sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0969 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0969*000 » Tam hoa 0969*111 » Tam hoa 0969*222 » Tam hoa 0969*333 » Tam hoa 0969*444 » Tam hoa 0969*555 » Tam hoa 0969*666 » Tam hoa 0969*777 » Tam hoa 0969*888 » Tam hoa 0969*999 »
Tứ quý 0969*0000 » Tứ quý 0969*1111 » Tứ quý 0969*2222 » Tứ quý 0969*3333 » Tứ quý 0969*4444 » Tứ quý 0969*5555 » Tứ quý 0969*6666 » Tứ quý 0969*7777 » Tứ quý 0969*8888 » Tứ quý 0969*9999 »
0969*6868 lộc phát » 0969*8686 lộc phát » 0969*6886 lộc phát » 0969*8668 lộc phát » 0969*7979 thần tài » 0969*3939 thần tài » 0969*7878 ông địa » 0969*3838 ông địa » 0969*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0969682128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969682128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0969687458350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969687458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7458 EvnĐặt Mua
0969389058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969389058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 EvnĐặt Mua
0969358508350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969358508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58508 EvnĐặt Mua
0969701918350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969701918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1918 EvnĐặt Mua
0969513178350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969513178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0969813008350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969813008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3008 EvnĐặt Mua
0969057808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969057808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7808 EvnĐặt Mua
0969596178350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969596178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0969596278350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969596278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 596278 EvnĐặt Mua
0969586038350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969586038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0969659318350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969659318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 659318 EvnĐặt Mua
0969782618350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969782618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 82618 EvnĐặt Mua
0969799508350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969799508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 799508 EvnĐặt Mua
0969804978350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969804978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 978 EvnĐặt Mua
0969806948350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969806948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6948 EvnĐặt Mua
0969819018350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969819018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 19018 EvnĐặt Mua
0969881408350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969881408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1408 EvnĐặt Mua
0969916108350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969916108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 916108 EvnĐặt Mua
0969917218350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969917218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17218 EvnĐặt Mua
0969917708350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969917708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0969926308350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969926308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 926308 EvnĐặt Mua
0969930548350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969930548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30548 EvnĐặt Mua
0969933418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969933418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3418 EvnĐặt Mua
0969934538350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969934538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4538 EvnĐặt Mua
0969935128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969935128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 EvnĐặt Mua
0969942518350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969942518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0969943318350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969943318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318 EvnĐặt Mua
0969948748350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969948748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8748 EvnĐặt Mua
0969962408350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969962408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 62408 EvnĐặt Mua
0969430278350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969430278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0969514878350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969514878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4878 EvnĐặt Mua
0969679908350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969679908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0969394518350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969394518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 394518 EvnĐặt Mua
0969202458350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969202458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 EvnĐặt Mua
0969313448350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969313448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3448 EvnĐặt Mua
0969341538350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969341538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41538 EvnĐặt Mua
0969520028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969520028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 520028 EvnĐặt Mua
0969357178350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969357178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57178 EvnĐặt Mua
0969141808350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969141808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0969291328350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969291328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 291328 EvnĐặt Mua
0969063208350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969063208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63208 EvnĐặt Mua
0969842408350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969842408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2408 EvnĐặt Mua
0969843508350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969843508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43508 EvnĐặt Mua
0969983948350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969983948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0969774148350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969774148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 774148 EvnĐặt Mua
0969226548350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969226548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6548 EvnĐặt Mua
0969614398350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969614398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0969651498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969651498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1498 EvnĐặt Mua
0969658948350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969658948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58948 EvnĐặt Mua
0969156008350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969156008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 156008 EvnĐặt Mua
0969580448350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969580448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0969446058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969446058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6058 EvnĐặt Mua
0969675418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969675418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 675418 EvnĐặt Mua
0969925818350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969925818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25818 EvnĐặt Mua
0969649128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969649128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 EvnĐặt Mua
0969586308350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969586308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6308 EvnĐặt Mua
0969804498350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969804498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 EvnĐặt Mua
0969804478350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969804478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 804478 EvnĐặt Mua
0969814578350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969814578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0969814478350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969814478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 EvnĐặt Mua
0969827048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969827048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 EvnĐặt Mua
0969862148350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969862148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2148 EvnĐặt Mua
0969579148350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969579148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9148 EvnĐặt Mua
0969804538350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969804538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04538 EvnĐặt Mua
0969008728350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969008728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08728 EvnĐặt Mua
0969827028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969827028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7028 EvnĐặt Mua
0969827018350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969827018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 EvnĐặt Mua
0969798418350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969798418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0969804508350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969804508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0969423618350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969423618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 618 EvnĐặt Mua
0969023398350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969023398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 EvnĐặt Mua
0969392048350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969392048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2048 EvnĐặt Mua
0969438728350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969438728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38728 EvnĐặt Mua
0969431158350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969431158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 31158 EvnĐặt Mua
0969248128350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969248128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8128 EvnĐặt Mua
0969542738350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969542738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 542738 EvnĐặt Mua
0969634238350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969634238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 634238 EvnĐặt Mua
0969935428350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969935428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 EvnĐặt Mua
0969041928350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969041928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928 EvnĐặt Mua
0969182758350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969182758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 82758 EvnĐặt Mua
0969983028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969983028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 83028 EvnĐặt Mua
0969218028350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969218028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0969541728350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969541728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0969357308350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969357308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0969352608350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969352608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 352608 EvnĐặt Mua
0969326058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969326058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 26058 EvnĐặt Mua
0969025848350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969025848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0969071058350.000
420.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969071058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 071058 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0969 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0969 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0969 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0969 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Thị Vân
Đặt sim: 09795...72
Vào lúc: 19:55 21/9/2020

Ngô Minh Quỳnh
Đặt sim: 03263...88
Vào lúc: 19:52 21/9/2020

Nguyễn Chí Hải
Đặt sim: 03215...61
Vào lúc: 19:50 21/9/2020

Trần Cát Nhiên
Đặt sim: 03947...59
Vào lúc: 19:47 21/9/2020

Nguyễn Duy An
Đặt sim: 09790...89
Vào lúc: 19:44 21/9/2020

Nguyễn Đức Khánh
Đặt sim: 08256...91
Vào lúc: 19:40 21/9/2020

Ngô Đức Anh
Đặt sim: 08462...57
Vào lúc: 19:37 21/9/2020

Hoàng Minh Nguyên
Đặt sim: 08639...45
Vào lúc: 19:35 21/9/2020

Trần Chí Phong
Đặt sim: 03256...67
Vào lúc: 19:32 21/9/2020

Nguyễn Văn Quân
Đặt sim: 08414...10
Vào lúc: 19:29 21/9/2020

Phạm Duy Nam
Đặt sim: 09680...97
Vào lúc: 19:26 21/9/2020

Nguyễn Duy Gia
Đặt sim: 08677...69
Vào lúc: 19:22 21/9/2020

Phan Thục Hoa
Đặt sim: 09747...19
Vào lúc: 19:20 21/9/2020

Phan Đức Cường
Đặt sim: 09767...90
Vào lúc: 19:17 21/9/2020

Trần Phương Hồng
Đặt sim: 08929...60
Vào lúc: 19:13 21/9/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333