sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0972 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0972*000 » Tam hoa 0972*111 » Tam hoa 0972*222 » Tam hoa 0972*333 » Tam hoa 0972*444 » Tam hoa 0972*555 » Tam hoa 0972*666 » Tam hoa 0972*777 » Tam hoa 0972*888 » Tam hoa 0972*999 »
Tứ quý 0972*0000 » Tứ quý 0972*1111 » Tứ quý 0972*2222 » Tứ quý 0972*3333 » Tứ quý 0972*4444 » Tứ quý 0972*5555 » Tứ quý 0972*6666 » Tứ quý 0972*7777 » Tứ quý 0972*8888 » Tứ quý 0972*9999 »
0972*6868 lộc phát » 0972*8686 lộc phát » 0972*6886 lộc phát » 0972*8668 lộc phát » 0972*7979 thần tài » 0972*3939 thần tài » 0972*7878 ông địa » 0972*3838 ông địa » 0972*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0972103518200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0972103518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03518 ViettelĐặt Mua
0972056148200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0972056148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 56148 ViettelĐặt Mua
0972712148200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0972712148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 12148 ViettelĐặt Mua
0972285908200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0972285908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 ViettelĐặt Mua
0972785618200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0972785618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 618 ViettelĐặt Mua
0972547028200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0972547028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0972877458250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972877458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7458 ViettelĐặt Mua
0972936818250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972936818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 936818 ViettelĐặt Mua
0972020158250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972020158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0158 ViettelĐặt Mua
0972031448250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972031448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0972073718250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972073718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0972104128250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972104128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04128 ViettelĐặt Mua
0972209158250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972209158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 209158 ViettelĐặt Mua
0972420118250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972420118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 118 ViettelĐặt Mua
0972775508250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972775508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75508 ViettelĐặt Mua
0972213658250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972213658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 213658 ViettelĐặt Mua
0972049158250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972049158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9158 ViettelĐặt Mua
0972421948250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972421948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 421948 ViettelĐặt Mua
0972267148250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972267148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7148 ViettelĐặt Mua
0972597488250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972597488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 488 ViettelĐặt Mua
0972450028250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972450028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 450028 ViettelĐặt Mua
0972824338250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972824338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4338 ViettelĐặt Mua
0972971498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972971498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71498 ViettelĐặt Mua
0972701758250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972701758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 701758 ViettelĐặt Mua
0972760718250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972760718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 ViettelĐặt Mua
0972886508250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972886508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0972968728250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972968728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 968728 ViettelĐặt Mua
0972751598250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972751598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51598 ViettelĐặt Mua
0972458348250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972458348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58348 ViettelĐặt Mua
0972927198250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972927198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0972947578250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972947578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47578 ViettelĐặt Mua
0972254278250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972254278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 254278 ViettelĐặt Mua
0972735438250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972735438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5438 ViettelĐặt Mua
0972498618250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972498618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8618 ViettelĐặt Mua
0972840328250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972840328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0972579728250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972579728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 79728 ViettelĐặt Mua
0972857818300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972857818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 818 ViettelĐặt Mua
0972788308300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972788308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 ViettelĐặt Mua
0972506198300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972506198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06198 ViettelĐặt Mua
0972493938300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972493938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 938 ViettelĐặt Mua
0972310828300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972310828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 828 ViettelĐặt Mua
0972964728300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972964728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4728 ViettelĐặt Mua
0972650648300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972650648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0972500148300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972500148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0972512648300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972512648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 ViettelĐặt Mua
0972728148300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972728148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 ViettelĐặt Mua
0972814728300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972814728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 728 ViettelĐặt Mua
0972937108300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972937108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 ViettelĐặt Mua
0972041518300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972041518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 ViettelĐặt Mua
0972816348300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972816348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16348 ViettelĐặt Mua
0972942748300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972942748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2748 ViettelĐặt Mua
0972021448300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972021448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0972442838300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972442838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 442838 ViettelĐặt Mua
0972128748300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972128748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0972601728300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972601728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 601728 ViettelĐặt Mua
0972182578300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972182578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 82578 ViettelĐặt Mua
0972394738300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972394738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 394738 ViettelĐặt Mua
0972814948300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972814948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4948 ViettelĐặt Mua
0972483578300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972483578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 578 ViettelĐặt Mua
0972481018300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972481018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 481018 ViettelĐặt Mua
0972790518300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972790518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 790518 ViettelĐặt Mua
0972794028300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972794028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4028 ViettelĐặt Mua
0972947518300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972947518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7518 ViettelĐặt Mua
0972950908300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972950908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 950908 ViettelĐặt Mua
0972247618300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972247618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7618 ViettelĐặt Mua
0972872508300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972872508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0972093328300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972093328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0972546298300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972546298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0972694498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972694498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 694498 ViettelĐặt Mua
0972706398300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972706398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6398 ViettelĐặt Mua
0972742798300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972742798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2798 ViettelĐặt Mua
0972789498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972789498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0972845598300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972845598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
0972877498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972877498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0972900598300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972900598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
0972195098300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972195098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0972239498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972239498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0972417398300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972417398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 ViettelĐặt Mua
0972437598300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972437598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7598 ViettelĐặt Mua
0972471698300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972471698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1698 ViettelĐặt Mua
0972482298300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972482298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 482298 ViettelĐặt Mua
0972970718300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972970718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 ViettelĐặt Mua
0972132958300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972132958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 132958 ViettelĐặt Mua
0972057238300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972057238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 057238 ViettelĐặt Mua
0972153738300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972153738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3738 ViettelĐặt Mua
0972934058300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972934058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4058 ViettelĐặt Mua
0972773128300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972773128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3128 ViettelĐặt Mua
0972378158300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972378158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 ViettelĐặt Mua
0972372138300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972372138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0972 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0972 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0972 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0972 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Minh Hoàng
Đặt sim: 08546...72
Vào lúc: 12:55 19/9/2019

Lê Văn Anh
Đặt sim: 08962...93
Vào lúc: 12:53 19/9/2019

Ngô Phương Thy
Đặt sim: 08812...72
Vào lúc: 12:49 19/9/2019

Nguyễn Chí Đăng
Đặt sim: 09857...33
Vào lúc: 12:46 19/9/2019

Trần Minh Khoa
Đặt sim: 08428...48
Vào lúc: 12:43 19/9/2019

Nguyễn Thị Nhi
Đặt sim: 08240...41
Vào lúc: 12:40 19/9/2019

Lê Kim Mai
Đặt sim: 08687...90
Vào lúc: 12:38 19/9/2019

Nguyễn Thục Thơ
Đặt sim: 09792...42
Vào lúc: 12:35 19/9/2019

Nguyễn Minh Thi
Đặt sim: 03253...13
Vào lúc: 12:32 19/9/2019

Trần Trung Kiên
Đặt sim: 09696...40
Vào lúc: 12:28 19/9/2019

Nguyễn Cát Thư
Đặt sim: 08852...40
Vào lúc: 12:25 19/9/2019

Ngô Thị Hương
Đặt sim: 08885...21
Vào lúc: 12:23 19/9/2019

Ngô Đức Bảo
Đặt sim: 08248...48
Vào lúc: 12:19 19/9/2019

Nguyễn Văn Tân
Đặt sim: 08445...76
Vào lúc: 12:17 19/9/2019

Nguyễn Nhã Linh
Đặt sim: 03986...17
Vào lúc: 12:14 19/9/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333