sim viettel đẹp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào 9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim có số là 8899 , nhập vào 8899
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 10031986 , nhập 10031986
Giao sim số đẹp tốc hành trong 24h
Sim Viettel Số Đẹp
SimViettelĐẹp.Com » Đầu Số 09 Viettel » Đầu Số 097 Viettel » Đầu Số 0975 Viettel »


Lọc đuôi số phổ biến: Tam hoa 0975*000 » Tam hoa 0975*111 » Tam hoa 0975*222 » Tam hoa 0975*333 » Tam hoa 0975*444 » Tam hoa 0975*555 » Tam hoa 0975*666 » Tam hoa 0975*777 » Tam hoa 0975*888 » Tam hoa 0975*999 »
Tứ quý 0975*0000 » Tứ quý 0975*1111 » Tứ quý 0975*2222 » Tứ quý 0975*3333 » Tứ quý 0975*4444 » Tứ quý 0975*5555 » Tứ quý 0975*6666 » Tứ quý 0975*7777 » Tứ quý 0975*8888 » Tứ quý 0975*9999 »
0975*6868 lộc phát » 0975*8686 lộc phát » 0975*6886 lộc phát » 0975*8668 lộc phát » 0975*7979 thần tài » 0975*3939 thần tài » 0975*7878 ông địa » 0975*3838 ông địa » 0975*6789 san bằng tất cả »
SỐ SIMGIÁMẠNGKIỂU SIM ĐẶT MUA
0975870058190.000
230.000
Sim So Dep Viettel 0975870058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 870058 ViettelĐặt Mua
0975154608200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0975154608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 154608 ViettelĐặt Mua
0975176048200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0975176048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 76048 ViettelĐặt Mua
0975440548200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0975440548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 48 ViettelĐặt Mua
0975485108200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0975485108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 485108 ViettelĐặt Mua
0975583418200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0975583418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 418 ViettelĐặt Mua
0975439108200.000
240.000
Sim So Dep Viettel 0975439108 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0975268908250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975268908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8908 ViettelĐặt Mua
0975055458250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975055458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 458 ViettelĐặt Mua
0975096608250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975096608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 608 ViettelĐặt Mua
0975266508250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975266508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6508 ViettelĐặt Mua
0975481038250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975481038 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0975685728250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975685728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 85728 ViettelĐặt Mua
0975816218250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975816218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0975816728250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975816728 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6728 ViettelĐặt Mua
0975953508250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975953508 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0975455358250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975455358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 455358 ViettelĐặt Mua
0975413428250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975413428 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 428 ViettelĐặt Mua
0975657958250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975657958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7958 ViettelĐặt Mua
0975834608250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975834608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 834608 ViettelĐặt Mua
0975142598250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975142598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0975762498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975762498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0975736598250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975736598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6598 ViettelĐặt Mua
0975137598250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975137598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 598 ViettelĐặt Mua
0975360198250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975360198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 60198 ViettelĐặt Mua
0975372498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975372498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 2498 ViettelĐặt Mua
0975037198250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975037198 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 37198 ViettelĐặt Mua
0975439028250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975439028 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 9028 ViettelĐặt Mua
0975600408250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975600408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0975489578250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975489578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 89578 ViettelĐặt Mua
0975489908250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975489908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0975153608250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975153608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 153608 ViettelĐặt Mua
0975106378250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975106378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 06378 ViettelĐặt Mua
0975009498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975009498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 09498 ViettelĐặt Mua
0975643498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975643498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 3498 ViettelĐặt Mua
0975591498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975591498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 91498 ViettelĐặt Mua
0975705548250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975705548 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 705548 ViettelĐặt Mua
0975619178250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975619178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 619178 ViettelĐặt Mua
0975815358250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975815358 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 15358 ViettelĐặt Mua
0975221498250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975221498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 498 ViettelĐặt Mua
0975360918250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975360918 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0918 ViettelĐặt Mua
0975129048250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975129048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 29048 ViettelĐặt Mua
0975543328250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975543328 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 328 ViettelĐặt Mua
0975935418250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975935418 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5418 ViettelĐặt Mua
0975751458250.000
300.000
Sim So Dep Viettel 0975751458 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 751458 ViettelĐặt Mua
0975901438300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975901438 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 901438 ViettelĐặt Mua
0975314708300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975314708 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 314708 ViettelĐặt Mua
0975044538300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975044538 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 38 ViettelĐặt Mua
0975120718300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975120718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0975140218300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975140218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18 ViettelĐặt Mua
0975150618300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975150618 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 0618 ViettelĐặt Mua
0975190578300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975190578 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 578 ViettelĐặt Mua
0975270218300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975270218 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 70218 ViettelĐặt Mua
0975317488300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975317488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 317488 ViettelĐặt Mua
0975367848300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975367848 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 848 ViettelĐặt Mua
0975408908300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975408908 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 408908 ViettelĐặt Mua
0975415478300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975415478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0975434048300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975434048 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 434048 ViettelĐặt Mua
0975434518300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975434518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 34518 ViettelĐặt Mua
0975434948300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975434948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 434948 ViettelĐặt Mua
0975481698300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975481698 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 1698 ViettelĐặt Mua
0975584808300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975584808 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 84808 ViettelĐặt Mua
0975659478300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975659478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 59478 ViettelĐặt Mua
0975693488300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975693488 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 88 ViettelĐặt Mua
0975818798300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975818798 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 18798 ViettelĐặt Mua
0975875748300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975875748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 5748 ViettelĐặt Mua
0975927068300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975927068 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 927068 ViettelĐặt Mua
0975936498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975936498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 36498 ViettelĐặt Mua
0975964858300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975964858 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0975977958300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975977958 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 958 ViettelĐặt Mua
0975984758300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975984758 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 58 ViettelĐặt Mua
0975985498300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975985498 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 98 ViettelĐặt Mua
0975989518300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975989518 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 989518 ViettelĐặt Mua
0975996718300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975996718 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 6718 ViettelĐặt Mua
0975998058300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975998058 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 058 ViettelĐặt Mua
0975998748300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975998748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 8748 ViettelĐặt Mua
0975041018300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975041018 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 018 ViettelĐặt Mua
0975082178300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975082178 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0975464608300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975464608 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08 ViettelĐặt Mua
0975473778300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975473778 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 473778 ViettelĐặt Mua
0975477598300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975477598 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 7598 ViettelĐặt Mua
0975501478300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975501478 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 78 ViettelĐặt Mua
0975587948300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975587948 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 948 ViettelĐặt Mua
0975687748300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975687748 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 748 ViettelĐặt Mua
0975699348300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975699348 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 99348 ViettelĐặt Mua
0975708408300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975708408 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 08408 ViettelĐặt Mua
0975714088300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975714088 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 714088 ViettelĐặt Mua
0975731378300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975731378 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 31378 ViettelĐặt Mua
0975732278300.000
360.000
Sim So Dep Viettel 0975732278 SimViettelĐẹp.Com Sim Dễ Nhớ Đuôi 32278 ViettelĐặt Mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]
Câu hỏi thường gặp từ phía khách hàng:
Đầu số 0975 là của mạng nào? Xin trả lời: Đầu số 0975 là của mạng Viettel.

