sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0971 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0971*000 » Tam hoa 0971*111 » Tam hoa 0971*222 » Tam hoa 0971*333 » Tam hoa 0971*444 » Tam hoa 0971*555 » Tam hoa 0971*666 » Tam hoa 0971*777 » Tam hoa 0971*888 » Tam hoa 0971*999 »
Tứ quý 0971*0000 » Tứ quý 0971*1111 » Tứ quý 0971*2222 » Tứ quý 0971*3333 » Tứ quý 0971*4444 » Tứ quý 0971*5555 » Tứ quý 0971*6666 » Tứ quý 0971*7777 » Tứ quý 0971*8888 » Tứ quý 0971*9999 »
0971*6868 lộc phát » 0971*8686 lộc phát » 0971*6886 lộc phát » 0971*8668 lộc phát » 0971*7979 thần tài » 0971*3939 thần tài » 0971*7878 ông địa » 0971*3838 ông địa » 0971*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0971082548180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0971082548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 82548 ViettelĐặt Mua
0971841408180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0971841408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 841408 ViettelĐặt Mua
0971236908190.000
230.000
Sim So Dep Viettel 0971236908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0971156348200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971156348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 156348 ViettelĐặt Mua
0971959908200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971959908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0971435208200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971435208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0971624618200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971624618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0971943748200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971943748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0971592428200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971592428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0971813528200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971813528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0971615208200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971615208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 15208 ViettelĐặt Mua
0971532148200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971532148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32148 ViettelĐặt Mua
0971784108200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971784108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4108 ViettelĐặt Mua
0971454208200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971454208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54208 ViettelĐặt Mua
0971884608200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971884608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 884608 ViettelĐặt Mua
0971814608200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971814608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4608 ViettelĐặt Mua
0971642418200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971642418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42418 ViettelĐặt Mua
0971332148200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971332148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32148 ViettelĐặt Mua
0971990748200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971990748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90748 ViettelĐặt Mua
0971924458200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971924458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 ViettelĐặt Mua
0971374728200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971374728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0971074718200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971074718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 074718 ViettelĐặt Mua
0971005428200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971005428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 005428 ViettelĐặt Mua
0971859048200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971859048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59048 ViettelĐặt Mua
0971497548200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971497548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 97548 ViettelĐặt Mua
0971932948200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971932948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32948 ViettelĐặt Mua
0971255748200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971255748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 55748 ViettelĐặt Mua
0971570228200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971570228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 228 ViettelĐặt Mua
0971407228200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971407228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 228 ViettelĐặt Mua
0971577128200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971577128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0971708938200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971708938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8938 ViettelĐặt Mua
0971760148200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971760148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 760148 ViettelĐặt Mua
0971827708200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971827708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0971469148250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971469148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0971607248250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971607248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0971685308250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971685308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 85308 ViettelĐặt Mua
0971687508250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971687508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87508 ViettelĐặt Mua
0971685318250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971685318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318 ViettelĐặt Mua
0971687538250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971687538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87538 ViettelĐặt Mua
0971687528250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971687528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7528 ViettelĐặt Mua
0971687548250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971687548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87548 ViettelĐặt Mua
0971475828250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971475828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 475828 ViettelĐặt Mua
0971420548250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971420548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0548 ViettelĐặt Mua
0971860258250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971860258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0258 ViettelĐặt Mua
0971687458250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971687458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 ViettelĐặt Mua
0971278738250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971278738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0971278918250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971278918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0971278958250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971278958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0971569348250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971569348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9348 ViettelĐặt Mua
0971569408250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971569408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0971569418250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971569418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 69418 ViettelĐặt Mua
0971569428250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971569428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 69428 ViettelĐặt Mua
0971569438250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971569438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9438 ViettelĐặt Mua
0971275808250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971275808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 275808 ViettelĐặt Mua
0971074698250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971074698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74698 ViettelĐặt Mua
0971514838250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971514838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14838 ViettelĐặt Mua
0971524458250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971524458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24458 ViettelĐặt Mua
0971700398250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971700398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 00398 ViettelĐặt Mua
0971192498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971192498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 92498 ViettelĐặt Mua
0971570398250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971570398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0971460898250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971460898 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 460898 ViettelĐặt Mua
0971935848250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971935848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 935848 ViettelĐặt Mua
0971375808250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971375808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0971724808250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971724808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 ViettelĐặt Mua
0971021808250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971021808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1808 ViettelĐặt Mua
0971371808250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971371808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0971578848250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971578848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 ViettelĐặt Mua
0971495338250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971495338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 338 ViettelĐặt Mua
0971206338250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971206338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06338 ViettelĐặt Mua
0971553418250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971553418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 553418 ViettelĐặt Mua
0971647438250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971647438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47438 ViettelĐặt Mua
0971254248250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971254248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 254248 ViettelĐặt Mua
0971571478250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971571478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0971741798250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971741798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41798 ViettelĐặt Mua
0971299178250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971299178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 299178 ViettelĐặt Mua
0971660718250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971660718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 660718 ViettelĐặt Mua
0971685538250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971685538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 685538 ViettelĐặt Mua
0971886438250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971886438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 86438 ViettelĐặt Mua
0971039758250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971039758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0971550618250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971550618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50618 ViettelĐặt Mua
0971570848250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971570848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 ViettelĐặt Mua
0971762158250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971762158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2158 ViettelĐặt Mua
0971598058250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971598058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98058 ViettelĐặt Mua
0971426258250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971426258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 258 ViettelĐặt Mua
0971986958250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971986958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0971834428250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971834428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 834428 ViettelĐặt Mua
0971827338250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971827338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 827338 ViettelĐặt Mua
0971672858250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971672858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2858 ViettelĐặt Mua
0971406858250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971406858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 858 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0971 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0971 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0971 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0971 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Văn Hưng
Đặt sim: 08667...33
Vào lúc: 21:55 20/5/2019

Nguyễn Văn Anh
Đặt sim: 08226...20
Vào lúc: 21:53 20/5/2019

Ngô Minh Nguyên
Đặt sim: 08340...81
Vào lúc: 21:50 20/5/2019

Trần Văn Nam
Đặt sim: 09684...26
Vào lúc: 21:47 20/5/2019

Lê Văn Long
Đặt sim: 09747...93
Vào lúc: 21:43 20/5/2019

Phan Duy Quốc
Đặt sim: 08274...39
Vào lúc: 21:40 20/5/2019

Trần Trung Quân
Đặt sim: 08819...68
Vào lúc: 21:37 20/5/2019

Trần Đức Thái
Đặt sim: 08492...73
Vào lúc: 21:34 20/5/2019

Nguyễn Trung Hiếu
Đặt sim: 08875...77
Vào lúc: 21:32 20/5/2019

Hoàng Văn Vũ
Đặt sim: 09354...31
Vào lúc: 21:28 20/5/2019

Ngô Duy Nhật
Đặt sim: 03267...93
Vào lúc: 21:26 20/5/2019

Phạm Đức Tuân
Đặt sim: 08375...31
Vào lúc: 21:22 20/5/2019

Nguyễn Đức Thi
Đặt sim: 03926...11
Vào lúc: 21:19 20/5/2019

Huỳnh Đức Tuấn
Đặt sim: 09649...51
Vào lúc: 21:16 20/5/2019

Trần Chí Khang
Đặt sim: 08984...47
Vào lúc: 21:14 20/5/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333