sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0975 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0975*000 » Tam hoa 0975*111 » Tam hoa 0975*222 » Tam hoa 0975*333 » Tam hoa 0975*444 » Tam hoa 0975*555 » Tam hoa 0975*666 » Tam hoa 0975*777 » Tam hoa 0975*888 » Tam hoa 0975*999 »
Tứ quý 0975*0000 » Tứ quý 0975*1111 » Tứ quý 0975*2222 » Tứ quý 0975*3333 » Tứ quý 0975*4444 » Tứ quý 0975*5555 » Tứ quý 0975*6666 » Tứ quý 0975*7777 » Tứ quý 0975*8888 » Tứ quý 0975*9999 »
0975*6868 lộc phát » 0975*8686 lộc phát » 0975*6886 lộc phát » 0975*8668 lộc phát » 0975*7979 thần tài » 0975*3939 thần tài » 0975*7878 ông địa » 0975*3838 ông địa » 0975*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0975487598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975487598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7598 ViettelĐặt Mua
0975232518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975232518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0975274218350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975274218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 74218 ViettelĐặt Mua
0975490978350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975490978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0975587908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975587908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 87908 ViettelĐặt Mua
0975624508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975624508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0975634308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975634308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 634308 ViettelĐặt Mua
0975643748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975643748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3748 ViettelĐặt Mua
0975679408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975679408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0975679518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975679518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 79518 ViettelĐặt Mua
0975695548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975695548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0975703718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975703718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 03718 ViettelĐặt Mua
0975734318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975734318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34318 ViettelĐặt Mua
0975810948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975810948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0948 ViettelĐặt Mua
0975812408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975812408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0975836028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975836028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0975894178350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975894178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94178 ViettelĐặt Mua
0975924328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975924328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 24328 ViettelĐặt Mua
0975934328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975934328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 934328 ViettelĐặt Mua
0975943328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975943328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 943328 ViettelĐặt Mua
0975946318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975946318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0975951038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975951038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 51038 ViettelĐặt Mua
0975962748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975962748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 962748 ViettelĐặt Mua
0975046018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975046018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 ViettelĐặt Mua
0975827548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975827548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0975610848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975610848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 610848 ViettelĐặt Mua
0975978208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975978208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78208 ViettelĐặt Mua
0975837908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975837908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 837908 ViettelĐặt Mua
0975864518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975864518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 864518 ViettelĐặt Mua
0975486208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975486208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0975773648350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975773648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0975508918350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975508918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 918 ViettelĐặt Mua
0975661048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975661048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 048 ViettelĐặt Mua
0975072308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975072308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0975983818350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975983818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 983818 ViettelĐặt Mua
0975754018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975754018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54018 ViettelĐặt Mua
0975501348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975501348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 501348 ViettelĐặt Mua
0975576408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975576408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0975496098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975496098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 96098 ViettelĐặt Mua
0975652548360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0975652548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0975607958360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0975607958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 ViettelĐặt Mua
0975814018370.000
440.000
Sim So Dep Viettel 0975814018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 814018 ViettelĐặt Mua
0975481428380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0975481428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1428 ViettelĐặt Mua
0975204098380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0975204098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 098 ViettelĐặt Mua
0975355128380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0975355128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5128 ViettelĐặt Mua
0975229538380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0975229538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 538 ViettelĐặt Mua
0975411608390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0975411608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1608 ViettelĐặt Mua
0975652608390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0975652608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0975952208390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0975952208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 52208 ViettelĐặt Mua
0975173278390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0975173278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0975609138390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0975609138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0975496538390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0975496538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 96538 ViettelĐặt Mua
0975337148390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0975337148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 148 ViettelĐặt Mua
0975766908390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0975766908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 766908 ViettelĐặt Mua
0975534138390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0975534138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 ViettelĐặt Mua
0975734988390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0975734988 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34988 ViettelĐặt Mua
0975854438390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0975854438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 854438 ViettelĐặt Mua
0975974808390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0975974808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4808 ViettelĐặt Mua
0975875848390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0975875848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5848 ViettelĐặt Mua
0975193518400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975193518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 193518 ViettelĐặt Mua
0975446738400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975446738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0975326248400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975326248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248 ViettelĐặt Mua
0975029598410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0975029598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 029598 ViettelĐặt Mua
0975069398410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0975069398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9398 ViettelĐặt Mua
0975705598410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0975705598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5598 ViettelĐặt Mua
0975026298410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0975026298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 298 ViettelĐặt Mua
0975296598410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0975296598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
0975796598410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0975796598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 96598 ViettelĐặt Mua
0975356098410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0975356098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 356098 ViettelĐặt Mua
0975265498410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0975265498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5498 ViettelĐặt Mua
0975269608410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0975269608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9608 ViettelĐặt Mua
0975240608410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0975240608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0608 ViettelĐặt Mua
0975110608410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0975110608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 10608 ViettelĐặt Mua
0975130508410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0975130508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30508 ViettelĐặt Mua
0975190508410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0975190508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 90508 ViettelĐặt Mua
0975110408410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0975110408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 110408 ViettelĐặt Mua
0975150978410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0975150978 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50978 ViettelĐặt Mua
0975700278410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0975700278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0278 ViettelĐặt Mua
0975300278410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0975300278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 00278 ViettelĐặt Mua
0975290178410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0975290178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0975130178410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0975130178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 30178 ViettelĐặt Mua
0975221018410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0975221018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0975130718410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0975130718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 ViettelĐặt Mua
0975230618410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0975230618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0618 ViettelĐặt Mua
0975160618410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0975160618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 618 ViettelĐặt Mua
0975220518410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0975220518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 518 ViettelĐặt Mua
0975200418410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0975200418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0975040318410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0975040318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0975290318410.000
490.000
Sim So Dep Viettel 0975290318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 290318 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0975 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0975 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0975 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0975 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Hoàng Minh Nhật
Đặt sim: 08572...35
Vào lúc: 22:56 7/12/2021

Nguyễn Trung Ken
Đặt sim: 09323...70
Vào lúc: 22:53 7/12/2021

Huỳnh Thục Hằng
Đặt sim: 08879...47
Vào lúc: 22:49 7/12/2021

Huỳnh Đức Anh
Đặt sim: 08886...83
Vào lúc: 22:46 7/12/2021

Trần Đức Hoàng
Đặt sim: 08894...91
Vào lúc: 22:44 7/12/2021

Hoàng Thị Thi
Đặt sim: 09829...13
Vào lúc: 22:40 7/12/2021

Lê Minh Lực
Đặt sim: 09351...85
Vào lúc: 22:37 7/12/2021

Huỳnh Thị Ngọc
Đặt sim: 09724...98
Vào lúc: 22:35 7/12/2021

Nguyễn Đức Nguyên
Đặt sim: 08973...22
Vào lúc: 22:32 7/12/2021

Nguyễn Trung Việt
Đặt sim: 09157...62
Vào lúc: 22:28 7/12/2021

Nguyễn Ngọc Linh
Đặt sim: 08570...98
Vào lúc: 22:26 7/12/2021

Trần Ngọc Ðào
Đặt sim: 08814...66
Vào lúc: 22:23 7/12/2021

Lê Kim Hồng
Đặt sim: 08990...10
Vào lúc: 22:20 7/12/2021

Trần Đức Sơn
Đặt sim: 08290...42
Vào lúc: 22:17 7/12/2021

Nguyễn Văn Vũ
Đặt sim: 09341...25
Vào lúc: 22:14 7/12/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333