sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0975 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0975*000 » Tam hoa 0975*111 » Tam hoa 0975*222 » Tam hoa 0975*333 » Tam hoa 0975*444 » Tam hoa 0975*555 » Tam hoa 0975*666 » Tam hoa 0975*777 » Tam hoa 0975*888 » Tam hoa 0975*999 »
Tứ quý 0975*0000 » Tứ quý 0975*1111 » Tứ quý 0975*2222 » Tứ quý 0975*3333 » Tứ quý 0975*4444 » Tứ quý 0975*5555 » Tứ quý 0975*6666 » Tứ quý 0975*7777 » Tứ quý 0975*8888 » Tứ quý 0975*9999 »
0975*6868 lộc phát » 0975*8686 lộc phát » 0975*6886 lộc phát » 0975*8668 lộc phát » 0975*7979 thần tài » 0975*3939 thần tài » 0975*7878 ông địa » 0975*3838 ông địa » 0975*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0975576408350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975576408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6408 ViettelĐặt Mua
0975837908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975837908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 837908 ViettelĐặt Mua
0975046018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975046018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 ViettelĐặt Mua
0975378208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975378208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 208 ViettelĐặt Mua
0975508918350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975508918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 918 ViettelĐặt Mua
0975661048350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975661048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0975232518350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975232518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0975207058350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975207058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 207058 ViettelĐặt Mua
0975983818350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975983818 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 818 ViettelĐặt Mua
0975072308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975072308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0975357718350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975357718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0975754018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975754018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 54018 ViettelĐặt Mua
0975814018350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975814018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 814018 ViettelĐặt Mua
0975501348350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975501348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0975313308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975313308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0975415848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975415848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 415848 ViettelĐặt Mua
0975401848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975401848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 ViettelĐặt Mua
0975064798350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975064798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 064798 ViettelĐặt Mua
0975273308350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975273308 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 273308 ViettelĐặt Mua
0975204178350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975204178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 204178 ViettelĐặt Mua
0975613598350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975613598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 13598 ViettelĐặt Mua
0975546558350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975546558 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0975337148350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975337148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7148 ViettelĐặt Mua
0975496538350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975496538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 496538 ViettelĐặt Mua
0975609138350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975609138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9138 ViettelĐặt Mua
0975766908350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975766908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 66908 ViettelĐặt Mua
0975173278350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975173278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 278 ViettelĐặt Mua
0975417698350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975417698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7698 ViettelĐặt Mua
0975978208350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975978208 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78208 ViettelĐặt Mua
0975607958350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975607958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 07958 ViettelĐặt Mua
0975652548350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975652548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 652548 ViettelĐặt Mua
0975875848350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975875848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 ViettelĐặt Mua
0975974808350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975974808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 808 ViettelĐặt Mua
0975059738350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975059738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 059738 ViettelĐặt Mua
0975854438350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975854438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 438 ViettelĐặt Mua
0975721008350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975721008 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 008 ViettelĐặt Mua
0975494378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975494378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 94378 ViettelĐặt Mua
0975017158350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975017158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 17158 ViettelĐặt Mua
0975846378350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975846378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6378 ViettelĐặt Mua
0975452358350.000
420.000
Sim So Dep Viettel 0975452358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 358 ViettelĐặt Mua
0975410278360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0975410278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0278 ViettelĐặt Mua
0975556458360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0975556458 SimViettelĐẹp.Com Sim tam hoa giữa Đuôi 56458 ViettelĐặt Mua
0975091498360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0975091498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0975708748360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0975708748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0975338918360.000
430.000
Sim So Dep Viettel 0975338918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38918 ViettelĐặt Mua
0975025938380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0975025938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 25938 ViettelĐặt Mua
0975136958380.000
460.000
Sim So Dep Viettel 0975136958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 ViettelĐặt Mua
0975148458390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0975148458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48458 ViettelĐặt Mua
0975852448390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0975852448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0975204098390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0975204098 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 04098 ViettelĐặt Mua
0975355128390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0975355128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 128 ViettelĐặt Mua
0975229538390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0975229538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9538 ViettelĐặt Mua
0975450398390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0975450398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 50398 ViettelĐặt Mua
0975952058390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0975952058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 ViettelĐặt Mua
0975657248390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0975657248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 657248 ViettelĐặt Mua
0975857598390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0975857598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
0975535428390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0975535428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5428 ViettelĐặt Mua
0975855108390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0975855108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 108 ViettelĐặt Mua
0975935178390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0975935178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0975694298390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0975694298 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 694298 ViettelĐặt Mua
0975530398390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0975530398 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 398 ViettelĐặt Mua
0975609658390.000
470.000
Sim So Dep Viettel 0975609658 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9658 ViettelĐặt Mua
0975193518400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975193518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3518 ViettelĐặt Mua
0975703138400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975703138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 ViettelĐặt Mua
0975057378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975057378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 57378 ViettelĐặt Mua
0975598278400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975598278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0975392178400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975392178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0975953378400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975953378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 953378 ViettelĐặt Mua
0975712178400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975712178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 712178 ViettelĐặt Mua
0975906578400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975906578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 906578 ViettelĐặt Mua
0975731418400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975731418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 31418 ViettelĐặt Mua
0975714798400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975714798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0975435138400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975435138 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 138 ViettelĐặt Mua
0975610438400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975610438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0975805438400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975805438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 05438 ViettelĐặt Mua
0975842038400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975842038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 038 ViettelĐặt Mua
0975708938400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975708938 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8938 ViettelĐặt Mua
0975961448400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975961448 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 61448 ViettelĐặt Mua
0975521848400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975521848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 521848 ViettelĐặt Mua
0975277158400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975277158 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 77158 ViettelĐặt Mua
0975754148400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975754148 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 754148 ViettelĐặt Mua
0975446738400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975446738 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6738 ViettelĐặt Mua
0975326248400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975326248 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 248 ViettelĐặt Mua
0975434238400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975434238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34238 ViettelĐặt Mua
0975537548400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975537548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37548 ViettelĐặt Mua
0975319238400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975319238 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 19238 ViettelĐặt Mua
0975092128400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975092128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 092128 ViettelĐặt Mua
0975984358400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975984358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 84358 ViettelĐặt Mua
0975934128400.000
480.000
Sim So Dep Viettel 0975934128 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 28 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0975 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0975 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0975 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0975 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Nguyễn Duy Tuấn
Đặt sim: 09843...52
Vào lúc: 22:55 20/4/2021

