sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0968 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0968*000 » Tam hoa 0968*111 » Tam hoa 0968*222 » Tam hoa 0968*333 » Tam hoa 0968*444 » Tam hoa 0968*555 » Tam hoa 0968*666 » Tam hoa 0968*777 » Tam hoa 0968*888 » Tam hoa 0968*999 »
Tứ quý 0968*0000 » Tứ quý 0968*1111 » Tứ quý 0968*2222 » Tứ quý 0968*3333 » Tứ quý 0968*4444 » Tứ quý 0968*5555 » Tứ quý 0968*6666 » Tứ quý 0968*7777 » Tứ quý 0968*8888 » Tứ quý 0968*9999 »
0968*6868 lộc phát » 0968*8686 lộc phát » 0968*6886 lộc phát » 0968*8668 lộc phát » 0968*7979 thần tài » 0968*3939 thần tài » 0968*7878 ông địa » 0968*3838 ông địa » 0968*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0968181478350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968181478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 81478 EvnĐặt Mua
0968443248350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968443248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0968497478350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968497478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 497478 EvnĐặt Mua
0968897378350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968897378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 897378 EvnĐặt Mua
0968853278350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968853278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 853278 EvnĐặt Mua
0968217498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968217498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0968864148350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968864148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0968896418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968896418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 896418 EvnĐặt Mua
0968910348350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968910348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0348 EvnĐặt Mua
0968476248350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968476248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0968322108350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968322108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 22108 EvnĐặt Mua
0968739848350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968739848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9848 EvnĐặt Mua
0968430278350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968430278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0968194498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968194498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0968156098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968156098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0968700438350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968700438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 700438 EvnĐặt Mua
0968952738350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968952738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0968369518350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968369518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 69518 EvnĐặt Mua
0968612258350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968612258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2258 EvnĐặt Mua
0968657098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968657098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57098 EvnĐặt Mua
0968277958350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968277958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 277958 EvnĐặt Mua
0968327458350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968327458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 EvnĐặt Mua
0968785308350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968785308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0968314248350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968314248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14248 EvnĐặt Mua
0968841848350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968841848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41848 EvnĐặt Mua
0968035958350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968035958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 035958 EvnĐặt Mua
0968841798350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968841798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41798 EvnĐặt Mua
0968491308350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968491308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91308 EvnĐặt Mua
0968782508350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968782508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0968351698350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968351698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698 EvnĐặt Mua
0968690248350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968690248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 690248 EvnĐặt Mua
0968810598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968810598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 EvnĐặt Mua
0968607178350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968607178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 EvnĐặt Mua
0968477028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968477028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 477028 EvnĐặt Mua
0968470338350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968470338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0338 EvnĐặt Mua
0968467038350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968467038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7038 EvnĐặt Mua
0968413918350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968413918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 918 EvnĐặt Mua
0968775038350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968775038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5038 EvnĐặt Mua
0968206738350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968206738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0968355608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968355608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0968295508350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968295508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 295508 EvnĐặt Mua
0968203758350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968203758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 EvnĐặt Mua
0968832058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968832058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 EvnĐặt Mua
0968838048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968838048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38048 EvnĐặt Mua
0968948298350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968948298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48298 EvnĐặt Mua
0968071698350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968071698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 071698 EvnĐặt Mua
0968120048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968120048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 EvnĐặt Mua
0968177028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968177028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7028 EvnĐặt Mua
0968357698350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968357698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 357698 EvnĐặt Mua
0968388048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968388048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8048 EvnĐặt Mua
0968758498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968758498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758498 EvnĐặt Mua
0968845498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968845498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 845498 EvnĐặt Mua
0968945098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968945098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 945098 EvnĐặt Mua
0968469238350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968469238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 69238 EvnĐặt Mua
0968032748350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968032748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32748 EvnĐặt Mua
0968049418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968049418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 049418 EvnĐặt Mua
0968087538350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968087538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87538 EvnĐặt Mua
0968089718350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968089718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 EvnĐặt Mua
0968100358350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968100358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 EvnĐặt Mua
0968115018350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968115018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5018 EvnĐặt Mua
0968154528350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968154528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 154528 EvnĐặt Mua
0968164698350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968164698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64698 EvnĐặt Mua
0968194158350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968194158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 EvnĐặt Mua
0968244328350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968244328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 244328 EvnĐặt Mua
0968349418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968349418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49418 EvnĐặt Mua
0968360448350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968360448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 60448 EvnĐặt Mua
0968371058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968371058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1058 EvnĐặt Mua
0968405298350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968405298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 405298 EvnĐặt Mua
0968410718350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968410718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0968411328350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968411328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1328 EvnĐặt Mua
0968463558350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968463558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 558 EvnĐặt Mua
0968503028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968503028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 EvnĐặt Mua
0968534958350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968534958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34958 EvnĐặt Mua
0968572498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968572498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0968615318350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968615318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 15318 EvnĐặt Mua
0968632458350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968632458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0968651008350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968651008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 651008 EvnĐặt Mua
0968753448350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968753448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 753448 EvnĐặt Mua
0968776948350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968776948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 776948 EvnĐặt Mua
0968797618350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968797618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7618 EvnĐặt Mua
0968301508350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968301508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0968471558350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968471558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0968496438350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968496438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 496438 EvnĐặt Mua
0968546508350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968546508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0968740178350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968740178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0178 EvnĐặt Mua
0968743058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968743058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43058 EvnĐặt Mua
0968891348350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968891348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0968291808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968291808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 291808 EvnĐặt Mua
0968469398350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968469398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 69398 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0968 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0968 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0968 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0968 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Văn Hưng
Đặt sim: 09719...77
Vào lúc: 22:55 21/9/2020

Trần Minh Khánh
Đặt sim: 09821...75
Vào lúc: 22:53 21/9/2020

Phạm Văn Khánh
Đặt sim: 08234...60
Vào lúc: 22:49 21/9/2020

Nguyễn Trung Nam
Đặt sim: 09619...80
Vào lúc: 22:46 21/9/2020

Ngô Đức Anh
Đặt sim: 08670...17
Vào lúc: 22:44 21/9/2020

Phan Đức Hung
Đặt sim: 08814...34
Vào lúc: 22:40 21/9/2020

Nguyễn Thị Nhi
Đặt sim: 08443...15
Vào lúc: 22:37 21/9/2020

Nguyễn Minh Tùng
Đặt sim: 09046...32
Vào lúc: 22:34 21/9/2020

Hoàng Đức Toàn
Đặt sim: 08858...85
Vào lúc: 22:31 21/9/2020

Trần Văn Vũ
Đặt sim: 08991...43
Vào lúc: 22:29 21/9/2020

Ngô Văn Tùng
Đặt sim: 03921...62
Vào lúc: 22:25 21/9/2020

Trần Thục Hương
Đặt sim: 09041...58
Vào lúc: 22:23 21/9/2020

Nguyễn Đức Quang
Đặt sim: 09319...18
Vào lúc: 22:20 21/9/2020

Nguyễn Thị Nhiên
Đặt sim: 09118...81
Vào lúc: 22:16 21/9/2020

Nguyễn Minh Long
Đặt sim: 08486...66
Vào lúc: 22:14 21/9/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333