sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0973 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0973*000 » Tam hoa 0973*111 » Tam hoa 0973*222 » Tam hoa 0973*333 » Tam hoa 0973*444 » Tam hoa 0973*555 » Tam hoa 0973*666 » Tam hoa 0973*777 » Tam hoa 0973*888 » Tam hoa 0973*999 »
Tứ quý 0973*0000 » Tứ quý 0973*1111 » Tứ quý 0973*2222 » Tứ quý 0973*3333 » Tứ quý 0973*4444 » Tứ quý 0973*5555 » Tứ quý 0973*6666 » Tứ quý 0973*7777 » Tứ quý 0973*8888 » Tứ quý 0973*9999 »
0973*6868 lộc phát » 0973*8686 lộc phát » 0973*6886 lộc phát » 0973*8668 lộc phát » 0973*7979 thần tài » 0973*3939 thần tài » 0973*7878 ông địa » 0973*3838 ông địa » 0973*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0973247318200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0973247318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0973908148200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0973908148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 ViettelĐặt Mua
0973046418200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0973046418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 46418 ViettelĐặt Mua
0973432948200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0973432948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0973367088250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973367088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 367088 ViettelĐặt Mua
0973152608250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973152608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0973162708250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973162708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2708 ViettelĐặt Mua
0973298028250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973298028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98028 ViettelĐặt Mua
0973302158250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973302158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 ViettelĐặt Mua
0973559728250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973559728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59728 ViettelĐặt Mua
0973675918250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973675918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5918 ViettelĐặt Mua
0973785248250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973785248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 785248 ViettelĐặt Mua
0973859708250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973859708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9708 ViettelĐặt Mua
0973861728250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973861728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 861728 ViettelĐặt Mua
0973882708250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973882708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2708 ViettelĐặt Mua
0973998108250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973998108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98108 ViettelĐặt Mua
0973223218250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973223218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3218 ViettelĐặt Mua
0973405458250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973405458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0973749048250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973749048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0973726428250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973726428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 726428 ViettelĐặt Mua
0973646578250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973646578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0973132578250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973132578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0973847598250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973847598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7598 ViettelĐặt Mua
0973481598250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973481598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 481598 ViettelĐặt Mua
0973549178250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973549178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0973051418250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973051418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 ViettelĐặt Mua
0973052498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973052498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2498 ViettelĐặt Mua
0973434178250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973434178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0973564278250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973564278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64278 ViettelĐặt Mua
0973351738250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973351738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1738 ViettelĐặt Mua
0973960308250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973960308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0308 ViettelĐặt Mua
0973796298250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973796298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0973485798250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973485798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 ViettelĐặt Mua
0973905758250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973905758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0973192908250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973192908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 ViettelĐặt Mua
0973720128250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973720128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 ViettelĐặt Mua
0973406138250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973406138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 406138 ViettelĐặt Mua
0973837958250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973837958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0973503208250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973503208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0973946318250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973946318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0973949308250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973949308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9308 ViettelĐặt Mua
0973054798250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973054798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 ViettelĐặt Mua
0973659038250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973659038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9038 ViettelĐặt Mua
0973942798250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973942798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 ViettelĐặt Mua
0973624098250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973624098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0973422378250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973422378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 22378 ViettelĐặt Mua
0973047628250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973047628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0973462138300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973462138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 62138 ViettelĐặt Mua
0973226978300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973226978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 26978 ViettelĐặt Mua
0973047958300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973047958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 047958 ViettelĐặt Mua
0973047758300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973047758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47758 ViettelĐặt Mua
0973046908300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973046908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6908 ViettelĐặt Mua
0973121458300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973121458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 21458 ViettelĐặt Mua
0973441458300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973441458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0973233978300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973233978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3978 ViettelĐặt Mua
0973112508300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973112508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2508 ViettelĐặt Mua
0973208528300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973208528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08528 ViettelĐặt Mua
0973140908300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973140908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0973180508300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973180508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 180508 ViettelĐặt Mua
0973031208300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973031208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1208 ViettelĐặt Mua
0973249468300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973249468 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 468 ViettelĐặt Mua
0973174948300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973174948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74948 ViettelĐặt Mua
0973177208300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973177208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 177208 ViettelĐặt Mua
0973663018300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973663018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 663018 ViettelĐặt Mua
0973794248300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973794248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0973904138300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973904138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04138 ViettelĐặt Mua
0973150098300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973150098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0973230098300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973230098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0098 ViettelĐặt Mua
0973242798300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973242798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42798 ViettelĐặt Mua
0973284598300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973284598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 284598 ViettelĐặt Mua
0973770348300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973770348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 770348 ViettelĐặt Mua
0973960718300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973960718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 ViettelĐặt Mua
0973294788300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973294788 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0973443188300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973443188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 443188 ViettelĐặt Mua
0973510488300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973510488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 510488 ViettelĐặt Mua
0973166538300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973166538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0973387708300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973387708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87708 ViettelĐặt Mua
0973441498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973441498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1498 ViettelĐặt Mua
0973481698300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973481698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0973531698300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973531698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0973562698300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973562698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698 ViettelĐặt Mua
0973681498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973681498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 681498 ViettelĐặt Mua
0973824098300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973824098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 ViettelĐặt Mua
0973087498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973087498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0973144358300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973144358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 144358 ViettelĐặt Mua
0973529208300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973529208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0973365128300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973365128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 ViettelĐặt Mua
0973230128300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973230128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 ViettelĐặt Mua
0973025138300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973025138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 025138 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0973 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0973 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0973 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0973 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Duy Anh
Đặt sim: 08899...25
Vào lúc: 11:55 22/1/2020

Nguyễn Thị Phương
Đặt sim: 08623...98
Vào lúc: 11:52 22/1/2020

Trần Duy Khải
Đặt sim: 08921...41
Vào lúc: 11:50 22/1/2020

Nguyễn Văn Nam
Đặt sim: 08653...69
Vào lúc: 11:47 22/1/2020

Trần Đức Lộc
Đặt sim: 08844...50
Vào lúc: 11:43 22/1/2020

Hoàng Diệp Vân
Đặt sim: 08445...57
Vào lúc: 11:41 22/1/2020

Ngô Duy Bách
Đặt sim: 08584...68
Vào lúc: 11:38 22/1/2020

Trần Minh Thi
Đặt sim: 08483...43
Vào lúc: 11:35 22/1/2020

Lê Kim Trang
Đặt sim: 08595...24
Vào lúc: 11:31 22/1/2020

Nguyễn Văn Hoàng
Đặt sim: 08572...61
Vào lúc: 11:28 22/1/2020

Nguyễn Chí Quân
Đặt sim: 09735...53
Vào lúc: 11:26 22/1/2020

Huỳnh Đức Lập
Đặt sim: 09835...76
Vào lúc: 11:23 22/1/2020

Trần Minh Anh
Đặt sim: 09789...70
Vào lúc: 11:19 22/1/2020

Lê Thị Tuyết
Đặt sim: 09858...88
Vào lúc: 11:16 22/1/2020

Nguyễn Đức Luân
Đặt sim: 08352...89
Vào lúc: 11:13 22/1/2020

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333