sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0964 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0964*000 » Tam hoa 0964*111 » Tam hoa 0964*222 » Tam hoa 0964*333 » Tam hoa 0964*444 » Tam hoa 0964*555 » Tam hoa 0964*666 » Tam hoa 0964*777 » Tam hoa 0964*888 » Tam hoa 0964*999 »
Tứ quý 0964*0000 » Tứ quý 0964*1111 » Tứ quý 0964*2222 » Tứ quý 0964*3333 » Tứ quý 0964*4444 » Tứ quý 0964*5555 » Tứ quý 0964*6666 » Tứ quý 0964*7777 » Tứ quý 0964*8888 » Tứ quý 0964*9999 »
0964*6868 lộc phát » 0964*8686 lộc phát » 0964*6886 lộc phát » 0964*8668 lộc phát » 0964*7979 thần tài » 0964*3939 thần tài » 0964*7878 ông địa » 0964*3838 ông địa » 0964*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0964078138350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964078138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 EvnĐặt Mua
0964439808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964439808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 439808 EvnĐặt Mua
0964715358350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964715358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 715358 EvnĐặt Mua
0964170098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964170098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0098 EvnĐặt Mua
0964402258350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964402258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0964803108350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964803108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03108 EvnĐặt Mua
0964154958350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964154958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 EvnĐặt Mua
0964499148350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964499148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9148 EvnĐặt Mua
0964693108350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964693108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3108 EvnĐặt Mua
0964129948350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964129948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 EvnĐặt Mua
0964714918350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964714918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4918 EvnĐặt Mua
0964944308350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964944308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 44308 EvnĐặt Mua
0964735298350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964735298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5298 EvnĐặt Mua
0964171398350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964171398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0964438698350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964438698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38698 EvnĐặt Mua
0964806218350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964806218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 806218 EvnĐặt Mua
0964632378350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964632378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32378 EvnĐặt Mua
0964208918350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964208918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0964815128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964815128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0964081528350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964081528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1528 EvnĐặt Mua
0964876928350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964876928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928 EvnĐặt Mua
0964032328350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964032328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32328 EvnĐặt Mua
0964201558350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964201558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 558 EvnĐặt Mua
0964720718350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964720718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0964216598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964216598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0964862398350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964862398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 862398 EvnĐặt Mua
0964543398350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964543398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43398 EvnĐặt Mua
0964953498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964953498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0964596048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964596048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 96048 EvnĐặt Mua
0964980218350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964980218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 980218 EvnĐặt Mua
0964765348350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964765348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5348 EvnĐặt Mua
0964663058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964663058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3058 EvnĐặt Mua
0964597248350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964597248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7248 EvnĐặt Mua
0964854238350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964854238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4238 EvnĐặt Mua
0964902128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964902128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 EvnĐặt Mua
0964170958350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964170958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 170958 EvnĐặt Mua
0964721938350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964721938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0964190138350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964190138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0964738048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964738048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738048 EvnĐặt Mua
0964680498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964680498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0964195358350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964195358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5358 EvnĐặt Mua
0964889308350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964889308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9308 EvnĐặt Mua
0964339018350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964339018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9018 EvnĐặt Mua
0964839008350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964839008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 EvnĐặt Mua
0964347858350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964347858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 347858 EvnĐặt Mua
0964237408350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964237408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37408 EvnĐặt Mua
0964186728350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964186728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 186728 EvnĐặt Mua
0964382318350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964382318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2318 EvnĐặt Mua
0964362178350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964362178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 62178 EvnĐặt Mua
0964273418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964273418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0964093418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964093418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 093418 EvnĐặt Mua
0964294408350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964294408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4408 EvnĐặt Mua
0964041708350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964041708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41708 EvnĐặt Mua
0964160748350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964160748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 EvnĐặt Mua
0964463548350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964463548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3548 EvnĐặt Mua
0964126548350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964126548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6548 EvnĐặt Mua
0964101508350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964101508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 EvnĐặt Mua
0964749198350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964749198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 198 EvnĐặt Mua
0964388028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964388028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8028 EvnĐặt Mua
0964710048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964710048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0964251038350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964251038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 251038 EvnĐặt Mua
0964263718350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964263718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 263718 EvnĐặt Mua
0964591728350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964591728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91728 EvnĐặt Mua
0964044428350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964044428 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 428 EvnĐặt Mua
0964494048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964494048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 EvnĐặt Mua
0964237498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964237498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 EvnĐặt Mua
0964203378350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964203378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3378 EvnĐặt Mua
0964015498360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964015498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 EvnĐặt Mua
0964782598360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964782598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 EvnĐặt Mua
0964370908360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964370908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 70908 EvnĐặt Mua
0964752658360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964752658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 752658 EvnĐặt Mua
0964860118380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964860118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 860118 EvnĐặt Mua
0964053038380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964053038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0964434738390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964434738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 434738 EvnĐặt Mua
0964254898390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964254898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54898 EvnĐặt Mua
0964541338390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964541338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0964160128390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964160128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0128 EvnĐặt Mua
0964814838400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964814838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4838 EvnĐặt Mua
0964002198400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964002198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 198 EvnĐặt Mua
0964411548400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964411548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 11548 EvnĐặt Mua
0964144908400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964144908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 EvnĐặt Mua
0964210518410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964210518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 210518 EvnĐặt Mua
0964120518410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964120518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 120518 EvnĐặt Mua
0964090518410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964090518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 090518 EvnĐặt Mua
0964050418410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964050418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50418 EvnĐặt Mua
0964160418410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964160418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 60418 EvnĐặt Mua
0964200418410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964200418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0418 EvnĐặt Mua
0964150418410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964150418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0418 EvnĐặt Mua
0964100418410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964100418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 00418 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0964 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0964 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0964 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0964 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Văn Khang
Đặt sim: 08525...34
Vào lúc: 16:55 1/12/2021

Ngô Chí Vương
Đặt sim: 08810...86
Vào lúc: 16:52 1/12/2021

Nguyễn Đức Sơn
Đặt sim: 08979...33
Vào lúc: 16:49 1/12/2021

Nguyễn Tường Linh
Đặt sim: 09637...62
Vào lúc: 16:46 1/12/2021

Trần Nhã Hồng
Đặt sim: 08463...14
Vào lúc: 16:44 1/12/2021

Ngô Minh Đăng
Đặt sim: 08274...36
Vào lúc: 16:40 1/12/2021

Huỳnh Duy Cường
Đặt sim: 08849...33
Vào lúc: 16:38 1/12/2021

Trần Minh Khiêm
Đặt sim: 08995...73
Vào lúc: 16:35 1/12/2021

Trần Minh Nhật
Đặt sim: 09858...15
Vào lúc: 16:31 1/12/2021

Huỳnh Đức Dũng
Đặt sim: 09179...10
Vào lúc: 16:28 1/12/2021

Ngô Trung Huy
Đặt sim: 08823...92
Vào lúc: 16:25 1/12/2021

Nguyễn Văn Nguyên
Đặt sim: 08254...26
Vào lúc: 16:22 1/12/2021

Nguyễn Thị Chi
Đặt sim: 09021...27
Vào lúc: 16:20 1/12/2021

Nguyễn Thị Hạ
Đặt sim: 09672...84
Vào lúc: 16:17 1/12/2021

Ngô Chí Hảo
Đặt sim: 09388...11
Vào lúc: 16:14 1/12/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333