sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0971 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0971*000 » Tam hoa 0971*111 » Tam hoa 0971*222 » Tam hoa 0971*333 » Tam hoa 0971*444 » Tam hoa 0971*555 » Tam hoa 0971*666 » Tam hoa 0971*777 » Tam hoa 0971*888 » Tam hoa 0971*999 »
Tứ quý 0971*0000 » Tứ quý 0971*1111 » Tứ quý 0971*2222 » Tứ quý 0971*3333 » Tứ quý 0971*4444 » Tứ quý 0971*5555 » Tứ quý 0971*6666 » Tứ quý 0971*7777 » Tứ quý 0971*8888 » Tứ quý 0971*9999 »
0971*6868 lộc phát » 0971*8686 lộc phát » 0971*6886 lộc phát » 0971*8668 lộc phát » 0971*7979 thần tài » 0971*3939 thần tài » 0971*7878 ông địa » 0971*3838 ông địa » 0971*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
09712912983.000.000
3.600.000
Sim So Dep Viettel 0971291298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 291298 ViettelĐặt Mua
0971920118400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971920118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 920118 ViettelĐặt Mua
0971095818400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971095818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 818 ViettelĐặt Mua
0971295808400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971295808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 ViettelĐặt Mua
0971526818400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971526818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0971903818400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971903818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0971652198400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971652198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52198 ViettelĐặt Mua
0971890948400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971890948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0948 ViettelĐặt Mua
0971033548400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971033548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 33548 ViettelĐặt Mua
0971652708400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971652708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0971124928400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971124928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24928 ViettelĐặt Mua
0971314958400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971314958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0971876608400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971876608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 ViettelĐặt Mua
0971589758400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971589758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 589758 ViettelĐặt Mua
0971849378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971849378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9378 ViettelĐặt Mua
0971613008400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971613008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 ViettelĐặt Mua
0971912048400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971912048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 912048 ViettelĐặt Mua
0971483548400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971483548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0971855438400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971855438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0971650418400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971650418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0418 ViettelĐặt Mua
0971628798400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971628798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 ViettelĐặt Mua
0971265958400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971265958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0971319558400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971319558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9558 ViettelĐặt Mua
0971319858400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971319858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 319858 ViettelĐặt Mua
0971813228400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971813228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0971395778400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971395778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0971633598400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971633598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 33598 ViettelĐặt Mua
0971874838400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971874838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 874838 ViettelĐặt Mua
0971036658400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971036658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 036658 ViettelĐặt Mua
0971051038400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971051038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 051038 ViettelĐặt Mua
0971534528400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971534528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0971276128400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971276128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 276128 ViettelĐặt Mua
0971276138400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971276138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 ViettelĐặt Mua
0971004298400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971004298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 004298 ViettelĐặt Mua
0971414928400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971414928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928 ViettelĐặt Mua
0971414938400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971414938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 938 ViettelĐặt Mua
0971414958400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971414958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 414958 ViettelĐặt Mua
0971346328400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971346328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 ViettelĐặt Mua
0971839218400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971839218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 839218 ViettelĐặt Mua
0971805638400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971805638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 05638 ViettelĐặt Mua
0971730538400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971730538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0971528378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971528378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528378 ViettelĐặt Mua
0971584178400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971584178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0971061858400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971061858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0971912978400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971912978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 12978 ViettelĐặt Mua
0971195398400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971195398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 ViettelĐặt Mua
0971388908400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971388908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0971219738400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971219738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9738 ViettelĐặt Mua
0971402578400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971402578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0971429178400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971429178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0971429338400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971429338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 29338 ViettelĐặt Mua
0971274558400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971274558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74558 ViettelĐặt Mua
0971807938400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971807938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07938 ViettelĐặt Mua
0971961798400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971961798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0971091698400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971091698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1698 ViettelĐặt Mua
0971735158400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971735158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5158 ViettelĐặt Mua
0971680298400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971680298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0298 ViettelĐặt Mua
0971885028400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971885028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5028 ViettelĐặt Mua
0971890318400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971890318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318 ViettelĐặt Mua
0971097498400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971097498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7498 ViettelĐặt Mua
0971791498400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971791498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1498 ViettelĐặt Mua
0971296128400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971296128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 96128 ViettelĐặt Mua
0971092318400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971092318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0971051148400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971051148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 051148 ViettelĐặt Mua
0971392748400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971392748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 92748 ViettelĐặt Mua
0971221918400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971221918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1918 ViettelĐặt Mua
0971390158400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971390158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0158 ViettelĐặt Mua
0971521018400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971521018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0971767528400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971767528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 ViettelĐặt Mua
0971857918400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971857918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57918 ViettelĐặt Mua
0971903308400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971903308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0971940508400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971940508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0971021948400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971021948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1948 ViettelĐặt Mua
0971674718400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971674718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 ViettelĐặt Mua
0971457088400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971457088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7088 ViettelĐặt Mua
0971825488400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971825488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25488 ViettelĐặt Mua
0971824088400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971824088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24088 ViettelĐặt Mua
0971578538400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971578538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8538 ViettelĐặt Mua
0971831918400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971831918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1918 ViettelĐặt Mua
0971668218400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971668218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 668218 ViettelĐặt Mua
0971578548400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971578548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8548 ViettelĐặt Mua
0971413098400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971413098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13098 ViettelĐặt Mua
0971380848400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971380848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0848 ViettelĐặt Mua
0971375088400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971375088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 088 ViettelĐặt Mua
0971375008400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971375008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0971027848400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971027848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 27848 ViettelĐặt Mua
0971543898400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971543898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 898 ViettelĐặt Mua
0971482278400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971482278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 82278 ViettelĐặt Mua
0971443278400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0971443278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 443278 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0971 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0971 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0971 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0971 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Phan Minh Tùng
Đặt sim: 08491...96
Vào lúc: 17:55 21/1/2021

Phan Thị Hoa
Đặt sim: 08666...94
Vào lúc: 17:53 21/1/2021

Nguyễn Đức Cường
Đặt sim: 08322...61
Vào lúc: 17:49 21/1/2021

Ngô Đức Anh
Đặt sim: 08322...20
Vào lúc: 17:46 21/1/2021

Nguyễn Duy Lâm
Đặt sim: 08283...33
Vào lúc: 17:43 21/1/2021

Trần Chí Thuận
Đặt sim: 03286...10
Vào lúc: 17:41 21/1/2021

Ngô Kim Dương
Đặt sim: 08236...11
Vào lúc: 17:38 21/1/2021

Trần Minh Khoa
Đặt sim: 09057...71
Vào lúc: 17:34 21/1/2021

Nguyễn Thị Phương
Đặt sim: 08395...83
Vào lúc: 17:31 21/1/2021

Phạm Đức Thắng
Đặt sim: 09868...56
Vào lúc: 17:28 21/1/2021

Trần Duy Luân
Đặt sim: 03247...68
Vào lúc: 17:25 21/1/2021

Nguyễn Duy Thành
Đặt sim: 08870...96
Vào lúc: 17:23 21/1/2021

Nguyễn Chí Hiền
Đặt sim: 08578...73
Vào lúc: 17:19 21/1/2021

Phan Chí Vương
Đặt sim: 03210...89
Vào lúc: 17:17 21/1/2021

Nguyễn Văn Hảo
Đặt sim: 08344...84
Vào lúc: 17:13 21/1/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333