sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0973 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0973*000 » Tam hoa 0973*111 » Tam hoa 0973*222 » Tam hoa 0973*333 » Tam hoa 0973*444 » Tam hoa 0973*555 » Tam hoa 0973*666 » Tam hoa 0973*777 » Tam hoa 0973*888 » Tam hoa 0973*999 »
Tứ quý 0973*0000 » Tứ quý 0973*1111 » Tứ quý 0973*2222 » Tứ quý 0973*3333 » Tứ quý 0973*4444 » Tứ quý 0973*5555 » Tứ quý 0973*6666 » Tứ quý 0973*7777 » Tứ quý 0973*8888 » Tứ quý 0973*9999 »
0973*6868 lộc phát » 0973*8686 lộc phát » 0973*6886 lộc phát » 0973*8668 lộc phát » 0973*7979 thần tài » 0973*3939 thần tài » 0973*7878 ông địa » 0973*3838 ông địa » 0973*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0973986378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973986378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 ViettelĐặt Mua
0973752378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973752378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0973010048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973010048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0973726428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973726428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6428 ViettelĐặt Mua
0973481598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973481598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 81598 ViettelĐặt Mua
0973549178350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973549178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 549178 ViettelĐặt Mua
0973051418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973051418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0973052498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973052498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52498 ViettelĐặt Mua
0973564278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973564278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 564278 ViettelĐặt Mua
0973905758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973905758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5758 ViettelĐặt Mua
0973192908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973192908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2908 ViettelĐặt Mua
0973351738350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973351738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0973960308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973960308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 60308 ViettelĐặt Mua
0973796298350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973796298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6298 ViettelĐặt Mua
0973485798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973485798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5798 ViettelĐặt Mua
0973025448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973025448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0973619098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973619098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 ViettelĐặt Mua
0973233978350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973233978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3978 ViettelĐặt Mua
0973064498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973064498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 064498 ViettelĐặt Mua
0973751298350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973751298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 751298 ViettelĐặt Mua
0973379598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973379598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 379598 ViettelĐặt Mua
0973781398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973781398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 ViettelĐặt Mua
0973171318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973171318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0973069718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973069718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9718 ViettelĐặt Mua
0973953918350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973953918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0973628018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973628018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8018 ViettelĐặt Mua
0973224398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973224398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 224398 ViettelĐặt Mua
0973787298350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973787298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7298 ViettelĐặt Mua
0973163508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973163508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0973093208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973093208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3208 ViettelĐặt Mua
0973247318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973247318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47318 ViettelĐặt Mua
0973908148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973908148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08148 ViettelĐặt Mua
0973037008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973037008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0973041778350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973041778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41778 ViettelĐặt Mua
0973063448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973063448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3448 ViettelĐặt Mua
0973110658350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973110658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0658 ViettelĐặt Mua
0973132948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973132948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2948 ViettelĐặt Mua
0973195648350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973195648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5648 ViettelĐặt Mua
0973209048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973209048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 09048 ViettelĐặt Mua
0973284798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973284798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4798 ViettelĐặt Mua
0973320448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973320448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0973374758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973374758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0973382458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973382458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 82458 ViettelĐặt Mua
0973402458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973402458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2458 ViettelĐặt Mua
0973407498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973407498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7498 ViettelĐặt Mua
0973458848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973458848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458848 ViettelĐặt Mua
0973510928350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973510928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10928 ViettelĐặt Mua
0973546028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973546028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6028 ViettelĐặt Mua
0973584938350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973584938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0973637458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973637458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37458 ViettelĐặt Mua
0973657498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973657498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 657498 ViettelĐặt Mua
0973670558350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973670558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 670558 ViettelĐặt Mua
0973685448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973685448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 685448 ViettelĐặt Mua
0973723518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973723518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 23518 ViettelĐặt Mua
0973814028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973814028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4028 ViettelĐặt Mua
0973853448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973853448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0973915748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973915748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0973932148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973932148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 ViettelĐặt Mua
0973933418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973933418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0973938048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973938048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 938048 ViettelĐặt Mua
0973955648350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973955648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 955648 ViettelĐặt Mua
0973973648350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973973648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0973071598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973071598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1598 ViettelĐặt Mua
0973430298350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973430298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0298 ViettelĐặt Mua
0973884698350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973884698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 84698 ViettelĐặt Mua
0973638498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973638498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0973391928350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973391928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1928 ViettelĐặt Mua
0973807498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973807498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 807498 ViettelĐặt Mua
0973109848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973109848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9848 ViettelĐặt Mua
0973245258350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973245258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 245258 ViettelĐặt Mua
0973587058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973587058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87058 ViettelĐặt Mua
0973890138350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973890138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0138 ViettelĐặt Mua
0973397138350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973397138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 97138 ViettelĐặt Mua
0973901498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973901498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 01498 ViettelĐặt Mua
0973877358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973877358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 77358 ViettelĐặt Mua
0973894758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973894758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94758 ViettelĐặt Mua
0973885318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973885318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318 ViettelĐặt Mua
0973865028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973865028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 ViettelĐặt Mua
0973536218350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973536218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218 ViettelĐặt Mua
0973326308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973326308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 ViettelĐặt Mua
0973285228350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973285228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0973036128350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973036128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6128 ViettelĐặt Mua
0973112508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973112508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0973208528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973208528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208528 ViettelĐặt Mua
0973879518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973879518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 879518 ViettelĐặt Mua
0973529208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973529208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 29208 ViettelĐặt Mua
0973166538350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973166538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0973404478350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973404478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 ViettelĐặt Mua
0973178708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973178708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178708 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0973 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0973 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0973 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0973 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Ngô Minh Thắng
Đặt sim: 03984...63
Vào lúc: 19:55 23/9/2020

Nguyễn Chí Nam
Đặt sim: 03953...41
Vào lúc: 19:53 23/9/2020

Phan Đức Hiếu
Đặt sim: 08315...89
Vào lúc: 19:49 23/9/2020

Phan Văn Huy
Đặt sim: 08267...29
Vào lúc: 19:46 23/9/2020

Trần Thị Thơ
Đặt sim: 09193...31
Vào lúc: 19:44 23/9/2020

Trần Kiều Trang
Đặt sim: 08547...71
Vào lúc: 19:40 23/9/2020

Huỳnh Văn Tùng
Đặt sim: 09017...90
Vào lúc: 19:37 23/9/2020

Phan Văn Khánh
Đặt sim: 09887...68
Vào lúc: 19:34 23/9/2020

Trần Duy Hiển
Đặt sim: 09189...16
Vào lúc: 19:32 23/9/2020

Ngô Trung Hiếu
Đặt sim: 08974...69
Vào lúc: 19:29 23/9/2020

Nguyễn Duy Khánh
Đặt sim: 08436...94
Vào lúc: 19:26 23/9/2020

Nguyễn Đức Khoa
Đặt sim: 09822...97
Vào lúc: 19:22 23/9/2020

Ngô Minh Hiển
Đặt sim: 08616...51
Vào lúc: 19:19 23/9/2020

Nguyễn Tường Thư
Đặt sim: 08233...97
Vào lúc: 19:17 23/9/2020

Hoàng Minh Nguyên
Đặt sim: 08950...30
Vào lúc: 19:14 23/9/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333