sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0967 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0967*000 » Tam hoa 0967*111 » Tam hoa 0967*222 » Tam hoa 0967*333 » Tam hoa 0967*444 » Tam hoa 0967*555 » Tam hoa 0967*666 » Tam hoa 0967*777 » Tam hoa 0967*888 » Tam hoa 0967*999 »
Tứ quý 0967*0000 » Tứ quý 0967*1111 » Tứ quý 0967*2222 » Tứ quý 0967*3333 » Tứ quý 0967*4444 » Tứ quý 0967*5555 » Tứ quý 0967*6666 » Tứ quý 0967*7777 » Tứ quý 0967*8888 » Tứ quý 0967*9999 »
0967*6868 lộc phát » 0967*8686 lộc phát » 0967*6886 lộc phát » 0967*8668 lộc phát » 0967*7979 thần tài » 0967*3939 thần tài » 0967*7878 ông địa » 0967*3838 ông địa » 0967*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0967403138190.000
230.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967403138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 403138 EvnĐặt Mua
0967693008190.000
230.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967693008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3008 EvnĐặt Mua
0967154318200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967154318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0967156548200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967156548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 56548 EvnĐặt Mua
0967439258200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967439258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 439258 EvnĐặt Mua
0967498928200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967498928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8928 EvnĐặt Mua
0967620458200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967620458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 20458 EvnĐặt Mua
0967663148200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967663148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 EvnĐặt Mua
0967786348200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967786348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0967825948200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967825948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 EvnĐặt Mua
0967066748200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967066748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 066748 EvnĐặt Mua
0967819428200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967819428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0967057208200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967057208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57208 EvnĐặt Mua
0967187958200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967187958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7958 EvnĐặt Mua
0967581008250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967581008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 EvnĐặt Mua
0967640178250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967640178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0178 EvnĐặt Mua
0967302778250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967302778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02778 EvnĐặt Mua
0967004218250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967004218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218 EvnĐặt Mua
0967092658250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967092658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0967109128250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967109128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 EvnĐặt Mua
0967198058250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967198058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 198058 EvnĐặt Mua
0967255928250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967255928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 55928 EvnĐặt Mua
0967258508250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967258508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0967370328250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967370328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 70328 EvnĐặt Mua
0967557028250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967557028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7028 EvnĐặt Mua
0967515128250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967515128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5128 EvnĐặt Mua
0967487828250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967487828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7828 EvnĐặt Mua
0967312328250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967312328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 EvnĐặt Mua
0967240228250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967240228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40228 EvnĐặt Mua
0967118458250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967118458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8458 EvnĐặt Mua
0967920798250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967920798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0798 EvnĐặt Mua
0967106498250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967106498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 EvnĐặt Mua
0967380398250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967380398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0967387598250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967387598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0967735278250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967735278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5278 EvnĐặt Mua
0967856308250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967856308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 EvnĐặt Mua
0967378538250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967378538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0967940838250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967940838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 940838 EvnĐặt Mua
0967209528250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967209528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 209528 EvnĐặt Mua
0967376448250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967376448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 EvnĐặt Mua
0967738428250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967738428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8428 EvnĐặt Mua
0967568158250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967568158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8158 EvnĐặt Mua
0967426978250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967426978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 978 EvnĐặt Mua
0967190758250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967190758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0967153038250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967153038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 153038 EvnĐặt Mua
0967264098250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967264098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 264098 EvnĐặt Mua
0967091798250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967091798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91798 EvnĐặt Mua
0967317098250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967317098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7098 EvnĐặt Mua
0967792458250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967792458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 92458 EvnĐặt Mua
0967164398250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967164398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 164398 EvnĐặt Mua
0967873088250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967873088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 873088 EvnĐặt Mua
0967394908250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967394908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4908 EvnĐặt Mua
0967468308250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967468308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0967946938300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967946938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0967347058300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967347058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0967441258300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967441258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0967830718300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967830718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0967221208300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967221208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 EvnĐặt Mua
0967278068300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967278068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8068 EvnĐặt Mua
0967223148300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967223148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0967229548300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967229548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 229548 EvnĐặt Mua
0967030098300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967030098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30098 EvnĐặt Mua
0967148298300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967148298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 EvnĐặt Mua
0967155498300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967155498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5498 EvnĐặt Mua
0967224598300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967224598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 224598 EvnĐặt Mua
0967281498300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967281498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0967334698300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967334698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34698 EvnĐặt Mua
0967564138300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967564138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 564138 EvnĐặt Mua
0967412038300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967412038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0967413448300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967413448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13448 EvnĐặt Mua
0967359208300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967359208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0967465238300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967465238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5238 EvnĐặt Mua
0967340158300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967340158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0158 EvnĐặt Mua
0967441848300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967441848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1848 EvnĐặt Mua
0967105188300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967105188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 188 EvnĐặt Mua
0967413218300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967413218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3218 EvnĐặt Mua
0967933098300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967933098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 33098 EvnĐặt Mua
0967384398300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967384398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 384398 EvnĐặt Mua
0967393498300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967393498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3498 EvnĐặt Mua
0967404698300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967404698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 404698 EvnĐặt Mua
0967411098300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967411098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 11098 EvnĐặt Mua
0967464598300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967464598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 EvnĐặt Mua
0967627498300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967627498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7498 EvnĐặt Mua
0967635498300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967635498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0967659098300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967659098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0967182548300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967182548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 82548 EvnĐặt Mua
0967731698300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967731698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 31698 EvnĐặt Mua
0967862348300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967862348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2348 EvnĐặt Mua
0967779218300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967779218 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 18 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0967 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0967 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0967 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0967 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Đức Nam
Đặt sim: 08874...29
Vào lúc: 22:55 19/1/2020

Nguyễn Thị Hồng
Đặt sim: 03298...15
Vào lúc: 22:53 19/1/2020

Nguyễn Cát Phương
Đặt sim: 03235...68
Vào lúc: 22:49 19/1/2020

Phạm Minh Nguyên
Đặt sim: 08832...82
Vào lúc: 22:46 19/1/2020

Trần Thục Phương
Đặt sim: 09197...19
Vào lúc: 22:44 19/1/2020

Hoàng Văn Quỳnh
Đặt sim: 03958...10
Vào lúc: 22:41 19/1/2020

Phạm Văn Hậu
Đặt sim: 09058...97
Vào lúc: 22:37 19/1/2020

Huỳnh Cát Tuyết
Đặt sim: 09182...34
Vào lúc: 22:35 19/1/2020

Phạm Kiều Nhi
Đặt sim: 08596...95
Vào lúc: 22:32 19/1/2020

Lê Minh Ken
Đặt sim: 08646...35
Vào lúc: 22:29 19/1/2020

Lê Đức Huỳnh
Đặt sim: 08477...70
Vào lúc: 22:26 19/1/2020

Trần Chí Hiền
Đặt sim: 08843...95
Vào lúc: 22:22 19/1/2020

Trần Duy Tùng
Đặt sim: 08327...38
Vào lúc: 22:20 19/1/2020

Hoàng Đức Lâm
Đặt sim: 09649...71
Vào lúc: 22:16 19/1/2020

Lê Thị Thơ
Đặt sim: 09393...56
Vào lúc: 22:13 19/1/2020

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333