sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0963 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0963*000 » Tam hoa 0963*111 » Tam hoa 0963*222 » Tam hoa 0963*333 » Tam hoa 0963*444 » Tam hoa 0963*555 » Tam hoa 0963*666 » Tam hoa 0963*777 » Tam hoa 0963*888 » Tam hoa 0963*999 »
Tứ quý 0963*0000 » Tứ quý 0963*1111 » Tứ quý 0963*2222 » Tứ quý 0963*3333 » Tứ quý 0963*4444 » Tứ quý 0963*5555 » Tứ quý 0963*6666 » Tứ quý 0963*7777 » Tứ quý 0963*8888 » Tứ quý 0963*9999 »
0963*6868 lộc phát » 0963*8686 lộc phát » 0963*6886 lộc phát » 0963*8668 lộc phát » 0963*7979 thần tài » 0963*3939 thần tài » 0963*7878 ông địa » 0963*3838 ông địa » 0963*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0963672048180.000
220.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963672048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 72048 EvnĐặt Mua
0963286208180.000
220.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963286208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 86208 EvnĐặt Mua
0963028508180.000
220.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963028508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 EvnĐặt Mua
0963164408200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963164408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4408 EvnĐặt Mua
0963169058200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963169058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 169058 EvnĐặt Mua
0963039408200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963039408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0963104298200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963104298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 104298 EvnĐặt Mua
0963146908200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963146908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6908 EvnĐặt Mua
0963149618200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963149618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49618 EvnĐặt Mua
0963284358200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963284358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 EvnĐặt Mua
0963500428200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963500428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 EvnĐặt Mua
0963741208200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963741208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 741208 EvnĐặt Mua
0963743648200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963743648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3648 EvnĐặt Mua
0963814408200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963814408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 EvnĐặt Mua
0963870438200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963870438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 EvnĐặt Mua
0963620728200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963620728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0963142028200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963142028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 EvnĐặt Mua
0963968348200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963968348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68348 EvnĐặt Mua
0963929748200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963929748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 EvnĐặt Mua
0963865108200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963865108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5108 EvnĐặt Mua
0963214718250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963214718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4718 EvnĐặt Mua
0963824808250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963824808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 824808 EvnĐặt Mua
0963309848250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963309848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 EvnĐặt Mua
0963959308250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963959308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59308 EvnĐặt Mua
0963715338250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963715338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5338 EvnĐặt Mua
0963604458250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963604458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 EvnĐặt Mua
0963982758250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963982758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 82758 EvnĐặt Mua
0963269758250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963269758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 69758 EvnĐặt Mua
0963754378250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963754378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 754378 EvnĐặt Mua
0963155148250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963155148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 155148 EvnĐặt Mua
0963146598250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963146598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6598 EvnĐặt Mua
0963815048250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963815048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 EvnĐặt Mua
0963873648250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963873648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3648 EvnĐặt Mua
0963671918250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963671918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 918 EvnĐặt Mua
0963146378250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963146378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0963250758250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963250758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 250758 EvnĐặt Mua
0963276808250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963276808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6808 EvnĐặt Mua
0963176718250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963176718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 176718 EvnĐặt Mua
0963217158250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963217158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7158 EvnĐặt Mua
0963219038250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963219038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 219038 EvnĐặt Mua
0963343208250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963343208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3208 EvnĐặt Mua
0963352038250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963352038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 352038 EvnĐặt Mua
0963352518250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963352518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 EvnĐặt Mua
0963390158250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963390158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0158 EvnĐặt Mua
0963826848250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963826848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6848 EvnĐặt Mua
0963815718250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963815718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 EvnĐặt Mua
0963832708250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963832708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0963912308250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963912308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2308 EvnĐặt Mua
0963942698250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963942698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2698 EvnĐặt Mua
0963901218250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963901218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1218 EvnĐặt Mua
0963501318250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963501318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 01318 EvnĐặt Mua
0963902118250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963902118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 902118 EvnĐặt Mua
0963670618250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963670618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0618 EvnĐặt Mua
0963600128250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963600128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0963876528300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963876528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6528 EvnĐặt Mua
0963464608300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963464608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 464608 EvnĐặt Mua
0963166978300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963166978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 978 EvnĐặt Mua
0963430598300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963430598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 EvnĐặt Mua
0963739558300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963739558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 558 EvnĐặt Mua
0963349148300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963349148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49148 EvnĐặt Mua
0963117518300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963117518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 117518 EvnĐặt Mua
0963011698300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963011698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1698 EvnĐặt Mua
0963042198300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963042198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2198 EvnĐặt Mua
0963057798300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963057798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57798 EvnĐặt Mua
0963083798300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963083798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0963502098300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963502098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 EvnĐặt Mua
0963557598300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963557598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57598 EvnĐặt Mua
0963580498300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963580498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0963695098300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963695098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0963718598300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963718598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0963762198300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963762198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 198 EvnĐặt Mua
0963820098300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963820098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0098 EvnĐặt Mua
0963835498300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963835498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 835498 EvnĐặt Mua
0963894698300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963894698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0963991498300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963991498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 EvnĐặt Mua
0963445498300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963445498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 445498 EvnĐặt Mua
0963305098300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963305098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 05098 EvnĐặt Mua
0963327398300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963327398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 EvnĐặt Mua
0963448798300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963448798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48798 EvnĐặt Mua
0963465098300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963465098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 465098 EvnĐặt Mua
0963547758300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963547758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 EvnĐặt Mua
0963785958300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963785958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5958 EvnĐặt Mua
0963174158300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963174158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4158 EvnĐặt Mua
0963929458300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963929458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 EvnĐặt Mua
0963852038300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963852038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52038 EvnĐặt Mua
0963005428300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963005428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 005428 EvnĐặt Mua
0963101348300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963101348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1348 EvnĐặt Mua
0963394918300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963394918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4918 EvnĐặt Mua
0963800148300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963800148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0963 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0963 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0963 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0963 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Chí Hoàng
Đặt sim: 08288...58
Vào lúc: 10:56 23/7/2019

Nguyễn Trung Tuyên
Đặt sim: 09716...89
Vào lúc: 10:53 23/7/2019

Ngô Văn Khang
Đặt sim: 09684...25
Vào lúc: 10:50 23/7/2019

Hoàng Ngọc Hoa
Đặt sim: 09711...63
Vào lúc: 10:46 23/7/2019

Nguyễn Duy Lâm
Đặt sim: 08657...55
Vào lúc: 10:44 23/7/2019

Nguyễn Trung Hậu
Đặt sim: 09743...54
Vào lúc: 10:41 23/7/2019

Trần Trung Nam
Đặt sim: 03250...95
Vào lúc: 10:37 23/7/2019

Nguyễn Duy Hoàng
Đặt sim: 08849...30
Vào lúc: 10:35 23/7/2019

Nguyễn Tường Thư
Đặt sim: 08387...62
Vào lúc: 10:32 23/7/2019

Lê Duy Cương
Đặt sim: 09767...73
Vào lúc: 10:28 23/7/2019

Hoàng Chí Dũng
Đặt sim: 03944...12
Vào lúc: 10:25 23/7/2019

Nguyễn Văn Thái
Đặt sim: 03969...31
Vào lúc: 10:22 23/7/2019

Trần Cát Thơ
Đặt sim: 08890...71
Vào lúc: 10:20 23/7/2019

Hoàng Văn Gia
Đặt sim: 08619...99
Vào lúc: 10:17 23/7/2019

Trần Tường Nhi
Đặt sim: 09736...72
Vào lúc: 10:14 23/7/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333