sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0974 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0974*000 » Tam hoa 0974*111 » Tam hoa 0974*222 » Tam hoa 0974*333 » Tam hoa 0974*444 » Tam hoa 0974*555 » Tam hoa 0974*666 » Tam hoa 0974*777 » Tam hoa 0974*888 » Tam hoa 0974*999 »
Tứ quý 0974*0000 » Tứ quý 0974*1111 » Tứ quý 0974*2222 » Tứ quý 0974*3333 » Tứ quý 0974*4444 » Tứ quý 0974*5555 » Tứ quý 0974*6666 » Tứ quý 0974*7777 » Tứ quý 0974*8888 » Tứ quý 0974*9999 »
0974*6868 lộc phát » 0974*8686 lộc phát » 0974*6886 lộc phát » 0974*8668 lộc phát » 0974*7979 thần tài » 0974*3939 thần tài » 0974*7878 ông địa » 0974*3838 ông địa » 0974*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0974251448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974251448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0974222408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974222408 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0974126378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974126378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 126378 ViettelĐặt Mua
0974317858350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974317858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0974998018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974998018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 998018 ViettelĐặt Mua
0974715448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974715448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5448 ViettelĐặt Mua
0974002418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974002418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 02418 ViettelĐặt Mua
0974006548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974006548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0974020438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974020438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 020438 ViettelĐặt Mua
0974024728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974024728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 024728 ViettelĐặt Mua
0974033948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974033948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 033948 ViettelĐặt Mua
0974043348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974043348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 043348 ViettelĐặt Mua
0974625328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974625328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0974319048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974319048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9048 ViettelĐặt Mua
0974187008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974187008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87008 ViettelĐặt Mua
0974764308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974764308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 764308 ViettelĐặt Mua
0974986178350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974986178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 ViettelĐặt Mua
0974653018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974653018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 ViettelĐặt Mua
0974317798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974317798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17798 ViettelĐặt Mua
0974201438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974201438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 201438 ViettelĐặt Mua
0974176298350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974176298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6298 ViettelĐặt Mua
0974076018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974076018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0974851728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974851728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1728 ViettelĐặt Mua
0974829028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974829028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0974783728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974783728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3728 ViettelĐặt Mua
0974534358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974534358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34358 ViettelĐặt Mua
0974457028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974457028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57028 ViettelĐặt Mua
0974458428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974458428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0974286038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974286038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 286038 ViettelĐặt Mua
0974609708350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974609708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0974429218350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974429218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218 ViettelĐặt Mua
0974490208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974490208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0208 ViettelĐặt Mua
0974516048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974516048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0974543148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974543148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 543148 ViettelĐặt Mua
0974412878350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974412878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 878 ViettelĐặt Mua
0974907218350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974907218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218 ViettelĐặt Mua
0974727098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974727098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0974526258350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974526258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 526258 ViettelĐặt Mua
0974026238350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974026238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6238 ViettelĐặt Mua
0974226918350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974226918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0974398048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974398048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0974400958350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974400958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0958 ViettelĐặt Mua
0974961428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974961428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1428 ViettelĐặt Mua
0974585738350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974585738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 585738 ViettelĐặt Mua
0974286728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974286728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0974532648350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974532648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0974782208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974782208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 782208 ViettelĐặt Mua
0974521418350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974521418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0974002448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974002448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0974023548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974023548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 23548 ViettelĐặt Mua
0974139408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974139408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9408 ViettelĐặt Mua
0974164398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974164398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 ViettelĐặt Mua
0974216518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974216518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 ViettelĐặt Mua
0974225348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974225348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 ViettelĐặt Mua
0974228518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974228518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0974278028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974278028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 278028 ViettelĐặt Mua
0974306958350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974306958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0974332098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974332098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 ViettelĐặt Mua
0974352428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974352428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52428 ViettelĐặt Mua
0974392098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974392098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 392098 ViettelĐặt Mua
0974403038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974403038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 403038 ViettelĐặt Mua
0974431598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974431598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0974473038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974473038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 73038 ViettelĐặt Mua
0974493448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974493448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 93448 ViettelĐặt Mua
0974496048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974496048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0974579008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974579008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 79008 ViettelĐặt Mua
0974586008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974586008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6008 ViettelĐặt Mua
0974594378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974594378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378 ViettelĐặt Mua
0974601948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974601948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0974605778350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974605778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 05778 ViettelĐặt Mua
0974646328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974646328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 46328 ViettelĐặt Mua
0974672698350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974672698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2698 ViettelĐặt Mua
0974721528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974721528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 721528 ViettelĐặt Mua
0974814128350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974814128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 ViettelĐặt Mua
0974842798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974842798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 842798 ViettelĐặt Mua
0974868408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974868408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8408 ViettelĐặt Mua
0974904528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974904528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 ViettelĐặt Mua
0974917548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974917548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17548 ViettelĐặt Mua
0974952598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974952598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 952598 ViettelĐặt Mua
0974971908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974971908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 971908 ViettelĐặt Mua
0974062498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974062498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 062498 ViettelĐặt Mua
0974667498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974667498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7498 ViettelĐặt Mua
0974134838350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974134838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4838 ViettelĐặt Mua
0974324278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974324278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4278 ViettelĐặt Mua
0974474938350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974474938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 938 ViettelĐặt Mua
0974876178350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974876178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76178 ViettelĐặt Mua
0974981938350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974981938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 981938 ViettelĐặt Mua
0974944198350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974944198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 44198 ViettelĐặt Mua
0974916798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0974916798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0974 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0974 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0974 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0974 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Phạm Văn Tuấn
Đặt sim: 03230...99
Vào lúc: 9:55 24/9/2020

Nguyễn Minh Bảo
Đặt sim: 09834...35
Vào lúc: 9:53 24/9/2020

Hoàng Văn Lợi
Đặt sim: 03249...98
Vào lúc: 9:49 24/9/2020

Nguyễn Chí Quân
Đặt sim: 08917...63
Vào lúc: 9:47 24/9/2020

Trần Đức Tùng
Đặt sim: 08657...44
Vào lúc: 9:44 24/9/2020

Nguyễn Đức Tùng
Đặt sim: 09835...66
Vào lúc: 9:41 24/9/2020

Nguyễn Đức Long
Đặt sim: 08851...19
Vào lúc: 9:37 24/9/2020

Huỳnh Văn Khánh
Đặt sim: 09890...28
Vào lúc: 9:35 24/9/2020

Nguyễn Trung Lộc
Đặt sim: 09010...66
Vào lúc: 9:32 24/9/2020

Trần Diệp Linh
Đặt sim: 09624...47
Vào lúc: 9:29 24/9/2020

Trần Trung Khoa
Đặt sim: 09036...66
Vào lúc: 9:26 24/9/2020

Nguyễn Minh Nguyên
Đặt sim: 09897...27
Vào lúc: 9:23 24/9/2020

Trần Đức Kiên
Đặt sim: 08972...33
Vào lúc: 9:20 24/9/2020

Hoàng Minh Lâm
Đặt sim: 08387...68
Vào lúc: 9:17 24/9/2020

Nguyễn Minh Vương
Đặt sim: 08526...62
Vào lúc: 9:13 24/9/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333