sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0969 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0969*000 » Tam hoa 0969*111 » Tam hoa 0969*222 » Tam hoa 0969*333 » Tam hoa 0969*444 » Tam hoa 0969*555 » Tam hoa 0969*666 » Tam hoa 0969*777 » Tam hoa 0969*888 » Tam hoa 0969*999 »
Tứ quý 0969*0000 » Tứ quý 0969*1111 » Tứ quý 0969*2222 » Tứ quý 0969*3333 » Tứ quý 0969*4444 » Tứ quý 0969*5555 » Tứ quý 0969*6666 » Tứ quý 0969*7777 » Tứ quý 0969*8888 » Tứ quý 0969*9999 »
0969*6868 lộc phát » 0969*8686 lộc phát » 0969*6886 lộc phát » 0969*8668 lộc phát » 0969*7979 thần tài » 0969*3939 thần tài » 0969*7878 ông địa » 0969*3838 ông địa » 0969*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0969688748250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969688748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0969057028330.000
400.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969057028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7028 EvnĐặt Mua
0969057038330.000
400.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969057038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 057038 EvnĐặt Mua
0969056518330.000
400.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969056518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 056518 EvnĐặt Mua
0969529218350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969529218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218 EvnĐặt Mua
0969618258350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969618258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 258 EvnĐặt Mua
0969082958350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969082958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 082958 EvnĐặt Mua
0969290328350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969290328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0328 EvnĐặt Mua
0969719358350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969719358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9358 EvnĐặt Mua
0969273358350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969273358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 EvnĐặt Mua
0969650158350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969650158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50158 EvnĐặt Mua
0969230358350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969230358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0969614398350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969614398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0969651498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969651498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51498 EvnĐặt Mua
0969658948350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969658948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58948 EvnĐặt Mua
0969573198390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969573198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3198 EvnĐặt Mua
0969130628390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969130628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0628 EvnĐặt Mua
0969057318390.000
470.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969057318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318 EvnĐặt Mua
0969341138460.000
550.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969341138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 EvnĐặt Mua
0969057128460.000
550.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969057128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7128 EvnĐặt Mua
0969057218460.000
550.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969057218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 057218 EvnĐặt Mua
0969056538460.000
550.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969056538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6538 EvnĐặt Mua
0969056528460.000
550.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969056528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 056528 EvnĐặt Mua
0969347138460.000
550.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969347138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 347138 EvnĐặt Mua
0969250358460.000
550.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969250358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 EvnĐặt Mua
0969616528460.000
550.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969616528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 616528 EvnĐặt Mua
0969295258500.000
600.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969295258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 95258 EvnĐặt Mua
0969830758550.000
660.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969830758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 830758 EvnĐặt Mua
0969578648550.000
660.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969578648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 EvnĐặt Mua
0969785458550.000
660.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969785458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 85458 EvnĐặt Mua
0969590478550.000
660.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969590478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90478 EvnĐặt Mua
0969875528550.000
660.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969875528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 875528 EvnĐặt Mua
0969798648550.000
660.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969798648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 EvnĐặt Mua
0969002428550.000
660.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969002428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2428 EvnĐặt Mua
0969619948550.000
660.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969619948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 EvnĐặt Mua
0969608158550.000
660.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969608158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0969356848550.000
660.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969356848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0969932498550.000
660.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969932498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 932498 EvnĐặt Mua
0969307358590.000
710.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969307358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7358 EvnĐặt Mua
0969977658590.000
710.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969977658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 658 EvnĐặt Mua
0969231358650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969231358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 231358 EvnĐặt Mua
0969662478650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969662478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 662478 EvnĐặt Mua
0969071898650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969071898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0969840498650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969840498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 40498 EvnĐặt Mua
0969582138650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969582138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2138 EvnĐặt Mua
0969535928650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969535928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928 EvnĐặt Mua
0969501398650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969501398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1398 EvnĐặt Mua
0969620178650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969620178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 EvnĐặt Mua
0969620208650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969620208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 EvnĐặt Mua
0969809138650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969809138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 EvnĐặt Mua
0969573258650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969573258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0969672258650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969672258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 72258 EvnĐặt Mua
0969022598650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969022598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0969057178650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969057178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0969057338650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969057338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 338 EvnĐặt Mua
0969057358650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969057358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7358 EvnĐặt Mua
0969056738650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969056738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 56738 EvnĐặt Mua
0969541318650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969541318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0969197598650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969197598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0969523158650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969523158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 EvnĐặt Mua
0969057138650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969057138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0969353258650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969353258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 53258 EvnĐặt Mua
0969143358650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969143358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 143358 EvnĐặt Mua
0969246598650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969246598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6598 EvnĐặt Mua
0969012528650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969012528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0969240858650.000
780.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969240858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 240858 EvnĐặt Mua
0969405998700.000
840.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969405998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5998 EvnĐặt Mua
0969607958700.000
840.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969607958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7958 EvnĐặt Mua
0969608128700.000
840.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969608128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 EvnĐặt Mua
0969578498700.000
840.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969578498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0969608218700.000
840.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969608218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0969915358700.000
840.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969915358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0969558718700.000
840.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969558718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58718 EvnĐặt Mua
0969102528700.000
840.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969102528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 102528 EvnĐặt Mua
0969798708700.000
840.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969798708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798708 EvnĐặt Mua
0969994358700.000
840.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969994358 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 358 EvnĐặt Mua
0969840378700.000
840.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969840378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 840378 EvnĐặt Mua
0969559508700.000
840.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969559508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 559508 EvnĐặt Mua
0969094578700.000
840.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969094578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0969578658700.000
840.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969578658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 658 EvnĐặt Mua
0969578458700.000
840.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969578458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 EvnĐặt Mua
0969826948700.000
840.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969826948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6948 EvnĐặt Mua
0969578708700.000
840.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969578708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 578708 EvnĐặt Mua
0969608238700.000
840.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969608238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0969530698700.000
840.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969530698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0698 EvnĐặt Mua
0969937198700.000
840.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969937198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 937198 EvnĐặt Mua
0969632158700.000
840.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969632158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32158 EvnĐặt Mua
0969618378700.000
840.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969618378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18378 EvnĐặt Mua
0969631798700.000
840.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969631798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0969 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0969 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0969 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0969 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Minh Huy
Đặt sim: 08868...78
Vào lúc: 11:56 5/7/2020

