sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0969 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0969*000 » Tam hoa 0969*111 » Tam hoa 0969*222 » Tam hoa 0969*333 » Tam hoa 0969*444 » Tam hoa 0969*555 » Tam hoa 0969*666 » Tam hoa 0969*777 » Tam hoa 0969*888 » Tam hoa 0969*999 »
Tứ quý 0969*0000 » Tứ quý 0969*1111 » Tứ quý 0969*2222 » Tứ quý 0969*3333 » Tứ quý 0969*4444 » Tứ quý 0969*5555 » Tứ quý 0969*6666 » Tứ quý 0969*7777 » Tứ quý 0969*8888 » Tứ quý 0969*9999 »
0969*6868 lộc phát » 0969*8686 lộc phát » 0969*6886 lộc phát » 0969*8668 lộc phát » 0969*7979 thần tài » 0969*3939 thần tài » 0969*7878 ông địa » 0969*3838 ông địa » 0969*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0969027398350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969027398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 27398 EvnĐặt Mua
0969557428350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969557428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7428 EvnĐặt Mua
0969858208350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969858208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 858208 EvnĐặt Mua
0969365028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969365028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 EvnĐặt Mua
0969226548350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969226548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 226548 EvnĐặt Mua
0969450348350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969450348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 EvnĐặt Mua
0969471178350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969471178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71178 EvnĐặt Mua
0969431158350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969431158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0969586308350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969586308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0969423618350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969423618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 618 EvnĐặt Mua
0969023398350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969023398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 EvnĐặt Mua
0969514878350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969514878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4878 EvnĐặt Mua
0969925818350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969925818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5818 EvnĐặt Mua
0969842408350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969842408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 EvnĐặt Mua
0969843508350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969843508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 843508 EvnĐặt Mua
0969983948350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969983948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 EvnĐặt Mua
0969774148350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969774148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74148 EvnĐặt Mua
0969018508350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969018508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0969790208350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969790208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0208 EvnĐặt Mua
0969776458350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969776458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6458 EvnĐặt Mua
0969634238350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969634238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 634238 EvnĐặt Mua
0969983028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969983028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 983028 EvnĐặt Mua
0969218028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969218028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218028 EvnĐặt Mua
0969357308350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969357308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 EvnĐặt Mua
0969923848350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969923848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 EvnĐặt Mua
0969930848350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969930848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 EvnĐặt Mua
0969094808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969094808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4808 EvnĐặt Mua
0969175728350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969175728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 728 EvnĐặt Mua
0969705528350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969705528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 705528 EvnĐặt Mua
0969043358350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969043358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 EvnĐặt Mua
0969711598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969711598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1598 EvnĐặt Mua
0969397728350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969397728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 97728 EvnĐặt Mua
0969843398350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969843398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 EvnĐặt Mua
0969841398350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969841398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41398 EvnĐặt Mua
0969849808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969849808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0969822348350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969822348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2348 EvnĐặt Mua
0969560508350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969560508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 560508 EvnĐặt Mua
0969828408350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969828408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8408 EvnĐặt Mua
0969750908350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969750908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 EvnĐặt Mua
0969752118350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969752118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52118 EvnĐặt Mua
0969752218350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969752218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218 EvnĐặt Mua
0969842118350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969842118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 118 EvnĐặt Mua
0969837538350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969837538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 837538 EvnĐặt Mua
0969842138350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969842138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 842138 EvnĐặt Mua
0969774128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969774128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 EvnĐặt Mua
0969843648350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969843648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43648 EvnĐặt Mua
0969752708350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969752708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52708 EvnĐặt Mua
0969752718350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969752718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 752718 EvnĐặt Mua
0969750918350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969750918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0969774408350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969774408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 774408 EvnĐặt Mua
0969041228350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969041228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1228 EvnĐặt Mua
0969017598350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969017598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0969183658350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969183658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 83658 EvnĐặt Mua
0969594398350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969594398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0969221148350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969221148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1148 EvnĐặt Mua
0969326058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969326058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6058 EvnĐặt Mua
0969327518350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969327518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 327518 EvnĐặt Mua
0969415948350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969415948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 15948 EvnĐặt Mua
0969750048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969750048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0048 EvnĐặt Mua
0969872528350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969872528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 72528 EvnĐặt Mua
0969264808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969264808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 264808 EvnĐặt Mua
0969475808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969475808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5808 EvnĐặt Mua
0969590798350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969590798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90798 EvnĐặt Mua
0969741748350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969741748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41748 EvnĐặt Mua
0969734138350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969734138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34138 EvnĐặt Mua
0969530178350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969530178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30178 EvnĐặt Mua
0969264878350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969264878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 264878 EvnĐặt Mua
0969925848350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969925848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25848 EvnĐặt Mua
0969042558350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969042558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2558 EvnĐặt Mua
0969596538350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969596538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6538 EvnĐặt Mua
0969094228350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969094228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4228 EvnĐặt Mua
0969448378350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969448378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48378 EvnĐặt Mua
0969312158350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969312158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 312158 EvnĐặt Mua
0969443098360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969443098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 EvnĐặt Mua
0969153778360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969153778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 778 EvnĐặt Mua
0969348458360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969348458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 EvnĐặt Mua
0969632458360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969632458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 EvnĐặt Mua
0969351498360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969351498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51498 EvnĐặt Mua
0969741878360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969741878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0969205458360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969205458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5458 EvnĐặt Mua
0969325058360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969325058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 325058 EvnĐặt Mua
0969446058370.000
440.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969446058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0969580448370.000
440.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969580448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0969675418370.000
440.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969675418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 EvnĐặt Mua
0969056138380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969056138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 EvnĐặt Mua
0969521278380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969521278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1278 EvnĐặt Mua
0969864248380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969864248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64248 EvnĐặt Mua
0969704378380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969704378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4378 EvnĐặt Mua
0969034498380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969034498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34498 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0969 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0969 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0969 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0969 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Lê Trung Tùng
Đặt sim: 09871...60
Vào lúc: 20:55 20/4/2021

Nguyễn Đức Lợi
Đặt sim: 08416...61
Vào lúc: 20:53 20/4/2021

Trần Chí Long
Đặt sim: 08628...33
Vào lúc: 20:49 20/4/2021

Trần Minh Anh
Đặt sim: 03256...49
Vào lúc: 20:46 20/4/2021

Lê Thị Hồng
Đặt sim: 09639...96
Vào lúc: 20:44 20/4/2021

Trần Duy Nhân
Đặt sim: 03920...44
Vào lúc: 20:41 20/4/2021

Lê Văn Khoa
Đặt sim: 08861...87
Vào lúc: 20:38 20/4/2021

Phạm Minh Linh
Đặt sim: 09827...78
Vào lúc: 20:35 20/4/2021

Phạm Duy Nam
Đặt sim: 09047...43
Vào lúc: 20:32 20/4/2021

Ngô Ngọc Thư
Đặt sim: 08919...54
Vào lúc: 20:29 20/4/2021

Nguyễn Văn Hưng
Đặt sim: 09032...84
Vào lúc: 20:25 20/4/2021

Trần Thị Hồng
Đặt sim: 08897...37
Vào lúc: 20:23 20/4/2021

Trần Minh Hiếu
Đặt sim: 09115...33
Vào lúc: 20:19 20/4/2021

Trần Duy An
Đặt sim: 08364...56
Vào lúc: 20:16 20/4/2021

Huỳnh Chí Hung
Đặt sim: 08929...62
Vào lúc: 20:13 20/4/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333