sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0969 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0969*000 » Tam hoa 0969*111 » Tam hoa 0969*222 » Tam hoa 0969*333 » Tam hoa 0969*444 » Tam hoa 0969*555 » Tam hoa 0969*666 » Tam hoa 0969*777 » Tam hoa 0969*888 » Tam hoa 0969*999 »
Tứ quý 0969*0000 » Tứ quý 0969*1111 » Tứ quý 0969*2222 » Tứ quý 0969*3333 » Tứ quý 0969*4444 » Tứ quý 0969*5555 » Tứ quý 0969*6666 » Tứ quý 0969*7777 » Tứ quý 0969*8888 » Tứ quý 0969*9999 »
0969*6868 lộc phát » 0969*8686 lộc phát » 0969*6886 lộc phát » 0969*8668 lộc phát » 0969*7979 thần tài » 0969*3939 thần tài » 0969*7878 ông địa » 0969*3838 ông địa » 0969*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0969411038180.000
220.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969411038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1038 EvnĐặt Mua
0969514948180.000
220.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969514948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0969531758190.000
230.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969531758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 31758 EvnĐặt Mua
0969015948200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969015948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 015948 EvnĐặt Mua
0969106548200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969106548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6548 EvnĐặt Mua
0969197548200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969197548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 EvnĐặt Mua
0969241758200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969241758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 EvnĐặt Mua
0969274328200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969274328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4328 EvnĐặt Mua
0969624738200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969624738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24738 EvnĐặt Mua
0969635548200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969635548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 635548 EvnĐặt Mua
0969026518200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969026518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 EvnĐặt Mua
0969026458200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969026458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 026458 EvnĐặt Mua
0969375418200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969375418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 375418 EvnĐặt Mua
0969719308200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969719308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 719308 EvnĐặt Mua
0969764598200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969764598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0969601958200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969601958 SimViettelĐẹp.Com Sim Năm Sinh Đuôi 601958 EvnĐặt Mua
0969394518200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969394518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0969564698250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969564698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4698 EvnĐặt Mua
0969876298250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969876298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76298 EvnĐặt Mua
0969313448250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969313448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 313448 EvnĐặt Mua
0969202458250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969202458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0969781008250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969781008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 781008 EvnĐặt Mua
0969341538250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969341538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0969075118250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969075118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5118 EvnĐặt Mua
0969520028250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969520028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0028 EvnĐặt Mua
0969708848250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969708848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0969904838250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969904838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 838 EvnĐặt Mua
0969731808250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969731808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 EvnĐặt Mua
0969973808250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969973808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 973808 EvnĐặt Mua
0969736848250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969736848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 36848 EvnĐặt Mua
0969025848250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969025848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 025848 EvnĐặt Mua
0969975448250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969975448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 975448 EvnĐặt Mua
0969320448250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969320448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 20448 EvnĐặt Mua
0969035278250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969035278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35278 EvnĐặt Mua
0969679908250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969679908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 679908 EvnĐặt Mua
0969754398250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969754398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54398 EvnĐặt Mua
0969750398250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969750398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0398 EvnĐặt Mua
0969746398250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969746398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 EvnĐặt Mua
0969764398250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969764398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 764398 EvnĐặt Mua
0969734398250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969734398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4398 EvnĐặt Mua
0969724598250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969724598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4598 EvnĐặt Mua
0969724398250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969724398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4398 EvnĐặt Mua
0969946398250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969946398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6398 EvnĐặt Mua
0969746598250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969746598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0969702298250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969702298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0969233498250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969233498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 33498 EvnĐặt Mua
0969204598250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969204598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04598 EvnĐặt Mua
0969435298250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969435298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0969809718250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969809718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 809718 EvnĐặt Mua
0969388948250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969388948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 388948 EvnĐặt Mua
0969430158250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969430158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 EvnĐặt Mua
0969688748250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969688748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88748 EvnĐặt Mua
0969631028250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969631028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0969560248250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969560248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0248 EvnĐặt Mua
0969819638250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969819638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0969420228250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969420228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0228 EvnĐặt Mua
0969430278250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969430278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0278 EvnĐặt Mua
0969158048250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969158048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8048 EvnĐặt Mua
0969450348250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969450348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 450348 EvnĐặt Mua
0969031328250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969031328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1328 EvnĐặt Mua
0969036448250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969036448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6448 EvnĐặt Mua
0969192718250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969192718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0969250528250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969250528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0528 EvnĐặt Mua
0969257918250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969257918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 918 EvnĐặt Mua
0969584318250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969584318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 584318 EvnĐặt Mua
0969604958250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969604958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 EvnĐặt Mua
0969726108250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969726108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 26108 EvnĐặt Mua
0969849208250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969849208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0969905518250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969905518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 EvnĐặt Mua
0969930538250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969930538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 930538 EvnĐặt Mua
0969448378250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969448378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48378 EvnĐặt Mua
0969469918250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969469918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 469918 EvnĐặt Mua
0969367558250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969367558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7558 EvnĐặt Mua
0969152698250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969152698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698 EvnĐặt Mua
0969402798250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969402798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 402798 EvnĐặt Mua
0969659318250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969659318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318 EvnĐặt Mua
0969061798300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969061798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 61798 EvnĐặt Mua
0969142698300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969142698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698 EvnĐặt Mua
0969104058300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969104058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4058 EvnĐặt Mua
0969876038300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969876038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76038 EvnĐặt Mua
0969317948300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969317948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 317948 EvnĐặt Mua
0969412208300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969412208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2208 EvnĐặt Mua
0969454908300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969454908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0969561748300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969561748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1748 EvnĐặt Mua
0969407528300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969407528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7528 EvnĐặt Mua
0969190718300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969190718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90718 EvnĐặt Mua
0969442198300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969442198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42198 EvnĐặt Mua
0969375598300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969375598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5598 EvnĐặt Mua
0969733918300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969733918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 33918 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0969 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0969 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0969 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0969 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Huỳnh Duy Tuấn
Đặt sim: 08963...18
Vào lúc: 22:55 15/7/2019

Phan Kim Hạ
Đặt sim: 08999...45
Vào lúc: 22:52 15/7/2019

Ngô Thị Nhi
Đặt sim: 08618...26
Vào lúc: 22:50 15/7/2019

Trần Đức Toàn
Đặt sim: 08592...10
Vào lúc: 22:47 15/7/2019

Nguyễn Đức Việt
Đặt sim: 09086...95
Vào lúc: 22:44 15/7/2019

Trần Ngọc Mai
Đặt sim: 08884...81
Vào lúc: 22:41 15/7/2019

Phan Minh Vũ
Đặt sim: 08293...69
Vào lúc: 22:38 15/7/2019

Phạm Chí Anh
Đặt sim: 03245...71
Vào lúc: 22:35 15/7/2019

Phạm Trung Ken
Đặt sim: 08239...80
Vào lúc: 22:32 15/7/2019

Ngô Văn Hoàng
Đặt sim: 09732...39
Vào lúc: 22:29 15/7/2019

Trần Thị Thư
Đặt sim: 08889...68
Vào lúc: 22:26 15/7/2019

Ngô Đức An
Đặt sim: 03949...11
Vào lúc: 22:22 15/7/2019

Nguyễn Minh Tuân
Đặt sim: 08347...77
Vào lúc: 22:19 15/7/2019

Phan Đức Tuấn
Đặt sim: 09641...55
Vào lúc: 22:17 15/7/2019

Trần Thị Linh
Đặt sim: 08392...51
Vào lúc: 22:14 15/7/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333