sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0965 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0965*000 » Tam hoa 0965*111 » Tam hoa 0965*222 » Tam hoa 0965*333 » Tam hoa 0965*444 » Tam hoa 0965*555 » Tam hoa 0965*666 » Tam hoa 0965*777 » Tam hoa 0965*888 » Tam hoa 0965*999 »
Tứ quý 0965*0000 » Tứ quý 0965*1111 » Tứ quý 0965*2222 » Tứ quý 0965*3333 » Tứ quý 0965*4444 » Tứ quý 0965*5555 » Tứ quý 0965*6666 » Tứ quý 0965*7777 » Tứ quý 0965*8888 » Tứ quý 0965*9999 »
0965*6868 lộc phát » 0965*8686 lộc phát » 0965*6886 lộc phát » 0965*8668 lộc phát » 0965*7979 thần tài » 0965*3939 thần tài » 0965*7878 ông địa » 0965*3838 ông địa » 0965*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0965401048180.000
220.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965401048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 01048 EvnĐặt Mua
0965411348200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965411348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0965624138200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965624138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4138 EvnĐặt Mua
0965774218200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965774218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74218 EvnĐặt Mua
0965017648200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965017648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0965174658200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965174658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 658 EvnĐặt Mua
0965349248200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965349248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0965514618200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965514618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4618 EvnĐặt Mua
0965930248200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965930248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248 EvnĐặt Mua
0965095908200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965095908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5908 EvnĐặt Mua
0965476008250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965476008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76008 EvnĐặt Mua
0965695008250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965695008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0965581098250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965581098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 81098 EvnĐặt Mua
0965004318250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965004318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 004318 EvnĐặt Mua
0965185608250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965185608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 85608 EvnĐặt Mua
0965201328250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965201328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0965254908250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965254908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 254908 EvnĐặt Mua
0965332908250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965332908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 EvnĐặt Mua
0965353908250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965353908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 EvnĐặt Mua
0965357318250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965357318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7318 EvnĐặt Mua
0965501628250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965501628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 01628 EvnĐặt Mua
0965519028250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965519028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0965523148250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965523148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 523148 EvnĐặt Mua
0965549428250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965549428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0965684348250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965684348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0965867028250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965867028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7028 EvnĐặt Mua
0965963508250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965963508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63508 EvnĐặt Mua
0965970658250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965970658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0658 EvnĐặt Mua
0965981728250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965981728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0965635328250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965635328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 635328 EvnĐặt Mua
0965089248250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965089248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248 EvnĐặt Mua
0965587248250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965587248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248 EvnĐặt Mua
0965970378250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965970378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 EvnĐặt Mua
0965793278250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965793278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 93278 EvnĐặt Mua
0965886438250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965886438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 EvnĐặt Mua
0965397278250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965397278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 97278 EvnĐặt Mua
0965714038250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965714038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 714038 EvnĐặt Mua
0965591248250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965591248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0965851798250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965851798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 EvnĐặt Mua
0965337298250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965337298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0965375148250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965375148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 375148 EvnĐặt Mua
0965491528250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965491528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 EvnĐặt Mua
0965264328250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965264328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 EvnĐặt Mua
0965663178250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965663178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 663178 EvnĐặt Mua
0965701938250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965701938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0965949308250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965949308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0965590438250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965590438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90438 EvnĐặt Mua
0965180538250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965180538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 80538 EvnĐặt Mua
0965011498250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965011498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 011498 EvnĐặt Mua
0965264138250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965264138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64138 EvnĐặt Mua
0965406538250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965406538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06538 EvnĐặt Mua
0965896008250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965896008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 EvnĐặt Mua
0965376458250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965376458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0965894538250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965894538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0965242278250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965242278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2278 EvnĐặt Mua
0965209608250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965209608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 209608 EvnĐặt Mua
0965319208250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965319208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 319208 EvnĐặt Mua
0965497948250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965497948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 497948 EvnĐặt Mua
0965740298250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965740298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0965516498250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965516498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6498 EvnĐặt Mua
0965145178250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965145178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 EvnĐặt Mua
0965400198250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965400198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0198 EvnĐặt Mua
0965280928250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965280928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0965796298300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965796298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0965516298300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965516298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16298 EvnĐặt Mua
0965423508300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965423508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0965485128300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965485128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0965130208300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965130208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30208 EvnĐặt Mua
0965406968300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965406968 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 406968 EvnĐặt Mua
0965376588300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965376588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 376588 EvnĐặt Mua
0965243828300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965243828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0965589448300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965589448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 89448 EvnĐặt Mua
0965917538300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965917538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0965997608300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965997608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0965073698300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965073698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0965102598300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965102598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 EvnĐặt Mua
0965144098300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965144098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 EvnĐặt Mua
0965814408300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965814408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14408 EvnĐặt Mua
0965244978300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965244978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0965075398300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965075398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0965745278300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965745278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 45278 EvnĐặt Mua
0965207548300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965207548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 EvnĐặt Mua
0965641298300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965641298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41298 EvnĐặt Mua
0965305408300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965305408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 EvnĐặt Mua
0965318588300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965318588 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 EvnĐặt Mua
0965146128300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965146128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 146128 EvnĐặt Mua
0965421418300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965421418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 421418 EvnĐặt Mua
0965624008300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965624008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 EvnĐặt Mua
0965366328300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965366328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0965 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0965 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0965 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0965 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Văn Luân
Đặt sim: 09855...73
Vào lúc: 12:56 28/1/2020

Trần Phương Linh
Đặt sim: 09338...56
Vào lúc: 12:53 28/1/2020

Trần Diệp Thơ
Đặt sim: 08670...62
Vào lúc: 12:50 28/1/2020

Ngô Văn Khương
Đặt sim: 08425...74
Vào lúc: 12:47 28/1/2020

Hoàng Trung Long
Đặt sim: 09837...46
Vào lúc: 12:44 28/1/2020

Hoàng Chí Nam
Đặt sim: 08332...40
Vào lúc: 12:40 28/1/2020

Trần Đức Thuận
Đặt sim: 09628...77
Vào lúc: 12:37 28/1/2020

Ngô Văn Tuấn
Đặt sim: 08826...26
Vào lúc: 12:34 28/1/2020

Nguyễn Thị Thơ
Đặt sim: 08580...78
Vào lúc: 12:31 28/1/2020

Nguyễn Minh Chiến
Đặt sim: 08241...68
Vào lúc: 12:29 28/1/2020

Hoàng Trung Khiêm
Đặt sim: 08616...44
Vào lúc: 12:25 28/1/2020

Nguyễn Văn Đăng
Đặt sim: 09616...34
Vào lúc: 12:23 28/1/2020

Trần Tường Thư
Đặt sim: 09764...91
Vào lúc: 12:20 28/1/2020

Phan Nhã Thi
Đặt sim: 08850...83
Vào lúc: 12:16 28/1/2020

Nguyễn Văn Thành
Đặt sim: 09668...98
Vào lúc: 12:14 28/1/2020

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333