sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0967 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0967*000 » Tam hoa 0967*111 » Tam hoa 0967*222 » Tam hoa 0967*333 » Tam hoa 0967*444 » Tam hoa 0967*555 » Tam hoa 0967*666 » Tam hoa 0967*777 » Tam hoa 0967*888 » Tam hoa 0967*999 »
Tứ quý 0967*0000 » Tứ quý 0967*1111 » Tứ quý 0967*2222 » Tứ quý 0967*3333 » Tứ quý 0967*4444 » Tứ quý 0967*5555 » Tứ quý 0967*6666 » Tứ quý 0967*7777 » Tứ quý 0967*8888 » Tứ quý 0967*9999 »
0967*6868 lộc phát » 0967*8686 lộc phát » 0967*6886 lộc phát » 0967*8668 lộc phát » 0967*7979 thần tài » 0967*3939 thần tài » 0967*7878 ông địa » 0967*3838 ông địa » 0967*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0967693008190.000
230.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967693008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 93008 EvnĐặt Mua
0967620458200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967620458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 EvnĐặt Mua
0967663148200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967663148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 663148 EvnĐặt Mua
0967825948200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967825948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0967187958200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967187958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0967036978200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967036978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 036978 EvnĐặt Mua
0967427898200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967427898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0967873088200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967873088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 873088 EvnĐặt Mua
0967819428200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967819428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 819428 EvnĐặt Mua
0967057208200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967057208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57208 EvnĐặt Mua
0967390148200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967390148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0148 EvnĐặt Mua
0967725908200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967725908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25908 EvnĐặt Mua
0967719808250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967719808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 EvnĐặt Mua
0967141048250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967141048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0967920798250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967920798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0967106498250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967106498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 EvnĐặt Mua
0967380398250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967380398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 380398 EvnĐặt Mua
0967940838250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967940838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40838 EvnĐặt Mua
0967209528250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967209528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 09528 EvnĐặt Mua
0967856308250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967856308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6308 EvnĐặt Mua
0967378538250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967378538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78538 EvnĐặt Mua
0967296318250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967296318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0967118608250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967118608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8608 EvnĐặt Mua
0967166528250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967166528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0967767148250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967767148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 767148 EvnĐặt Mua
0967854438250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967854438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4438 EvnĐặt Mua
0967004218250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967004218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218 EvnĐặt Mua
0967092658250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967092658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 92658 EvnĐặt Mua
0967109128250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967109128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 09128 EvnĐặt Mua
0967154318250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967154318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0967156548250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967156548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6548 EvnĐặt Mua
0967198058250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967198058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 198058 EvnĐặt Mua
0967255928250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967255928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 255928 EvnĐặt Mua
0967258508250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967258508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0967370328250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967370328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 EvnĐặt Mua
0967557028250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967557028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7028 EvnĐặt Mua
0967738428250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967738428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738428 EvnĐặt Mua
0967153038250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967153038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 53038 EvnĐặt Mua
0967264098250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967264098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4098 EvnĐặt Mua
0967091798250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967091798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91798 EvnĐặt Mua
0967317098250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967317098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17098 EvnĐặt Mua
0967792458250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967792458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 92458 EvnĐặt Mua
0967164398250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967164398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4398 EvnĐặt Mua
0967544128250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967544128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4128 EvnĐặt Mua
0967487828250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967487828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 828 EvnĐặt Mua
0967312328250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967312328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0967240228250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967240228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0967118458250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967118458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0967394908250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967394908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4908 EvnĐặt Mua
0967468308250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967468308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68308 EvnĐặt Mua
0967038518300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967038518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38518 EvnĐặt Mua
0967102518300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967102518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02518 EvnĐặt Mua
0967072298300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967072298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2298 EvnĐặt Mua
0967553098300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967553098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 553098 EvnĐặt Mua
0967601028300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967601028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0967603058300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967603058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3058 EvnĐặt Mua
0967125058300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967125058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0967936848300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967936848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 36848 EvnĐặt Mua
0967410778300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967410778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10778 EvnĐặt Mua
0967602708300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967602708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 602708 EvnĐặt Mua
0967504128300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967504128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 504128 EvnĐặt Mua
0967972158300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967972158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2158 EvnĐặt Mua
0967019148300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967019148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0967134248300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967134248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 134248 EvnĐặt Mua
0967838548300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967838548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38548 EvnĐặt Mua
0967782458300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967782458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2458 EvnĐặt Mua
0967587028300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967587028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87028 EvnĐặt Mua
0967462028300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967462028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 462028 EvnĐặt Mua
0967531418300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967531418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1418 EvnĐặt Mua
0967256658300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967256658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 658 EvnĐặt Mua
0967780758300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967780758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 80758 EvnĐặt Mua
0967009728300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967009728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9728 EvnĐặt Mua
0967379028300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967379028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0967173318300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967173318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318 EvnĐặt Mua
0967032218300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967032218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2218 EvnĐặt Mua
0967104698300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967104698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04698 EvnĐặt Mua
0967530028300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967530028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0967126418300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967126418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6418 EvnĐặt Mua
0967690148300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967690148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 690148 EvnĐặt Mua
0967245518300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967245518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 245518 EvnĐặt Mua
0967124518300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967124518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0967946938300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967946938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 946938 EvnĐặt Mua
0967921348300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967921348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1348 EvnĐặt Mua
0967827748300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967827748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0967557748300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967557748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57748 EvnĐặt Mua
0967756248300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967756248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 756248 EvnĐặt Mua
0967802658300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967802658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 658 EvnĐặt Mua
0967359208300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967359208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0967640178300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967640178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40178 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0967 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0967 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0967 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0967 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Phan Văn Huy
Đặt sim: 08945...50
Vào lúc: 22:55 9/4/2020

Nguyễn Chí Vũ
Đặt sim: 08212...16
Vào lúc: 22:53 9/4/2020

Trần Minh Hiệp
Đặt sim: 09681...80
Vào lúc: 22:50 9/4/2020

Phan Đức Luân
Đặt sim: 09720...49
Vào lúc: 22:46 9/4/2020

Hoàng Đức Hiền
Đặt sim: 09835...61
Vào lúc: 22:43 9/4/2020

Nguyễn Phương Hương
Đặt sim: 08693...69
Vào lúc: 22:41 9/4/2020

Trần Duy Bảo
Đặt sim: 08477...79
Vào lúc: 22:38 9/4/2020

Huỳnh Văn Hiền
Đặt sim: 08992...75
Vào lúc: 22:34 9/4/2020

Phan Đức Khánh
Đặt sim: 09853...90
Vào lúc: 22:32 9/4/2020

Ngô Chí Khang
Đặt sim: 09658...68
Vào lúc: 22:28 9/4/2020

Ngô Văn Hoàng
Đặt sim: 09726...52
Vào lúc: 22:25 9/4/2020

Trần Đức Hiếu
Đặt sim: 03915...66
Vào lúc: 22:23 9/4/2020

Nguyễn Thị Thy
Đặt sim: 08857...45
Vào lúc: 22:19 9/4/2020

Ngô Duy Bảo
Đặt sim: 08232...88
Vào lúc: 22:16 9/4/2020

Trần Nhã Nhi
Đặt sim: 08971...23
Vào lúc: 22:13 9/4/2020

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333