sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0964 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0964*000 » Tam hoa 0964*111 » Tam hoa 0964*222 » Tam hoa 0964*333 » Tam hoa 0964*444 » Tam hoa 0964*555 » Tam hoa 0964*666 » Tam hoa 0964*777 » Tam hoa 0964*888 » Tam hoa 0964*999 »
Tứ quý 0964*0000 » Tứ quý 0964*1111 » Tứ quý 0964*2222 » Tứ quý 0964*3333 » Tứ quý 0964*4444 » Tứ quý 0964*5555 » Tứ quý 0964*6666 » Tứ quý 0964*7777 » Tứ quý 0964*8888 » Tứ quý 0964*9999 »
0964*6868 lộc phát » 0964*8686 lộc phát » 0964*6886 lộc phát » 0964*8668 lộc phát » 0964*7979 thần tài » 0964*3939 thần tài » 0964*7878 ông địa » 0964*3838 ông địa » 0964*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0964067238250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964067238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 067238 EvnĐặt Mua
0964195238250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964195238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 195238 EvnĐặt Mua
0964351528250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964351528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 EvnĐặt Mua
0964630338350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964630338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0964795658350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964795658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5658 EvnĐặt Mua
0964668358350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964668358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 668358 EvnĐặt Mua
0964972358350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964972358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2358 EvnĐặt Mua
0964576658350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964576658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 658 EvnĐặt Mua
0964226538350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964226538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6538 EvnĐặt Mua
0964256628350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964256628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6628 EvnĐặt Mua
0964862538350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964862538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 EvnĐặt Mua
0964113258350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964113258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 113258 EvnĐặt Mua
0964732308350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964732308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2308 EvnĐặt Mua
0964597108350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964597108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 597108 EvnĐặt Mua
0964603408350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964603408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3408 EvnĐặt Mua
0964342528350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964342528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42528 EvnĐặt Mua
0964237498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964237498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 237498 EvnĐặt Mua
0964662328500.000
600.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964662328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0964418858500.000
600.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964418858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418858 EvnĐặt Mua
0964241698500.000
600.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964241698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 241698 EvnĐặt Mua
0964292248550.000
660.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964292248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248 EvnĐặt Mua
0964345258550.000
660.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964345258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 345258 EvnĐặt Mua
0964371218550.000
660.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964371218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218 EvnĐặt Mua
0964369928550.000
660.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964369928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0964218158550.000
660.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964218158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0964613538550.000
660.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964613538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3538 EvnĐặt Mua
0964219698600.000
720.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964219698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698 EvnĐặt Mua
0964843358600.000
720.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964843358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0964514898650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964514898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 514898 EvnĐặt Mua
0964386498650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964386498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6498 EvnĐặt Mua
0964635398650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964635398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0964118298650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964118298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 118298 EvnĐặt Mua
0964973538650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964973538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 73538 EvnĐặt Mua
0964429698650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964429698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698 EvnĐặt Mua
0964635838650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964635838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0964547898690.000
830.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964547898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 547898 EvnĐặt Mua
0964878238700.000
840.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964878238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 878238 EvnĐặt Mua
0964558158700.000
840.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964558158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 EvnĐặt Mua
0964743698700.000
840.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964743698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698 EvnĐặt Mua
0964662358700.000
840.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964662358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 662358 EvnĐặt Mua
0964098808700.000
840.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964098808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0964384268790.000
950.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964384268 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 84268 EvnĐặt Mua
0964308698800.000
960.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964308698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08698 EvnĐặt Mua
0964681298800.000
960.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964681298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0964883238800.000
960.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964883238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 883238 EvnĐặt Mua
0964956198800.000
960.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964956198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0964882258850.000
