sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0974 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0974*000 » Tam hoa 0974*111 » Tam hoa 0974*222 » Tam hoa 0974*333 » Tam hoa 0974*444 » Tam hoa 0974*555 » Tam hoa 0974*666 » Tam hoa 0974*777 » Tam hoa 0974*888 » Tam hoa 0974*999 »
Tứ quý 0974*0000 » Tứ quý 0974*1111 » Tứ quý 0974*2222 » Tứ quý 0974*3333 » Tứ quý 0974*4444 » Tứ quý 0974*5555 » Tứ quý 0974*6666 » Tứ quý 0974*7777 » Tứ quý 0974*8888 » Tứ quý 0974*9999 »
0974*6868 lộc phát » 0974*8686 lộc phát » 0974*6886 lộc phát » 0974*8668 lộc phát » 0974*7979 thần tài » 0974*3939 thần tài » 0974*7878 ông địa » 0974*3838 ông địa » 0974*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0974490208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974490208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90208 ViettelĐặt Mua
0974599208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974599208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0974995608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974995608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5608 ViettelĐặt Mua
0974854608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974854608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 ViettelĐặt Mua
0974640428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974640428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 640428 ViettelĐặt Mua
0974138428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974138428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
0974437158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974437158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7158 ViettelĐặt Mua
0974352758350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974352758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0974713928350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974713928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13928 ViettelĐặt Mua
0974792948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974792948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0974648208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974648208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0974256038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974256038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 256038 ViettelĐặt Mua
0974586938350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974586938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 586938 ViettelĐặt Mua
0974526258350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974526258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 26258 ViettelĐặt Mua
0974026238350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974026238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 026238 ViettelĐặt Mua
0974226918350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974226918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6918 ViettelĐặt Mua
0974715448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974715448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 15448 ViettelĐặt Mua
0974251448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974251448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 251448 ViettelĐặt Mua
0974516048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974516048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6048 ViettelĐặt Mua
0974543148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974543148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3148 ViettelĐặt Mua
0974002418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974002418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 002418 ViettelĐặt Mua
0974006548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974006548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 ViettelĐặt Mua
0974018238350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974018238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8238 ViettelĐặt Mua
0974024728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974024728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 024728 ViettelĐặt Mua
0974033948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974033948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0974043348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974043348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 ViettelĐặt Mua
0974851728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974851728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0974829028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974829028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9028 ViettelĐặt Mua
0974783728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974783728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 783728 ViettelĐặt Mua
0974534358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974534358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34358 ViettelĐặt Mua
0974457028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974457028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0974458428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974458428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8428 ViettelĐặt Mua
0974521418360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0974521418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 521418 ViettelĐặt Mua
0974952598360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0974952598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0974383348370.000
440.000
Sim So Dep Viettel 0974383348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 ViettelĐặt Mua
0974040328370.000
440.000
Sim So Dep Viettel 0974040328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 040328 ViettelĐặt Mua
0974112538380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0974112538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 12538 ViettelĐặt Mua
0974605938390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0974605938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 05938 ViettelĐặt Mua
0974662328390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0974662328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 ViettelĐặt Mua
0974981028390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0974981028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0974473038390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0974473038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3038 ViettelĐặt Mua
0974084548400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0974084548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 084548 ViettelĐặt Mua
0974504708400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0974504708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 ViettelĐặt Mua
0974667608400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0974667608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67608 ViettelĐặt Mua
0974962428400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0974962428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2428 ViettelĐặt Mua
0974369758400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0974369758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0974962378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0974962378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2378 ViettelĐặt Mua
0974120608410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0974120608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 ViettelĐặt Mua
0974220618410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0974220618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 220618 ViettelĐặt Mua
0974210518410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0974210518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10518 ViettelĐặt Mua
0974100518410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0974100518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0974170418410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0974170418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0418 ViettelĐặt Mua
0974240418410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0974240418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0418 ViettelĐặt Mua
0974250318410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0974250318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50318 ViettelĐặt Mua
0974240318410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0974240318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 240318 ViettelĐặt Mua
0974173298410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0974173298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3298 ViettelĐặt Mua
0974385298410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0974385298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0974892398410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0974892398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0974433598410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0974433598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 33598 ViettelĐặt Mua
0974883598410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0974883598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 83598 ViettelĐặt Mua
0974238198410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0974238198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0974182398410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0974182398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 82398 ViettelĐặt Mua
0974216198410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0974216198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6198 ViettelĐặt Mua
0974550698410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0974550698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 550698 ViettelĐặt Mua
0974392598410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0974392598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
0974097398410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0974097398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7398 ViettelĐặt Mua
0974116698410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0974116698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 116698 ViettelĐặt Mua
0974748398410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0974748398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748398 ViettelĐặt Mua
0974526398410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0974526398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 ViettelĐặt Mua
0974525598410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0974525598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5598 ViettelĐặt Mua
0974100718410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0974100718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 ViettelĐặt Mua
0974300718410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0974300718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0718 ViettelĐặt Mua
0974310618410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0974310618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0618 ViettelĐặt Mua
0974241178410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0974241178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 41178 ViettelĐặt Mua
0974990978410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0974990978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 978 ViettelĐặt Mua
0974430878410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0974430878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 878 ViettelĐặt Mua
0974760478410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0974760478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 478 ViettelĐặt Mua
0974090478410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0974090478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0974490278410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0974490278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90278 ViettelĐặt Mua
0974220178410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0974220178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0974051208410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0974051208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0974151008410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0974151008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0974150508410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0974150508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50508 ViettelĐặt Mua
0974290408410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0974290408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 290408 ViettelĐặt Mua
0974070308410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0974070308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 70308 ViettelĐặt Mua
0974060108410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0974060108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 ViettelĐặt Mua
0974376398420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0974376398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 ViettelĐặt Mua
0974377698420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0974377698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 698 ViettelĐặt Mua
0974498428430.000
520.000
Sim So Dep Viettel 0974498428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8428 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0974 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0974 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0974 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0974 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Trần Duy Hiệp
Đặt sim: 08492...55
Vào lúc: 14:56 1/12/2021

Trần Đức Anh
Đặt sim: 03290...92
Vào lúc: 14:52 1/12/2021

Nguyễn Chí Linh
Đặt sim: 08413...38
Vào lúc: 14:50 1/12/2021

Nguyễn Minh Huy
Đặt sim: 08371...98
Vào lúc: 14:46 1/12/2021

Trần Thị Linh
Đặt sim: 08960...74
Vào lúc: 14:43 1/12/2021

Nguyễn Thị Vân
Đặt sim: 03984...65
Vào lúc: 14:40 1/12/2021

Ngô Văn Tuấn
Đặt sim: 09193...31
Vào lúc: 14:38 1/12/2021

Trần Minh Hải
Đặt sim: 09860...93
Vào lúc: 14:34 1/12/2021

Phan Thị Nguyệt
Đặt sim: 03930...12
Vào lúc: 14:32 1/12/2021

Trần Thị Thơ
Đặt sim: 09116...42
Vào lúc: 14:29 1/12/2021

Nguyễn Minh Quỳnh
Đặt sim: 09679...19
Vào lúc: 14:26 1/12/2021

Hoàng Văn Lộc
Đặt sim: 03938...20
Vào lúc: 14:22 1/12/2021

Nguyễn Diệp Ngọc
Đặt sim: 08478...90
Vào lúc: 14:19 1/12/2021

Nguyễn Minh Nam
Đặt sim: 03287...75
Vào lúc: 14:16 1/12/2021

Ngô Văn Anh
Đặt sim: 08818...72
Vào lúc: 14:14 1/12/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333