sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0964 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0964*000 » Tam hoa 0964*111 » Tam hoa 0964*222 » Tam hoa 0964*333 » Tam hoa 0964*444 » Tam hoa 0964*555 » Tam hoa 0964*666 » Tam hoa 0964*777 » Tam hoa 0964*888 » Tam hoa 0964*999 »
Tứ quý 0964*0000 » Tứ quý 0964*1111 » Tứ quý 0964*2222 » Tứ quý 0964*3333 » Tứ quý 0964*4444 » Tứ quý 0964*5555 » Tứ quý 0964*6666 » Tứ quý 0964*7777 » Tứ quý 0964*8888 » Tứ quý 0964*9999 »
0964*6868 lộc phát » 0964*8686 lộc phát » 0964*6886 lộc phát » 0964*8668 lộc phát » 0964*7979 thần tài » 0964*3939 thần tài » 0964*7878 ông địa » 0964*3838 ông địa » 0964*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0964216598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964216598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0964862398350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964862398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 62398 EvnĐặt Mua
0964543398350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964543398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0964512458350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964512458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0964186478350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964186478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 86478 EvnĐặt Mua
0964374278350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964374278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 374278 EvnĐặt Mua
0964879158350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964879158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9158 EvnĐặt Mua
0964720718350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964720718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 20718 EvnĐặt Mua
0964857298350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964857298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57298 EvnĐặt Mua
0964468258350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964468258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8258 EvnĐặt Mua
0964203378350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964203378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3378 EvnĐặt Mua
0964503948350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964503948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03948 EvnĐặt Mua
0964953498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964953498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 53498 EvnĐặt Mua
0964596048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964596048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 596048 EvnĐặt Mua
0964980218350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964980218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 980218 EvnĐặt Mua
0964765348350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964765348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5348 EvnĐặt Mua
0964663058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964663058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 663058 EvnĐặt Mua
0964597248350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964597248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248 EvnĐặt Mua
0964854238350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964854238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 238 EvnĐặt Mua
0964902128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964902128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 902128 EvnĐặt Mua
0964170958350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964170958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 70958 EvnĐặt Mua
0964721938350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964721938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 721938 EvnĐặt Mua
0964190138350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964190138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0138 EvnĐặt Mua
0964738048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964738048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38048 EvnĐặt Mua
0964680498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964680498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0964195358350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964195358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 EvnĐặt Mua
0964889308350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964889308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 889308 EvnĐặt Mua
0964339018350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964339018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9018 EvnĐặt Mua
0964839008350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964839008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 EvnĐặt Mua
0964439808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964439808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 39808 EvnĐặt Mua
0964725128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964725128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5128 EvnĐặt Mua
0964715358350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964715358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 EvnĐặt Mua
0964608218350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964608218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218 EvnĐặt Mua
0964382598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964382598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2598 EvnĐặt Mua
0964405898350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964405898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 405898 EvnĐặt Mua
0964622848350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964622848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 22848 EvnĐặt Mua
0964642658350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964642658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 658 EvnĐặt Mua
0964391498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964391498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91498 EvnĐặt Mua
0964357498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964357498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 EvnĐặt Mua
0964774398350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964774398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0964431378350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964431378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1378 EvnĐặt Mua
0964873008350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964873008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 873008 EvnĐặt Mua
0964034698350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964034698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4698 EvnĐặt Mua
0964490798350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964490798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 490798 EvnĐặt Mua
0964725808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964725808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 725808 EvnĐặt Mua
0964169318350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964169318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 169318 EvnĐặt Mua
0964516008350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964516008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 516008 EvnĐặt Mua
0964092148350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964092148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 92148 EvnĐặt Mua
0964589108350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964589108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 89108 EvnĐặt Mua
0964851398350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964851398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 851398 EvnĐặt Mua
0964273418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964273418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 273418 EvnĐặt Mua
0964093418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964093418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0964294408350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964294408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 EvnĐặt Mua
0964041708350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964041708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0964160748350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964160748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 EvnĐặt Mua
0964463548350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964463548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 463548 EvnĐặt Mua
0964126548350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964126548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 EvnĐặt Mua
0964237498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964237498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0964326798350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964326798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0964697338350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964697338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7338 EvnĐặt Mua
0964213228350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964213228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13228 EvnĐặt Mua
0964347858350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964347858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 858 EvnĐặt Mua
0964112538350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964112538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2538 EvnĐặt Mua
0964451938350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964451938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 451938 EvnĐặt Mua
0964625948350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964625948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5948 EvnĐặt Mua
0964752908350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964752908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52908 EvnĐặt Mua
0964271308350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964271308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71308 EvnĐặt Mua
0964492108350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964492108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2108 EvnĐặt Mua
0964351578350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964351578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51578 EvnĐặt Mua
0964338978350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964338978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8978 EvnĐặt Mua
0964032058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964032058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2058 EvnĐặt Mua
0964242648350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964242648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2648 EvnĐặt Mua
0964969548350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964969548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0964850038350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964850038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50038 EvnĐặt Mua
0964903438350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964903438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3438 EvnĐặt Mua
0964584718350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964584718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 EvnĐặt Mua
0964746418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964746418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 46418 EvnĐặt Mua
0964977418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964977418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 977418 EvnĐặt Mua
0964590718350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964590718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90718 EvnĐặt Mua
0964771908350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964771908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1908 EvnĐặt Mua
0964382708350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964382708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 82708 EvnĐặt Mua
0964806218350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964806218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6218 EvnĐặt Mua
0964632378350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964632378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 632378 EvnĐặt Mua
0964208918350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964208918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 918 EvnĐặt Mua
0964815128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964815128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 15128 EvnĐặt Mua
0964081528350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964081528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1528 EvnĐặt Mua
0964876928350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964876928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0964032328350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964032328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0964201558350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964201558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1558 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0964 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0964 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0964 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0964 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Lê Duy Nhật
Đặt sim: 09143...65
Vào lúc: 16:55 25/9/2020

Lê Đức Hảo
Đặt sim: 03221...31
Vào lúc: 16:52 25/9/2020

Nguyễn Thục Nhiên
Đặt sim: 08526...85
Vào lúc: 16:50 25/9/2020

Ngô Kiều Mai
Đặt sim: 09819...38
Vào lúc: 16:46 25/9/2020

Ngô Chí Khôi
Đặt sim: 08364...44
Vào lúc: 16:44 25/9/2020

Huỳnh Đức Hiền
Đặt sim: 08975...63
Vào lúc: 16:40 25/9/2020

Phạm Duy Quang
Đặt sim: 09754...77
Vào lúc: 16:38 25/9/2020

Phạm Kiều Nhi
Đặt sim: 08317...65
Vào lúc: 16:34 25/9/2020

Nguyễn Duy Phong
Đặt sim: 08438...27
Vào lúc: 16:31 25/9/2020

Trần Thị Hồng
Đặt sim: 08965...74
Vào lúc: 16:28 25/9/2020

Trần Trung Hung
Đặt sim: 09196...32
Vào lúc: 16:26 25/9/2020

Huỳnh Thục Vân
Đặt sim: 09840...77
Vào lúc: 16:22 25/9/2020

Nguyễn Văn Khoa
Đặt sim: 09767...99
Vào lúc: 16:20 25/9/2020

Ngô Văn Nam
Đặt sim: 08894...48
Vào lúc: 16:16 25/9/2020

Nguyễn Đức Quỳnh
Đặt sim: 08897...49
Vào lúc: 16:13 25/9/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333