Trần Duy Bảo
Đặt sim: 08327...75
Vào lúc: 11:53 5/7/2020

Trần Duy Hiếu
Đặt sim: 08552...19
Vào lúc: 11:50 5/7/2020

Ngô Văn Tuấn
Đặt sim: 03291...75
Vào lúc: 11:47 5/7/2020

Ngô Đức Thuận
Đặt sim: 08911...87
Vào lúc: 11:43 5/7/2020

Phạm Văn Anh
Đặt sim: 08435...86
Vào lúc: 11:40 5/7/2020

Nguyễn Duy Khoa
Đặt sim: 08862...43
Vào lúc: 11:38 5/7/2020

Ngô Thị Mai
Đặt sim: 08359...69
Vào lúc: 11:34 5/7/2020

Trần Chí Tuấn
Đặt sim: 08271...34
Vào lúc: 11:32 5/7/2020

Nguyễn Minh Khương
Đặt sim: 08934...24
Vào lúc: 11:28 5/7/2020

Nguyễn Văn Thuận
Đặt sim: 08872...80
Vào lúc: 11:25 5/7/2020

Trần Trung Đạt
Đặt sim: 08870...47
Vào lúc: 11:22 5/7/2020

Ngô Văn Khoa
Đặt sim: 09770...43
Vào lúc: 11:20 5/7/2020

Phan Minh Tùng
Đặt sim: 08319...26
Vào lúc: 11:16 5/7/2020

Nguyễn Chí Hảo
Đặt sim: 08813...98
Vào lúc: 11:14 5/7/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333