sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0965 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0965*000 » Tam hoa 0965*111 » Tam hoa 0965*222 » Tam hoa 0965*333 » Tam hoa 0965*444 » Tam hoa 0965*555 » Tam hoa 0965*666 » Tam hoa 0965*777 » Tam hoa 0965*888 » Tam hoa 0965*999 »
Tứ quý 0965*0000 » Tứ quý 0965*1111 » Tứ quý 0965*2222 » Tứ quý 0965*3333 » Tứ quý 0965*4444 » Tứ quý 0965*5555 » Tứ quý 0965*6666 » Tứ quý 0965*7777 » Tứ quý 0965*8888 » Tứ quý 0965*9999 »
0965*6868 lộc phát » 0965*8686 lộc phát » 0965*6886 lộc phát » 0965*8668 lộc phát » 0965*7979 thần tài » 0965*3939 thần tài » 0965*7878 ông địa » 0965*3838 ông địa » 0965*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0965389248350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965389248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 389248 EvnĐặt Mua
0965398278350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965398278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0965751178350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965751178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0965295608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965295608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 95608 EvnĐặt Mua
0965081318350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965081318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1318 EvnĐặt Mua
0965028708350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965028708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028708 EvnĐặt Mua
0965778498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965778498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78498 EvnĐặt Mua
0965476128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965476128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0965922058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965922058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0965215928350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965215928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928 EvnĐặt Mua
0965624008350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965624008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0965714038350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965714038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0965591248350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965591248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91248 EvnĐặt Mua
0965851798350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965851798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 EvnĐặt Mua
0965337298350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965337298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 EvnĐặt Mua
0965375148350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965375148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 EvnĐặt Mua
0965491528350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965491528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0965264328350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965264328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 EvnĐặt Mua
0965701938350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965701938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 938 EvnĐặt Mua
0965663178350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965663178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 663178 EvnĐặt Mua
0965161408350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965161408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 EvnĐặt Mua
0965084918350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965084918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 918 EvnĐặt Mua
0965461528350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965461528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1528 EvnĐặt Mua
0965245128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965245128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5128 EvnĐặt Mua
0965790128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965790128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 EvnĐặt Mua
0965604758350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965604758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4758 EvnĐặt Mua
0965256498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965256498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 56498 EvnĐặt Mua
0965256648350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965256648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 EvnĐặt Mua
0965421418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965421418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1418 EvnĐặt Mua
0965775318350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965775318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5318 EvnĐặt Mua
0965370598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965370598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 EvnĐặt Mua
0965576958350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965576958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0965793248350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965793248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248 EvnĐặt Mua
0965276248350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965276248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6248 EvnĐặt Mua
0965970378350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965970378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 EvnĐặt Mua
0965793278350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965793278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3278 EvnĐặt Mua
0965243828350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965243828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 828 EvnĐặt Mua
0965762878350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965762878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 878 EvnĐặt Mua
0965617918350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965617918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0965702048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965702048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 EvnĐặt Mua
0965914348350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965914348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14348 EvnĐặt Mua
0965033498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965033498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 033498 EvnĐặt Mua
0965927378350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965927378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7378 EvnĐặt Mua
0965941538350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965941538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41538 EvnĐặt Mua
0965473328350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965473328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 73328 EvnĐặt Mua
0965725328350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965725328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25328 EvnĐặt Mua
0965693208350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965693208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0965502928350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965502928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2928 EvnĐặt Mua
0965809328350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965809328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0965553058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965553058 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 058 EvnĐặt Mua
0965921028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965921028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1028 EvnĐặt Mua
0965380658350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965380658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 380658 EvnĐặt Mua
0965233058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965233058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3058 EvnĐặt Mua
0965886438350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965886438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 86438 EvnĐặt Mua
0965967028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965967028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0965465738350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965465738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0965701528350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965701528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 01528 EvnĐặt Mua
0965113728350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965113728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0965867308350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965867308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 EvnĐặt Mua
0965792608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965792608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 EvnĐặt Mua
0965841598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965841598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0965411348350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965411348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0965135498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965135498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 135498 EvnĐặt Mua
0965562798350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965562798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 62798 EvnĐặt Mua
0965582398350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965582398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2398 EvnĐặt Mua
0965753098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965753098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0965847298350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965847298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47298 EvnĐặt Mua
0965094448350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965094448 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 094448 EvnĐặt Mua
0965417098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965417098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0965461958350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965461958 SimViettelĐẹp.Com Sim Năm Sinh Đuôi 461958 EvnĐặt Mua
0965514838350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965514838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14838 EvnĐặt Mua
0965516618350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965516618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0965945808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965945808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0965036938350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965036938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 36938 EvnĐặt Mua
0965059928350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965059928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 059928 EvnĐặt Mua
0965191448350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965191448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 EvnĐặt Mua
0965872158350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965872158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 872158 EvnĐặt Mua
0965004928350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965004928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928 EvnĐặt Mua
0965024098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965024098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 024098 EvnĐặt Mua
0965073398350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965073398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 73398 EvnĐặt Mua
0965077698350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965077698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 77698 EvnĐặt Mua
0965094398350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965094398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4398 EvnĐặt Mua
0965144238350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965144238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 44238 EvnĐặt Mua
0965189038350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965189038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 89038 EvnĐặt Mua
0965193028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965193028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0965194438350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965194438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0965238148350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965238148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38148 EvnĐặt Mua
0965239528350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965239528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 EvnĐặt Mua
0965251798350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965251798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0965 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0965 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0965 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0965 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Trung Anh
Đặt sim: 08252...21
Vào lúc: 22:56 21/9/2020

Huỳnh Diệp Hạ
Đặt sim: 08683...21
Vào lúc: 22:52 21/9/2020

Nguyễn Phương Dương
Đặt sim: 08679...54
Vào lúc: 22:50 21/9/2020

Nguyễn Đức Đạt
Đặt sim: 09684...41
Vào lúc: 22:47 21/9/2020

Ngô Minh Quốc
Đặt sim: 09077...39
Vào lúc: 22:44 21/9/2020

Huỳnh Duy Khôi
Đặt sim: 09028...23
Vào lúc: 22:41 21/9/2020

Nguyễn Chí Lộc
Đặt sim: 08691...23
Vào lúc: 22:37 21/9/2020

Lê Kiều Nhàn
Đặt sim: 09090...90
Vào lúc: 22:34 21/9/2020

Nguyễn Văn Bách
Đặt sim: 09757...21
Vào lúc: 22:32 21/9/2020

Nguyễn Văn Bảo
Đặt sim: 03975...64
Vào lúc: 22:28 21/9/2020

Nguyễn Chí Bách
Đặt sim: 08910...34
Vào lúc: 22:26 21/9/2020

Nguyễn Đức Ken
Đặt sim: 09167...25
Vào lúc: 22:22 21/9/2020

Trần Tường Di
Đặt sim: 08372...65
Vào lúc: 22:19 21/9/2020

Hoàng Tường Chi
Đặt sim: 08892...39
Vào lúc: 22:17 21/9/2020

Trần Trung Long
Đặt sim: 03262...64
Vào lúc: 22:13 21/9/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333