sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0968 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0968*000 » Tam hoa 0968*111 » Tam hoa 0968*222 » Tam hoa 0968*333 » Tam hoa 0968*444 » Tam hoa 0968*555 » Tam hoa 0968*666 » Tam hoa 0968*777 » Tam hoa 0968*888 » Tam hoa 0968*999 »
Tứ quý 0968*0000 » Tứ quý 0968*1111 » Tứ quý 0968*2222 » Tứ quý 0968*3333 » Tứ quý 0968*4444 » Tứ quý 0968*5555 » Tứ quý 0968*6666 » Tứ quý 0968*7777 » Tứ quý 0968*8888 » Tứ quý 0968*9999 »
0968*6868 lộc phát » 0968*8686 lộc phát » 0968*6886 lộc phát » 0968*8668 lộc phát » 0968*7979 thần tài » 0968*3939 thần tài » 0968*7878 ông địa » 0968*3838 ông địa » 0968*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0968950348200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968950348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0968520948200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968520948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 20948 EvnĐặt Mua
0968074908200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968074908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0968014528250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968014528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14528 EvnĐặt Mua
0968052928250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968052928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928 EvnĐặt Mua
0968229708250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968229708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 EvnĐặt Mua
0968271908250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968271908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71908 EvnĐặt Mua
0968370518250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968370518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0518 EvnĐặt Mua
0968377038250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968377038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 77038 EvnĐặt Mua
0968610518250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968610518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0968756508250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968756508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6508 EvnĐặt Mua
0968773608250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968773608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 73608 EvnĐặt Mua
0968857318250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968857318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7318 EvnĐặt Mua
0968884508250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968884508 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 884508 EvnĐặt Mua
0968890428250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968890428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 890428 EvnĐặt Mua
0968892748250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968892748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2748 EvnĐặt Mua
0968945028250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968945028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5028 EvnĐặt Mua
0968610138250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968610138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 610138 EvnĐặt Mua
0968430278250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968430278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0968700438250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968700438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 00438 EvnĐặt Mua
0968739848250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968739848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 EvnĐặt Mua
0968326848250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968326848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0968402338250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968402338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 402338 EvnĐặt Mua
0968194498250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968194498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4498 EvnĐặt Mua
0968156098250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968156098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 56098 EvnĐặt Mua
0968069758250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968069758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 069758 EvnĐặt Mua
0968376038250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968376038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76038 EvnĐặt Mua
0968730358250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968730358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0968850218250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968850218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0218 EvnĐặt Mua
0968219158250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968219158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0968516648250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968516648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 EvnĐặt Mua
0968829438250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968829438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9438 EvnĐặt Mua
0968937038250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968937038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0968891418250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968891418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0968251948250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968251948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 251948 EvnĐặt Mua
0968719248250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968719248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9248 EvnĐặt Mua
0968509948250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968509948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0968062618250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968062618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2618 EvnĐặt Mua
0968482208250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968482208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0968322438250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968322438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2438 EvnĐặt Mua
0968750698250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968750698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50698 EvnĐặt Mua
0968352598250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968352598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 352598 EvnĐặt Mua
0968804298250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968804298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 804298 EvnĐặt Mua
0968973598250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968973598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3598 EvnĐặt Mua
0968251798250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968251798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 251798 EvnĐặt Mua
0968771398300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968771398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71398 EvnĐặt Mua
0968467038300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968467038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 EvnĐặt Mua
0968594538300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968594538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 594538 EvnĐặt Mua
0968220958300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968220958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 20958 EvnĐặt Mua
0968741018300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968741018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1018 EvnĐặt Mua
0968675938300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968675938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0968795518300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968795518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 795518 EvnĐặt Mua
0968351148300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968351148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1148 EvnĐặt Mua
0968332178300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968332178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0968064008300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968064008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 EvnĐặt Mua
0968141328300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968141328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1328 EvnĐặt Mua
0968183148300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968183148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0968537548300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968537548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 EvnĐặt Mua
0968133648300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968133648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 EvnĐặt Mua
0968524198300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968524198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 198 EvnĐặt Mua
0968367518300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968367518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 EvnĐặt Mua
0968450308300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968450308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 EvnĐặt Mua
0968099248300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968099248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248 EvnĐặt Mua
0968733948300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968733948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0968744528300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968744528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0968026548300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968026548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 26548 EvnĐặt Mua
0968729548300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968729548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9548 EvnĐặt Mua
0968021538300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968021538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 EvnĐặt Mua
0968703548300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968703548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03548 EvnĐặt Mua
0968941608300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968941608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1608 EvnĐặt Mua
0968971348300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968971348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 EvnĐặt Mua
0968106498300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968106498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06498 EvnĐặt Mua
0968174398300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968174398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 EvnĐặt Mua
0968724138300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968724138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0968932058300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968932058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32058 EvnĐặt Mua
0968962058300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968962058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 62058 EvnĐặt Mua
0968501948300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968501948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1948 EvnĐặt Mua
0968540138300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968540138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0138 EvnĐặt Mua
0968857418300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968857418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 857418 EvnĐặt Mua
0968649318300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968649318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 649318 EvnĐặt Mua
0968432798300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968432798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 EvnĐặt Mua
0968189258300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968189258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 258 EvnĐặt Mua
0968734518400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968734518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 734518 EvnĐặt Mua
0968382178400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968382178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 82178 EvnĐặt Mua
0968732658400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968732658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 658 EvnĐặt Mua
0968431958400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968431958 SimViettelĐẹp.Com Sim Năm Sinh Đuôi 958 EvnĐặt Mua
0968653448400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968653448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 EvnĐặt Mua
0968076008400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968076008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76008 EvnĐặt Mua
0968069538400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968069538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0968 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0968 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0968 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0968 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Ngô Diệp Hạ
Đặt sim: 09867...29
Vào lúc: 10:56 21/7/2019

Trần Đức Hải
Đặt sim: 09894...68
Vào lúc: 10:53 21/7/2019

Ngô Trung Lâm
Đặt sim: 09357...39
Vào lúc: 10:49 21/7/2019

Nguyễn Minh Luân
Đặt sim: 09073...29
Vào lúc: 10:47 21/7/2019

Trần Trung Đăng
Đặt sim: 08818...33
Vào lúc: 10:43 21/7/2019

Huỳnh Ngọc Mai
Đặt sim: 08423...22
Vào lúc: 10:40 21/7/2019

Nguyễn Văn Tùng
Đặt sim: 09184...53
Vào lúc: 10:37 21/7/2019

Nguyễn Thị Hoa
Đặt sim: 09621...48
Vào lúc: 10:35 21/7/2019

Ngô Duy Nam
Đặt sim: 08926...18
Vào lúc: 10:31 21/7/2019

Phan Minh Cường
Đặt sim: 03977...63
Vào lúc: 10:29 21/7/2019

Ngô Duy Dũng
Đặt sim: 08548...35
Vào lúc: 10:26 21/7/2019

Lê Văn Nguyên
Đặt sim: 08631...74
Vào lúc: 10:22 21/7/2019

Huỳnh Minh Lực
Đặt sim: 03957...47
Vào lúc: 10:19 21/7/2019

Nguyễn Kim Hương
Đặt sim: 08911...78
Vào lúc: 10:16 21/7/2019

Nguyễn Văn An
Đặt sim: 08822...21
Vào lúc: 10:14 21/7/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333