sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0965 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0965*000 » Tam hoa 0965*111 » Tam hoa 0965*222 » Tam hoa 0965*333 » Tam hoa 0965*444 » Tam hoa 0965*555 » Tam hoa 0965*666 » Tam hoa 0965*777 » Tam hoa 0965*888 » Tam hoa 0965*999 »
Tứ quý 0965*0000 » Tứ quý 0965*1111 » Tứ quý 0965*2222 » Tứ quý 0965*3333 » Tứ quý 0965*4444 » Tứ quý 0965*5555 » Tứ quý 0965*6666 » Tứ quý 0965*7777 » Tứ quý 0965*8888 » Tứ quý 0965*9999 »
0965*6868 lộc phát » 0965*8686 lộc phát » 0965*6886 lộc phát » 0965*8668 lộc phát » 0965*7979 thần tài » 0965*3939 thần tài » 0965*7878 ông địa » 0965*3838 ông địa » 0965*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0965245128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965245128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 245128 EvnĐặt Mua
0965256498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965256498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 56498 EvnĐặt Mua
0965604758350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965604758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0965790128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965790128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 EvnĐặt Mua
0965911728350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965911728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 728 EvnĐặt Mua
0965701528350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965701528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 EvnĐặt Mua
0965215928350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965215928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5928 EvnĐặt Mua
0965501248350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965501248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0965725698350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965725698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698 EvnĐặt Mua
0965983028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965983028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3028 EvnĐặt Mua
0965708218350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965708218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0965040748350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965040748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0965027908350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965027908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7908 EvnĐặt Mua
0965751178350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965751178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1178 EvnĐặt Mua
0965632148350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965632148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 EvnĐặt Mua
0965886438350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965886438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 886438 EvnĐặt Mua
0965213048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965213048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3048 EvnĐặt Mua
0965383148350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965383148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3148 EvnĐặt Mua
0965681048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965681048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0965716248350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965716248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16248 EvnĐặt Mua
0965480398350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965480398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 80398 EvnĐặt Mua
0965624358350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965624358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0965914348350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965914348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0965502928350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965502928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928 EvnĐặt Mua
0965809328350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965809328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0965553058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965553058 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 53058 EvnĐặt Mua
0965921028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965921028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0965380658350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965380658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0658 EvnĐặt Mua
0965295608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965295608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 EvnĐặt Mua
0965081318350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965081318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1318 EvnĐặt Mua
0965028708350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965028708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8708 EvnĐặt Mua
0965778498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965778498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78498 EvnĐặt Mua
0965476128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965476128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 476128 EvnĐặt Mua
0965922058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965922058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 22058 EvnĐặt Mua
0965624008350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965624008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 624008 EvnĐặt Mua
0965730648350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965730648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0648 EvnĐặt Mua
0965675128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965675128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 EvnĐặt Mua
0965642098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965642098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42098 EvnĐặt Mua
0965473408360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965473408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 473408 EvnĐặt Mua
0965411348360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965411348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 411348 EvnĐặt Mua
0965087728370.000
440.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965087728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87728 EvnĐặt Mua
0965082708370.000
440.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965082708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2708 EvnĐặt Mua
0965086048370.000
440.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965086048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6048 EvnĐặt Mua
0965176048380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965176048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6048 EvnĐặt Mua
0965915018380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965915018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 915018 EvnĐặt Mua
0965344428380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965344428 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0965602238380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965602238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 238 EvnĐặt Mua
0965735548390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965735548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 EvnĐặt Mua
0965031948390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965031948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 031948 EvnĐặt Mua
0965483308390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965483308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 EvnĐặt Mua
0965615298390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965615298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5298 EvnĐặt Mua
0965653928390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965653928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3928 EvnĐặt Mua
0965863328390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965863328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3328 EvnĐặt Mua
0965086038390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965086038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0965186328390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965186328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0965411718390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965411718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1718 EvnĐặt Mua
0965918448390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965918448 SimViettelĐẹp.Com Sim Gánh,Sim lặp,Sim kép Đuôi 18448 EvnĐặt Mua
0965309848390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965309848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 09848 EvnĐặt Mua
0965589448390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965589448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 589448 EvnĐặt Mua
0965929908390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965929908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 29908 EvnĐặt Mua
0965997608390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965997608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0965494738390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965494738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 EvnĐặt Mua
0965722548400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965722548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 22548 EvnĐặt Mua
0965098548400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965098548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98548 EvnĐặt Mua
0965047058400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965047058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47058 EvnĐặt Mua
0965514838400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965514838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14838 EvnĐặt Mua
0965945808400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965945808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 945808 EvnĐặt Mua
0965380358400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965380358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 80358 EvnĐặt Mua
0965038298410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965038298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 EvnĐặt Mua
0965391698410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965391698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0965488598410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965488598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0965377198410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965377198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 198 EvnĐặt Mua
0965692098410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965692098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 92098 EvnĐặt Mua
0965342698410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965342698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 342698 EvnĐặt Mua
0965244298410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965244298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0965023298410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965023298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3298 EvnĐặt Mua
0965368098410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965368098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68098 EvnĐặt Mua
0965927298410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965927298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 27298 EvnĐặt Mua
0965317298410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965317298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 EvnĐặt Mua
0965524098410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965524098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0965105118410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965105118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5118 EvnĐặt Mua
0965206098410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965206098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0965290098410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965290098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 290098 EvnĐặt Mua
0965172598410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965172598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0965306398410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965306398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06398 EvnĐặt Mua
0965836298410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965836298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6298 EvnĐặt Mua
0965221208410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965221208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 221208 EvnĐặt Mua
0965280608410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965280608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0608 EvnĐặt Mua
0965180608410.000
490.000
Sim So Dep Evn Telecom 0965180608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 80608 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0965 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0965 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0965 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0965 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Cát Hằng
Đặt sim: 09634...74
Vào lúc: 22:55 7/12/2021

Phan Trung Tuyên
Đặt sim: 08873...24
Vào lúc: 22:53 7/12/2021

Huỳnh Chí Sơn
Đặt sim: 08929...80
Vào lúc: 22:49 7/12/2021

Phan Đức Lâm
Đặt sim: 09844...79
Vào lúc: 22:47 7/12/2021

Huỳnh Duy Thi
Đặt sim: 09127...24
Vào lúc: 22:43 7/12/2021

Phan Duy Huy
Đặt sim: 03223...43
Vào lúc: 22:41 7/12/2021

Nguyễn Nhã Thy
Đặt sim: 08427...23
Vào lúc: 22:37 7/12/2021

Nguyễn Thị Tuyết
Đặt sim: 09812...83
Vào lúc: 22:35 7/12/2021

Hoàng Nhã Thi
Đặt sim: 08661...10
Vào lúc: 22:31 7/12/2021

Phạm Thị Lệ
Đặt sim: 09751...28
Vào lúc: 22:29 7/12/2021

Ngô Kim Phương
Đặt sim: 08912...87
Vào lúc: 22:26 7/12/2021

Phạm Trung Khải
Đặt sim: 03284...89
Vào lúc: 22:22 7/12/2021

Huỳnh Tường Phương
Đặt sim: 08262...67
Vào lúc: 22:19 7/12/2021

Trần Duy Lâm
Đặt sim: 09331...71
Vào lúc: 22:16 7/12/2021

Nguyễn Trung Huy
Đặt sim: 08630...75
Vào lúc: 22:13 7/12/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333