sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0967 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0967*000 » Tam hoa 0967*111 » Tam hoa 0967*222 » Tam hoa 0967*333 » Tam hoa 0967*444 » Tam hoa 0967*555 » Tam hoa 0967*666 » Tam hoa 0967*777 » Tam hoa 0967*888 » Tam hoa 0967*999 »
Tứ quý 0967*0000 » Tứ quý 0967*1111 » Tứ quý 0967*2222 » Tứ quý 0967*3333 » Tứ quý 0967*4444 » Tứ quý 0967*5555 » Tứ quý 0967*6666 » Tứ quý 0967*7777 » Tứ quý 0967*8888 » Tứ quý 0967*9999 »
0967*6868 lộc phát » 0967*8686 lộc phát » 0967*6886 lộc phát » 0967*8668 lộc phát » 0967*7979 thần tài » 0967*3939 thần tài » 0967*7878 ông địa » 0967*3838 ông địa » 0967*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0967300298350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967300298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0967682778350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967682778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0967153448350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967153448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 EvnĐặt Mua
0967312898350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967312898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 898 EvnĐặt Mua
0967312328350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967312328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2328 EvnĐặt Mua
0967118458350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967118458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0967394908350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967394908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4908 EvnĐặt Mua
0967468308350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967468308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 EvnĐặt Mua
0967789538350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967789538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 89538 EvnĐặt Mua
0967295098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967295098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 295098 EvnĐặt Mua
0967154598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967154598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0967256498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967256498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 256498 EvnĐặt Mua
0967545098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967545098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 EvnĐặt Mua
0967104098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967104098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04098 EvnĐặt Mua
0967921348350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967921348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 21348 EvnĐặt Mua
0967357498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967357498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57498 EvnĐặt Mua
0967505478350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967505478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 EvnĐặt Mua
0967724158350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967724158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 724158 EvnĐặt Mua
0967863518350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967863518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 EvnĐặt Mua
0967836908350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967836908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6908 EvnĐặt Mua
0967980158350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967980158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0967525298350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967525298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25298 EvnĐặt Mua
0967047818350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967047818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0967318498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967318498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0967389318350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967389318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9318 EvnĐặt Mua
0967070048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967070048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0048 EvnĐặt Mua
0967072328350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967072328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0967930308350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967930308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 EvnĐặt Mua
0967009728350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967009728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 009728 EvnĐặt Mua
0967173318350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967173318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 173318 EvnĐặt Mua
0967759848350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967759848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9848 EvnĐặt Mua
0967512848350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967512848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2848 EvnĐặt Mua
0967704658350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967704658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4658 EvnĐặt Mua
0967241808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967241808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1808 EvnĐặt Mua
0967468598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967468598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8598 EvnĐặt Mua
0967626018350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967626018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6018 EvnĐặt Mua
0967242958350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967242958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 EvnĐặt Mua
0967539258350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967539258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0967663608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967663608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0967661928350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967661928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0967117058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967117058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 117058 EvnĐặt Mua
0967014808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967014808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0967097058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967097058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0967857808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967857808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7808 EvnĐặt Mua
0967365738350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967365738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 65738 EvnĐặt Mua
0967727608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967727608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 EvnĐặt Mua
0967942088350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967942088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 EvnĐặt Mua
0967125798350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967125798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 125798 EvnĐặt Mua
0967223148350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967223148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 EvnĐặt Mua
0967081448350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967081448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 EvnĐặt Mua
0967415798350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967415798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 EvnĐặt Mua
0967982498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967982498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 EvnĐặt Mua
0967215948350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967215948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 215948 EvnĐặt Mua
0967318508350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967318508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318508 EvnĐặt Mua
0967486058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967486058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6058 EvnĐặt Mua
0967804908350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967804908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04908 EvnĐặt Mua
0967969018350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967969018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9018 EvnĐặt Mua
0967830728350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967830728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0728 EvnĐặt Mua
0967897218350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967897218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7218 EvnĐặt Mua
0967608158350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967608158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 EvnĐặt Mua
0967394758350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967394758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 EvnĐặt Mua
0967093798350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967093798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3798 EvnĐặt Mua
0967935298350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967935298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35298 EvnĐặt Mua
0967376448350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967376448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 376448 EvnĐặt Mua
0967718218350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967718218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718218 EvnĐặt Mua
0967310828350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967310828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0828 EvnĐặt Mua
0967394838350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967394838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0967631478350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967631478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 31478 EvnĐặt Mua
0967941008350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967941008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 EvnĐặt Mua
0967952578350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967952578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0967031858350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967031858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 31858 EvnĐặt Mua
0967054738360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967054738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4738 EvnĐặt Mua
0967401378360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967401378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 401378 EvnĐặt Mua
0967147658360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967147658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 147658 EvnĐặt Mua
0967298058360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967298058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0967831038360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967831038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 31038 EvnĐặt Mua
0967484778360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967484778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 484778 EvnĐặt Mua
0967534058360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967534058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 534058 EvnĐặt Mua
0967276058360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967276058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 EvnĐặt Mua
0967952058360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967952058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 EvnĐặt Mua
0967452378360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967452378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 452378 EvnĐặt Mua
0967680538360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967680538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 EvnĐặt Mua
0967128458360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967128458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28458 EvnĐặt Mua
0967748728360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967748728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748728 EvnĐặt Mua
0967241248360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967241248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 241248 EvnĐặt Mua
0967017858380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967017858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 017858 EvnĐặt Mua
0967438348380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967438348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0967735938380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967735938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 735938 EvnĐặt Mua
0967659908380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967659908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0967 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0967 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0967 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0967 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Ngô Chí Anh
Đặt sim: 09738...97
Vào lúc: 18:55 20/4/2021

Ngô Thị Nguyệt
Đặt sim: 08960...10
Vào lúc: 18:52 20/4/2021

Huỳnh Văn Bảo
Đặt sim: 08445...67
Vào lúc: 18:50 20/4/2021

Phan Văn Khang
Đặt sim: 08855...26
Vào lúc: 18:47 20/4/2021

Nguyễn Chí Hải
Đặt sim: 09670...82
Vào lúc: 18:43 20/4/2021

Ngô Chí Nguyên
Đặt sim: 08654...26
Vào lúc: 18:40 20/4/2021

Trần Minh Lợi
Đặt sim: 09355...98
Vào lúc: 18:38 20/4/2021

Nguyễn Văn Quốc
Đặt sim: 08945...31
Vào lúc: 18:35 20/4/2021

Huỳnh Thị Hồng
Đặt sim: 08854...32
Vào lúc: 18:32 20/4/2021

Huỳnh Minh Lâm
Đặt sim: 08676...34
Vào lúc: 18:28 20/4/2021

Hoàng Minh Anh
Đặt sim: 08863...54
Vào lúc: 18:25 20/4/2021

Huỳnh Văn Hải
Đặt sim: 08394...66
Vào lúc: 18:23 20/4/2021

Nguyễn Minh Nguyên
Đặt sim: 08456...94
Vào lúc: 18:20 20/4/2021

Phạm Chí Sang
Đặt sim: 08318...88
Vào lúc: 18:16 20/4/2021

Ngô Đức Hùng
Đặt sim: 08325...76
Vào lúc: 18:13 20/4/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333