sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0967 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0967*000 » Tam hoa 0967*111 » Tam hoa 0967*222 » Tam hoa 0967*333 » Tam hoa 0967*444 » Tam hoa 0967*555 » Tam hoa 0967*666 » Tam hoa 0967*777 » Tam hoa 0967*888 » Tam hoa 0967*999 »
Tứ quý 0967*0000 » Tứ quý 0967*1111 » Tứ quý 0967*2222 » Tứ quý 0967*3333 » Tứ quý 0967*4444 » Tứ quý 0967*5555 » Tứ quý 0967*6666 » Tứ quý 0967*7777 » Tứ quý 0967*8888 » Tứ quý 0967*9999 »
0967*6868 lộc phát » 0967*8686 lộc phát » 0967*6886 lộc phát » 0967*8668 lộc phát » 0967*7979 thần tài » 0967*3939 thần tài » 0967*7878 ông địa » 0967*3838 ông địa » 0967*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0967836908350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967836908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 836908 EvnĐặt Mua
0967863518350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967863518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3518 EvnĐặt Mua
0967980158350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967980158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 980158 EvnĐặt Mua
0967500308350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967500308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0967331028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967331028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 331028 EvnĐặt Mua
0967137728350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967137728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37728 EvnĐặt Mua
0967942088350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967942088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42088 EvnĐặt Mua
0967097058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967097058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 EvnĐặt Mua
0967857808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967857808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 EvnĐặt Mua
0967312898350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967312898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0967165208350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967165208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 65208 EvnĐặt Mua
0967463578350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967463578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63578 EvnĐặt Mua
0967631478350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967631478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 31478 EvnĐặt Mua
0967125798350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967125798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5798 EvnĐặt Mua
0967515348350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967515348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5348 EvnĐặt Mua
0967118458350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967118458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 118458 EvnĐặt Mua
0967532918350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967532918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32918 EvnĐặt Mua
0967876948350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967876948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76948 EvnĐặt Mua
0967732428350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967732428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 EvnĐặt Mua
0967377148350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967377148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 EvnĐặt Mua
0967751308350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967751308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0967072328350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967072328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 EvnĐặt Mua
0967930308350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967930308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 EvnĐặt Mua
0967195338350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967195338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0967799948350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967799948 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 948 EvnĐặt Mua
0967790338350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967790338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 790338 EvnĐặt Mua
0967610378350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967610378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0378 EvnĐặt Mua
0967166648350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967166648 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 66648 EvnĐặt Mua
0967207498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967207498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0967727608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967727608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0967789538350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967789538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0967295098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967295098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 EvnĐặt Mua
0967154598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967154598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 EvnĐặt Mua
0967256498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967256498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6498 EvnĐặt Mua
0967545098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967545098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5098 EvnĐặt Mua
0967104098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967104098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04098 EvnĐặt Mua
0967921348350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967921348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 21348 EvnĐặt Mua
0967357498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967357498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57498 EvnĐặt Mua
0967505478350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967505478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 05478 EvnĐặt Mua
0967047818350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967047818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 818 EvnĐặt Mua
0967525298350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967525298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 525298 EvnĐặt Mua
0967365738350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967365738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0967394908350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967394908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 394908 EvnĐặt Mua
0967036598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967036598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 36598 EvnĐặt Mua
0967394758360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967394758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 394758 EvnĐặt Mua
0967215948360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967215948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 15948 EvnĐặt Mua
0967318508360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967318508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318508 EvnĐặt Mua
0967804908360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967804908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04908 EvnĐặt Mua
0967830728360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967830728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30728 EvnĐặt Mua
0967855428370.000
440.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967855428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 55428 EvnĐặt Mua
0967204708380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967204708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 204708 EvnĐặt Mua
0967559498380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967559498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0967523538380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967523538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 EvnĐặt Mua
0967128938380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967128938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8938 EvnĐặt Mua
0967595008390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967595008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5008 EvnĐặt Mua
0967544318390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967544318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0967264908390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967264908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0967915408390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967915408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 915408 EvnĐặt Mua
0967183008390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967183008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 183008 EvnĐặt Mua
0967133348390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967133348 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0967727138390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967727138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 EvnĐặt Mua
0967784238390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967784238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 784238 EvnĐặt Mua
0967434938390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967434938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 434938 EvnĐặt Mua
0967576178390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967576178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 EvnĐặt Mua
0967713488390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967713488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13488 EvnĐặt Mua
0967784438390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967784438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0967594278390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967594278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0967242138390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967242138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 242138 EvnĐặt Mua
0967747138390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967747138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0967535448390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967535448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35448 EvnĐặt Mua
0967602278390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967602278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0967083408390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967083408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 083408 EvnĐặt Mua
0967735978390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967735978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0967642488390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967642488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 EvnĐặt Mua
0967254088390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967254088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 088 EvnĐặt Mua
0967183418390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967183418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 183418 EvnĐặt Mua
0967180938390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967180938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 938 EvnĐặt Mua
0967296488390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967296488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 296488 EvnĐặt Mua
0967946938390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967946938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 938 EvnĐặt Mua
0967995808390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967995808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 995808 EvnĐặt Mua
0967177808390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967177808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0967223148390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967223148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 EvnĐặt Mua
0967081448390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967081448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0967082178390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967082178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 82178 EvnĐặt Mua
0967604788390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967604788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4788 EvnĐặt Mua
0967155458390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967155458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 55458 EvnĐặt Mua
0967093798390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967093798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 EvnĐặt Mua
0967935298390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967935298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 935298 EvnĐặt Mua
0967376448390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967376448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0967 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0967 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0967 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0967 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Ngô Diệp Nhàn
Đặt sim: 08369...16
Vào lúc: 22:56 7/12/2021

Ngô Văn Hoàng
Đặt sim: 09183...53
Vào lúc: 22:52 7/12/2021

Phan Thục Nhân
Đặt sim: 08354...86
Vào lúc: 22:50 7/12/2021

Hoàng Duy Khương
Đặt sim: 09899...13
Vào lúc: 22:47 7/12/2021

Ngô Kiều Mai
Đặt sim: 03211...18
Vào lúc: 22:43 7/12/2021

Ngô Trung Tùng
Đặt sim: 03231...37
Vào lúc: 22:41 7/12/2021

Nguyễn Đức Khiêm
Đặt sim: 09874...10
Vào lúc: 22:37 7/12/2021

Nguyễn Đức Long
Đặt sim: 08824...91
Vào lúc: 22:35 7/12/2021

Trần Minh Tân
Đặt sim: 09158...57
Vào lúc: 22:31 7/12/2021

Ngô Chí Khang
Đặt sim: 03226...44
Vào lúc: 22:28 7/12/2021

Trần Văn Khoa
Đặt sim: 03922...89
Vào lúc: 22:25 7/12/2021

Trần Chí Thi
Đặt sim: 09083...28
Vào lúc: 22:23 7/12/2021

Ngô Minh Cương
Đặt sim: 08542...23
Vào lúc: 22:20 7/12/2021

Trần Minh Bảo
Đặt sim: 03911...36
Vào lúc: 22:17 7/12/2021

Trần Văn Anh
Đặt sim: 09386...95
Vào lúc: 22:13 7/12/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333