sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0968 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0968*000 » Tam hoa 0968*111 » Tam hoa 0968*222 » Tam hoa 0968*333 » Tam hoa 0968*444 » Tam hoa 0968*555 » Tam hoa 0968*666 » Tam hoa 0968*777 » Tam hoa 0968*888 » Tam hoa 0968*999 »
Tứ quý 0968*0000 » Tứ quý 0968*1111 » Tứ quý 0968*2222 » Tứ quý 0968*3333 » Tứ quý 0968*4444 » Tứ quý 0968*5555 » Tứ quý 0968*6666 » Tứ quý 0968*7777 » Tứ quý 0968*8888 » Tứ quý 0968*9999 »
0968*6868 lộc phát » 0968*8686 lộc phát » 0968*6886 lộc phát » 0968*8668 lộc phát » 0968*7979 thần tài » 0968*3939 thần tài » 0968*7878 ông địa » 0968*3838 ông địa » 0968*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
09682912985.000.000
6.000.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968291298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1298 EvnĐặt Mua
096848688845.000.000
54.000.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968486888 SimViettelĐẹp.Com Sim Tam Hoa Đuôi 6888 EvnĐặt Mua
0968657098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968657098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 657098 EvnĐặt Mua
0968649318350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968649318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49318 EvnĐặt Mua
0968670408350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968670408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0968467038350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968467038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7038 EvnĐặt Mua
0968035958350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968035958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5958 EvnĐặt Mua
0968351698350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968351698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0968690248350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968690248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90248 EvnĐặt Mua
0968810598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968810598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0968476248350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968476248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 476248 EvnĐặt Mua
0968369518350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968369518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9518 EvnĐặt Mua
0968841848350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968841848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 841848 EvnĐặt Mua
0968469958350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968469958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9958 EvnĐặt Mua
0968984518350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968984518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 984518 EvnĐặt Mua
0968206738350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968206738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6738 EvnĐặt Mua
0968295508350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968295508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5508 EvnĐặt Mua
0968056518350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968056518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 056518 EvnĐặt Mua
0968038918350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968038918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0968038958350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968038958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38958 EvnĐặt Mua
0968032958350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968032958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 032958 EvnĐặt Mua
0968225098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968225098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25098 EvnĐặt Mua
0968060458350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968060458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 EvnĐặt Mua
0968843498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968843498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3498 EvnĐặt Mua
0968499008350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968499008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 99008 EvnĐặt Mua
0968334028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968334028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0968657328350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968657328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 657328 EvnĐặt Mua
0968342818350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968342818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 818 EvnĐặt Mua
0968856448350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968856448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 56448 EvnĐặt Mua
0968417098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968417098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17098 EvnĐặt Mua
0968775038350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968775038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 775038 EvnĐặt Mua
0968203758350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968203758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 203758 EvnĐặt Mua
0968032748350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968032748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0968089718350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968089718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9718 EvnĐặt Mua
0968371058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968371058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1058 EvnĐặt Mua
0968471558350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968471558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1558 EvnĐặt Mua
0968087538350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968087538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87538 EvnĐặt Mua
0968469238350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968469238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 69238 EvnĐặt Mua
0968496438350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968496438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0968740178350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968740178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 740178 EvnĐặt Mua
0968106498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968106498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06498 EvnĐặt Mua
0968174398350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968174398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4398 EvnĐặt Mua
0968483008350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968483008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3008 EvnĐặt Mua
0968387158350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968387158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 EvnĐặt Mua
0968221758360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968221758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1758 EvnĐặt Mua
0968042958360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968042958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2958 EvnĐặt Mua
0968301498360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968301498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0968291808360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968291808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1808 EvnĐặt Mua
0968913498380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968913498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 EvnĐặt Mua
0968417718380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968417718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7718 EvnĐặt Mua
0968375008380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968375008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5008 EvnĐặt Mua
0968052638390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968052638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0968264528390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968264528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 EvnĐặt Mua
0968259008390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968259008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0968962538390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968962538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0968351278390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968351278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0968724718390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968724718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24718 EvnĐặt Mua
0968024518390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968024518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 EvnĐặt Mua
0968744398390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968744398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4398 EvnĐặt Mua
0968300348390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968300348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 EvnĐặt Mua
0968034598390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968034598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4598 EvnĐặt Mua
0968712538390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968712538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 EvnĐặt Mua
0968856278400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968856278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 278 EvnĐặt Mua
0968893178400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968893178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 93178 EvnĐặt Mua
0968285578400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968285578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 285578 EvnĐặt Mua
0968822978400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968822978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2978 EvnĐặt Mua
0968306178400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968306178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0968772178400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968772178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 72178 EvnĐặt Mua
0968505048400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968505048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 EvnĐặt Mua
0968691348400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968691348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 691348 EvnĐặt Mua
0968521438400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968521438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 21438 EvnĐặt Mua
0968702598400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968702598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0968564298400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968564298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64298 EvnĐặt Mua
0968366018400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968366018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 66018 EvnĐặt Mua
0968274098400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968274098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 274098 EvnĐặt Mua
0968057818400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968057818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0968406358400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968406358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06358 EvnĐặt Mua
0968594838400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968594838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 594838 EvnĐặt Mua
0968364178400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968364178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0968432798400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968432798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32798 EvnĐặt Mua
0968698418400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968698418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98418 EvnĐặt Mua
0968092448400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968092448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2448 EvnĐặt Mua
0968095448400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968095448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5448 EvnĐặt Mua
0968107448400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968107448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7448 EvnĐặt Mua
0968411058400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968411058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0968951448400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968951448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1448 EvnĐặt Mua
0968573448400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968573448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 EvnĐặt Mua
0968047648400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968047648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0968893208400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968893208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 893208 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0968 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0968 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0968 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0968 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Hoàng Văn Khoa
Đặt sim: 03291...55
Vào lúc: 22:55 16/4/2021

Lê Kiều Nhân
Đặt sim: 08612...25
Vào lúc: 22:52 16/4/2021

Nguyễn Minh Hải
Đặt sim: 03967...21
Vào lúc: 22:49 16/4/2021

Nguyễn Đức Long
Đặt sim: 08838...20
Vào lúc: 22:47 16/4/2021

Phan Đức Tùng
Đặt sim: 09389...19
Vào lúc: 22:44 16/4/2021

Nguyễn Minh Nhật
Đặt sim: 08691...84
Vào lúc: 22:40 16/4/2021

Nguyễn Thị Hồng
Đặt sim: 09853...77
Vào lúc: 22:38 16/4/2021

Phạm Kiều Chi
Đặt sim: 08240...42
Vào lúc: 22:35 16/4/2021

Nguyễn Chí Quyền
Đặt sim: 08881...24
Vào lúc: 22:32 16/4/2021

Nguyễn Tường Nhàn
Đặt sim: 08388...49
Vào lúc: 22:28 16/4/2021

Hoàng Văn Linh
Đặt sim: 08225...55
Vào lúc: 22:26 16/4/2021

Huỳnh Minh Bách
Đặt sim: 08855...30
Vào lúc: 22:22 16/4/2021

Trần Thị Nhiên
Đặt sim: 09168...21
Vào lúc: 22:20 16/4/2021

Nguyễn Văn Đăng
Đặt sim: 09614...59
Vào lúc: 22:16 16/4/2021

Lê Văn Nhật
Đặt sim: 08351...13
Vào lúc: 22:13 16/4/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333