sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0967 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0967*000 » Tam hoa 0967*111 » Tam hoa 0967*222 » Tam hoa 0967*333 » Tam hoa 0967*444 » Tam hoa 0967*555 » Tam hoa 0967*666 » Tam hoa 0967*777 » Tam hoa 0967*888 » Tam hoa 0967*999 »
Tứ quý 0967*0000 » Tứ quý 0967*1111 » Tứ quý 0967*2222 » Tứ quý 0967*3333 » Tứ quý 0967*4444 » Tứ quý 0967*5555 » Tứ quý 0967*6666 » Tứ quý 0967*7777 » Tứ quý 0967*8888 » Tứ quý 0967*9999 »
0967*6868 lộc phát » 0967*8686 lộc phát » 0967*6886 lộc phát » 0967*8668 lộc phát » 0967*7979 thần tài » 0967*3939 thần tài » 0967*7878 ông địa » 0967*3838 ông địa » 0967*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0967415798350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967415798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 EvnĐặt Mua
0967982498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967982498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 82498 EvnĐặt Mua
0967215948350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967215948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 15948 EvnĐặt Mua
0967318508350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967318508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0967486058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967486058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 486058 EvnĐặt Mua
0967804908350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967804908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4908 EvnĐặt Mua
0967969018350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967969018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 EvnĐặt Mua
0967830728350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967830728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0728 EvnĐặt Mua
0967897218350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967897218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 97218 EvnĐặt Mua
0967608158350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967608158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08158 EvnĐặt Mua
0967102428350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967102428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 EvnĐặt Mua
0967394758350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967394758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4758 EvnĐặt Mua
0967520608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967520608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 520608 EvnĐặt Mua
0967871418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967871418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 EvnĐặt Mua
0967333428350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967333428 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0967433318350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967433318 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 3318 EvnĐặt Mua
0967973428350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967973428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 EvnĐặt Mua
0967541598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967541598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41598 EvnĐặt Mua
0967748298350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967748298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 EvnĐặt Mua
0967438198350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967438198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438198 EvnĐặt Mua
0967727608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967727608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7608 EvnĐặt Mua
0967614158350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967614158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4158 EvnĐặt Mua
0967511348350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967511348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1348 EvnĐặt Mua
0967072328350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967072328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 EvnĐặt Mua
0967930308350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967930308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 EvnĐặt Mua
0967241808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967241808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41808 EvnĐặt Mua
0967738258350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967738258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0967468598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967468598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8598 EvnĐặt Mua
0967626018350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967626018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 626018 EvnĐặt Mua
0967242958350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967242958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0967539258350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967539258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9258 EvnĐặt Mua
0967663608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967663608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63608 EvnĐặt Mua
0967661928350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967661928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 661928 EvnĐặt Mua
0967117058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967117058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 117058 EvnĐặt Mua
0967014808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967014808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 EvnĐặt Mua
0967097058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967097058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 EvnĐặt Mua
0967857808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967857808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7808 EvnĐặt Mua
0967517598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967517598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 EvnĐặt Mua
0967447158350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967447158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 447158 EvnĐặt Mua
0967942088350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967942088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 088 EvnĐặt Mua
0967174818350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967174818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 174818 EvnĐặt Mua
0967652158350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967652158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 652158 EvnĐặt Mua
0967562358350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967562358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0967950298350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967950298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 950298 EvnĐặt Mua
0967656478350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967656478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 EvnĐặt Mua
0967631478350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967631478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0967941008350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967941008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41008 EvnĐặt Mua
0967612858350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967612858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2858 EvnĐặt Mua
0967525298350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967525298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0967487828350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967487828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87828 EvnĐặt Mua
0967312328350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967312328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 EvnĐặt Mua
0967118458350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967118458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0967780848350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967780848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 780848 EvnĐặt Mua
0967265908350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967265908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 265908 EvnĐặt Mua
0967081448350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967081448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 EvnĐặt Mua
0967125798350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967125798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0967153448350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967153448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0967104098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967104098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0967242278350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967242278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 278 EvnĐặt Mua
0967592978350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967592978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 978 EvnĐặt Mua
0967093798350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967093798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0967935298350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967935298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 EvnĐặt Mua
0967376448350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967376448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0967423008350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967423008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3008 EvnĐặt Mua
0967759848350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967759848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0967512848350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967512848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 12848 EvnĐặt Mua
0967704658350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967704658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4658 EvnĐặt Mua
0967530028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967530028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0967126418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967126418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6418 EvnĐặt Mua
0967690148350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967690148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 EvnĐặt Mua
0967245518350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967245518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0967124518350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967124518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 124518 EvnĐặt Mua
0967365738350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967365738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 EvnĐặt Mua
0967494098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967494098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 EvnĐặt Mua
0967686428350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967686428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 EvnĐặt Mua
0967141048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967141048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 EvnĐặt Mua
0967394908350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967394908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0967468308350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967468308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 EvnĐặt Mua
0967830718350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967830718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 EvnĐặt Mua
0967300298350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967300298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0298 EvnĐặt Mua
0967682778350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967682778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0967104698350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967104698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 104698 EvnĐặt Mua
0967610378350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967610378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0967192378350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967192378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 192378 EvnĐặt Mua
0967475378350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967475378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0967223148350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967223148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 EvnĐặt Mua
0967946938350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967946938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6938 EvnĐặt Mua
0967310828350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967310828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 828 EvnĐặt Mua
0967394838350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967394838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 838 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0967 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0967 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0967 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0967 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Đức Bảo
Đặt sim: 09764...69
Vào lúc: 22:55 26/11/2020

Nguyễn Chí Nhân
Đặt sim: 08822...44
Vào lúc: 22:53 26/11/2020

Phạm Chí Anh
Đặt sim: 09193...52
Vào lúc: 22:49 26/11/2020

Nguyễn Thị Chi
Đặt sim: 08863...20
Vào lúc: 22:46 26/11/2020

Ngô Chí Khải
Đặt sim: 08859...49
Vào lúc: 22:44 26/11/2020

Ngô Nhã Hồng
Đặt sim: 09647...31
Vào lúc: 22:41 26/11/2020

Nguyễn Văn Hoàng
Đặt sim: 09752...87
Vào lúc: 22:37 26/11/2020

Nguyễn Minh Bảo
Đặt sim: 03910...61
Vào lúc: 22:35 26/11/2020

Hoàng Minh Ninh
Đặt sim: 09819...70
Vào lúc: 22:32 26/11/2020

Trần Đức Hải
Đặt sim: 03262...72
Vào lúc: 22:29 26/11/2020

Trần Trung Thái
Đặt sim: 08686...21
Vào lúc: 22:26 26/11/2020

Ngô Duy Tuấn
Đặt sim: 08350...76
Vào lúc: 22:23 26/11/2020

Trần Cát Thi
Đặt sim: 09393...20
Vào lúc: 22:19 26/11/2020

Hoàng Đức Huy
Đặt sim: 09118...54
Vào lúc: 22:16 26/11/2020

Nguyễn Thị Hồng
Đặt sim: 08614...10
Vào lúc: 22:14 26/11/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333