sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0971 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0971*000 » Tam hoa 0971*111 » Tam hoa 0971*222 » Tam hoa 0971*333 » Tam hoa 0971*444 » Tam hoa 0971*555 » Tam hoa 0971*666 » Tam hoa 0971*777 » Tam hoa 0971*888 » Tam hoa 0971*999 »
Tứ quý 0971*0000 » Tứ quý 0971*1111 » Tứ quý 0971*2222 » Tứ quý 0971*3333 » Tứ quý 0971*4444 » Tứ quý 0971*5555 » Tứ quý 0971*6666 » Tứ quý 0971*7777 » Tứ quý 0971*8888 » Tứ quý 0971*9999 »
0971*6868 lộc phát » 0971*8686 lộc phát » 0971*6886 lộc phát » 0971*8668 lộc phát » 0971*7979 thần tài » 0971*3939 thần tài » 0971*7878 ông địa » 0971*3838 ông địa » 0971*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0971307958350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971307958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07958 ViettelĐặt Mua
0971905608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971905608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 05608 ViettelĐặt Mua
0971219728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971219728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9728 ViettelĐặt Mua
0971578908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971578908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 ViettelĐặt Mua
0971474958350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971474958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74958 ViettelĐặt Mua
0971819908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971819908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9908 ViettelĐặt Mua
0971475008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971475008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5008 ViettelĐặt Mua
0971319008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971319008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 19008 ViettelĐặt Mua
0971727028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971727028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 ViettelĐặt Mua
0971942058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971942058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0971615008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971615008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 ViettelĐặt Mua
0971502798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971502798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 502798 ViettelĐặt Mua
0971346548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971346548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 ViettelĐặt Mua
0971948278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971948278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0971950948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971950948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0971194318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971194318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318 ViettelĐặt Mua
0971064158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971064158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 064158 ViettelĐặt Mua
0971043758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971043758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 ViettelĐặt Mua
0971923428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971923428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0971834428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971834428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 834428 ViettelĐặt Mua
0971679708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971679708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 ViettelĐặt Mua
0971679748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971679748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 ViettelĐặt Mua
0971762598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971762598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2598 ViettelĐặt Mua
0971757458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971757458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0971230948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971230948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 230948 ViettelĐặt Mua
0971436948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971436948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0971914318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971914318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14318 ViettelĐặt Mua
0971954558350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971954558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54558 ViettelĐặt Mua
0971495918350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971495918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 495918 ViettelĐặt Mua
0971104958350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971104958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04958 ViettelĐặt Mua
0971084608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971084608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 084608 ViettelĐặt Mua
0971094608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971094608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0971104728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971104728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0971451048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971451048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 ViettelĐặt Mua
0971451018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971451018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 451018 ViettelĐặt Mua
0971450538350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971450538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0971473438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971473438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3438 ViettelĐặt Mua
0971602808350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971602808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 602808 ViettelĐặt Mua
0971233948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971233948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0971233958350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971233958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 33958 ViettelĐặt Mua
0971913708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971913708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0971495158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971495158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5158 ViettelĐặt Mua
0971494918350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971494918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0971236908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971236908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 36908 ViettelĐặt Mua
0971627098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971627098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 627098 ViettelĐặt Mua
0971329958350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971329958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0971631758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971631758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 31758 ViettelĐặt Mua
0971304058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971304058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04058 ViettelĐặt Mua
0971660458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971660458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0458 ViettelĐặt Mua
0971527288350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971527288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0971964068350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971964068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 964068 ViettelĐặt Mua
0971838128350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971838128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38128 ViettelĐặt Mua
0971485488350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971485488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 85488 ViettelĐặt Mua
0971572998350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971572998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 72998 ViettelĐặt Mua
0971675998350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971675998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 998 ViettelĐặt Mua
0971255098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971255098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 ViettelĐặt Mua
0971943998350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971943998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 998 ViettelĐặt Mua
0971323098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971323098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0971007398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971007398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 007398 ViettelĐặt Mua
0971634928350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971634928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928 ViettelĐặt Mua
0971986958350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971986958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 ViettelĐặt Mua
0971390718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971390718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0718 ViettelĐặt Mua
0971390728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971390728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 728 ViettelĐặt Mua
0971390658350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971390658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90658 ViettelĐặt Mua
0971622458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971622458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0971584978350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971584978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 978 ViettelĐặt Mua
0971894778350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971894778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0971455748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971455748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 55748 ViettelĐặt Mua
0971455758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971455758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5758 ViettelĐặt Mua
0971455548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971455548 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 55548 ViettelĐặt Mua
0971455808350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971455808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5808 ViettelĐặt Mua
0971313698350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971313698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0971863098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971863098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 863098 ViettelĐặt Mua
0971239758360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0971239758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0971534298360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0971534298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0971849928360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0971849928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49928 ViettelĐặt Mua
0971756318360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0971756318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6318 ViettelĐặt Mua
0971615648360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0971615648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5648 ViettelĐặt Mua
0971743348380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0971743348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3348 ViettelĐặt Mua
0971454918380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0971454918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 454918 ViettelĐặt Mua
0971027328380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0971027328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 ViettelĐặt Mua
0971382108380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0971382108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2108 ViettelĐặt Mua
0971657508380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0971657508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0971863328380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0971863328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0971325778380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0971325778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5778 ViettelĐặt Mua
0971181928380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0971181928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928 ViettelĐặt Mua
0971106328380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0971106328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0971336218380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0971336218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 336218 ViettelĐặt Mua
0971985638380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0971985638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 85638 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0971 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0971 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0971 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0971 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Ngô Chí Khải
Đặt sim: 09314...50
Vào lúc: 22:55 7/12/2021

Lê Diệp Nhiên
Đặt sim: 09063...22
Vào lúc: 22:53 7/12/2021

Nguyễn Văn Khang
Đặt sim: 08537...41
Vào lúc: 22:50 7/12/2021

Nguyễn Ngọc Thy
Đặt sim: 08910...45
Vào lúc: 22:47 7/12/2021

Trần Đức Anh
Đặt sim: 08984...97
Vào lúc: 22:44 7/12/2021

Phạm Ngọc Nguyệt
Đặt sim: 08641...84
Vào lúc: 22:41 7/12/2021

Nguyễn Cát Ðào
Đặt sim: 03938...85
Vào lúc: 22:38 7/12/2021

Trần Minh Hiệp
Đặt sim: 08579...82
Vào lúc: 22:34 7/12/2021

Nguyễn Minh Nhật
Đặt sim: 08835...25
Vào lúc: 22:32 7/12/2021

Ngô Văn Huy
Đặt sim: 03930...63
Vào lúc: 22:29 7/12/2021

Nguyễn Văn Ken
Đặt sim: 08269...43
Vào lúc: 22:26 7/12/2021

Trần Thị Di
Đặt sim: 09137...92
Vào lúc: 22:23 7/12/2021

Phạm Trung Hậu
Đặt sim: 08533...95
Vào lúc: 22:20 7/12/2021

Trần Văn Anh
Đặt sim: 09833...97
Vào lúc: 22:17 7/12/2021

Nguyễn Chí Nhật
Đặt sim: 09750...67
Vào lúc: 22:13 7/12/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333