sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0972 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0972*000 » Tam hoa 0972*111 » Tam hoa 0972*222 » Tam hoa 0972*333 » Tam hoa 0972*444 » Tam hoa 0972*555 » Tam hoa 0972*666 » Tam hoa 0972*777 » Tam hoa 0972*888 » Tam hoa 0972*999 »
Tứ quý 0972*0000 » Tứ quý 0972*1111 » Tứ quý 0972*2222 » Tứ quý 0972*3333 » Tứ quý 0972*4444 » Tứ quý 0972*5555 » Tứ quý 0972*6666 » Tứ quý 0972*7777 » Tứ quý 0972*8888 » Tứ quý 0972*9999 »
0972*6868 lộc phát » 0972*8686 lộc phát » 0972*6886 lộc phát » 0972*8668 lộc phát » 0972*7979 thần tài » 0972*3939 thần tài » 0972*7878 ông địa » 0972*3838 ông địa » 0972*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0972695098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972695098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5098 ViettelĐặt Mua
0972179348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972179348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 179348 ViettelĐặt Mua
0972952038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972952038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52038 ViettelĐặt Mua
0972511498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972511498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 11498 ViettelĐặt Mua
0972894408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972894408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94408 ViettelĐặt Mua
0972637008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972637008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 ViettelĐặt Mua
0972478608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972478608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478608 ViettelĐặt Mua
0972165028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972165028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 ViettelĐặt Mua
0972103498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972103498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0972459848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972459848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 ViettelĐặt Mua
0972481538350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972481538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1538 ViettelĐặt Mua
0972605398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972605398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5398 ViettelĐặt Mua
0972806518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972806518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 ViettelĐặt Mua
0972109658350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972109658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 658 ViettelĐặt Mua
0972267148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972267148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7148 ViettelĐặt Mua
0972645418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972645418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0972956908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972956908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 956908 ViettelĐặt Mua
0972906528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972906528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06528 ViettelĐặt Mua
0972914808350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972914808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14808 ViettelĐặt Mua
0972916448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972916448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0972921438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972921438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 21438 ViettelĐặt Mua
0972996848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972996848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 996848 ViettelĐặt Mua
0972790518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972790518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 ViettelĐặt Mua
0972794028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972794028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 ViettelĐặt Mua
0972749458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972749458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49458 ViettelĐặt Mua
0972124808350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972124808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0972605248360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0972605248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248 ViettelĐặt Mua
0972069648360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0972069648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9648 ViettelĐặt Mua
0972814948360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0972814948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4948 ViettelĐặt Mua
0972408698390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0972408698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408698 ViettelĐặt Mua
0972085308390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0972085308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 085308 ViettelĐặt Mua
0972056448390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0972056448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 056448 ViettelĐặt Mua
0972807138400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972807138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0972809608400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972809608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0972814018400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972814018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0972353958400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972353958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0972346738400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972346738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0972310518410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0972310518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0972609298410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0972609298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0972496598410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0972496598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 496598 ViettelĐặt Mua
0972901098410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0972901098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0972382098410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0972382098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0972312098410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0972312098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 12098 ViettelĐặt Mua
0972637298410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0972637298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0972603698410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0972603698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3698 ViettelĐặt Mua
0972005398410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0972005398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0972051218410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0972051218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 051218 ViettelĐặt Mua
0972120478410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0972120478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 120478 ViettelĐặt Mua
0972130478410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0972130478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30478 ViettelĐặt Mua
0972170278410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0972170278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 170278 ViettelĐặt Mua
0972151208410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0972151208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1208 ViettelĐặt Mua
0972041108410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0972041108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1108 ViettelĐặt Mua
0972090208410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0972090208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 090208 ViettelĐặt Mua
0972826008440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0972826008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 26008 ViettelĐặt Mua
0972557548440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0972557548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0972359448440.000
530.000
Sim So Dep Viettel 0972359448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 359448 ViettelĐặt Mua
0972441458450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0972441458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41458 ViettelĐặt Mua
0972342058450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0972342058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2058 ViettelĐặt Mua
0972712058450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0972712058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 12058 ViettelĐặt Mua
0972894578450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0972894578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4578 ViettelĐặt Mua
0972644098450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0972644098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 44098 ViettelĐặt Mua
0972493428450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0972493428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
0972406458450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0972406458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06458 ViettelĐặt Mua
0972059508450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0972059508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59508 ViettelĐặt Mua
0972131528450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0972131528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0972104298470.000
560.000
Sim So Dep Viettel 0972104298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 ViettelĐặt Mua
0972196498470.000
560.000
Sim So Dep Viettel 0972196498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6498 ViettelĐặt Mua
0972404598470.000
560.000
Sim So Dep Viettel 0972404598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0972366598470.000
560.000
Sim So Dep Viettel 0972366598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6598 ViettelĐặt Mua
0972209128470.000
560.000
Sim So Dep Viettel 0972209128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9128 ViettelĐặt Mua
0972231928470.000
560.000
Sim So Dep Viettel 0972231928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1928 ViettelĐặt Mua
0972699508470.000
560.000
Sim So Dep Viettel 0972699508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 99508 ViettelĐặt Mua
0972590878480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0972590878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0878 ViettelĐặt Mua
0972056518480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0972056518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 56518 ViettelĐặt Mua
0972031438480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0972031438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 031438 ViettelĐặt Mua
0972189378480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0972189378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0972251398480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0972251398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 251398 ViettelĐặt Mua
0972206648480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0972206648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 ViettelĐặt Mua
0972731308480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0972731308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1308 ViettelĐặt Mua
0972293318480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0972293318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0972824318480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0972824318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24318 ViettelĐặt Mua
0972894518480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0972894518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 ViettelĐặt Mua
0972317038480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0972317038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 ViettelĐặt Mua
0972249538480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0972249538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 249538 ViettelĐặt Mua
0972056538480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0972056538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 ViettelĐặt Mua
0972526108480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0972526108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6108 ViettelĐặt Mua
0972325958480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0972325958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 325958 ViettelĐặt Mua
0972650908480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0972650908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 ViettelĐặt Mua
0972755958480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0972755958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5958 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0972 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0972 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0972 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0972 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Ngô Đức Lâm
Đặt sim: 09719...48
Vào lúc: 15:56 1/12/2021