Danh sách sim số đẹp 0975 của mạng Viettel giá rẻ.Sim nguyên kit đầu số đẹp cổ 0975 Viettel 10 số giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMVIETTELDEP.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMVIETTELDEP.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMVIETTELDEP.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
LỌC SIM THEO GIÁ TIỀN
Sim < 500 nghìn 500 ~ 1 triệu
1 ~ 3 triệu 3 ~ 5 triệu
5 ~ 10 triệu 10 ~ 30 triệu
30 ~ 50 triệu Trên 50 triệu
LỌC SIM THEO MẠNG
Sim Viettel Sim Vinaphone
Sim Mobifone Sim Vietnamobile
Sim Gmobile Sim Sfone
LỌC SIM THEO KIỂU
Lục Ngũ Quý Sim Tứ Quý
Sim Tam Hoa Sim Taxi
Số Tiến Lộc Phát
Thần Tài Gánh - Lặp - Kép
Dễ Nhớ Sim Năm Sinh
Lục Quý giữa Ngũ Quý giữa
Tứ Quý giữa Tam Hoa giữa
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái
ĐƠN HÀNG MỚI
Phạm Minh Tân
Đặt sim: 09321...24
Vào lúc: 15:55 21/9/2019

Lê Chí Long
Đặt sim: 09310...12
Vào lúc: 15:52 21/9/2019

Trần Đức Sang
Đặt sim: 09724...18
Vào lúc: 15:49 21/9/2019

Nguyễn Văn Vương
Đặt sim: 09051...94
Vào lúc: 15:46 21/9/2019

Lê Nhã Linh
Đặt sim: 08447...50
Vào lúc: 15:44 21/9/2019

Nguyễn Ngọc Khanh
Đặt sim: 03219...24
Vào lúc: 15:40 21/9/2019

Nguyễn Chí Vũ
Đặt sim: 08385...56
Vào lúc: 15:38 21/9/2019

Nguyễn Văn Nam
Đặt sim: 08461...95
Vào lúc: 15:35 21/9/2019

Huỳnh Đức Ninh
Đặt sim: 09868...51
Vào lúc: 15:31 21/9/2019

Nguyễn Minh Huy
Đặt sim: 09858...30
Vào lúc: 15:28 21/9/2019

Trần Thị Dương
Đặt sim: 09385...19
Vào lúc: 15:26 21/9/2019

Trần Đức Khiêm
Đặt sim: 09186...44
Vào lúc: 15:22 21/9/2019

Nguyễn Minh Tuấn
Đặt sim: 09892...98
Vào lúc: 15:19 21/9/2019

Nguyễn Văn Kiên
Đặt sim: 08994...92
Vào lúc: 15:17 21/9/2019

Nguyễn Trung Nhật
Đặt sim: 09613...86
Vào lúc: 15:14 21/9/2019

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimViettelDep.Com Nhân viên SimViettelDep.Com
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 088.688.3333 ) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: SimViettelDep.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của SimViettelDep.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SimViettelDep.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SimViettelDep.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SimViettelDep.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SimViettelDep.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333