sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0973 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0973*000 » Tam hoa 0973*111 » Tam hoa 0973*222 » Tam hoa 0973*333 » Tam hoa 0973*444 » Tam hoa 0973*555 » Tam hoa 0973*666 » Tam hoa 0973*777 » Tam hoa 0973*888 » Tam hoa 0973*999 »
Tứ quý 0973*0000 » Tứ quý 0973*1111 » Tứ quý 0973*2222 » Tứ quý 0973*3333 » Tứ quý 0973*4444 » Tứ quý 0973*5555 » Tứ quý 0973*6666 » Tứ quý 0973*7777 » Tứ quý 0973*8888 » Tứ quý 0973*9999 »
0973*6868 lộc phát » 0973*8686 lộc phát » 0973*6886 lộc phát » 0973*8668 lộc phát » 0973*7979 thần tài » 0973*3939 thần tài » 0973*7878 ông địa » 0973*3838 ông địa » 0973*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0973112508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973112508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0973953918350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973953918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0973628018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973628018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0973752378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973752378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 752378 ViettelĐặt Mua
0973010048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973010048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0973025448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973025448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 025448 ViettelĐặt Mua
0973379598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973379598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
0973781398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973781398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1398 ViettelĐặt Mua
0973650138350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973650138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0973310138350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973310138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10138 ViettelĐặt Mua
0973894758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973894758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 894758 ViettelĐặt Mua
0973007218350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973007218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 007218 ViettelĐặt Mua
0973175708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973175708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5708 ViettelĐặt Mua
0973186738350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973186738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 86738 ViettelĐặt Mua
0973204138350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973204138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4138 ViettelĐặt Mua
0973971098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973971098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71098 ViettelĐặt Mua
0973176798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973176798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 ViettelĐặt Mua
0973989458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973989458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9458 ViettelĐặt Mua
0973491808350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973491808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 ViettelĐặt Mua
0973553098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973553098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3098 ViettelĐặt Mua
0973890378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973890378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 ViettelĐặt Mua
0973124598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973124598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24598 ViettelĐặt Mua
0973263918350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973263918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63918 ViettelĐặt Mua
0973790518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973790518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 790518 ViettelĐặt Mua
0973499948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973499948 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 9948 ViettelĐặt Mua
0973159098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973159098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9098 ViettelĐặt Mua
0973174948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973174948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0973663018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973663018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0973904138350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973904138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 ViettelĐặt Mua
0973215448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973215448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 215448 ViettelĐặt Mua
0973860448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973860448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0973529208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973529208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 29208 ViettelĐặt Mua
0973284798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973284798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4798 ViettelĐặt Mua
0973638498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973638498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 638498 ViettelĐặt Mua
0973884698350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973884698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4698 ViettelĐặt Mua
0973247318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973247318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 247318 ViettelĐặt Mua
0973908148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973908148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8148 ViettelĐặt Mua
0973071598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973071598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71598 ViettelĐặt Mua
0973654228350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973654228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0973115958350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973115958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 15958 ViettelĐặt Mua
0973260958350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973260958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0973109848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973109848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 09848 ViettelĐặt Mua
0973166538350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973166538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6538 ViettelĐặt Mua
0973404478350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973404478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 ViettelĐặt Mua
0973047958360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0973047958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7958 ViettelĐặt Mua
0973047758360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0973047758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7758 ViettelĐặt Mua
0973941338360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0973941338 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41338 ViettelĐặt Mua
0973391038360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0973391038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 ViettelĐặt Mua
0973214458360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0973214458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 ViettelĐặt Mua
0973329458360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0973329458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 329458 ViettelĐặt Mua
0973961778360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0973961778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 778 ViettelĐặt Mua
0973751298370.000
440.000
Sim So Dep Viettel 0973751298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 751298 ViettelĐặt Mua
0973064498370.000
440.000
Sim So Dep Viettel 0973064498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4498 ViettelĐặt Mua
0973463538380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0973463538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 463538 ViettelĐặt Mua
0973356008390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0973356008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0973267448390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0973267448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0973943448390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0973943448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 943448 ViettelĐặt Mua
0973293138390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0973293138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 ViettelĐặt Mua
0973981478390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0973981478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 81478 ViettelĐặt Mua
0973437598390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0973437598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
0973149938390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0973149938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49938 ViettelĐặt Mua
0973494708390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0973494708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0973176008390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0973176008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0973295598390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0973295598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5598 ViettelĐặt Mua
0973572298390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0973572298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2298 ViettelĐặt Mua
0973140098390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0973140098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 ViettelĐặt Mua
0973641598390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0973641598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0973352278390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0973352278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52278 ViettelĐặt Mua
0973547088400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0973547088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47088 ViettelĐặt Mua
0973512328400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0973512328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 ViettelĐặt Mua
0973352208400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0973352208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0973148428400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0973148428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48428 ViettelĐặt Mua
0973076578400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0973076578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 578 ViettelĐặt Mua
0973096178400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0973096178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 096178 ViettelĐặt Mua
0973590238400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0973590238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90238 ViettelĐặt Mua
0973202438400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0973202438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0973664808400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0973664808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0973707528400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0973707528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07528 ViettelĐặt Mua
0973525518400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0973525518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25518 ViettelĐặt Mua
0973036308400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0973036308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6308 ViettelĐặt Mua
0973047138400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0973047138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7138 ViettelĐặt Mua
0973763258400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0973763258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0973844518400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0973844518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0973288608400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0973288608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8608 ViettelĐặt Mua
0973131538400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0973131538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 ViettelĐặt Mua
0973955058400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0973955058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5058 ViettelĐặt Mua
0973720858400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0973720858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 858 ViettelĐặt Mua
0973350498400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0973350498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 350498 ViettelĐặt Mua
0973150828400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0973150828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 828 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0973 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0973 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0973 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0973 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Văn Anh
Đặt sim: 08336...76
Vào lúc: 19:56 20/4/2021

Ngô Thị Thi
Đặt sim: 09177...70
Vào lúc: 19:53 20/4/2021

Lê Văn Đạt
Đặt sim: 03942...73
Vào lúc: 19:49 20/4/2021

Phan Thị Khanh
Đặt sim: 08214...72
Vào lúc: 19:46 20/4/2021

Lê Minh Khang
Đặt sim: 09660...77
Vào lúc: 19:44 20/4/2021

Huỳnh Chí Khải
Đặt sim: 03911...95
Vào lúc: 19:40 20/4/2021

Trần Chí Khôi
Đặt sim: 09124...35
Vào lúc: 19:37 20/4/2021

Ngô Thị Hương
Đặt sim: 09064...13
Vào lúc: 19:35 20/4/2021

Nguyễn Duy Nguyên
Đặt sim: 08243...30
Vào lúc: 19:32 20/4/2021

Nguyễn Đức Quỳnh
Đặt sim: 08960...34
Vào lúc: 19:29 20/4/2021

Nguyễn Văn Tuấn
Đặt sim: 08982...30
Vào lúc: 19:26 20/4/2021

Phạm Duy Phong
Đặt sim: 03988...14
Vào lúc: 19:23 20/4/2021

Nguyễn Minh Huy
Đặt sim: 08984...69
Vào lúc: 19:20 20/4/2021

Nguyễn Tường Hoa
Đặt sim: 03928...17
Vào lúc: 19:16 20/4/2021

Phan Đức Khương
Đặt sim: 09780...38
Vào lúc: 19:14 20/4/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333