sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0972 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0972*000 » Tam hoa 0972*111 » Tam hoa 0972*222 » Tam hoa 0972*333 » Tam hoa 0972*444 » Tam hoa 0972*555 » Tam hoa 0972*666 » Tam hoa 0972*777 » Tam hoa 0972*888 » Tam hoa 0972*999 »
Tứ quý 0972*0000 » Tứ quý 0972*1111 » Tứ quý 0972*2222 » Tứ quý 0972*3333 » Tứ quý 0972*4444 » Tứ quý 0972*5555 » Tứ quý 0972*6666 » Tứ quý 0972*7777 » Tứ quý 0972*8888 » Tứ quý 0972*9999 »
0972*6868 lộc phát » 0972*8686 lộc phát » 0972*6886 lộc phát » 0972*8668 lộc phát » 0972*7979 thần tài » 0972*3939 thần tài » 0972*7878 ông địa » 0972*3838 ông địa » 0972*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0972459848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972459848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9848 ViettelĐặt Mua
0972267148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972267148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67148 ViettelĐặt Mua
0972247618350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972247618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 247618 ViettelĐặt Mua
0972872508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972872508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2508 ViettelĐặt Mua
0972645418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972645418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 45418 ViettelĐặt Mua
0972605398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972605398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 605398 ViettelĐặt Mua
0972806518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972806518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0972109658350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972109658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 09658 ViettelĐặt Mua
0972481538350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972481538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1538 ViettelĐặt Mua
0972478608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972478608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8608 ViettelĐặt Mua
0972440058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972440058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0972455408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972455408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 455408 ViettelĐặt Mua
0972996848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972996848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 996848 ViettelĐặt Mua
0972526108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972526108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 ViettelĐặt Mua
0972459528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972459528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 ViettelĐặt Mua
0972933028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972933028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0972916008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972916008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0972402128350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972402128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 402128 ViettelĐặt Mua
0972310738350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972310738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0972695098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972695098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 695098 ViettelĐặt Mua
0972511498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972511498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 511498 ViettelĐặt Mua
0972124808350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972124808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4808 ViettelĐặt Mua
0972490308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972490308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0972875448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972875448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5448 ViettelĐặt Mua
0972346118350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972346118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0972790518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972790518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0972794028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972794028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0972605248350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972605248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248 ViettelĐặt Mua
0972069648350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972069648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9648 ViettelĐặt Mua
0972740878350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972740878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 740878 ViettelĐặt Mua
0972085308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972085308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5308 ViettelĐặt Mua
0972056448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972056448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 56448 ViettelĐặt Mua
0972478848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972478848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0972475938350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972475938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 475938 ViettelĐặt Mua
0972522348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972522348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0972521378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972521378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0972713358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0972713358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13358 ViettelĐặt Mua
0972814948360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0972814948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 814948 ViettelĐặt Mua
0972441458360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0972441458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 441458 ViettelĐặt Mua
0972342058360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0972342058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0972712058360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0972712058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2058 ViettelĐặt Mua
0972894578360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0972894578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0972644098360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0972644098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0972845938370.000
440.000
Sim So Dep Viettel 0972845938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5938 ViettelĐặt Mua
0972129738380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0972129738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 129738 ViettelĐặt Mua
0972508728380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0972508728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08728 ViettelĐặt Mua
0972366598380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0972366598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 66598 ViettelĐặt Mua
0972954228390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0972954228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 228 ViettelĐặt Mua
0972435708390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0972435708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0972493428390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0972493428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 493428 ViettelĐặt Mua
0972406458390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0972406458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 406458 ViettelĐặt Mua
0972905338390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0972905338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 338 ViettelĐặt Mua
0972089258390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0972089258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9258 ViettelĐặt Mua
0972104298390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0972104298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 ViettelĐặt Mua
0972196498390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0972196498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 96498 ViettelĐặt Mua
0972404598390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0972404598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
0972402858390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0972402858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02858 ViettelĐặt Mua
0972902258390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0972902258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02258 ViettelĐặt Mua
0972910778390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0972910778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10778 ViettelĐặt Mua
0972346738400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972346738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 46738 ViettelĐặt Mua
0972353958400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972353958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 53958 ViettelĐặt Mua
0972707928400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972707928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0972840038400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972840038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 840038 ViettelĐặt Mua
0972905778400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972905778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0972997578400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972997578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7578 ViettelĐặt Mua
0972893378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972893378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 ViettelĐặt Mua
0972825178400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972825178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0972008978400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972008978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0972890178400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972890178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 890178 ViettelĐặt Mua
0972383198400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972383198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 383198 ViettelĐặt Mua
0972805138400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972805138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 805138 ViettelĐặt Mua
0972317038400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972317038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17038 ViettelĐặt Mua
0972249538400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972249538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49538 ViettelĐặt Mua
0972796528400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972796528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 96528 ViettelĐặt Mua
0972380018400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972380018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 80018 ViettelĐặt Mua
0972634938400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972634938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 634938 ViettelĐặt Mua
0972963438400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972963438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63438 ViettelĐặt Mua
0972807138400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972807138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 807138 ViettelĐặt Mua
0972809608400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972809608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9608 ViettelĐặt Mua
0972814018400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972814018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14018 ViettelĐặt Mua
0972027958400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972027958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 027958 ViettelĐặt Mua
0972731308400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972731308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1308 ViettelĐặt Mua
0972301028400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972301028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1028 ViettelĐặt Mua
0972133798400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972133798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 33798 ViettelĐặt Mua
0972072498400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972072498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0972949528400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972949528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 949528 ViettelĐặt Mua
0972056518400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972056518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 56518 ViettelĐặt Mua
0972031438400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972031438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 31438 ViettelĐặt Mua
0972325958400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0972325958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0972 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0972 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0972 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0972 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Huỳnh Duy Khoa
Đặt sim: 09176...83
Vào lúc: 18:55 20/4/2021

Nguyễn Duy Tuấn
Đặt sim: 09896...68
Vào lúc: 18:52 20/4/2021

Hoàng Trung Long
Đặt sim: 03298...36
Vào lúc: 18:49 20/4/2021

Nguyễn Văn Hòa
Đặt sim: 08413...84
Vào lúc: 18:47 20/4/2021

Nguyễn Minh Khương
Đặt sim: 08385...33
Vào lúc: 18:43 20/4/2021

Trần Thị Nhi
Đặt sim: 09772...96
Vào lúc: 18:41 20/4/2021

Nguyễn Minh Toàn
Đặt sim: 08997...48
Vào lúc: 18:38 20/4/2021

Trần Minh Anh
Đặt sim: 08361...90
Vào lúc: 18:34 20/4/2021

Nguyễn Minh Bảo
Đặt sim: 09094...38
Vào lúc: 18:31 20/4/2021

Trần Đức Khánh
Đặt sim: 09874...84
Vào lúc: 18:29 20/4/2021

Ngô Đức Nam
Đặt sim: 09663...57
Vào lúc: 18:25 20/4/2021

Ngô Chí Dũng
Đặt sim: 08823...49
Vào lúc: 18:22 20/4/2021

Trần Minh Nguyên
Đặt sim: 09697...33
Vào lúc: 18:20 20/4/2021

Ngô Chí Long
Đặt sim: 09769...91
Vào lúc: 18:17 20/4/2021

Nguyễn Minh Khánh
Đặt sim: 08983...97
Vào lúc: 18:13 20/4/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333