sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0975 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0975*000 » Tam hoa 0975*111 » Tam hoa 0975*222 » Tam hoa 0975*333 » Tam hoa 0975*444 » Tam hoa 0975*555 » Tam hoa 0975*666 » Tam hoa 0975*777 » Tam hoa 0975*888 » Tam hoa 0975*999 »
Tứ quý 0975*0000 » Tứ quý 0975*1111 » Tứ quý 0975*2222 » Tứ quý 0975*3333 » Tứ quý 0975*4444 » Tứ quý 0975*5555 » Tứ quý 0975*6666 » Tứ quý 0975*7777 » Tứ quý 0975*8888 » Tứ quý 0975*9999 »
0975*6868 lộc phát » 0975*8686 lộc phát » 0975*6886 lộc phát » 0975*8668 lộc phát » 0975*7979 thần tài » 0975*3939 thần tài » 0975*7878 ông địa » 0975*3838 ông địa » 0975*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0975754018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975754018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54018 ViettelĐặt Mua
0975501348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975501348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0975697178350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975697178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 697178 ViettelĐặt Mua
0975299378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975299378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0975661608350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975661608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 661608 ViettelĐặt Mua
0975360918350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975360918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0975129048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975129048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0975587908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975587908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 587908 ViettelĐặt Mua
0975624508350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975624508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0975634308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975634308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 ViettelĐặt Mua
0975643748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975643748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 43748 ViettelĐặt Mua
0975679408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975679408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408 ViettelĐặt Mua
0975679518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975679518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 679518 ViettelĐặt Mua
0975695548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975695548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 695548 ViettelĐặt Mua
0975703718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975703718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 718 ViettelĐặt Mua
0975734318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975734318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318 ViettelĐặt Mua
0975810948350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975810948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0948 ViettelĐặt Mua
0975812408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975812408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 812408 ViettelĐặt Mua
0975836028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975836028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 36028 ViettelĐặt Mua
0975894178350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975894178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0975924328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975924328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 924328 ViettelĐặt Mua
0975934328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975934328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4328 ViettelĐặt Mua
0975943328350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975943328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 ViettelĐặt Mua
0975946318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975946318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 318 ViettelĐặt Mua
0975951038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975951038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 951038 ViettelĐặt Mua
0975962748350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975962748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2748 ViettelĐặt Mua
0975837908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975837908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 908 ViettelĐặt Mua
0975661048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975661048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1048 ViettelĐặt Mua
0975591498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975591498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1498 ViettelĐặt Mua
0975489908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975489908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 489908 ViettelĐặt Mua
0975643498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975643498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3498 ViettelĐặt Mua
0975106378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975106378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06378 ViettelĐặt Mua
0975705548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975705548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 548 ViettelĐặt Mua
0975815358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975815358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 ViettelĐặt Mua
0975632038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975632038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32038 ViettelĐặt Mua
0975072308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975072308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2308 ViettelĐặt Mua
0975232518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975232518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32518 ViettelĐặt Mua
0975207058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975207058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7058 ViettelĐặt Mua
0975610438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975610438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0438 ViettelĐặt Mua
0975805438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975805438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0975842038350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975842038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 ViettelĐặt Mua
0975435138350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975435138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 35138 ViettelĐặt Mua
0975046018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975046018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 46018 ViettelĐặt Mua
0975954808350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975954808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 954808 ViettelĐặt Mua
0975749278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975749278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9278 ViettelĐặt Mua
0975983818350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975983818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0975012318350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975012318 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 012318 ViettelĐặt Mua
0975074728350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975074728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
0975099358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975099358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 ViettelĐặt Mua
0975314018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975314018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 ViettelĐặt Mua
0975508918350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975508918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 508918 ViettelĐặt Mua
0975417698350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975417698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7698 ViettelĐặt Mua
0975708938350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975708938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 708938 ViettelĐặt Mua
0975313308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975313308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 308 ViettelĐặt Mua
0975576408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975576408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76408 ViettelĐặt Mua
0975607958350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975607958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 607958 ViettelĐặt Mua
0975017438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975017438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17438 ViettelĐặt Mua
0975034648350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975034648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4648 ViettelĐặt Mua
0975047428350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975047428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 047428 ViettelĐặt Mua
0975120158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975120158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 20158 ViettelĐặt Mua
0975136028350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975136028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 028 ViettelĐặt Mua
0975244058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975244058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 4058 ViettelĐặt Mua
0975273448350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975273448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3448 ViettelĐặt Mua
0975291058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975291058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1058 ViettelĐặt Mua
0975291698350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975291698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0975370648350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975370648 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 370648 ViettelĐặt Mua
0975470208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975470208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 70208 ViettelĐặt Mua
0975473528350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975473528 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 528 ViettelĐặt Mua
0975532498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975532498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0975584108350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975584108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 ViettelĐặt Mua
0975617438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975617438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7438 ViettelĐặt Mua
0975644358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975644358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 644358 ViettelĐặt Mua
0975652548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975652548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 652548 ViettelĐặt Mua
0975661498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975661498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 61498 ViettelĐặt Mua
0975672058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975672058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 672058 ViettelĐặt Mua
0975721008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975721008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0975769348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975769348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0975807098350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975807098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7098 ViettelĐặt Mua
0975842398350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975842398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2398 ViettelĐặt Mua
0975875848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975875848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5848 ViettelĐặt Mua
0975941498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975941498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0975686498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975686498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6498 ViettelĐặt Mua
0975064008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975064008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 64008 ViettelĐặt Mua
0975067498350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975067498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 67498 ViettelĐặt Mua
0975693458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975693458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 93458 ViettelĐặt Mua
0975864458350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975864458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 864458 ViettelĐặt Mua
0975017158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975017158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0975059738350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975059738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9738 ViettelĐặt Mua
0975339058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975339058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0975 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0975 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0975 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0975 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Ngô Minh Hảo
Đặt sim: 08569...42
Vào lúc: 16:56 25/9/2020

Nguyễn Duy Anh
Đặt sim: 09137...60
Vào lúc: 16:53 25/9/2020

Phạm Thị Hồng
Đặt sim: 09687...34
Vào lúc: 16:50 25/9/2020

Nguyễn Văn Nam
Đặt sim: 08988...21
Vào lúc: 16:47 25/9/2020

Phan Văn Long
Đặt sim: 08270...75
Vào lúc: 16:44 25/9/2020

Trần Thị Hằng
Đặt sim: 09837...18
Vào lúc: 16:40 25/9/2020

Trần Đức Luân
Đặt sim: 08818...70
Vào lúc: 16:38 25/9/2020

Phan Ngọc Hạ
Đặt sim: 09322...32
Vào lúc: 16:35 25/9/2020

Nguyễn Thị Di
Đặt sim: 08816...53
Vào lúc: 16:31 25/9/2020

Nguyễn Minh Tuấn
Đặt sim: 08479...64
Vào lúc: 16:28 25/9/2020

Nguyễn Văn Hòa
Đặt sim: 08544...36
Vào lúc: 16:25 25/9/2020

Ngô Minh Vương
Đặt sim: 03282...53
Vào lúc: 16:23 25/9/2020

Phạm Diệp Thơ
Đặt sim: 09740...88
Vào lúc: 16:19 25/9/2020

Lê Minh Nguyên
Đặt sim: 08879...90
Vào lúc: 16:16 25/9/2020

Trần Minh Lộc
Đặt sim: 09339...60
Vào lúc: 16:14 25/9/2020

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333