Ngô Chí Tân
Đặt sim: 09860...43
Vào lúc: 15:53 1/12/2021

Nguyễn Duy Khánh
Đặt sim: 08479...67
Vào lúc: 15:50 1/12/2021

Trần Minh Khang
Đặt sim: 08521...74
Vào lúc: 15:46 1/12/2021

Phạm Minh Anh
Đặt sim: 08488...30
Vào lúc: 15:43 1/12/2021

Nguyễn Nhã Hồng
Đặt sim: 08691...84
Vào lúc: 15:40 1/12/2021

Trần Minh Long
Đặt sim: 08442...20
Vào lúc: 15:37 1/12/2021

Huỳnh Chí Tuyên
Đặt sim: 08691...35
Vào lúc: 15:34 1/12/2021

Nguyễn Chí Tùng
Đặt sim: 08935...52
Vào lúc: 15:32 1/12/2021

Ngô Đức Khoa
Đặt sim: 09138...57
Vào lúc: 15:29 1/12/2021

Nguyễn Văn Nam
Đặt sim: 09645...32
Vào lúc: 15:25 1/12/2021

Ngô Thị Nhiên
Đặt sim: 03287...25
Vào lúc: 15:22 1/12/2021

Nguyễn Chí Tùng
Đặt sim: 08899...93
Vào lúc: 15:19 1/12/2021

Phạm Minh Tùng
Đặt sim: 09899...82
Vào lúc: 15:17 1/12/2021

Ngô Duy Tuấn
Đặt sim: 09020...72
Vào lúc: 15:14 1/12/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333