sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0964 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0964*000 » Tam hoa 0964*111 » Tam hoa 0964*222 » Tam hoa 0964*333 » Tam hoa 0964*444 » Tam hoa 0964*555 » Tam hoa 0964*666 » Tam hoa 0964*777 » Tam hoa 0964*888 » Tam hoa 0964*999 »
Tứ quý 0964*0000 » Tứ quý 0964*1111 » Tứ quý 0964*2222 » Tứ quý 0964*3333 » Tứ quý 0964*4444 » Tứ quý 0964*5555 » Tứ quý 0964*6666 » Tứ quý 0964*7777 » Tứ quý 0964*8888 » Tứ quý 0964*9999 »
0964*6868 lộc phát » 0964*8686 lộc phát » 0964*6886 lộc phát » 0964*8668 lộc phát » 0964*7979 thần tài » 0964*3939 thần tài » 0964*7878 ông địa » 0964*3838 ông địa » 0964*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0964704058180.000
220.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964704058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04058 EvnĐặt Mua
0964375018180.000
220.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964375018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 EvnĐặt Mua
0964457848190.000
230.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964457848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 EvnĐặt Mua
0964697128190.000
230.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964697128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7128 EvnĐặt Mua
0964092908200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964092908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 092908 EvnĐặt Mua
0964097128200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964097128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 097128 EvnĐặt Mua
0964229648200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964229648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 EvnĐặt Mua
0964269058200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964269058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9058 EvnĐặt Mua
0964294458200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964294458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94458 EvnĐặt Mua
0964310138200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964310138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0964341208200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964341208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41208 EvnĐặt Mua
0964347148200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964347148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 347148 EvnĐặt Mua
0964378728200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964378728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78728 EvnĐặt Mua
0964436958200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964436958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 436958 EvnĐặt Mua
0964438918200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964438918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438918 EvnĐặt Mua
0964443048200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964443048 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 443048 EvnĐặt Mua
0964450518200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964450518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50518 EvnĐặt Mua
0964485418200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964485418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5418 EvnĐặt Mua
0964628708200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964628708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8708 EvnĐặt Mua
0964661208200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964661208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 661208 EvnĐặt Mua
0964687608200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964687608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0964760748200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964760748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 EvnĐặt Mua
0964790748200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964790748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0748 EvnĐặt Mua
0964890548200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964890548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 EvnĐặt Mua
0964920718200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964920718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 EvnĐặt Mua
0964714438200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964714438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 EvnĐặt Mua
0964237398200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964237398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 EvnĐặt Mua
0964957258200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964957258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7258 EvnĐặt Mua
0964880428200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964880428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 EvnĐặt Mua
0964806378250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964806378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 806378 EvnĐặt Mua
0964877398250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964877398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 EvnĐặt Mua
0964976088250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964976088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 EvnĐặt Mua
0964010958250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964010958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 010958 EvnĐặt Mua
0964155098250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964155098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0964162798250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964162798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 62798 EvnĐặt Mua
0964738158250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964738158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738158 EvnĐặt Mua
0964085018250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964085018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 085018 EvnĐặt Mua
0964195238250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964195238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 238 EvnĐặt Mua
0964608218250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964608218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608218 EvnĐặt Mua
0964527138250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964527138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 EvnĐặt Mua
0964382598250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964382598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 EvnĐặt Mua
0964405898250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964405898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0964622848250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964622848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 22848 EvnĐặt Mua
0964642658250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964642658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42658 EvnĐặt Mua
0964391498250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964391498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0964357498250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964357498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7498 EvnĐặt Mua
0964774398250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964774398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 EvnĐặt Mua
0964431378250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964431378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 EvnĐặt Mua
0964873008250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964873008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0964449648250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964449648 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 9648 EvnĐặt Mua
0964717508250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964717508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7508 EvnĐặt Mua
0964034698250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964034698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34698 EvnĐặt Mua
0964490798250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964490798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0798 EvnĐặt Mua
0964725808250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964725808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25808 EvnĐặt Mua
0964169318250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964169318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 69318 EvnĐặt Mua
0964752658250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964752658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 658 EvnĐặt Mua
0964503948250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964503948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03948 EvnĐặt Mua
0964540518250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964540518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0518 EvnĐặt Mua
0964493598250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964493598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 493598 EvnĐặt Mua
0964657398250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964657398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7398 EvnĐặt Mua
0964248318250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964248318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248318 EvnĐặt Mua
0964293758250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964293758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 EvnĐặt Mua
0964367408250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964367408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 EvnĐặt Mua
0964430618250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964430618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0618 EvnĐặt Mua
0964573948250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964573948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 EvnĐặt Mua
0964740618250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964740618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 618 EvnĐặt Mua
0964791148250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964791148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1148 EvnĐặt Mua
0964934108250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964934108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 EvnĐặt Mua
0964503298250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964503298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 503298 EvnĐặt Mua
0964264398250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964264398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0964158038250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964158038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158038 EvnĐặt Mua
0964072138250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964072138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2138 EvnĐặt Mua
0964853598250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964853598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 853598 EvnĐặt Mua
0964265598250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964265598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 265598 EvnĐặt Mua
0964574798250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964574798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4798 EvnĐặt Mua
0964370198250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964370198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 370198 EvnĐặt Mua
0964802198250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964802198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 198 EvnĐặt Mua
0964494618250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964494618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4618 EvnĐặt Mua
0964202198250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964202198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0964443798250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964443798 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 798 EvnĐặt Mua
0964541458250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964541458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 541458 EvnĐặt Mua
0964237408250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964237408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 EvnĐặt Mua
0964900358300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964900358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 EvnĐặt Mua
0964016258300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964016258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 258 EvnĐặt Mua
0964911358300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964911358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1358 EvnĐặt Mua
0964832458300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964832458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 832458 EvnĐặt Mua
0964626158300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964626158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0964185478300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964185478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0964186728300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0964186728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 86728 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0964 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0964 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0964 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0964 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Lê Thị Ngọc
Đặt sim: 08476...70
Vào lúc: 22:55 19/1/2020

Nguyễn Duy Hoàng
Đặt sim: 09368...30
Vào lúc: 22:53 19/1/2020

Phan Đức Huy
Đặt sim: 08863...85
Vào lúc: 22:49 19/1/2020

Nguyễn Duy Khang
Đặt sim: 08913...80
Vào lúc: 22:46 19/1/2020

Ngô Minh Nguyên
Đặt sim: 09687...78
Vào lúc: 22:43 19/1/2020

Trần Chí Bảo
Đặt sim: 08886...23
Vào lúc: 22:41 19/1/2020

Nguyễn Trung Nam
Đặt sim: 08394...99
Vào lúc: 22:38 19/1/2020

Lê Duy Tùng
Đặt sim: 09380...70
Vào lúc: 22:35 19/1/2020

Trần Thị Khanh
Đặt sim: 09658...64
Vào lúc: 22:31 19/1/2020

Huỳnh Chí Lực
Đặt sim: 09384...24
Vào lúc: 22:29 19/1/2020

Nguyễn Đức Lực
Đặt sim: 09018...67
Vào lúc: 22:26 19/1/2020

Trần Đức Quỳnh
Đặt sim: 08262...85
Vào lúc: 22:22 19/1/2020

Huỳnh Đức Anh
Đặt sim: 08875...70
Vào lúc: 22:20 19/1/2020

Phan Chí Hiếu
Đặt sim: 03948...51
Vào lúc: 22:17 19/1/2020

Phạm Đức Cường
Đặt sim: 08441...58
Vào lúc: 22:13 19/1/2020

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333