sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0971 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0971*000 » Tam hoa 0971*111 » Tam hoa 0971*222 » Tam hoa 0971*333 » Tam hoa 0971*444 » Tam hoa 0971*555 » Tam hoa 0971*666 » Tam hoa 0971*777 » Tam hoa 0971*888 » Tam hoa 0971*999 »
Tứ quý 0971*0000 » Tứ quý 0971*1111 » Tứ quý 0971*2222 » Tứ quý 0971*3333 » Tứ quý 0971*4444 » Tứ quý 0971*5555 » Tứ quý 0971*6666 » Tứ quý 0971*7777 » Tứ quý 0971*8888 » Tứ quý 0971*9999 »
0971*6868 lộc phát » 0971*8686 lộc phát » 0971*6886 lộc phát » 0971*8668 lộc phát » 0971*7979 thần tài » 0971*3939 thần tài » 0971*7878 ông địa » 0971*3838 ông địa » 0971*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0971353728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971353728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3728 ViettelĐặt Mua
0971272918350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971272918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 72918 ViettelĐặt Mua
0971390718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971390718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90718 ViettelĐặt Mua
0971390728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971390728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0971390658350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971390658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 390658 ViettelĐặt Mua
0971568158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971568158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 ViettelĐặt Mua
0971167138350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971167138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7138 ViettelĐặt Mua
0971906518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971906518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 906518 ViettelĐặt Mua
0971569348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971569348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9348 ViettelĐặt Mua
0971569408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971569408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 69408 ViettelĐặt Mua
0971569418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971569418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 569418 ViettelĐặt Mua
0971569428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971569428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0971569438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971569438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0971569358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971569358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 569358 ViettelĐặt Mua
0971569448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971569448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0971986958350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971986958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 ViettelĐặt Mua
0971923428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971923428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
0971304058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971304058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4058 ViettelĐặt Mua
0971660458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971660458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 660458 ViettelĐặt Mua
0971578908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971578908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 ViettelĐặt Mua
0971578728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971578728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 728 ViettelĐặt Mua
0971474958350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971474958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 474958 ViettelĐặt Mua
0971474908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971474908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0971578918350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971578918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 918 ViettelĐặt Mua
0971819908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971819908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 ViettelĐặt Mua
0971474928350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971474928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 474928 ViettelĐặt Mua
0971475008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971475008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 475008 ViettelĐặt Mua
0971475058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971475058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 ViettelĐặt Mua
0971254248350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971254248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4248 ViettelĐặt Mua
0971741798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971741798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 741798 ViettelĐặt Mua
0971524458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971524458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 ViettelĐặt Mua
0971821408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971821408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0971192498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971192498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0971553418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971553418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3418 ViettelĐặt Mua
0971647438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971647438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47438 ViettelĐặt Mua
0971495338350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971495338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 495338 ViettelĐặt Mua
0971964278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971964278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 278 ViettelĐặt Mua
0971074698350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971074698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4698 ViettelĐặt Mua
0971514838350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971514838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14838 ViettelĐặt Mua
0971700398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971700398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 700398 ViettelĐặt Mua
0971571478350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971571478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1478 ViettelĐặt Mua
0971538128350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971538128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 ViettelĐặt Mua
0971307958350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971307958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07958 ViettelĐặt Mua
0971905608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971905608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5608 ViettelĐặt Mua
0971839218350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971839218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 39218 ViettelĐặt Mua
0971613798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971613798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13798 ViettelĐặt Mua
0971732498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971732498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2498 ViettelĐặt Mua
0971116518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971116518 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 6518 ViettelĐặt Mua
0971436558350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971436558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0971942058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971942058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 942058 ViettelĐặt Mua
0971628798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971628798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28798 ViettelĐặt Mua
0971362248350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971362248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2248 ViettelĐặt Mua
0971524698350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971524698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24698 ViettelĐặt Mua
0971527288350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971527288 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 288 ViettelĐặt Mua
0971964068350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971964068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64068 ViettelĐặt Mua
0971838128350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971838128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8128 ViettelĐặt Mua
0971485488350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971485488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 485488 ViettelĐặt Mua
0971572998350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971572998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 572998 ViettelĐặt Mua
0971675998350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971675998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0971255098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971255098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 255098 ViettelĐặt Mua
0971943998350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971943998 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 943998 ViettelĐặt Mua
0971323098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971323098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 23098 ViettelĐặt Mua
0971007398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971007398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07398 ViettelĐặt Mua
0971557218350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971557218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218 ViettelĐặt Mua
0971359578350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971359578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0971135258350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971135258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 258 ViettelĐặt Mua
0971643328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971643328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 643328 ViettelĐặt Mua
0971053548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971053548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 53548 ViettelĐặt Mua
0971329958350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971329958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 329958 ViettelĐặt Mua
0971631758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971631758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 631758 ViettelĐặt Mua
0971834428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971834428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
0971986058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971986058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 986058 ViettelĐặt Mua
0971921738350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971921738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 921738 ViettelĐặt Mua
0971833758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971833758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 833758 ViettelĐặt Mua
0971255748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971255748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 ViettelĐặt Mua
0971826318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971826318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 826318 ViettelĐặt Mua
0971392518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971392518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 ViettelĐặt Mua
0971849928350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971849928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49928 ViettelĐặt Mua
0971696438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971696438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 96438 ViettelĐặt Mua
0971012538350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971012538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2538 ViettelĐặt Mua
0971012718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971012718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0971016008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971016008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 ViettelĐặt Mua
0971025528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971025528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25528 ViettelĐặt Mua
0971036018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971036018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 ViettelĐặt Mua
0971042498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971042498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0971049738350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971049738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0971070058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971070058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0058 ViettelĐặt Mua
0971078498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971078498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8498 ViettelĐặt Mua
0971084038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0971084038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 084038 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0971 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0971 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0971 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0971 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Chí Lập
Đặt sim: 09199...61
Vào lúc: 11:55 24/9/2020

Trần Tường Hoa
Đặt sim: 08476...64
Vào lúc: 11:53 24/9/2020

Trần Đức Lâm
Đặt sim: 03941...56
Vào lúc: 11:49 24/9/2020

Trần Đức Nhật
Đặt sim: 08978...11
Vào lúc: 11:47 24/9/2020

Trần Đức Nguyên
Đặt sim: 09353...68
Vào lúc: 11:43 24/9/2020

Nguyễn Thị Thảo
Đặt sim: 08860...89
Vào lúc: 11:40 24/9/2020

Trần Chí Hòa
Đặt sim: 03996...66
Vào lúc: 11:37 24/9/2020

Nguyễn Trung Vương
Đặt sim: 09362...45
Vào lúc: 11:34 24/9/2020

Hoàng Chí Thi
Đặt sim: 08823...64
Vào lúc: 11:32 24/9/2020

Nguyễn Thục Di
Đặt sim: 09314...96
Vào lúc: 11:29 24/9/2020

Huỳnh Minh Vũ
Đặt sim: 08845...51
Vào lúc: 11:25 24/9/2020

Trần Trung Nhật
Đặt sim: 03274...99
Vào lúc: 11:22 24/9/2020

Hoàng Minh Nguyên
Đặt sim: 08922...30
Vào lúc: 11:19 24/9/2020

Lê Văn Thuận
Đặt sim: 08932...82
Vào lúc: 11:16 24/9/2020

Nguyễn Trung Khang
Đặt sim: 08679...10
Vào lúc: 11:13 24/9/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333