sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0972 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0972*000 » Tam hoa 0972*111 » Tam hoa 0972*222 » Tam hoa 0972*333 » Tam hoa 0972*444 » Tam hoa 0972*555 » Tam hoa 0972*666 » Tam hoa 0972*777 » Tam hoa 0972*888 » Tam hoa 0972*999 »
Tứ quý 0972*0000 » Tứ quý 0972*1111 » Tứ quý 0972*2222 » Tứ quý 0972*3333 » Tứ quý 0972*4444 » Tứ quý 0972*5555 » Tứ quý 0972*6666 » Tứ quý 0972*7777 » Tứ quý 0972*8888 » Tứ quý 0972*9999 »
0972*6868 lộc phát » 0972*8686 lộc phát » 0972*6886 lộc phát » 0972*8668 lộc phát » 0972*7979 thần tài » 0972*3939 thần tài » 0972*7878 ông địa » 0972*3838 ông địa » 0972*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0972103518180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0972103518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3518 ViettelĐặt Mua
0972785618200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0972785618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5618 ViettelĐặt Mua
0972285908200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0972285908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 85908 ViettelĐặt Mua
0972056148200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0972056148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6148 ViettelĐặt Mua
0972712148200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0972712148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2148 ViettelĐặt Mua
0972176508200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0972176508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0972775508250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972775508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75508 ViettelĐặt Mua
0972213658250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972213658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 658 ViettelĐặt Mua
0972049158250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972049158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0972421948250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972421948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1948 ViettelĐặt Mua
0972450028250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972450028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0972020158250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972020158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 020158 ViettelĐặt Mua
0972031448250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972031448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 31448 ViettelĐặt Mua
0972751598250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972751598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1598 ViettelĐặt Mua
0972074298250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972074298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74298 ViettelĐặt Mua
0972073718250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972073718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 ViettelĐặt Mua
0972104128250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972104128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 ViettelĐặt Mua
0972209158250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972209158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0972420118250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972420118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 118 ViettelĐặt Mua
0972701758250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972701758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1758 ViettelĐặt Mua
0972971498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972971498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1498 ViettelĐặt Mua
0972760718250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972760718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 60718 ViettelĐặt Mua
0972886508250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972886508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 886508 ViettelĐặt Mua
0972968728250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972968728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0972936818250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972936818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6818 ViettelĐặt Mua
0972735438250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972735438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0972267148250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972267148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 ViettelĐặt Mua
0972547028250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0972547028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 547028 ViettelĐặt Mua
0972947518300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972947518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 ViettelĐặt Mua
0972950908300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972950908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0908 ViettelĐặt Mua
0972247618300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972247618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 618 ViettelĐặt Mua
0972872508300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972872508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2508 ViettelĐặt Mua
0972814948300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972814948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4948 ViettelĐặt Mua
0972934058300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972934058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4058 ViettelĐặt Mua
0972153738300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972153738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 ViettelĐặt Mua
0972483578300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972483578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 83578 ViettelĐặt Mua
0972481018300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972481018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 81018 ViettelĐặt Mua
0972093328300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972093328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 093328 ViettelĐặt Mua
0972546298300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972546298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 ViettelĐặt Mua
0972694498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972694498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4498 ViettelĐặt Mua
0972706398300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972706398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 706398 ViettelĐặt Mua
0972742798300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972742798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42798 ViettelĐặt Mua
0972789498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972789498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9498 ViettelĐặt Mua
0972845598300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972845598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0972877498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972877498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0972900598300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972900598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0972799158300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972799158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 ViettelĐặt Mua
0972195098300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972195098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 195098 ViettelĐặt Mua
0972239498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972239498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0972417398300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972417398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7398 ViettelĐặt Mua
0972437598300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972437598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
0972471698300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972471698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0972482298300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972482298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 82298 ViettelĐặt Mua
0972132958300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972132958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32958 ViettelĐặt Mua
0972057238300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972057238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0972205108300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972205108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0972610238300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972610238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 610238 ViettelĐặt Mua
0972526108300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972526108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0972970718300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972970718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 ViettelĐặt Mua
0972496708300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972496708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 ViettelĐặt Mua
0972856438300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972856438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 856438 ViettelĐặt Mua
0972154508300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972154508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54508 ViettelĐặt Mua
0972836058300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972836058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 836058 ViettelĐặt Mua
0972790518300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972790518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0972794028300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972794028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0972704398300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972704398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 ViettelĐặt Mua
0972964728300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972964728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 964728 ViettelĐặt Mua
0972650648300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972650648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0648 ViettelĐặt Mua
0972500148300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972500148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 ViettelĐặt Mua
0972266028300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972266028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 66028 ViettelĐặt Mua
0972498618300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972498618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 618 ViettelĐặt Mua
0972840328300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972840328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 ViettelĐặt Mua
0972579728300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0972579728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 728 ViettelĐặt Mua
0972642578400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972642578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2578 ViettelĐặt Mua
0972534878400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972534878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34878 ViettelĐặt Mua
0972896648400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972896648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 896648 ViettelĐặt Mua
0972053238400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972053238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 238 ViettelĐặt Mua
0972049338400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972049338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49338 ViettelĐặt Mua
0972902928400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972902928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 928 ViettelĐặt Mua
0972513298400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972513298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 ViettelĐặt Mua
0972640138400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972640138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0138 ViettelĐặt Mua
0972688908400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972688908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 688908 ViettelĐặt Mua
0972690728400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972690728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90728 ViettelĐặt Mua
0972960448400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972960448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0972352618400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972352618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2618 ViettelĐặt Mua
0972215528400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972215528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 ViettelĐặt Mua
0972907598400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972907598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
0972731308400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972731308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0972189378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972189378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0972 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0972 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0972 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0972 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Chí Hoàng
Đặt sim: 08288...58
Vào lúc: 10:56 23/7/2019

Nguyễn Trung Tuyên
Đặt sim: 09716...89
Vào lúc: 10:53 23/7/2019

Ngô Văn Khang
Đặt sim: 09684...25
Vào lúc: 10:50 23/7/2019

Hoàng Ngọc Hoa
Đặt sim: 09711...63
Vào lúc: 10:46 23/7/2019

Nguyễn Duy Lâm
Đặt sim: 08657...55
Vào lúc: 10:44 23/7/2019

Nguyễn Trung Hậu
Đặt sim: 09743...54
Vào lúc: 10:41 23/7/2019

Trần Trung Nam
Đặt sim: 03250...95
Vào lúc: 10:37 23/7/2019

Nguyễn Duy Hoàng
Đặt sim: 08849...30
Vào lúc: 10:35 23/7/2019

Nguyễn Tường Thư
Đặt sim: 08387...62
Vào lúc: 10:32 23/7/2019

Lê Duy Cương
Đặt sim: 09767...73
Vào lúc: 10:28 23/7/2019

Hoàng Chí Dũng
Đặt sim: 03944...12
Vào lúc: 10:25 23/7/2019

Nguyễn Văn Thái
Đặt sim: 03969...31
Vào lúc: 10:22 23/7/2019

Trần Cát Thơ
Đặt sim: 08890...71
Vào lúc: 10:20 23/7/2019

Hoàng Văn Gia
Đặt sim: 08619...99
Vào lúc: 10:17 23/7/2019

Trần Tường Nhi
Đặt sim: 09736...72
Vào lúc: 10:14 23/7/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333