sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0974 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0974*000 » Tam hoa 0974*111 » Tam hoa 0974*222 » Tam hoa 0974*333 » Tam hoa 0974*444 » Tam hoa 0974*555 » Tam hoa 0974*666 » Tam hoa 0974*777 » Tam hoa 0974*888 » Tam hoa 0974*999 »
Tứ quý 0974*0000 » Tứ quý 0974*1111 » Tứ quý 0974*2222 » Tứ quý 0974*3333 » Tứ quý 0974*4444 » Tứ quý 0974*5555 » Tứ quý 0974*6666 » Tứ quý 0974*7777 » Tứ quý 0974*8888 » Tứ quý 0974*9999 »
0974*6868 lộc phát » 0974*8686 lộc phát » 0974*6886 lộc phát » 0974*8668 lộc phát » 0974*7979 thần tài » 0974*3939 thần tài » 0974*7878 ông địa » 0974*3838 ông địa » 0974*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0974776608200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0974776608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6608 ViettelĐặt Mua
0974091158200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0974091158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 ViettelĐặt Mua
0974922518200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0974922518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2518 ViettelĐặt Mua
0974104508200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0974104508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04508 ViettelĐặt Mua
0974137108200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0974137108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37108 ViettelĐặt Mua
0974137748200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0974137748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7748 ViettelĐặt Mua
0974138408200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0974138408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8408 ViettelĐặt Mua
0974209358200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0974209358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9358 ViettelĐặt Mua
0974243608200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0974243608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0974276208200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0974276208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0974406948200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0974406948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6948 ViettelĐặt Mua
0974428218200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0974428218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8218 ViettelĐặt Mua
0974821358200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0974821358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 821358 ViettelĐặt Mua
0974860348200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0974860348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 860348 ViettelĐặt Mua
0974435728200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0974435728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5728 ViettelĐặt Mua
0974930538250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974930538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30538 ViettelĐặt Mua
0974831858250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974831858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 31858 ViettelĐặt Mua
0974780448250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974780448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0448 ViettelĐặt Mua
0974145408250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974145408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0974690858250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974690858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0974172718250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974172718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 172718 ViettelĐặt Mua
0974857728250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974857728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7728 ViettelĐặt Mua
0974744038250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974744038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4038 ViettelĐặt Mua
0974649458250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974649458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0974284498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974284498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 284498 ViettelĐặt Mua
0974109258250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974109258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9258 ViettelĐặt Mua
0974913958250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974913958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3958 ViettelĐặt Mua
0974037258250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974037258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7258 ViettelĐặt Mua
0974403808250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974403808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0974916958250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974916958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 916958 ViettelĐặt Mua
0974831108250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974831108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1108 ViettelĐặt Mua
0974764308250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974764308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4308 ViettelĐặt Mua
0974986178250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974986178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 86178 ViettelĐặt Mua
0974653018250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974653018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 ViettelĐặt Mua
0974317798250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974317798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0974292478250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974292478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 292478 ViettelĐặt Mua
0974727028250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974727028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0974034828250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974034828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0974373128250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974373128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3128 ViettelĐặt Mua
0974984258250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974984258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 258 ViettelĐặt Mua
0974926458250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974926458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 26458 ViettelĐặt Mua
0974417498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974417498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17498 ViettelĐặt Mua
0974394498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974394498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94498 ViettelĐặt Mua
0974327618250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974327618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 27618 ViettelĐặt Mua
0974241608250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974241608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41608 ViettelĐặt Mua
0974205708250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974205708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5708 ViettelĐặt Mua
0974138718250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974138718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0974048508250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974048508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0974201438250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974201438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0974176298250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974176298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76298 ViettelĐặt Mua
0974076018250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974076018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0974016798300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974016798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0974851728300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974851728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 851728 ViettelĐặt Mua
0974829028300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974829028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 29028 ViettelĐặt Mua
0974783728300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974783728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3728 ViettelĐặt Mua
0974534358300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974534358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34358 ViettelĐặt Mua
0974457028300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974457028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57028 ViettelĐặt Mua
0974065538300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974065538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 ViettelĐặt Mua
0974050038300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974050038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0038 ViettelĐặt Mua
0974358028300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974358028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8028 ViettelĐặt Mua
0974708758300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974708758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8758 ViettelĐặt Mua
0974021878300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974021878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1878 ViettelĐặt Mua
0974897618300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974897618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0974809478300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974809478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 09478 ViettelĐặt Mua
0974806738300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974806738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 ViettelĐặt Mua
0974639348300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974639348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 ViettelĐặt Mua
0974553148300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974553148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0974515978300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974515978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 978 ViettelĐặt Mua
0974092928300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974092928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 92928 ViettelĐặt Mua
0974361088300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974361088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 088 ViettelĐặt Mua
0974317858300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974317858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 317858 ViettelĐặt Mua
0974936758300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974936758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6758 ViettelĐặt Mua
0974319048300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974319048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 ViettelĐặt Mua
0974704318300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974704318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318 ViettelĐặt Mua
0974584528300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974584528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 584528 ViettelĐặt Mua
0974145638300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974145638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 638 ViettelĐặt Mua
0974714058300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974714058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 14058 ViettelĐặt Mua
0974962378300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974962378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0974998018300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974998018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 ViettelĐặt Mua
0974670398300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974670398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 670398 ViettelĐặt Mua
0974997598300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974997598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
0974134348300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974134348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 134348 ViettelĐặt Mua
0974225708300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974225708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5708 ViettelĐặt Mua
0974830178300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974830178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 ViettelĐặt Mua
0974721528300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974721528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 ViettelĐặt Mua
0974533958300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974533958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 ViettelĐặt Mua
0974225348300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974225348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25348 ViettelĐặt Mua
0974392098300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974392098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 392098 ViettelĐặt Mua
0974826978300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974826978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6978 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0974 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0974 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0974 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0974 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Thị Nhân
Đặt sim: 08694...97
Vào lúc: 22:55 17/11/2019

Huỳnh Ngọc Nhân
Đặt sim: 09079...30
Vào lúc: 22:52 17/11/2019

Hoàng Đức Vinh
Đặt sim: 08531...92
Vào lúc: 22:49 17/11/2019

Phan Chí Đạt
Đặt sim: 09134...42
Vào lúc: 22:47 17/11/2019

Nguyễn Đức Bảo
Đặt sim: 09051...43
Vào lúc: 22:44 17/11/2019

Phạm Minh Lâm
Đặt sim: 09383...70
Vào lúc: 22:40 17/11/2019

Trần Chí Linh
Đặt sim: 09740...72
Vào lúc: 22:38 17/11/2019

Huỳnh Minh Tuấn
Đặt sim: 09778...33
Vào lúc: 22:35 17/11/2019

Nguyễn Văn Thuận
Đặt sim: 08298...20
Vào lúc: 22:32 17/11/2019

Nguyễn Minh Lâm
Đặt sim: 09320...49
Vào lúc: 22:28 17/11/2019

Nguyễn Đức Tùng
Đặt sim: 08389...65
Vào lúc: 22:26 17/11/2019

Nguyễn Thị Phương
Đặt sim: 09819...42
Vào lúc: 22:22 17/11/2019

Huỳnh Diệp Linh
Đặt sim: 08929...57
Vào lúc: 22:19 17/11/2019

Nguyễn Duy Lực
Đặt sim: 08287...38
Vào lúc: 22:16 17/11/2019

Nguyễn Văn Hung
Đặt sim: 09811...99
Vào lúc: 22:13 17/11/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333