sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0968 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0968*000 » Tam hoa 0968*111 » Tam hoa 0968*222 » Tam hoa 0968*333 » Tam hoa 0968*444 » Tam hoa 0968*555 » Tam hoa 0968*666 » Tam hoa 0968*777 » Tam hoa 0968*888 » Tam hoa 0968*999 »
Tứ quý 0968*0000 » Tứ quý 0968*1111 » Tứ quý 0968*2222 » Tứ quý 0968*3333 » Tứ quý 0968*4444 » Tứ quý 0968*5555 » Tứ quý 0968*6666 » Tứ quý 0968*7777 » Tứ quý 0968*8888 » Tứ quý 0968*9999 »
0968*6868 lộc phát » 0968*8686 lộc phát » 0968*6886 lộc phát » 0968*8668 lộc phát » 0968*7979 thần tài » 0968*3939 thần tài » 0968*7878 ông địa » 0968*3838 ông địa » 0968*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0968074908200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968074908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0968520948200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968520948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0948 EvnĐặt Mua
0968741388250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968741388 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 EvnĐặt Mua
0968014528250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968014528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 EvnĐặt Mua
0968052928250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968052928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0968370518250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968370518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 EvnĐặt Mua
0968377038250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968377038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0968610518250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968610518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0518 EvnĐặt Mua
0968756508250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968756508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 EvnĐặt Mua
0968773608250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968773608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 773608 EvnĐặt Mua
0968857318250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968857318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 857318 EvnĐặt Mua
0968884508250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968884508 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 84508 EvnĐặt Mua
0968890428250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968890428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0428 EvnĐặt Mua
0968892748250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968892748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 EvnĐặt Mua
0968945028250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968945028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5028 EvnĐặt Mua
0968654208250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968654208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54208 EvnĐặt Mua
0968325908250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968325908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 EvnĐặt Mua
0968794008250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968794008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94008 EvnĐặt Mua
0968607178250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968607178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 607178 EvnĐặt Mua
0968877108250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968877108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0968322108250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968322108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 EvnĐặt Mua
0968739848250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968739848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9848 EvnĐặt Mua
0968430278250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968430278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 430278 EvnĐặt Mua
0968610138250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968610138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 EvnĐặt Mua
0968532478250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968532478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0968194498250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968194498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0968156098250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968156098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0968952738250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968952738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0968700438250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968700438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 700438 EvnĐặt Mua
0968322438250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968322438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2438 EvnĐặt Mua
0968516158250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968516158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0968804298250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968804298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0968251798250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968251798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0968042498250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968042498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 042498 EvnĐặt Mua
0968967178250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968967178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 967178 EvnĐặt Mua
0968183718250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968183718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 EvnĐặt Mua
0968736298250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968736298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 EvnĐặt Mua
0968540138300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968540138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40138 EvnĐặt Mua
0968857418300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968857418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 857418 EvnĐặt Mua
0968649318300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968649318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9318 EvnĐặt Mua
0968150208300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968150208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 EvnĐặt Mua
0968050308300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968050308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 050308 EvnĐặt Mua
0968194068300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968194068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4068 EvnĐặt Mua
0968424768300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968424768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 424768 EvnĐặt Mua
0968802068300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968802068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2068 EvnĐặt Mua
0968893068300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968893068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 93068 EvnĐặt Mua
0968584788300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968584788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4788 EvnĐặt Mua
0968733948300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968733948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0968744528300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968744528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 44528 EvnĐặt Mua
0968754628300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968754628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 754628 EvnĐặt Mua
0968963438300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968963438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 963438 EvnĐặt Mua
0968824128300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968824128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24128 EvnĐặt Mua
0968733508300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968733508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 733508 EvnĐặt Mua
0968526398300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968526398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6398 EvnĐặt Mua
0968914278300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968914278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14278 EvnĐặt Mua
0968495308300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968495308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 95308 EvnĐặt Mua
0968450308300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968450308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0308 EvnĐặt Mua
0968106498300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968106498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6498 EvnĐặt Mua
0968174398300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968174398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4398 EvnĐặt Mua
0968483008300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968483008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3008 EvnĐặt Mua
0968107098300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968107098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 107098 EvnĐặt Mua
0968156478300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968156478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 56478 EvnĐặt Mua
0968971508300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968971508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0968322048300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968322048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 EvnĐặt Mua
0968467038300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968467038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67038 EvnĐặt Mua
0968741018300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968741018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 EvnĐặt Mua
0968675938300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968675938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0968795518300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968795518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0968064008300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968064008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64008 EvnĐặt Mua
0968141328300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968141328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41328 EvnĐặt Mua
0968183148300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968183148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 EvnĐặt Mua
0968537548300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968537548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7548 EvnĐặt Mua
0968133648300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968133648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0968332178300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968332178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0968706218300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968706218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06218 EvnĐặt Mua
0968497478300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968497478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7478 EvnĐặt Mua
0968730478300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968730478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0968181478300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968181478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0968660248300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968660248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 660248 EvnĐặt Mua
0968443248300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968443248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0968652478300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968652478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2478 EvnĐặt Mua
0968746378300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968746378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 EvnĐặt Mua
0968503028300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968503028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03028 EvnĐặt Mua
0968838048300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968838048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38048 EvnĐặt Mua
0968832058300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968832058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 832058 EvnĐặt Mua
0968497178300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968497178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 97178 EvnĐặt Mua
0968671238300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968671238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 671238 EvnĐặt Mua
0968411328300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968411328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 EvnĐặt Mua
0968244328300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968244328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0968 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0968 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0968 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0968 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Phương Linh
Đặt sim: 08932...48
Vào lúc: 22:55 19/1/2020

Ngô Phương Ðào
Đặt sim: 08276...44
Vào lúc: 22:53 19/1/2020

Ngô Nhã Nguyệt
Đặt sim: 08986...67
Vào lúc: 22:50 19/1/2020

Huỳnh Đức Nguyên
Đặt sim: 09040...61
Vào lúc: 22:46 19/1/2020

Hoàng Minh Tuấn
Đặt sim: 08574...75
Vào lúc: 22:44 19/1/2020

Huỳnh Minh Nhật
Đặt sim: 09198...36
Vào lúc: 22:41 19/1/2020

Trần Duy Nguyên
Đặt sim: 03930...32
Vào lúc: 22:37 19/1/2020

Trần Văn Lâm
Đặt sim: 08257...97
Vào lúc: 22:34 19/1/2020

Huỳnh Chí Hoàng
Đặt sim: 08345...39
Vào lúc: 22:31 19/1/2020

Nguyễn Chí Hiền
Đặt sim: 09332...64
Vào lúc: 22:28 19/1/2020

Ngô Đức Tuấn
Đặt sim: 09660...81
Vào lúc: 22:25 19/1/2020

Nguyễn Đức Hiền
Đặt sim: 08451...84
Vào lúc: 22:23 19/1/2020

Huỳnh Minh Vương
Đặt sim: 03947...53
Vào lúc: 22:20 19/1/2020

Nguyễn Trung Vinh
Đặt sim: 09389...19
Vào lúc: 22:17 19/1/2020

Trần Thị Hồng
Đặt sim: 09384...88
Vào lúc: 22:13 19/1/2020

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333