sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0966 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0966*000 » Tam hoa 0966*111 » Tam hoa 0966*222 » Tam hoa 0966*333 » Tam hoa 0966*444 » Tam hoa 0966*555 » Tam hoa 0966*666 » Tam hoa 0966*777 » Tam hoa 0966*888 » Tam hoa 0966*999 »
Tứ quý 0966*0000 » Tứ quý 0966*1111 » Tứ quý 0966*2222 » Tứ quý 0966*3333 » Tứ quý 0966*4444 » Tứ quý 0966*5555 » Tứ quý 0966*6666 » Tứ quý 0966*7777 » Tứ quý 0966*8888 » Tứ quý 0966*9999 »
0966*6868 lộc phát » 0966*8686 lộc phát » 0966*6886 lộc phát » 0966*8668 lộc phát » 0966*7979 thần tài » 0966*3939 thần tài » 0966*7878 ông địa » 0966*3838 ông địa » 0966*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0966550538350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966550538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50538 EvnĐặt Mua
0966867098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966867098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 EvnĐặt Mua
0966197858350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966197858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 197858 EvnĐặt Mua
0966385158350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966385158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 85158 EvnĐặt Mua
0966471128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966471128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0966690028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966690028 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0966930228350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966930228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 930228 EvnĐặt Mua
0966944058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966944058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4058 EvnĐặt Mua
0966475138350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966475138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5138 EvnĐặt Mua
0966435548350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966435548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5548 EvnĐặt Mua
0966461248350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966461248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 461248 EvnĐặt Mua
0966130638350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966130638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 130638 EvnĐặt Mua
0966600418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966600418 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 00418 EvnĐặt Mua
0966237518350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966237518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7518 EvnĐặt Mua
0966476098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966476098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 EvnĐặt Mua
0966301798350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966301798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 01798 EvnĐặt Mua
0966049608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966049608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0966132948350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966132948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32948 EvnĐặt Mua
0966756348350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966756348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0966115908350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966115908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 15908 EvnĐặt Mua
0966961078350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966961078 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 961078 EvnĐặt Mua
0966043058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966043058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43058 EvnĐặt Mua
0966909328350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966909328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 909328 EvnĐặt Mua
0966250128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966250128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0128 EvnĐặt Mua
0966940458350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966940458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 940458 EvnĐặt Mua
0966945258350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966945258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 945258 EvnĐặt Mua
0966861608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966861608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1608 EvnĐặt Mua
0966049828350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966049828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 828 EvnĐặt Mua
0966187248350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966187248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87248 EvnĐặt Mua
0966572058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966572058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0966647828350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966647828 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0966012798350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966012798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 EvnĐặt Mua
0966592578350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966592578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 592578 EvnĐặt Mua
0966518278350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966518278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 278 EvnĐặt Mua
0966387058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966387058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7058 EvnĐặt Mua
0966903748350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966903748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3748 EvnĐặt Mua
0966213358350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966213358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13358 EvnĐặt Mua
0966753518350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966753518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3518 EvnĐặt Mua
0966543928350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966543928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3928 EvnĐặt Mua
0966243918350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966243918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0966575498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966575498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 575498 EvnĐặt Mua
0966653818350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966653818 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0966653448350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966653448 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 53448 EvnĐặt Mua
0966239728350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966239728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9728 EvnĐặt Mua
0966195208350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966195208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 EvnĐặt Mua
0966162048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966162048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 62048 EvnĐặt Mua
0966413458350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966413458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13458 EvnĐặt Mua
0966594098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966594098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 594098 EvnĐặt Mua
0966380448350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966380448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0966463158350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966463158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 463158 EvnĐặt Mua
0966489828350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966489828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 828 EvnĐặt Mua
0966579728350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966579728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0966583498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966583498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 83498 EvnĐặt Mua
0966807728350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966807728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7728 EvnĐặt Mua
0966965448350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966965448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5448 EvnĐặt Mua
0966624738350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966624738 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 24738 EvnĐặt Mua
0966403808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966403808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3808 EvnĐặt Mua
0966001208350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966001208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 01208 EvnĐặt Mua
0966041398350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966041398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 EvnĐặt Mua
0966047648350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966047648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47648 EvnĐặt Mua
0966099408350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966099408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0966138948350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966138948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0966155498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966155498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 EvnĐặt Mua
0966181048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966181048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 81048 EvnĐặt Mua
0966248018350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966248018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0966297748350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966297748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 297748 EvnĐặt Mua
0966339508350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966339508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 339508 EvnĐặt Mua
0966357098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966357098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 EvnĐặt Mua
0966391848350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966391848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 EvnĐặt Mua
0966435718350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966435718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 435718 EvnĐặt Mua
0966480728350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966480728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0728 EvnĐặt Mua
0966495718350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966495718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0966519508350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966519508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9508 EvnĐặt Mua
0966576538350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966576538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6538 EvnĐặt Mua
0966624928350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966624928 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 928 EvnĐặt Mua
0966643108350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966643108 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 43108 EvnĐặt Mua
0966716908350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966716908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6908 EvnĐặt Mua
0966746458350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966746458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 EvnĐặt Mua
0966771398350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966771398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71398 EvnĐặt Mua
0966812538350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966812538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0966817418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966817418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7418 EvnĐặt Mua
0966821448350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966821448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 EvnĐặt Mua
0966840948350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966840948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40948 EvnĐặt Mua
0966895448350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966895448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0966932598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966932598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32598 EvnĐặt Mua
0966941798350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966941798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41798 EvnĐặt Mua
0966946008350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966946008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 46008 EvnĐặt Mua
0966950448350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966950448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 EvnĐặt Mua
0966970538350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0966970538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 970538 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0966 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0966 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0966 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0966 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Ngô Thục Nhi
Đặt sim: 08843...95
Vào lúc: 11:55 24/9/2020

Nguyễn Duy Việt
Đặt sim: 08372...21
Vào lúc: 11:52 24/9/2020

Phạm Minh Dương
Đặt sim: 08915...54
Vào lúc: 11:50 24/9/2020

Huỳnh Chí Thành
Đặt sim: 03221...46
Vào lúc: 11:46 24/9/2020

Nguyễn Đức Bảo
Đặt sim: 08842...87
Vào lúc: 11:44 24/9/2020

Trần Duy Anh
Đặt sim: 08620...66
Vào lúc: 11:41 24/9/2020

Trần Trung Nam
Đặt sim: 08978...56
Vào lúc: 11:38 24/9/2020

Hoàng Chí Anh
Đặt sim: 09849...69
Vào lúc: 11:34 24/9/2020

Trần Minh Anh
Đặt sim: 09069...53
Vào lúc: 11:31 24/9/2020

Nguyễn Văn Vinh
Đặt sim: 08349...56
Vào lúc: 11:28 24/9/2020

Lê Thị Tuyết
Đặt sim: 09886...85
Vào lúc: 11:26 24/9/2020

Trần Trung Tuân
Đặt sim: 08516...27
Vào lúc: 11:22 24/9/2020

Huỳnh Văn Quang
Đặt sim: 09320...77
Vào lúc: 11:20 24/9/2020

Phạm Nhã Thư
Đặt sim: 08512...43
Vào lúc: 11:16 24/9/2020

Huỳnh Thị Thy
Đặt sim: 09073...37
Vào lúc: 11:13 24/9/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333