sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0967 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0967*000 » Tam hoa 0967*111 » Tam hoa 0967*222 » Tam hoa 0967*333 » Tam hoa 0967*444 » Tam hoa 0967*555 » Tam hoa 0967*666 » Tam hoa 0967*777 » Tam hoa 0967*888 » Tam hoa 0967*999 »
Tứ quý 0967*0000 » Tứ quý 0967*1111 » Tứ quý 0967*2222 » Tứ quý 0967*3333 » Tứ quý 0967*4444 » Tứ quý 0967*5555 » Tứ quý 0967*6666 » Tứ quý 0967*7777 » Tứ quý 0967*8888 » Tứ quý 0967*9999 »
0967*6868 lộc phát » 0967*8686 lộc phát » 0967*6886 lộc phát » 0967*8668 lộc phát » 0967*7979 thần tài » 0967*3939 thần tài » 0967*7878 ông địa » 0967*3838 ông địa » 0967*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0967295098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967295098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 295098 EvnĐặt Mua
0967154598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967154598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54598 EvnĐặt Mua
0967256498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967256498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0967545098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967545098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0967544128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967544128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4128 EvnĐặt Mua
0967072878350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967072878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0967289248350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967289248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 89248 EvnĐặt Mua
0967573228350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967573228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 73228 EvnĐặt Mua
0967599178350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967599178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9178 EvnĐặt Mua
0967433928350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967433928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928 EvnĐặt Mua
0967515348350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967515348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 EvnĐặt Mua
0967738428350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967738428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38428 EvnĐặt Mua
0967104098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967104098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0967921348350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967921348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 921348 EvnĐặt Mua
0967357498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967357498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57498 EvnĐặt Mua
0967505478350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967505478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 EvnĐặt Mua
0967585708350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967585708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0967724158350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967724158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24158 EvnĐặt Mua
0967047818350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967047818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47818 EvnĐặt Mua
0967106498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967106498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0967380398350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967380398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0398 EvnĐặt Mua
0967940838350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967940838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 838 EvnĐặt Mua
0967209528350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967209528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0967856308350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967856308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 EvnĐặt Mua
0967378538350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967378538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378538 EvnĐặt Mua
0967927618350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967927618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 618 EvnĐặt Mua
0967049518350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967049518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 049518 EvnĐặt Mua
0967863518350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967863518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 863518 EvnĐặt Mua
0967836908350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967836908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 EvnĐặt Mua
0967980158350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967980158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0158 EvnĐặt Mua
0967125798350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967125798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 EvnĐặt Mua
0967372428350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967372428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2428 EvnĐặt Mua
0967933098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967933098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 933098 EvnĐặt Mua
0967494098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967494098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4098 EvnĐặt Mua
0967097058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967097058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0967857808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967857808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0967517598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967517598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17598 EvnĐặt Mua
0967447158350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967447158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47158 EvnĐặt Mua
0967792128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967792128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 EvnĐặt Mua
0967041698350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967041698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698 EvnĐặt Mua
0967525298350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967525298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25298 EvnĐặt Mua
0967225508350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967225508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0967148328350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967148328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8328 EvnĐặt Mua
0967355278350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967355278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5278 EvnĐặt Mua
0967789538350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967789538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 789538 EvnĐặt Mua
0967487828350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967487828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87828 EvnĐặt Mua
0967312328350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967312328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 312328 EvnĐặt Mua
0967118458350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967118458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18458 EvnĐặt Mua
0967780758350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967780758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0758 EvnĐặt Mua
0967009728350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967009728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9728 EvnĐặt Mua
0967379028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967379028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 79028 EvnĐặt Mua
0967173318350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967173318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0967215948350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967215948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 215948 EvnĐặt Mua
0967318508350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967318508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0967804908350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967804908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0967376448350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967376448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6448 EvnĐặt Mua
0967486058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967486058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 486058 EvnĐặt Mua
0967969018350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967969018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 EvnĐặt Mua
0967182698350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967182698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 82698 EvnĐặt Mua
0967377498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967377498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 EvnĐặt Mua
0967415798350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967415798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 15798 EvnĐặt Mua
0967794098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967794098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 794098 EvnĐặt Mua
0967165298350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967165298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5298 EvnĐặt Mua
0967310828350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967310828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 828 EvnĐặt Mua
0967804838350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967804838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 804838 EvnĐặt Mua
0967394838350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967394838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94838 EvnĐặt Mua
0967608158350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967608158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 EvnĐặt Mua
0967042608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967042608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0967046178350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967046178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 46178 EvnĐặt Mua
0967055348350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967055348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5348 EvnĐặt Mua
0967070958350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967070958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0958 EvnĐặt Mua
0967080048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967080048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0048 EvnĐặt Mua
0967093798350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967093798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3798 EvnĐặt Mua
0967130358350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967130358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 130358 EvnĐặt Mua
0967146708350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967146708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 EvnĐặt Mua
0967155418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967155418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 55418 EvnĐặt Mua
0967163458350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967163458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 EvnĐặt Mua
0967197408350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967197408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7408 EvnĐặt Mua
0967227438350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967227438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0967244008350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967244008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 44008 EvnĐặt Mua
0967294038350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967294038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4038 EvnĐặt Mua
0967317328350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967317328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17328 EvnĐặt Mua
0967344548350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967344548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0967347708350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967347708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0967461598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967461598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 61598 EvnĐặt Mua
0967471048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967471048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71048 EvnĐặt Mua
0967503018350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967503018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3018 EvnĐặt Mua
0967536728350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967536728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 36728 EvnĐặt Mua
0967541598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967541598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 541598 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0967 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0967 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0967 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0967 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Thị Tuyết
Đặt sim: 03915...98
Vào lúc: 17:56 23/9/2020

Ngô Văn Nhật
Đặt sim: 08821...43
Vào lúc: 17:52 23/9/2020

Trần Đức Khoa
Đặt sim: 08343...61
Vào lúc: 17:49 23/9/2020

Phạm Đức Nhân
Đặt sim: 08595...20
Vào lúc: 17:46 23/9/2020

Nguyễn Chí Bảo
Đặt sim: 09659...54
Vào lúc: 17:44 23/9/2020

Nguyễn Đức Hiếu
Đặt sim: 08380...80
Vào lúc: 17:40 23/9/2020

Trần Minh Nguyên
Đặt sim: 08947...94
Vào lúc: 17:38 23/9/2020

Nguyễn Chí Hiếu
Đặt sim: 03224...33
Vào lúc: 17:34 23/9/2020

Trần Nhã Hồng
Đặt sim: 08238...17
Vào lúc: 17:31 23/9/2020

Huỳnh Minh Kiên
Đặt sim: 08662...48
Vào lúc: 17:29 23/9/2020

Hoàng Đức Hoàng
Đặt sim: 08956...92
Vào lúc: 17:25 23/9/2020

Nguyễn Văn Quốc
Đặt sim: 09756...35
Vào lúc: 17:23 23/9/2020

Nguyễn Kim Nhiên
Đặt sim: 08684...33
Vào lúc: 17:20 23/9/2020

Phan Thị Mai
Đặt sim: 03248...54
Vào lúc: 17:17 23/9/2020

Ngô Chí Khang
Đặt sim: 08854...31
Vào lúc: 17:14 23/9/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333