sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0963 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0963*000 » Tam hoa 0963*111 » Tam hoa 0963*222 » Tam hoa 0963*333 » Tam hoa 0963*444 » Tam hoa 0963*555 » Tam hoa 0963*666 » Tam hoa 0963*777 » Tam hoa 0963*888 » Tam hoa 0963*999 »
Tứ quý 0963*0000 » Tứ quý 0963*1111 » Tứ quý 0963*2222 » Tứ quý 0963*3333 » Tứ quý 0963*4444 » Tứ quý 0963*5555 » Tứ quý 0963*6666 » Tứ quý 0963*7777 » Tứ quý 0963*8888 » Tứ quý 0963*9999 »
0963*6868 lộc phát » 0963*8686 lộc phát » 0963*6886 lộc phát » 0963*8668 lộc phát » 0963*7979 thần tài » 0963*3939 thần tài » 0963*7878 ông địa » 0963*3838 ông địa » 0963*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0963279498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963279498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0963685618350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963685618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 85618 EvnĐặt Mua
0963043778350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963043778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0963564598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963564598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0963628458350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963628458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8458 EvnĐặt Mua
0963098278350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963098278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0963157908350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963157908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57908 EvnĐặt Mua
0963095428350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963095428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 EvnĐặt Mua
0963097528350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963097528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 EvnĐặt Mua
0963102048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963102048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2048 EvnĐặt Mua
0963103438350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963103438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 103438 EvnĐặt Mua
0963124528350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963124528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0963125018350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963125018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25018 EvnĐặt Mua
0963127048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963127048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 EvnĐặt Mua
0963130738350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963130738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 130738 EvnĐặt Mua
0963138418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963138418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 EvnĐặt Mua
0963146718350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963146718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 146718 EvnĐặt Mua
0963205478350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963205478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 EvnĐặt Mua
0963211608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963211608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 211608 EvnĐặt Mua
0963214408350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963214408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14408 EvnĐặt Mua
0963216178350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963216178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0963217418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963217418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0963218538350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963218538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 EvnĐặt Mua
0963224738350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963224738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0963229328350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963229328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 EvnĐặt Mua
0963244728350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963244728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0963244938350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963244938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 244938 EvnĐặt Mua
0963251408350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963251408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 251408 EvnĐặt Mua
0963254128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963254128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0963884308350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963884308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 EvnĐặt Mua
0963435278350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963435278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5278 EvnĐặt Mua
0963653498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963653498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 653498 EvnĐặt Mua
0963618728350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963618728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18728 EvnĐặt Mua
0963117518350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963117518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7518 EvnĐặt Mua
0963094228350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963094228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4228 EvnĐặt Mua
0963142028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963142028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 142028 EvnĐặt Mua
0963146378350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963146378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 46378 EvnĐặt Mua
0963971378350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963971378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1378 EvnĐặt Mua
0963968348350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963968348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 EvnĐặt Mua
0963865108350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963865108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 65108 EvnĐặt Mua
0963466478350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963466478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 EvnĐặt Mua
0963513278350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963513278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3278 EvnĐặt Mua
0963671918350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963671918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0963250758350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963250758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 250758 EvnĐặt Mua
0963276808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963276808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76808 EvnĐặt Mua
0963019528350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963019528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 EvnĐặt Mua
0963019548350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963019548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 019548 EvnĐặt Mua
0963006448350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963006448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6448 EvnĐặt Mua
0963544248350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963544248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248 EvnĐặt Mua
0963759628350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963759628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 628 EvnĐặt Mua
0963510798350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963510798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0963374118350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963374118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 118 EvnĐặt Mua
0963838548350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963838548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0963994248350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963994248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 994248 EvnĐặt Mua
0963024598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963024598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 EvnĐặt Mua
0963649318350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963649318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49318 EvnĐặt Mua
0963265418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963265418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 EvnĐặt Mua
0963035448350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963035448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0963608798350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963608798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08798 EvnĐặt Mua
0963179878350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963179878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 79878 EvnĐặt Mua
0963546598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963546598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 EvnĐặt Mua
0963529448350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963529448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9448 EvnĐặt Mua
0963713098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963713098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 713098 EvnĐặt Mua
0963718908350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963718908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718908 EvnĐặt Mua
0963728418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963728418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0963290028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963290028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 290028 EvnĐặt Mua
0963376058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963376058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6058 EvnĐặt Mua
0963658128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963658128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0963261418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963261418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 261418 EvnĐặt Mua
0963467608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963467608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 467608 EvnĐặt Mua
0963351748350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963351748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 EvnĐặt Mua
0963461798350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963461798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 461798 EvnĐặt Mua
0963758498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963758498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758498 EvnĐặt Mua
0963744478350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963744478 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 744478 EvnĐặt Mua
0963227178350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963227178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0963808928350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963808928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0963162758350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963162758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2758 EvnĐặt Mua
0963595728350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963595728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 595728 EvnĐặt Mua
0963386718350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963386718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 86718 EvnĐặt Mua
0963287708350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963287708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87708 EvnĐặt Mua
0963445848350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963445848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0963403018350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963403018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0963410428350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963410428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0428 EvnĐặt Mua
0963508618350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963508618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0963809348350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963809348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 809348 EvnĐặt Mua
0963054498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963054498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4498 EvnĐặt Mua
0963754498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963754498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4498 EvnĐặt Mua
0963745698350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963745698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 745698 EvnĐặt Mua
0963387498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963387498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87498 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0963 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0963 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0963 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0963 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Ngô Nhã Vân
Đặt sim: 09796...99
Vào lúc: 17:56 21/9/2020

Nguyễn Văn Nguyên
Đặt sim: 08291...18
Vào lúc: 17:52 21/9/2020

Hoàng Tường Nhi
Đặt sim: 08553...86
Vào lúc: 17:49 21/9/2020

Trần Văn Khôi
Đặt sim: 08615...34
Vào lúc: 17:46 21/9/2020

Trần Phương Hạ
Đặt sim: 09894...87
Vào lúc: 17:44 21/9/2020

Phan Đức Hảo
Đặt sim: 08842...21
Vào lúc: 17:41 21/9/2020

Trần Diệp Nhân
Đặt sim: 08522...43
Vào lúc: 17:38 21/9/2020

Huỳnh Văn Lâm
Đặt sim: 08291...69
Vào lúc: 17:34 21/9/2020

Ngô Văn Lâm
Đặt sim: 08468...77
Vào lúc: 17:32 21/9/2020

Ngô Kiều Linh
Đặt sim: 08970...92
Vào lúc: 17:29 21/9/2020

Hoàng Đức Lâm
Đặt sim: 09330...15
Vào lúc: 17:26 21/9/2020

Phan Thị Nhàn
Đặt sim: 09698...84
Vào lúc: 17:23 21/9/2020

Lê Chí Long
Đặt sim: 08426...82
Vào lúc: 17:20 21/9/2020

Ngô Trung Anh
Đặt sim: 09125...15
Vào lúc: 17:17 21/9/2020

Trần Văn Đăng
Đặt sim: 09872...21
Vào lúc: 17:14 21/9/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333