sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0975 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0975*000 » Tam hoa 0975*111 » Tam hoa 0975*222 » Tam hoa 0975*333 » Tam hoa 0975*444 » Tam hoa 0975*555 » Tam hoa 0975*666 » Tam hoa 0975*777 » Tam hoa 0975*888 » Tam hoa 0975*999 »
Tứ quý 0975*0000 » Tứ quý 0975*1111 » Tứ quý 0975*2222 » Tứ quý 0975*3333 » Tứ quý 0975*4444 » Tứ quý 0975*5555 » Tứ quý 0975*6666 » Tứ quý 0975*7777 » Tứ quý 0975*8888 » Tứ quý 0975*9999 »
0975*6868 lộc phát » 0975*8686 lộc phát » 0975*6886 lộc phát » 0975*8668 lộc phát » 0975*7979 thần tài » 0975*3939 thần tài » 0975*7878 ông địa » 0975*3838 ông địa » 0975*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0975870058190.000
230.000
Sim So Dep Viettel 0975870058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 870058 ViettelĐặt Mua
0975712248200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0975712248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0975154608200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0975154608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0975176048200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0975176048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 176048 ViettelĐặt Mua
0975440548200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0975440548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0548 ViettelĐặt Mua
0975485108200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0975485108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5108 ViettelĐặt Mua
0975583418200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0975583418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 83418 ViettelĐặt Mua
0975221498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975221498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0975600408250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975600408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0975096608250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975096608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0975266508250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975266508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6508 ViettelĐặt Mua
0975481038250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975481038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1038 ViettelĐặt Mua
0975685728250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975685728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0975816218250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975816218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 816218 ViettelĐặt Mua
0975953508250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975953508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508 ViettelĐặt Mua
0975455358250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975455358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0975543328250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975543328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 543328 ViettelĐặt Mua
0975935418250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975935418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0975749358250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975749358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 749358 ViettelĐặt Mua
0975591498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975591498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0975489908250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975489908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0975643498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975643498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43498 ViettelĐặt Mua
0975106378250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975106378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06378 ViettelĐặt Mua
0975153608250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975153608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 ViettelĐặt Mua
0975705548250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975705548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 ViettelĐặt Mua
0975815358250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975815358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 15358 ViettelĐặt Mua
0975619178250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975619178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9178 ViettelĐặt Mua
0975360918250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975360918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 918 ViettelĐặt Mua
0975129048250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975129048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0975413428250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975413428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
0975657958250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975657958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57958 ViettelĐặt Mua
0975834608250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975834608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4608 ViettelĐặt Mua
0975142598250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975142598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2598 ViettelĐặt Mua
0975762498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975762498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 762498 ViettelĐặt Mua
0975736598250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975736598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
0975137598250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975137598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 137598 ViettelĐặt Mua
0975372498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975372498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0975439028250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975439028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9028 ViettelĐặt Mua
0975954808300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975954808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4808 ViettelĐặt Mua
0975378208300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975378208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 378208 ViettelĐặt Mua
0975670728300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975670728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 728 ViettelĐặt Mua
0975173278300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975173278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3278 ViettelĐặt Mua
0975337148300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975337148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37148 ViettelĐặt Mua
0975496538300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975496538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6538 ViettelĐặt Mua
0975609138300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975609138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0975766908300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975766908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 766908 ViettelĐặt Mua
0975930438300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975930438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0975037598300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975037598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37598 ViettelĐặt Mua
0975249098300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975249098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 49098 ViettelĐặt Mua
0975290128300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975290128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0975047508300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975047508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7508 ViettelĐặt Mua
0975171428300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975171428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 71428 ViettelĐặt Mua
0975742188300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975742188 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2188 ViettelĐặt Mua
0975999458300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975999458 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 9458 ViettelĐặt Mua
0975072308300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975072308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0975778048300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975778048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78048 ViettelĐặt Mua
0975774798300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975774798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 774798 ViettelĐặt Mua
0975448398300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975448398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0975472098300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975472098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 ViettelĐặt Mua
0975590498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975590498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0975631398300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975631398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1398 ViettelĐặt Mua
0975635398300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975635398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 ViettelĐặt Mua
0975787498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975787498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7498 ViettelĐặt Mua
0975851918300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975851918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 918 ViettelĐặt Mua
0975918498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975918498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0975605428300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975605428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
0975338028300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975338028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8028 ViettelĐặt Mua
0975295748300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975295748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5748 ViettelĐặt Mua
0975978208300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975978208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0975956358300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975956358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 956358 ViettelĐặt Mua
0975264138300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975264138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4138 ViettelĐặt Mua
0975473528300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975473528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 73528 ViettelĐặt Mua
0975584108300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975584108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0975454938300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975454938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0975769348300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975769348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9348 ViettelĐặt Mua
0975017438300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975017438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7438 ViettelĐặt Mua
0975244058300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975244058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4058 ViettelĐặt Mua
0975980708300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975980708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0708 ViettelĐặt Mua
0975613938300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975613938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13938 ViettelĐặt Mua
0975120158300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975120158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 158 ViettelĐặt Mua
0975291058300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975291058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1058 ViettelĐặt Mua
0975872378300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975872378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 872378 ViettelĐặt Mua
0975437228300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975437228 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37228 ViettelĐặt Mua
0975366348300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975366348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 366348 ViettelĐặt Mua
0975339248300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975339248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248 ViettelĐặt Mua
0975874138300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975874138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 ViettelĐặt Mua
0975232518300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975232518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2518 ViettelĐặt Mua
0975901438300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975901438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0975314708300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975314708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 314708 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0975 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0975 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0975 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0975 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Văn Hoàng
Đặt sim: 08348...37
Vào lúc: 22:55 29/1/2020

Nguyễn Chí Tiến
Đặt sim: 03215...19
Vào lúc: 22:52 29/1/2020

Phạm Đức Kiên
Đặt sim: 09616...38
Vào lúc: 22:50 29/1/2020

Trần Thị Nhi
Đặt sim: 08842...28
Vào lúc: 22:46 29/1/2020

Trần Trung Huy
Đặt sim: 08496...17
Vào lúc: 22:43 29/1/2020

Nguyễn Minh Khánh
Đặt sim: 08950...50
Vào lúc: 22:41 29/1/2020

Lê Minh Khải
Đặt sim: 08213...39
Vào lúc: 22:37 29/1/2020

Ngô Ngọc Tuyết
Đặt sim: 03910...34
Vào lúc: 22:35 29/1/2020

Trần Đức Hoàng
Đặt sim: 08642...17
Vào lúc: 22:31 29/1/2020

Ngô Minh Tuân
Đặt sim: 08516...11
Vào lúc: 22:29 29/1/2020

Lê Nhã Thi
Đặt sim: 08470...62
Vào lúc: 22:25 29/1/2020

Nguyễn Chí Hoàng
Đặt sim: 09616...15
Vào lúc: 22:23 29/1/2020

Trần Văn Khang
Đặt sim: 09880...28
Vào lúc: 22:19 29/1/2020

Hoàng Thị Thảo
Đặt sim: 09630...51
Vào lúc: 22:16 29/1/2020

Ngô Thị Hồng
Đặt sim: 08244...78
Vào lúc: 22:13 29/1/2020

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333