sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 096 Viettel » Đầu Số 0969 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0969*000 » Tam hoa 0969*111 » Tam hoa 0969*222 » Tam hoa 0969*333 » Tam hoa 0969*444 » Tam hoa 0969*555 » Tam hoa 0969*666 » Tam hoa 0969*777 » Tam hoa 0969*888 » Tam hoa 0969*999 »
Tứ quý 0969*0000 » Tứ quý 0969*1111 » Tứ quý 0969*2222 » Tứ quý 0969*3333 » Tứ quý 0969*4444 » Tứ quý 0969*5555 » Tứ quý 0969*6666 » Tứ quý 0969*7777 » Tứ quý 0969*8888 » Tứ quý 0969*9999 »
0969*6868 lộc phát » 0969*8686 lộc phát » 0969*6886 lộc phát » 0969*8668 lộc phát » 0969*7979 thần tài » 0969*3939 thần tài » 0969*7878 ông địa » 0969*3838 ông địa » 0969*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0969411038180.000
220.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969411038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 411038 EvnĐặt Mua
0969514948180.000
220.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969514948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4948 EvnĐặt Mua
0969531758190.000
230.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969531758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0969601958200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969601958 SimViettelĐẹp.Com Sim Năm Sinh Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0969394518200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969394518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4518 EvnĐặt Mua
0969624738200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969624738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 EvnĐặt Mua
0969635548200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969635548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 EvnĐặt Mua
0969106548200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969106548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0969015948200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969015948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0969241758200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969241758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 241758 EvnĐặt Mua
0969197548200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969197548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0969274328200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969274328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4328 EvnĐặt Mua
0969764598200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969764598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0969026518200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969026518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 026518 EvnĐặt Mua
0969026458200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969026458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6458 EvnĐặt Mua
0969375418200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969375418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 375418 EvnĐặt Mua
0969719308200.000
240.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969719308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0969448378250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969448378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8378 EvnĐặt Mua
0969469918250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969469918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 469918 EvnĐặt Mua
0969367558250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969367558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 367558 EvnĐặt Mua
0969152698250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969152698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 152698 EvnĐặt Mua
0969402798250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969402798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 402798 EvnĐặt Mua
0969430278250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969430278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0278 EvnĐặt Mua
0969659318250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969659318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59318 EvnĐặt Mua
0969075118250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969075118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75118 EvnĐặt Mua
0969520028250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969520028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 520028 EvnĐặt Mua
0969035278250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969035278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5278 EvnĐặt Mua
0969904838250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969904838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 904838 EvnĐặt Mua
0969731808250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969731808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0969973808250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969973808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0969736848250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969736848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 736848 EvnĐặt Mua
0969025848250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969025848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25848 EvnĐặt Mua
0969708848250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969708848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0969781008250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969781008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 EvnĐặt Mua
0969975448250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969975448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 975448 EvnĐặt Mua
0969320448250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969320448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 20448 EvnĐặt Mua
0969313448250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969313448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 EvnĐặt Mua
0969202458250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969202458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0969679908250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969679908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 79908 EvnĐặt Mua
0969341538250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969341538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1538 EvnĐặt Mua
0969809718250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969809718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 09718 EvnĐặt Mua
0969388948250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969388948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 EvnĐặt Mua
0969430158250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969430158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0158 EvnĐặt Mua
0969754178250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969754178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 754178 EvnĐặt Mua
0969688748250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969688748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 688748 EvnĐặt Mua
0969631028250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969631028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0969560248250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969560248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 60248 EvnĐặt Mua
0969420228250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969420228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 420228 EvnĐặt Mua
0969158048250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969158048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 EvnĐặt Mua
0969450348250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969450348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 450348 EvnĐặt Mua
0969702298250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969702298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 EvnĐặt Mua
0969233498250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969233498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 233498 EvnĐặt Mua
0969204598250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969204598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 EvnĐặt Mua
0969414398250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969414398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4398 EvnĐặt Mua
0969435298250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969435298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 435298 EvnĐặt Mua
0969754398250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969754398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 EvnĐặt Mua
0969750398250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969750398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 EvnĐặt Mua
0969746398250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969746398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 46398 EvnĐặt Mua
0969764398250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969764398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64398 EvnĐặt Mua
0969724598250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969724598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4598 EvnĐặt Mua
0969724398250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969724398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24398 EvnĐặt Mua
0969746598250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969746598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6598 EvnĐặt Mua
0969946398250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969946398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 EvnĐặt Mua
0969734398250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969734398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 EvnĐặt Mua
0969849208250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969849208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9208 EvnĐặt Mua
0969604958250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969604958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0969192718250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969192718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 92718 EvnĐặt Mua
0969235328250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969235328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5328 EvnĐặt Mua
0969930538250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969930538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 930538 EvnĐặt Mua
0969036448250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969036448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 036448 EvnĐặt Mua
0969726108250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969726108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0969584318250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969584318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4318 EvnĐặt Mua
0969257918250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969257918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 257918 EvnĐặt Mua
0969905518250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969905518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 EvnĐặt Mua
0969031328250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969031328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
0969250528250.000
300.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969250528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 EvnĐặt Mua
0969706438300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969706438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 EvnĐặt Mua
0969307708300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969307708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 EvnĐặt Mua
0969072518300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969072518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 072518 EvnĐặt Mua
0969184358300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969184358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4358 EvnĐặt Mua
0969947358300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969947358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7358 EvnĐặt Mua
0969384958300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969384958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 EvnĐặt Mua
0969632148300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969632148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2148 EvnĐặt Mua
0969175478300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969175478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 EvnĐặt Mua
0969436238300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969436238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6238 EvnĐặt Mua
0969562738300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969562738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 EvnĐặt Mua
0969375598300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969375598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 EvnĐặt Mua
0969071148300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969071148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 071148 EvnĐặt Mua
0969196328300.000
360.000
Sim So Dep Evn Telecom 0969196328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 EvnĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0969 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0969 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0969 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0969 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Phan Kiều Nhiên
Đặt sim: 08865...66
Vào lúc: 21:55 20/5/2019

Hoàng Duy Quyền
Đặt sim: 09049...93
Vào lúc: 21:53 20/5/2019

Nguyễn Thục Dương
Đặt sim: 09374...19
Vào lúc: 21:50 20/5/2019

Trần Duy Khôi
Đặt sim: 08986...48
Vào lúc: 21:46 20/5/2019

Nguyễn Chí Thi
Đặt sim: 08854...33
Vào lúc: 21:43 20/5/2019

Lê Trung Huy
Đặt sim: 08919...92
Vào lúc: 21:40 20/5/2019

Nguyễn Minh Ken
Đặt sim: 08839...50
Vào lúc: 21:38 20/5/2019

Nguyễn Trung Tuấn
Đặt sim: 08631...10
Vào lúc: 21:34 20/5/2019

Hoàng Nhã Ngọc
Đặt sim: 09159...43
Vào lúc: 21:32 20/5/2019

Nguyễn Cát Chi
Đặt sim: 09774...95
Vào lúc: 21:29 20/5/2019

Nguyễn Tường Chi
Đặt sim: 08543...43
Vào lúc: 21:25 20/5/2019

Nguyễn Duy Hiếu
Đặt sim: 03264...92
Vào lúc: 21:23 20/5/2019

Huỳnh Thục Hương
Đặt sim: 09111...94
Vào lúc: 21:20 20/5/2019

Nguyễn Ngọc Thơ
Đặt sim: 08969...12
Vào lúc: 21:16 20/5/2019

Phạm Minh Lộc
Đặt sim: 08813...34
Vào lúc: 21:14 20/5/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333