sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0973 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0973*000 » Tam hoa 0973*111 » Tam hoa 0973*222 » Tam hoa 0973*333 » Tam hoa 0973*444 » Tam hoa 0973*555 » Tam hoa 0973*666 » Tam hoa 0973*777 » Tam hoa 0973*888 » Tam hoa 0973*999 »
Tứ quý 0973*0000 » Tứ quý 0973*1111 » Tứ quý 0973*2222 » Tứ quý 0973*3333 » Tứ quý 0973*4444 » Tứ quý 0973*5555 » Tứ quý 0973*6666 » Tứ quý 0973*7777 » Tứ quý 0973*8888 » Tứ quý 0973*9999 »
0973*6868 lộc phát » 0973*8686 lộc phát » 0973*6886 lộc phát » 0973*8668 lộc phát » 0973*7979 thần tài » 0973*3939 thần tài » 0973*7878 ông địa » 0973*3838 ông địa » 0973*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0973046418200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0973046418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0973432948200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0973432948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0973547418200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0973547418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7418 ViettelĐặt Mua
0973247318200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0973247318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7318 ViettelĐặt Mua
0973908148200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0973908148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08148 ViettelĐặt Mua
0973298028250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973298028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8028 ViettelĐặt Mua
0973302158250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973302158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 ViettelĐặt Mua
0973559728250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973559728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 728 ViettelĐặt Mua
0973675918250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973675918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75918 ViettelĐặt Mua
0973785248250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973785248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248 ViettelĐặt Mua
0973859708250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973859708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 ViettelĐặt Mua
0973861728250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973861728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 61728 ViettelĐặt Mua
0973882708250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973882708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 882708 ViettelĐặt Mua
0973998108250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973998108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8108 ViettelĐặt Mua
0973152608250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973152608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0973162708250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973162708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0973720128250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973720128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 720128 ViettelĐặt Mua
0973362438250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973362438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 62438 ViettelĐặt Mua
0973687238250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973687238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0973880218250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973880218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0973469258250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973469258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 469258 ViettelĐặt Mua
0973406138250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973406138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06138 ViettelĐặt Mua
0973223218250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973223218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 23218 ViettelĐặt Mua
0973580348250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973580348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0973590478250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973590478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90478 ViettelĐặt Mua
0973726428250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973726428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6428 ViettelĐặt Mua
0973646578250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973646578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0973132578250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973132578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 132578 ViettelĐặt Mua
0973847598250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973847598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
0973481598250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973481598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1598 ViettelĐặt Mua
0973549178250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973549178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49178 ViettelĐặt Mua
0973051418250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973051418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51418 ViettelĐặt Mua
0973052498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973052498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0973434178250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973434178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34178 ViettelĐặt Mua
0973949308250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973949308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49308 ViettelĐặt Mua
0973946318250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973946318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 946318 ViettelĐặt Mua
0973942798250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973942798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 ViettelĐặt Mua
0973659038250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973659038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0973624098250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973624098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24098 ViettelĐặt Mua
0973503208250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973503208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03208 ViettelĐặt Mua
0973054798250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973054798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54798 ViettelĐặt Mua
0973564278250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973564278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4278 ViettelĐặt Mua
0973905758250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973905758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5758 ViettelĐặt Mua
0973192908250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973192908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 92908 ViettelĐặt Mua
0973351738250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973351738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51738 ViettelĐặt Mua
0973960308250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973960308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0973796298250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973796298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 96298 ViettelĐặt Mua
0973485798250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973485798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 485798 ViettelĐặt Mua
0973047628250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0973047628 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0973253798300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973253798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0973961128300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973961128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 ViettelĐặt Mua
0973537518300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973537518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7518 ViettelĐặt Mua
0973763508300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973763508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63508 ViettelĐặt Mua
0973430608300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973430608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 430608 ViettelĐặt Mua
0973891948300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973891948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91948 ViettelĐặt Mua
0973547088300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973547088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47088 ViettelĐặt Mua
0973778208300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973778208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 778208 ViettelĐặt Mua
0973676598300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973676598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0973195578300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973195578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 95578 ViettelĐặt Mua
0973637008300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973637008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0973529208300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973529208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 29208 ViettelĐặt Mua
0973912328300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973912328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 912328 ViettelĐặt Mua
0973856928300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973856928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 56928 ViettelĐặt Mua
0973462138300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973462138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2138 ViettelĐặt Mua
0973226978300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973226978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 978 ViettelĐặt Mua
0973650138300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973650138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50138 ViettelĐặt Mua
0973230128300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973230128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30128 ViettelĐặt Mua
0973025138300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973025138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5138 ViettelĐặt Mua
0973904148300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973904148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04148 ViettelĐặt Mua
0973957848300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973957848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57848 ViettelĐặt Mua
0973441458300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973441458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0973121458300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973121458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 21458 ViettelĐặt Mua
0973047958300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973047958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47958 ViettelĐặt Mua
0973047758300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973047758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 758 ViettelĐặt Mua
0973046908300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973046908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 ViettelĐặt Mua
0973231528300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973231528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0973885018300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973885018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5018 ViettelĐặt Mua
0973904138300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973904138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04138 ViettelĐặt Mua
0973174948300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973174948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74948 ViettelĐặt Mua
0973177208300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973177208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0973663018300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973663018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 663018 ViettelĐặt Mua
0973794248300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973794248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 794248 ViettelĐặt Mua
0973973648300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973973648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 73648 ViettelĐặt Mua
0973110658300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973110658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0973166538300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973166538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 166538 ViettelĐặt Mua
0973112508300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973112508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 12508 ViettelĐặt Mua
0973208528300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973208528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0973655798300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973655798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0973933418300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0973933418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0973 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0973 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0973 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0973 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Chí Quỳnh
Đặt sim: 09860...26
Vào lúc: 19:56 21/11/2019

Nguyễn Minh Dương
Đặt sim: 08677...26
Vào lúc: 19:53 21/11/2019

Nguyễn Trung Anh
Đặt sim: 08283...80
Vào lúc: 19:49 21/11/2019

Trần Đức Việt
Đặt sim: 03284...18
Vào lúc: 19:46 21/11/2019

Trần Đức Long
Đặt sim: 08894...54
Vào lúc: 19:43 21/11/2019

Phan Văn Quyền
Đặt sim: 09657...11
Vào lúc: 19:41 21/11/2019

Nguyễn Cát Khanh
Đặt sim: 09732...22
Vào lúc: 19:38 21/11/2019

Lê Chí Khang
Đặt sim: 09630...92
Vào lúc: 19:34 21/11/2019

Ngô Đức Tuấn
Đặt sim: 09344...31
Vào lúc: 19:31 21/11/2019

Ngô Văn Nhật
Đặt sim: 03216...19
Vào lúc: 19:29 21/11/2019

Trần Nhã Hạ
Đặt sim: 09678...25
Vào lúc: 19:26 21/11/2019

Phạm Đức Nam
Đặt sim: 03280...99
Vào lúc: 19:22 21/11/2019

Nguyễn Thị Hoa
Đặt sim: 08970...91
Vào lúc: 19:20 21/11/2019

Nguyễn Đức Nguyên
Đặt sim: 03271...78
Vào lúc: 19:17 21/11/2019

Nguyễn Thị Vân
Đặt sim: 08216...11
Vào lúc: 19:14 21/11/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333