sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0967 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0967*000 » Tam hoa 0967*111 » Tam hoa 0967*222 » Tam hoa 0967*333 » Tam hoa 0967*444 » Tam hoa 0967*555 » Tam hoa 0967*666 » Tam hoa 0967*777 » Tam hoa 0967*888 » Tam hoa 0967*999 »
Tứ quý 0967*0000 » Tứ quý 0967*1111 » Tứ quý 0967*2222 » Tứ quý 0967*3333 » Tứ quý 0967*4444 » Tứ quý 0967*5555 » Tứ quý 0967*6666 » Tứ quý 0967*7777 » Tứ quý 0967*8888 » Tứ quý 0967*9999 »
0967*6868 lộc phát » 0967*8686 lộc phát » 0967*6886 lộc phát » 0967*8668 lộc phát » 0967*7979 thần tài » 0967*3939 thần tài » 0967*7878 ông địa » 0967*3838 ông địa » 0967*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0967403138190.000
230.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967403138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3138 EvnĐặt Mua
0967693008190.000
230.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967693008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0967198358200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967198358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0967459358200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967459358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 459358 EvnĐặt Mua
0967187958200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967187958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 187958 EvnĐặt Mua
0967736558200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967736558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0967154318200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967154318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318 EvnĐặt Mua
0967156548200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967156548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0967439258200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967439258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 439258 EvnĐặt Mua
0967498928200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967498928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928 EvnĐặt Mua
0967536908200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967536908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 36908 EvnĐặt Mua
0967620458200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967620458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 20458 EvnĐặt Mua
0967663148200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967663148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0967786348200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967786348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0967825948200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967825948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0967720448200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967720448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0967948508200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967948508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0967066748200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967066748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 66748 EvnĐặt Mua
0967419908200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967419908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0967568158250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967568158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8158 EvnĐặt Mua
0967426978250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967426978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 426978 EvnĐặt Mua
0967190758250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967190758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0758 EvnĐặt Mua
0967887208250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967887208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 EvnĐặt Mua
0967376448250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967376448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0967004218250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967004218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4218 EvnĐặt Mua
0967092658250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967092658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0967109128250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967109128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 09128 EvnĐặt Mua
0967198058250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967198058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8058 EvnĐặt Mua
0967255928250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967255928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 55928 EvnĐặt Mua
0967258508250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967258508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8508 EvnĐặt Mua
0967370328250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967370328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0328 EvnĐặt Mua
0967148598250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967148598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0967431128250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967431128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 31128 EvnĐặt Mua
0967349238250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967349238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 349238 EvnĐặt Mua
0967310938250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967310938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 938 EvnĐặt Mua
0967928738250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967928738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928738 EvnĐặt Mua
0967268538250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967268538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0967852058250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967852058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2058 EvnĐặt Mua
0967767148250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967767148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0967854438250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967854438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54438 EvnĐặt Mua
0967925848250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967925848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 925848 EvnĐặt Mua
0967394908250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967394908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94908 EvnĐặt Mua
0967468308250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967468308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8308 EvnĐặt Mua
0967873088250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967873088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 EvnĐặt Mua
0967264098250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967264098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 264098 EvnĐặt Mua
0967091798250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967091798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91798 EvnĐặt Mua
0967557028250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967557028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0967880738250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967880738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0967106498250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967106498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06498 EvnĐặt Mua
0967920798250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967920798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0798 EvnĐặt Mua
0967387598250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967387598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7598 EvnĐặt Mua
0967380398250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967380398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 EvnĐặt Mua
0967735278250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967735278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0967940838250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967940838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0967856308250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967856308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 EvnĐặt Mua
0967378538250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967378538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78538 EvnĐặt Mua
0967209528250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967209528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9528 EvnĐặt Mua
0967738428250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967738428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38428 EvnĐặt Mua
0967378428250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967378428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78428 EvnĐặt Mua
0967094618250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967094618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 618 EvnĐặt Mua
0967447628250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967447628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 628 EvnĐặt Mua
0967456928250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967456928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0967224158300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967224158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 224158 EvnĐặt Mua
0967449618300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967449618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0967044518300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967044518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0967347208300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967347208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47208 EvnĐặt Mua
0967921348300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967921348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 EvnĐặt Mua
0967573308300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967573308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 EvnĐặt Mua
0967863518300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967863518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 863518 EvnĐặt Mua
0967223148300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967223148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3148 EvnĐặt Mua
0967229548300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967229548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0967920138300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967920138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0138 EvnĐặt Mua
0967756258300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967756258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6258 EvnĐặt Mua
0967736038300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967736038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 36038 EvnĐặt Mua
0967530838300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967530838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0967407558300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967407558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 407558 EvnĐặt Mua
0967336058300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967336058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0967053878300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967053878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 053878 EvnĐặt Mua
0967915408300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967915408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0967264908300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967264908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4908 EvnĐặt Mua
0967151498300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967151498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51498 EvnĐặt Mua
0967034038300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967034038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 034038 EvnĐặt Mua
0967413218300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967413218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3218 EvnĐặt Mua
0967596008300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967596008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6008 EvnĐặt Mua
0967032218300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967032218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218 EvnĐặt Mua
0967921748300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967921748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 21748 EvnĐặt Mua
0967344548300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967344548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0967345408300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967345408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0967042608300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0967042608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42608 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0967 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0967 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0967 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0967 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Minh Hoàng
Đặt sim: 08546...72
Vào lúc: 12:55 19/9/2019

Lê Văn Anh
Đặt sim: 08962...93
Vào lúc: 12:53 19/9/2019

Ngô Phương Thy
Đặt sim: 08812...72
Vào lúc: 12:49 19/9/2019

Nguyễn Chí Đăng
Đặt sim: 09857...33
Vào lúc: 12:46 19/9/2019

Trần Minh Khoa
Đặt sim: 08428...48
Vào lúc: 12:43 19/9/2019

Nguyễn Thị Nhi
Đặt sim: 08240...41
Vào lúc: 12:40 19/9/2019

Lê Kim Mai
Đặt sim: 08687...90
Vào lúc: 12:38 19/9/2019

Nguyễn Thục Thơ
Đặt sim: 09792...42
Vào lúc: 12:35 19/9/2019

Nguyễn Minh Thi
Đặt sim: 03253...13
Vào lúc: 12:32 19/9/2019

Trần Trung Kiên
Đặt sim: 09696...40
Vào lúc: 12:28 19/9/2019

Nguyễn Cát Thư
Đặt sim: 08852...40
Vào lúc: 12:25 19/9/2019

Ngô Thị Hương
Đặt sim: 08885...21
Vào lúc: 12:23 19/9/2019

Ngô Đức Bảo
Đặt sim: 08248...48
Vào lúc: 12:19 19/9/2019

Nguyễn Văn Tân
Đặt sim: 08445...76
Vào lúc: 12:17 19/9/2019

Nguyễn Nhã Linh
Đặt sim: 03986...17
Vào lúc: 12:14 19/9/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333