sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0973 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0973*000 » Tam hoa 0973*111 » Tam hoa 0973*222 » Tam hoa 0973*333 » Tam hoa 0973*444 » Tam hoa 0973*555 » Tam hoa 0973*666 » Tam hoa 0973*777 » Tam hoa 0973*888 » Tam hoa 0973*999 »
Tứ quý 0973*0000 » Tứ quý 0973*1111 » Tứ quý 0973*2222 » Tứ quý 0973*3333 » Tứ quý 0973*4444 » Tứ quý 0973*5555 » Tứ quý 0973*6666 » Tứ quý 0973*7777 » Tứ quý 0973*8888 » Tứ quý 0973*9999 »
0973*6868 lộc phát » 0973*8686 lộc phát » 0973*6886 lộc phát » 0973*8668 lộc phát » 0973*7979 thần tài » 0973*3939 thần tài » 0973*7878 ông địa » 0973*3838 ông địa » 0973*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0973650138350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973650138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0973310138350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973310138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 ViettelĐặt Mua
0973953918350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973953918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 953918 ViettelĐặt Mua
0973628018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973628018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8018 ViettelĐặt Mua
0973752378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973752378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 ViettelĐặt Mua
0973010048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973010048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0973379598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973379598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 379598 ViettelĐặt Mua
0973781398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973781398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 781398 ViettelĐặt Mua
0973671698350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973671698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 671698 ViettelĐặt Mua
0973176798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973176798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 ViettelĐặt Mua
0973243508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973243508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0973175708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973175708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 175708 ViettelĐặt Mua
0973204138350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973204138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 ViettelĐặt Mua
0973971098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973971098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 ViettelĐặt Mua
0973529208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973529208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9208 ViettelĐặt Mua
0973647058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0973647058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7058 ViettelĐặt Mua
0973284798360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0973284798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 ViettelĐặt Mua
0973638498360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0973638498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0973884698360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0973884698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 884698 ViettelĐặt Mua
0973047958360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0973047958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47958 ViettelĐặt Mua
0973047758360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0973047758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 047758 ViettelĐặt Mua
0973293138380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0973293138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3138 ViettelĐặt Mua
0973040558390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0973040558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 558 ViettelĐặt Mua
0973071598390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0973071598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
0973260958390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0973260958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0958 ViettelĐặt Mua
0973109848400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0973109848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9848 ViettelĐặt Mua
0973036308400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0973036308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0973047138400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0973047138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0973144358400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0973144358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 44358 ViettelĐặt Mua
0973220418410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0973220418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 ViettelĐặt Mua
0973050418410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0973050418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0418 ViettelĐặt Mua
0973190418410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0973190418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90418 ViettelĐặt Mua
0973150218410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0973150218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50218 ViettelĐặt Mua
0973315698410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0973315698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698 ViettelĐặt Mua
0973275398410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0973275398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 75398 ViettelĐặt Mua
0973691798410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0973691798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 691798 ViettelĐặt Mua
0973786298410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0973786298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 86298 ViettelĐặt Mua
0973533798410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0973533798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0973917798410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0973917798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 917798 ViettelĐặt Mua
0973628598410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0973628598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0973086398410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0973086398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 086398 ViettelĐặt Mua
0973201218410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0973201218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0973230718410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0973230718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 230718 ViettelĐặt Mua
0973310718410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0973310718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 ViettelĐặt Mua
0973280618410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0973280618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0618 ViettelĐặt Mua
0973580778410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0973580778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 80778 ViettelĐặt Mua
0973130778410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0973130778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0778 ViettelĐặt Mua
0973270178410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0973270178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0973161008410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0973161008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0973130508410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0973130508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30508 ViettelĐặt Mua
0973240308410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0973240308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 ViettelĐặt Mua
0973180308410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0973180308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 ViettelĐặt Mua
0973130108410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0973130108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0973260108410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0973260108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 260108 ViettelĐặt Mua
0973054088420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0973054088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 054088 ViettelĐặt Mua
0973214458450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0973214458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 ViettelĐặt Mua
0973329458450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0973329458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9458 ViettelĐặt Mua
0973981478450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0973981478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 81478 ViettelĐặt Mua
0973149938450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0973149938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 938 ViettelĐặt Mua
0973494708450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0973494708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0973159358450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0973159358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59358 ViettelĐặt Mua
0973346918450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0973346918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 346918 ViettelĐặt Mua
0973669718450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0973669718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0973829438450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0973829438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0973622498450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0973622498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0973320328450.000
540.000
Sim So Dep Viettel 0973320328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0973641598470.000
560.000
Sim So Dep Viettel 0973641598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41598 ViettelĐặt Mua
0973206448470.000
560.000
Sim So Dep Viettel 0973206448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06448 ViettelĐặt Mua
0973438418470.000
560.000
Sim So Dep Viettel 0973438418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438418 ViettelĐặt Mua
0973437598470.000
560.000
Sim So Dep Viettel 0973437598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37598 ViettelĐặt Mua
0973861208470.000
560.000
Sim So Dep Viettel 0973861208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 61208 ViettelĐặt Mua
0973350498480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0973350498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0498 ViettelĐặt Mua
0973420978480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0973420978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 978 ViettelĐặt Mua
0973130978480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0973130978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30978 ViettelĐặt Mua
0973537478480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0973537478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 ViettelĐặt Mua
0973562738480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0973562738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2738 ViettelĐặt Mua
0973162058480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0973162058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2058 ViettelĐặt Mua
0973351018480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0973351018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 ViettelĐặt Mua
0973233978480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0973233978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3978 ViettelĐặt Mua
0973590238480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0973590238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 590238 ViettelĐặt Mua
0973724068480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0973724068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4068 ViettelĐặt Mua
0973038358480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0973038358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8358 ViettelĐặt Mua
0973512328480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0973512328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2328 ViettelĐặt Mua
0973352208480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0973352208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0973148428480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0973148428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48428 ViettelĐặt Mua
0973525518480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0973525518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0973860438480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0973860438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 60438 ViettelĐặt Mua
0973663018480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0973663018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 63018 ViettelĐặt Mua
0973174948480.000
580.000
Sim So Dep Viettel 0973174948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 174948 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0973 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0973 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0973 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0973 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Văn Khang
Đặt sim: 08525...34
Vào lúc: 16:55 1/12/2021

