sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0969 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0969*000 » Tam hoa 0969*111 » Tam hoa 0969*222 » Tam hoa 0969*333 » Tam hoa 0969*444 » Tam hoa 0969*555 » Tam hoa 0969*666 » Tam hoa 0969*777 » Tam hoa 0969*888 » Tam hoa 0969*999 »
Tứ quý 0969*0000 » Tứ quý 0969*1111 » Tứ quý 0969*2222 » Tứ quý 0969*3333 » Tứ quý 0969*4444 » Tứ quý 0969*5555 » Tứ quý 0969*6666 » Tứ quý 0969*7777 » Tứ quý 0969*8888 » Tứ quý 0969*9999 »
0969*6868 lộc phát » 0969*8686 lộc phát » 0969*6886 lộc phát » 0969*8668 lộc phát » 0969*7979 thần tài » 0969*3939 thần tài » 0969*7878 ông địa » 0969*3838 ông địa » 0969*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0969607498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969607498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7498 EvnĐặt Mua
0969745098350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969745098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 EvnĐặt Mua
0969614398350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969614398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4398 EvnĐặt Mua
0969651498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969651498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1498 EvnĐặt Mua
0969658948350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969658948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8948 EvnĐặt Mua
0969431158350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969431158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1158 EvnĐặt Mua
0969531108350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969531108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 531108 EvnĐặt Mua
0969790208350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969790208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90208 EvnĐặt Mua
0969782618350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969782618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 618 EvnĐặt Mua
0969788648350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969788648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88648 EvnĐặt Mua
0969799508350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969799508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 799508 EvnĐặt Mua
0969804978350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969804978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0969806948350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969806948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 EvnĐặt Mua
0969813128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969813128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13128 EvnĐặt Mua
0969819018350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969819018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9018 EvnĐặt Mua
0969881408350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969881408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 EvnĐặt Mua
0969916108350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969916108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 EvnĐặt Mua
0969917218350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969917218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17218 EvnĐặt Mua
0969917708350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969917708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0969926308350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969926308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 926308 EvnĐặt Mua
0969930548350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969930548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 EvnĐặt Mua
0969933418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969933418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 933418 EvnĐặt Mua
0969934538350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969934538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34538 EvnĐặt Mua
0969935128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969935128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5128 EvnĐặt Mua
0969942518350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969942518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 EvnĐặt Mua
0969943318350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969943318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43318 EvnĐặt Mua
0969948748350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969948748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48748 EvnĐặt Mua
0969962408350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969962408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0969226548350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969226548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 26548 EvnĐặt Mua
0969452528350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969452528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 EvnĐặt Mua
0969432458350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969432458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32458 EvnĐặt Mua
0969435508350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969435508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 EvnĐặt Mua
0969154048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969154048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 154048 EvnĐặt Mua
0969746208350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969746208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 746208 EvnĐặt Mua
0969503708350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969503708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3708 EvnĐặt Mua
0969731018350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969731018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1018 EvnĐặt Mua
0969776458350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969776458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 EvnĐặt Mua
0969841398350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969841398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 841398 EvnĐặt Mua
0969822348350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969822348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 EvnĐặt Mua
0969560508350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969560508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0969828408350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969828408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8408 EvnĐặt Mua
0969750908350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969750908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50908 EvnĐặt Mua
0969752218350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969752218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52218 EvnĐặt Mua
0969774128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969774128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4128 EvnĐặt Mua
0969843648350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969843648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43648 EvnĐặt Mua
0969752708350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969752708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52708 EvnĐặt Mua
0969752718350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969752718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0969750918350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969750918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0918 EvnĐặt Mua
0969774408350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969774408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 EvnĐặt Mua
0969931438350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969931438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0969167948350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969167948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0969586308350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969586308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 EvnĐặt Mua
0969423618350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969423618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 618 EvnĐặt Mua
0969023398350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969023398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0969514878350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969514878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14878 EvnĐặt Mua
0969842408350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969842408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 842408 EvnĐặt Mua
0969843508350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969843508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 843508 EvnĐặt Mua
0969983948350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969983948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 83948 EvnĐặt Mua
0969774148350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969774148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4148 EvnĐặt Mua
0969925818350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969925818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 925818 EvnĐặt Mua
0969183658350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969183658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 83658 EvnĐặt Mua
0969471178350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969471178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71178 EvnĐặt Mua
0969594398360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969594398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94398 EvnĐặt Mua
0969221148360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969221148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0969327518360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969327518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7518 EvnĐặt Mua
0969750048360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969750048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50048 EvnĐặt Mua
0969415948360.000
430.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969415948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 415948 EvnĐặt Mua
0969059418380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969059418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 059418 EvnĐặt Mua
0969320428380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969320428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 EvnĐặt Mua
0969655298380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969655298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5298 EvnĐặt Mua
0969315328380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969315328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 EvnĐặt Mua
0969253028380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969253028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0969233018380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969233018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0969416238380.000
460.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969416238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 416238 EvnĐặt Mua
0969189428390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969189428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 189428 EvnĐặt Mua
0969175618390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969175618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0969697608390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969697608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7608 EvnĐặt Mua
0969819648390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969819648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9648 EvnĐặt Mua
0969816298390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969816298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0969142808390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969142808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 EvnĐặt Mua
0969765158390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969765158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 65158 EvnĐặt Mua
0969475808390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969475808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 EvnĐặt Mua
0969590798390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969590798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0969734138390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969734138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4138 EvnĐặt Mua
0969367648400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969367648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0969947148400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969947148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 EvnĐặt Mua
0969617528400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969617528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7528 EvnĐặt Mua
0969925848400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969925848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25848 EvnĐặt Mua
0969530178400.000
480.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969530178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0969 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0969 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0969 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0969 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Ngô Minh Lập
Đặt sim: 08527...38
Vào lúc: 22:55 7/12/2021

Phạm Văn Anh
Đặt sim: 08886...43
Vào lúc: 22:53 7/12/2021

Huỳnh Cát Phương
Đặt sim: 03957...21
Vào lúc: 22:50 7/12/2021

Nguyễn Chí Vương
Đặt sim: 08999...84
Vào lúc: 22:46 7/12/2021

Phạm Văn Hiền
Đặt sim: 08299...69
Vào lúc: 22:44 7/12/2021

Nguyễn Chí Vương
Đặt sim: 08654...75
Vào lúc: 22:40 7/12/2021

Ngô Chí Lợi
Đặt sim: 08921...97
Vào lúc: 22:38 7/12/2021

Nguyễn Ngọc Nhân
Đặt sim: 03996...87
Vào lúc: 22:34 7/12/2021

Huỳnh Đức Hoàng
Đặt sim: 03977...52
Vào lúc: 22:32 7/12/2021

Lê Minh Huỳnh
Đặt sim: 09734...99
Vào lúc: 22:29 7/12/2021

Nguyễn Minh Hoàng
Đặt sim: 09093...83
Vào lúc: 22:26 7/12/2021

Nguyễn Chí Hiếu
Đặt sim: 08521...74
Vào lúc: 22:22 7/12/2021

Ngô Đức Nam
Đặt sim: 08914...93
Vào lúc: 22:20 7/12/2021

Ngô Minh Khoa
Đặt sim: 09395...45
Vào lúc: 22:17 7/12/2021

Huỳnh Minh Khiêm
Đặt sim: 03233...77
Vào lúc: 22:14 7/12/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333