sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 097*000 » Tam hoa 097*111 » Tam hoa 097*222 » Tam hoa 097*333 » Tam hoa 097*444 » Tam hoa 097*555 » Tam hoa 097*666 » Tam hoa 097*777 » Tam hoa 097*888 » Tam hoa 097*999 »
Tứ quý 097*0000 » Tứ quý 097*1111 » Tứ quý 097*2222 » Tứ quý 097*3333 » Tứ quý 097*4444 » Tứ quý 097*5555 » Tứ quý 097*6666 » Tứ quý 097*7777 » Tứ quý 097*8888 » Tứ quý 097*9999 »
097*6868 lộc phát » 097*8686 lộc phát » 097*6886 lộc phát » 097*8668 lộc phát » 097*7979 thần tài » 097*3939 thần tài » 097*7878 ông địa » 097*3838 ông địa » 097*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0972176208180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0972176208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0971236908190.000
230.000
Sim So Dep Viettel 0971236908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 36908 ViettelĐặt Mua
0979190728190.000
230.000
Sim So Dep Viettel 0979190728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90728 ViettelĐặt Mua
0976843618190.000
230.000
Sim So Dep Viettel 0976843618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 618 ViettelĐặt Mua
0975870058190.000
230.000
Sim So Dep Viettel 0975870058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 70058 ViettelĐặt Mua
0978533048200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0978533048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 ViettelĐặt Mua
0975583418200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0975583418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 583418 ViettelĐặt Mua
0977634908200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0977634908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 634908 ViettelĐặt Mua
0971642418200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971642418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 642418 ViettelĐặt Mua
0971784108200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971784108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4108 ViettelĐặt Mua
0978804348200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0978804348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4348 ViettelĐặt Mua
0971814608200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971814608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 ViettelĐặt Mua
0977930648200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0977930648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0976983748200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0976983748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 983748 ViettelĐặt Mua
0974435728200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0974435728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 435728 ViettelĐặt Mua
0971715428200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971715428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5428 ViettelĐặt Mua
0974385318200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0974385318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318 ViettelĐặt Mua
0971943748200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971943748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 943748 ViettelĐặt Mua
0972154788200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0972154788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 788 ViettelĐặt Mua
0979385438200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0979385438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0971334528200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971334528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 334528 ViettelĐặt Mua
0972597488200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0972597488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 597488 ViettelĐặt Mua
0975937838200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0975937838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0976344958200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0976344958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 344958 ViettelĐặt Mua
0976394758200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0976394758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 ViettelĐặt Mua
0978711128200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0978711128 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 128 ViettelĐặt Mua
0978758298200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0978758298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8298 ViettelĐặt Mua
0979262938200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0979262938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 938 ViettelĐặt Mua
0973243508200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0973243508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 243508 ViettelĐặt Mua
0977106538200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0977106538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 ViettelĐặt Mua
0977398928200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0977398928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928 ViettelĐặt Mua
0978210648200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0978210648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 ViettelĐặt Mua
0977459718200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0977459718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0972857348200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0972857348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57348 ViettelĐặt Mua
0974770398200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0974770398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 ViettelĐặt Mua
0972806958200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0972806958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6958 ViettelĐặt Mua
0973647058200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0973647058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 ViettelĐặt Mua
0971674238200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971674238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74238 ViettelĐặt Mua
0971760148200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971760148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0971827708200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971827708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7708 ViettelĐặt Mua
0972285908200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0972285908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0974922518200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0974922518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 ViettelĐặt Mua
0971739658200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971739658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 658 ViettelĐặt Mua
0971843768200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971843768 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
0971802298250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971802298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2298 ViettelĐặt Mua
0971187048250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971187048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0975357718250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975357718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 ViettelĐặt Mua
0974727028250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974727028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7028 ViettelĐặt Mua
0974034828250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974034828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 828 ViettelĐặt Mua
0971966018250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971966018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 66018 ViettelĐặt Mua
0979467248250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979467248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0978317238250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978317238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7238 ViettelĐặt Mua
0976951108250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976951108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1108 ViettelĐặt Mua
0971802438250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971802438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 802438 ViettelĐặt Mua
0978658428250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978658428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0974764308250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974764308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 764308 ViettelĐặt Mua
0971254248250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971254248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 254248 ViettelĐặt Mua
0974986178250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974986178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 986178 ViettelĐặt Mua
0977134808250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0977134808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34808 ViettelĐặt Mua
0973726428250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973726428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
0974653018250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974653018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3018 ViettelĐặt Mua
0976163518250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976163518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0979845608250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979845608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 45608 ViettelĐặt Mua
0975591498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975591498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0979143498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979143498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43498 ViettelĐặt Mua
0972074298250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972074298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4298 ViettelĐặt Mua
0979358148250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979358148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358148 ViettelĐặt Mua
0971741798250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971741798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 ViettelĐặt Mua
0978534298250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978534298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 ViettelĐặt Mua
0973481598250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973481598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0977342498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0977342498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0975489908250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975489908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 89908 ViettelĐặt Mua
0975643498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975643498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0971524458250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971524458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4458 ViettelĐặt Mua
0977107498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0977107498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7498 ViettelĐặt Mua
0971821408250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971821408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0976746378250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976746378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 ViettelĐặt Mua
0976110728250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976110728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10728 ViettelĐặt Mua
0973549178250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973549178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49178 ViettelĐặt Mua
0971192498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971192498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 192498 ViettelĐặt Mua
0979201598250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979201598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1598 ViettelĐặt Mua
0972458348250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972458348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 ViettelĐặt Mua
0974317798250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974317798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 ViettelĐặt Mua
0976652478250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976652478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 652478 ViettelĐặt Mua
0979649278250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0979649278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9278 ViettelĐặt Mua
0973051418250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973051418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0976243798250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0976243798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 243798 ViettelĐặt Mua
0978740698250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0978740698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0975106378250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975106378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 097 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 097 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 097 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 097 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Huỳnh Đức Lực
Đặt sim: 08458...21
Vào lúc: 20:55 6/4/2020

Nguyễn Văn Hoàng
Đặt sim: 09022...82
Vào lúc: 20:53 6/4/2020

Trần Kim Tuyết
Đặt sim: 08370...30
Vào lúc: 20:50 6/4/2020

Ngô Chí Linh
Đặt sim: 09364...70
Vào lúc: 20:46 6/4/2020

Nguyễn Chí Tuấn
Đặt sim: 03260...97
Vào lúc: 20:44 6/4/2020

Ngô Minh Lâm
Đặt sim: 09110...21
Vào lúc: 20:41 6/4/2020

Nguyễn Đức Tuân
Đặt sim: 08426...16
Vào lúc: 20:37 6/4/2020

Phạm Nhã Thi
Đặt sim: 09638...50
Vào lúc: 20:35 6/4/2020

Trần Chí Hung
Đặt sim: 08962...10
Vào lúc: 20:32 6/4/2020

Nguyễn Kim Tuyết
Đặt sim: 08824...64
Vào lúc: 20:29 6/4/2020

Nguyễn Diệp Thảo
Đặt sim: 09771...60
Vào lúc: 20:25 6/4/2020

Trần Trung Linh
Đặt sim: 03224...98
Vào lúc: 20:22 6/4/2020

Nguyễn Chí Hiệp
Đặt sim: 08960...51
Vào lúc: 20:20 6/4/2020

Nguyễn Đức Nam
Đặt sim: 09621...65
Vào lúc: 20:17 6/4/2020

Ngô Minh Huy
Đặt sim: 08949...88
Vào lúc: 20:14 6/4/2020

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333