sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0973 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0973*000 » Tam hoa 0973*111 » Tam hoa 0973*222 » Tam hoa 0973*333 » Tam hoa 0973*444 » Tam hoa 0973*555 » Tam hoa 0973*666 » Tam hoa 0973*777 » Tam hoa 0973*888 » Tam hoa 0973*999 »
Tứ quý 0973*0000 » Tứ quý 0973*1111 » Tứ quý 0973*2222 » Tứ quý 0973*3333 » Tứ quý 0973*4444 » Tứ quý 0973*5555 » Tứ quý 0973*6666 » Tứ quý 0973*7777 » Tứ quý 0973*8888 » Tứ quý 0973*9999 »
0973*6868 lộc phát » 0973*8686 lộc phát » 0973*6886 lộc phát » 0973*8668 lộc phát » 0973*7979 thần tài » 0973*3939 thần tài » 0973*7878 ông địa » 0973*3838 ông địa » 0973*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0973547418180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0973547418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47418 ViettelĐặt Mua
0973383148180.000
220.000
Sim So Dep Viettel 0973383148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 83148 ViettelĐặt Mua
0973046418200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0973046418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 ViettelĐặt Mua
0973432948200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0973432948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0973247318200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0973247318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 247318 ViettelĐặt Mua
0973908148200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0973908148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908148 ViettelĐặt Mua
0973351738200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0973351738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0973047628200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0973047628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 047628 ViettelĐặt Mua
0973670748250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973670748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 ViettelĐặt Mua
0973897848250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973897848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 ViettelĐặt Mua
0973310158250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973310158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 310158 ViettelĐặt Mua
0973106158250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973106158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0973362438250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973362438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0973687238250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973687238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87238 ViettelĐặt Mua
0973503208250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973503208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03208 ViettelĐặt Mua
0973946318250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973946318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 46318 ViettelĐặt Mua
0973949308250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973949308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49308 ViettelĐặt Mua
0973796298250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973796298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 796298 ViettelĐặt Mua
0973905758250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973905758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 ViettelĐặt Mua
0973980858250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973980858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0858 ViettelĐặt Mua
0973847598250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973847598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 847598 ViettelĐặt Mua
0973231538250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973231538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 231538 ViettelĐặt Mua
0973481598250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973481598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
0973192908250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973192908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2908 ViettelĐặt Mua
0973485798250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973485798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 85798 ViettelĐặt Mua
0973152608250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973152608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2608 ViettelĐặt Mua
0973162708250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973162708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 ViettelĐặt Mua
0973298028250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973298028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98028 ViettelĐặt Mua
0973302158250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973302158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2158 ViettelĐặt Mua
0973559728250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973559728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0973675918250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973675918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 918 ViettelĐặt Mua
0973549178250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973549178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49178 ViettelĐặt Mua
0973785248250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973785248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0973859708250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973859708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0973861728250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973861728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 861728 ViettelĐặt Mua
0973882708250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973882708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 82708 ViettelĐặt Mua
0973998108250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973998108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 998108 ViettelĐặt Mua
0973720128250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973720128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 20128 ViettelĐặt Mua
0973928048300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973928048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 ViettelĐặt Mua
0973112508300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973112508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 112508 ViettelĐặt Mua
0973208528300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973208528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0973912328300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973912328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2328 ViettelĐặt Mua
0973856928300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973856928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 856928 ViettelĐặt Mua
0973248018300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973248018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48018 ViettelĐặt Mua
0973047958300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973047958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7958 ViettelĐặt Mua
0973047758300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973047758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 047758 ViettelĐặt Mua
0973046908300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973046908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6908 ViettelĐặt Mua
0973137758300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973137758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 137758 ViettelĐặt Mua
0973650138300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973650138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0973230128300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973230128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0973025138300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973025138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5138 ViettelĐặt Mua
0973904148300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973904148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 904148 ViettelĐặt Mua
0973531698300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973531698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698 ViettelĐặt Mua
0973562698300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973562698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 62698 ViettelĐặt Mua
0973681498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973681498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 681498 ViettelĐặt Mua
0973824098300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973824098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4098 ViettelĐặt Mua
0973121458300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973121458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 121458 ViettelĐặt Mua
0973441458300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973441458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 ViettelĐặt Mua
0973664258300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973664258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 258 ViettelĐặt Mua
0973150098300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973150098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 ViettelĐặt Mua
0973230098300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973230098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30098 ViettelĐặt Mua
0973242798300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973242798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42798 ViettelĐặt Mua
0973284598300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973284598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 84598 ViettelĐặt Mua
0973441498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973441498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1498 ViettelĐặt Mua
0973481698300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973481698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 81698 ViettelĐặt Mua
0973462138300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973462138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 462138 ViettelĐặt Mua
0973226978300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973226978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 978 ViettelĐặt Mua
0973365128300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973365128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 365128 ViettelĐặt Mua
0973163508300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973163508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3508 ViettelĐặt Mua
0973233978300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973233978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 233978 ViettelĐặt Mua
0973891948300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973891948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0973917438300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973917438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0973025448300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973025448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0973310438300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973310438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 310438 ViettelĐặt Mua
0973231528300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973231528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1528 ViettelĐặt Mua
0973637008300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973637008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7008 ViettelĐặt Mua
0973709508300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973709508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0973529208300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973529208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0973790488300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973790488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 790488 ViettelĐặt Mua
0973166538300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973166538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 166538 ViettelĐặt Mua
0973763508300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973763508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0973430608300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973430608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 430608 ViettelĐặt Mua
0973957848300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973957848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57848 ViettelĐặt Mua
0973665908300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973665908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 665908 ViettelĐặt Mua
0973612798400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0973612798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 ViettelĐặt Mua
0973853238400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0973853238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3238 ViettelĐặt Mua
0973537478400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0973537478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 ViettelĐặt Mua
0973113028400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0973113028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3028 ViettelĐặt Mua
0973013538400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0973013538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3538 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0973 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0973 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0973 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0973 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Phạm Đức Nhật
Đặt sim: 08874...60
Vào lúc: 11:56 23/7/2019

Nguyễn Duy Long
Đặt sim: 09737...54
Vào lúc: 11:53 23/7/2019

Phạm Đức Đăng
Đặt sim: 08315...46
Vào lúc: 11:50 23/7/2019

Nguyễn Minh Tuấn
Đặt sim: 08611...24
Vào lúc: 11:46 23/7/2019

Trần Trung Tân
Đặt sim: 08515...22
Vào lúc: 11:44 23/7/2019

Trần Văn Cương
Đặt sim: 08830...93
Vào lúc: 11:41 23/7/2019

Phan Chí Tân
Đặt sim: 08445...25
Vào lúc: 11:38 23/7/2019

Ngô Thị Lệ
Đặt sim: 03985...93
Vào lúc: 11:34 23/7/2019

Hoàng Đức Huy
Đặt sim: 09613...18
Vào lúc: 11:31 23/7/2019

Huỳnh Duy Lâm
Đặt sim: 08519...15
Vào lúc: 11:28 23/7/2019

Ngô Minh Huy
Đặt sim: 08990...42
Vào lúc: 11:26 23/7/2019

Nguyễn Kiều Trang
Đặt sim: 08430...82
Vào lúc: 11:22 23/7/2019

Trần Duy Vinh
Đặt sim: 09382...60
Vào lúc: 11:20 23/7/2019

Ngô Đức Khánh
Đặt sim: 03268...21
Vào lúc: 11:16 23/7/2019

Lê Văn Tuấn
Đặt sim: 08863...13
Vào lúc: 11:14 23/7/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333