sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0972 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0972*000 » Tam hoa 0972*111 » Tam hoa 0972*222 » Tam hoa 0972*333 » Tam hoa 0972*444 » Tam hoa 0972*555 » Tam hoa 0972*666 » Tam hoa 0972*777 » Tam hoa 0972*888 » Tam hoa 0972*999 »
Tứ quý 0972*0000 » Tứ quý 0972*1111 » Tứ quý 0972*2222 » Tứ quý 0972*3333 » Tứ quý 0972*4444 » Tứ quý 0972*5555 » Tứ quý 0972*6666 » Tứ quý 0972*7777 » Tứ quý 0972*8888 » Tứ quý 0972*9999 »
0972*6868 lộc phát » 0972*8686 lộc phát » 0972*6886 lộc phát » 0972*8668 lộc phát » 0972*7979 thần tài » 0972*3939 thần tài » 0972*7878 ông địa » 0972*3838 ông địa » 0972*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0972429408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972429408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9408 ViettelĐặt Mua
0972877458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972877458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 877458 ViettelĐặt Mua
0972247578350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972247578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 247578 ViettelĐặt Mua
0972758278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972758278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0972906528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972906528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 ViettelĐặt Mua
0972914808350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972914808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 ViettelĐặt Mua
0972916448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972916448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 916448 ViettelĐặt Mua
0972921438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972921438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 21438 ViettelĐặt Mua
0972956908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972956908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 956908 ViettelĐặt Mua
0972341438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972341438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 341438 ViettelĐặt Mua
0972074298350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972074298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4298 ViettelĐặt Mua
0972458348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972458348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8348 ViettelĐặt Mua
0972984598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972984598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
0972254278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972254278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 254278 ViettelĐặt Mua
0972478608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972478608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 ViettelĐặt Mua
0972440058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972440058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0058 ViettelĐặt Mua
0972044638350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972044638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4638 ViettelĐặt Mua
0972749458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972749458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49458 ViettelĐặt Mua
0972845938350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972845938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 45938 ViettelĐặt Mua
0972351908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972351908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51908 ViettelĐặt Mua
0972540448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972540448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0972481538350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972481538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1538 ViettelĐặt Mua
0972949528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972949528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0972248308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972248308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0972031608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972031608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1608 ViettelĐặt Mua
0972605398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972605398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 05398 ViettelĐặt Mua
0972806518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972806518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0972109658350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972109658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 658 ViettelĐặt Mua
0972796528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972796528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 796528 ViettelĐặt Mua
0972526108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972526108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6108 ViettelĐặt Mua
0972139148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972139148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 ViettelĐặt Mua
0972605248350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972605248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0972005658350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972005658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 05658 ViettelĐặt Mua
0972021448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972021448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0972069648350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972069648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 648 ViettelĐặt Mua
0972145848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972145848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5848 ViettelĐặt Mua
0972227428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972227428 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 27428 ViettelĐặt Mua
0972259208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972259208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 259208 ViettelĐặt Mua
0972361008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972361008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 ViettelĐặt Mua
0972394738350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972394738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4738 ViettelĐặt Mua
0972408218350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972408218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408218 ViettelĐặt Mua
0972429248350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972429248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 429248 ViettelĐặt Mua
0972544108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972544108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4108 ViettelĐặt Mua
0972561148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972561148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0972597498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972597498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7498 ViettelĐặt Mua
0972601728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972601728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1728 ViettelĐặt Mua
0972614598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972614598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 614598 ViettelĐặt Mua
0972641048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972641048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41048 ViettelĐặt Mua
0972728148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972728148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 ViettelĐặt Mua
0972763598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972763598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 763598 ViettelĐặt Mua
0972814728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972814728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 728 ViettelĐặt Mua
0972845428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972845428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
0972937108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972937108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7108 ViettelĐặt Mua
0972942748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972942748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42748 ViettelĐặt Mua
0972945328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972945328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 ViettelĐặt Mua
0972961848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972961848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 961848 ViettelĐặt Mua
0972120098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972120098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0098 ViettelĐặt Mua
0972082398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972082398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0972142098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972142098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0972585348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972585348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0972867598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972867598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0972056448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972056448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6448 ViettelĐặt Mua
0972085308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972085308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0972475938350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972475938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5938 ViettelĐặt Mua
0972664048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972664048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 664048 ViettelĐặt Mua
0972698958350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972698958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698958 ViettelĐặt Mua
0972703138350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972703138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 703138 ViettelĐặt Mua
0972803758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972803758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 ViettelĐặt Mua
0972915238350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972915238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5238 ViettelĐặt Mua
0972945278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972945278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 278 ViettelĐặt Mua
0972124808350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972124808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 ViettelĐặt Mua
0972511498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972511498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 511498 ViettelĐặt Mua
0972413598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972413598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 413598 ViettelĐặt Mua
0972346198350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972346198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 346198 ViettelĐặt Mua
0972206498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972206498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6498 ViettelĐặt Mua
0972267148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972267148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67148 ViettelĐặt Mua
0972247618350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972247618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7618 ViettelĐặt Mua
0972872508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972872508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 72508 ViettelĐặt Mua
0972645418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972645418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5418 ViettelĐặt Mua
0972790518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972790518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 790518 ViettelĐặt Mua
0972794028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972794028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4028 ViettelĐặt Mua
0972912118350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972912118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 12118 ViettelĐặt Mua
0972465098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972465098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 465098 ViettelĐặt Mua
0972186918350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972186918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 86918 ViettelĐặt Mua
0972749658350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972749658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 749658 ViettelĐặt Mua
0972633408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972633408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0972164108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972164108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 164108 ViettelĐặt Mua
0972285908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972285908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0972466478350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972466478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0972 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0972 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0972 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0972 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Đức Chiến
Đặt sim: 09033...93
Vào lúc: 22:56 26/9/2020

Nguyễn Thị Vân
Đặt sim: 09722...15
Vào lúc: 22:52 26/9/2020

Nguyễn Văn Nhân
Đặt sim: 08264...84
Vào lúc: 22:50 26/9/2020

Nguyễn Trung Vũ
Đặt sim: 08674...31
Vào lúc: 22:46 26/9/2020

Hoàng Đức Tiến
Đặt sim: 09037...74
Vào lúc: 22:43 26/9/2020

Huỳnh Minh Tiến
Đặt sim: 09184...30
Vào lúc: 22:41 26/9/2020

Huỳnh Trung Long
Đặt sim: 03280...18
Vào lúc: 22:37 26/9/2020

Nguyễn Chí Long
Đặt sim: 09854...62
Vào lúc: 22:35 26/9/2020

Ngô Đức Hiền
Đặt sim: 09618...48
Vào lúc: 22:31 26/9/2020

Nguyễn Văn Thi
Đặt sim: 09740...44
Vào lúc: 22:29 26/9/2020

Huỳnh Văn Sơn
Đặt sim: 09788...13
Vào lúc: 22:26 26/9/2020

Nguyễn Thị Thi
Đặt sim: 08558...64
Vào lúc: 22:23 26/9/2020

Lê Chí Huy
Đặt sim: 09190...34
Vào lúc: 22:19 26/9/2020

Nguyễn Chí Nam
Đặt sim: 08224...15
Vào lúc: 22:16 26/9/2020

Nguyễn Minh Hoàng
Đặt sim: 09313...26
Vào lúc: 22:14 26/9/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333