1.020.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964882258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 82258 EvnĐặt Mua
0964005938850.000
1.020.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964005938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 005938 EvnĐặt Mua
0964945168950.000
1.140.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964945168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 EvnĐặt Mua
0964563398950.000
1.140.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964563398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0964443938950.000
1.140.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964443938 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 938 EvnĐặt Mua
0964310798990.000
1.190.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964310798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0798 EvnĐặt Mua
0964673168990.000
1.190.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964673168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 673168 EvnĐặt Mua
09648123581.000.000
1.200.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964812358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 EvnĐặt Mua
09645938981.000.000
1.200.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964593898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
09644518981.000.000
1.200.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964451898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1898 EvnĐặt Mua
09642712081.000.000
1.200.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964271208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 EvnĐặt Mua
09640510081.000.000
1.200.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964051008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1008 EvnĐặt Mua
09647756581.000.000
1.200.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964775658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 775658 EvnĐặt Mua
09645828781.000.000
1.200.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964582878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 82878 EvnĐặt Mua
09648756581.000.000
1.200.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964875658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
09641512981.100.000
1.320.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964151298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1298 EvnĐặt Mua
09648732881.200.000
1.440.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964873288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 873288 EvnĐặt Mua
09644272881.200.000
1.440.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964427288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 288 EvnĐặt Mua
09643100881.200.000
1.440.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964310088 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 0088 EvnĐặt Mua
09641744881.200.000
1.440.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964174488 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 174488 EvnĐặt Mua
09640139681.200.000
1.440.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964013968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 968 EvnĐặt Mua
09648168981.300.000
1.560.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964816898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 816898 EvnĐặt Mua
09647173681.300.000
1.560.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964717368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 717368 EvnĐặt Mua
09644221681.390.000
1.670.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964422168 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2168 EvnĐặt Mua
09643325681.390.000
1.670.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964332568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 568 EvnĐặt Mua
09644539681.390.000
1.670.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964453968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 968 EvnĐặt Mua
09647040781.500.000
1.800.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964704078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 704078 EvnĐặt Mua
09640612981.500.000
1.800.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964061298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 61298 EvnĐặt Mua
09642212981.500.000
1.800.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964221298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 EvnĐặt Mua
09641902981.500.000
1.800.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964190298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0298 EvnĐặt Mua
09640412981.500.000
1.800.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964041298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
09642710981.500.000
1.800.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964271098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 EvnĐặt Mua
09649235681.500.000
1.800.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964923568 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3568 EvnĐặt Mua
09644638581.500.000
1.800.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964463858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 463858 EvnĐặt Mua
09646185581.500.000
1.800.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964618558 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 58 EvnĐặt Mua
09641509781.500.000
1.800.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964150978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 150978 EvnĐặt Mua
09642140781.600.000
1.920.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964214078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
09641801981.600.000
1.920.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964180198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 80198 EvnĐặt Mua
09648818481.800.000
2.160.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964881848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
09641076881.800.000
2.160.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964107688 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 688 EvnĐặt Mua
09649685581.800.000
2.160.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964968558 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 968558 EvnĐặt Mua
09649510681.800.000
2.160.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964951068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 EvnĐặt Mua
09644083681.800.000
2.160.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964408368 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0964 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0964 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0964 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0964 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Hoàng Văn Lộc
Đặt sim: 08876...47
Vào lúc: 22:55 11/7/2020

Trần Duy Tuân
Đặt sim: 09045...37
Vào lúc: 22:53 11/7/2020

Nguyễn Minh Hòa
Đặt sim: 08648...21
Vào lúc: 22:50 11/7/2020

Trần Đức Khôi
Đặt sim: 09888...64
Vào lúc: 22:47 11/7/2020

Trần Văn Khánh
Đặt sim: 08631...44
Vào lúc: 22:44 11/7/2020

Nguyễn Minh Cường
Đặt sim: 09076...64
Vào lúc: 22:40 11/7/2020

Phan Đức Khang
Đặt sim: 09862...87
Vào lúc: 22:38 11/7/2020

Ngô Thị Hồng
Đặt sim: 09329...70
Vào lúc: 22:34 11/7/2020

Huỳnh Chí Anh
Đặt sim: 08394...78
Vào lúc: 22:31 11/7/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333