sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 097*000 » Tam hoa 097*111 » Tam hoa 097*222 » Tam hoa 097*333 » Tam hoa 097*444 » Tam hoa 097*555 » Tam hoa 097*666 » Tam hoa 097*777 » Tam hoa 097*888 » Tam hoa 097*999 »
Tứ quý 097*0000 » Tứ quý 097*1111 » Tứ quý 097*2222 » Tứ quý 097*3333 » Tứ quý 097*4444 » Tứ quý 097*5555 » Tứ quý 097*6666 » Tứ quý 097*7777 » Tứ quý 097*8888 » Tứ quý 097*9999 »
097*6868 lộc phát » 097*8686 lộc phát » 097*6886 lộc phát » 097*8668 lộc phát » 097*7979 thần tài » 097*3939 thần tài » 097*7878 ông địa » 097*3838 ông địa » 097*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
09712912983.000.000
3.600.000
Sim So Dep Viettel 0971291298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91298 ViettelĐặt Mua
0976282248400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976282248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248 ViettelĐặt Mua
0975033028400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975033028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 ViettelĐặt Mua
0976133658400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976133658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3658 ViettelĐặt Mua
0972187238400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972187238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0971920118400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971920118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 20118 ViettelĐặt Mua
0971095818400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971095818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5818 ViettelĐặt Mua
0971295808400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971295808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 ViettelĐặt Mua
0971526818400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971526818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0971903818400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971903818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0975293808400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975293808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3808 ViettelĐặt Mua
0975652818400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975652818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0975729818400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975729818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0979172808400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979172808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2808 ViettelĐặt Mua
0973720858400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0973720858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 720858 ViettelĐặt Mua
0976351858400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976351858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0976269938400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976269938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 269938 ViettelĐặt Mua
0971652198400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971652198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0974895318400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0974895318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318 ViettelĐặt Mua
0973942528400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0973942528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 ViettelĐặt Mua
0978168458400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978168458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0977973518400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977973518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0977037508400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977037508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0971890948400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971890948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0979247708400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979247708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 247708 ViettelĐặt Mua
0974784148400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0974784148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 784148 ViettelĐặt Mua
0976576438400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976576438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76438 ViettelĐặt Mua
0973414208400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0973414208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0978517608400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978517608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17608 ViettelĐặt Mua
0977813048400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977813048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0971033548400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971033548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 ViettelĐặt Mua
0971652708400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971652708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 ViettelĐặt Mua
0972874508400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972874508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 874508 ViettelĐặt Mua
0971124928400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971124928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928 ViettelĐặt Mua
0972105308400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972105308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 105308 ViettelĐặt Mua
0979432648400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979432648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32648 ViettelĐặt Mua
0974556548400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0974556548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 ViettelĐặt Mua
0975295748400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975295748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 95748 ViettelĐặt Mua
0974743408400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0974743408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0973144358400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0973144358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0976601348400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976601348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1348 ViettelĐặt Mua
0974416758400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0974416758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16758 ViettelĐặt Mua
0977051948400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977051948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0973770348400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0973770348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 770348 ViettelĐặt Mua
0972905948400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972905948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 905948 ViettelĐặt Mua
0974217518400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0974217518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7518 ViettelĐặt Mua
0979194708400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979194708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 ViettelĐặt Mua
0971314958400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971314958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 ViettelĐặt Mua
0978194918400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978194918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0975171428400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975171428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
0979564418400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979564418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0975047508400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975047508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 047508 ViettelĐặt Mua
0971876608400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971876608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76608 ViettelĐặt Mua
0971589758400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971589758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0979877438400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979877438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7438 ViettelĐặt Mua
0978625348400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978625348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0971849378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971849378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 ViettelĐặt Mua
0974962378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0974962378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0971613008400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971613008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 613008 ViettelĐặt Mua
0978334278400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978334278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0972962208400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972962208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0971912048400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971912048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 912048 ViettelĐặt Mua
0974261248400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0974261248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248 ViettelĐặt Mua
0976300248400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976300248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 00248 ViettelĐặt Mua
0971483548400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971483548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 83548 ViettelĐặt Mua
0977957248400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0977957248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248 ViettelĐặt Mua
0971855438400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971855438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 855438 ViettelĐặt Mua
0971650418400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971650418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0418 ViettelĐặt Mua
0974448528400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0974448528 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 48528 ViettelĐặt Mua
0974632108400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0974632108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32108 ViettelĐặt Mua
0975147618400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975147618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 147618 ViettelĐặt Mua
0975452708400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975452708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 ViettelĐặt Mua
0979145198400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979145198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 45198 ViettelĐặt Mua
0971628798400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971628798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8798 ViettelĐặt Mua
0973233978400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0973233978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3978 ViettelĐặt Mua
0974412878400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0974412878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 878 ViettelĐặt Mua
0975954808400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975954808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 ViettelĐặt Mua
0974907218400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0974907218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 907218 ViettelĐặt Mua
0972590878400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972590878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 878 ViettelĐặt Mua
0976016918400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0976016918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0975193518400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975193518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3518 ViettelĐặt Mua
0971265958400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971265958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 265958 ViettelĐặt Mua
0979737458400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979737458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7458 ViettelĐặt Mua
0979710658400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0979710658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 658 ViettelĐặt Mua
0978954658400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0978954658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0972353958400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972353958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 ViettelĐặt Mua
0972027958400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972027958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 27958 ViettelĐặt Mua
0971319558400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971319558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0971319858400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971319858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 319858 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 097 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 097 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 097 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 097 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Đức Tuyên
Đặt sim: 08554...92
Vào lúc: 22:55 0/3/2021

Nguyễn Minh Dương
Đặt sim: 09323...72
Vào lúc: 22:53 0/3/2021

Ngô Duy Hòa
Đặt sim: 09029...82
Vào lúc: 22:49 0/3/2021

Nguyễn Chí Vương
Đặt sim: 08222...86
Vào lúc: 22:46 0/3/2021

Phạm Chí Anh
Đặt sim: 08554...76
Vào lúc: 22:44 0/3/2021

Trần Minh Khang
Đặt sim: 08510...52
Vào lúc: 22:41 0/3/2021

Lê Ngọc Vân
Đặt sim: 09378...99
Vào lúc: 22:38 0/3/2021

Nguyễn Thị Thi
Đặt sim: 08986...90
Vào lúc: 22:35 0/3/2021

Nguyễn Duy Tuấn
Đặt sim: 09044...75
Vào lúc: 22:31 0/3/2021

Ngô Đức Vũ
Đặt sim: 08543...36
Vào lúc: 22:29 0/3/2021

Nguyễn Văn Vương
Đặt sim: 08247...87
Vào lúc: 22:26 0/3/2021

Hoàng Văn An
Đặt sim: 08858...34
Vào lúc: 22:23 0/3/2021

Ngô Minh Hiệp
Đặt sim: 09753...45
Vào lúc: 22:20 0/3/2021

Hoàng Thị Chi
Đặt sim: 09614...29
Vào lúc: 22:16 0/3/2021

Trần Văn Tân
Đặt sim: 08823...28
Vào lúc: 22:14 0/3/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333