sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0968 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0968*000 » Tam hoa 0968*111 » Tam hoa 0968*222 » Tam hoa 0968*333 » Tam hoa 0968*444 » Tam hoa 0968*555 » Tam hoa 0968*666 » Tam hoa 0968*777 » Tam hoa 0968*888 » Tam hoa 0968*999 »
Tứ quý 0968*0000 » Tứ quý 0968*1111 » Tứ quý 0968*2222 » Tứ quý 0968*3333 » Tứ quý 0968*4444 » Tứ quý 0968*5555 » Tứ quý 0968*6666 » Tứ quý 0968*7777 » Tứ quý 0968*8888 » Tứ quý 0968*9999 »
0968*6868 lộc phát » 0968*8686 lộc phát » 0968*6886 lộc phát » 0968*8668 lộc phát » 0968*7979 thần tài » 0968*3939 thần tài » 0968*7878 ông địa » 0968*3838 ông địa » 0968*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0968074908200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968074908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 074908 EvnĐặt Mua
0968185208200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968185208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 185208 EvnĐặt Mua
0968520948200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968520948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 520948 EvnĐặt Mua
0968320928200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968320928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928 EvnĐặt Mua
0968346238250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968346238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 346238 EvnĐặt Mua
0968574638250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968574638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4638 EvnĐặt Mua
0968952248250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968952248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52248 EvnĐặt Mua
0968431758250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968431758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 EvnĐặt Mua
0968183718250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968183718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 EvnĐặt Mua
0968967178250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968967178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 967178 EvnĐặt Mua
0968014528250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968014528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 EvnĐặt Mua
0968052928250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968052928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0968271908250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968271908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0968370518250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968370518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 370518 EvnĐặt Mua
0968377038250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968377038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0968610518250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968610518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 EvnĐặt Mua
0968756508250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968756508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 56508 EvnĐặt Mua
0968773608250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968773608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3608 EvnĐặt Mua
0968857318250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968857318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 857318 EvnĐặt Mua
0968884508250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968884508 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 84508 EvnĐặt Mua
0968890428250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968890428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 890428 EvnĐặt Mua
0968892748250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968892748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 92748 EvnĐặt Mua
0968945028250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968945028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 EvnĐặt Mua
0968654208250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968654208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 EvnĐặt Mua
0968042498250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968042498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 EvnĐặt Mua
0968804298250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968804298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04298 EvnĐặt Mua
0968251798250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968251798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1798 EvnĐặt Mua
0968532478250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968532478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0968234478250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968234478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34478 EvnĐặt Mua
0968430278250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968430278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30278 EvnĐặt Mua
0968610138250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968610138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0138 EvnĐặt Mua
0968194498250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968194498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0968156098250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968156098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0968700438250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968700438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 00438 EvnĐặt Mua
0968739848250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968739848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0968952738250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968952738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52738 EvnĐặt Mua
0968069758250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968069758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 EvnĐặt Mua
0968376038250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968376038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6038 EvnĐặt Mua
0968730358250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968730358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 EvnĐặt Mua
0968850218250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968850218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218 EvnĐặt Mua
0968219158250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968219158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 219158 EvnĐặt Mua
0968516648250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968516648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0968829438250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968829438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9438 EvnĐặt Mua
0968937038250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968937038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0968891418250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968891418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 EvnĐặt Mua
0968251948250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968251948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 EvnĐặt Mua
0968719248250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968719248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 19248 EvnĐặt Mua
0968509948250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968509948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 509948 EvnĐặt Mua
0968062618250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968062618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 062618 EvnĐặt Mua
0968516158250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968516158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16158 EvnĐặt Mua
0968736298250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968736298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 736298 EvnĐặt Mua
0968026548300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968026548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0968729548300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968729548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 729548 EvnĐặt Mua
0968497478300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968497478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 497478 EvnĐặt Mua
0968730478300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968730478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0478 EvnĐặt Mua
0968181478300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968181478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 81478 EvnĐặt Mua
0968660248300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968660248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 660248 EvnĐặt Mua
0968443248300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968443248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 443248 EvnĐặt Mua
0968652478300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968652478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0968746378300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968746378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 746378 EvnĐặt Mua
0968497618300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968497618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0968561928300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968561928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0968540138300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968540138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0138 EvnĐặt Mua
0968024378300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968024378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24378 EvnĐặt Mua
0968060718300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968060718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 60718 EvnĐặt Mua
0968084378300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968084378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 EvnĐặt Mua
0968085108300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968085108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 085108 EvnĐặt Mua
0968087508300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968087508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87508 EvnĐặt Mua
0968089708300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968089708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 089708 EvnĐặt Mua
0968173788300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968173788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 EvnĐặt Mua
0968176978300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968176978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76978 EvnĐặt Mua
0968189418300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968189418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 189418 EvnĐặt Mua
0968212498300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968212498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 12498 EvnĐặt Mua
0968242378300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968242378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0968253458300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968253458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 253458 EvnĐặt Mua
0968254208300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968254208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 EvnĐặt Mua
0968257798300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968257798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 EvnĐặt Mua
0968278948300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968278948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78948 EvnĐặt Mua
0968293798300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968293798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3798 EvnĐặt Mua
0968309958300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968309958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0968387948300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968387948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 387948 EvnĐặt Mua
0968397598300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968397598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 97598 EvnĐặt Mua
0968422258300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968422258 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 22258 EvnĐặt Mua
0968444708300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968444708 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 44708 EvnĐặt Mua
0968445798300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968445798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0968540788300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968540788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 EvnĐặt Mua
0968549478300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968549478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9478 EvnĐặt Mua
0968577708300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968577708 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 708 EvnĐặt Mua
0968594798300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968594798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94798 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0968 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0968 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0968 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0968 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Phạm Minh Tân
Đặt sim: 09321...24
Vào lúc: 15:55 21/9/2019

Lê Chí Long
Đặt sim: 09310...12
Vào lúc: 15:52 21/9/2019

Trần Đức Sang
Đặt sim: 09724...18
Vào lúc: 15:49 21/9/2019

Nguyễn Văn Vương
Đặt sim: 09051...94
Vào lúc: 15:46 21/9/2019

Lê Nhã Linh
Đặt sim: 08447...50
Vào lúc: 15:44 21/9/2019

Nguyễn Ngọc Khanh
Đặt sim: 03219...24
Vào lúc: 15:40 21/9/2019

Nguyễn Chí Vũ
Đặt sim: 08385...56
Vào lúc: 15:38 21/9/2019

Nguyễn Văn Nam
Đặt sim: 08461...95
Vào lúc: 15:35 21/9/2019

Huỳnh Đức Ninh
Đặt sim: 09868...51
Vào lúc: 15:31 21/9/2019

Nguyễn Minh Huy
Đặt sim: 09858...30
Vào lúc: 15:28 21/9/2019

Trần Thị Dương
Đặt sim: 09385...19
Vào lúc: 15:26 21/9/2019

Trần Đức Khiêm
Đặt sim: 09186...44
Vào lúc: 15:22 21/9/2019

Nguyễn Minh Tuấn
Đặt sim: 09892...98
Vào lúc: 15:19 21/9/2019

Nguyễn Văn Kiên
Đặt sim: 08994...92
Vào lúc: 15:17 21/9/2019

Nguyễn Trung Nhật
Đặt sim: 09613...86
Vào lúc: 15:14 21/9/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333