sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0975 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0975*000 » Tam hoa 0975*111 » Tam hoa 0975*222 » Tam hoa 0975*333 » Tam hoa 0975*444 » Tam hoa 0975*555 » Tam hoa 0975*666 » Tam hoa 0975*777 » Tam hoa 0975*888 » Tam hoa 0975*999 »
Tứ quý 0975*0000 » Tứ quý 0975*1111 » Tứ quý 0975*2222 » Tứ quý 0975*3333 » Tứ quý 0975*4444 » Tứ quý 0975*5555 » Tứ quý 0975*6666 » Tứ quý 0975*7777 » Tứ quý 0975*8888 » Tứ quý 0975*9999 »
0975*6868 lộc phát » 0975*8686 lộc phát » 0975*6886 lộc phát » 0975*8668 lộc phát » 0975*7979 thần tài » 0975*3939 thần tài » 0975*7878 ông địa » 0975*3838 ông địa » 0975*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0975870058190.000
230.000
Sim So Dep Viettel 0975870058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0058 ViettelĐặt Mua
0975901248200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0975901248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 901248 ViettelĐặt Mua
0975489908200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0975489908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 89908 ViettelĐặt Mua
0975864258200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0975864258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4258 ViettelĐặt Mua
0975505448200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0975505448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448 ViettelĐặt Mua
0975154608200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0975154608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 ViettelĐặt Mua
0975176048200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0975176048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6048 ViettelĐặt Mua
0975440548200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0975440548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 440548 ViettelĐặt Mua
0975485108200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0975485108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0975583418200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0975583418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3418 ViettelĐặt Mua
0975712248200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0975712248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 712248 ViettelĐặt Mua
0975096608250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975096608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 096608 ViettelĐặt Mua
0975266508250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975266508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0975481038250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975481038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 ViettelĐặt Mua
0975685728250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975685728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0975816218250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975816218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 16218 ViettelĐặt Mua
0975816728250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975816728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 816728 ViettelĐặt Mua
0975953508250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975953508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 53508 ViettelĐặt Mua
0975221498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975221498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0975815358250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975815358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5358 ViettelĐặt Mua
0975591498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975591498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91498 ViettelĐặt Mua
0975009498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975009498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9498 ViettelĐặt Mua
0975643498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975643498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0975705548250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975705548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0975142398250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975142398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 42398 ViettelĐặt Mua
0975413428250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975413428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
0975657958250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975657958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7958 ViettelĐặt Mua
0975834608250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975834608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4608 ViettelĐặt Mua
0975360918250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975360918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0975129048250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975129048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9048 ViettelĐặt Mua
0975377508250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975377508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7508 ViettelĐặt Mua
0975543328250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975543328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43328 ViettelĐặt Mua
0975935418250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975935418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35418 ViettelĐặt Mua
0975751458250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975751458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 751458 ViettelĐặt Mua
0975690838250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975690838 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0838 ViettelĐặt Mua
0975065118250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975065118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0975182728300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975182728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0975232518300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975232518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2518 ViettelĐặt Mua
0975813108300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975813108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0975956358300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975956358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 56358 ViettelĐặt Mua
0975339248300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975339248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248 ViettelĐặt Mua
0975271808300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975271808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 ViettelĐặt Mua
0975452318300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975452318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318 ViettelĐặt Mua
0975872378300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975872378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2378 ViettelĐặt Mua
0975366348300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975366348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 348 ViettelĐặt Mua
0975526748300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975526748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 ViettelĐặt Mua
0975052138300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975052138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 052138 ViettelĐặt Mua
0975817118300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975817118 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0975320538300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975320538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 ViettelĐặt Mua
0975337148300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975337148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7148 ViettelĐặt Mua
0975496538300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975496538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0975609138300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975609138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 609138 ViettelĐặt Mua
0975766908300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975766908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 ViettelĐặt Mua
0975930438300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975930438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0438 ViettelĐặt Mua
0975037598300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975037598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0975153938300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975153938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 938 ViettelĐặt Mua
0975590498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975590498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0975631398300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975631398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0975635398300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975635398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0975787498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975787498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87498 ViettelĐặt Mua
0975851918300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975851918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1918 ViettelĐặt Mua
0975918498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975918498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0975249098300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975249098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 249098 ViettelĐặt Mua
0975290128300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975290128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0975448398300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975448398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 448398 ViettelĐặt Mua
0975472098300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975472098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 472098 ViettelĐặt Mua
0975072308300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975072308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0975778048300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975778048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 ViettelĐặt Mua
0975774798300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975774798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 798 ViettelĐặt Mua
0975901438300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975901438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 901438 ViettelĐặt Mua
0975314708300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975314708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0975978208300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975978208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78208 ViettelĐặt Mua
0975954808300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975954808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4808 ViettelĐặt Mua
0975401118300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975401118 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 01118 ViettelĐặt Mua
0975164778300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975164778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4778 ViettelĐặt Mua
0975044538300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975044538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 044538 ViettelĐặt Mua
0975498208300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975498208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0975378208300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975378208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0975970518300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975970518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0975960018300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975960018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 ViettelĐặt Mua
0975670728300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975670728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 670728 ViettelĐặt Mua
0975338028300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975338028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 ViettelĐặt Mua
0975313308300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975313308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 313308 ViettelĐặt Mua
0975823498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975823498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 23498 ViettelĐặt Mua
0975270928300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975270928 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0928 ViettelĐặt Mua
0975104098300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975104098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4098 ViettelĐặt Mua
0975510348300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975510348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10348 ViettelĐặt Mua
0975312578400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975312578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0975366258400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975366258 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0975 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0975 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0975 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0975 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Ngô Diệp Hạ
Đặt sim: 09867...29
Vào lúc: 10:56 21/7/2019

Trần Đức Hải
Đặt sim: 09894...68
Vào lúc: 10:53 21/7/2019

Ngô Trung Lâm
Đặt sim: 09357...39
Vào lúc: 10:49 21/7/2019

Nguyễn Minh Luân
Đặt sim: 09073...29
Vào lúc: 10:47 21/7/2019

Trần Trung Đăng
Đặt sim: 08818...33
Vào lúc: 10:43 21/7/2019

Huỳnh Ngọc Mai
Đặt sim: 08423...22
Vào lúc: 10:40 21/7/2019

Nguyễn Văn Tùng
Đặt sim: 09184...53
Vào lúc: 10:37 21/7/2019

Nguyễn Thị Hoa
Đặt sim: 09621...48
Vào lúc: 10:35 21/7/2019

Ngô Duy Nam
Đặt sim: 08926...18
Vào lúc: 10:31 21/7/2019

Phan Minh Cường
Đặt sim: 03977...63
Vào lúc: 10:29 21/7/2019

Ngô Duy Dũng
Đặt sim: 08548...35
Vào lúc: 10:26 21/7/2019

Lê Văn Nguyên
Đặt sim: 08631...74
Vào lúc: 10:22 21/7/2019

Huỳnh Minh Lực
Đặt sim: 03957...47
Vào lúc: 10:19 21/7/2019

Nguyễn Kim Hương
Đặt sim: 08911...78
Vào lúc: 10:16 21/7/2019

Nguyễn Văn An
Đặt sim: 08822...21
Vào lúc: 10:14 21/7/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333