sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0968 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0968*000 » Tam hoa 0968*111 » Tam hoa 0968*222 » Tam hoa 0968*333 » Tam hoa 0968*444 » Tam hoa 0968*555 » Tam hoa 0968*666 » Tam hoa 0968*777 » Tam hoa 0968*888 » Tam hoa 0968*999 »
Tứ quý 0968*0000 » Tứ quý 0968*1111 » Tứ quý 0968*2222 » Tứ quý 0968*3333 » Tứ quý 0968*4444 » Tứ quý 0968*5555 » Tứ quý 0968*6666 » Tứ quý 0968*7777 » Tứ quý 0968*8888 » Tứ quý 0968*9999 »
0968*6868 lộc phát » 0968*8686 lộc phát » 0968*6886 lộc phát » 0968*8668 lộc phát » 0968*7979 thần tài » 0968*3939 thần tài » 0968*7878 ông địa » 0968*3838 ông địa » 0968*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0968520948200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968520948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 20948 EvnĐặt Mua
0968074908200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968074908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 074908 EvnĐặt Mua
0968320928200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968320928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 320928 EvnĐặt Mua
0968185208200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968185208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5208 EvnĐặt Mua
0968493698200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968493698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 93698 EvnĐặt Mua
0968322438250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968322438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 322438 EvnĐặt Mua
0968804298250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968804298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4298 EvnĐặt Mua
0968251798250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968251798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0968271908250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968271908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 EvnĐặt Mua
0968370518250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968370518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 EvnĐặt Mua
0968377038250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968377038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 77038 EvnĐặt Mua
0968610518250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968610518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0518 EvnĐặt Mua
0968756508250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968756508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 756508 EvnĐặt Mua
0968773608250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968773608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3608 EvnĐặt Mua
0968857318250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968857318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57318 EvnĐặt Mua
0968884508250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968884508 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 508 EvnĐặt Mua
0968890428250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968890428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 890428 EvnĐặt Mua
0968892748250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968892748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 EvnĐặt Mua
0968945028250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968945028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5028 EvnĐặt Mua
0968654208250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968654208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4208 EvnĐặt Mua
0968014528250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968014528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14528 EvnĐặt Mua
0968052928250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968052928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2928 EvnĐặt Mua
0968671628250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968671628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 671628 EvnĐặt Mua
0968541128250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968541128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1128 EvnĐặt Mua
0968251948250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968251948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1948 EvnĐặt Mua
0968719248250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968719248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 19248 EvnĐặt Mua
0968509948250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968509948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9948 EvnĐặt Mua
0968501948250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968501948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 EvnĐặt Mua
0968836718250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968836718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 36718 EvnĐặt Mua
0968516158250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968516158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16158 EvnĐặt Mua
0968422038250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968422038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 EvnĐặt Mua
0968416928250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968416928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 416928 EvnĐặt Mua
0968322108250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968322108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 EvnĐặt Mua
0968739848250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968739848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0968430278250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968430278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0968610138250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968610138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 610138 EvnĐặt Mua
0968532478250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968532478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 532478 EvnĐặt Mua
0968289748250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968289748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 289748 EvnĐặt Mua
0968967178250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968967178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0968183718250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968183718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0968042498250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968042498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 EvnĐặt Mua
0968194498250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968194498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 194498 EvnĐặt Mua
0968156098250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968156098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0968700438250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968700438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0968952738250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968952738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 952738 EvnĐặt Mua
0968736298250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968736298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 EvnĐặt Mua
0968432798300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968432798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 432798 EvnĐặt Mua
0968814328300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968814328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 EvnĐặt Mua
0968653208300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968653208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 EvnĐặt Mua
0968535218300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968535218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 535218 EvnĐặt Mua
0968432598300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968432598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 432598 EvnĐặt Mua
0968320358300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968320358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0968193508300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968193508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 EvnĐặt Mua
0968162108300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968162108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2108 EvnĐặt Mua
0968367518300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968367518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 EvnĐặt Mua
0968524198300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968524198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0968540138300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968540138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 EvnĐặt Mua
0968497478300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968497478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 EvnĐặt Mua
0968730478300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968730478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 730478 EvnĐặt Mua
0968181478300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968181478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0968660248300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968660248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0968443248300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968443248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0968652478300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968652478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2478 EvnĐặt Mua
0968746378300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968746378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0968220958300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968220958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 20958 EvnĐặt Mua
0968064008300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968064008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0968141328300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968141328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 141328 EvnĐặt Mua
0968183148300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968183148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 EvnĐặt Mua
0968537548300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968537548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 537548 EvnĐặt Mua
0968133648300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968133648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3648 EvnĐặt Mua
0968332178300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968332178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 EvnĐặt Mua
0968961028300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968961028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 61028 EvnĐặt Mua
0968771398300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968771398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 EvnĐặt Mua
0968733948300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968733948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0968744528300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968744528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 EvnĐặt Mua
0968411328300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968411328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0968244328300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968244328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 44328 EvnĐặt Mua
0968776948300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968776948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6948 EvnĐặt Mua
0968315098300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968315098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5098 EvnĐặt Mua
0968599608300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968599608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0968413978300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968413978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13978 EvnĐặt Mua
0968820038300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968820038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 820038 EvnĐặt Mua
0968671238300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968671238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 238 EvnĐặt Mua
0968100358300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968100358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 00358 EvnĐặt Mua
0968021158300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968021158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0968106498300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968106498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6498 EvnĐặt Mua
0968174398300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968174398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4398 EvnĐặt Mua
0968483008300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968483008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0968450308300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0968450308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0308 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0968 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0968 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0968 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0968 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Phương Thảo
Đặt sim: 09075...30
Vào lúc: 21:55 22/11/2019

Huỳnh Duy Tân
Đặt sim: 08986...22
Vào lúc: 21:52 22/11/2019

Nguyễn Ngọc Hồng
Đặt sim: 08385...94
Vào lúc: 21:49 22/11/2019

Nguyễn Minh Quỳnh
Đặt sim: 08458...12
Vào lúc: 21:47 22/11/2019

Hoàng Đức Dương
Đặt sim: 08328...42
Vào lúc: 21:43 22/11/2019

Huỳnh Chí Anh
Đặt sim: 08816...17
Vào lúc: 21:40 22/11/2019

Nguyễn Chí Long
Đặt sim: 08816...73
Vào lúc: 21:37 22/11/2019

Nguyễn Minh Khánh
Đặt sim: 08853...54
Vào lúc: 21:35 22/11/2019

Nguyễn Đức Khôi
Đặt sim: 08815...15
Vào lúc: 21:31 22/11/2019

Phan Chí Cường
Đặt sim: 08350...49
Vào lúc: 21:29 22/11/2019

Trần Đức Hiếu
Đặt sim: 08588...48
Vào lúc: 21:25 22/11/2019

Trần Đức Toàn
Đặt sim: 08987...14
Vào lúc: 21:23 22/11/2019

Nguyễn Văn Thái
Đặt sim: 09399...91
Vào lúc: 21:20 22/11/2019

Huỳnh Văn Gia
Đặt sim: 09116...42
Vào lúc: 21:17 22/11/2019

Hoàng Thị Thư
Đặt sim: 09870...55
Vào lúc: 21:14 22/11/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333