sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0971 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0971*000 » Tam hoa 0971*111 » Tam hoa 0971*222 » Tam hoa 0971*333 » Tam hoa 0971*444 » Tam hoa 0971*555 » Tam hoa 0971*666 » Tam hoa 0971*777 » Tam hoa 0971*888 » Tam hoa 0971*999 »
Tứ quý 0971*0000 » Tứ quý 0971*1111 » Tứ quý 0971*2222 » Tứ quý 0971*3333 » Tứ quý 0971*4444 » Tứ quý 0971*5555 » Tứ quý 0971*6666 » Tứ quý 0971*7777 » Tứ quý 0971*8888 » Tứ quý 0971*9999 »
0971*6868 lộc phát » 0971*8686 lộc phát » 0971*6886 lộc phát » 0971*8668 lộc phát » 0971*7979 thần tài » 0971*3939 thần tài » 0971*7878 ông địa » 0971*3838 ông địa » 0971*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0971236908190.000
230.000
Sim So Dep Viettel 0971236908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0971624618200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971624618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 624618 ViettelĐặt Mua
0971943748200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971943748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 943748 ViettelĐặt Mua
0971841408200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971841408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0971082548200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971082548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 82548 ViettelĐặt Mua
0971332148200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971332148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32148 ViettelĐặt Mua
0971374728200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971374728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0971642418200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971642418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0971784108200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971784108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4108 ViettelĐặt Mua
0971814608200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971814608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 814608 ViettelĐặt Mua
0971884608200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971884608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 84608 ViettelĐặt Mua
0971990748200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971990748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0748 ViettelĐặt Mua
0971760148200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971760148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 60148 ViettelĐặt Mua
0971827708200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0971827708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7708 ViettelĐặt Mua
0971802298250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971802298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0971834428250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971834428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 834428 ViettelĐặt Mua
0971607248250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971607248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07248 ViettelĐặt Mua
0971078658250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971078658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 078658 ViettelĐặt Mua
0971762218250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971762218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2218 ViettelĐặt Mua
0971762158250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971762158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0971598058250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971598058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8058 ViettelĐặt Mua
0971762338250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971762338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 62338 ViettelĐặt Mua
0971546298250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971546298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 46298 ViettelĐặt Mua
0971547398250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971547398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 ViettelĐặt Mua
0971765318250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971765318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 65318 ViettelĐặt Mua
0971765348250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971765348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0971767528250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971767528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 767528 ViettelĐặt Mua
0971831258250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971831258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 831258 ViettelĐặt Mua
0971853958250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971853958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 53958 ViettelĐặt Mua
0971857918250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971857918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 918 ViettelĐặt Mua
0971870658250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971870658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 870658 ViettelĐặt Mua
0971903308250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971903308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 903308 ViettelĐặt Mua
0971927328250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971927328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 927328 ViettelĐặt Mua
0971952108250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971952108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 ViettelĐặt Mua
0971965258250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971965258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 965258 ViettelĐặt Mua
0971940508250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971940508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0508 ViettelĐặt Mua
0971021948250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971021948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0971158028250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971158028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158028 ViettelĐặt Mua
0971221918250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971221918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 221918 ViettelĐặt Mua
0971279618250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971279618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 618 ViettelĐặt Mua
0971367608250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971367608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 ViettelĐặt Mua
0971390158250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971390158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 390158 ViettelĐặt Mua
0971391208250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971391208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0971486538250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971486538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 486538 ViettelĐặt Mua
0971521018250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971521018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1018 ViettelĐặt Mua
0971533908250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971533908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 33908 ViettelĐặt Mua
0971553508250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971553508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0971559508250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971559508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59508 ViettelĐặt Mua
0971619738250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971619738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9738 ViettelĐặt Mua
0971633018250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971633018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 ViettelĐặt Mua
0971827338250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971827338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 338 ViettelĐặt Mua
0971672858250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971672858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 672858 ViettelĐặt Mua
0971406858250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971406858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 406858 ViettelĐặt Mua
0971986958250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971986958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 86958 ViettelĐặt Mua
0971568158250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971568158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 568158 ViettelĐặt Mua
0971569348250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971569348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9348 ViettelĐặt Mua
0971569408250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971569408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0971569418250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971569418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9418 ViettelĐặt Mua
0971569428250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971569428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
0971569438250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971569438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0971254248250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971254248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248 ViettelĐặt Mua
0971741798250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971741798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 741798 ViettelĐặt Mua
0971524458250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971524458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4458 ViettelĐặt Mua
0971821408250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971821408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0971192498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971192498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 92498 ViettelĐặt Mua
0971570398250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971570398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0398 ViettelĐặt Mua
0971832098250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971832098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2098 ViettelĐặt Mua
0971964278250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971964278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4278 ViettelĐặt Mua
0971074698250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971074698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698 ViettelĐặt Mua
0971514838250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971514838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0971700398250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971700398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0971553418250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971553418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 53418 ViettelĐặt Mua
0971647438250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971647438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 647438 ViettelĐặt Mua
0971495338250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971495338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 95338 ViettelĐặt Mua
0971968098250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971968098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8098 ViettelĐặt Mua
0971682498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971682498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 682498 ViettelĐặt Mua
0971538378250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971538378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38378 ViettelĐặt Mua
0971494398250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971494398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0971362058250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971362058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2058 ViettelĐặt Mua
0971334528250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0971334528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 ViettelĐặt Mua
0971322758300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0971322758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 ViettelĐặt Mua
0971325498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0971325498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0971025848300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0971025848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5848 ViettelĐặt Mua
0971162458300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0971162458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 162458 ViettelĐặt Mua
0971166478300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0971166478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 166478 ViettelĐặt Mua
0971170628300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0971170628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0971034308300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0971034308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4308 ViettelĐặt Mua
0971824708300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0971824708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0971427048300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0971427048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 427048 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0971 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0971 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0971 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0971 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Minh Hòa
Đặt sim: 08427...47
Vào lúc: 7:55 12/11/2019

Nguyễn Đức Tiến
Đặt sim: 03270...67
Vào lúc: 7:53 12/11/2019

Phạm Chí Đạt
Đặt sim: 08229...44
Vào lúc: 7:50 12/11/2019

Nguyễn Trung Đăng
Đặt sim: 03995...19
Vào lúc: 7:47 12/11/2019

Lê Đức Nhật
Đặt sim: 08478...28
Vào lúc: 7:44 12/11/2019

Trần Thị Trang
Đặt sim: 08525...69
Vào lúc: 7:40 12/11/2019

Phạm Chí Quang
Đặt sim: 09720...35
Vào lúc: 7:37 12/11/2019

Trần Văn Lực
Đặt sim: 08820...67
Vào lúc: 7:35 12/11/2019

Ngô Văn Nhật
Đặt sim: 09799...49
Vào lúc: 7:31 12/11/2019

Ngô Phương Khanh
Đặt sim: 09637...89
Vào lúc: 7:28 12/11/2019

Trần Duy Sang
Đặt sim: 09039...61
Vào lúc: 7:25 12/11/2019

Phan Văn Cương
Đặt sim: 08457...71
Vào lúc: 7:23 12/11/2019

Huỳnh Minh Lộc
Đặt sim: 09360...55
Vào lúc: 7:20 12/11/2019

Nguyễn Đức Lộc
Đặt sim: 09397...73
Vào lúc: 7:16 12/11/2019

Phan Kiều Tuyết
Đặt sim: 09393...57
Vào lúc: 7:13 12/11/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333