sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0963 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0963*000 » Tam hoa 0963*111 » Tam hoa 0963*222 » Tam hoa 0963*333 » Tam hoa 0963*444 » Tam hoa 0963*555 » Tam hoa 0963*666 » Tam hoa 0963*777 » Tam hoa 0963*888 » Tam hoa 0963*999 »
Tứ quý 0963*0000 » Tứ quý 0963*1111 » Tứ quý 0963*2222 » Tứ quý 0963*3333 » Tứ quý 0963*4444 » Tứ quý 0963*5555 » Tứ quý 0963*6666 » Tứ quý 0963*7777 » Tứ quý 0963*8888 » Tứ quý 0963*9999 »
0963*6868 lộc phát » 0963*8686 lộc phát » 0963*6886 lộc phát » 0963*8668 lộc phát » 0963*7979 thần tài » 0963*3939 thần tài » 0963*7878 ông địa » 0963*3838 ông địa » 0963*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0963803778200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963803778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3778 EvnĐặt Mua
0963146908200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963146908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 46908 EvnĐặt Mua
0963284358200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963284358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 EvnĐặt Mua
0963500428200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963500428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 EvnĐặt Mua
0963741208200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963741208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1208 EvnĐặt Mua
0963743648200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963743648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3648 EvnĐặt Mua
0963814408200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963814408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 EvnĐặt Mua
0963164408200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963164408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64408 EvnĐặt Mua
0963039408200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963039408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0963806288250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963806288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 EvnĐặt Mua
0963176718250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963176718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6718 EvnĐặt Mua
0963217158250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963217158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 217158 EvnĐặt Mua
0963219038250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963219038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0963352038250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963352038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 352038 EvnĐặt Mua
0963390158250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963390158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90158 EvnĐặt Mua
0963815718250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963815718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 15718 EvnĐặt Mua
0963832708250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963832708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 832708 EvnĐặt Mua
0963912308250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963912308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 912308 EvnĐặt Mua
0963942698250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963942698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2698 EvnĐặt Mua
0963307758250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963307758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 EvnĐặt Mua
0963787738250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963787738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87738 EvnĐặt Mua
0963881248250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963881248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 881248 EvnĐặt Mua
0963821348250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963821348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1348 EvnĐặt Mua
0963368648250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963368648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8648 EvnĐặt Mua
0963142028250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963142028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2028 EvnĐặt Mua
0963146378250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963146378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0963971378250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963971378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71378 EvnĐặt Mua
0963968348250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963968348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8348 EvnĐặt Mua
0963865108250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963865108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 865108 EvnĐặt Mua
0963466478250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963466478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 466478 EvnĐặt Mua
0963513278250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963513278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13278 EvnĐặt Mua
0963371808250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963371808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 371808 EvnĐặt Mua
0963612498250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963612498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0963671918250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963671918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71918 EvnĐặt Mua
0963250758250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963250758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0963276808250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963276808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6808 EvnĐặt Mua
0963670618250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963670618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0618 EvnĐặt Mua
0963963418250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963963418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63418 EvnĐặt Mua
0963012518250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963012518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0963252208250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963252208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 252208 EvnĐặt Mua
0963430198250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963430198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 430198 EvnĐặt Mua
0963700498250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963700498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 00498 EvnĐặt Mua
0963815048250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963815048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 15048 EvnĐặt Mua
0963873648250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963873648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 EvnĐặt Mua
0963947298250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963947298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47298 EvnĐặt Mua
0963433098250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963433098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 EvnĐặt Mua
0963437698250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963437698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 437698 EvnĐặt Mua
0963835098250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963835098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 835098 EvnĐặt Mua
0963574298250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963574298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 EvnĐặt Mua
0963074098250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963074098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4098 EvnĐặt Mua
0963200978250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963200978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0978 EvnĐặt Mua
0963464608300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963464608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 EvnĐặt Mua
0963167038300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963167038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7038 EvnĐặt Mua
0963838548300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963838548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 EvnĐặt Mua
0963800148300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963800148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 EvnĐặt Mua
0963160408300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963160408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 EvnĐặt Mua
0963250508300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963250508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 250508 EvnĐặt Mua
0963310208300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963310208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10208 EvnĐặt Mua
0963159808300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963159808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 EvnĐặt Mua
0963166048300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963166048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6048 EvnĐặt Mua
0963167138300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963167138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 EvnĐặt Mua
0963170538300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963170538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0538 EvnĐặt Mua
0963171648300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963171648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0963177908300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963177908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0963185938300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963185938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0963188528300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963188528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 188528 EvnĐặt Mua
0963189438300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963189438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 89438 EvnĐặt Mua
0963191058300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963191058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91058 EvnĐặt Mua
0963191158300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963191158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 191158 EvnĐặt Mua
0963191508300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963191508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 191508 EvnĐặt Mua
0963194478300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963194478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0963199548300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963199548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9548 EvnĐặt Mua
0963317828300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963317828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0963327848300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963327848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 327848 EvnĐặt Mua
0963337548300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963337548 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0963361438300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963361438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 EvnĐặt Mua
0963378038300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963378038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0963387448300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963387448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87448 EvnĐặt Mua
0963400328300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963400328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0963406808300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963406808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06808 EvnĐặt Mua
0963417808300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963417808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 EvnĐặt Mua
0963576808300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963576808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76808 EvnĐặt Mua
0963587138300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963587138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7138 EvnĐặt Mua
0963593808300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963593808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 EvnĐặt Mua
0963597238300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963597238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7238 EvnĐặt Mua
0963620178300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963620178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 20178 EvnĐặt Mua
0963971478300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963971478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 EvnĐặt Mua
0963011698300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963011698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 011698 EvnĐặt Mua
0963042198300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963042198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 198 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0963 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0963 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0963 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0963 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Phạm Thị Thi
Đặt sim: 08263...67
Vào lúc: 10:56 22/1/2020

Phạm Đức Thắng
Đặt sim: 09765...23
Vào lúc: 10:52 22/1/2020

Nguyễn Minh Nam
Đặt sim: 09716...34
Vào lúc: 10:49 22/1/2020

Trần Thục Thảo
Đặt sim: 08982...58
Vào lúc: 10:46 22/1/2020

Nguyễn Chí Anh
Đặt sim: 08867...92
Vào lúc: 10:43 22/1/2020

Ngô Trung Dũng
Đặt sim: 08356...70
Vào lúc: 10:41 22/1/2020

Huỳnh Minh Hòa
Đặt sim: 08872...38
Vào lúc: 10:38 22/1/2020

Ngô Thị Mai
Đặt sim: 08383...33
Vào lúc: 10:34 22/1/2020

Huỳnh Đức Linh
Đặt sim: 09895...60
Vào lúc: 10:32 22/1/2020

Lê Đức Linh
Đặt sim: 09063...65
Vào lúc: 10:29 22/1/2020

Nguyễn Thị Ngọc
Đặt sim: 03249...88
Vào lúc: 10:26 22/1/2020

Nguyễn Minh Hiếu
Đặt sim: 09373...81
Vào lúc: 10:23 22/1/2020

Phạm Đức Lâm
Đặt sim: 03965...87
Vào lúc: 10:20 22/1/2020

Trần Văn Phong
Đặt sim: 08840...65
Vào lúc: 10:17 22/1/2020

Hoàng Thị Thy
Đặt sim: 09737...89
Vào lúc: 10:14 22/1/2020

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333