sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0965 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0965*000 » Tam hoa 0965*111 » Tam hoa 0965*222 » Tam hoa 0965*333 » Tam hoa 0965*444 » Tam hoa 0965*555 » Tam hoa 0965*666 » Tam hoa 0965*777 » Tam hoa 0965*888 » Tam hoa 0965*999 »
Tứ quý 0965*0000 » Tứ quý 0965*1111 » Tứ quý 0965*2222 » Tứ quý 0965*3333 » Tứ quý 0965*4444 » Tứ quý 0965*5555 » Tứ quý 0965*6666 » Tứ quý 0965*7777 » Tứ quý 0965*8888 » Tứ quý 0965*9999 »
0965*6868 lộc phát » 0965*8686 lộc phát » 0965*6886 lộc phát » 0965*8668 lộc phát » 0965*7979 thần tài » 0965*3939 thần tài » 0965*7878 ông địa » 0965*3838 ông địa » 0965*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0965401048180.000
220.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965401048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 401048 EvnĐặt Mua
0965908648200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965908648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08648 EvnĐặt Mua
0965095908200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965095908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0965017648200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965017648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 017648 EvnĐặt Mua
0965174658200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965174658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 658 EvnĐặt Mua
0965349248200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965349248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49248 EvnĐặt Mua
0965514618200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965514618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 618 EvnĐặt Mua
0965930248200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965930248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0965624138200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965624138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4138 EvnĐặt Mua
0965774218200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965774218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218 EvnĐặt Mua
0965967758200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965967758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0965411348200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965411348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 11348 EvnĐặt Mua
0965186958250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965186958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0965695008250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965695008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 EvnĐặt Mua
0965970378250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965970378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0378 EvnĐặt Mua
0965793278250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965793278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 278 EvnĐặt Mua
0965590438250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965590438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 EvnĐặt Mua
0965180538250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965180538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 180538 EvnĐặt Mua
0965185608250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965185608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 85608 EvnĐặt Mua
0965201328250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965201328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0965254908250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965254908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 EvnĐặt Mua
0965332908250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965332908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2908 EvnĐặt Mua
0965353908250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965353908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3908 EvnĐặt Mua
0965357318250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965357318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 357318 EvnĐặt Mua
0965501628250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965501628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 628 EvnĐặt Mua
0965519028250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965519028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9028 EvnĐặt Mua
0965523148250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965523148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0965549428250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965549428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49428 EvnĐặt Mua
0965684348250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965684348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 EvnĐặt Mua
0965867028250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965867028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0965963508250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965963508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63508 EvnĐặt Mua
0965970658250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965970658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0965004318250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965004318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0965011498250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965011498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1498 EvnĐặt Mua
0965981728250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965981728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 981728 EvnĐặt Mua
0965635328250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965635328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35328 EvnĐặt Mua
0965539548250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965539548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 EvnĐặt Mua
0965032148250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965032148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 032148 EvnĐặt Mua
0965264138250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965264138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64138 EvnĐặt Mua
0965406538250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965406538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 406538 EvnĐặt Mua
0965476008250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965476008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76008 EvnĐặt Mua
0965089248250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965089248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9248 EvnĐặt Mua
0965714038250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965714038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14038 EvnĐặt Mua
0965591248250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965591248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0965851798250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965851798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0965337298250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965337298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7298 EvnĐặt Mua
0965375148250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965375148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5148 EvnĐặt Mua
0965135938250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965135938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35938 EvnĐặt Mua
0965280928250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965280928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 80928 EvnĐặt Mua
0965740298250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965740298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 EvnĐặt Mua
0965497948250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965497948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 97948 EvnĐặt Mua
0965319208250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965319208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 19208 EvnĐặt Mua
0965209608250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965209608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 EvnĐặt Mua
0965491528250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965491528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 491528 EvnĐặt Mua
0965264328250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965264328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 EvnĐặt Mua
0965701938250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965701938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0965663178250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965663178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 EvnĐặt Mua
0965949308250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965949308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 949308 EvnĐặt Mua
0965785298300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965785298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 85298 EvnĐặt Mua
0965251798300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965251798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51798 EvnĐặt Mua
0965571498300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965571498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 EvnĐặt Mua
0965654498300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965654498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4498 EvnĐặt Mua
0965914058300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965914058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 914058 EvnĐặt Mua
0965940018300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965940018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0018 EvnĐặt Mua
0965086758300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965086758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 EvnĐặt Mua
0965850938300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965850938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0965827698300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965827698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 827698 EvnĐặt Mua
0965786498300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965786498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 786498 EvnĐặt Mua
0965616018300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965616018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6018 EvnĐặt Mua
0965571598300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965571598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 EvnĐặt Mua
0965483308300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965483308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3308 EvnĐặt Mua
0965376118300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965376118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76118 EvnĐặt Mua
0965259108300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965259108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 259108 EvnĐặt Mua
0965036498300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965036498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6498 EvnĐặt Mua
0965302718300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965302718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02718 EvnĐặt Mua
0965209718300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965209718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0965536108300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965536108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6108 EvnĐặt Mua
0965517418300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965517418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 517418 EvnĐặt Mua
0965350908300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965350908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50908 EvnĐặt Mua
0965328798300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965328798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328798 EvnĐặt Mua
0965092578300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965092578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0965076798300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965076798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 076798 EvnĐặt Mua
0965389248300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965389248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 389248 EvnĐặt Mua
0965369448300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965369448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0965040758300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965040758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 EvnĐặt Mua
0965040748300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965040748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 040748 EvnĐặt Mua
0965027908300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965027908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 27908 EvnĐặt Mua
0965624008300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965624008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 EvnĐặt Mua
0965716248300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965716248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0965 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0965 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0965 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0965 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Trung Khang
Đặt sim: 08650...96
Vào lúc: 18:56 21/11/2019

Trần Tường Thảo
Đặt sim: 09684...45
Vào lúc: 18:52 21/11/2019

Phạm Văn Nam
Đặt sim: 08253...98
Vào lúc: 18:50 21/11/2019

Nguyễn Tường Hạ
Đặt sim: 09339...34
Vào lúc: 18:47 21/11/2019

Lê Văn Khương
Đặt sim: 08557...87
Vào lúc: 18:44 21/11/2019

Ngô Thục Hoa
Đặt sim: 03264...36
Vào lúc: 18:40 21/11/2019

Nguyễn Văn Tuyên
Đặt sim: 08884...62
Vào lúc: 18:37 21/11/2019

Huỳnh Minh Hòa
Đặt sim: 09671...84
Vào lúc: 18:35 21/11/2019

Ngô Minh Vương
Đặt sim: 09148...65
Vào lúc: 18:31 21/11/2019

Trần Duy Hiển
Đặt sim: 08520...60
Vào lúc: 18:29 21/11/2019

Nguyễn Đức Hải
Đặt sim: 08919...42
Vào lúc: 18:26 21/11/2019

Trần Văn Thành
Đặt sim: 09653...21
Vào lúc: 18:23 21/11/2019

Huỳnh Thục Khanh
Đặt sim: 09763...44
Vào lúc: 18:19 21/11/2019

Trần Thị Thảo
Đặt sim: 08976...81
Vào lúc: 18:17 21/11/2019

Nguyễn Minh Huy
Đặt sim: 08444...24
Vào lúc: 18:13 21/11/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333