sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0963 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0963*000 » Tam hoa 0963*111 » Tam hoa 0963*222 » Tam hoa 0963*333 » Tam hoa 0963*444 » Tam hoa 0963*555 » Tam hoa 0963*666 » Tam hoa 0963*777 » Tam hoa 0963*888 » Tam hoa 0963*999 »
Tứ quý 0963*0000 » Tứ quý 0963*1111 » Tứ quý 0963*2222 » Tứ quý 0963*3333 » Tứ quý 0963*4444 » Tứ quý 0963*5555 » Tứ quý 0963*6666 » Tứ quý 0963*7777 » Tứ quý 0963*8888 » Tứ quý 0963*9999 »
0963*6868 lộc phát » 0963*8686 lộc phát » 0963*6886 lộc phát » 0963*8668 lộc phát » 0963*7979 thần tài » 0963*3939 thần tài » 0963*7878 ông địa » 0963*3838 ông địa » 0963*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0963598178350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963598178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8178 EvnĐặt Mua
0963685618350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963685618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 85618 EvnĐặt Mua
0963491598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963491598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 491598 EvnĐặt Mua
0963540178350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963540178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40178 EvnĐặt Mua
0963744478350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963744478 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 478 EvnĐặt Mua
0963728418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963728418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8418 EvnĐặt Mua
0963290028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963290028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 EvnĐặt Mua
0963279498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963279498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 279498 EvnĐặt Mua
0963628458350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963628458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 EvnĐặt Mua
0963157908350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963157908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 157908 EvnĐặt Mua
0963435278350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963435278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35278 EvnĐặt Mua
0963653498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963653498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 653498 EvnĐặt Mua
0963618728350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963618728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 728 EvnĐặt Mua
0963117518350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963117518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 EvnĐặt Mua
0963094228350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963094228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4228 EvnĐặt Mua
0963006448350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963006448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6448 EvnĐặt Mua
0963608798350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963608798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0963546598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963546598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0963019528350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963019528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 19528 EvnĐặt Mua
0963019548350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963019548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9548 EvnĐặt Mua
0963910278350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963910278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 910278 EvnĐặt Mua
0963048178350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963048178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 EvnĐặt Mua
0963647708350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963647708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0963321058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963321058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 21058 EvnĐặt Mua
0963800148350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963800148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 800148 EvnĐặt Mua
0963595728350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963595728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0963386718350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963386718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0963420878350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963420878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 420878 EvnĐặt Mua
0963374118350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963374118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4118 EvnĐặt Mua
0963064808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963064808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 064808 EvnĐặt Mua
0963464608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963464608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 EvnĐặt Mua
0963730498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963730498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0963159808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963159808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 EvnĐặt Mua
0963167138350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963167138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7138 EvnĐặt Mua
0963170538350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963170538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 EvnĐặt Mua
0963185938350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963185938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 185938 EvnĐặt Mua
0963189438350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963189438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 189438 EvnĐặt Mua
0963194478350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963194478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4478 EvnĐặt Mua
0963337548350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963337548 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 548 EvnĐặt Mua
0963361438350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963361438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 EvnĐặt Mua
0963417808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963417808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7808 EvnĐặt Mua
0963587138350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963587138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87138 EvnĐặt Mua
0963593808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963593808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3808 EvnĐặt Mua
0963620178350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963620178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0963191508350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963191508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 191508 EvnĐặt Mua
0963597238350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963597238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0963406808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963406808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 EvnĐặt Mua
0963171648350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963171648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71648 EvnĐặt Mua
0963157448350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963157448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7448 EvnĐặt Mua
0963186448350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963186448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 86448 EvnĐặt Mua
0963342448350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963342448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0963347008350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963347008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 347008 EvnĐặt Mua
0963024138350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963024138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24138 EvnĐặt Mua
0963053328350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963053328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 053328 EvnĐặt Mua
0963054498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963054498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 EvnĐặt Mua
0963754498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963754498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0963403018350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963403018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3018 EvnĐặt Mua
0963410428350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963410428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10428 EvnĐặt Mua
0963508618350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963508618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 618 EvnĐặt Mua
0963809348350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963809348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0963309048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963309048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 309048 EvnĐặt Mua
0963843418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963843418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 EvnĐặt Mua
0963195058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963195058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5058 EvnĐặt Mua
0963420308350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963420308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 420308 EvnĐặt Mua
0963705058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963705058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0963271398350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963271398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71398 EvnĐặt Mua
0963481548350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963481548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0963951448350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963951448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0963942118350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963942118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 942118 EvnĐặt Mua
0963439008350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963439008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 39008 EvnĐặt Mua
0963702978350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963702978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 702978 EvnĐặt Mua
0963276848350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963276848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 EvnĐặt Mua
0963422448350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963422448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2448 EvnĐặt Mua
0963677448350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963677448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7448 EvnĐặt Mua
0963586018350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963586018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 586018 EvnĐặt Mua
0963284808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963284808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 84808 EvnĐặt Mua
0963705498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963705498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 705498 EvnĐặt Mua
0963701258350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963701258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0963154558360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963154558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0963072698360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963072698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698 EvnĐặt Mua
0963462318360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963462318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2318 EvnĐặt Mua
0963843058360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963843058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3058 EvnĐặt Mua
0963994248370.000
440.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963994248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94248 EvnĐặt Mua
0963649318370.000
440.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963649318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318 EvnĐặt Mua
0963035448370.000
440.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963035448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 EvnĐặt Mua
0963265418370.000
440.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963265418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 265418 EvnĐặt Mua
0963741778380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963741778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41778 EvnĐặt Mua
0963640978380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963640978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 640978 EvnĐặt Mua
0963401228380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0963401228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 228 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0963 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0963 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0963 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0963 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Duy Huy
Đặt sim: 09087...79
Vào lúc: 22:55 15/4/2021

Trần Văn Hoàng
Đặt sim: 08471...54
Vào lúc: 22:52 15/4/2021

Huỳnh Minh Huy
Đặt sim: 08366...73
Vào lúc: 22:49 15/4/2021

Phạm Duy Hưng
Đặt sim: 08996...23
Vào lúc: 22:46 15/4/2021

Trần Duy Hùng
Đặt sim: 09820...55
Vào lúc: 22:44 15/4/2021

Nguyễn Đức Khương
Đặt sim: 09744...59
Vào lúc: 22:41 15/4/2021

Nguyễn Duy Luân
Đặt sim: 08213...89
Vào lúc: 22:37 15/4/2021

Trần Phương Thư
Đặt sim: 09178...26
Vào lúc: 22:35 15/4/2021

Nguyễn Nhã Mai
Đặt sim: 09686...38
Vào lúc: 22:32 15/4/2021

Nguyễn Đức Nam
Đặt sim: 08571...35
Vào lúc: 22:28 15/4/2021

Trần Chí Lộc
Đặt sim: 09343...46
Vào lúc: 22:26 15/4/2021

Ngô Minh Khoa
Đặt sim: 08691...98
Vào lúc: 22:22 15/4/2021

Nguyễn Văn Quốc
Đặt sim: 08523...60
Vào lúc: 22:20 15/4/2021

Nguyễn Chí Bảo
Đặt sim: 09672...38
Vào lúc: 22:17 15/4/2021

Phạm Minh Bảo
Đặt sim: 09074...92
Vào lúc: 22:14 15/4/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333