Trần Duy Tuân
Đặt sim: 08993...72
Vào lúc: 22:53 20/4/2021

Nguyễn Duy Linh
Đặt sim: 08630...80
Vào lúc: 22:50 20/4/2021

Trần Minh Tùng
Đặt sim: 08397...46
Vào lúc: 22:46 20/4/2021

Nguyễn Nhã Linh
Đặt sim: 08920...42
Vào lúc: 22:43 20/4/2021

Lê Minh Tuấn
Đặt sim: 09020...74
Vào lúc: 22:40 20/4/2021

Phạm Chí Nguyên
Đặt sim: 08615...74
Vào lúc: 22:37 20/4/2021

Ngô Duy Quân
Đặt sim: 08577...92
Vào lúc: 22:34 20/4/2021

Nguyễn Duy Hoàng
Đặt sim: 08825...33
Vào lúc: 22:32 20/4/2021

Phan Minh Bảo
Đặt sim: 08228...96
Vào lúc: 22:28 20/4/2021

Trần Chí Tuyên
Đặt sim: 09198...42
Vào lúc: 22:26 20/4/2021

Trần Minh Thi
Đặt sim: 08946...65
Vào lúc: 22:22 20/4/2021

Ngô Văn Khang
Đặt sim: 08968...30
Vào lúc: 22:19 20/4/2021

Lê Đức Đăng
Đặt sim: 08564...82
Vào lúc: 22:17 20/4/2021

Trần Văn Lâm
Đặt sim: 08380...15
Vào lúc: 22:13 20/4/2021

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333