sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0963 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0963*000 » Tam hoa 0963*111 » Tam hoa 0963*222 » Tam hoa 0963*333 » Tam hoa 0963*444 » Tam hoa 0963*555 » Tam hoa 0963*666 » Tam hoa 0963*777 » Tam hoa 0963*888 » Tam hoa 0963*999 »
Tứ quý 0963*0000 » Tứ quý 0963*1111 » Tứ quý 0963*2222 » Tứ quý 0963*3333 » Tứ quý 0963*4444 » Tứ quý 0963*5555 » Tứ quý 0963*6666 » Tứ quý 0963*7777 » Tứ quý 0963*8888 » Tứ quý 0963*9999 »
0963*6868 lộc phát » 0963*8686 lộc phát » 0963*6886 lộc phát » 0963*8668 lộc phát » 0963*7979 thần tài » 0963*3939 thần tài » 0963*7878 ông địa » 0963*3838 ông địa » 0963*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0963524998350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963524998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4998 EvnĐặt Mua
0963735218350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963735218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218 EvnĐặt Mua
0963094228350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963094228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 228 EvnĐặt Mua
0963812608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963812608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 812608 EvnĐặt Mua
0963877648350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963877648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0963781648350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963781648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 EvnĐặt Mua
0963107548350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963107548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0963744478350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963744478 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0963728418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963728418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 EvnĐặt Mua
0963290028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963290028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 290028 EvnĐặt Mua
0963157908350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963157908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 157908 EvnĐặt Mua
0963279498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963279498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 79498 EvnĐặt Mua
0963435278350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963435278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5278 EvnĐặt Mua
0963653498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963653498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 53498 EvnĐặt Mua
0963618728350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963618728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18728 EvnĐặt Mua
0963019528350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963019528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 19528 EvnĐặt Mua
0963019548350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963019548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 19548 EvnĐặt Mua
0963608798350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963608798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08798 EvnĐặt Mua
0963546598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963546598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 546598 EvnĐặt Mua
0963024138350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963024138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4138 EvnĐặt Mua
0963053328350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963053328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 EvnĐặt Mua
0963540178350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963540178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40178 EvnĐặt Mua
0963531598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963531598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0963554098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963554098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 554098 EvnĐặt Mua
0963095428350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963095428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5428 EvnĐặt Mua
0963097528350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963097528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 097528 EvnĐặt Mua
0963102048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963102048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 EvnĐặt Mua
0963103438350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963103438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 103438 EvnĐặt Mua
0963124528350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963124528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0963125018350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963125018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 125018 EvnĐặt Mua
0963127048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963127048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 27048 EvnĐặt Mua
0963130738350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963130738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30738 EvnĐặt Mua
0963138418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963138418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8418 EvnĐặt Mua
0963146718350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963146718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 EvnĐặt Mua
0963205478350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963205478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 205478 EvnĐặt Mua
0963211608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963211608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1608 EvnĐặt Mua
0963214408350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963214408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4408 EvnĐặt Mua
0963216178350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963216178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6178 EvnĐặt Mua
0963217418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963217418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0963218538350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963218538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18538 EvnĐặt Mua
0963224738350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963224738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 EvnĐặt Mua
0963229328350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963229328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 229328 EvnĐặt Mua
0963244728350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963244728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 728 EvnĐặt Mua
0963244938350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963244938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 44938 EvnĐặt Mua
0963251408350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963251408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1408 EvnĐặt Mua
0963254128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963254128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0963284808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963284808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0963705498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963705498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5498 EvnĐặt Mua
0963586018350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963586018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 EvnĐặt Mua
0963374118350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963374118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0963884308350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963884308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4308 EvnĐặt Mua
0963309048360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963309048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9048 EvnĐặt Mua
0963843418360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963843418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 843418 EvnĐặt Mua
0963054498360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963054498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4498 EvnĐặt Mua
0963809348360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963809348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9348 EvnĐặt Mua
0963792488380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963792488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 92488 EvnĐặt Mua
0963063028380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963063028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 063028 EvnĐặt Mua
0963239518380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963239518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 39518 EvnĐặt Mua
0963771598390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963771598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1598 EvnĐặt Mua
0963908138390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963908138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8138 EvnĐặt Mua
0963271398390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963271398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0963951448390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963951448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0963942118390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963942118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2118 EvnĐặt Mua
0963276848400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963276848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76848 EvnĐặt Mua
0963347238400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963347238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0963425648400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963425648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 425648 EvnĐặt Mua
0963200418410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963200418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0418 EvnĐặt Mua
0963230418410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963230418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0418 EvnĐặt Mua
0963010418410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963010418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 EvnĐặt Mua
0963575598410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963575598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75598 EvnĐặt Mua
0963164398410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963164398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 EvnĐặt Mua
0963037398410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963037398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 037398 EvnĐặt Mua
0963815398410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963815398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0963283098410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963283098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3098 EvnĐặt Mua
0963095498410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963095498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0963773598410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963773598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3598 EvnĐặt Mua
0963763298410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963763298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63298 EvnĐặt Mua
0963228498410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963228498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0963075698410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963075698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0963831278410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963831278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 831278 EvnĐặt Mua
0963990478410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963990478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90478 EvnĐặt Mua
0963270378410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963270378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 270378 EvnĐặt Mua
0963360278410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963360278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 278 EvnĐặt Mua
0963141208410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963141208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 141208 EvnĐặt Mua
0963051108410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963051108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1108 EvnĐặt Mua
0963230608410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963230608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0608 EvnĐặt Mua
0963140508410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963140508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 140508 EvnĐặt Mua
0963230408410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963230408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 230408 EvnĐặt Mua
0963180308410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963180308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0963 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0963 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0963 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0963 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Đức Bảo
Đặt sim: 09817...73
Vào lúc: 15:55 1/12/2021

Nguyễn Trung Gia
Đặt sim: 08246...52
Vào lúc: 15:53 1/12/2021

Nguyễn Chí Long
Đặt sim: 08957...57
Vào lúc: 15:49 1/12/2021

Nguyễn Văn Thế
Đặt sim: 08314...53
Vào lúc: 15:47 1/12/2021

Hoàng Minh Huy
Đặt sim: 08658...53
Vào lúc: 15:43 1/12/2021

Hoàng Duy Hoàng
Đặt sim: 09150...93
Vào lúc: 15:40 1/12/2021

Ngô Duy Khải
Đặt sim: 08336...23
Vào lúc: 15:37 1/12/2021

Ngô Minh Thuận
Đặt sim: 09872...22
Vào lúc: 15:35 1/12/2021

Lê Minh Long
Đặt sim: 09034...39
Vào lúc: 15:32 1/12/2021

Nguyễn Văn Hoàng
Đặt sim: 09164...40
Vào lúc: 15:29 1/12/2021

Nguyễn Minh Bách
Đặt sim: 08363...46
Vào lúc: 15:25 1/12/2021

Lê Duy Dũng
Đặt sim: 03944...17
Vào lúc: 15:23 1/12/2021

Hoàng Văn Việt
Đặt sim: 08364...59
Vào lúc: 15:20 1/12/2021

Nguyễn Trung Thành
Đặt sim: 09061...95
Vào lúc: 15:16 1/12/2021

Trần Chí Thành
Đặt sim: 08686...12
Vào lúc: 15:14 1/12/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333