĐặt Mua
0963134318250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963134318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 134318 EvnĐặt Mua
0963155148250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963155148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 EvnĐặt Mua
0963062928250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963062928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 62928 EvnĐặt Mua
0963864258250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963864258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4258 EvnĐặt Mua
0963649128250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963649128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9128 EvnĐặt Mua
0963821348250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963821348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 EvnĐặt Mua
0963881248250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963881248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248 EvnĐặt Mua
0963269758250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963269758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 69758 EvnĐặt Mua
0963018428250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963018428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8428 EvnĐặt Mua
0963207058250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963207058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07058 EvnĐặt Mua
0963142028250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963142028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0963146378250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963146378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 146378 EvnĐặt Mua
0963971378250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963971378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1378 EvnĐặt Mua
0963968348250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963968348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8348 EvnĐặt Mua
0963865108250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963865108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 65108 EvnĐặt Mua
0963985358250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963985358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5358 EvnĐặt Mua
0963200978250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963200978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 00978 EvnĐặt Mua
0963947298250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963947298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0963873648250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963873648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 873648 EvnĐặt Mua
0963835098250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963835098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5098 EvnĐặt Mua
0963815048250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963815048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 EvnĐặt Mua
0963574298250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963574298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 EvnĐặt Mua
0963457398250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963457398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 457398 EvnĐặt Mua
0963437698250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963437698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698 EvnĐặt Mua
0963433098250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963433098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 33098 EvnĐặt Mua
0963029498250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963029498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 29498 EvnĐặt Mua
0963466478250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963466478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6478 EvnĐặt Mua
0963513278250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963513278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 278 EvnĐặt Mua
0963671918250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963671918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71918 EvnĐặt Mua
0963250758250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963250758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0758 EvnĐặt Mua
0963276808250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963276808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0963943298300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963943298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0963445848300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963445848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 45848 EvnĐặt Mua
0963171698300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963171698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698 EvnĐặt Mua
0963840598300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963840598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 840598 EvnĐặt Mua
0963032508300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963032508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0963748148300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963748148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748148 EvnĐặt Mua
0963643498300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963643498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 643498 EvnĐặt Mua
0963173658300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963173658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0963859738300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963859738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0963776628300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963776628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0963058208300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963058208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58208 EvnĐặt Mua
0963944198300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963944198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4198 EvnĐặt Mua
0963816978300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963816978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6978 EvnĐặt Mua
0963764618300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963764618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 764618 EvnĐặt Mua
0963716928300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963716928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16928 EvnĐặt Mua
0963527758300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963527758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0963468208300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963468208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68208 EvnĐặt Mua
0963096428300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963096428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 096428 EvnĐặt Mua
0963042448300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963042448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 EvnĐặt Mua
0963464608300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963464608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 464608 EvnĐặt Mua
0963445498300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963445498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 445498 EvnĐặt Mua
0963167038300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963167038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67038 EvnĐặt Mua
0963800148300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963800148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 EvnĐặt Mua
0963089358300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963089358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 089358 EvnĐặt Mua
0963418128300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963418128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18128 EvnĐặt Mua
0963019528300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963019528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 EvnĐặt Mua
0963019548300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963019548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9548 EvnĐặt Mua
0963514108300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963514108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4108 EvnĐặt Mua
0963513918300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963513918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0963117518300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963117518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 EvnĐặt Mua
0963349148300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963349148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0963 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0963 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0963 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0963 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Trung Khang
Đặt sim: 08650...96
Vào lúc: 18:56 21/11/2019

Trần Tường Thảo
Đặt sim: 09684...45
Vào lúc: 18:52 21/11/2019

Phạm Văn Nam
Đặt sim: 08253...98
Vào lúc: 18:50 21/11/2019

Nguyễn Tường Hạ
Đặt sim: 09339...34
Vào lúc: 18:47 21/11/2019

Lê Văn Khương
Đặt sim: 08557...87
Vào lúc: 18:44 21/11/2019

Ngô Thục Hoa
Đặt sim: 03264...36
Vào lúc: 18:40 21/11/2019

Nguyễn Văn Tuyên
Đặt sim: 08884...62
Vào lúc: 18:37 21/11/2019

Huỳnh Minh Hòa
Đặt sim: 09671...84
Vào lúc: 18:35 21/11/2019

Ngô Minh Vương
Đặt sim: 09148...65
Vào lúc: 18:31 21/11/2019

Trần Duy Hiển
Đặt sim: 08520...60
Vào lúc: 18:29 21/11/2019

Nguyễn Đức Hải
Đặt sim: 08919...42
Vào lúc: 18:26 21/11/2019

Trần Văn Thành
Đặt sim: 09653...21
Vào lúc: 18:23 21/11/2019

Huỳnh Thục Khanh
Đặt sim: 09763...44
Vào lúc: 18:19 21/11/2019

Trần Thị Thảo
Đặt sim: 08976...81
Vào lúc: 18:17 21/11/2019

Nguyễn Minh Huy
Đặt sim: 08444...24
Vào lúc: 18:13 21/11/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333