sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0969 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0969*000 » Tam hoa 0969*111 » Tam hoa 0969*222 » Tam hoa 0969*333 » Tam hoa 0969*444 » Tam hoa 0969*555 » Tam hoa 0969*666 » Tam hoa 0969*777 » Tam hoa 0969*888 » Tam hoa 0969*999 »
Tứ quý 0969*0000 » Tứ quý 0969*1111 » Tứ quý 0969*2222 » Tứ quý 0969*3333 » Tứ quý 0969*4444 » Tứ quý 0969*5555 » Tứ quý 0969*6666 » Tứ quý 0969*7777 » Tứ quý 0969*8888 » Tứ quý 0969*9999 »
0969*6868 lộc phát » 0969*8686 lộc phát » 0969*6886 lộc phát » 0969*8668 lộc phát » 0969*7979 thần tài » 0969*3939 thần tài » 0969*7878 ông địa » 0969*3838 ông địa » 0969*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0969026518200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969026518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0969026458200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969026458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6458 EvnĐặt Mua
0969375418200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969375418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 EvnĐặt Mua
0969719308200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969719308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 719308 EvnĐặt Mua
0969197548200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969197548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0969241758200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969241758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 241758 EvnĐặt Mua
0969274328200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969274328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4328 EvnĐặt Mua
0969624738200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969624738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 624738 EvnĐặt Mua
0969702298250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969702298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 702298 EvnĐặt Mua
0969233498250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969233498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 233498 EvnĐặt Mua
0969435298250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969435298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 435298 EvnĐặt Mua
0969750398250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969750398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50398 EvnĐặt Mua
0969746398250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969746398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6398 EvnĐặt Mua
0969764398250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969764398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64398 EvnĐặt Mua
0969734398250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969734398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 EvnĐặt Mua
0969724598250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969724598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24598 EvnĐặt Mua
0969946398250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969946398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 946398 EvnĐặt Mua
0969450348250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969450348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0348 EvnĐặt Mua
0969430278250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969430278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0278 EvnĐặt Mua
0969026308250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969026308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 EvnĐặt Mua
0969192718250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969192718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 92718 EvnĐặt Mua
0969250528250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969250528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0528 EvnĐặt Mua
0969257918250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969257918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 257918 EvnĐặt Mua
0969604958250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969604958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04958 EvnĐặt Mua
0969726108250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969726108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0969849208250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969849208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49208 EvnĐặt Mua
0969905518250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969905518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5518 EvnĐặt Mua
0969930538250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969930538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 EvnĐặt Mua
0969417428250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969417428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 EvnĐặt Mua
0969031328250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969031328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0969036448250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969036448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 036448 EvnĐặt Mua
0969688748250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969688748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0969701918250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969701918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 701918 EvnĐặt Mua
0969813008250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969813008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0969901418250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969901418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 01418 EvnĐặt Mua
0969602918250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969602918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 602918 EvnĐặt Mua
0969679908250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969679908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 79908 EvnĐặt Mua
0969035278250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969035278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35278 EvnĐặt Mua
0969731098250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969731098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 731098 EvnĐặt Mua
0969394518250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969394518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0969482928250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969482928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0969771748250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969771748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 771748 EvnĐặt Mua
0969493448250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969493448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3448 EvnĐặt Mua
0969464028250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969464028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64028 EvnĐặt Mua
0969018508250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969018508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 EvnĐặt Mua
0969876298250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969876298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 EvnĐặt Mua
0969564698250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969564698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4698 EvnĐặt Mua
0969628018250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969628018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 628018 EvnĐặt Mua
0969474378250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969474378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 474378 EvnĐặt Mua
0969314498250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969314498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14498 EvnĐặt Mua
0969241058250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969241058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1058 EvnĐặt Mua
0969202458250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969202458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0969313448250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969313448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0969781008250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969781008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1008 EvnĐặt Mua
0969341538250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969341538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0969520028250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969520028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 520028 EvnĐặt Mua
0969141808250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969141808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41808 EvnĐặt Mua
0969659318250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969659318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 659318 EvnĐặt Mua
0969467198250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969467198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 467198 EvnĐặt Mua
0969073598300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969073598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 073598 EvnĐặt Mua
0969154098300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969154098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 EvnĐặt Mua
0969375598300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969375598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 EvnĐặt Mua
0969471398300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969471398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71398 EvnĐặt Mua
0969648238300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969648238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0969587918300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969587918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 918 EvnĐặt Mua
0969314038300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969314038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 EvnĐặt Mua
0969305548300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969305548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5548 EvnĐặt Mua
0969289748300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969289748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 89748 EvnĐặt Mua
0969142698300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969142698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698 EvnĐặt Mua
0969061798300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969061798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 EvnĐặt Mua
0969436238300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969436238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 436238 EvnĐặt Mua
0969513178300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969513178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13178 EvnĐặt Mua
0969189158300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969189158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 189158 EvnĐặt Mua
0969057808300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969057808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57808 EvnĐặt Mua
0969774148300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969774148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 EvnĐặt Mua
0969774158300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969774158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0969790138300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969790138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90138 EvnĐặt Mua
0969104058300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969104058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4058 EvnĐặt Mua
0969876038300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969876038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6038 EvnĐặt Mua
0969286418300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969286418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0969407528300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969407528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7528 EvnĐặt Mua
0969190718300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969190718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0718 EvnĐặt Mua
0969615258300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969615258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 615258 EvnĐặt Mua
0969586038300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969586038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 EvnĐặt Mua
0969584498300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969584498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4498 EvnĐặt Mua
0969384958300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969384958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 84958 EvnĐặt Mua
0969632148300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969632148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 632148 EvnĐặt Mua
0969317948300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969317948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 317948 EvnĐặt Mua
0969412208300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969412208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0969 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0969 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0969 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0969 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Phạm Chí Lộc
Đặt sim: 08536...72
Vào lúc: 22:55 21/11/2019

Trần Đức Đăng
Đặt sim: 08559...43
Vào lúc: 22:53 21/11/2019

Phan Ngọc Ðào
Đặt sim: 09127...55
Vào lúc: 22:50 21/11/2019

Trần Kim Linh
Đặt sim: 08831...90
Vào lúc: 22:46 21/11/2019

Ngô Phương Nhàn
Đặt sim: 09652...14
Vào lúc: 22:43 21/11/2019

Trần Văn Vũ
Đặt sim: 09158...33
Vào lúc: 22:40 21/11/2019

Ngô Chí Thế
Đặt sim: 08842...82
Vào lúc: 22:37 21/11/2019

Ngô Văn Tuấn
Đặt sim: 09860...15
Vào lúc: 22:35 21/11/2019

Ngô Chí Tuấn
Đặt sim: 09381...68
Vào lúc: 22:31 21/11/2019

Phan Ngọc Phương
Đặt sim: 09725...67
Vào lúc: 22:29 21/11/2019

Nguyễn Thị Thy
Đặt sim: 08880...68
Vào lúc: 22:25 21/11/2019

Huỳnh Minh Sang
Đặt sim: 08833...21
Vào lúc: 22:22 21/11/2019

Nguyễn Đức Cương
Đặt sim: 08846...46
Vào lúc: 22:19 21/11/2019

Nguyễn Chí Thái
Đặt sim: 03960...48
Vào lúc: 22:16 21/11/2019

Trần Đức Ninh
Đặt sim: 08399...40
Vào lúc: 22:14 21/11/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333