Ngô Chí Vương
Đặt sim: 08810...86
Vào lúc: 16:52 1/12/2021

Nguyễn Đức Sơn
Đặt sim: 08979...33
Vào lúc: 16:49 1/12/2021

Nguyễn Tường Linh
Đặt sim: 09637...62
Vào lúc: 16:46 1/12/2021

Trần Nhã Hồng
Đặt sim: 08463...14
Vào lúc: 16:44 1/12/2021

Ngô Minh Đăng
Đặt sim: 08274...36
Vào lúc: 16:40 1/12/2021

Huỳnh Duy Cường
Đặt sim: 08849...33
Vào lúc: 16:38 1/12/2021

Trần Minh Khiêm
Đặt sim: 08995...73
Vào lúc: 16:35 1/12/2021

Trần Minh Nhật
Đặt sim: 09858...15
Vào lúc: 16:31 1/12/2021

Huỳnh Đức Dũng
Đặt sim: 09179...10
Vào lúc: 16:28 1/12/2021

Ngô Trung Huy
Đặt sim: 08823...92
Vào lúc: 16:25 1/12/2021

Nguyễn Văn Nguyên
Đặt sim: 08254...26
Vào lúc: 16:22 1/12/2021

Nguyễn Thị Chi
Đặt sim: 09021...27
Vào lúc: 16:20 1/12/2021

Nguyễn Thị Hạ
Đặt sim: 09672...84
Vào lúc: 16:17 1/12/2021

Ngô Chí Hảo
Đặt sim: 09388...11
Vào lúc: 16:14 1/12/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333