sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0975 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0975*000 » Tam hoa 0975*111 » Tam hoa 0975*222 » Tam hoa 0975*333 » Tam hoa 0975*444 » Tam hoa 0975*555 » Tam hoa 0975*666 » Tam hoa 0975*777 » Tam hoa 0975*888 » Tam hoa 0975*999 »
Tứ quý 0975*0000 » Tứ quý 0975*1111 » Tứ quý 0975*2222 » Tứ quý 0975*3333 » Tứ quý 0975*4444 » Tứ quý 0975*5555 » Tứ quý 0975*6666 » Tứ quý 0975*7777 » Tứ quý 0975*8888 » Tứ quý 0975*9999 »
0975*6868 lộc phát » 0975*8686 lộc phát » 0975*6886 lộc phát » 0975*8668 lộc phát » 0975*7979 thần tài » 0975*3939 thần tài » 0975*7878 ông địa » 0975*3838 ông địa » 0975*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0975033028400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975033028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 033028 ViettelĐặt Mua
0975293808400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975293808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3808 ViettelĐặt Mua
0975652818400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975652818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2818 ViettelĐặt Mua
0975729818400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975729818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9818 ViettelĐặt Mua
0975295748400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975295748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 ViettelĐặt Mua
0975171428400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975171428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 171428 ViettelĐặt Mua
0975047508400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975047508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0975147618400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975147618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 47618 ViettelĐặt Mua
0975452708400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975452708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2708 ViettelĐặt Mua
0975954808400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975954808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0975193518400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975193518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0975855328400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975855328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 855328 ViettelĐặt Mua
0975738328400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975738328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38328 ViettelĐặt Mua
0975446738400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975446738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 738 ViettelĐặt Mua
0975326248400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975326248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 326248 ViettelĐặt Mua
0975708938400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975708938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708938 ViettelĐặt Mua
0975683218400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975683218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 218 ViettelĐặt Mua
0975043698400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975043698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3698 ViettelĐặt Mua
0975047458400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975047458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7458 ViettelĐặt Mua
0975053318400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975053318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318 ViettelĐặt Mua
0975984358400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975984358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 84358 ViettelĐặt Mua
0975435138400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975435138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35138 ViettelĐặt Mua
0975610438400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975610438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0438 ViettelĐặt Mua
0975805438400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975805438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 05438 ViettelĐặt Mua
0975842038400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975842038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42038 ViettelĐặt Mua
0975703138400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975703138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0975057378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975057378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 057378 ViettelĐặt Mua
0975598278400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975598278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0975392178400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975392178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 392178 ViettelĐặt Mua
0975953378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975953378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3378 ViettelĐặt Mua
0975712178400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975712178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 178 ViettelĐặt Mua
0975906578400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975906578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6578 ViettelĐặt Mua
0975961448400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975961448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 961448 ViettelĐặt Mua
0975521848400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975521848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 ViettelĐặt Mua
0975277158400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975277158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 ViettelĐặt Mua
0975754148400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975754148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 ViettelĐặt Mua
0975319238400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975319238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0975092128400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975092128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 092128 ViettelĐặt Mua
0975132318400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975132318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0975146408400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975146408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6408 ViettelĐặt Mua
0975185048400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975185048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0975991548400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975991548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91548 ViettelĐặt Mua
0975085518400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975085518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 85518 ViettelĐặt Mua
0975778398400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975778398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 778398 ViettelĐặt Mua
0975673298400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975673298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0975056528400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975056528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 ViettelĐặt Mua
0975724398400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975724398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24398 ViettelĐặt Mua
0975862108400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975862108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 862108 ViettelĐặt Mua
0975249098400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975249098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0975290128400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975290128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 290128 ViettelĐặt Mua
0975472098400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975472098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0975590498400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975590498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0975631398400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975631398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 631398 ViettelĐặt Mua
0975635398400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975635398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35398 ViettelĐặt Mua
0975851918400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975851918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 851918 ViettelĐặt Mua
0975605428400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975605428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 605428 ViettelĐặt Mua
0975696308400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975696308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 96308 ViettelĐặt Mua
0975096608400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975096608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 ViettelĐặt Mua
0975207808400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975207808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 ViettelĐặt Mua
0975534138400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975534138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 534138 ViettelĐặt Mua
0975836848400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975836848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6848 ViettelĐặt Mua
0975256958400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975256958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 56958 ViettelĐặt Mua
0975451598400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975451598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
0975843558400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975843558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3558 ViettelĐặt Mua
0975627258400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975627258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 627258 ViettelĐặt Mua
0975277498400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975277498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 277498 ViettelĐặt Mua
0975357278400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975357278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7278 ViettelĐặt Mua
0975934128400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975934128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 934128 ViettelĐặt Mua
0975835918400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975835918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5918 ViettelĐặt Mua
0975953258400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975953258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3258 ViettelĐặt Mua
0975338248400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975338248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38248 ViettelĐặt Mua
0975682708400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975682708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708 ViettelĐặt Mua
0975731418400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975731418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 731418 ViettelĐặt Mua
0975714798400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975714798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 714798 ViettelĐặt Mua
0975404508400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975404508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04508 ViettelĐặt Mua
0975026278400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975026278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6278 ViettelĐặt Mua
0975791578400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975791578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0975376358400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975376358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0975940038400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975940038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 940038 ViettelĐặt Mua
0975035258400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975035258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 035258 ViettelĐặt Mua
0975610258400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975610258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0975831448400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975831448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 31448 ViettelĐặt Mua
0975952208400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975952208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 952208 ViettelĐặt Mua
0975065908410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0975065908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 065908 ViettelĐặt Mua
0975062028420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0975062028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 ViettelĐặt Mua
0975510348420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0975510348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 510348 ViettelĐặt Mua
0975029598420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0975029598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9598 ViettelĐặt Mua
0975069398420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0975069398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 ViettelĐặt Mua
0975705598420.000
500.000
Sim So Dep Viettel 0975705598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 705598 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0975 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0975 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0975 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0975 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Duy Hoàng
Đặt sim: 03234...71
Vào lúc: 21:55 26/1/2021

Huỳnh Đức Quang
Đặt sim: 09372...83
Vào lúc: 21:52 26/1/2021

Nguyễn Trung Hung
Đặt sim: 08912...38
Vào lúc: 21:50 26/1/2021

Ngô Trung Lợi
Đặt sim: 08868...65
Vào lúc: 21:46 26/1/2021

Phạm Chí An
Đặt sim: 08260...22
Vào lúc: 21:44 26/1/2021

Huỳnh Chí Hung
Đặt sim: 08815...50
Vào lúc: 21:40 26/1/2021

Phan Trung Thắng
Đặt sim: 09883...82
Vào lúc: 21:38 26/1/2021

Trần Đức Chiến
Đặt sim: 03271...19
Vào lúc: 21:34 26/1/2021

Nguyễn Minh Hậu
Đặt sim: 08829...62
Vào lúc: 21:31 26/1/2021

Phan Tường Hương
Đặt sim: 09320...59
Vào lúc: 21:29 26/1/2021

Nguyễn Duy Tân
Đặt sim: 09164...52
Vào lúc: 21:26 26/1/2021

Nguyễn Văn Hiệp
Đặt sim: 08893...69
Vào lúc: 21:22 26/1/2021

Ngô Nhã Thơ
Đặt sim: 08622...85
Vào lúc: 21:20 26/1/2021

Trần Minh Anh
Đặt sim: 08856...84
Vào lúc: 21:17 26/1/2021

Nguyễn Thị Mai
Đặt sim: 09197...86
Vào lúc: 21:14 26/1/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333