sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0964 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0964*000 » Tam hoa 0964*111 » Tam hoa 0964*222 » Tam hoa 0964*333 » Tam hoa 0964*444 » Tam hoa 0964*555 » Tam hoa 0964*666 » Tam hoa 0964*777 » Tam hoa 0964*888 » Tam hoa 0964*999 »
Tứ quý 0964*0000 » Tứ quý 0964*1111 » Tứ quý 0964*2222 » Tứ quý 0964*3333 » Tứ quý 0964*4444 » Tứ quý 0964*5555 » Tứ quý 0964*6666 » Tứ quý 0964*7777 » Tứ quý 0964*8888 » Tứ quý 0964*9999 »
0964*6868 lộc phát » 0964*8686 lộc phát » 0964*6886 lộc phát » 0964*8668 lộc phát » 0964*7979 thần tài » 0964*3939 thần tài » 0964*7878 ông địa » 0964*3838 ông địa » 0964*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0964241578350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964241578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 578 EvnĐặt Mua
0964486298350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964486298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 86298 EvnĐặt Mua
0964203378350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964203378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 EvnĐặt Mua
0964965038350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964965038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 EvnĐặt Mua
0964706848350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964706848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 706848 EvnĐặt Mua
0964741228350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964741228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41228 EvnĐặt Mua
0964713818350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964713818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13818 EvnĐặt Mua
0964714118350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964714118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 118 EvnĐặt Mua
0964273418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964273418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 EvnĐặt Mua
0964093418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964093418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 093418 EvnĐặt Mua
0964294408350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964294408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94408 EvnĐặt Mua
0964041708350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964041708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1708 EvnĐặt Mua
0964160748350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964160748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0964463548350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964463548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0964126548350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964126548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6548 EvnĐặt Mua
0964237408350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964237408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7408 EvnĐặt Mua
0964186728350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964186728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 186728 EvnĐặt Mua
0964382318350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964382318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0964362178350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964362178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 362178 EvnĐặt Mua
0964044428350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964044428 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 4428 EvnĐặt Mua
0964494048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964494048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 494048 EvnĐặt Mua
0964806218350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964806218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 806218 EvnĐặt Mua
0964632378350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964632378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0964208918350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964208918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0964815128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964815128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5128 EvnĐặt Mua
0964081528350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964081528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1528 EvnĐặt Mua
0964876928350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964876928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0964032328350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964032328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2328 EvnĐặt Mua
0964201558350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964201558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0964216598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964216598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16598 EvnĐặt Mua
0964862398350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964862398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 62398 EvnĐặt Mua
0964543398350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964543398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43398 EvnĐặt Mua
0964720718350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964720718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0964953498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964953498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 953498 EvnĐặt Mua
0964596048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964596048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 EvnĐặt Mua
0964980218350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964980218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 80218 EvnĐặt Mua
0964765348350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964765348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 65348 EvnĐặt Mua
0964663058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964663058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63058 EvnĐặt Mua
0964597248350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964597248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 97248 EvnĐặt Mua
0964854238350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964854238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0964902128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964902128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02128 EvnĐặt Mua
0964170958350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964170958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0958 EvnĐặt Mua
0964721938350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964721938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 21938 EvnĐặt Mua
0964190138350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964190138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 190138 EvnĐặt Mua
0964738048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964738048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38048 EvnĐặt Mua
0964680498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964680498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0498 EvnĐặt Mua
0964195358350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964195358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 95358 EvnĐặt Mua
0964889308350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964889308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 889308 EvnĐặt Mua
0964339018350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964339018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0964839008350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964839008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 839008 EvnĐặt Mua
0964439808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964439808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0964725128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964725128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5128 EvnĐặt Mua
0964715358350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964715358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0964516008350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964516008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16008 EvnĐặt Mua
0964347858350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964347858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 347858 EvnĐặt Mua
0964740118350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964740118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 118 EvnĐặt Mua
0964983328350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964983328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3328 EvnĐặt Mua
0964497808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964497808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 EvnĐặt Mua
0964349808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964349808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49808 EvnĐặt Mua
0964195848350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964195848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 195848 EvnĐặt Mua
0964210848350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964210848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 210848 EvnĐặt Mua
0964325808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964325808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25808 EvnĐặt Mua
0964675098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964675098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75098 EvnĐặt Mua
0964713118350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964713118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3118 EvnĐặt Mua
0964670448350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964670448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 EvnĐặt Mua
0964335328350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964335328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 EvnĐặt Mua
0964979418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964979418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0964786018350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964786018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6018 EvnĐặt Mua
0964187478350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964187478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0964256098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964256098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0964349698350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964349698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0964158038350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964158038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8038 EvnĐặt Mua
0964967398350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964967398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0964204218350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964204218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04218 EvnĐặt Mua
0964353698350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964353698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0964434598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964434598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0964439278350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964439278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0964468408350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964468408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68408 EvnĐặt Mua
0964434248350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964434248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4248 EvnĐặt Mua
0964017808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964017808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 017808 EvnĐặt Mua
0964034818350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964034818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34818 EvnĐặt Mua
0964935738350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964935738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5738 EvnĐặt Mua
0964167198350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964167198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 167198 EvnĐặt Mua
0964192298350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964192298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 192298 EvnĐặt Mua
0964716858350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964716858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 858 EvnĐặt Mua
0964828208350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964828208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 828208 EvnĐặt Mua
0964370098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964370098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 EvnĐặt Mua
0964947998350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964947998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 947998 EvnĐặt Mua
0964991798350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964991798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1798 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0964 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0964 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0964 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0964 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Văn Anh
Đặt sim: 08336...76
Vào lúc: 19:56 20/4/2021

Ngô Thị Thi
Đặt sim: 09177...70
Vào lúc: 19:53 20/4/2021

Lê Văn Đạt
Đặt sim: 03942...73
Vào lúc: 19:49 20/4/2021

Phan Thị Khanh
Đặt sim: 08214...72
Vào lúc: 19:46 20/4/2021

Lê Minh Khang
Đặt sim: 09660...77
Vào lúc: 19:44 20/4/2021

Huỳnh Chí Khải
Đặt sim: 03911...95
Vào lúc: 19:40 20/4/2021

Trần Chí Khôi
Đặt sim: 09124...35
Vào lúc: 19:37 20/4/2021

Ngô Thị Hương
Đặt sim: 09064...13
Vào lúc: 19:35 20/4/2021

Nguyễn Duy Nguyên
Đặt sim: 08243...30
Vào lúc: 19:32 20/4/2021

Nguyễn Đức Quỳnh
Đặt sim: 08960...34
Vào lúc: 19:29 20/4/2021

Nguyễn Văn Tuấn
Đặt sim: 08982...30
Vào lúc: 19:26 20/4/2021

Phạm Duy Phong
Đặt sim: 03988...14
Vào lúc: 19:23 20/4/2021

Nguyễn Minh Huy
Đặt sim: 08984...69
Vào lúc: 19:20 20/4/2021

Nguyễn Tường Hoa
Đặt sim: 03928...17
Vào lúc: 19:16 20/4/2021

Phan Đức Khương
Đặt sim: 09780...38
Vào lúc: 19:14 20/4/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333