sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0974 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0974*000 » Tam hoa 0974*111 » Tam hoa 0974*222 » Tam hoa 0974*333 » Tam hoa 0974*444 » Tam hoa 0974*555 » Tam hoa 0974*666 » Tam hoa 0974*777 » Tam hoa 0974*888 » Tam hoa 0974*999 »
Tứ quý 0974*0000 » Tứ quý 0974*1111 » Tứ quý 0974*2222 » Tứ quý 0974*3333 » Tứ quý 0974*4444 » Tứ quý 0974*5555 » Tứ quý 0974*6666 » Tứ quý 0974*7777 » Tứ quý 0974*8888 » Tứ quý 0974*9999 »
0974*6868 lộc phát » 0974*8686 lộc phát » 0974*6886 lộc phát » 0974*8668 lộc phát » 0974*7979 thần tài » 0974*3939 thần tài » 0974*7878 ông địa » 0974*3838 ông địa » 0974*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0974435728200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0974435728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35728 ViettelĐặt Mua
0974385318200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0974385318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 85318 ViettelĐặt Mua
0974770398200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0974770398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0398 ViettelĐặt Mua
0974922518200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0974922518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 ViettelĐặt Mua
0974727028250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974727028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 ViettelĐặt Mua
0974034828250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974034828 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0974764308250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974764308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 764308 ViettelĐặt Mua
0974986178250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974986178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0974653018250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974653018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0974317798250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974317798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 ViettelĐặt Mua
0974201438250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974201438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 201438 ViettelĐặt Mua
0974176298250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974176298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76298 ViettelĐặt Mua
0974076018250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974076018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76018 ViettelĐặt Mua
0974403808250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974403808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 403808 ViettelĐặt Mua
0974991658250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974991658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 658 ViettelĐặt Mua
0974649458250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974649458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 649458 ViettelĐặt Mua
0974916958250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974916958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0974965318250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974965318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318 ViettelĐặt Mua
0974104508250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974104508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4508 ViettelĐặt Mua
0974137108250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974137108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 ViettelĐặt Mua
0974137748250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974137748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7748 ViettelĐặt Mua
0974138408250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974138408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138408 ViettelĐặt Mua
0974243608250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974243608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 ViettelĐặt Mua
0974276208250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974276208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 276208 ViettelĐặt Mua
0974406948250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974406948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0974428218250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974428218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0974690858250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974690858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 858 ViettelĐặt Mua
0974172718250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974172718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 ViettelĐặt Mua
0974857728250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974857728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7728 ViettelĐặt Mua
0974744038250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974744038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4038 ViettelĐặt Mua
0974371658250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974371658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0974005028250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974005028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5028 ViettelĐặt Mua
0974048508250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974048508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0974138718250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974138718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138718 ViettelĐặt Mua
0974205708250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974205708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5708 ViettelĐặt Mua
0974241608250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974241608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1608 ViettelĐặt Mua
0974327618250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974327618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7618 ViettelĐặt Mua
0974984258250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974984258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 258 ViettelĐặt Mua
0974394498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974394498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0974926458250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974926458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0974427098250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0974427098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7098 ViettelĐặt Mua
0974445458300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974445458 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 5458 ViettelĐặt Mua
0974988618300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974988618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0974996258300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974996258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 96258 ViettelĐặt Mua
0974997598300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974997598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0974361088300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974361088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0974670398300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974670398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 70398 ViettelĐặt Mua
0974412878300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974412878 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 878 ViettelĐặt Mua
0974907218300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974907218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7218 ViettelĐặt Mua
0974704318300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974704318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04318 ViettelĐặt Mua
0974584528300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974584528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4528 ViettelĐặt Mua
0974145638300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974145638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 145638 ViettelĐặt Mua
0974714058300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974714058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4058 ViettelĐặt Mua
0974851728300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974851728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51728 ViettelĐặt Mua
0974829028300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974829028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 ViettelĐặt Mua
0974783728300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974783728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0974534358300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974534358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 534358 ViettelĐặt Mua
0974457028300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974457028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 ViettelĐặt Mua
0974715448300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974715448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0974096358300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974096358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6358 ViettelĐặt Mua
0974148028300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974148028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0974370408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974370408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0408 ViettelĐặt Mua
0974998018300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974998018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 ViettelĐặt Mua
0974381928300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974381928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 381928 ViettelĐặt Mua
0974065538300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974065538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0974952638300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974952638 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 952638 ViettelĐặt Mua
0974867548300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974867548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67548 ViettelĐặt Mua
0974731148300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974731148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1148 ViettelĐặt Mua
0974556548300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974556548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 56548 ViettelĐặt Mua
0974743408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974743408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0974261248300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974261248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 261248 ViettelĐặt Mua
0974416758300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974416758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16758 ViettelĐặt Mua
0974217518300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974217518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7518 ViettelĐặt Mua
0974784148300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974784148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 84148 ViettelĐặt Mua
0974252108300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974252108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0974701348300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974701348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0974927758300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974927758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 927758 ViettelĐặt Mua
0974051598300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974051598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0974592398300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974592398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2398 ViettelĐặt Mua
0974671498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974671498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0974143598300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974143598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3598 ViettelĐặt Mua
0974467558300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974467558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 558 ViettelĐặt Mua
0974286038300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974286038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 86038 ViettelĐặt Mua
0974441498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974441498 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 41498 ViettelĐặt Mua
0974486738300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974486738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0974319938300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974319938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9938 ViettelĐặt Mua
0974134348300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974134348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34348 ViettelĐặt Mua
0974225708300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974225708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25708 ViettelĐặt Mua
0974830178300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0974830178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0178 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0974 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0974 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0974 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0974 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Phạm Minh Gia
Đặt sim: 09678...46
Vào lúc: 15:56 9/4/2020

Ngô Văn Tuyên
Đặt sim: 03970...43
Vào lúc: 15:53 9/4/2020

Huỳnh Minh Chiến
Đặt sim: 03239...81
Vào lúc: 15:49 9/4/2020

Phạm Văn Khoa
Đặt sim: 08286...61
Vào lúc: 15:46 9/4/2020

Nguyễn Văn Khôi
Đặt sim: 08239...35
Vào lúc: 15:43 9/4/2020

Trần Duy Quang
Đặt sim: 03282...19
Vào lúc: 15:41 9/4/2020

Nguyễn Trung Dương
Đặt sim: 08982...29
Vào lúc: 15:38 9/4/2020

Trần Văn Bảo
Đặt sim: 09685...92
Vào lúc: 15:34 9/4/2020

Hoàng Minh Nam
Đặt sim: 09167...11
Vào lúc: 15:31 9/4/2020

Phạm Đức Thái
Đặt sim: 08255...86
Vào lúc: 15:29 9/4/2020

Trần Cát Hương
Đặt sim: 08294...88
Vào lúc: 15:25 9/4/2020

Nguyễn Thị Thảo
Đặt sim: 08376...64
Vào lúc: 15:22 9/4/2020

Huỳnh Minh Quân
Đặt sim: 09337...52
Vào lúc: 15:19 9/4/2020

Trần Văn Quang
Đặt sim: 03251...59
Vào lúc: 15:16 9/4/2020

Phan Chí Tân
Đặt sim: 08292...94
Vào lúc: 15:14 9/4/2020

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333