sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0971 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0971*000 » Tam hoa 0971*111 » Tam hoa 0971*222 » Tam hoa 0971*333 » Tam hoa 0971*444 » Tam hoa 0971*555 » Tam hoa 0971*666 » Tam hoa 0971*777 » Tam hoa 0971*888 » Tam hoa 0971*999 »
Tứ quý 0971*0000 » Tứ quý 0971*1111 » Tứ quý 0971*2222 » Tứ quý 0971*3333 » Tứ quý 0971*4444 » Tứ quý 0971*5555 » Tứ quý 0971*6666 » Tứ quý 0971*7777 » Tứ quý 0971*8888 » Tứ quý 0971*9999 »
0971*6868 lộc phát » 0971*8686 lộc phát » 0971*6886 lộc phát » 0971*8668 lộc phát » 0971*7979 thần tài » 0971*3939 thần tài » 0971*7878 ông địa » 0971*3838 ông địa » 0971*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
09712912983.000.000
3.600.000
Sim So Dep Viettel 0971291298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 291298 ViettelĐặt Mua
0971569358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971569358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0971569448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971569448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 569448 ViettelĐặt Mua
0971923428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971923428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
0971986958350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971986958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 86958 ViettelĐặt Mua
0971834428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971834428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0971584978350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971584978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 84978 ViettelĐặt Mua
0971894778350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971894778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 894778 ViettelĐặt Mua
0971329958350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971329958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 29958 ViettelĐặt Mua
0971631758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971631758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0971304058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971304058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04058 ViettelĐặt Mua
0971660458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971660458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 ViettelĐặt Mua
0971578908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971578908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78908 ViettelĐặt Mua
0971578728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971578728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8728 ViettelĐặt Mua
0971474958350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971474958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4958 ViettelĐặt Mua
0971474908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971474908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 474908 ViettelĐặt Mua
0971578918350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971578918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8918 ViettelĐặt Mua
0971819908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971819908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 819908 ViettelĐặt Mua
0971474928350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971474928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4928 ViettelĐặt Mua
0971475008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971475008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 ViettelĐặt Mua
0971475058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971475058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5058 ViettelĐặt Mua
0971538128350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971538128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 ViettelĐặt Mua
0971307958350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971307958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07958 ViettelĐặt Mua
0971905608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971905608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 ViettelĐặt Mua
0971527288350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971527288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 27288 ViettelĐặt Mua
0971964068350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971964068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 68 ViettelĐặt Mua
0971838128350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971838128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0971485488350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971485488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 ViettelĐặt Mua
0971572998350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971572998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 998 ViettelĐặt Mua
0971675998350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971675998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 675998 ViettelĐặt Mua
0971255098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971255098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 55098 ViettelĐặt Mua
0971943998350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971943998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0971323098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971323098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 323098 ViettelĐặt Mua
0971007398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971007398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07398 ViettelĐặt Mua
0971451048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971451048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0971451018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971451018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51018 ViettelĐặt Mua
0971450538350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971450538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0538 ViettelĐặt Mua
0971451558350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971451558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 451558 ViettelĐặt Mua
0971473438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971473438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0971891308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971891308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 ViettelĐặt Mua
0971187048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971187048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7048 ViettelĐặt Mua
0971802438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971802438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0971950308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971950308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 950308 ViettelĐặt Mua
0971887608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971887608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 ViettelĐặt Mua
0971604248350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971604248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0971390718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971390718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90718 ViettelĐặt Mua
0971390728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971390728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0971390658350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971390658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 390658 ViettelĐặt Mua
0971844948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971844948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 44948 ViettelĐặt Mua
0971233948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971233948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0971233958350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971233958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 233958 ViettelĐặt Mua
0971941488350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971941488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1488 ViettelĐặt Mua
0971833758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971833758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 833758 ViettelĐặt Mua
0971826318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971826318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318 ViettelĐặt Mua
0971392518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971392518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2518 ViettelĐặt Mua
0971967848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971967848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 967848 ViettelĐặt Mua
0971192208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971192208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0971205028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971205028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 05028 ViettelĐặt Mua
0971141798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971141798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41798 ViettelĐặt Mua
0971101448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971101448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0971632218350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971632218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218 ViettelĐặt Mua
0971926058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971926058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6058 ViettelĐặt Mua
0971863058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971863058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3058 ViettelĐặt Mua
0971711308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971711308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 ViettelĐặt Mua
0971116518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971116518 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 518 ViettelĐặt Mua
0971622458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971622458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0971074498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971074498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74498 ViettelĐặt Mua
0971032198350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971032198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2198 ViettelĐặt Mua
0971275498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971275498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 275498 ViettelĐặt Mua
0971459498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971459498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9498 ViettelĐặt Mua
0971943498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971943498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3498 ViettelĐặt Mua
0971935498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971935498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35498 ViettelĐặt Mua
0971435498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971435498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35498 ViettelĐặt Mua
0971204798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971204798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04798 ViettelĐặt Mua
0971061398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971061398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 61398 ViettelĐặt Mua
0971329498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971329498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0971081498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971081498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0971287498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971287498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7498 ViettelĐặt Mua
0971291598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971291598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
0971785098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971785098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0971392598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971392598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
0971951378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971951378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 951378 ViettelĐặt Mua
0971833098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971833098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3098 ViettelĐặt Mua
0971242198350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971242198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2198 ViettelĐặt Mua
0971139728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971139728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0971494928350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971494928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 494928 ViettelĐặt Mua
0971495158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971495158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 95158 ViettelĐặt Mua
0971494918350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971494918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 918 ViettelĐặt Mua
0971725808350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971725808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 725808 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0971 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0971 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0971 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0971 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Văn Anh
Đặt sim: 08336...76
Vào lúc: 19:56 20/4/2021

Ngô Thị Thi
Đặt sim: 09177...70
Vào lúc: 19:53 20/4/2021

Lê Văn Đạt
Đặt sim: 03942...73
Vào lúc: 19:49 20/4/2021

Phan Thị Khanh
Đặt sim: 08214...72
Vào lúc: 19:46 20/4/2021

Lê Minh Khang
Đặt sim: 09660...77
Vào lúc: 19:44 20/4/2021

Huỳnh Chí Khải
Đặt sim: 03911...95
Vào lúc: 19:40 20/4/2021

Trần Chí Khôi
Đặt sim: 09124...35
Vào lúc: 19:37 20/4/2021

Ngô Thị Hương
Đặt sim: 09064...13
Vào lúc: 19:35 20/4/2021

Nguyễn Duy Nguyên
Đặt sim: 08243...30
Vào lúc: 19:32 20/4/2021

Nguyễn Đức Quỳnh
Đặt sim: 08960...34
Vào lúc: 19:29 20/4/2021

Nguyễn Văn Tuấn
Đặt sim: 08982...30
Vào lúc: 19:26 20/4/2021

Phạm Duy Phong
Đặt sim: 03988...14
Vào lúc: 19:23 20/4/2021

Nguyễn Minh Huy
Đặt sim: 08984...69
Vào lúc: 19:20 20/4/2021

Nguyễn Tường Hoa
Đặt sim: 03928...17
Vào lúc: 19:16 20/4/2021

Phan Đức Khương
Đặt sim: 09780...38
Vào lúc: 19:14 20/4/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333